Pro Universitaria UTM Bucuresti

Februarie 2021 | Preț: 40 lei | www.prouniversitaria.ro

Universitatea „Titu Maiorescu” –
30 de ani de creștere neîntreruptă

Universitatea „Titu Maiorescu” –

EdiToRial 

portdrapelul învățământului superior privat din România

de NicolaE cîRsTEa,

a

Președintele Grupului Editorial
Universul Juridic – Pro Universitaria

șa cum v-a obișnuit, Revista pRO
unIvERsITaRIa vi se înfățișează și de
această dată într-o formulă editorială
de sărbătoare, prilejuită de
aniversarea a trei decenii de existență a
universității „Titu Maiorescu”. Îmbrăcăm haine
de gală și suntem onorați să vă supunem
atenției aspecte importante legate de
construcția acestei universități, dorindu-ne cel
mai mult să realizăm un „puzzle” dinamic și
cuprinzător, ce reflectă aproape tot ceea ce
reprezintă uTM la 30 de ani de la înființare.
După o primă ediție, dedicată universității
Babeș-Bolyai din Cluj-napoca și lansată în cadrul
ceremoniei de deschidere a anului universitar
2019-2020, în prezența președintelui României,
dl Klaus Iohannis, pe data de 30 septembrie
2019, ocazie cu care universitatea transilvană
și-a sărbătorit centenarul, ne întoarcem în

București, unde facem cunoștință și împărtășim
cu dvs. reușita unui demers care, foarte
probabil, acum 30 de ani și poate chiar și mai
târziu, ar fi părut o utopie.
puțini sunt aceia care au pariat pe ceea ce ar
putea reprezenta universitatea „Titu
Maiorescu” în spațiul universitar românesc și,
cu siguranță, și mai puțini au mizat pe ceea ce a
reușit să realizeze efectiv această comunitate
academică de excepție, pe care o reflectăm în
paginile acestei ediții.
După foarte multe criterii, universitatea „Titu
Maiorescu” este cea mai importantă instituție
de învățământ superior privată din România, o
construcție solidă, formată din 10 facultăți, cu
24 de programe de studii universitare de
licență, 20 programe de masterat în 7 domenii
de studii universitare de master și 3 școli
doctorale: Drept, Medicină și Medicină Dentară.
la fel de importanți sunt cei peste 8.000 de
studenți din țară, dar și din străinătate, de unde
vin sute dintre cursanții universității.
parcursul universitar a cunoscut perioade
propice, pe care le parcurgem împreună cu dvs.
în paginile revistei, beneficiind de inspirația
fondatorilor și a continuatorilor acestui demers
inițiat în 1990. au fost decizii care astăzi se
arată a fi fost cu adevărat inovatoare, decizii
prin care s-au deschis porțile unor facultăți care
rivalizează astăzi, prin dotări, corp didactic și
rezultate, cu multe universități de stat. atunci
când, acum 30 de ani, a fost înființată
Facultatea de Medicină generală și, ulterior,
s-a ajuns la dezvoltarea complementară a
facultăților de stomatologie, respectiv
asistență Medicală, lucrurile pluteau într-un

Revista PRO UNiveRsitaRia

NiCOLae CÎRstea – DIRECTOR
nICOlaE.CIRsTEa@pROunIvERsITaRIa.RO

Februarie 2021

CRistiaN PaveL – REDaCTOR ȘEF
REvIsTa@pROunIvERsITaRIa.RO

vaLeNtiN GROs – sEnIOR EDITOR
REvIsTa@pROunIvERsITaRIa.RO

aUReLiaN LeaHU –
TEHnOREDaCTaRE COMpuTERIZaTĂ
DTp@unIvERsuljuRIDIC.RO

taNia MiLitaRU – pROCEsaRE TEXT
TanIa.MIlITaRu@unIvERsuljuRIDIC.RO

aNDRei Matei – CORECTuRĂ

REDaCTOR3@unIvERsuljuRIDIC.RO

iOaN CiORteaNU – REspOnsaBIl TIpaR
TIpOgRaFIa@nCpRInTIng.RO

DaNa CĂPRiCeRU – DIRECTOR EDITuRĂ
EDITuRa@pROunIvERsITaRIa.RO

CORNeLiU ROCiU – DIRECTOR vÂnZĂRI
vanZaRI@unIvERsuljuRIDIC.RO

aLiNa GRiGORaȘ – DIRECTOR pORTal
pORTal@unIvERsuljuRIDIC.RO

provizorat pe care tranziția românească l-a
perpetuat, inclusiv în activitatea academică,
mult mai mult decât ne-am fi dorit cu toții.
Înființarea unei Facultăți de psihologie și a unei
Facultăți de Informatică a făcut să se
consolideze un demers care nu părea să aibă,
la momentul respectiv, prea mulți sorți de
izbândă. Managementul angajat în această
construcție – senatul universității, fondatorii
acesteia, conducerile facultăților – a sperat însă
că poate face mai mult, că merită să
investească mai mult pentru ca viitorul să arate
mai bine. sau chiar mult mai bine!
Iată că astăzi ideile și deciziile luate acum mulți
ani fac din universitatea „Titu Maiorescu”
portdrapelul învățământului superior privat din
România. Elogiem în paginile revistei o
„ctitorie”, ne aducem aminte de momente
frumoase, parcurgem împreună cu factorii de
decizie aspecte din viața universitară cotidiană,
provocând cititorul să aprofundeze și să-și
răspundă la întrebări, să-și clarifice o parte
dintre aspectele mai puțin cunoscute legate de
istoria și devenirea acestui pol academic, de
organizarea și afirmarea facultăților, de
fondatori și de tot ceea ce înseamnă spiritul
maiorescian pe care universitatea l-a
consolidat după Revoluția din decembrie ’89 în
viața academică a României.
ne bucurăm să fim, iată, împreună la această
aniversare, să fim contemporanii acestei
construcții și să marcăm aici, în paginile acestei
reviste, o dovadă scrisă a ceea ce a fost, este și
va deveni universitatea „Titu Maiorescu”.

la mulți ani!

PUbLiCație eDitatĂ De

eDitURa PRO UNiveRsitaRia
B-Dul IulIu ManIu nR. 7, CORp C,
sECTOR 6, BuCuREȘTI

TEl. (+4)0732.320.664

www.pROunIvERsITaRIa.RO
issN 2668-5752, issN-L 2668-5752

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 1

sUMaR

ViVaT acadEMia

 UN blazoN dE NoblEȚE

4 Gaudeamus igitur
5 titu Maiorescu – un nume cu acoperire universală

13 Figuri ilustre din galeria Universității „titu
Maiorescu”

oRElE asTRalE alE UTM

6 Universitatea „titu Maiorescu”, o universitate de
elită în spaţiul cunoaşterii

UNiVERsiTaTEa azi

16 Radiografie UtM: pași hotărâți, bioritm sănătos

8 titu Maiorescu, un univers românesc
12 titu Maiorescu – un luminător al culturii româneşti

iNTERViURi EsENȚialE

moderne

26 „Nu avem voie să ne ferim

42 După 30 de ani, Universitatea

32 „Ca medic și rector, visul meu este
spitalul Universitar «titu Maiorescu»!”
interviu cu prof. univ. dr. Daniel Cochior,
rectorul universității „Titu Maiorescu”

46 „Migrarea activității didactice în

de adevăr: Universitatea
«titu Maiorescu» este, astăzi,
una dintre cele mai bune universități
din România!”
interviu cu prof. univ. dr. Iosif urs,
președintele universității
„Titu Maiorescu”

„titu Maiorescu” – trei decenii
de evoluție exemplară
interviu cu
prof. univ. dr. ing. valentin Corneliu pau,
vicepreşedinte al Consiliului
de administraţie al universităţii
„Titu Maiorescu”

spațiul virtual a fost o reușită la
Universitatea «titu Maiorescu»"
interviu cu conf. univ. dr. Ioana Mânea,
prorector, universitatea
„Titu Maiorescu”

36 „Îi învățăm pe studenți și cum
să învețe, nu doar le transmitem
cunoștințe; asta se face la noi mai
bine decât la alții!”
interviu cu prof. univ. dr.
Teodor Frunzeti, președintele senatului
universității „Titu Maiorescu”

50 „atenție, universitate privată: grad
de încredere ridicat!”
interviu cu
prof. univ. dr. Dumitru gheorghiu,
prorector, universitatea
„Titu Maiorescu”

39 „Universitatea «titu Maiorescu»

53 „Universitatea «titu Maiorescu»

56 „Rezistă cei mai buni, care se
afirmă și se consacră prin spirit vizionar
și inovator, prin cultivarea valorii
autentice, a calității și a performanței!”
interviu cu prof. univ. dr. sorin Ivan,
decanul Facultății de Științele
Comunicării și Relații Internaționale,
universitatea „Titu Maiorescu”

60 „Un pol de erudiție academică -

se situează în topul universităților
din România!”
interviu cu
prof. univ. dr. smaranda angheni,
vicepreședinte al Consiliului de
administrație al universității
„Titu Maiorescu”

se află într-o poziție fruntașă
nu doar în rândurile universităților
din România, ci într-o panoramă
a universităților lumii!”
interviu cu
prof. univ. dr. ing. Titi paraschiv,
prorector al universității
„Titu Maiorescu”

iNTERViURi EsENȚialE

2 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Facultatea de Drept a Universității
«titu Maiorescu»”
interviu cu
conf. univ. dr. Manuela Tăbăraş,
decanul Facultăţii de Drept,
universitatea „Titu Maiorescu”

sUMaR
64 „Pregătim un rebranding al

facultății, visăm și la o școală doctorală
în contabilitate!”
interviu cu prof. univ. dr. Ionica Oncioiu,
decanul Facultății de Finanţe-Bănci,
Contabilitate şi administrarea
afacerilor, universitatea „Titu
Maiorescu”

80 „țelul nostru este să deschidem

și o școală doctorală în informatică!”
interviu cu
conf. univ. dr., ing. Iustin priescu,
decanul Facultății de Informatică,
universitatea „Titu Maiorescu”

67 „Facultatea de Medicină Dentară

are șanse să fie parte a unui reper
de nivel european.”
interviu cu
conf. univ. dr. anna Maria pangică,
decanul Facultății de Medicină Dentară,
universitatea „Titu Maiorescu”

70 „80% dintre absolvenţii Facultăţii
de Medicină a Universităţii
«titu Maiorescu» promovează anual
examenul de rezidențiat!”
interviu cu conf. univ. dr. Elena Rusu,
decanul Facultății de Medicină,
universitatea „Titu Maiorescu”

83 „După acreditarea aRaCis,
vizăm și un program de masterat
în Managementul serviciilor
de sănătate Publică.”
interviu cu
lect. univ. dr. liviu Martin, decanul
Facultății de asistență Medicală din
Târgu jiu, universitatea
„Titu Maiorescu”

86 vom avea, de anul viitor, la târgu
74 „acreditarea Facultății de Farmacie
va fi pasul major, examenul nostru
de maturitate!”
interviu cu
lect. univ. dr. Roxana Colette sandulovici,
decanul Facultăţii de Farmacie,
universitatea „Titu Maiorescu”

76 „Universitatea «titu Maiorescu»
oferă cel mai extins domeniu
de masterat din țară în domeniul
psihologiei.”
interviu cu
prof. univ. dr. viorel Iulian Tănase,
decanul Facultății de psihologie,
universitatea „Titu Maiorescu”

NEc PlUs UlTRa

93 „DOCtORi HONORis CaUsa”

ai UNiveRsitĂții „titU MaiOResCU”
15 stele în „galaxia” uTM

Jiu, un nou program de masterat –
„Criminalistică și instituții de Drept
Penal”!
interviu cu
lect. univ. dr. Cristian Drăghici,
decanul Facultății de Drept și Științe
Economice Târgu jiu, universitatea
„Titu Maiorescu”

90 „Universitatea «titu Maiorescu»

este universitatea din sistemul privat
cu cele mai multe școli doctorale.”
interviu cu
prof. univ. dr. nicolae voiculescu,
directorul Consiliului pentru studiile
universitare de Doctorat,
universitatea „Titu Maiorescu”

ViaȚa sTUdENȚEască
101 „Pace, armonie și respect între
studenți și profesorii din campus”

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 3

ViVaT acadEMia

Gaudeamus igitur

să ne bucurăm, așadar!

ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
vadite ad superos
Transite in inferos
Quos si vis videre.

unde-s, oare,
Cei ce-au trăit înainte-ne?
poți s-ajungi până-n Ceruri
sau să pășești prin Iad
De dorești să-i revezi.

gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus.

vita nostra brevis est
Brevi finietur.
venit mors velociter
Rapit nos atrociter
nemini parcetur.

să ne bucurăm, așadar!
Cât încă suntem tineri
Fiindcă dup-o tinerețe agitată,
Și-o bătrânețe-ngreunată,
Țărâna ne va avea pe toți.

viața ne este scurtă
va fi terminată prea curând,
Moartea vine fulgerător
atroce ne agață-n ghearele-i.
nimeni nu-i cruțat de-aceasta.

vivat academia!
vivant professores!
vivat membrum quodlibet;
vivant membra quaelibet;
semper sint in flore.

Trăiască școala!
Trăiască profesorii!
Trăiască fiecare-ntrebător!
Trăiască fiecare-ntrebătoare!
Fie ca ei să-nflorească de-a pururi!

vivat et respublica
et qui illam regit.
vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Qui nos hic protegit.

Trăiască patria
Și cei ce-o conduc!
Trăiască-ne orașul
Și binefăcătorii acestuia
Care, prin caritatea lor, ne oferă siguranță!

vivant omnes virgines
graciles, formosae.
vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae.

pereat tristitia,
pereant dolores.
pereat diabolus,
Quivis antiburschius
atque irrisores.

4 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Trăiască toate fecioarele
Binevoitoare și curate la suflet!
Trăiască, de-asemeni,
Femeile tandre, iubitoare
Și pline de hărnicie!

Fie ca tristețea să piară!
Fie ca urâtorii să piară!
Fie ca Diavolul să piară!
Fie ca oricine-i împotriva școlii noastre,
Oricine-ar râde de-aceasta, să piară!

Titu Maiorescu –
un nume cu acoperire universală

ViVaT acadEMia

Motto:

„Prin tot ceea ce facem, ne dorim să-l redăm pe Titu Maiorescu posterității
altfel decât s-a făcut. Până va avea încă un monument undeva, într-un parc
bucureștean, are un monument în conștiința și-n credința comunității
maioresciene din Universitatea care îi poartă numele și care, într-adevăr, se
mândrește cu mentorul său spiritual!”
(prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”)

anul trecut s-au împlinit 180 de ani de la
nașterea marelui Titu Maiorescu, cel care
chezășuiește cu numele său destinele
universității fondate acum trei decenii.
academician, avocat, critic literar, eseist,
estetician, filosof, pedagog, politician și
scriitor român, prim-ministru al guvernului
României între anii 1912 și 1914, membru
fondator al academiei Române, personalitate
remarcabilă a României sfârșitului secolului
XIX și începutului secolului XX, Titu Maiorescu
s-a născut pe data de 15 februarie 1840, în
oraşul Craiova. Tatăl său, Ioan Maiorescu, era
profesor şi inspector la Şcoala Centrală din
oraş. adevăratul nume al tatălui nu era
Maiorescu, ci Trifu. acesta a ales să şi-l
schimbe datorită unei înrudiri după mamă cu
petru Maior, talentatul reprezentant al Şcolii
ardelene. preocupările culturale ale lui Titu
Maiorescu depăşeau cu mult aria curriculară
de învăţământ, chiar şi la viena.

Șef de promoție la academia Tereziană

Mutarea familiei la viena, în 1851, a
însemnat pentru adolescentul Titu liviu
începerea cursurilor la faimoasa academie

Tereziană, pe care a absolvit-o în 1858, ca șef
de promoție. De altfel, specifice lui
Maiorescu i-au fost atât viteza cu care și-a
finalizat studiile, cât și seriozitatea acestora.
astfel, în doar câțiva ani, din 1859 și până în
1861, a studiat filosofia la universitatea din
Berlin, a obținut doctoratul la giessen, în
1859, și a devenit, la paris, licențiat în litere
și filosofie, în 1860, și în drept, în 1861.
Traducea, încă de la 18 ani, capitole
importante din autori precum Dickens sau
Hegel, iar lecturile sale cuprindeau atât autori
moderni precum lessing, cât şi autori clasici:
Homer, virgiliu. limbile străine şi clasice erau
studiate cu asiduitate de către tânărul
cărturar: engleza, franceza, germana erau
combinate cu lecţii de greacă şi latină. De
asemenea, Titu Maiorescu era un frecvent
vizitator al teatrului şi operei, dovedind şi o
aplecare spre dramaturgie, poezie şi muzică.
a fost un reformator în mai multe domenii,
precum ortografia limbii române, pedagogia
sau critica literară. Ceea ce l-a surprins şi l-a
îndurerat cel mai mult a fost că majoritatea
românilor cu studii în străinătate „reveniți în
țară” doreau un progres rapid şi superficial.
aşa a ajuns Maiorescu la teoria formelor fără
fond.
Maiorescu a pornit de la premisa că în toate
straturile culturii române se poate identifica
viciul „neadevărului”, al imitației, al
superficialității, în urma unui elan al
occidentalizării. afirma cu multă
înțelepciune: „Cea dintâi şi cea mai mare
diferenţă între adevăr şi frumos este că
adevărul cuprinde numai idei, pe când

frumosul cuprinde idei manifestate în
materie sensibilă.”

Teoria de la baza junimismului politic

Celebra sa teorie a formelor fără fond stă la
baza junimismului politic și este „piatra de
fundament” pe care s-au construit operele lui
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion luca
Caragiale și Ioan slavici.
a manifestat o putere vizionară deosebită, care
i-a permis să identifice principalele probleme
cu care se confrunta orizontul cultural
românesc la acea vreme. De aceea, el rămâne
în istoria poporului nostru un ctitor al literaturii
şi mecena al multor scriitori şi acum.
Este uşor de anticipat cum ar evoca prezentul
poporului român acum, mai ales că teoria
formelor fără fond, din păcate, rămâne la fel
de actuală, după cum afirma: „În înţelesul
celor mari stă şi înţelesul celor mici, dar
niciodată dimpotrivă. Omul trebuie înţeles ca
un element de evoluţiune. să nu ne întrebăm:
ce este cineva? să ne întrebăm: ce devine?
Creşte, stă sau dă înapoi?”.
Titu Maiorescu a murit pe 18 iunie 1917, în
București, la vârsta de 77 de ani, în urma unei
afecțiuni cardiologice. Își doarme somnul de
veci la Cimitirul Bellu din Capitală.
După 30 de ani, universitatea „Titu
Maiorescu” își continuă misiunea de a educa
și forma generațiile tinere pe coordonatele
uneia dintre înțelepciunile marelui erudit:
„lucrul cel mai important nu este numărul de
idei adunate în mintea omului, ci legătura
care le uneşte.”

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 5

oRElE asTRalE alE UTM

Universitatea „Titu Maiorescu”,
DUPĂ 30 De aNi, tOate PâNzeLe sUs!

o universitate de elită în spaţiul cunoaşterii
Universitatea „Titu Maiorescu” din București și-a deschis porţile pentru noul an universitar, 2020-2021,
printr-o ceremonie de deschidere din data de 1 octombrie, în Aula Magna, cu o prezenţă restrânsă,
formată din conducerea Universităţii și a facultăţilor și din studenţii de anul I admiși primii la programele de studii.
Organizată în format hibrid, manifestarea a
fost transmisă live pe site-ul universităţii
(www.utm.ro), astfel încât a fost accesibilă și
celorlalţi studenţi, cadrelor didactice, întregii
comunităţi universitare și tuturor celor
interesaţi. Festivitatea de deschidere s-a
desfăsurat cu respectarea strictă a măsurilor
de distanţare, protecţie și igienă impuse de
pandemia COvID-19.
prezidiul evenimentului a fost compus din
prof. univ. dr. Iosif urs, președintele
universităţii „Titu Maiorescu”,
prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul
universităţii, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti,
președintele senatului, prof. univ. dr. Horaţiu
Moldovan, secretar de stat în Ministerul
sănătăţii și profesor titular al universităţii.
presedintele Iosif urs a subliniat că
deschiderea noului an universitar are loc întrun an de o importanţă specială, 2020, când
universitatea „Titu Maiorescu”, fondată în
1990, împlinește 30 de ani de existenţă.
universitatea a parcurs un drum lung al
construcţiei și devenirii de-a lungul acestei
istorii, proces care a culminat cu realitatea
instituţională de azi și statutul actual al
universităţii. În prezent, universitatea „Titu
Maiorescu” se situează între cele mai bune
universităţi ale României, fiind o instituţie de
învăţământ superior emblematică,
recunoscută și respectată în ţară și peste
hotare. În context, profesorul urs a adus un
omagiu fondatorilor universităţii, un cuvânt
special de evocare și mulţumire având pentru
primul ei rector, profesorul avram Filipaș.
Rectorul Daniel Cochior a apreciat că
universitatea „Titu Maiorescu” este una
dintre instituţiile de învăţământ superior

românesc de prestigiu, care promovează
excelenţa în educaţie, rigoarea în cercetare
și inovare, dezvoltând programe de studii în
13 domenii științifice. Calificativul „grad de
încredere ridicat”, acordat de aRaCIs, atestă
performanţa educaţională și academică a
universităţii. Cu trei scoli doctorale (drept,
medicină și medicină dentară), universitatea
„Titu Maiorescu” se situează printre primele
universităţi private din România.
Rectorul a vorbit de particularitatea
multidisciplinară care dă specificitatea
universităţii „Titu Maiorescu” prin cele cinci
programe de studii din domeniul sănătății
(domeniile de licenţă: medicină, medicină
dentară, asistenţă medicală generală,
farmacie, cărora li se adaugă domeniul
extins al sănătăţii), prin programele de studii
din domeniile de licenţă: psihologie, drept,
informatică, știinţe economice, relaţii
internaţionale, știinţele comunicării și știinţe

6 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

ale educaţiei, care răspund necesităţilor
economico-sociale și dinamicii pieţei muncii.
O performanţă recentă a universităţii „Titu
Maiorescu” o constituie faptul că
universitatea are în coordonare, din anul
universitar 2019–2020, programe
postuniversitare de pregătire prin
rezidenţiat. Evaluată după criterii de
performanţă academică și administrativă,
universitatea „Titu Maiorescu” se situează în
topul universităţilor ale căror dinamică de
dezvoltare și poziţionare în mediul
universitar românesc și european sunt în
creștere.
un moment special al evenimentului l-a
constituit sesiunea de mesaje video
transmise universităţii „Titu Maiorescu” de
către o serie de personalităţi din străinătate
și din ţară, cu prilejul deschiderii noului an
academic. Medicul Herman Bercovici,
originar din România, o mare personalitate a

oRElE asTRalE alE UTM

lumii medicale, Doctor Honoris Causa al
universităţii „Titu Maiorescu”, consul
onorific al României în Israel, a transmis din
Ţara sfântă un mesaj călduros universităţii
și comunităţii academice maioresciene, în
care a afirmat: „universitatea «Titu
Maiorescu» este astăzi o universitate
importantă a României, dedicată educaţiei
și cercetării, care se pune în slujba
progresului și a dezvoltării în societatea
Cunoașterii.”
Dorin Comăniciu, senior vice-president
pentru inteligenţă artificială și inovare
digitală în cadrul siemens Medical în sua,
Doctor Honoris Causa al universităţii, a
transmis din new jersey un mesaj în care a
subliniat importanţa educaţiei și a cercetării
cu implicarea noilor tehnologii în actualul
cadru al evoluţiilor tehnologice. spiritul
inovativ, actul inovării joacă în acest proces
un rol esenţial, într-o lume care tinde să
delimiteze două categorii umane distincte:
inovatori și consumatori. Recomandarea
invitatului către studenţi a fost ca, prin
studiu, cercetare și inteligenţă, să-și
propună să se integreze în prima categorie.
președintele academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, prof. univ. dr., ing.
adrian Badea, a declarat că universitatea
„Titu Maiorescu” este o universitate de
valoare a ţării, care s-a edificat, de-a lungul
celor trei decenii, punând accentul pe
valoarea corpului profesoral, pe calitatea
educaţiei și a cercetării științifice. Domnia sa
a apreciat, în context, importanţa educaţiei
în construirea personalităţii umane, a
elitelor și a civilizaţiei. În mesajul transmis, a
vorbit și despre excelenta colaborare între
academia Oamenilor de Ştiinţă din România
și universitatea „Titu Maiorescu”,
în acest context făcând trimitere și la
prof. univ. dr., gen. vasile Cândea, medic

ilustru, pionier al chirurgiei cardio-vasculare,
fondator al renăscutei academii a
Oamenilor de Ştiinţă în 1990 și prorector al
universităţii „Titu Maiorescu” în anii
postdecembriști.
secretarul de stat Horaţiu Moldovan a
vorbit despre universitatea „Titu
Maiorescu” ca despre o universitate
prestigioasă, recunoscută pentru nivelul
ridicat al studiilor universitare, pentru
profesorii de marcă, personalităţi care se
bucură de o înaltă apreciere. studenţilor de
la medicină le-a recomandat ca, în centrul
activităţii lor, să situeze pasiunea pentru
domeniul ales, dragostea pentru profesie și
pentru semeni. Indiferent de modalităţile
de predare în noul an universitar, în cadrul
generat de pandemie, scopul procesului
educaţional trebuie să rămână atingerea
celor mai înalte standarde academice.
profesorul Moldovan a mai subliniat că
prioritare pentru studenţi trebuie să fie
preocuparea pentru cunoaștere, tratarea cu
responsabilitate a situaţiilor dificile,
interesul și pasiunea în abordarea
domeniilor alese.
președintele senatului universităţii, prof.
univ. dr. Teodor Frunzeti, a definit
universitatea „Titu Maiorescu” ca pe o
universitate de elită, apreciind că această
situare se datorează, în mod substanţial,
guvernanţei corporatiste de elită. actul
guvernării eficiente la nivelul universităţii se
realizează prin colaborarea autorităţii
executive (Consiliu de administraţie,
președinte, rector) cu autoritatea legislativă
(senatul). prin structura senatului, care
cuprinde cadre didactice și reprezentanţi ai
studenţilor, și prin colaborarea autorităţilor,
se manifestă în practică autonomia
universitară și democraţia academică.
În cursul manifestării, au luat, de asemenea,

cuvântul: conf. univ. dr. Ioana Mânea,
prorector, prof. univ. dr. Titi paraschiv,
prorector, prof. univ. dr. smaranda angheni,
vicepreședinte al Consiliului de
administraţie, prof. univ. dr. Dumitru
gheorghiu, prorector, și
prof. univ. dr. valentin pau, vicepreședintele
Consiliului de administrație, care au abordat
aspecte esenţiale din cadrul procesului
educaţional și ale activităţii de cercetare
științifică, s-au focalizat pe elemente
definitorii ale identităţii instituţionale a
universităţii într-o privire diacronică și au
reliefat priorităţi și obiective în perspectiva
imediată a noului an universitar.
Conclusiv, în Mesajul la Deschiderea noului
an universitar, președintele universităţii
„Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Iosif urs, s-a
adresat în special studenţilor, subliniind rolul
educaţiei și al universităţii în procesul de
evoluţie și dezvoltare: „spunem Bun vEnIT
studenţilor care pășesc pentru prima dată în
universitate și celor care se întorc spre a-și
continua studiile, lor și tuturor membrilor
comunităţii universitare și-i asigurăm pe toţi
că se află într-o universitate de elită, unde își
pot valorifica potenţialul, unde se pot
dezvolta și evolua către atingerea ţelurilor
propuse. sensul existenţei noastre, ca
instituţie, asumat prin misiunea academică,
este de a-i ajuta în acest drum, de a le fi
alături, de a-i sprijini și încuraja, ca profesori,
mentori și prieteni. astăzi, când omenirea
trece prin provocări nemaiîntâlnite, avem,
mai mult decât oricând, convingerea că
educaţia și cunoașterea rămân cel mai
puternic suport al spiritului, mijlocul
redutabil al luptei noastre cu necunoscutul și
cu orice ameninţare, calea către salvarea de
sine și către progres. Iar universitatea, ca
instituţie a educaţiei și cercetării, joacă în
acest proces un rol fundamental.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 7

Titu Maiorescu,
un univers românesc

oRElE asTRalE alE UTM

Elev fiind și auzind de Titu Maiorescu, am
asociat numele lui de botez cu al
omonimului Titu Herdelea, personaj din
romanul „Ion” de liviu Rebreanu, fără să
stabilesc de îndată vreo legătură. Oricare
intelectual român știe câte ceva despre Titu
Maiorescu, dacă nu detalii privind creația
sa, măcar generalități despre legătura
marelui critic literar cu Eminescu.
Majoritatea românilor îl asociază pe
Maiorescu Iașiului și Bucureștiului, „junimii”
și „Convorbirilor literare”, eventual și
partidului Conservator. Este însă evident că,
în contextul vechiului Regat, prenumele de
Titu (îl chema, de fapt, Titu liviu, ca pe cel
mai mare istoric al Romei) este neobișnuit.
Explicația este simplă: familia sa dinspre
ambii părinți provenea din Transilvania, iar
în Transilvania, de la Școala ardeleană
încoace, prenumele romane (câteodată și
grecești) erau la ordinea zilei. Mai mult, în
școlile românești din ardeal, încă de pe
vremea iluminismului, istoria românilor
începea ab urbe condita, adică de la
fondarea Romei, în 753 î. Hr., ca să ne
arătăm noblețea (descindeam din cel mai
civilizat popor al lumii!) și vechimea.
Concepția politică dominantă în acel timp
era că au drepturi asupra unei țări
popoarele sale cele mai vechi și mai nobile,
„popoarele cu istorie”, nu cele anonime.
Tatăl, Ioan Trifu, născut la Bucerdea
grânoasă, pe Târnave, era înrudit cu petru
Maior, de unde și noul nume de Maiorescu.
Invazia numelor latinești printre românii
ardeleni avea două rațiuni practice: pe de o
parte, sublinia latinitatea noastră, devenită
o adevărată obsesie în fața valului de huliri,
minciuni, denigrări privitoare la sorgintea și
soarta românilor, iar pe de alta, împiedica
traducerea lor în ungurește, traducere
devenită politică de stat în partea
răsăriteană a Imperiului Habsburgic, mai
ales în forma sa austro-ungară din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. prin urmare,

Maiorescu era, deopotrivă după tată și după
mamă (Maria, născută popasu/popazu din
Brașov), transilvănean. Faptul este
important, mai ales în condițiile în care se
vehiculează azi în anumite medii aserțiunea
(frustă și, în esență, inexactă) că marele om
de cultură și om politic, ar fi spus, la un
moment dat, că ardelenii nu voiau unirea cu
Țara.

Despre Maiorescu am învățat în ultimul an
de gimnaziu, dar fără prea multe detalii
biografice. „l-am cunoscut” abia la liceu, azi,
Colegiul național „andrei Șaguna” din
Brașov. În prima zi de școală, după un
concurs de admitere foarte greu (din iunieiulie) și după festivitățile aferente acelei zile
de început (din luna septembrie), ar fi urmat
prima lecție de dirigenție. Dar, înainte de
asta, profesorul de germană, aurel Mailat,
ne-a făcut, după tradiție, turul erudit al
școlii. la un moment dat, când ne apropiam
de sala festivă (unde la 1882 avusese loc
premiera operetei „Crai nou” în prezența
autorului, Ciprian porumbescu, profesor la
„Șaguna”), profesorul Mailat s-a oprit, ne-a
strâns mai aproape și ne-a spus, ca o
mărturisire de taină și de capitală
importanță: „atenție, domnilor elevi, călcați
cu băgare de seamă, fiindcă sunteți pe
urmele pașilor lui Titu Maiorescu, Octavian
goga, Ștefan Octavian goga, lucian
Blaga…”. De-atunci, nu am încetat să fiu
copleșit de acea realitate tulburătoare, de
lumea intelectuală a acelor antecesori
celebri, care primiseră secretele „învățăturii
și educației” (deviza școlii este: Litteris et
virtuti) în acel loc binecuvântat. Elevul Titu
liviu Maiorescu (botezat, cum spuneam, cu
nume latinesc, ca orice copil de român
ardelean), născut la Craiova, a învățat în
Șcheii Brașovului, la școala lui Ioan Barac,
dar a urmat un an și la gimnaziul Românesc
(1850-1851), viitorul liceu „greco-oriental”
(ortodox). Cel care trudise pentru înființarea
„înaltei școli românești” din Șchei era chiar

8 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

unchiul pe linie maternă al elevului Titu
Maiorescu, anume preotul Ioan popazu,
paroh al Bisericii sfântul nicolae din Șchei și
apoi protopop al Brașovului. Elevul Titu
Maiorescu, devenit student, a mers apoi la
viena, la Berlin, la sorbona… s-a întors
acasă și a ajuns profesor la universitatea din
Iași, cea dintâi universitate modernă a
României, universitate căreia i-a fost și
rector.
De la Maiorescu am învățat apoi, după
îndelungi lecturi, începute cu „În contra
direcției de astăzi în cultura română”, ce
înseamnă să-ți pese de cultura română,
înscrisă în contextul european de dezvoltare
a noastră. Maiorescu este cel dintâi care a
observat și relevat invazia de forme
culturale străine care nu se potriveau deloc
fondului național, autohton. Modernizarea i
se părea lui Maiorescu forțată, criticul fiind
de părere că numai fondul esențial
românesc ar putea să nască formele viitoare
ale culturii române. De fapt, lucrurile nu
erau atât de simple, Maiorescu înțelegând și
teoretizând nevoia de orientare spre
Occident a românilor, nu pe baza imitației
simple, ci a fondului nostru roman, a
rădăcinilor apusene implantate în Dacia
odată cu sigiliul Romei. Cred că Maiorescu a
văzut foarte clar realitatea vremii sale: o
parte mare din civilizația noastră bizantinobalcanică – după secolele de dominație
otomană directă și indirectă – devenise un
balast care ne împiedica să pulsăm în ritmul
civilizației occidentale europene, dătătoare
de ton în lume. numai că această civilizație
ne era destul de aproape prin originile
obturate și care trebuiau reînviate și
conștientizate.

Ca istoric, am observat apoi că Titu
Maiorescu reprezenta prin sine, prin viața
sa, prototipul românului ideal, prefigurând
unitatea națională. Era mai întâi tatăl, Ioan
Trifu, devenit Maiorescu, născut la Bucerdea

oRElE asTRalE alE UTM

grânoasă, pe Târnave, adică în
Transilvania, și trecut apoi peste
Carpați, cu experiențe de viață la
Craiova și în alte părți. Fiul de
transilvănean – obsedat de Școala
ardeleană și născut la Craiova –
avea să vină el însuși în țara
intracarpatică, la Brașov, pentru ca,
după ani, să fie profesor la Iași,
unde a făcut și „junimea”,
sfârșindu-și viața la București, după
ocuparea celor mai înalte
demnități (inclusiv a celei de primministru). astfel, cu sorgintea în

ardeal, a ajuns să se nască în
Oltenia, de acolo să treacă în
ardeal, mai târziu, în Moldova și
apoi în Muntenia, în capitala
României.

De la Heliade Rădulescu, cu al său
îndemn „scrieți băieți, orice, numai
scrieți!”, până la Maiorescu este o
cale care comprimă secole de
evoluție, o cale care, de la
privilegierea cantității operelor
elaborate în românește, ajunge la
calitatea lor, la corelarea lor cu

Prin „Junimea”,
Maiorescu a dat
„direcția de
astăzi în cultura
română” și a
făcut-o de la Iași,
unde, în a doua
jumătate a
secolului al
XIX-lea, se
plămădea
cultura modernă
românească, se
coceau modelele,
respectiv
clasicitatea
noastră.

operele și cu marile curente
europene.

De la Maiorescu am învățat cum
se fac instituțiile unei țări și geniile
ei. prin „junimea”, Maiorescu a
dat „direcția de astăzi în cultura
română” și a făcut-o de la Iași,
unde, în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, se plămădea
cultura modernă românească, se
coceau modelele, respectiv
clasicitatea noastră. El, părintele
„junimii” și al „Convorbirilor

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 9

oRElE asTRalE alE UTM
literare”, a știut să strângă în
preajma-i poeți, prozatori, critici,
istorici, memorialiști etc. și să
deseneze viitorul culturii
românești în contextul ei
european. Titu Maiorescu a
continuat acea direcție a Școlii
ardelene care a plasat națiunea
noastră pe o traiectorie
continentală. În disputa amiabilă
dintre cele două curente onorabile
ale culturii și civilizației noastre –
cel modernist și europenist, pe de
o parte și cel autohtonist și
protocronist, pe de altă parte –
Maiorescu și maiorescienii ne-au
orientat bine cu privirea spre
Europa, spre Europa Occidentală
concurențială și competitivă, spre
Europa eficientă, spre Europa
viitorului. nu a fost greu să facă
pledoarie pentru această opțiune:
după 1453 (căderea
Constantinopolului și intrarea
civilizației bizantine într-un con de
umbră), devine tot mai clar că
modelul de civilizație triumfător
este cel occidental, care avea să se
extindă în întreaga lume de
succes. Mai greu era pentru
români să pună în aplicare o
asemenea orientare, spre care ne
îndemnau numele nostru, originea
romană, limba neolatină, forma de
creștinare și atâtea altele. Defectul
de a nu fi știut să urmăm întocmai
îndemnul ne aparține nouă, dar
meritul de a ne fi arătat clar calea
rămâne al lui Maiorescu.

Încă o vorbă despre sentimentul
românesc al lui Maiorescu, pus în
cumpănă de unii „exegeți” prea
grăbiți și dornici să ne învețe, în
preajma centenarului Marii uniri,
că nu suntem vrednici de nimic și
că unirea este un dar al altora
făcut – oare de ce? – nouă. Titu
Maiorescu nu a fost o idee pură,
trăitoare în empireul zeilor, ci un
om cu sentimente, idealuri și
ambiții omenești. Făcând politică,
a participat la lupta pentru putere
și a aspirat să ajungă ministru și
chiar prim-ministru, ceea ce a și
reușit. Într-un moment de
asemenea aspirație spre cea mai
înaltă funcție în stat, fiind și
filogerman într-o vreme când
șuvoiul poporului român era
filofrancez și pro-antantist (adică
voia intrarea țării în război în
antantă, alături de Franța, anglia,
Rusia, Italia), Maiorescu i-ar fi spus
regelui de origine germană că
ardelenii nu vor unirea. a făcut-o
însă din calcul politic, sperând să-i
facă suveranului o plăcere și să
direcționeze decizia finală spre
alianța cu germania și austroungaria. nu avea de unde să știe
că regele Ferdinand se identifica
perfect cu interesele majore ale
poporului pe care-l păstorea și că
nu-și considera dinastia germană,
ci românească. se știe asta dintr-o
faimoasă replică dată de suveran
lui petre Carp, alt filogerman,
chiar mai înfocat decât Maiorescu.

Titu Maiorescu
nu a fost o idee
pură, trăitoare
în empireul
zeilor, ci un om
cu sentimente,
idealuri și
ambiții
omenești.

Ar fi bine să
avem azi mai
mulți ardeleni și
români ca
Maiorescu,
fiindcă soarta
fericită de viitor
a României ar fi
asigurată.

acesta din urmă nu a mai apucat
să vadă România întregită, fiindcă
s-a stins la 77 de ani, în iunie
1917. a văzut doar Basarabia
unită cu Țara și a trăit o clipă de
mare mulțumire. Este absurd să
insinuăm că „europeanul”
Maiorescu nu a iubit România și
că nu ar fi vrut unirea
Transilvaniei cu România.
Maiorescu a trăit unirea prin
însăși viața sa, deplină precum
rotunjimea pământului românesc.
Maiorescu a văzut clar unitatea
limbii, a literaturii și a culturii
noastre. Maiorescu vine în linie
dreaptă de la Cantemir (cel care
scrisese „Hronicon a toată Țara
Românească, care apoi s-a
despărțit în Moldova,
Muntenească și ardealul”), trece
prin Școala ardeleană și se
sublimează în Eminescu (cel care
scrisese „Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie!”, cu mult înainte ca
România să existe întreagă pe
hartă). Maiorescu a trăit decenii
întregi la Iași și la București, adică
printre regățeni (nu în ardeal) și
nu i-a veștejit deloc pe „mitici”.
Dimpotrivă, a construit țara
împreună cu ei. ar fi bine să avem
azi mai mulți ardeleni și români ca
Maiorescu, fiindcă soarta fericită
de viitor a României ar fi
asigurată1.

ioan-aurel Pop,
președintele academiei Române

lovinescu, Eugen, Titu Maiorescu, studiu monografic, vol. I-II, București, 1940.
lovinescu, Eugen, T. Maiorescu și contemporanii lui, vol. I-II, București, 1943-1944.
lovinescu, Eugen, T. Maiorescu și posteritatea lui critică, București, 1943.
Maiorescu, Titu, Opere, vol. I Critice, vol. II Traduceri. Încercări literare, vol. III Discursuri parlamentare (1866-1899), vol. Iv Discursuri
parlamentare (1900-1913), București, 2005-2006.
- Manolache, Mihaela, Personalitatea lui Titu Maiorescu în documente din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României 1917-2017,
București, 2017.
- Manolescu, nicolae, Contradicția lui Maiorescu, București, 1970.
- Mehedinți, simion, Titu Maiorescu, București, 1925.
- simion, Eugen, Antologia criticilor români de la Titu Maiorescu la George Călinescu, vol. I-II, București, 1971.

1

10 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Titu Maiorescu – un luminător
al culturii româneşti moderne*
oRElE asTRalE alE UTM

prin educație de calitate și performanță,
având cadre didactice cu înaltă pregătire
profesională. Totodată, această universitate
are responsabilitatea de a valorifica
moștenirea culturală a lui Titu Maiorescu,
care considera că tema centrală a culturii
române moderne este reprezentată de
sinteza dintre fondul autohton şi necesitatea
sincronizării cu spiritul timpului, cu formele
culturii occidentale, precizând că: ,,noua
direcţie (…) se caracterizează prin simţământ
natural, prin adevăr, prin înţelegerea ideilor
pe care omenirea întreagă le datorează
civilizaţiei apusene şi totodată, prin
păstrarea şi chiar accentuarea elementului
naţional”2.

adresăm părintești binecuvântări și aprecieri
pentru evocarea personalității proeminente
a lui Titu Maiorescu (1840-1917) –
academician, profesor universitar, critic și
mentor literar, estetician, filosof, logician,
jurist și om politic – considerat, pe drept
cuvânt, părintele-fondator sau întemeietorul
culturii și al civilizației românești moderne.

În plan cultural, numele lui Titu Maiorescu
este legat de societatea ,,junimea” (1863) –
al cărei fondator a fost – și de revista
,,Convorbiri literare” (1867). Opera lui Titu
Maiorescu cuprinde titluri care au marcat
cultura românească, precum: O cercetare
critică asupra poeziei române (1867), În
contra direcției de astăzi în cultura română
(1868), Direcția nouă în poezia și proza
română (1872), Precedente constituţionale şi
partide politice, Beția de cuvinte (1873),
Comediile d-lui Caragiale (1885), Eminescu şi
poeziile sale (1889), Spiritul critic în cultura
românească (1909) și multe altele.

Meritul lui Maiorescu constă în stabilirea
unor exigențe și a unor standarde în vederea
promovării unei culturi naţionale originale şi
competitive, de nivel european.

În calitatea sa de ministru al Cultelor și
Instrucțiunii publice (în mai multe mandate),
a contribuit la restaurarea lăcașurilor de cult,
la reorganizarea învățământului rural și la
organizarea învățământului superior, iar în
calitate de prim-ministru al României și
ministru de Externe, a prezidat Conferința de
pace de la București (1913), susținând o
politică de neutralitate a României faţă de
conflictul mondial.
Titu Maiorescu a fost un om politic patriot,
dar și un om credincios. În acest sens, poetul

Tudor arghezi mărturisea în scrierile sale
următoarele: ,,În săptămâna paștilor, venea
la Mănăstirea Cernica, pe furiș, cu două făclii
mari de ceară albă, pe care le dăruia Bisericii
Sfântul Niculae, ca să ardă dinaintea
icoanelor împărătești un an întreg. acolo, el
asculta slujba nopții dintr-o strană din
întunericul intrării și pleca tiptil, știut, dar
nevăzut, înapoi la București, uneori târziu
după miezul nopții. Două ore pe an din viața
lui, frământată de marile nedumeriri și
îndoieli, Maiorescu se călugărea”1.

Titu Maiorescu rămâne în istoria culturii
românești drept mentorul marelui poet
național Mihai Eminescu și al multor
generații de intelectuali români. astăzi,
Maiorescu reprezintă un reper și un model,
îndeosebi pentru dascălii universității care
este patronată de figura sa emblematică.

universitatea „Titu Maiorescu” s-a remarcat
deja în mediul academic românesc de astăzi

ne amintim cu bucurie și recunoștință de
momentul când, la 10 decembrie 2015, am
primit aici titlul academic de Doctor Honoris
Causa. astăzi, cu prilejul acordării de către
universitatea „Titu Maiorescu” a titlului de
Doctor Honoris Causa domnului
academician Eugen simion, îi adresăm
sincere felicitări, precum și un portret în
cuvinte alese, intitulat: ,,Eugen simion – un
luptător pentru Eminescu și Maiorescu”.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la
trecerea la Domnul a lui Titu Maiorescu, ne
rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul
lui împreună cu drepții, iar organizatorilor
sesiunii academice, cu titlul „Titu Maiorescu
– Fondatorul Civilizației și Culturii Românești
Moderne”, precum și tuturor profesorilor și
studenților universității care îi poartă
numele, să le dăruiască mult ajutor în
cultivarea și afirmarea valorilor academice
românești, la nivel național și internațional.

† DaNieL
Patriarhul bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt de binecuvântare al preafericitului părinte DanIEl, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia organizării Sesiunii Academice ,,Titu Maiorescu –
Fondatorul Civilizației și Culturii Românești Moderne”, 26 octombrie 2017, universitatea Titu Maiorescu din București.
1
Tudor arghezi, Liturghia, 3 februarie 1945, „Bilete de papagal”.
2
Titu Maiorescu, Direcţia nouă în poezia şi proza română (1872), în Opere, I, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 158.
*

12 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Figuri ilustre din galeria
Universității „Titu Maiorescu”

UN blazoN dE NoblEȚE

Este o misiune delicată să aduci în atenția publică numele „grele” ale oamenilor care au fondat,
au consolidat prin aportul lor, au dat și dau strălucire numelui Universității „Titu Maiorescu” în cei 30 de ani de istorie.
Au trecut prin viața academică a instituției numeroși oameni de valoare, care au contat și contează. La ceas aniversar,
o foarte scurtă rememorare aleatorie a câtorva personalități este o datorie de conștiință pentru PRO UNIVERSITARIA.
Prof. univ. dr. avram Filipaș

Prof. univ. dr. avram Filipaș

Domnul prof. univ. dr. avram Filipaș s-a
născut la 8 februarie 1940 și a decedat la 10
octombrie 2006. Este considerat fondatorul
universității „Titu Maiorescu”.
a absolvit Facultatea de Drept din București.
a obținut titlul de doctor în Drept în anul
1983, cu teza „Infracţiuni contra înfăptuirii
justiţiei”. Ca profesor al Facultăţii de Drept
din Bucureşti, a predat la Catedra de Drept
penal şi procedură penală. a fost unul dintre
fondatorii universităţii „Titu Maiorescu” din
Bucureşti, iar în anul 2000 a fost numit
rector al prestigioasei instituții de
învățământ superior.
a derulat o bogată activitate politică. a fost
ales senator de București în legislatura 20002004, pe listele psD, iar din 2001 a devenit
senator independent. În cadrul activității
sale parlamentare, dl avram Filipaș a activat
ca membru în grupurile parlamentare de

prietenie cu ucraina și portugalia.
la propunerea membrilor societăţii civile, a
fost desemnat membru al Consiliului
superior al Magistraturii (CsM), din partea
senatului României, pentru perioada 20052006. „Ca membru al CsM, profesorul Filipaș
a pledat pentru un sistem judiciar mai corect
și mai eficient, sprijinind procesul de
reformă”, se arăta într-un comunicat
comemorativ al Consiliului.
Domnul prof. univ. dr. avram Filipaș este
autorul lucrării de referință „Drept penal
roman – partea specială” (2008). a participat
la elaborarea unor lucrări de sinteză în
domeniul dreptului penal, fiind coautor la
titluri precum: „Drept penal roman, curs
selectiv pentru licență” (1997); „Drept
procesual penal: teste grilă pentru examene
de an şi examenul de licenţă” (2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007); „Instituţii de drept
penal – curs selectiv pentru examenul de
licenţă 2006-2007 cu ultimele modificări ale
Codului penal Drept penal” (2006); „Instituții
de drept penal. Curs selectiv pentru
examenul de licență 2008-2009 cu ultimele
modificări ale Codului penal” (2009).
Biblioteca „avram Filipaș” a universității
„Titu Maiorescu” poartă, în semn de
respect, numele celui care a contribuit, cu
eforturile sale de o viață, la dezvoltarea
activității pedagogice în domeniul dreptului.
Mai mult, în semn de cinstire a memoriei
sale, în octombrie 2008 a fost dezvelit, în
incinta uTM, bustul său sculptat în marmură.

comuna sichevița din județul Caraș-severin,
România, și a decedat la 4 octombrie 2007,
la viena, austria.
a rămas în istorie ca „părintele Constituției”,
deoarece, fiind singurul senator
independent, a îndeplinit funcția de
președinte al adunării Constituante în
legislatura 1990-1992. ulterior, a fost ales
senator pe listele psD, în legislaturile 20002004 și 2004-2008.
a absolvit, în 1972, Facultatea de Drept din
cadrul universității din București, cu diplomă
de merit, ca șef de promoție la specializarea
Drept public. În anul, 1979, devine doctor în
Drept al universității București, cu teza
„Răspunderea contravențională”. În anul
1982 a absolvit seminarul „american law
and legal Institutions” din salzburg (austria).
Începând din anul 1995, a fost conducător
de doctorat la disciplina Drept administrativ.
Între anii 1995-1996 și 2003-2004 a fost
profesor invitat la Facultatea de Drept,
universitatea paris 1 (pantheon –

Prof. univ. dr. antonie iorgovan

Domnul prof. univ. dr. antonie Iorgovan s-a
născut la 9 august 1948, în satul gornea,

Prof. univ. dr. antonie iorgovan

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 13

UN blazoN dE NoblEȚE
sorbonne). Din anul 1995, a fost președinte
al Consiliului Științific al Institutului de Științe
administrative al României, cu sediul la
sibiu. În anul 1998, a fost ales rector al
universității Româno-germane din sibiu, din
cadrul Fundației universitare pentru
Integrare Europeană. a activat și ca profesor
titular la universitățile „Titu Maiorescu” și
„nicolae Titulescu” din București.
Domnul prof. univ. dr. antonie Iorgovan este
autorul mai multor cursuri de Drept
administrativ, al unui curs de Drept
constituțional, al Tratatului de drept
administrativ apărut în 2002, și coautor al
revizuirii Constituției din anul 2003. a
publicat peste 50 de studii semnificative în
revistele de specialitate juridică din țară și
străinătate, un număr de 5 cursuri
universitare de Drept administrativ și știința
administrației, respectiv de Drept
constituțional și instituții politice.
În paralel cu activitatea didactică, a activat,
din anul 1996, ca avocat pledant în Baroul
București, fiind coordonatorul societății
civile de avocați „prof. Iorgovan și asociații”,
cu sediul în București.
Prof. univ. dr. corneliu zaharia

Domnul prof. univ. dr. Corneliu Zaharia s-a
născut la 5 iulie 1936, la Cernăuți. a absolvit
Facultatea de Medicină generală a
Institutului de Medicină și Farmacie din
Bucureşti, în anul 1959. După efectuarea
stagiaturii, în 1963 obține prin concurs

postul de medic secundar la spitalul Clinic
Colentina, în cadrul Clinicii de ChirurgieOrtopedie și Traumatologie, al cărei șef avea
să devină în 1999.
Din 1990, predă cursurile de „anatomia
omului” și cele de „Ortopedie și
traumatologie” la Facultatea de Medicină a
universității „Titu Maiorescu” din Bucureşti,
fiind profesor și decan al acestei facultăți,
precum și membru fondator principal al
universității.
a urmat stagii de specializare în clinici din
Moscova şi leningrad (1971), poznan și
varşovia (1972), precum şi la spitalul
american din Izmir (1978).
a devenit doctor în medicină în 1972,
susținând teza „Contribuţii la studiul
anatomo-clinic al homogrefelor articulare
totale (cercetări experimentale).” a derulat o
laborioasă activitate didactică încă de la
terminarea facultății. a participat la
numeroase comisii de examene pentru
titulaturile de medici specialişti sau primari,
a condus mai multe doctorate și lucrări de
licență.
Deține 13 brevete de invenţie şi 11
certificate de inovaţie. a contribuit la
perfecţionarea activităţii operatorii prin
numeroase dispozitive, metode și tehnici,
care s-au impus în practica medicală curentă.
Munca sa de cercetător include 12
monografii şi cărţi de specialitate, 15 lucrări
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
cotate IsI și Medline, ca autor sau
colaborator, precum și 165 de comunicări la
numeroasele manifestări ştiinţifice la care a
participat.
Este membru de onoare al academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, membru
al academiei de Ştiinţe Medicale din
România și al Federaţiei Europene a
asociaţiilor naţionale de Ortopedie şi
Traumatologie.
printre distincțiile decernate domnului prof.
univ. dr. Corneliu Zaharia, se regăsesc:
Medalia Meritul sanitar (1978); Medalia de
argint la salonul de Inventică de la geneva
(2002); Ordinul Meritul pentru Învăţământ în
grad de Cavaler (2004).
Prof. univ. dr. Gheorghe beleiu

Prof. univ. dr. corneliu zaharia

Domnul prof. univ. dr. gheorghe Beleiu s-a
născut la 13 septembrie 1943, în poiana

14 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Prof. univ. dr. Gheorghe beleiu

vadului, județul alba, și a decedat la 11
octombrie 1997 la București. a fost profesor
titular al universității „Titu Maiorescu”.
a absolvit în 1967, ca șef de promoție,
Facultatea de Drept din cadrul universității
București. În 1986, a obținut, la aceeași
instituție de învățământ superior, titlul de
doctor în drept, cu teza „unităţile socialiste
de stat ca persoane juridice române”. a
susținut o îndelungată activitate didactică,
urcând toate treptele ierarhiei academice:
preparator (1968), asistent și lector (1977),
conferenţiar (1990), profesor universitar
(1993).
În paralel cu munca la catedră, s-a implicat
activ în mai multe domenii juridice. a fost
arbitru la Curtea de arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie a României (1977), expert
guvernamental (1990), precum și avocat,
membru al Baroului Bucureşti.
Începând cu anul 1996, a ocupat funcţia de
şef al Catedrei de Drept privat din cadrul
Facultăţii de Drept a universităţii Bucureşti.
De asemenea, a fost preşedinte al Comisiei
de redactare proiectului Codului civil
Român, din cadrul Ministerului justiţiei.
Domnul prof. univ. dr. gheorghe Beleiu a
avut, ca preocupare științifică principală,
problematica dreptului civil. pe acest palier,
a realizat un studiu de sinteză, devenit
manual de lucru pentru dreptul civil în
primul an de facultate, „Teoria generală şi
persoanele” (1987). De asemenea, a
participat, în calitate de coautor, la
redactarea tratatelor „Drept civil. partea

UN blazoN dE NoblEȚE
generală” (1980) și „Drept civil. persoanele
(1982)”. Cele două lucrări analizează
sistematic dreptul civil, într-o abordare
exhaustivă.
Este autor al unor bogate cursuri
universitare, actualizate şi republicate în
ediţii succesive: „Drept civil român.
Introducere în dreptul civil. subiectele
Dreptului civil” (1992, 1993, 1994, 1995,
1997, 2001). a publicat numeroase articole
şi studii în revistele de specialitate. Domnul
prof. univ. dr. gheorghe Beleiu a lăsat în
urmă o documentaţie privind un eventual
tratat de drepturi reale şi teoria generală a
obligaţiilor.
acad. prof. univ. dr. irinel Popescu

acad. prof. univ. dr. irinel Popescu

Domnul acad. prof. univ. dr. Irinel popescu
s-a născut la Filiași, județul Dolj, la 22 aprilie
1953. a absolvit în 1977, cu media 9,98,
Facultatea de Medicină la universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București. a devenit medic specialist chirug
în 1983, și medic primar chirurg, în 1990,
când a obținut și diploma de doctor în
medicină. a realizat numeroase intervenții
chirugicale.
De-a lungul carierei, din dorința de a
revoluționa chirurgia românească, a călătorit
peste hotare, efectuând stagii de pregătire și
perfecționare la spitale renumite precum
„Charite” din Berlin, „paul Brousse” din paris
și „Mount sinai” din new York.
În perioada 1997-2000, a studiat, în sua,

tehnicile de transplant hepatic. Întors în
țară, a introdus aceste procedee ca metodă
terapeutică în România. Datorită domnului
acad. prof. univ. dr. Irinel popescu, la
Institutul Clinic Fundeni (unde conduce
Clinica de Chirurgie și Transplant Hepatic), se
efectuează toate tipurile de transplant
cunoscute în prezent (cu ficat de la donator
cadavru, cu ficat de la donator viu, cu ficat
redus, cu ficat împarțit, transplant domino).
Toate acestea, în colaborare cu o echipă pe
care a format-o și care cuprinde chirurgi,
anesteziști-reanimatori, hepatologi,
imunologi, microbiologi etc.
Domnul acad. prof. univ. dr. Irinel popescu
activează în calitate de conducător de
doctorat la universitatea „Titu Maiorescu”
din București.
Este membru titular al academiei Oamenilor
de Știință din România și al academiei
Române de Științe Medicale. De asemenea,
domnul acad. prof. univ. dr. Irinel popescu
este membru al mai multor organizații
internaționale, printre care asociația
Europeană de Chirurgie (Esa), asociația
Europeană de Chirurgie Endoscopică (EaEs),
The Transplantațion society (TTs), precum și
membru de onoare în asociațiile de chirurgi
din Bulgaria, China și serbia. Membru de
onoare al academiei de Științe din Republica
Moldova. pentru merite deosebite în
chirurgia hepatică și în transplantul de
organe, a fost decorat cu Ordinul național
„steaua României” în gradul de Mare Ofițer.
General (r) prof. dr. Vasile V. cândea

Domnul general (r), prof. dr. vasile v. Cândea
(24 mai 1932 – 14 ianuarie 2020), s-a născut
în comuna lisa vânători, din județul
Teleorman. a fost membru fondator și
prorector al universității „Titu Miorescu”.
a absolvit, în 1957, Facultatea de Medicină
generală din cadrul uMF „Carol Davila” din
București. a urmat, în perioada 1962-1976,
studii postuniversitare în chirurgie generală,
chirurgie de urgență, traumatologie,
chirurgie toracică și chirurgie
cardiovasculară.
a lucrat timp de aproape trei decenii la
spitalul Militar Central din București, mai întâi
ca medic de chirurgie generală (1961–1971) și
apoi ca șef al secției Chirurgie cardio-vasculară
(1976–1990).

General (r) prof. dr. Vasile V. cândea

În paralel cu activitatea de medic, domnul
general (r), prof. dr. vasile v. Cândea a realizat
o serie de cercetări științifice – clinice și
experimentale – în următoarele domenii:
șocul traumatic; contribuția sistemului limfatic
în șoc; explorarea limfografică a limfaticelor
cervicale (primele studii în România);
contribuții originale în afecțiunile
microcardului, plămânului, ficatului,
pancreasului și sistemului imunitar, în timpul
și după circulația extracorporală. Între anii
1972-1974 este asistent universitar la uMF
București. În 1975, a obținut titlul științific de
doctor în științe medicale, cu teza: „Contribuții
la participarea sistemului limfatic în șoc”.
Este autor al unor brevete de invenții, cum ar
fi „Banca de organe prin crioprezervare
pentru transplant” sau medicamentul
Ruxabion (utilizat în terapia bolilor vasculare
periferice, în special a celor venoase).
În anul 1990, este numit în funcția de director
al Centrului de Boli Cardiovasculare al
armatei, iar în perioada 1995-2002 a activat
ca director general al Institutului de
Cardiologie „prof. Dr. C. C. Iliescu” din
Fundeni.
a parcurs toate treptele ierarhiei militare,
începând cu gradul de locotenent major
(1959). În 1987, a fost înaintat la gradul de
general de brigadă (cu o stea), pentru ca, în
1995, să primească gradul de general de
divizie (cu 2 stele), fiind trecut în retragere.
Decorat cu Ordinul național „steaua
României” în grad de cavaler, în anul 2002.
Deputat în legislatura 1996-2000, ales pe
listele psD.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 15

Radiografie UTM:
pași hotărâți, bioritm sănătos
UNiVERsiTaTEa, azi

l Dacă astăzi Universitatea „Titu Maiorescu” ar merge, ca recruții, la încorporare, i s-ar spune că e „apt combatant”. Toți indicatorii relevanți
de monitorizare a performanțelor indică sănătate financiară și realizări încurajatoare.
l În perioada aprilie 2019 – aprilie 2020, Universitatea „Titu Maiorescu”, înființată în urmă cu 30 de ani, și-a continuat parcursul ascendent,
în concordanță cu misiunea asumată în domeniul învățământului superior și al cercetării științifice. Activitățile desfășurate în perioada
de referință sunt în acord cu Programul Managerial al Rectorului pentru mandatuI 2016-2020, cu Planul Strategic al Universității pentru
perioada 2016-2020, precum și cu programele manageriale ale decanilor și programele operaționale anuale ale fiecărei facultăți.
l A continuat astfel și individualizarea Universității în cadrul sistemului național de învățământ superior prin claritate, specificitate,
adaptabilitate și complexitate a specializărilor din structura academică, prin calitatea programelor de studii, prin calitatea ridicată
a corpului academic, precum și prin baza materială, aflată într-o continuă dezvoltare și modernizare.

l Datele din Raportul pentru perioada 2016-2020 reflectă rezultatele la final de mandat ale vechii echipe manageriale și reprezintă punctul de
plecare pentru un nou plan strategic, pentru noul mandat în curs al Rectorului.
10 facultăți cu 23 de programe de licență

În structura academică a uTM funcționează
10 facultăți, cu 23 de programe de studii
universitare de licență, din care 18 la
învățământ cu frecvență (IF) și 5 la
învățământul la distanță (ID). Capacitatea
totală de școlarizare în anul I este de 2.425
de locuri. universitatea derulează activități
în 7 domenii de studii universitare de
master, cu 19 programe, cu o capacitate
totală de școlarizare în anul I de 1.025 de
locuri, și organizează 3 școli doctorale:
Drept, Medicină și Medicină Dentară. pe
lângă acestea, Departamentul de
specialitate cu profil psihopedagogic asigură
programe de formare psihopedagogică
pentru cei interesați de cariera didactică,
atât pe perioada studiilor universitare, cât și
în regim postuniversitar.

criterii de calitate: 90% „foarte bine”!

Toate programele de studii universitare
menționate sunt înregistrate în Registrul
național al Calificărilor și sunt atent
monitorizate privind îndeplinirea condițiilor
și criteriilor stabilite de agenția Română de
asigurare a Calității în Învățământul superior
(aRaCIs), specifice fiecărui domeniu.
Din analiza evaluărilor colegiale ale tuturor
cadrelor didactice, realizate pentru anul
universitar 2018-2019, se constată că 90%
dintre acestea au obținut un punctaj

corespunzător calificativului „Foarte Bine”,
8,75% dintre cadre didactice au un punctaj
corespunzător calificativului „Bine” și 1,25%
au fost notate cu calificativul „satisfăcător”.
Totodată, în anul universitar 2018-2019,
datele statistice furnizate prin prelucrarea
chestionarelor de evaluare din partea
studenților și masteranzilor au relevat faptul
că 87% dintre cadrele didactice care
deservesc programele de studii ale
universității au obținut calificativul „Foarte
Bine”, 10% calificativul „Bine”, doar
aproximativ 2% calificativul „satisfăcător” și
1% „nesatisfăcător”.

Programe pentru cei mici

În intervalul raportat, a fost autorizat de
către aRaCIs programul de studii
universitare de licență „pedagogia
învățământului primar și preșcolar”, în
cadrul Facultății de Științele Comunicării și
Relații Internaționale, cu o capacitate de
școlarizare în anul I de 50 de locuri, începând
cu anul universitar 2020-2021. Tot în cadrul
acestei facultăți, funcționează două
programe de studii postuniversitare cu
durata de un an, aprobate de către MEC:
„puericultura – dimensiune a educației
antepreșcolare”, cu o capacitate de
școlarizare de 400 de locuri, și „Integrarea și
incluziunea în sistemul de învățământ a
copiilor cu cerințe educaționale speciale”, cu
o capacitate de școlarizare de 200 de locuri.

16 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Noi domenii de master acreditate

În privința studiilor universitare de master,
au fost evaluate și acreditate, conform noilor
standarde și proceduri aRaCIs, domeniile de
studii de master deja existente: Drept (cu 6
programe), psihologie (cu 8 programe) și
Finanțe (cu un program). a fost evaluat
domeniul de studii universitare de master
deja existent, Medicină Dentară, cu un
singur program de studii. De asemenea, a
fost evaluat și acreditat un nou domeniu de
studii universitare de master, în cadrul
Facultății de Științele Comunicării și Relații
Internaționale, și anume Relații
Internaționale și studii Europene, cu un
singur program de studii și o capacitate de
școlarizare în primul an de 75 de studenți,
începând cu anul universitar 2020-2021. În
cadrul aceleiași facultăți, a fost evaluat un
nou domeniu de studii universitare de
master, Științele Comunicării, cu un singur
program de studii. vizita de evaluare a
domeniului de studii universitare de master
Informatică, cu un singur program de studii,
a fost amânată, din cauza decretarii stării de
urgență, impusă de pandemia de
coronavirus.

Rezidențiat în Medicină

Este foarte important de menționat faptul
că, începând din luna februarie 2020, uTM
este abilitată să desfășoare programe de

UNiVERsiTaTEa, azi 

pregătire prin rezidențiat în domeniile
Medicină și Medicină Dentară. În acest sens,
la propunerea Consiliului de administrație,
senatul uTM a hotărât înființarea
Departamentului pentru programe de
pregătire prin rezidențiat în domeniul
medico-farmaceutic, a cărui misiune este
aceea de a coordona activitatea de pregătire
a rezidenților în procesul de formare de
specialiști în domeniul sănătate, la
standardele profesionale impuse de piața
muncii la nivel european.
pentru desfășurarea programelor de studii
din domeniul sănătate, uTM are colaborări
cu un număr de 15 unități sanitare, atât
publice, cât și private, în structura cărora
funcționează 32 de secții, compartimente,
laboratoare, care au dobândit, prin Ordin al
Ministrului sănătății, statutul Clinic al
universitățiii „Titu Maiorescu”, 6 dintre
acestea dobândind acest statut în perioada
noiembrie 2019 – martie 2020.

Peste 8.000 de studenți

În anul universitar 2019-2020, în facultățile
uTM a fost înmatriculat un număr de 8.116
studenți, la toate cele trei cicluri de studii
universitare, față de 7.670 de studenți

înmatriculați în anul universitar 2018-2019.
la ciclul de studii universitare de licență sunt
înmatriculați 6.988 studenți, dintre care
5.538 studenți la forma de învățământ IF și
1.450 de studenți la forma de învățământ
lD. la cicIul de studii universitare de master,
în anul universitar precedent au fost
înmatriculați 997 de studenți, iar la cicIul de
studii universitare de doctorat, 131 de
studenți doctoranzi, din care 61 la Școala
Doctorală de Drept, 38 la Școala doctorală
Medicină și 32 la Școala Doctorală de
Medicină Dentară.

aproape 1.200 de absolvenți

În privința absolvenților, în anul 2019,
numărul total de absolvenți cu diplomă de
licență a fost de 1.194, din care 896 la forma
de învățământ IF și 298 la forma de
învățământ ID, iar numărul total de
absolvenți, cu diplomă de master, a fost de
436. În întreaga perioadă a anului 2019, a
susținut public teza de doctorat un număr
de 19 studenți-doctoranzi, din care 12 la
Școala doctorală Drept, 5 la Școala Doctorală
de Medicină și 2 la Școala Doctorală de
Medicină Dentară.
politica de ocupare prin concurs a posturilor

didactice vacante a ținut cont de
îndeplinirea standardelor aRaCIs privind
raportul dintre numărul de cadre didactice
titulare față de numărul total de posturi din
statele de funcții, precum și de raportul
dintre numărul de conferențiari universitari
și profesori universitari titulari față de
numărul de cadre didactice titulare. astfel, în
anul universitar 2019-2020, universitatea a
avut 303 de cadre didactice titulare (40 de
profesori, 88 de conferențiari, 130 de lectori,
45 de asistenți), 170 de cadre didactice
asociate din afară universității, 49 de cadre
didactice auxiliare și 113 personal nedidactic.

competiție pentru proiecte de cercetare

Cercetarea avansată este un obiectiv
prioritar al universității „Titu Maiorescu”,
care acordă o atenție deosebită domeniilor
și tematicilor cercetării științifice inovatoare.
prin misiunea asumată, uTM contribuie la
progresul științelor fundamentale și
aplicative prin cercetare științifică, inovare și
transfer tehnologic.
Consiliul de Cercetare Științifică al uTM a
organizat și desfășurat competiția pentru
proiecte de cercetare cu finanțare internă,
urmată de acțiunea de premiere a

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 17

UNiVERsiTaTEa, azi
rezultatelor cercetării științifice. această
acțiune s-a fundamentat pe dorința
universității de a stimula acest tip de
activitate în rândul cadrelor didactice, cu
preponderență tinere, pe toate domeniile de
activitate, oferind un cadru competițional
similar celui care se desfășoară la nivel
național, constituind, astfel, o platformă de
dezvoltare și implementare a activității de
cercetare. Totodată, având în vedere
finanțarea de către uTM, în cadrul
proiectelor, a sumelor necesare publicării de
articole lsI cu factor de impact, s-a dorit
creșterea vizibilității cercetării științifice a
cadrelor didactice titulare uTM, prin
prezența în baza de date Clarivate analytics
a autorilor cu apartenență la universitate.

Noi laboratoare și modele

Dintre activitățile desfășurate în perioada
2019-2020, în cadrul Institutului de studii,
Cercetare, Dezvoltare și Inovare, a fost
realizat laboratorul de Teoria Măsurării, în
colaborare cu compania siemens România,
în cadrul Facultatății de psihologie. De
asemenea, trebuie menționată realizarea
unui laborator de psihometrie, împreună cu
Facultatea de psihologie și siemens
România. Totodată, a avut loc

implementarea modelului matematic privind
recunoașterea formelor, prin modelarea
undelor de tip EEg, proiect realizat de
IsCDITM în colaborare cu Facultatea de
psihologie și Școala Doctorală „sisteme
mecanice și aerospațiale pentru apărare și
securitate, inginerie civilă și industrială” din
academia Tehnică Militară.

bilanț financiar cu excedent

În exercițiul financiar 2019, uTM a obținut
venituri totale în cuantum de 77,4 milioane
de lei, din care 86,9% au reprezentat venituri
din taxele studențești. Creșterea veniturilor
din taxe, cu 16,8% în raport cu anul 2018, s-a
datorat creșterii numărului de studenți și
masteranzi (în special la programele de studii
în limba engleză), precum și creșterii ușoare
a taxelor la unele dintre programele de
studii, acolo unde cererea crescută a permis
acest lucru, fără a afecta numărul de studenți
înscriși.
Capitalurile proprii au crescut cu 15,3% față
de exercițiul financiar al anului 2018.
excedentul din activitatea fără scop
patrimonial, în sumă de 30,7 milioane de lei,
a înregistrat un trend ascendent față de anul
precedent, urcând cu 26,7%. Excedentul va fi
alocat investițiilor în baza materială,

18 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

infrastructură și dotările universității, având
drept obiectiv creșterea calității serviciilor
educaționale oferite de universitate.

Nicio abatere de la etică

Comisia de Etică universitară a uTM a avut
misiunea, pe baza prevederilor legale, de a
asigura respectarea valorilor promovate de
Codul de etică și deontologie profesională
universitară al uTM: profesionalism,
libertate și onestitate academică,
transparență, dreptate și echitate,
eliminarea conflictelor de interese și a
incompatibilităților. În perioada de referință
nu s-a înregistrat nicio plângere privind
abaterea de la normele de etică și
deontologie profesională în activitatea
didactică și de cercetare științifică.

activitatea de internaționalizare –
obiective atinse

activitatea de internaționalizare a urmărit
atingerea unor obiective care s-au
concretizat, în perioada raportată, prin
următoarele rezultate:
• Creșterea numărului de studenți
internaționali admiși în programele de studii
ale uTM. În anul universitar 2019-2020, au

UNiVERsiTaTEa, azi 
fost admiși ca studenți 162 de cetățeni
străini, după cum urmează: 67 de cetățeni
din afara uniunii Europene și 95 de cetățeni
din uE, admiși la licență, master, cursuri
postuniversitare și programul pregătitor de
limba Română.
• Creșterea numărului de cadre didactice
care participă la stagii de formare și predare
în străinătate. pentru anul universitar 20192020 au fost 35 de mobilități de formare și
predare în țările din uniunea Europeană și
cel puțin 7 mobilități în afara Europei,
finanțate prin programul Erasmus+ (Ka103 și
Ka107). În contexul epidemiologic din
primăvara anului 2020, mobilitățile au fost
suspendate și au fost replanificate.
• Creșterea numărului de studenți care
participă la mobilități de studii și de practică
în străinătate. În anul universitar 2019-2020
au fost planificate 100 de mobilități de studii
și practică în țările din uniunea Europeană,
finanțate prin programul Erasmus+ (Ka103).
Și în această privință, în contexul
epidemiologic din primăvara 2020,
mobilitățile au fost suspendate și urmează a
fi replanificate.
• atragerea de cadre didactice și specialiști
din străinătate pentru susținerea de
activități în cadrul uTM – workshop-uri,
prelegeri. În cadrul Școlii doctorale de Drept,
în anul universitar 2019-2020, au fost invitați
5 experți internaționali pentru a susține
prelegeri studenților doctoranzi.

Modernizarea infrastructurii iT

În perioada 2019-2020, universitatea a
continuat un amplu proces de informatizare,
care vizează modernizarea soluțiilor de
infrastructură hardware și software, utilizate
atât în procesul educațional, cât și în
activitatea managerială și operațională. În
anul 2018-2019, investițiile s-au concentrat
pe optimizarea la nivel de infrastructură și
facilitarea accesului la Internet prin
realizarea rețelei wi-Fi, care acoperă toate
spațiile universității, permițând utilizarea
resurselor online în activitățile didactice și
reprezentând un element de modernitate și
calitate în procesul educațional.
În anul universitar 2019-2020, procesul de
modernizare prin informatizare a continuat
prin achiziționarea și dezvoltarea unei soluții
software unitare, care să integreze
informațiile din procesul educațional

(informații de secretariat, taxe studenți,
planuri de învățământ, orare etc.), cu
informațiile din învățământul la distanță
(e-learning) și cu informațiile utilizate de
departamentele de suport (contabilitate,
resurse umane, administrativ). Drept
rezultat, conform graficului de
implementare a proiectului, procesul de
înscriere la admitere se va putea realiza
integral în sistem online, studenții vor avea
acces la un portal care să permită
vizualizarea informațiilor relevante
referitoare la taxe, orare, note etc. iar
platforma utilizată pentru învățământul la
distanță (e-learning) va îmbina tehnologia
Microsoft Teams cu standardele
educaționale ale învățământului la distanță,
pentru a oferi o soluție eflcientă, accesibilă
și modernă.

În luna noiembrie 2019, au avut loc alegeri
pentru consiliile departamentelor și
directorii de departament, pentru consiliile
facultăților, precum și pentru desemnarea
candidaților pentru senatul uTM.
În luna februarie 2020, s-au desfășurat
alegerile pentru membrii senatului uTM,
cadre didactice, pentru mandatul 20202024. senatul a ales ca președinte pe
dl prof. univ. dr. Teodor Frunzeti. De
asemenea, au fost constituite comisiile de
lucru ale senatului.

sistemul de conducere al uTM a desfășurat
activitatea în conformitate cu prevederile
legii nr. 1/2011 și ale Cartei universității,
precum și cu cele ale regulamentelor de
organizare și funcționare ale senatului și
Consiliului de administrație. senatul,
Consiliul de administrație și Biroul ExecutivOperativ au constituit un ansamblu care a
acționat unitar și organizat pentru
rezolvarea tuturor problemelor și adoptarea
celor mai importante hotărâri pentru
universitate.
Trebuie menționată, în acest context, și
colaborarea eficientă cu conducerile
facultăților și ale departamentelor acestora,
cu celelalte structuri ale universității
(direcții, servicii, compartimente
funcționale), precum și cu asociația
Membrilor Fondatori ai uTM și asociația
studenților.

Facultatea de drept

conform cu prevederile cartei

Rectorul, ales prin vot universal

În urma referendumului universitar pentru
alegerea modalității de desemnare a
rectorului pentru mandatul 2020-2024,
desfășurat în data de 24 mai 2019,
comunitatea academică a uTM a hotărât ca
rectorul să fie ales prin votul universal,
direct și secret al tuturor cadrelor didactice
și de cercetare titulare, precum și al
reprezentanților studenților din senat și din
consiliile facultăților.

Facultatea de Drept a luat fiinţă în 1990,
odată cu instituţia din care face parte,
universitatea „Titu Maiorescu”, prima
instituţie de învățământ superior nonprofit
din România.
Facultatea are ca misiune pregătirea
profesională a studenţilor, precum şi
dezvoltarea nivelului cultural-ştiinţific al
acestora. pregătește specialiști în drept și
administrație publică, specialiști care în
urma absolvirii pot activa ca avocați, notari,
consilieri de întreprinderi, funcționari publici,
cadre didactice, magistrați, cercetători
științifici. studiile se finalizează cu diplomă
de licență, în organizare proprie, recunoscută
atât de Ministerul Educației și Cercetării, cât
și în străinătate. Diploma permite
absolvenților accesul la cursurile
postuniversitare (masterat), în cadrul
universității „Titu Maiorescu”, dar și în
cadrul altor universități din țară și din
străinătate.
Cursurile Facultății de Drept conferă
viitorilor juriști o gamă largă de calități:
stăpânirea de cunoştinţe fundamentale de
doctrină, legislaţie, jurisprudenţă;
capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu
privire la diferitele probleme pe care le
ridică instituţiile de drept şi de a oferi soluţii
litigiilor ivite in cazuistica judiciară;
capacitatea de a concepe acţiuni in justiţie,

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 19

UNiVERsiTaTEa, azi
de a pronunţa şi redacta hotărâri
judecătoreşti; capacitatea de a susţine public
o cauză; specializarea în cel puţin o ramură
de drept; abilitatea de a contribui la
abordarea pluridisciplinară a diferitelor
instituţii de drept; aptitudinea de a lucra în
echipă; conştiinţa responsabilităţii sociale a
profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar,
consilier juridic etc.
activitatea Facultăţii de Drept se desfăşoară
în ultramodernul sediu propriu din Calea
văcăreşti nr. 187, sector 4, București,
construit la standarde internaţionale.
Clădirea, dotată cu sisteme de ventilaţie şi
dotări de excepţie, pune la dispoziţia
studenţilor amfiteatre, săli de seminar,
laboratoare de criminalistică şi informatică,
bibliotecă, librărie. spaţiul de învăţământ
asigurat este corelat cu cifra de şcolarizare şi
cu activităţile prevăzute în planul de
învăţământ. activităţile didactice se
desfăşoară conform programelor orare, în
trei amfiteatre cu o capacitate de 200 de
locuri fiecare şi în 15 săli cu capacitate de
30-40 de locuri. amfiteatrele sunt dotate cu
echipamente audio-video pentru amplificare
sonoră şi proiecţia mijloacelor de învăţământ
audiovizuale (folii pentru retroproiector,
diapozitive, cărţi). Toate sălile de seminar
sunt dotate cu echipamente tehnice

audiovizuale, camere de luat vederi şi aer
condiţionat.

Facultatea de asistență Medicală – Târgu Jiu

Facultatea de asistență Medicală – Târgu jiu
este cea mai nouă facultate a universității
„Titu Maiorescu” (uTM). autorizată în luna
iulie a anului 2015, a început să funcționeze
în condițiile în care zona Olteniei necesita
înființarea unei facultăți de profil, cerută de
piața muncii.
programul de studii se desfășoară pe o
perioadă de 4 ani, 240 credite ECTs
(European Credit Transfer and accumulation
system). Forma de învățământ, conformă
cerințelor uniunii Europene, este cu
frecvență.
planurile de învăţământ şi programele
disciplinelor au fost elaborate într-o
perspectivă interdisciplinară, în concordanţă

20 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

cu standardele naţionale şi internaţionale ale
învăţământului superior medical.
Misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică a
Facultăţii de asistenţă Medicală generală –
Târgu jiu este de a promova educaţia şi
performanţa academică în formarea de
absolvenţi competitivi pe piața muncii,
atât în spațiul uniunii Europene cât și
în afara acestuia.
Facultatea își propune ca viitorii ei
absolvenți să cunoască și să își însușească
pe deplin rolul profesional al asistentului
medical, să prezinte abilități de comunicare
eficientă cu pacienții și cu familiile acestora,
să fie un bun educator, furnizor de îngrijire,
manager al îngrijirilor, dar și mediator,
găsind modul cel mai corespunzător de
îngrijire de care fiecare pacient are nevoie.
Deși facultatea este una recent înființată,
universitatea „Titu Maiorescu” depune
eforturi pentru constituirea, la Târgu jiu,
a unui corp didactic performant cu largă
recunoaștere profesională.
Dotările Facultății cuprind săli moderne și
laboratoare de specialitate cu aparatură de
ultimă generație, demonstrând astfel și
dorinţa de a oferi studenților un spaţiu de
educare şi formare practică de înalt nivel. la
sediul din Târgu jiu, B-dul Ecaterina
Teodoroiu nr. 100, instituția dispune de 3

UNiVERsiTaTEa, azi 

săli de curs (120 de locuri), 4 săli de seminar
(40 de locuri), două laboratoare de
informatică (25 de locuri), o bibliotecă și o
sală de lectură. la rândul său, Școala
postliceală Omenia, atașată Facultății, își
derulează activitatea în imobilul din Tg. jiu,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 46, imobil dotat
cu două săli de curs (60 de locuri), 5
laboratoare de specialitate (nursing,
anatomie și Biologie Celulară, Fiziologie și
Fiziopatologie, Biochimie, Biofizică), două
laboratoare de informatică (25 de locuri), o
bibliotecă și o sală de lectură.
activitatea practică la celelalte discipline din
curricula universitară se desfășoară la
spitalul județean.

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Farmacie face parte din
universitatea „Titu Maiorescu” (uTM).
activitatea ei a fost inaugurată în octombrie
2013.
programul de studii se desfășoară pe 5 ani,

forma de învățământ cu frecvență, și este în
totalitate conform cu cerințele naționale și
ale uniunii Europene pentru acest tip de
formare. structura activităților a fost
adaptată la cele mai recente cerințe de
modernizare a învățământului, cu
particularitățile specifice domeniului
farmaceutic, incluzând întocmirea de planuri
de învățământ corespunzătoare, cu
programe analitice ale disciplinelor atent
selecționate.
Curricula cuprinde atât disciplinele
obligatorii necesare formării viitorilor
farmaciști, cât și o paletă bogată de cursuri
opționale care să asigure studenților
dezvoltarea unor competențe
complementare de comunicare cu pacienții,
legislație specifică, probleme de mediu sau
antreprenoriat.
activitatea practică a studenților se
desfășoară în colaborare cu toate tipurile de
instituții sau întreprinderi legate de profesia
de farmacist, de la farmacii deschise, la
companii producătoare de medicamente si
instituții de cercetare.
Cursurile au loc în amfiteatre spațioase,
echipate cu tehnică modernă de predare, iar
lucrările practice sunt găzduite în
laboratoarele dedicate din clădirea Facultății
de Farmacie.
Cunoștințele legate de disciplinele
fundamentale și de specialitate sunt aplicate
ca deprinderi practice cu ajutorul

echipamentelor specifice cele mai moderne,
de la facilități de sinteză a medicamentelor,
la aparatură de controlul medicamentelor,
studii de microbiologie și botanică, biofizică
și chimie farmaceutică.

Facultatea de drept și Științe Economice
din Tg Jiu (FdsE)

Facultatea de Drept și Științe Economice din
Târgu jiu (FDsE) pregăteşte specialişti în
drept şi științe economice care pot ocupa o
gamă largă de locuri de munca: avocaţi,
notari, consilieri de întreprinderi, funcţionari
publici, magistrați, economiști, cadre
didactice și cercetători ştiinţifici. studiile se
finalizează cu diploma de licenţă,
recunoscută atât de Ministerul Educaţiei
naționale, cât şi în străinatate. Diploma le
permite absolvenţilor accesul la cursurile
postuniversitare (masterat), atât în cadrul
universităţii „Titu Maiorescu”, cât şi în
cadrul altor universităţi din ţară şi din
străinatate.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 21

UNiVERsiTaTEa, azi

Facultatea oferă programe academice de
înaltă calitate la nivel de licenţă și master
pentru următoarele specializări: Drept (studii
de licență); Contabilitate şi informatică de
gestiune (studii de licență); Științe penale și
criminalistică (studii de master).
FDsE urmăreşte în concret formarea de
specialiști în drept și științe economice cu
următoarele calităţi: stăpânirea de cunoştinţe
fundamentale din domeniul economic și
juridic (doctrină, legislaţie, jurisprudenţă);
capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu
privire la diferitele probleme economice și de
drept pe care le ridică instituţiile juridice,
oferind soluţii litigiilor ivite în cazuistica
judiciară; capacitatea de a gestiona eficient
resursele financiare și de a concepe acţiuni în
justiţie, precum și de a pronunţa şi redacta
hotărâri judecătoreşti; aptitudinea de a lucra
în echipă; abilitatea de a contribui la
abordarea pluridisciplinară a diferitelor
organizatii economice si instituţii de drept;
specializarea în domeniul „Contabilitate și
Informatică de gestiune” sau în domeniul
dreptului public ori privat; conştiinţa
responsabilităţii sociale a profesiei de
economist, respectiv de jurist (magistrat,
avocat, notar, consilier juridic) etc.
Totodată, FDsE își asumă: formarea de
specialişti în spiritul concepţiei moderne,
specifice economiei de piaţă, în intenţia
integrării unei viziuni europene în firmele din
România; construirea şi menţinerea

reputaţiei la nivel naţional prin calitatea
programelor academice şi de cercetare la
care participă corpul profesoral, prin
calitatea absolvenţilor şi prin carierele pe
care le vor obţine aceştia în următorii ani;
crearea unor legături mai strânse cu mediul
economic şi juridic, prin construirea de
programe academice sau a altor programe
de activitate, în funcţie de necesităţile
comunităţii; adaptarea permanentă a ofertei
educaţionale la cerinţele unei economii de
piaţă funcţionale, în vederea dezvoltării unei
societăţi bazate pe cunoaştere.

Facultatea de Finanțe-bănci, contabilitate
și administrarea afacerilor

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi
administrarea afacerilor este o structură
academică de tradiţie în învăţământul
superior economic particular din România.
În toamna anului 1990, s-a înfiinţat prima
facultate cu acest profil din învăţământul
particular românesc – Facultatea de Ştiinţe

22 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Economice. Ca o recunoaştere a calităţii şi
profesionalismului manifestate în formarea
studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice
a fost acreditată prin legea nr. 239 din 2002
(când s-au făcut primele acreditări în
învăţământul superior privat românesc).
Fiind într-o continuă dinamică şi prezentând
o adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, în
anul 2014, Facultatea de Ştiinţe Economice
îşi schimbă numele în Facultatea de FinanţeBănci, Contabilitate şi administrarea
afacerilor. Misiunea Facultăţii este de a
forma specialişti în economie cu o temeinică
pregătire profesională, capabili de a se
integra foarte repede şi de a răspunde
exigenţelor locurilor de muncă unde se vor
angaja pe piaţa internă şi internaţională, de
a dezvolta studenţilor atitudini de
creativitate şi competitivitate, în
concordanţă cu cerinţele societăţii bazate
pe cunoaştere. Facultatea pregăteşte
studenţii în conformitate cu structura
Bologna, în două cicluri de învăţământ: un
prim ciclu de bază, cu durata de 3 ani,
urmat de un al doilea, de master, cu o
durată de 2 ani.
Învățământul se asigură, în cadrul primului
ciclu, prin două forme: învăţământ de zi (cu
frecvenţă) – la Bucureşti; învăţământ la
distanţă – la Bucureşti.
absolvenții găsesc multiple posibilităţi de
încadrare pe piaţa forţei de muncă: în cadrul
băncilor sau altor instituţii financiare; la
diferite societăţi de asigurări; în orice
organizaţie din ţară şi din străinătate, în
cadrul compartimentelor financiar-contabile,
de vânzări şi de aprovizionare; la societăţi de
consultanţă financiar-contabilă şi fiscală; îşi
pot deschide propria afacere.
Facultatea aplică sistemul European de
Evaluare prin Credite Transferabile – ECTs.
sistemul permite studenţilor să studieze timp
de unu sau două semestre într-o altă
universitate dintr-o ţară membră a uniunii
Europene şi nu numai, examenele promovate
acolo fiind recunoscute la revenirea în ţară.
printre universitățile partenere se numără:
universitate d’Orleans – Franţa; universite de
paris vII – Franţa; Kadir Has Üniversitesi –
Turcia; Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi –
Turcia; universita studii Internationali di
Roma – Italia; Instituto politecnico de Cavado
E Do ave – portugalia; Baltic International
academy – letonia; northwestern university
– Chicago, sua.

UNiVERsiTaTEa, azi 

Facultatea de informatică

viitorul se prezintă excelent pentru
specialiştii IT, începând cu funcţiile
executive şi terminând cu cele de
conducere. Tehnologia este în plin avânt,
companiile de Internet se dezvoltă expansiv
şi automatizarea pătrunde la nivelul tuturor
sistemelor. Companiile existente își creează
website-uri şi dezvoltă strategii web, în timp
ce caută modalităţi de a-şi reduce costurile
prin automatizare. un număr mare de
specialişti IT va fi necesar pentru
întreținerea sistemelor, îmbunătăţirea
reţelelor existente, implementarea de noi
strategii, maximizarea conexiunilor la nivel
global.
Facultatea de Informatică pregătește
specialişti în informatică şi tehnologia
informaţiei, care pot ocupa o gamă largă de
locuri de muncă: programatori de aplicaţii
software, proiectanţi de site-uri web,
proiectanţi de sisteme de calcul și servicii de
reţea, informaticieni în institute de
cercetare, întreprinderi, administraţie,
birouri de creaţie multimedia, consultanţă,
profesori de informatică, cercetători în

informatică, administratori de reţele de
calculatoare, administratori de baze de
date.
programele de studii de licență,
specializarea Informatică, cu formele de
învățământ la zi și la distanță, sunt
acreditate conform Hotărârii guvernului
nr. 707 din 2012 pentru aprobarea
nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor. programul de studii de
masterat „securitatea sistemelor
informatice şi a reţelelor informaţionale”,
derulat la Facultatea de Informatică, este
acreditat conform Ordinului Ministerului
Educației nr. 4945 din 2012 privind
domeniile şi programele de studii
universitare de masterat evaluate de
agenţia Română de asigurare a Calităţii în
Învăţământul superior (aRaCIs). programul
de studii de masterat „Informatică aplicată
în imagistică medicală” este acreditat
conform adresei aRaCIs nr. 5415 din 2013.
Facultatea de Informatică dispune de:
3 amfiteatre, fiecare cu 100 de locuri;
5 laboratoare de informatică, fiecare cu
25 de stații de lucru; 8 săli de seminar;
data center propriu, realizat în tehnologie
Blade și virtualizare.
În colaborare cu alte instituții de
învățământ superior sau companii de
renume mondial cu puternice segmente IT,
facultatea organizează periodic conferințe și
workshopuri pe teme precum: inteligența
artificială aplicată în sisteme robotizate;
semnăturile electronice și protecția datelor;

tehnologii și automatizări industriale;
securitate cibernetică în Cloud; sisteme
autonome aeriene pentru evaluarea
multispectrală a evenimentelor in situații de
urgenţă; îmbunătățirea accesului la justiție
si asigurarea celerității soluționării cauzelor,
prin intermediul folosirii mijloacelor
electronice etc.

Facultatea de Medicină dentară

Facultatea de Medicină Dentară a
universității „Titu Maiorescu”
a luat naștere în anul 1990 ca parte
a Facultății de Medicină și funcționează
din 2011, cu denumirea actuală,
ca facultate de sine stătătoare.
astfel, a fost dus la îndeplinire scopul
principal al universității – acela de a oferi
o alternativă la studiile superioare din
instituțiile de învățământ superior de stat.
Facultatea beneficiază de spații și dotări la
cele mai înalte standarde și pune la
dispoziție pentru studenții maiorescieni
toate cele trei cicluri de studii – studii de
licență cu două specializări – Medicină

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 23

UNiVERsiTaTEa, azi
Dentară și Tehnică Dentară, studii de
masterat, dar și studii de doctorat.
prestigiul Facultății de Medicină Dentară
constă în calitatea studiilor, a dotărilor de
care beneficiază studenții, a părților
practice, atât de importante pe durata
studiilor, a eficienței și performanței
cadrelor universitare care pregătesc viitorii
medici pentru o profesie atât de nobilă.
accentul este pus pe partea practică, o
componentă esențială în pregătirea
studenților, în cadrul Centrului Clinic privat
de asistență Medicală Dentară „Titu
Maiorescu”, unde își desfășoară lucrările
practice, dar și pe construirea unui sistem
de principii morale pe care se
fundamentează practica medicală de la
Hipocrate până în zilele noastre.
Facultatea de Medicină Dentară
organizează şi desfăşoară un doctorat în
urma căruia aplicanții pot obţine titlul de
doctor în ştiinţe medicale, în domeniul
Medicină Dentară. Doctoratul ştiinţific se
bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică
avansată, contribuind la dezvoltarea de
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive. Cunoştinţele, competenţele şi
abilităţile generale şi de specialitate conferă
absolventului de studii universitare de
doctorat ştiinţific capacitatea: de a înţelege
sistematic şi comprehensiv domeniul de
studiu şi de a utiliza metodele de cercetare
asociate acestui domeniu; de a concepe şi
implementa un proiect de cercetare şi de a
face managementul cercetării în condiţiile
respectării deontologiei profesionale; de a
contribui la progresul cunoaşterii prin

cercetare originală cu impact naţional sau
internaţional, demonstrată prin publicaţii
ştiinţifice; de analiză critică, evaluare şi
sinteză a unor idei noi şi complexe; de
comunicare cu comunitatea profesională şi
cu societatea civilă în contextul domeniului
său de cercetare; de a contribui la
promovarea dezvoltării tehnologice, sociale
şi culturale, în contextul unei societăţi şi
economii bazate pe cunoaştere.

Facultatea de Medicină

Instituţie de învăţământ superior consacrată,
Facultatea de Medicină a universității „Titu
Maiorescu” (uTM) din București, conform
unei tradiţii nu îndelungate, dar cât se poate
de bogate, are ca principală misiune
pregătirea unor cadre înalt calificate în
domeniul medical și în alte domenii
interdisciplinare, manifestându-se constant în
avangarda cercetării ştiinţifice de profil din
București și de la noi din ţară.
Facultatea este atestată internațional la:
FaIMER (Foundation for advancement of
International Medical Education and
Research) și OMs (Organizația Mondială a
sănătății).

24 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Din anul 2003, Facultatea este înscrisă în
anuarul Facultăților de Medicină, publicat în
philadelphia, sua, alături de alte facultăți de
medicină prestigioase din România.
În anul 2015, Facultatea de Medicină a
primit din partea aRaCIs (agenţia Română
de asigurare a Calităţii în Învăţământul
superior) calificativul maxim, grad de
„încredere”.
studenții sunt încadraţi în cercurile ştiinţifice
studenţeşti ale disciplinelor preclinice și
clinice. Facultatea de Medicină elaborează
planuri de cercetare proprii, care interesează
deopotrivă atât cadrele didactice, cât și
studenții. această activitate este finalizată
prin prezentarea de lucrări științifice la
sesiunea științifică comună a cadrelor
didactice și a studenților, care se desfășoară
anual în Facultate, la sfârșitul lunii mai.
această activitate este integrată în planul de
cercetare științifică, elaborat la nivelul
fiecărei catedre, și se adaptează anual în
funcție de rezultatele cercetării.
În cadrul programelor Erasmus și socrates,
Facultatea de Medicină a uTM a derulat
contracte de colaborare cu Facultatea de
Medicină din lyon, Facultatea de Medicină
din paris, universitatea a Coruña,
universitatea sapiența din Roma și
Facultatea de Medicină din Innsbruck,
urmând că pe viitor să debuteze și
colaborarea cu alte universități prestigioase
din spațiul european. În cadrul acestui
program sunt prevăzute mobilități atât
pentru studenți, cât și pentru cadre
didactice, pe diferite perioade, de unul sau
două semestre.

UNiVERsiTaTEa, azi 
O parte a absolvenţilor, între 17% si 70%,
a fost admisă de-a lungul anilor la rezidenţiat
în ţară şi în străinătate (Comunitatea
Europeană şi statele unite ale americii).
Examenul de licenţă la Facultatea de
Medicină se desfășoară în două sesiuni, în
lunile iulie şi septembrie, şi are caracter
naţional, fiind organizat solidar şi în
colaborare cu toate facultăţile de medicină.
aproximativ 95% dintre absolvenţii
programului de licenţă s-au angajat în
decurs de un an de la data absolvirii
programului.

Facultatea de Psihologie

Facultatea de psihologie a universităţii „Titu
Maiorescu” (uTM) a fost înfiinţată în anul
1991, este acreditată prin legea 239/2002 şi
face parte din sistemul naţional de
Învăţământ al României, cu toate drepturile
şi obligaţiile ce decurg de aici.
asigură un program de studii universitare
pentru ciclul de licenţă, la formă de zi şi
formă la distanţă, cu durată de 3 ani, iar
pentru licenţiaţi, diverse programe de
masterat cu durata de 2 ani. aplică sistemul
European de Evaluare prin Credite
Transferabile, ECTs. Organizează examen de
licenţă pentru finalizarea studiilor
universitare şi sesiune de susţinere a
dizertaţiei pentru finalizarea studiilor de
masterat.
prin programele sale de studii, Facultatea de
psihologie a uTM asigură pregătirea de
psihologi calificaţi să lucreze în servicii
publice sau private, în domeniile:
psihoterapie şi psihologie clinică, consiliere
maritală şi de cuplu, tehnici de evaluare
psihologică și psihosocială, consiliernegociator, psihologia resurselor umane şi
politici de personal, psihologia reclamei şi a
publicităţii, consilier de imagine, consiliere
educaţională şi vocaţională. De asemenea, în
urma absolvirii, specialiștii pregătiți la
Facultatea de psihologie a uTM pot activa în

calitate de cadre didactice pentru
învăţământul preuniversitar şi cel universitar
de psihologie, precum și în calitate de
cercetători ştiinţifici la institutul de profil al
academiei Române.
absolvenţii găsesc multiple posibilităţi de
angajare la unități precum: licee, universităţi
şi centre de perfecţionare a personalului din
diferite domenii de activitate; cabinete
şcolare de consiliere psiho-pedagogică şi
vocaţională; centre de asistență psihologică
din case de copii, centre de plasament, şcoli
ajutătoare şi cămine de bătrâni; firme de
testare şi selecţie a personalului;
laboratoare şi cabinete de psihologie
organizate de către agenţi economici de stat
sau privaţi, spitale, clinici medicale de stat
sau private; firme de publicitate; institute de
sondare a opiniei publice.
prin programul ERasMus, Facultatea de
psihologie oferă stagii de pregătire a
studenţilor la universităţile paris XIII şi paris
vII, în domeniul psihanalizei, şi la
universitatea laguna – Tenerife, spania, în
domeniul psihologiei sociale. profesori şi
cercetători prestigioşi de la aceste instituții
de învățământ superior susţin cursuri şi
conferinţe la Facultatea de psihologie.
Facultatea are relaţii de colaborare cu alte
universităţi de prestigiu din sua (university
of Florida, Charleston southern university) şi
australia (universitatea australiei de vest –
perth, universitatea din Melbourne).

Facultatea de Ştiinţele comunicării
și Relaţii internaţionale

Facultatea de Ştiinţele Comunicării și Relaţii
Internaţionale din cadrul universității „Titu
Maiorescu” (uTM) este o facultate
modernă, cu o structură complexă, care
cuprinde domenii științifice de importanță
fundamentală pentru societatea
Cunoașterii și pentru lumea contemporană.
printre programele de studiu pe care le
organizează Facultatea se regăsesc

programele de licență în disciplinele:
Comunicare și Relații publice (acreditat,
învățământ cu frecvență, zi, 3 ani); Relații
Internaționale și studii Europene (acreditat,
învățământ cu frecvență, zi, 3 ani);
pedagogia Învățământului primar și
preșcolar (autorizat, învățământ cu
frecvență, zi, 3 ani).
De asemenea, în cadrul Facultății se
derulează programe de master în
Comunicare Instituțională și Management
Organizațional (acreditat, 2 ani), precum și
în Relații Internaționale și Cooperare
strategică (acreditat, 2 ani).
Departamentul de specialitate cu profil
psihopedagogic (Dspp) din cadrul Facultății
de Ştiinţele Comunicării și Relaţii
Internaţionale organizează programul de
formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia
didactică, pe două nivele. nivelul I (inițial)
se desfășoară pe parcursul studiilor
universitare de licență (3 ani, 30 de credite).
nivelul II (aprofundare) se derulează pe
parcursul studiilor universitare de master (2
ani, 30 de credite).
același departament mai susține programul
Compact de studii psihopedagogice cu
regim postuniversitar, de asemenea, pe
două nivele: nivelul I, semestrul I, 30 de
credite, pentru absolvenţii studiilor de
licenţă; nivelul II, semestrul II, 30 de
credite, pentru absolvenţii studiilor de
licenţă și master.
Facultatea organizează și cursuri
postuniversitare de formare și dezvoltare
continuă. unul dintre acestea se referă la
integrarea și incluziunea în sistemul de
învățământ a copiilor cu cerințe
educaționale speciale (1 an, 60 de credite).
la un alt curs se studiază puericultura –
dimensiune a educației antepreșcolare
(1 an, 60 de credite).
Facultatea derulează și un program
pregătitor de limba română pentru
cetățenii străini (1 an).
Facultatea de Ştiinţele Comunicării și Relaţii
Internaţionale oferă studenților ei: studii de
calitate, condiții excepționale de studiu,
practică de specialitate în instituții
emblematice pentru fiecare domeniu,
mobilități în universități străine,
perspective de dezvoltare a unei
cariere de succes în România sau în
mediul internațional.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 25

iNTERViURi EsENȚialE

„Nu avem voie să ne ferim de adevăr:
Universitatea «Titu Maiorescu» este, astăzi, una
dintre cele mai bune universități din România!”
interviu cu prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele universității „Titu Maiorescu”

Pe bună dreptate, prof. univ. dr. Avram Filipaș, fost senator și membru al Consiliului Superior al Magistraturii,
este considerat fondator al Asociației Universitatea Independentă „Titu Maiorescu”, rector al Universității
„Titu Maiorescu”, așezată în albia sa cu numele actual în 2002. La fel de adevărat este și faptul că veritabilul
întemeietor al instituției moderne de azi este nimeni altul decât prof. univ. dr. Iosif Urs, cel care și-a dedicat integral
energiile pentru creșterea spectaculoasă și continuă a acestui pol de instruire academică.
Profesorul Iosif Urs este conducător de doctorat, a fost rectorul și este actualul președinte al Universității „Titu
Maiorescu” din București (UTM), membru onorific al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru titular al
Academiei de Științe Juridice din România, cercetător științific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Leibniz University Institute of Arts and Science, USA.
Dacă pe vremuri se ctitoreau mănăstiri închinate Domnului, ca semn al victoriilor din bătălii, Profesorul Urs a înălțat
un lăcaș nepereche de învățământ superior în inima Bucureștiului. Tot un semn de izbândă – cea a pasiunii și educației,
fără de care nația n-ar mai avea sens și tăiș să-și facă drum înainte.

Sărbătorim 30 de ani de la înființarea
Universității „Titu Maiorescu”.
UTM se numără printre primele entități
de învățământ superior privat din
România și este cu singuranță singura
universitate care s-a dezvoltat susținut
în toți acești ani, confirmându-și misiunea
și așteptările celor implicați.
Cum au fost începuturile, care era profilul
absolventului de liceu care se înscria
la o universitate privată în 1991?

În acel moment, la toate universităţile de stat se
practica un examen de admitere foarte dificil, cu
multe probe şi cu o exigență ieșită din comun.
Tânărul absolvent de liceu, aflat în căutarea unei
cariere, și care dorea un acces mai rapid către
facultate, se orienta către această alternativă.
aşa s-a înfiripat învăţământul privat. În anii care
au urmat, au avut loc schimbări esențiale în ceea
ce priveşte educaţia universitară, atât la noi în
țară, cât și în străinătate. După Declaraţia de la
Bologna, din 1999, specialiștii din lumea
academică invocă tot mai des două principii
esențiale ale învăţământului: universităţi
inclusive şi centrarea activităţii pe student.
aceasta arată că am coborât din sfera elitelor

universitare într-o sferă socială, în care să
cuprindem cât mai mulţi studenţi. De aceea,
rigoarea examenelor de admitere a scăzut. nu
numai la privat, ci şi la stat. Și nu doar în
România, ci în toată Europa. primim pe toată
lumea, termină cine poate!
Astăzi, după 30 de ani, putem face
o radiografie a întregului învățământ
superior românesc, îi putem pune
un diagnostic? Ce puncte de reper avem
în acest moment, care sunt vârfurile
instruirii academice din peisajul
universitar românesc?

să punem un diagnostic cu valabilitate
generală tuturor instituțiilor de învățământ
superior din România ar fi un demers dificil.
Există o mare diversitate în acest sens, iar a
emite judecăți de valoare cu largă acoperire
este riscant. putem însă vorbi despre
elemente similare, explicabile prin
apartenența la același tip de învățământ, sub
auspiciile unei politici și ale unei legislații
comune. avem universități de prestigiu,
universitățile cele mai vechi ale țării. aș numi
aici universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

26 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

napoca, universitatea „al. I. Cuza” din Iași ,
universitatea din București, academia de
studii Economice, universitatea politehnică
din București și altele. poate că din rațiuni
personale, ca fost absolvent, am enumerat pe
primul loc universitatea Babeș-Bolyai din Clujnapoca, de care am rămas legat intelectual și
sufletește. Dar toate cele enumerate sunt,
clar, în fruntea învățământului superior
românesc. acestora li se adaugă universități
mai noi, de stat și particulare, între care
trebuie să nominalizez, în primul rând,
universitatea „Titu Maiorescu” din București.
sunt și subiectiv, dar și obiectiv.
Unul dintre cele mai importante
evenimente petrecute în acești 30 de ani
a fost aderarea României la Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007. Acest
statut, dobândit după multe și minuțioase
eforturi, ne-a conferit noi avantaje, dar și
noi responsabilități. Ce provocări înfruntă
mediul universitar românesc în acest
context internațional, care ne poziționează
ca stat membru cu drepturi depline
într-o construcție ce cuprinde țări cu
vechi tradiții în educație?

iNTERViURi EsENȚialE

universitățile românești se
străduiesc să se modernizeze, să se
reformeze, să se alinieze la
evoluțiile din Europa în materie de
învățământ superior și cercetare
științifică. Toate au de înfruntat
câteva mari provocări: calitatea și
competitivitatea educației
academice, dezvoltarea cercetării
științifice, internaționalizarea și
integrarea absolvenților pe piața
muncii. personal, am scris mai
multe lucrări pe aceste teme,
publicate în volumele unor
conferințe internaționale de
prestigiu. Realizarea fiecăreia dintre
aceste priorități – toate de mare
dificultate – depinde de mai mulți
factori: cadrul legislativ, viziunea
managerială, flexibilitatea
instituțională, resursele financiare
și umane și, nu în ultimul rând,
mentalitatea, care se dovedește
obstacolul cel mai greu de trecut. E
greu să schimbi mentalități, chiar și
atunci când acționezi în beneficiul

oamenilor și al instituțiilor. Este o
problemă de responsabilitate și
asumare.
Care sunt vulnerabilitățile
în aceste condiții, nu tocmai
blânde?

un punct vulnerabil al
învățământului superior românesc
îl reprezintă cercetarea științifică.
Finanțările fiind insuficiente,
departe de minimul necesar,
cercetarea științifică se arată încă
un domeniu în suferință. acest
statut explică și absența
universităților noastre, cu rare
excepții, din clasamentele
internaționale. O problemă care
afectează universitățile românești o
constituie și numărul redus de
studenți, și totodată scăderea
efectivelor de absolvenți, în
condițiile în care există o ofertă
educațională destul de mare și
diversificată. Cauzele sunt

O problemă
care afectează
universitățile
românești o
constituie și
numărul redus
de studenți,
și scăderea
efectivelor
de absolvenți,
în condițiile
în care există
o ofertă
educațională
destul de mare
și diversificată.

complexe, țin de dinamica
demografică, de sistemul și
conceptul educațional. În acest
peisaj, universitatea „Titu
Maiorescu” din București se
străduiește să fie o instituție a
calității și excelenței în educația
academică și cercetarea științifică.
Deși împărtășim valorile modestiei,
nu avem voie să ne ferim de adevăr:
universitatea „Titu Maiorescu” este
astăzi una dintre cele mai bune
universități din România. O spun și
eu, care mi-am dedicat o parte
importantă din viață edificării ei, dar
mai ales o spun alții, din România și
din străinătate.
Pe lângă numărul mic de tineri
care aleg rigorile studiului în
instituțiile de învățământ
superior, pe lângă acest aspect
cantitativ, mai intervine și unul
calitativ. Cât de ridicat este
nivelul de pregătire din școala
primară, gimnaziu, liceu?

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 27

iNTERViURi EsENȚialE
nu putem spune că învăţământul
preuniversitar ne oferă studenţi foarte bine
pregătiţi, pentru că şi acolo intervine o
problemă a coborârii standardelor, din
cauza unor factori care țin, în opinia mea,
de migrarea populației, de lipsa de investiții,
de scăderea interesului general al tinerilor
pentru școală, de neînțelegerea importanței
și rolului educației primare în dezvoltarea
unei națiuni. Totuși, noi acceptăm
incluziunea socială. Mergem pe ideea de a
avea cât mai mulţi studenţi. Desigur însă,
rigoarea este crescută în ceea ce priveşte
parcursul universitar. la multe universităţi
private e mai crescută decât la stat. pe de
altă parte, învăţământul privat a suferit și de
o preconcepţie legată de managementul
său: „nu mă duc la privat, că ăştia sunt
setați să facă bani”. nu este deloc aşa.
Referitor la universitatea „Titu Maiorescu”,
aceasta este, comparativ cu universitățile de
prestigiu ale Europei, o instituție de
învățământ tânără, dar definită de un spirit
dinamic, european, un spațiu academic al
educației și cercetării, al inteligenței,
creativității și inovației. ne străduim să fim
demni de patronul nostru spiritual, Titu
Maiorescu, mare pedagog și dascăl al școlii
românești, întemeietor al civilizației și
culturii românești. nu știm dacă am reușit
deja, unii spun că da. vrem să facem din
universitatea „Titu Maiorescu” un brand al
învățământului superior românesc în Europa
și în lume.
Sunteți foarte atașat de acest brand,
dar și de domeniul educației, în general.
Cum vedeți, la ceas aniversar,
contribuția dumneavoastră la evoluția
UTM, de la primii pași și până în prezent?

În ceea ce mă privește, au fost ani de
activitate intensă, de implicare cu toate
forțele în domeniul educației academice.
Cred cu toată convingerea că educația este
cel mai important domeniu al unei societăți
și al unei națiuni. Cele mai puternice țări ale
lumii au ajuns în această poziție și datorită
statutului pe care îl acordă educației, prin
politici guvernamentale. am participat și
particip, alături de alții, la edificarea
universității „Titu Maiorescu”, în calitate de
profesor, prorector, rector, și în prezent,
președinte al Consiliului de administrație al
universității. De altfel, în acest an se

împlinesc 50 de ani de când am devenit
asistent universitar suplinitor; este o
aniversare.

prin intermediul educaţiei academice şi
cercetării ştiinţifice, al inteligenţei şi
înţelepciunii, al inovaţiei şi creativităţii.

Cum vedeți evoluția Universității „Titu
Maiorescu” în acești 30 de ani? Începutul
a însemnat un impuls de entuziasm
academic. Cum caracterizați momentul
în care s-a ajuns?

Cum se transpun aceste intenții
în activitatea UTM?

De la momentul înfiinţării până astăzi,
universitatea a trecut printr-o serie de
metamorfoze fundamentale, a parcurs un
proces de evoluţie complex şi dificil,
redefinindu-se permanent, căutând să fie
mereu în actualitatea sistemului şi a
exigenţelor societăţii şi, uneori, chiar în
avangarda schimbării din învăţământul
superior românesc, prin anumite iniţiative la
nivelul sistemului şi al reformei. De-a lungul
acestor ani, universitatea „Titu Maiorescu” a
fost, nu de puţine ori, un factor de
coagulare, un pol al învăţământului superior
particular din România.
sigur că acest lucru s-a realizat alături de
alte universităţi, printre care ţin să numesc
universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi
universitatea „nicolae Titulescu”. Era nevoie
de un asemenea nucleu al unui sistem în
curs de edificare, mai ales că învăţământul
universitar particular s-a aflat tot timpul sub
pericolul unei dezvoltări anarhice, şi din
cauza vidului legislativ, dar şi ca efect al unor
„viziuni” străine de sensul şi misiunea
instituţiei universitare ale unora dintre
„antreprenorii” noilor instituţii.
Ce planuri aveți pentru viitor,
ce veți întreprinde, dumneavoastră,
personal, alături de celelalte cadre din
Universitate, pentru a continua
proiectul și a-l dezvolta?

Ca președinte, continui, cu forţe noi, opera
de edificare a universităţii „Titu Maiorescu”,
în linia testamentului maiorescian. Mentorul
nostru, Titu Maiorescu, al cărui nume
universitatea îl poartă ca pe un blazon de
aristocraţie spirituală, avea credinţa că
educaţia şi cultura sunt calea emancipării şi
modernizării, a renaşterii unei naţiuni. În
ceea ce mă priveşte, am rămas fidel acestui
legat spiritual şi, în calitatea mea de
președinte, manager şi profesor universitar,
edific universitatea ca spaţiu al Cunoaşterii,

28 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

În prezent, universitatea „Titu Maiorescu”
este o instituţie de învăţământ modernă,
europeană, cu o identitate, un statut şi un
loc bine definite în spaţiul învăţământului
superior din România. prin oferta
educaţională, programele de licenţă,
masterat şi doctorat, acoperim o arie largă a
specializărilor şi a cunoaşterii. avem şi
domenii „clasice”, tipice pentru o instituţie
de învăţământ universitar solidă, precum
Drept, Medicină, psihologie, Economie, dar
şi unele noi, ca Informatică, Comunicare şi
relaţii publice, Relaţii internaţionale şi studii
europene. suntem ancoraţi în prezent şi,
cum spuneam anterior, cu privirile
îndreptate spre viitor. universitatea încearcă
şi reuşeşte, după feedback-ul permanent pe
care îl avem, să răspundă cu brio
provocărilor pe care i le lansează societatea,
mediul economic, piaţa muncii.
Așadar, o paletă bogată de oferte.
Care este atuul principal al Universității
„Titu Maiorescu”, ce ar trebui să îl atragă,
în principal, către sălile de curs,
pe proaspătul posesor al diplomei
de bacalaureat?

vreau să precizez un lucru important: oferta
educaţională nu este, totuşi, un argument
absolut în imaginea şi gradul de atractivitate
ale unei universităţi. Învăţământul superior
din România este astăzi un mediu ofertant şi
concurenţial. atuul nostru principal, în
datele acestei oferte de studii universitare şi
postuniversitare, îl reprezintă calitatea
educaţiei.
Calitatea a devenit, îndrăznesc să spun,
elementul fundamental de identitate al
universităţii „Titu Maiorescu”, brandul
instituţional al acesteia. Tinerii, şi nu numai
tinerii, din diverse categorii ale societăţii, din
ţară, dar şi din străinătate, vin la
universitatea noastră pentru că ştiu că la noi
se face educaţie academică de calitate; altfel
spus, în amfiteatrele, sălile de seminar şi
laboratoarele noastre se învaţă carte. Ca să
mă întorc la întrebare, calitatea este ceea ce

iNTERViURi EsENȚialE

ne defineşte în mod esenţial ca
instituţie. Iar studiile de calitate
oferă absolvenţilor perspective
substanţiale de reuşită, în
dezvoltarea unor cariere
profesionale de succes, la care
adaug și calitatea infrastructurii și a
dotărilor.
Și când reiterați treptele urcate,
dar și când faceți proiecții pentru
cele care vor veni, un termen
revine de fiecare dată: „calitate”.
Există un secret al calității?

„secretul” este unul simplu, pentru
că elementele lui sunt vizibile,
accesibile celor care ne
frecventează. Calitatea studiilor
maioresciene se fundamentează pe
mai multe elemente esenţiale:
resurse umane de valoare,
programe coerente, cu finalităţi
clare, strategii moderne,
interactive de predare-învăţare,
abordări didactice conforme
ultimelor evoluţii europene în
materie de educaţie, o nouă
paradigmă a educaţiei şi învăţării,
relaţionarea studiilor cu mediul
economic şi piaţa muncii,
deschideri europene şi
internaţionale. Calitatea este axa

întregului proces de învăţământ
din universitatea noastră, care
susţine rezultatele, performanţele,
excelenţa şi competitivitatea
acestuia. universitatea are un corp
didactic valoros, care cuprinde
personalităţi ale educaţiei şi
ştiinţei, din diverse domenii ale
cunoaşterii. Între acestea, se
numără membri ai academiei
Române, academiei Oamenilor de
Ştiinţă, academiei de Ştiinţe
Medicale, ai altor organisme şi
instituţii de prestigiu. avem în
rândurile noastre savanţi, cărturari,
autori de marcă, nume mari ale
ştiinţei, culturii şi spiritualităţii.
avem, în acelaşi timp, cadre
didactice din generaţiile tinere,
dedicate educaţiei şi cercetării, pe
care le încurajăm să progreseze în
cariera pedagogică.
În mediile academice din
întreaga lume, învățământul
aplicat și dezvoltarea creativității
sunt noțiuni la ordinea zilei. Se
înscrie UTM în aceeași tendință?

Educația se înscrie de acum într-o
nouă paradigmă, promovată de
procesul Bologna. ne aliniem la
această paradigmă, desfăşurăm un

învăţământ centrat pe student şi
pe rezultatele învăţării, pe output-uri
şi nu pe input-uri. Folosim la
cursuri, seminare şi laboratoare
strategii şi metode interactive, prin
care încurajăm implicarea şi
participarea studenţilor, le creăm
spaţiul de manifestare a
creativităţii şi puterii lor de inovare.
Cred că, în acest context, școlile
doctorale și masteratele trebuie
reconsiderate pentru a răspunde
inovativ și creativ la provocările
procesului Bologna.
prin reforma curriculară pe care am
realizat-o şi o realizăm în
continuare, urmărim formarea la
studenţi şi absolvenţi de abilităţi şi
competenţe în vederea calificării şi
integrării lor profesionale pe piaţa
muncii. programele noastre de
mobilităţi, deschiderea
internaţională a educaţiei şi a
cercetării către orizontul european
şi global al cunoaşterii constituie,
de asemenea, elemente
importante în dezvoltarea culturii
calităţii.
După ce își vor definitiva
studiile, mulți dintre absolvenții
Universității vor merge
să își probeze cunoștințele
acumulate în mediul de
business. Care sunt pilonii
pregătirii în această direcție?

Prin reforma
curriculară pe
care am
realizat-o şi o
realizăm în
continuare,
urmărim
formarea la
studenţi şi
absolvenţi de
abilităţi şi
competenţe în
vederea
calificării şi
integrării lor
profesionale pe
piaţa muncii.

În primul rând, am acordat practicii
de specialitate, la nivel curricular şi
la nivelul întregului proces al
formării, un statut prioritar şi o
importanţă sporită, în raport cu
abordarea ei „tradiţională”, în
virtutea inerţiei universitare, şi mă
refer aici la întregul sistem de
învăţământ românesc. practica de
specialitate reprezintă, în prezent,
o prioritate a pregătirii în
universitatea „Titu Maiorescu”. În
acelaşi timp, am încheiat şi
dezvoltat, prin facultăţile noastre,
relaţii de colaborare şi
parteneriate cu angajatori, în
principal companii multinaţionale
de prestigiu. În felul acesta, am

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 29

iNTERViURi EsENȚialE

creat spaţii de desfăşurare a practicii de
specialitate pentru studenţi, în instituţii care
îşi pun la dispoziţie infrastructura, logistica
şi expertiza. prin astfel de programe,
studenţii se pregătesc şi se formează în
specialitate, au ocazia de a dobândi
abilităţile şi competenţele cerute de mediul
economic. Totodată, au şansa de a relaţiona
direct cu angajatori puternici, în vederea
dezvoltării lor în carieră.
Contactul cu angajatorii puternici
e o încercare grea. Îi dotați pe studenți
cu toate „armele” necesare?

Două elemente ale strategiei educaționale aș
vrea să subliniez. unul dintre ele îl constituie
încurajarea spiritului antreprenorial al
studenţilor, formarea lor în spiritul iniţiativei,
al dezvoltării unor activităţi în acord cu
pregătirea, specializarea şi aspiraţiile lor.
Este o convingere puternică a mea că, în
cadrul accentului pus pe student şi pe
rezultatele învăţării, trebuie să încurajăm
creativitatea celor pe care îi formăm, forţa
lor de a inova, în cercetarea ştiinţifică şi în
aria activităţilor de specialitate. În domeniul
încurajării spiritului antreprenorial al
studenţilor şi tinerilor, universitatea „Titu
Maiorescu” desfăşoară proiecte europene,
care se bucură de succes. O altă prioritate a
noastră, tot în ideea de a-i ajuta pe studenţi
şi pe absolvenţi în direcţia inserării lor pe
piaţa muncii, o constituie consilierea şi
orientarea acestora în carieră.

Desigur că și alte instituții de învățământ
superior din România depun eforturi în
același sens. Și totuși, mulți tineri preferă
să plece în străinătate, pentru a studia
acolo. Pierdem mult din această cauză;
ce putem face pentru a-i reține?

Faptul că pleacă tinerii la studii în marile
universități ale Europei și ale lumii nu e un
lucru rău. Dimpotrivă, este un fapt salutar,
pentru că în felul acesta, tinerii noștri se
conectează la fluxul ideilor și al cunoașterii
care circulă în școlile de prestigiu. Rău este
însă faptul că acești tineri, sau o mare parte
dintre ei, nu se mai întorc în țară. Și astfel
România pierde resurse importante de
inteligență, pierde potențiale elite viitoare.
ne întrebăm, unii dintre noi, cei din mediile
universitare, de ce se întâmplă acest lucru.
Răspunsul este dezarmant de simplu: țara nu
știe să-i prețuiască și să le ofere condițiile de
existență profesională și de dezvoltare pe
care le merită! Mulți sunt tineri eminenți,
minți strălucite, care în România nu au
condiții să își realizeze potențialul.
Ce trebuie făcut în această direcție?

În ce mă privește, consider că ar fi mai mult
decât necesare, și încă sub semnul urgenței,
politici și programe guvernamentale speciale
pentru atragerea acestor tineri înapoi în
țară. Ei trebuie implicați în proiecte care să
le dezvolte potențialul creativ și inovativ și
totodată să participe la dezvoltarea țării,

30 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

care până la un punct, a investit în ei. aș
spune că este o datorie morală reciprocă.
viitorul României depinde și de implicarea
sau neimplicarea acestor tinere minți
strălucite în proiectele care ne stau în față.
România are nevoie de acești tineri.
Și dumneavoastră ați fi putut pleca
să vă realizați în altă parte, să prosperați
financiar. Nu ați făcut-o. De ce?

Într-adevăr, după cum mai spus într-un
interviu acordat jurnalistei alice năstase
Buciuta, aș fi putut pleca, și „înainte” și
„după”, în condiții dintre cele mai bune. De
ce nu am făcut-o? pentru că nu sunt adeptul
maximei „ubi bene, ibi patria”, într-o lectură
superficială. nu am plecat și nu regret nicio
clipă! provocarea este să construiești binele
acolo unde te afli. sau măcar să construiești
o stare de spirit din care binele să
înflorească. sunt și prea legat de această
țară. pentru mine, satul meu din Bihor este
centrul lumii. În jurul lui gravitează existența
mea și ori de câte ori pot, mă duc să revăd
locul și oamenii, să aud graiul părinților mei
și al copilăriei mele, să beau apa curată care
izvorăște din dealurile din jur, să respir aerul
Munților apuseni. Mitul eternei reîntoarceri
este o realitate a existenței noastre. nu am
plecat, poate, și dintr-un sentiment al
datoriei și al responsabilității. Dacă poți face
ceva bun, îl poți face oriunde. Și poate că
Dumnezeu nu te așează întâmplător acolo
unde te așează.

„ca medic și rector, visul meu este
spitalul Universitar «Titu Maiorescu»!”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul universității „Titu Maiorescu”

Sunteţi, desigur, cea mai potrivită
persoană care să ne spună ce reprezintă
Universitatea „Titu Maiorescu”, acum, la
30 de ani de la apariția sa în sistemul de
învăţământ superior românesc. Se află în
economia acestor ani o poveste – una
care nu adoarme copiii, ci îi trezește, îi
încurajează și îi motivează să o apuce
pe calea studiilor într-un pol academic
cu largă recunoaștere. Ce reprezintă,
astăzi, Universitatea „Titu Maiorescu”,
domnule rector? Ce ar fi de spus
despre devenirea sa?

vorbim despre o universitate polivalentă, cu
multiple domenii de licenţă, care s-a afirmat
cu tărie în toții anii funcționării ei. Este o
universitate care, în 30 de ani, a crescut
vertiginos, o universitate stabilă, serioasă,
credibilă atât pe plan național, cât şi
internaţional. Cred că, în toți acești ani, nu
ne-am dezamăgit decât concurența, dacă mi-e
permis să glumesc! nu ne-am dezamăgit
studenții, nu am dezamăgit nici instituțiile de
resort cu care universitatea colaborează și,
mai ales, nu ne-am dezamăgit absolvenții;
imaginea universității sporind în apreciere
atât în piața educațională, cât și în piața
muncii în mod constant.
Despre istoria și devenirea sa ar putea fi
spuse multe. sunt convins că acei colegi care
au făcut parte din echipa de start v-au spus
sau vă vor spune mult mai multe. Eu pot
doar să recapitulez realitatea din cele
înregistrate în istoria universității: la
începuturi, în anul 1990, a fost vorba despre
ideea unor vizionari, care și-au luat inima-n
dinți și au pus bazele universității. De atunci,
corpul cadrelor didactice s-a transformat, s-a
compus și recompus în diferite etape,
oamenii s-au rodat și colectivul a ajuns la o
structură tot mai omogenă, chiar dacă a
crescut numeric. În tot acest răstimp,
eforturile de a ține pasul, de a dezvolta, de a
investi cu înțelepciune și de a duce instituția

la nivelul de astăzi, au fost imense.
Este cu adevărat imposibil de împărtășit și
detaliat munca top managementului din
acești ani – sacrificiile, emoțiile, energia și
pasiunea puse în comun la temelia acestei
„ctitorii”. au fost trei decenii de luptă
neobosită cu inerția, cu normele și legile, cu
lipsurile materiale, cu mentalitățile și chiar
cu reaua voință a competitorilor, cu
neîncrederea publică și, uneori, cu propriile
ezitări! Dar crezul într-o lucrare trainică,
menită să dăinuiească și să marcheze o
etapă, a rămas nezdruncinat.
universitatea a pornit dintr-o locaţie mică și
fără perspective; astăzi, suntem într-un
campus universitar autentic, de care suntem
mândri, un campus care se dezvoltă în
continuare, atât aici, în zona „Timpuri noi”,
cât şi în zona „IOR” din strada gheorghe
petraşcu, unde își au sediul facultățile de
Medicină şi Medicină Dentară. Chiar dacă
sună ca un șablon, noi continuăm ceea ce au
previzionat înaintașii noștri – să construim o
instituție care să conteze și să aibă stabilitate
și perspectivă de viitor. Trebuie să vă
mărturisesc faptul că avem ambiția ca,
începând de la anul, într-o premieră
absolută, să demarăm lucrările la un spital
propriu al universităţii „Titu Maiorescu”,
unul privat, dar de utilitate publică. va fi
semnalul cel mai clar că și în acest context
vitreg al pandemiei globale ne pasă de
concetățeni și că suntem responsabili față de
societate.
Sunt multe, uneori prea multe lucruri de
planificat, de gestionat, de monitorizat
și de coordonat, atât în interiorul
universității, cât și în afara ei. Cât de
grea este pentru dumneavoastră și
pentru colegi această interacțiune
continuă, colaborarea cu forurile de
resort, cu autoritățile și administrațiile,
cu terții din toate domeniile, cu care vă
intersectați pe orizontală și pe verticală?

32 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

aş putea împărtăşi mai mult din experienţa
de decan, pentru că am ocupat această
funcție vreme de patru ani. Responsabilitățile
de rector, poziție pe care o ocup de câteva
luni, îmi permit fructificarea experienței pe
care am acumulat-o de-a lungul anilor. sunt
„călit” în munca cu oamenii, am experiență în
management, atât în management
spitalicesc, cât şi în management academic.
am reușit să reunesc echipe și împreună să
dezvoltăm strategii, să trecem peste
obstacolele cotidiene, și să urmărim
atingerea obiectivele pe termen mediu și
lung.
Mă bizui pe colectivul pe care îl am, atât la
Rectorat, cât şi la decanatele facultăţilor.
Consider că sunt oameni dedicaţi
universităţii şi am încredere că împreună
vom reuşi să ducem mai departe acest
blazon al universităţii „Titu Maiorescu”,
pentru a face universitatea mult mai vizibilă
atât pe plan naţional, cât şi pe plan
european, internaţional.
După ce instituția a confirmat, prin
rezultate și valoare, în cei 30 de ani,
interacțiunea cu primăria de sector sau
cu cea municipală, cu ministerul, cu
ARACIS şi cu alte entități publice ar
trebui să fie mai facilă, să urmeze căi
deja bătătorite. Este o realitate sau
un deziderat?

văzute de sus, lucrurile par a fi simple. nu
spun lucruri noi: dacă este greu să te ridici,
atunci și mai greu este să te menţii şi să
mergi mai departe. Este multă muncă în
afara porţilor universităţii. pe lângă
programele de studii, care îşi desfăşoară
activitatea în campusul universitar
maiorescian, avem facultăţile din domeniul
sănătății, Medicinii și Medicinii dentare, care
îşi derulează stagiile clinice ale studenţilor în
spitale. avem colaborări cu 23 de spitale, în
multe secţii clinice. De altfel, mă mândresc

iNTERViURi EsENȚialE

cu două lucruri pe care le-am
subliniat de mai multe ori. În primul
rând, faptul că am reuşit, în unele
spitale private, să înfiinţez aceste
secţii clinice, care au fost și sunt o
premieră în ţara noastră! În al
doilea rând, doresc să subliniez
colaborarea foarte bună cu factorii
decizionali din diverse instituţii, în
special Ministerul Educației,
Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, Ministerul sănătăţii,
Ministerul apărării naționale,
Ministerul Transporturilor, Direcția
sanitară a Municipiului Bucureşti
etc., cu ajutorul cărora am realizat
proiecte utile pentru studenții
noștri și pentru societate.
un alt aspect pe care doresc să-l
subliniez este faptul că, începând
de anul trecut, avem un program
de pregătire în rezidenţiat cu
aproape 400 de rezidenţi, atât la
medicină generală, cât şi la
medicină dentară, şi suntem
angrenaţi în mecanismul de
formare a viitoarelor cadre
medicale. sperăm ca, începând cu
acest an, să facem parte din
comisiile de admitere la rezidenţiat,

Fără doar și poate, aș pune pe
primul loc calitatea! De altfel, în
strategia pe care am conceput-o la
început de mandat, obiectivul
principal al echipei, cu care am
câștigat alegerile, este excelenţa în
educaţie, cercetare şi inovare. asta
include seriozitatea actului de
educație, condiţiile în care
studenţii, masteranzii și doctoranzii
îşi desfăşoară activitatea.
activitatea centrată pe student, aşa
cum o numim noi generic, se
numără printre țelurile prioritare.
Formarea de competenţe palpabile
duce, implicit, la recunoaşterea
diplomelor şi la absorbţia
absolvenţilor de către piaţa muncii
din ţara noastră și nu numai. pentru
a oferi o educație relevantă suntem
foarte conectați cu viitorii
angajatori în domeniile și
specializările pe care le urmează
absolvenţii noştri.

deziderat de care m-am preocupat
un an întreg.

Spuneţi-ne, vă rugăm, câteva
lucruri despre dotările de care
beneficiază studenţii facultăţilor
– clădiri, biblioteci, săli și
terenuri de sport, condiții
de cazare și masă – despre
platforma pe care o folosiţi
în această perioadă în care
pandemia a pus stăpânire
pe viaţa noastră, a tuturor!

Câte programe de licență
oferă, astăzi, Universitatea
„Titu Maiorescu”? Câte
programe de masterat?
Cum percepeți evoluția celor
trei școli doctorale, bine
„înșurubate” în piaţa de profil?

avem o ofertă educațională
generoasă pentru piața
educațională universitara: 24 de
programe de licenţa, șase de studii
̆
postuniversitare, 20 de programe de
masterat şi trei școli doctorale. nu e
deloc puțin pentru o universitate de
talie medie, care nu este dispusă să
facă niciun compromis, care e
angajată într-o cursă educațională
pe care dorește să o câstige!
̦
Care sunt, din punctul
dumneavoastră de vedere,
reperele, argumentele pe care
se bazează notorietatea
maioresciană în interiorul
sistemului de învăţământ
superior din România?

Avem o ofertă
generoasă
pentru public:
24 de
programe de
licenţă, șase
de studii
postuniversitare,
20 de
programe de
masterat şi trei
școli doctorale.

Chiar dacă traversăm această
perioadă dificilă a pandemiei,
căutăm să nu coborâm ştacheta
standardelor de calitate. privitor la
acest aspect, chiar discutam cu
colegii mei și îmi exprimam
speranța ca, după ce va trece
acest val, să avem o experienţă
mult mai bogată, să fim mai
puternici şi mai căliţi în faţa
obstacolelor care ne aşteaptă.
În privința condiţiilor pe care le au
studenţii în campusul nostru, aș
putea să mă refer la laboratoarele
dotate ultramodern, la
amfiteatrele moderne, care, de
altfel, ne sunt solicitate și de către
alte universităţi sau parteneri
externi pentru diverse

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 33

iNTERViURi EsENȚialE
evenimente. studenții au condiţii foarte
bune și se bucură de o serie de facilităţi cu
care nu toate universitățile se pot mândri.
au la dispoziție două biblioteci fizice, o
bibliotecă electronică, spaţii de cazare,
cantină-restaurant. În cămine există și
spații pentru cluburi studențești, pe care
studenții le pot folosi, în vremuri normale,
pentru întruniri și evenimente. Cred că au
tot ce le trebuie, astfel încât să
performeze. Ideea noastră a fost și este
aceea de a îmbunătăți constant baza
materială, fiind cât mai aproape de
standardele europene ale anului
universitar 2020-2021.
După un număr de ani ca decan aflat
în fruntea Facultăţii de Medicină, din
anul 2020, sunteţi rectorul Universităţii.
Care sunt proritățile dumneavoastră
pe termen mediu şi lung pentru
Universitatea „Titu Maiorescu”?

Chiar dacă sunt primul rector din domeniul
medical, am în vedere dezvoltarea tuturor
programelor de licenţă, a tuturor
facultăţilor. strategia vizează performanța
educaţională în fiecare domeniu. la fel și
performanţa economică, pentru că suntem
o universitate privată şi acest aspect mă
interesează foarte mult. avem, în
continuare, nevoie de vizibilitate în spaţiul
academic românesc, european și
internațional, de colaborări şi chiar de
consorţii cu universităţi din Europa şi nu
numai. Bineînţeles, visul pornit în anul
1990 trebuie să fie dus mai departe, la
standarde mult mai înalte, care să dăinuie.
De fapt, aceasta este ideea: să rămână
ceva durabil în urma noastră!
Dacă în anii ’90, atunci când a fost fondată
universitatea, facultăţile de Drept sau de
Ştiinţe Economice erau cele care „duceau
greul”, acum se observă o rebalansare.
Facultăţile cu specific medical încep să
aibă o contrapondere foarte bună, să fie
foarte frecventate, să deruleze programe
de studii în limba engleză, să atragă
studenți din afara graniţelor ţării. Este un
curs firesc al lucrurilor sau este rezultatul
unor planuri pe care le-ați anticipat?

Este un adevăr faptul că programele de
licenţă din domeniul sănătății – medicină,

medicină dentară, farmacie, cât și psihologie
sau asistență medicală – aduc plusvaloare
universității în momentul acesta. se
întâmplă asta nu doar pentru că noi
acordăm o atenţie specială nucleului
respectiv. Trebuie să spun că noi,
managementul, suntem un organism, un tot
unitar. Împreună găsim soluţii, așa încât
fiecare centru sau program de studii să
ajungă să funcţioneze la parametrii maximi,
să fie atractiv pentru piaţa educaţională din
România. suntem foarte atenți în privința
învățământului medical, în care, în
semestrul al doilea din 2020, s-a
interacționat exclusiv online. În medicină,
asta nu prea merge la nesfârșit, este o
meserie în care practica este fundamentală.
lucrăm și aici pentru a găsi cele mai bune
soluții, pentru a depăși dificultățile și pentru
a ne instrui studenții așa cum se cuvine.
am ridicat problema la Ministerul Educației
și în Consiliul naţional al Rectorilor și, în
urma discuțiilor avute, s-a ajuns la concluzia
că aici este nevoie de învăţământ hibrid, cel
puțin. vorbim despre o profesie aplicată, o
profesie reglementată în spaţiul european,
una care necesită empatie faţă de bolnavi,
discuţii cu pacientul, cu mentorul, cu
asistenţii, cu şefii de lucrări, cu
conferenţiarii, cu profesorii, care să
împărtăşească studentului și din ceea ce nu
este scris în tratate. Drumul e lung, e
anevoios, dar, în acest mod, vor izbândi şi
generaţiile actuale, şi cele viitoare, aşa cum
au răzbit şi generaţiile noastre.
Cu toate greutăţile, programul de medicină
a rămas foarte atractiv. Concurenţa a fost
mai mare la admiterea din vara trecută şi
sperăm să fie aşa în continuare. vizăm un
număr relativ restrâns de studenţi, dar care
să ne permită să avem absolvenţi
competitivi pe plan european.
Pe care dintre proiectele la care vă
gândiţi sau la care lucraţi vi le-aţi dori
finalizate până la finalul primului
mandat sau al celor patru ani?

sincer să fiu, eu mi le-aş dori finalizate pe
toate! Mi-e greu să spun, să aleg unul,
pentru că domeniile şi munca trebuie
eşalonate și etapizate pe diverse aspecte ale
managementului universitar. Calitatea în
învăţământ este o prioritate. Deși sună
pompos, dorim să introducem excelenţa în

34 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

pregătirea studenţilor. Dezvoltarea bazei
materiale este, în continuare, o prioritate
pentru noi. Dar, de ce să nu spun, visul meu
este spitalul universitar „Titu Maiorescu”!
aceasta îmi doresc şi, cu siguranţă, dacă
suntem sănătoşi, o să vedem şi acest
obiectiv realizat. se lucrează intens la acest
obiectiv și chiar am speranțe îndreptățite
să-l văd finalizat.
Prilejul convorbirii noastre îl constituie
frumoasa aniversare de 30 de ani
de la înfiinţarea universităţii.
Ce ați avea de adăugat la final?

Îmi doresc ca acest proiect de învățământ
universitar să se dezvolte și să se
consolideze ca o alternativă privată în
sistemul național de învățământ universitar,
o alternativă competitivă , care să
promoveze o cultură educațională
fundamentată în valori liberale, într-o
economie de piață liberă, astfel încât
universitatea să rămână un vector de
imagine al calității serviciilor educaționale
oferite societății românești.
De asemenea, doresc să fac un apel către
colegii mei, cadrele universitare, și către
studenţi, masteranzi și doctoranzi! Îi rog pe
toți să fie uniţi în aceste momente de
distanțare fizică, de cumpănă pentru mulți
dintre noi! Îi conjur să depună efortul
necesar pentru a-și îndeplini obiectivele pe
care și le-au asumat, la care s-au angajat. la
ceas aniversar, trebuie să fim conștienți, cu
toții, că rolul nostru, al cadrelor didactice, în
viața studenților și în viața comunității
maioresciene, nu se suspendă, și că datoria
noastră fundamentală este aceea de a
garanta dreptul la învățătură și la educație și
în această perioadă de excepționalitate,
generată de pandemia de saRs-Cov-2. Toate
acestea nu se pot concretiza decât prin
muncă în echipă, prin colaborarea cu tot
mediul academic al universității, bazate pe
principii etice, respect reciproc și înțelegere.
Dacă fiecare îşi va face datoria,
cu siguranţă, vom dăinui, ne vom dezvolta şi
vom fi mândri că aparţinem universităţii
„Titu Maiorescu”.
Mai multă putere de muncă le doresc,
multă sănătate, răbdare și speranță!

Dumnezeu să ne îndrume pașii
spre realizări deosebite!

„îi învățăm pe studenți și cum să învețe,
nu doar le transmitem cunoștințe;
asta se face la noi mai bine decât la alții!”

iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele senatului universității „Titu Maiorescu”

Domnule președinte, ne aflăm
într-un moment de istorie „rotundă”
a Universității „Titu Maiorescu” –
trei decenii de evoluție, de muncă,
pasiune și realizări pentru instituția de
învățământ superior în care ne aflăm.
În ciuda pandemiei care a răvășit lumea,
încercăm să privim atent la această
construcție din toate unghiurile și
planurile. Cum vă uitați la UTM
după un astfel de parcurs?

Da, este adevărat. anul trecut am aniversat și
aniversăm în condiții mai deosebite, mai
restrictive decât ne-am fi dorit, acest
moment: cei 30 de ani de la înființare și de
funcționare neîntreruptă a universității. așa
cum știți, instituția a pornit la drum imediat
după Revoluție, în condiții relativ modeste, în
spații închiriate. grație muncii neobosite a
unui grup de profesori inimoși, a unei strategii
permanent perfecționate de-a lungul timpului,
începând de la fondatorul universității, prof.
univ. dr. avram Filipaş, cel care a fost mintea
și inima acestei întreprinderi și a acestei
înfloriri a universității noastre, continuând
apoi cu președintele actual al universităţii şi al
Consiliului de administraţie, prof. univ. dr.
Iosif urs, am ajuns în ipostaza în care ne aflăm
– funcționăm într-o instituție solidă, matură,
care a performat și a confirmat în peisajul
academic. nu greșesc afirmând că
universitatea noastră este una dintre cele mai
performante universități din spațiul privat
universitar, și aș spune nu numai din cel
privat, ci din spațiul universitar în general. Mam întrebat și eu care sunt cauzele acestui
succes. sunt mai multe elemente care trebuie
luate în considerare.
În primul și în primul rând, este vorba de o
viziune modernă, o viziune pe termen lung,
care a dovedit că predictibilitatea este o

necesitate și a asigurat dezvoltarea acelor
spații curriculare, acelor programe de
formare care sunt căutate pe piața muncii.
Deci, universitatea noastră este o universitate
care abordează domenii de interes pe piața
muncii, care este adaptată nevoilor pieței
românești și nu numai românești, deoarece
noi nu avem numai studenți români.
În al doilea rând, este vorba de un spirit
antreprenorial evident, fiindcă universitatea
a înflorit, a crescut, s-a dezvoltat în condițiile
în care universități de stat, unele mai vechi
decât universitatea noastră și cărora statul
le asigură resurse, se descurcă mai greu
decât ne descurcăm noi, care am investit
banii în baza materială. avem o bază
materială de excepție pentru învățământul
medical, pentru medicina dentară, pentru
farmacie, pentru toate domeniile în general.
avem clădiri noi, funcționale, foarte bine
puse la punct, la dezvoltarea cărora lucrăm

36 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

chiar și în condiții de pandemie. nu pot să
nu evidențiez și un alt aspect grăitor: avem
studenți din ce în ce mai mulți. În 2020 am
depășit 8.000 de studenți! nu suntem o
universitate din categoria celor foarte mari,
nici din categoria celor foarte mici, dar acest
lucru spune ceva cu privire la atractivitatea
învățământului de la noi și despre rata bună
de inserție pe piața muncii a absolvenților
noștri. aceștia sunt căutați de angajatori,
fiindcă sunt persoane care au dovedit că
dispun, la final de studii, de cunoștințele și
abilitățile necesare profesiilor lor.
Care este rolul Senatului în viața
Universității și în funcționarea ei?

senatul are un rol deosebit de important în
viața universitară. nu trebuie să uităm că
universitățile beneficiază, în temeiul legii, de
autonomie universitară. De altfel, și

iNTERViURi EsENȚialE
Constituția prevede lucrul acesta. această
autonomie dă posibilitatea universităților să
aplice legea, dar în condițiile pe care fiecare
universitate și le creează, adică adaptându-se,
aplicând legea într-un context care să-i
dezvolte capacitatea de performanță. Rolul
senatului, ca „organ al înțelepciunii
colective”, este să găsească modalitățile cele
mai bune, să „legifereze” în interesul
comunității academice, fără a ignora o
secundă faptul că în centrul interesului
universității se poziționează studentul.
Învățământul nostru este centrat pe student,
iar lucrul acesta se cunoaște, fiindcă
rezultatele noastre dovedesc acest fapt! Mai
mult decât atât, senatul este, pe lângă
materializarea în practică a autonomiei
universitare, și o formă de manifestare a
democrației participative, fiindcă în senat mai
mult de un sfert din membri sunt studenți. la
noi, de exemplu, din 35 de membri ai
senatului, avem 9 studenți, deci, iată, un pic
peste 25%. asta arată că, de fapt, în senat
sunt reprezentate atât interesele cadrelor
didactice și viziunea cadrelor didactice, care
sunt oameni maturi și cu experiență în
învățământ, cât și interesele studenților,
studenți care au o atitudine foarte
responsabilă și susțin puncte de vedere foarte
pertinente în senat. De altfel, multe din
hotărârile senatului au la bază intervenția
studenților-membri ai senatului. așadar,
vorbim despre un organism care asigură
această interacțiune intelectuală a cadrelor
didactice cu studenții. senatul este, de fapt,
reprezentantul interesului general al
comunității academice – studenți plus cadre
didactice.
Este o situație care nu se mai regăsește în
alte instituții, în afară de parlamentele
statelor. acesta este, de fapt, un efect al
globalizării, fiindcă toate instituțiile politice
sunt organizate relativ similar în toate statele
lumii, plecând de la modelul democrațiilor
occidentale. Ca atare, senatul, în esență ca o
cameră superioară a parlamentului, acolo
unde parlamentul este bicameral, trebuie să
fie această expresie a înțelepciunii colective.
În senat, așa cum era și în Roma antică,
intră, de regulă, oameni cu o anumită vârstă,
care au un sistem de cunoștințe și un
algoritm de evaluare a realității bazat pe
sisteme de valori și pe principii ferme,
stabilite la o anumită vârstă, pe baza unei
experiențe. Iată că și aici este la fel. noi,

senatul, elaborăm și aprobăm acte normative
interne în universitate, începând cu Carta
universității, diverse metodologii pentru
diferite activități care sunt normate în
universitate, plecând de la două elemente:
Constituția României și legislația în domeniu.
Tot noi menținem un echilibru, suntem
elementul de echilibru între puterea
executivă și comunitatea academică. puterea
executivă este exercitată în universitate de
Consiliul de administrație, condus de
președintele Consiliului de administrație și
de rector cu instituția sa, iar comunitatea
academică este reprezentată de corpul
profesoral și studenți. senatul creează
armonie între acestea.
În 2020 au fost alegeri la nivelul tuturor
universităților din România și,
ca urmare a acestora, ați devenit
președintele Senatului Universității. Ce
v-ați dori mai mult să realizați în această
calitate, în acești patru ani de mandat?

Evident că noi formăm o echipă la nivelul
conducerii universității, o echipă condusă de
președintele universității, care este și
președintele Consiliului de administrație,
rectorul universității și președintele
senatului, adică liderii puterilor în
universitate. Interesul nostru este comun.
Important este să avem asigurată o sinergie
și o coerență a guvernării corporatiste în
universitate, astfel încât, pe baza unei viziuni
antreprenoriale care aparține președintelui
universității, să putem să ducem
universitatea mai departe, ea să fie mai
performantă decât este acum.
Îmi doresc ca specializările noastre să fie
căutate pe piața muncii, începând de la
Medicină, Drept, psihologie, experții noștri în
Relații Internaționale (specializarea mea),
până la absolvenții de Farmacie, studii
Economice, ș.a.m.d. avem 16 specializări de
licență, 20 de masterat, avem 3 școli
doctorale și 188 de doctoranzi înmatriculați
în momentul de față. avem forță științifică,
avem forță academică, un corp profesoral
foarte bine pregătit și de calitate, dar, și aici,
ca peste tot, trebuie să ne gândim în
perspectivă, fiindcă trebuie să creștem cadre
didactice tinere, care să devină mai
performante, să ocupe prin concurs poziții
de conferențiar și de profesor. nu în ultimul
rând, trebuie să facem în așa fel încât să

rămânem în topul universităților, nu numai
al celor private, unde suntem deja pe poziție
fruntașă, dar în general, în România. să fim
pe un loc în prima parte a universităților din
România, să dezvoltăm mai mult segmentul
de cercetare. acesta este un domeniu unde
putem face mai mult, să fim mai performanți
și să fim vizibili pe piața internațională.
Prin ce anume credeți că se
individualizează Universitatea
„Titu Maiorescu” în interiorul sistemului
universitar românesc?

aș zice că prin spiritul antreprenorial la nivelul
conducerii universității și prin calitatea actului
didactic. până la urmă, calitatea actului
didactic se transpune în două lucruri: atât în
adaptarea orizontului cunoașterii la nevoile
pe care le impune realitatea în care trăim,
adică piața muncii, astfel încât ceea ce
transmitem noi studentului să fie ceva de
actualitate, cât și în metodele participative
prin care transmitem noi, ca profesori, aceste
cunoștințe studenților, cei care trebuie să fie
partenerii noștri.
Eu asta îi învăț pe studenții mei: să avem un
dialog continuu fără să ținem neapărat seama
de această diferență de vârstă dintre noi,
fiindcă emulația intelectuală, emulația
științifică nu are legătură cu vârsta, ci cu
modul în care comunicăm, folosind
argumente științifice. Deci, trebuie să-i
învățăm pe studenți și cum să învețe, nu doar
să le transmitem cunoștințe! asta zic eu că se
face la noi mai bine decât la alții.
Dacă ar fi să rememorați câteva
momente ale istoriei de 30 de ani,
ce decizii cu adevărat inspirate au fost
luate de conducerea Universității?
Ce oportunități n-au fost ratate la
momentul respectiv?

Eu nu sunt unul dintre „veteranii” universității,
fiindcă mi-am desfășurat activitatea
profesională și pe alte coordonate și mi-o
desfășor și acum și în alte domenii. Eu lucrez la
universitate de doar 6 ani, dar cunosc
universitatea de mai mult timp, din momentul
în care eram rector al universității naționale
de apărare și aveam un parteneriat cu această
universitate. Mi-a plăcut din capul locului
modul în care era condusă de rectorul de
atunci, prof. univ. dr. Iosif urs, cu care, ca de la

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 37

iNTERViURi EsENȚialE
rector la rector, am avut un schimb
intelectual de opinii foarte
interesant, care m-a convins de
faptul că uTM se afla pe o traiectorie
ascendentă, pe niște coordonate de
evoluție corespunzătoare nevoilor
realității sociale în care trăiam și
trăim. asta m-a determinat să vin aici
după ce m-am despărțit de
universitatea națională de apărare și
mi-am continuat cariera didactică, în
care, la 1 ianuarie 2021, am împlinit
30 de ani.
pot spune că de când cunosc eu
universitatea, aceasta a crescut,
și-a dezvoltat baza materială și s-a
extins cu noi programe de studii atât
pentru studenții români, cât și
pentru studenții străini. Rezumând,
am apreciat în primul rând viziunea
managerială de excepție. apoi, am
deslușit un management al calității
care se aplică în toate activitățile pe
care le face universitatea, începând
de la activitățile didactice și până în
zona administrativă și logistică. Banii
nu sunt cheltuiți fără folos, nu sunt
risipiți, ci sunt investiți.
universitatea construiește continuu
și asta se vede peste tot în jur.
nu pot să nu amintesc și de
adaptarea continuă la nevoile pieței
muncii, dar și despre grija pentru un
corp profesoral de elită. lucrul
acesta face ca universitatea să fie
performantă și atrăgătoare în
mediul academic intern, dar, în
special, în cel extern. avem realizări
și aici prin programele care se
dezvoltă, cum ar fi programul
ERasMus plus, unde avem
schimburi de profesori și de
studenți. avem studenți din
universități străine care studiază
câte un semestru la noi și asta ne
face cunoscuți în exterior. avem o
colaborare foarte bună în asociația
Francofoniei. Dar trebuie să facem
mai mult și să primim studenți din
străinătate. acest lucru ne
avantajează din toate punctele de
vedere: facem cunoscute
performanțele universității în
exterior și ne consolidăm o
frumoasă carte de vizită.

alegere bună venind la
universitatea noastră. Orientarea
profesională care li se face pe tot
parcursul studiilor să le dea
posibilitatea să-și aleagă la
absolvire cea mai potrivită cale
profesională și să vină să-și
continue studiile tot la noi. Îmi
doresc să văd că absolvenții de
licență rămân la masterat la noi, iar
acolo unde avem și școli doctorale,
își desăvârșesc pregătirea
academică prin ciclul al treilea,
ciclul de doctorat de aici. Îmi doresc
să nu uite că alma Mater este
universitatea „Titu Maiorescu”!
Se vorbește în ultima perioadă
și de brand și de branding în
mediul academic din România.
Din punctul dvs. de vedere,
ce face brandingul unei
universități?

asigură concordanța dintre
realitate și percepție. percepția
publică este de multe ori mai
importantă decât realitatea. Or,
în cazul nostru, există această
concordanță între brand-ul de
universitate serioasă și
performanță, calitatea reală a
învățământului de la noi.

Ce își dorește președintele
Senatului Universității
„Titu Maiorescu” de la cadrele
didactice care intră la cursuri
și seminare, în fața studenților
universității?

Îmi doresc ceea ce-mi doresc și de
la mine: în primul rând, să aibă
capacitatea de empatie, să poată să
se transpună mental în locul
studentului și să predea astfel
încât, dacă el ar fi student, să
aprecieze modul în care profesorul
din fața lui își face datoria. să se
facă înțeles de student, iar
studentul să știe că și-a consumat
timpul cu folos atunci când se
încheie cursul.
Privind studenții dvs.,
cu ce v-ați dori să rămână
după anii de studii de licență,
respectiv după masterat?

În primul rând, îmi doresc ca
studenții să fie convinși prin
activitatea noastră că au făcut o

38 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Eu îi îndemn pe
toți tinerii care
se gândesc să își
continue studiile
în învățământul
superior, în
domeniile
în care
universitatea
noastră este
abilitată,
să vină la noi cu
încredere.
Nu fac o eroare
că-și construiesc
o carieră
profesională
solidă, bazată pe
cunoștințe și pe
capacitatea de a
învăța pe tot
parcursul vieții.

Un mesaj personal de încheiere
pentru cititori?

Eu îi îndemn pe toți tinerii care se
gândesc să își continue studiile în
învățământul superior, în domeniile
în care universitatea noastră este
abilitată, să vină la noi cu
încredere. nu fac o eroare că-și
construiesc o carieră profesională
solidă, bazată pe cunoștințe și pe
capacitatea de a putea să învețe pe
tot parcursul vieții. Trăim într-o
societate dinamică, într-o lume
dinamică, în care un specialist, un
expert, indiferent de domeniu,
trebuie să învețe tot timpul, să se
perfecționeze, să aibă acces la
noile evoluții din domeniul
științelor. acest lucrul îl poate face
cu brio la noi!

iNTERViURi EsENȚialE

„Universitatea «Titu Maiorescu» se situează
în topul universităților din România!”
interviu cu prof. univ. dr. Smaranda Angheni,
vicepreședinte al Consiliului de administrație al universității „Titu Maiorescu”

Stimată doamnă profesor Smaranda
Angheni, ați marcat, cu prezența
dumneavoastră, întregul circuit din
top managementul instituției, fiind fost
decan al Facultății de Drept din cadrul
universității, fost rector și, actualmente,
vicepreşedinte al Consiliului de
Administraţie. Sunteți licențiată și aveți
titlul de doctor în Drept, ați fost judecător
și avocat, ați predat în diverse structuri
academice locale și internaționale,
dar ați fost din start, cum se spune,
în „ochiul furtunii”, în organigrama
Universității „Titu Maiorescu”, fiind
martora celor mai multe dintre prefaceri.
Cum vă amintiți acele momente de
începuturi ale acestei instituții?

Este un prilej deosebit pentru mine de a-mi
aminti, într-adevăr, momentele de început
ale universităţii „Titu Maiorescu”, la acea
vreme, universitatea Independentă „Titu
Maiorescu”. Este drept, sunt în universitate
de 30 de ani. Consider că am contribuit
substanţial la evoluţia academică a
universităţii, dar şi la dimensiunea
organizatorică a acesteia. Începuturile, așa
cum mi le amintesc eu? În anul 1990, un
grup de cadre didactice de la Facultatea de
Drept a universităţii din Bucureşti, de la
academia de studii Economice, printre care
mă număr și eu, dar şi de la Institutul de
Cercetări juridice al academiei Române, a
gândit, cu entuziasm și timiditate, o
alternativă la învăţământul de stat
binecunoscut, alăturându-se ideii de
înființare a unei universități particulare.
Ideea de bază a aparținut primului rector al
universităţii, de altfel, și membru fondator,
renumitul profesor avram Filipaş, care, din
nefericire, ne-a părăsit în urmă peste 14 ani.
a fost o personalitate care a însemnat foarte
mult, nu doar pentru universitatea „Titu

Maiorescu”, ci și pentru întregul sistem de
învăţământ privat din România. practic,
domnia sa a pus bazele legislaţiei privind
universităţile particulare. El este cel care s-a
luptat cu credinţă, cu ambiţie şi cu dăruire,
să schimbe, în bine, învăţământul universitar
din România, creând, iată, o nouă structură
de învăţământ privat – universitatea „Titu
Maiorescu”, cea pe care a condus-o răstimp
de 16 ani, din anul 1990 până în anul 2006.
a fost sufletul și promotorul acestei
universităţi, conducerea sa fiind apoi
preluată de către prof. univ. dr. Iosif urs,
care a creat și dezvoltat un management
modern, cu o bază materială comparabilă cu
ceea ce există la universități din străinătate.
sigur, universitatea a crescut în timp, în aşa
fel încât, în prezent, dispune de 18 programe
de studii de licenţă, peste 23 de programe
de masterat și trei şcoli doctorale – respectiv
Şcoala Doctorală de la Facultatea de Drept,
cea de la Facultatea de Medicină şi cea de la
Facultatea de Medicină Dentară. avem
relaţii internaţionale solide, programe de
cercetare, un corp academic de cadre
didactice recunoscut și valoros.
Ce ar trebui spus aici despre studenţi,
absolvenţi și cadre didactice?

Despre studenți pot spune, cu mândrie,
că majoritar sunt motivați și ancorați în
realitățile socio-economice, că avem atât
studenți români, cât și studenți străini,
evidențiind cele două programe de studii în
limba engleză de la facultățile de medicină și
medicină dentară.
În privința absolvenților, avem în prezent,
la toate facultăţile, la toate programele de
studii, absolvenţi care au reuşit să confirme
în viața lor profesională ulterioară, fie ca
magistraţi, avocaţi, notari sau executori
judecătorești (dacă mă refer la profesiile

juridice), fie ca medici, fie ca psihologi.
Trebuie să-i adaug aici pe cei care termină
Facultatea de Ştiinţe Economice sau
Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Internaţionale. De asemenea, Facultatea de
Informatică este foarte vizibilă, ceea ce ne
îndreptățește să spunem că, în prezent,
universitatea „Titu Maiorescu” este o
universitate complexă, una căutată,
recunoscută atât pe plan intern, cât şi pe
plan internațional, râvnită și invidiată, poate
și pentru faptul că suntem singura
universitate privată în care domeniul
sănătății este acoperit în integralitate, prin
programele de studii, respectiv medicină
generală, asistență medicală generală,
medicină dentară, tehnică dentară și
farmacie.
avem, cum spuneam, cadre didactice cu
recunoaștere profesională pe plan
internațional, cu care ne mândrim. sigur,
poate nu este o lipsă de modestie, eu
însămi, timp de 16 ani, am fost cadru
didactic la Facultatea de Drept a universităţii
din Orleans, am predat la paris-Dauphine, la
Bourges, la Châteauroux, am avut colaborări,
în aşa fel încât am reuşit să reprezint dreptul
românesc pe plan european la universităţi
de prestigiu, unde, nu de puţine ori,
profesorii au remarcat, exclamând: „Iată, ce
şcoală de Drept există în România!”. Cu
mândrie, am spus că reprezint nu numai
şcoala de drept românească, ci şi
învăţământul academic din universitatea
„Titu Maiorescu”!
Dacă vorbim despre trecut, suntem la fel
de îndreptățiți să spunem câteva lucruri
și despre viitor. Ce aveți în vedere
pe termen scurt și mediu?

avem foarte multe proiecte de viitor. unul
dintre proiectele pe care deja l-am început în

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 39

iNTERViURi EsENȚialE
urmă cu câţiva ani și pe care îl
continuăm este Centrul de Reuşită
universitară Francofonă. De ce un
astfel de centru? pentru că, în urmă
cu mai mulţi ani, am reuşit să fim
cooptați, ca membru asociat, în
agenţia universităţilor Francofone.
Şi pentru că, într-adevăr, am
străbătut foarte mult pământul
Hexagonului, ajungând să cunosc
bine universităţile din Franţa, să
creez chiar un masterat cu dublă
diplomă, diplomă delocalizată –
cum spun francezii – și pot să spun
aici și acum, cu mândrie, că
Ministerul Educaţiei din Franţa a
eliberat diplome franceze
absolvenţilor universităţii „Titu
Maiorescu” în cadrul acelui
Masterat de Drept al afacerilor.
aici, iată, am creat acel Centre de
Réussite des Université
Francophone – Centrul de Reuşită
universitară Francofonă.
am început, din 2019, seria de
conferinţe cu profesori invitați din
Belgia și Franţa, dar mai nou, din
cauza măsurilor de distanțare fizică
impuse, trecem totul în sistem
online, așa cum am și anunţat deja
în programul de conferinţe.
O altă dimensiune a acestui Centru
de Reuşită universitară Francofonă
se referă la interviurile pe care le
vom lua cadrelor didactice,
studenţilor români, francezi, italieni
şi din alte state francofone,
interviuri prin care reuşim să ne
cunoaştem, să schimbăm impresii,
idei, legate nu numai de
învăţământ, ci și de dimensiunea
academică și culturală a parcursului
nostru profesional. noi avem în
permanenţă în vedere
multilingvismul, multiculturalismul,
promovând ideea francofoniei în
spaţiul european şi internaţional.
ne propunem un ciclu de lecţii de
limbă franceză, deci formarea unor
cadre didactice și a unor studenți în
limba franceză, în aşa fel încât
acest centru să se dezvolte şi
universitatea „Titu Maiorescu” să
puncteze, să fie evaluată pozitiv şi
din acest punct de vedere.

Revenind la drumul sinuos,
de 30 de ani, al instituției,
ce momente de cotitură
ați putea menționa?

un moment deosebit de important
a fost momentul acreditării
universităţii. s-a întâmplat în anul
2002, după ce, în prealabil, printr-o
Ordonanţă de guvern, fuseseră
acreditate cinci universităţi, printre
care și universitatea noastră.
Definitivarea acreditării s-a facut
prin legea nr. 239/2002. putem
spune că a fost o decizie esențială,
un moment de cotitură.
un alt moment important în
traiectoria ascendentă a universităţii
a fost crearea masteratelor și, apoi,
a școlilor doctorale, având cele trei
cicluri de învăţământ, în condiţiile în
care nici măcar universităţile de stat
nu aveau, toate, această dimensiune
academică.
O altă etapă a fost deschisă prin
crearea relaţiilor internaţionale. am

40 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Începând
cu anul 2003,
am reuşit să
dezvoltăm
relaţii
internaţionale
nu doar în
cadrul Facultății
de Drept,
ci și în cadrul
polurilor de
învăţământ
economic
şi medical.

fost permanent conştienţi de faptul
că un învăţământ modern, un
învăţământ de calitate, nu poate
exista separat de omologii din
lume, de colegii de peste hotare.
Începând cu anul 2003, am reuşit
să dezvoltăm relaţii internaţionale
nu doar în cadrul Facultății de
Drept, ci și în cadrul polurilor de
învăţământ economic şi medical.
Facultăţile de medicină au, la
această oră, relaţii internaţionale
remarcabile nu doar în Europa, ci şi
în alte părţi ale lumii: în america, în
Israel, în diverse state africane –
locuri de unde ne și sosesc studenți
pentru programele noastre de
studii.
au fost multe momente
importante, unele tensionate și de
cumpănă, cu multe emoţii şi bătăi
de cap, generate, în permanenţă,
de reevaluări academice ale
programelor de studii, reevaluări
instituţionale. ne-am bucurat
nespus, de fiecare dată, atunci

iNTERViURi EsENȚialE
autodepăşire, pentru că altfel, practic
vorbind, nu te recunoaşte lumea. aduni
nopţi nedormite, de scris și de cercetare,
trebuie să dovedești disponibilitate pentru
toate solicitările, să participi la conferinţe, la
congrese internaţionale.
Este incredibil – poate nu mulţi realizează
cât de important este să ai și să demonstrezi
curaj. Îmi aduc aminte că, prin anii 19931994, la universitatea din Orleans, decanul
Facultăţii de Drept m-a întrebat, la un
moment dat, dacă m-aș simți în stare să ţin
un curs de drept comparat la anul Iv, din
cadrul Facultății de Drept. am cutezat și am
acceptat să evoluez în fața altor cadre
didactice native, în fața unor reprezentanţi
de la Bruxelles, a studenților. În fața unui
amfiteatru plin, a trebuit să-mi stăpânesc
emoțiile, m-am referit la adagii în limba
latină, iar sala s-a ridicat în picioare şi m-a
aplaudat. Decanul însuși a exclamat: „Iată
şcoala de drept românească!”. De atunci, mi
s-au deschis foarte multe uşi și, cu timpul,
am devenit profesor invitat.

când am reuşit să obţinem, deja de două ori,
calificativul maxim, „grad de încredere
ridicat”, pentru universitatea noastră. Toate
momentele de satisfacție au fost, practic, un
rod, un corolar al pasiunii, muncii,
competenţei, talentului și onestității
colectivului de oameni dăruiți, care mișcă
lucrurile în universitate.
Cum credeți că se situează,
din perspectiva dumneavoastră,
Universitatea „Titu Maiorescu”
în ansamblul sistemului de învăţământ
superior românesc?

pentru că am făcut parte, pentru o lungă
perioadă de timp, din structurile
Ministerului Educaţiei (CnaTDCu) şi aRaCIs,
am putut să văd, cu precizie, unde se
situează universitatea „Titu Maiorescu” în
peisajul universităţilor din România. pot
spune, fără falsă modestie, că între
universităţile private din România,
universitatea „Titu Maiorescu” se plasează
la nivelul cel mai înalt, chiar și în comparație
cu universităţile de stat înfiinţate după anul
1990. am depăşit foarte multe dintre ele la
cele mai multe dintre capitole. Concluzia
este aceea că universitatea „Titu
Maiorescu” se situează în topul
universităţilor din România.

După trei decenii de „istorie” a UTM,
este cazul să vă provocăm să ne spuneţi,
pe scurt, care este perspectiva
dumneavoastră cu privire la viitorul
acestei universităţi?

Ce a contribuit și condus, într-un final,
la ocuparea acestui loc fruntaş
în clasamentul național al instituțiilor
de învățământ superior?

Comunicarea, pentru mine, a contat foarte
mult în tot ceea ce am numit reuşită.

aş spune că vorbim aici, în primul rând,
despre calitatea și competenţa corpului
profesoral. am avut, în permanenţă, cadre
didactice de elită. am avut academicieni,
oameni de ştiinţă, de cultură, oameni care
au reprezentat învăţământul românesc în
România şi înainte de anii ’90, dar care au
considerat că pot face ceva şi pentru
învăţământul privat din România.
vorbesc, apoi, despre calitatea personalului
administrativ, pe care noi ne-am bazat cu
încredere. secretariatele competente au
contribuit direct la succesul nostru.
a contat, desigur, și buna comunicare cu
studenţii, cu celelalte universităţi, cu
institutele de cercetare. Felul în care ştii să
te comporţi, felul în care ştii să transmiţi
ceea vrei, ceea ce este valoros.

Cum se atinge excelenţa academică,
doamnă profesor?

„Excelenţa academică” este prea mult spus.
am căutat să mă privesc şi să mă analizez cu
modestie, deși marele meu mentor, acad.
prof. univ. dr. Tudor Radu popescu, spunea
că modestia nu este o calitate. până la urmă,
trebuie să fii conştient de ceea ce poţi, de
valoarea pe care o ai. Cred că, lăsând
modestia la o parte, aș putea spune că
excelenţa academică se realizează numai
prin muncă, prin perseverenţă, prin talent.
Contează modul în care te adresezi, modul în
care te comporţi, dacă poți sau nu să fii în
permanenţă un model, un exemplu pentru
cei care se află în faţa ta.
pe de altă parte, sunt esențiale acumularea
în timp a cunoştinţelor, dorinţa de

În primul rând, îmi doresc să fim sănătoşi,
cu toţii, şi să reușim să ne adaptăm, pe cât
posibil, noilor rigori, pentru că viaţa ne
obligă. Trebuie să schimbăm în bine
metodele de învăţare. Deşi eu prețuiesc
enorm interacțiunea offline cu colegii și
studenții, fiecare parte de dialog, fiecare
expresie a feței – grimasă ori surâs – suntem
datori să căutăm să facem faţă măsurilor de
distanțare. așa vom reuși să continuăm
procesul educațional, dar și dezvoltarea
relaţiilor internaţionale, o prioritate pentru
noi, pentru mine.
De asemenea, cercetarea ştiinţifică trebuie
să continue, toate proiectele de cercetare
ştiinţifică, la toate facultăţile, dar şi la nivel
de universitate. vorbim aici despre o a doua
dimensiune pe care o avem în vedere. În al
treilea rând, avem ambiția de a ne impune
serios în domeniul medical, fiindcă dispunem
de toate specializările, de toate dotările și
despre planurile revoluționare din această
direcție, despre care vom vorbi public în
scurtă vreme!

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 41

iNTERViURi EsENȚialE

după 30 de ani, Universitatea „Titu Maiorescu” –
trei decenii de evoluție exemplară
interviu cu prof. univ. dr., ing. Valentin Corneliu Pau,
vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al universităţii „Titu Maiorescu”

Ne aflăm în compania dumneavoastră
într-un moment în care aniversăm
30 de ani de la fondarea Universităţii
„Titu Maiorescu”. Este un moment de
bilanţ, de analiză și de conturare a unor
perspective care vizează această
instituţie de învăţământ superior privat,
o instituţie prestigioasă care, iată, are de
povestit despre devenirea sa. Ați fost
martor direct la înființarea și creșterea
Universităţii; de aceea, vă invit să ne
povestiţi câte ceva despre începuturi.
Când s-a constituit, în ce conjunctură,
care au fost primii paşi?

universitatea „Titu Maiorescu” s-a
constituit, aşa cum o arată şi documentele,
în anul 1990. la început, a fost vorba despre
un grup de iniţiativă constituit sub
conducerea rectorului prof. univ. dr. avram
Filipaș, care a hotărât înfiinţarea unei
universităţi private, cu activităţi de
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, cu
numele marelui Titu Maiorescu, într-o
totală consonanță cu o structură academică.
a fost nevoie de sentinţe judecătoreşti,
inclusiv de aprobarea expresă a Ministerului
Învăţământului, semnată, la acea vreme, de
către un mare cărturar şi o mare
personalitate românească – adrian
papahagi, cel care era, la acea vreme,
secretar de stat.
Cu mult înainte de anul 1990, dar şi după,
am lucrat în cadrul Ministerului
Învăţământului, având cunoştinţă despre
absolut tot ceea ce înseamnă învăţământul
superior de stat. acum, luam, pentru prima
dată, cunoştinţă despre ceea ce urmează să
însemne și învăţământul privat. am fost
invitat de membrii fondatori să mă alătur
acestei echipe de constituire a universităţii
și am acceptat provocarea de a mă implica
direct în încercarea de a constitui o
structură privată, capabilă să ajungă la

performanţe mai bune. Într-o primă etapă,
noua entitate s-a numit universitatea
Independentă „Titu Maiorescu”, devenind,
în anii 2000-2002, universitatea „Titu
Maiorescu”.
universitatea a plecat la drum cu un număr
corespunzător de studenţi şi de cadre
didactice. nu exista pe atunci poziția de
„titular”. Erau numai colaboratori din
universităţile de stat, prieteni din Bucureşti.
am plecat la drum cu mai multe facultăți,
căutate asiduu la acea vreme: Drept,
Medicină, cu două secţii (Medicină generală
şi stomatologie), Ştiinţe Economice, cu

42 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Contabilitate şi Informatică de gestiune,
Inginerie Horticolă, Inginerie
Electromecanică, publicistică, Facultate de
arte (film, televiziune, actorie, pictură,
pedagogie muzicală). Din anul 1991, la un
an de la înfiinţare, am avut şi Facultate de
psihologie. În anul 1990, au fost înscriși, în
total, 860 de studenţi.
Cea mai mare problemă a acelei perioade a
fost cea legată de logistică și de spaţiile de
învăţământ. Funcţionam exclusiv în spaţii
închiriate pentru cursuri, seminare şi
laboratoare. a fost teribil de greu să pornim
de la zero într-un Bucureşti tulbure, de după

iNTERViURi EsENȚialE
Revoluţie, aflat într-un vid de putere,
norme, legi și într-o tranziţie profundă.
Încet, încet, s-a cristalizat corpul de cadre
didactice, iar noul Consiliu naţional de
Evaluare academică și-a început activitatea,
drept pentru care am fost nevoiți să avem
cadre didactice atestate la toate facultăţile.
În domeniul medicinei, la universitățile
private, au existat șase facultăţi de medicină
în Bucureşti. luând act de acest număr mare
de instituții de învățământ superior de
specialitate şi de fărâmiţarea resurselor pe
facultăţi de medicină, analizând, la faţa
locului, activitatea fiecăreia dintre ele,
senatul României a decis, în anul 1995, ca
toți studenții facultăţilor private de
medicină din Bucureşti să fie comasați la o
singură universitate, la „Titu Maiorescu”.
așa se face că aproximativ 500 de studenţi,
aflați în anul v, au fost transferați la
universitatea noastră, urmând să termine
anul vI și să susțină examenul de licenţă la
stat. a fost un moment de cumpănă pe care
l-am depășit cu brio, într-un interval scurt
de timp.
Când a fost recunoscută și acreditată,
de facto, Universitatea „Titu Maiorescu”?
Cum s-a extins instituția în toată
această perioadă?

În anul 2002, prin lege, pe baza
documentelor depuse, cu dosare ş.a.m.d.,
am fost, în sfârşit, recunoscuţi ca
universitate şi acreditaţi, cu denumirea de
universitatea „Titu Maiorescu”. a fost un
drum sinuos și dificil, dacă mă întorc în timp
și îmi amintesc că am pornit din
secretariatul liceului „spiru Haret”, unde
am fost găzduiţi în primele luni de existenţă.
apoi, am avut închiriat un sediu provizoriu
al rectoratului, pe str. Dionisie lupu,
urmând ca, în anii 2000, să începem
achiziţia unor clădiri-platformă din Calea
văcăreşti, unde funcționăm și astăzi. au fost
ani de muncă, zi-lumină, pentru întreaga
echipă. n-a fost uşor deloc să punem la
punct baza materială, să ne asigurăm
resursele umane necesare și, mai ales, să
ajungem la un sistem de organizare capabil
să asigure studenților un nivel de pregătire
scontat.
Trebuie să recunosc deschis că această
universitate nu a beneficiat, în cei 30 de ani,
de susținere cu bani publici sau de

sponsorizări. nu am văzut nimic în afara
taxelor încasate de la studenţi, ceea ce este
un lucru formidabil, mai ales că putem
declara, cu mare liniște sufletească, faptul
că, după atâta timp, nu avem datorii și
niciun fel de probleme economice şi
financiare.
Este aceasta, probabil, una dintre
cele mai importante performanțe
ale instituției? S-a reflectat ea
în timp în sfera recunoașterii
generale a UTM?

Este o performanţă invidiată de toată
lumea. Trebuie să știți că, după anul 2002,
anul acreditării şi intrării în sistemul naţional
de învăţământ, în care conducerea
universității a devenit membru în Consiliul
naţional al Rectorilor, am început un alt
program al dezvoltării noastre, alături de
alte șase universităţi de stat. Este vorba
despre programul MaTRa, un program cu
finanțarea Ministerului de afaceri Externe
din Olanda, care și-a propus să sprijine
procesul de transformare socială ce avea loc
în Europa Centrală și de Est. am devenit
singura universitate particulară din ţară care
a fost invitată să participe la acest program
european, având ca scop dezvoltarea unei
strategii naţionale pentru asigurarea calităţii
în învăţământul superior. așadar, am fost
singurul „pionier” din domeniul privat care a
participat, prin activităţi de training,
împreună cu experţi olandezi și britanici, în
Olanda și anglia, care au deprins elementele
de urmărire a calităţii actului didactic,
contribuind la definirea principiilor
acreditării universitare care au stat la baza
înființării agenției Române de asigurare a
Calității din Învățământul superior (aRaCIs).
am învăţat foarte multe și continuăm să
învăţam și mai departe.
Cum s-a dezvoltat universitatea mai
departe? Dacă revenim și continuăm
comparaţia cu cifrele de la începuturi,
ce ne puteți spune despre facultățile și
numărul studenţilor de astăzi?

la această oră, urmează studii de specialitate,
în cadrul uTM, un număr de aproximativ
8.000 de studenți, adică de 10 ori mai mulți
decât acum 30 de ani. De la niciun cadru
didactic titular, am ajuns la peste 300.

Dezvoltarea a fost continuă, astfel încât, la
ora actuală, structura academică a
universității cuprinde 10 facultăţi cu 24 de
programe de licență: Facultatea de Drept,
Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi
administrarea afacerilor (cu trei specializări),
Facultatea de Medicină, Facultatea de
Medicină Dentară, Facultatea de psihologie,
Facultatea de Informatică, Facultatea de
Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale
şi o facultate mai nouă – Facultatea de
Farmacie – care completează triada medicală,
alături de Medicina generală și de Medicina
Dentară. De asemenea, avem o filială
academică universitară la Târgu jiu, unde
avem Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Economice (specializarea Contabilitate) şi, cea
mai nouă, deși au trecut mai bine de 5 ani,
Facultatea de asistență Medicală generală.
V-ați referit la grija permanentă pentru
spații, dotări, logistică. Ce s-a întâmplat
după anul 2002 în acest sens?

După anul 2002, am continuat, susținut,
dezvoltarea bazei materiale a universităţii,
care a crescut cu tot ceea ce se vede pe
platforma pe care ea ființează. Corpul v a fost
primul, însă acum se lucrează intens la o
supraetajare a acestuia, interesantă şi
spectaculoasă. apoi, putem vorbi despre
corpul M – un model pentru tot învăţământul
universitar. a fost construit și corpul de clădire
alocat Rectoratului, de unde se asigură
coordonarea şi managementul întregii
universităţi.
Facultățile de medicină sunt găzduite de
platforma fostei uzine IOR, unde am început
prin a cumpăra un fost complex de hale
industriale, pe care l-am amenajat și partajat
în spaţii adecvate de învăţământ. la demisol,
am amenajat laboratoarele de anatomie, cu
băi de cadavre și tot ce trebuie pentru un
învăţământ medical performant. Tot acolo
sunt și laboratoarele de învăţământ preclinic.
Dar nu ne-am oprit aici. am inaugurat foarte
recent un corp de clădire, lipit de primul, care
a lărgit considerabil baza de învăţământ
preclinic şi spaţiile de învăţământ,
amfiteatrele, sălile de seminar ş.a.m.d. am
reușit să avem acum, acolo, o bază solidă
pentru un învăţământ medical de calitate.
nu în ultimul rând, lângă căminele studenţeşti
am construit o clădire nouă, pe seama unui
proiect, cu mobilier și aparatură

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 43

iNTERViURi EsENȚialE
ultramoderne, pentru Facultatea de
Farmacie – o facultate-etalon. Cel
mai nou proiect al nostru este, însă,
altul. pe un teren foarte vast de pe
platforma IOR, recent achiziționat,
vom edifica cel mai modern spital
din Bucureşti, spitalul universitar
„Titu Maiorescu”. acolo, toată
suflarea Facultăţilor de Medicină,
Medicină Dentară şi Farmacie vor
avea activităţi profesionale,
completându-și instruirea din alte
locații. va fi un campus medical
integrat, cu putere de exemplu în
România.
Apropo de cămine, ați avut în
vedere și crearea unor condiții
decente de cazare și trai pentru
studenții din alte localități?

absolut, am dezvoltat aici, pe
platformă, două cămine studenţeşti
foarte mari. aceste cămine
studenţeşti, de 10 etaje,
completează partea socială a
universităţii. În plus, ne-am gândit
să asigurăm studenților și cadrelor
didactice condiții de masă la nivel
european. Dată în folosinţă în
ianuarie 2012, cantina-restaurant a
universităţii „Titu Maiorescu” are o
suprafaţă de aproximativ 500 de
metri pătraţi şi o capacitate de 200
de persoane pe serie.
Cum apreciați că se situează
Universitatea „Titu Maiorescu”,
în acest moment, în competiţia
cu celelalte facultăţi şi universităţi
private din România şi, mai ales,
din Bucureşti?

Zâmbesc, ascultând întrebarea
dumneavoastră. Zâmbesc, fiindcă
realmente nu avem concurenţă.
Deja, nici multe dintre universităţile
de stat nu mai sunt concurentele
noastre. privirea noastră este
îndreptată doar înainte, drumul
nostru este o ascensiune continuă.
nu ne mulţumim cu ce am realizat,
fiindcă autosuficiența ne poate face
să pierdem bătălia. În fiecare an,
noi facem paşi sensibili şi

cuantificabili în domeniul bazei
materiale, în domeniul resurselor
umane, pe partea de pregătire şi
formare profesională a studenţilor.
Cercetarea științifică desfășurată în
facultăți, în cele 20 de masterate, 3
școli doctorale, în cele 2 institute de
cercetări, ne asigură vizibilitatea la
nivel național și internațional.
Înființarea liniilor de predare în
limba engleză la Facultatea de
Medicină și Facultatea de Medicină
Dentară împreună cu anul
pregătitor de limba română pentru
cetățenii străini, ne-au permis,
alături de afilierile la organismele
internaționale (Eua, auF, EaIE și
ERasMus), dezvoltarea fără
precedent a acestor activități, cu un
impact major asupra imaginii
universitare.

Pe un teren
foarte vast de
pe platforma
IOR, recent
achiziționat,
vom edifica
cel mai modern
spital din
Bucureşti,
Spitalul
Universitar
„Titu
Maiorescu”.

Ce contează, din punctul
dumneavoastră de vedere,
pentru un absolvent al UTM?

lucrăm cu cea mai mare atenție să
dezvoltăm competenţele celor care
studiază la noi. un absolvent care
se laudă că are o diplomă eliberată
de noi nu va face față pe piața
muncii, dacă nu are adevărate
competenţe dobândite pe parcursul
facultăţii, competenţe care să-l
ajute să fie asimilat rapid pe piaţa
muncii.
piaţa muncii are nevoie de
competenţe. Este foarte complicat
să avem aşa ceva. avem și urmărim
programul strategic, pe care ni l-am
asumat pentru perioada 2020-2024.
avem în spate, precum știți, o istorie
de 30 de ani, care sunt cât o viaţă
activă. Dar avem grijă şi de urmaşii
care vin după noi. Drept pentru care
am hotărât, în planurile de
învăţământ şi, mai ales, în ștatele de
funcţii pe care le întocmim, să facem
analize pe fiecare disciplină: cine
predă, câți ani mai poate preda, cum
se asigură continuitatea, în aşa fel
încât să aducem, în rândul cadrelor
didactice, cei mai buni urmaşi ai
noştri. Mai mult, avem în
universitate şi un departament

44 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

pentru pregătire pedagogică, în care
ne formăm propriile cadre, de la
boboci, la asistenţi universitari, pe
care îi punem să se pregătească şi
din punct de vedere pedagogic la
aceleaşi standarde. În acelaşi timp,
investim, cu perseverență, în titularii
de disciplină, pentru a avea grijă de
cei care le vor urma. aceasta este
viziunea noastră pentru viitor: să
întărim resursa umană şi să întărim
competenţele studenţilor.
avem asociaţia studenţilor
Maiorescieni. În toate structurile de
conducere, se regăsesc studenţi din
această asociație. avem și asociația
alumni, ne interesează să-i vedem,
să-i chemăm, să-i întrebăm: „Ce-aţi
făcut? În ce an aţi terminat? unde
lucrați? Ce performanțe ați atins?”
Îi invităm la deschiderile de an
universitar, să se constituie drept
exemple de viață pentru cei tineri.
Au performanţele Universității
„Titu Maiorescu” niște „autori
morali”? Ce secrete se ascund
în spatele reușitei?

Universitatea
este condusă de
o echipă de înalt
nivel
profesional,
ştiinţific şi moral.
Dl preşedinte
Iosif Urs este de
o viaţă în
învăţământ, eu
sunt de două
vieţi în
învăţământ, dna
vicepreşedinte
Angheni, la fel,
domnul rector
Cochior, de
asemenea.
Ne-am ales,
probabil, cu
multă
înțelepciune
echipa de
conducere.

nu există niciun secret, toate
lucrurile sunt vizibile. universitatea
este condusă de o echipă de înalt
nivel profesional, ştiinţific şi moral.
Dl preşedinte Iosif urs este de o
viaţă în învăţământ, eu sunt de
două vieţi în învăţământ, dna
vicepreşedinte angheni, la fel,
domnul rector Cochior, de
asemenea. ne-am ales, probabil, cu
multă înțelepciune echipa de
conducere. am făcut funcțională și
o Comisie de Etică, care analizează
orice abatere de ordin profesional
și/sau moral. nu iertăm şi nu facem
rabat de la aşa ceva! avem o
sumedenie de regulamente pe care
le afișăm pe website, le actualizăm
continuu și pe care le comunicăm
studenţilor și personalului
universității. admitem, în interior,
doar o conduită proprie, în deplină
concordanță cu nivelul la care a
ajuns astăzi universitatea „Titu
Maiorescu” – o „înălțime” de trei
decenii de evoluție exemplară.

„Migrarea activității didactice
în spațiul virtual a fost o reușită
la Universitatea «Titu Maiorescu»"

iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector, universitatea „Titu Maiorescu”

Universitatea „Titu Maiorescu” a ajuns
într-un moment de referință: 30 de ani
de activitate continuă în peisajul
învățământului superior românesc. Cum
v-ați pregătit pentru această aniversare?
Deși ne confruntăm cu o criză sanitară
globală prelungită și nu ne aflăm
neapărat într-un moment foarte potrivit
pentru a sărbători, suntem convinși că vă
puteți referi la anumite repere din istoria
acestor 30 de ani care merită
rememorate, chiar și în acest context.

O aniversare este un moment simbolic, e
momentul în care ne uităm în urmă la ceea
ce am realizat și facem, mai departe, planuri
pentru viitor. ne uităm la ceea ce am
învățat, acumulat și construit în acești 30 de
ani și încercăm să consolidăm. Bazându-ne
pe aceste rezultate continuăm să găsim
soluții și să inovăm pentru a rămâne actuali
chiar și în acest context al ultimului an, cu
totul ieșit din comun.
Cum apreciați că se vede din interior
Universitatea „Titu Maiorescu”
la ceas aniversar? Ce caracterizează
primordial instituția?

Din interior, vedem universitatea ca pe o
„ctitorie” ajunsă la maturitate, ca pe un
rezultat palpabil al unei munci de echipă.
sigur, o echipă care s-a construit și ea, la
rândul ei, în timp. Cei care au fost la
începuturi, cei care au fondat universitatea,
au avut, probabil, o viziune mai mult sau mai
puțin similară cu punctul în care a ajuns ea
acum. Dar echipa a fost una dinamică; pe
parcurs, s-au alăturat oameni noi, cu viziuni
și strategii noi, cu algoritmi diferiți de lucru,
ceea ce ne-a ajutat să rămânem o instituție
de învățământ superior ancorată în
actualitate, cu o prezență activă în societate.

Există o ofertă complexă de studii în
cadrul universității, studenții au de ales
între facultăți de medicină, psihologie,
drept, științe economice etc. Cât de
complicată este menținerea la standarde
înalte a unui echilibru, a ceea ce se
numește „unitate în diversitate”, în cadrul
comunității maioresciene?

uTM este o universitate privată
comprehensivă, singura universitate privată
din spațiul universitar românesc cu facultăți
din tot registrul de sănătate – medicină,
medicină dentară și farmacie – oferind
programe atât în limba română, cât și în
limba engleză, ceea ce ne oferă o largă
deschidere și spre zona internațională.
pe lângă spectrul acesta larg de domenii sănătate, psihologie, drept, informatică,
științe economice, științele comunicării și
relațiile internaționale – ceea ce ne
evidențiază pe noi între universitățile private
este, desigur, calitatea serviciilor, calitatea
învățământului pe care îl oferim studenților
noștri din țară și din străinătate. avem o
grijă specială pentru a ne respecta misiunea
de pol academic, capabil să întoarcă valori
către societate, atât prin specialiști capabili
să-și desfășoare profesiile cu succes, cât și
prin cunoaștere nouă generată prin proiecte
de cercetare complexe, transdisciplinare.
Prof. univ. dr. Claudiu Coman și colectivul
său de la Universitatea din Brașov au
lansat recent o lucrare despre brandingul
și rebrandingul în zona universitară.
Cum decurge procesul de construire
și întărire a brandului Universitatea
„Titu Maiorescu”?

Misiunea unei universități se sprijină pe trei
piloni: activitatea didactică (cea care se
referă la partea de predare), activitatea de

46 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

cercetare (se referă la a genera cunoaștere
nouă) și activitatea care ține de diseminarea
cunoștințelor către societate în ansamblul ei,
prin diferite proiecte de dezvoltare socială,
popularizare a științei, diseminarea
cunoașterii către publicul larg, conferințe,
proiecte sociale. așa se face că brandul
universității se construiește diferit, pe
fiecare din aceste trei dimensiuni.
Obiectivul nostru, de a desfășura o educație
centrată pe student, este confirmat de
feedbackul acestora. Ceea ce am desprins
din interacțiunea curentă cu aceștia, din
„poveștile” derulate împreună, pe măsură ce
am încercat să înțelegem cum să ne
poziționăm mai relevant pentru ei, este că
ceea ce ne diferențiază pe noi ca
universitate, în viziunea studenților, este o
relație apropiată pe care studenții pot să o
dezvolte cu cadrele didactice din
universitate. am auzit de la ei, de exemplu,
de-a lungul timpului, că profesorii noștri sunt
accesibili și disponibili pentru a se implica în
formarea lor, pentru a le răspunde la
întrebări, la curiozități sau la nevoi specifice.
De exemplu, la medicină și medicină dentară
studenții lucrează în subgrupe, 8-10-12
studenți care se află în supervizarea unui
profesor, iar dialogul și dezvoltarea de
abilități practice sunt mult facilitate într-un
astfel de context de învățare.
studenții lucrează monitorizați atent de
profesori, direct cu pacienți reali, folosind
facilități de ultimă oră, dezvoltând abilitățile
practice încă din anii de facultate, așa încât
atunci când ajung rezidenți, cunoscând
procedurile de bază, învățarea de
specialitate este accelerată.
În ceea ce privește zona de generare de
cunoaștere și implicare în societate, uTM
este fără îndoială una dintre universitățile
active. În ultimii 10 ani, am implementat cu
succes proiecte de cercetare și dezvoltare cu

iNTERViURi EsENȚialE
Ministerul Educației naționale, în
cadrul căruia uTM a organizat un
program de formare în integritate
și anticorupție pentru 1.400 de
funcționari din cadrul MECTs, a
fost apreciat cu premiul de
Excelență de către aMpODCa:
pODCa 30342 – Prevenirea
corupției în educație prin
informare, formare și
responsabilizare.
prin intermediul acestor proiecte,
uTM răspunde misiunii sale de a
oferi educație de calitate care să
faciliteze inserția pe piața muncii a
absolvenților, de a contribui prin
cercetare științifică relevantă și de
implicare socială prin diseminarea
cunoașterii și a bunelor practici.
Cum s-a adaptat Universitatea
„Titu Maiorescu” acestui context
pe care îl trăiește lumea
întreagă? Care sunt bazele și
instrumentele pe care vă bazați
pentru a vă continua activitatea?

finanțare nerambursabilă, națională
și internațională, în valoare de
peste 50 de milioane de lei, în
calitate de beneficiar sau partener.
Finanțarea europeană a fost
accesată prin programe
operaționale sectoriale [2007-2013
(pOsDRu, pODCa) și 2014-2020
(pOCu, pOC)], prin granturi sEE și
norvegiene, prin programe de
mobilități internaționale și
dezvoltare a capacității
instituționale (Erasmus+) sau prin
programul de cercetare al uniunii
Europene – Orizont 2020 –
(jusT/2017 action grants).
proiectele care au contribuit la
creșterea calității educației au
urmărit facilitarea accesului la
resurse educaționale online sau
sprijinirea inserției pe piața muncii
pentru peste 17.000 de studenți,
din toate domeniile de studiu.
Dintre acestea, menționăm două

proiecte strategice, cu impact la
nivel național, în care uTM a fost
partener alături de Ministerul
Tineretului și sportului,
desfășurând activitatea de
consiliere și orientare în carieră
pentru 10.000 de studenți din toate
centrele universitare din România,
facilitând transferul de bune
practici internaționale în domeniul
consilierii în carieră.
Misiunea socială a uTM, de a
disemina cunoaștere și bune
practici către societate în
ansamblul său, s-a reflectat prin
programele de dezvoltare a
competențelor antreprenoriale și
manageriale adresate publicului
larg, însumând un grup țintă de
peste 2.000 de persoane –
studenți, antreprenori, persoane
din mediul rural etc.
unul dintre proiectele
implementate în parteneriat cu

UTM răspunde
misiunii sale de
a oferi educație
de calitate care
să faciliteze
inserția pe
piața muncii a
absolvenților,
de a contribui
la noua
cunoaștere
prin cercetare
științifică
relevantă și
de implicare
socială prin
diseminarea
cunoașterii și a
bunelor practici.

În luna martie 2020, după ce ne-am
revenit din șocul inițial produs de
lockdown, am început să accelerăm
un proiect deja lansat – cel de
digitalizare a procesului
educațional. avem învățământ la
distanță pe mai multe programe de
studii, iar strategia de migrare în
online a presupus să revizuim
metodele și instrumentele folosite
în platforma de e-learning, și să le
extindem și în cadrul celorlalte
programe de studii pentru a
gestiona distanțarea fizică.
Încă din aprilie am început să
lucrăm cu platforma Microsoft
Teams. am adoptat această
tehnologie ce corespunde celor mai
înalte standarde IT și, în octombrie
2020, odată cu începerea noului an
universitar, am reușit să
implementăm această platformă în
toate facultățile. astfel, fiecare
student a primit un cont personal,
o licență Microsoft pe care o
folosește pentru a-și descărca și
instala toate aplicațiile din suita
Microsoft Office, inclusiv aplicația

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 47

iNTERViURi EsENȚialE
Teams. Toți studenții pășesc într-o „clasă
digitală”, într-un spațiu virtual, în care există
câte un canal pentru fiecare facultate, un
canal pentru anul propriu de studiu, dar și
canale distincte pentru fiecare disciplină.
Este ca și cum studentul respectiv ar intra
într-o sală de clasă în care își vede ceilalți
colegi deja înscriși acolo, în care profesorul
scrie pe tablă, postează notițe, proiectează
slide-uri, împărtășește spețe și resurse
online, dă teste și chestionare. Este de-a
dreptul spectaculos felul în care am ajuns să
recreăm în spațiul virtual caracteristicile
logistice ale unui mediu de învățare fizic!
un mediu propice pentru învățare înseamnă,
însă, mai mult.
studenții apreciază, pe bună dreptate, o
relaționare directă, apropiată și personală cu
dascălii lor și în mediul online, mai ales
într-un context excepțional. Trebuie să
păstrăm educația relevantă și în varianta
învățământului online, să rămânem, ca
profesori, relevanți în noua conjunctură.
Chiar și în învățământul online, cheia este
relația pe care reușești să o construiești între
tine, ca dascăl, și student. paradigma de
odinioară, în care profesorul era sursa
întregii cunoașteri, s-a schimbat profund.
profesorul nu mai este atoateștiutor, nici nu
este deținătorul unic și suprem al
cunoștințelor. Rolul acestuia s-a remodelat –
a devenit unul de mentor, care îndrumă și
asistă studentul în traseul său de instruire,
supraveghind și sprijinind navigarea în acest
ocean de informație. În această relație de
ghidaj, în misiunea de ghid, relația personală
este foarte importantă. Dar cum construiești

o relație de acest gen în variantă online?
arătând că îți pasă de celălalt, fiind deschis
la întrebările și frământările acestuia, cu o
atenție sporită asupra felului în care
studentul primește, compilează și înțelege
informația care i se oferă. Este o provocare
reală și nouă!
Vorbim, deci, despre o reușită certă
a Universității?

Da, cred că este o mare reușită pentru noi
felul în care am migrat activitatea didactică
în acest spațiu virtual și cred că este cea mai
plăcută surpriză să observi cât de repede sau adaptat colegii, profesorii noștri,
indiferent de vârstă, de nivelul de
familiaritate cu tehnologia pe care îl aveam
anterior.
Cu toții au înțeles că vorbim aici, de fapt,
despre o nouă competență pe care trebuie
să și-o dezvolte. apreciez mult faptul că și-au
dedicat timp, au participat la zecile de ore de
tutoriale și de pregătiri pe care le-am făcut
pentru dumnealor, pentru a învăța cum să
utilizeze acest nou instrument și să-l
folosească pentru a continua să transmită
cunoaștere către studenți.
Pentru că discutăm nu numai cu un
prorector, ci și cu un profesor, am dori să
aflăm cum se raportează prof. Ioana
Mânea la studenții pe care îi „păstorește”
direct, dar și din spatele ecranului.

Ca profesor, am simțit nevoia să mă gândesc
la noi modalități prin care să dezvolt

48 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

interacțiunea, astfel încât studenții
să rămână interesați, curioși, implicați.
Deși este evident că interacțiunea fizică
ne lipsește, conversația rămâne totuși
deschisă.
Cred că cea mai mare provocare pentru
profesori în această perioadă, de migrare în
online, este capacitatea de a-și adapta
pedagogia, astfel încât să mențină interesul
fiecărui student pe curs, pe dispozitivul prin
care comunici și pe conținuturile pe care le
împărtășește.
Cu ce v-ați dori să rămână un student
de-al dvs. după ce a parcurs anii de studii
la Universitatea „Titu Maiorescu”
sau după ce a finalizat și un masterat?

Ca dascăl, aș vrea ca în urma acestui parcurs
academic, absolventul să-și dezvolte nu doar
niște competențe concrete, profesionale, care
să-l ajute să fie un bun profesionist în munca
viitoare, fie că e vorba de psihoterapie,
expertiză contabilă, fie că e vorba de a fi un
medic stomatolog sau un specialist în
chirurgie, ci să acumuleze și valorile
maioresciene.
Îmi doresc ca fiecare dintre absolvenții noștri
să înțeleagă și să integreze în etica sa
profesională valoarea maioresciană a formei
cu fond. să învețe să o aplice în tot spectrul
său profesional. să creeze fond, conținut și
valoare adăugată, preocupându-se ca
activitatea lor să nu fie doar o formă golită de
sens. această abordare îi va ajuta să simtă că
munca lor are sens și semnificație și să
găsească, astfel, satisfacție profesională și

iNTERViURi EsENȚialE

împlinire personală. În acest sens,
reiau cu plăcere una dintre
maximele lui Titu Maiorescu,
readusă la „viață” de noi în
universitate cu ocazia marcării celor
150 de ani de la trecerea sa în
neființă, o maximă pe care am
folosit-o des în materialele de
promovare a instituției, una care
sună simplu: „singura constantă în
viață este evoluția! să nu ne
întrebăm ce este cineva. să ne
întrebăm, ce devine?!”. Este un
aforism călăuzitor, care ne spune,
de fapt, despre singura constantă a
întregii experiențe educaționale și a
întregii vieți: efortul de a te
dezvolta, de a crește, a face mai
bine data viitoare, a te preocupa
constant de felul anume în care te
schimbi – tu ca student și tu ca
universitate. Cred că așa am ajuns,
de fapt, la tema dialogului nostru,
ocazionat de împlinirea celor 30 de
ani de la fondarea uTM.

română în anul pregătitor și care
rămân ulterior în programele de
studii în limba română de la celelalte
facultăți. Toți acești studenți au ales
universitatea „Titu Maiorescu”
pentru că este o universitate
europeană. unii ne aleg după ce au
parcurs un an sau doi în alte
universități din lume și vin la noi ca
să se bucure de facilitățile de
învățare, de calitatea actului de
predare și, mărturisindu-ne că au
sentimentul că aici chiar învață.
Este limpede că o parte din strategia
de internaționalizare, pe care noi
ne-am propus-o în acest mandat de
patru ani, vizează dezvoltarea unor
noi programe de studii în limba
engleză. Știm deja din statistici că
cele mai interesante domenii de
studii pentru studenții internaționali
sunt pe business, pe medicină și pe
informatică. ne uităm, așadar, și
evaluăm resursele și oportunitățile
pe zona de business administration.
ne dorim să creștem susținut și pe
zona de tehnologie a informației.
având în vedere atractivitatea
programelor de studii in psihologie,
explorăm inclusiv aici oportunitatea
unui proiect cu reverberații
internaționale.
Cred că în continuare, vom evolua
cu încredere și determinare pentru a
îndeplini misiunea universității:
aceea de a duce cu succes, prin
absolvenți, cunoașterea în societate,
în viața de zi cu zi.

Cum credeți că va evolua
Universitatea „Titu Maiorescu”
în următorii ani?

Responsabilitățile mele ca prorector
vizează zona de relații internaționale
ale instituției și zona de proiecte cu
finanțare nerambursabilă.
Cred că ceea ce s-a întâmplat în
ultimii ani cu universitatea „Titu
Maiorescu” pe zona internațională
reprezintă o temelie pe care noi
continuăm să construim. grație celor
două programe de studii în limba
engleză (medicină și medicină
dentară) și a anului pregătitor pentru
limba română, ne apropiem de un
procent de 10% din cifra de
școlarizare reprezentat de studenți
străini, din peste 50 de țări, din toate
colțurile lumii: japonia, vietnam,
Canada, statele unite, america
latină, dar, preponderent, din
Europa și Orientul Mijlociu. avem
studenți care vin să studieze limba

Care ar fi mesajul dvs. la ceas
aniversar?

Ceea ce s-a
întâmplat în
ultimii ani în
Universitatea
„Titu
Maiorescu”
pe zona
internațională
reprezintă o
temelie pe care
noi continuăm
să construim.

universitatea „Titu Maiorescu” este
unică în spațiul învățământului
universitar românesc. așa cum veți
afla stând de vorbă cu ceilalți
colegi, dar și cu studenții, planurile
noastre de viitor continuă să fie la
fel de ambițioase ca și cele de până
acum. vă invităm să ne fiți alături,
ca studenți sau ca parteneri, în
numeroasele noastre proiecte de
cercetare, despre care să vorbim
pe larg peste alți 30 de ani au chiar
mai curând.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 49

„atenție, universitate privată:
grad de încredere ridicat!”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu, prorector, universitatea „Titu Maiorescu”

Prilejul discuţiei noastre îl constituie
aniversarea celor 30 de ani de la
fondarea acestei instituţii de învăţământ
superior privat. Este un moment de
referinţă, este o cifră rotundă, este un
moment de reflecţie, un moment în care
tragem linie, facem un bilanţ și privim şi
spre viitor. Dar, ca să înțelegem mai bine
lucrurile, ar fi bine să știm ce reprezintă
alăturarea din website-ul instituției:
„Universitatea Titu Maiorescu –
grad de încredere ridicat”.

gradul ridicat se referă la faptul că toate
universităţile din România se supun periodic
evaluării agenției Române de asigurare a
Calității în Învățământul superior (aRaCIs).
Este vorba despre o serie de evaluări foarte
riguroase la nivel instituţional şi la nivelul
programelor de studii, în urma cărora
aRaCIs emite un calificativ sau un altul.
gradul de încredere ridicat reprezintă cel
mai înalt grad de conformare la standardele
de calitate pe care o instituţie de învăţământ
superior din România poate să-l obțină din
partea agenției. noi putem spune că ne
mândrim cu faptul că am obţinut deja, în
două runde, acest grad de încredere: la o
primă evaluare instituţională, în anul 2012,
şi, apoi, la o a doua evaluare instituţională,
în anul 2017.

menținut la următoarea evaluare
instituțională, care va fi realizată de aRaCIs
în anul 2022, proces pentru care ne
pregătim încă de pe acum.
În legătură cu etapele, vorbim despre un
proces foarte dificil, care reclamă lucrul în
echipă, dat fiind faptul că este la mijloc un
volum de muncă foarte mare. acest întreg
proces implică evaluarea programelor de
studii şi a felului în care universitatea
noastră funcţionează din toate punctele de
vedere. Bineînţeles, mă refer, în primul
rând, la activităţile didactice şi ştiinţifice,
pentru că acest calificativ – „grad de
încredere ridicat” – se conferă atât pentru
calitatea activităţilor didactice, cât şi pentru
cercetarea ştiinţifică din universitatea
noastră. Este vorba și despre întocmirea
unui dosar complex de autoevaluare, în care
descriem felul în care ne vedem noi pe noi
înşine, din punctul de vedere al criteriilor şi
standardelor aRaCIs. urmează studiul
acestor documente de către o comisie de
experți evaluatori şi, apoi, în condiții
normale, fără criză sanitară, ar urma o vizită
de câteva zile a acestei comisii de experți la
universitatea noastră.
Examinările sunt făcute în sistemul peer
review: noi mergem, în calitate de experţi
evaluatori, în ţară, la evaluări aRaCIs, iar alţi
colegi de-ai noştri, din ţară, vin la noi şi ne
evaluează.
acum, lucrurile vor sta puţin altfel: vom
urma o metodologie de evaluare online pe
care aRaCIs a și pregătit-o.

Cât de dificilă este obținerea
respectivului grad? Câte etape trebuie
să fie parcurse pentru a ajunge la o astfel
de certificare? La ce interval este necesar
ca o instituţie de învăţământ superior
să ceară şi să primească respectiva
certificare?

Ce se întâmplă dacă o instituţie
de învăţământ superior nu dobândeşte
o astfel de certificare?

să începem cu perioada. Conform normelor
în vigoare, noi trebuie să solicităm aRaCIs
reevaluarea o dată la cinci ani. Calificativul
„grad de încredere ridicat” trebuie să fie

Celelalte calificative posibile sunt
„încredere”, „grad de încredere limitat” și
„lipsă de încredere”. În cazul acordării
calificativului „încredere”, instituției i se

50 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

acordă un termen de un an pentru
remedierea deficiențelor constatate, după
care urmează o nouă evaluare, care poate
conduce la obținerea calificativului „grad
de încredere ridicat”, dacă se constată că
deficiențele au fost remediate. În cazul
acordării calificativelor „grad de încredere
limitat” sau „lipsă de încredere”, se fac
recomandări de remediere a deficiențelor
constatate, iar instituția este invitată ca, în
termen de un an, să corecteze acele
deficiențe, și este obligată să solicite o
nouă evaluare. În caz contrar, aRaCIs
propune Ministerului Educației și
Cercetării inițierea procedurilor de anulare
a autorizației de funcționare, respectiv a
acreditării, în conformitate cu legislația în
vigoare.
Ați simțit, după certificare, că
notorietatea UTM a crescut, că lucrurile
s-au schimbat în bine și ați bifat un aflux
sporit de persoane interesate?

la fel ca toate universităţile care au obţinut
„grad de încredere ridicat”, și noi am
beneficiat, pe toate planurile, de pe urma
acestor certificări. Dacă îmi permiteţi o
imagine plastică, am început să ne privim
într-o oglindă venețiană, nu într-un lac! am
putut spune tuturor că radiografia activităţii
noastre indică ”sănătate”. Tot aici trebuie să
mai adaug faptul că, în anul 2013, am fost
evaluaţi şi internaţional de către o echipă a
European University Association. a fost o
experienţă foarte interesantă, în cadrul unui
program care se numea „pregătiți pentru a
inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine
nevoilor locale – Calitate și Diversitate a
universităților din România”. Şi aceea a fost
o experienţă foarte interesantă şi, desigur,
clienţii noştri, bazinul nostru de recrutare a
studenţilor, au rezonat în urma unor astfel
de rezultate.

iNTERViURi EsENȚialE
Înainte de a continua discuţia pe
tema parcursului de 30 de ani al
universităţii, merită să ne referim
şi la dumneavoastră, personal, la
cariera și la experiența
dumneavoastră. Vă numărați
printre cei mai longevivi oameni
din managementul Universităţii
„Titu Maiorescu”, încă din
octombrie 1990. Ați absolvit
Facultatea de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, aţi
fost cadru universitar şi înainte
de anul 1989, sunteți doctor în
filosofie, iar cariera
dumneavoastră s-a desăvârşit în
cadrul Universităţii „Titu
Maiorescu”, în poziţiile de
profesor universitar, decan și
prorector, încă de acum 12 ani.
Ca prorector, răspundeți de
activitatea didactică şi de cea de
ocupare a funcţiilor didactice şi
de cercetare. Este o activitate
mai degrabă administrativbirocratică? Ce provocări sunt
legate de această
responsabilitate?

Coordonarea activităţilor didactice
presupune, mai întâi, un proiect pe
care îl îmbunătăţim an de an, în
conformitate cu dispoziţiile legale.
aici, intră şi legea învăţământului,
ordinele de ministru, normele
aRaCIs. practic, vorbim despre
controlul acestui proiect, odată ce
el a fost lansat. Coordonez
controlul „în teren”, dacă pot să
spun aşa, împreună cu colegii
noştri, decanii facultăţilor. Este
vorba, în primul rând, sigur că da,
despre planurile de învățământ. Ele
trebuie aliniate și actualizate în
conformitate cu dezvoltarea ştiinţei
şi, în acelaşi timp, această
dezvoltare trebuie să ţină cont de
nişte norme impuse de către
aRaCIs cu privire la tipurile de
disciplină, cu privire la succesiunea
acestora ş.a.m.d. procesul de
elaborare a planurilor de
învățământ este îndelungat,
minuţios şi, apoi, îl punem în
practică şi îl urmărim. aceste

planuri se proiectează şi prin
consultarea mediului economic
căruia i se adresează competenţele
în care noi îi pregătim pe studenţi.
avem un consiliu în care avem
experţi din afara universităţii (din
educaţie, din informatică, din
medicină etc.), cu care noi ne
consultăm atunci când proiectăm
planurile de învățământ pentru
diferitele noastre programe de
studii universitare și
postuniversitare.
Atunci când se întocmeşte un
plan de învățământ al unui
program de studii, ce grad de
libertate are colectivul respectiv?
Există un cadru care nu poate fi
depăşit? Câtă „originalitate”
poate fi transferată de către un
colectiv în această privință?

Există, categoric, un cadru care nu
poate fi depăşit, și anume acela că

Avem un
consiliu în care
avem experţi
din afara
Universităţii (din
educaţie, din
informatică, din
medicină etc.),
cu care noi ne
consultăm
atunci când
proiectăm
planurile de
învățământ
pentru diferitele
noastre
programe
de studii
universitare și
postuniversitare.

planurile de învăţământ se
elaborează pentru o serie. De
pildă, la medicină, pentru anul I și
până în anul vI. Orice schimbare
din aceasta se supune
următoarelor două constrângeri.
În standardele aRaCIs, există un
procent, depinde de la comisie la
comisie, de 10-15% din numărul
total de discipline care poate fi
adăugat sau schimbat, în funcţie
de opţiunea instituţiei şi a
facultăţilor respective, dar atât. În
cazul în care este vorba despre un
avans al ştiinţei, care necesită
introducerea unor noi discipline,
există și pachete de discipline
opţionale şi discipline facultative.
În orice caz, un student care intră
în anul I, până a terminat anul vI,
trebuie să parcurgă toate
disciplinele din planul de
învăţământ cu care a început. nu
poţi face o schimbare în aşa fel
încât studentul din anul I ajunge în

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 51

iNTERViURi EsENȚialE
anul III, dar nu parcurge o disciplină din
anul II, prevăzută în planul de învăţământ.
astea sunt nişte constrângeri fireşti şi la
care, evident, noi ţinem.
O altă constrângere, care ţine mai mult de
conţinut, este cerinţa de a ne armoniza
planurile de învăţământ cu universităţile
din ţară şi cu universităţile din Europa şi
din lume, având în vedere că noi, ca toate
universităţile din România, funcţionăm în
sistemul de credite transferabile, care
garantează dreptul studentului la
mobilitate. Când un student vine la noi sau
pleacă de la noi altundeva, din diferite
motive, trebuie să dovedim, şi noi şi
ceilalţi, că planurile noastre sunt
compatibile cu normele europene. acest
lucru este cu atât mai important cu cât
universitatea noastră este o universitate
complexă, comprehensivă, cu multe
domenii de studii din domenii diferite,
inclusiv din domeniul sănătate.
De fapt, suntem singura universitate
particulară în care funcţionează tot
spectrul învăţământului din domeniul
sănătate: medicină generală, medicină
dentară, ambele atât în limba română, cât
şi în limba engleză, tehnică dentară şi
asistenţă medicală generală, precum și
Farmacie. Cu excepția programului de
studii „tehnică dentară”, celelalte
programe de studii sunt reglementate
sectorial. uneori, termenul acesta este
înţeles greşit. „Reglementate sectorial”
înseamnă că întreaga activitate de
învățământ din aceste domenii este supusă
unor norme ale uniunii Europene, de la
care nu se poate face nicio derogare.
În cei 30 de ani, cu siguranţă,
aţi fost martorul multor schimbări.
Cum priviţi evoluţia cantitativă şi
calitativă a corpului profesoral,
a celor care formează tinerii ce bat la
uşile universităţii?

Ocuparea posturilor didactice, pe perioadă
nedeterminată, la universitatea noastră,
precum și la celelalte universităţi din ţară,
se face exclusiv printr-un concurs. aceste
concursuri au şi un aspect birocratic,
desigur, în sensul bun al cuvântului.
Trebuie să fie îndeplinită o sumă de
condiţii legale de participare la concurs –
este vorba de caracterul deschis al

concursurilor. asta presupune publicarea
concursurilor în Monitorul Oficial, precum
și pe un site specializat al Ministerului
Educației (jobs.edu.ro), unde un candidat
poate să vadă exact ceea ce i se cere şi
ceea ce i se oferă, inclusiv din punct de
vedere material.
În al doilea rând, avem două tipuri de
standarde: cele pentru ocuparea funcţiilor
didactice de asistent universitar şi de lector
universitar sau șef de lucrări, pe de o
parte, care sunt standarde interne,
aprobate de senatul universității, și pe de
altă parte, criteriile, standardele pentru
ocuparea funcţiilor superioare, de
conferenţiar universitar şi de profesor
universitar. acestea sunt date prin ordine
de ministru. O universitate nu poate
deroga de la aceste standarde, dar poate
adăuga și criterii proprii, tot prin hotărârea
senatului universitar. De exemplu, pentru
ocuparea funcţiilor de profesor universitar
şi conferenţiar universitar în domeniul
sănătate, punem accentul foarte mult pe
indicii scientometrici (publicaţii IsI, indici
HIR), dar și pe monografii, cărţi, titluri
academice. Facem asta pentru a fi siguri de
probitatea profesională a cadrelor
didactice titulare din universitatea noastră.
avem, de asemenea, colegi care au titlul de
conferenţiar şi de profesor şi care au dat
examenul de abilitare în vederea obţinerii
titlului de conducător de doctorat.
universitatea noastră are trei şcoli
doctorale, și anume în domeniul Drept, în
domeniul Medicină generală și în cel al
Medicinei Dentare.
activitatea este uneori şi pasionantă,
alteori şi dificilă, pentru că un dosar de
concurs ascunde o viaţă de muncă a unui
om. Şi de aceea trebuie să fii foarte, foarte
atent, să dai dovadă de delicateţe și de
imparțialitate.
Dacă este să ne referim la dinamica
numărului corpului profesoral,
probabil că această cifră a fost
proporţională cu dezvoltarea
universităţii. În ce stadiu suntem
la această oră?

Şi aici apare un criteriu cantitativ. potrivit
standardelor aRaCIs, statul de funcţii al
unui program de studii trebuie să conţină,
în proporție de cel puţin 70%, cadre

52 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

didactice titulare din totalul gradelor
didactice. De asemenea, este vorba şi
despre un procent de cadre didactice
titulare cu titluri superioare, şi anume cel
puţin 25% trebuie să fie conferenţiari şi
profesori, dar nu mai mult de 50%. acestea
sunt standardele.
apoi trebuie să ţinem cont de un alt
standard, şi anume de raportul dintre
cadre didactice titulare şi studenţi, de câţi
studenţi revin, în medie, unui cadru
didactic. De aici și politica noastră de
cadre, care ţine cont şi de faptul că, în
universitatea noastră, au apărut, de-a
lungul timpului, noi și noi programe de
studii. Trebuie înțeles bine că, în mod
preliminar, un program de studii este inițial
autorizat, urmând ca apoi să fie acreditat.
Este vorba despre o evoluţie firească,
conform legislaţiei din România, atunci
când o universitate lansează un program
nou.
De pildă, cel mai recent program înfiinţat
de noi se numeşte „pedagogia
Învăţământului primar şi preşcolar”. pentru
funcționarea sa, a trebuit să dovedim că
avem capacitatea de a organiza un astfel
de program, că dispunem de personalul
adecvat și de infrastructura necesară,
primind autorizare de funcţionare până la
acreditare. abia după trei generaţii, după
trei serii, se pune problema acreditării.
Dacă, după cele trei serii, un astfel de
program nu primește acreditarea, atunci el
intră în lichidare.
Câte cadre didactice funcționează
actualmente în corpul profesoral
al Universității „Titu Maiorescu”?

În total, vorbim despre circa 480 de dascăli
– o parte fiind titulari, o parte, asociaţi. În
privința aceasta, mai trebuie subliniat ceva:
dacă facem această distincţie, este bine de
ştiut că şi colegii noştri care sunt asociaţi,
deci, care nu sunt titulari în universitatea
noastră, sunt cadre didactice universitare la
alte universităţi sau specialişti cu renume
din mediul economic. De regulă, ei sunt
niște profesionişti pe diverse nişe: IT,
psihologie, ştiinţe economice, toate
domeniile. suntem o organizație a învățării
și a cercetării științifice care produce
specialiști cu bune cunoștințe și abilități.
Facem asta de 30 de ani și nu ne oprim aici!

„Universitatea «Titu Maiorescu»
se află într-o poziție fruntașă nu doar
în rândurile universităților din România,
ci într-o panoramă a universităților lumii!”

iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr., ing. Titi Paraschiv, prorector al universității „Titu Maiorescu”

Sărbătorim astăzi trei decenii de la
momentul fondării Universității „Titu
Maiorescu”. Dacă ați avea ocazia să
pledați cauza acestui success-story,
ce credeți că ar trebui evidențiat cu
prioritate? În ce măsură și în ce fel
este Universitatea „Titu Maiorescu” un
exemplu de reușită ca inițiativă privată?

Deși la nivelul istoriei universităților, 30 de
ani nu înseamnă foarte mult, pentru
universitatea noastră această perioadă
înseamnă traversarea unei etape de
organizare, consolidare și afirmare până la
etapa de azi, până la statutul de universitate
importantă, cu repere ce o situează deja în
rândul marilor universități ale lumii. spun
acest lucru pentru că toate argumentele de
care dispune azi clasează universitatea „Titu
Maiorescu”, în momentul de față, nu doar
într-o poziție fruntașă în rândurile
universităților din România, ci într-o
panoramă a universităților lumii.
acesta este sensul pe care îl dăm evoluției
universității noastre!
De asemenea, universitatea noastră dorește
să-și identifice continuu, să-și etaleze și să-și
utilizeze toate particularitățile care o
diferențiază față de universitățile de stat.
Cred că diferența esențială o reprezintă
flexibilitatea pe care am demonstrat-o, pe
care o utilizăm și o vom utiliza și în etapa
următoare. vorbesc despre flexibilitatea
și mobilitatea actului didactic și a
obiectivelor în raport cu rezultatele și cu
dezvoltările tehnologice în care se găsesc
țara și umanitatea în fiecare moment al
evoluției lor.

Dacă ar fi să ne referim la acest parcurs
al Universității de la înființare până azi,
care au fost obstacolele majore, piedicile
cele mai importante?

n-aș putea să spun că am avut niște piedici
ieșite din comun. Ceea ce pot să spun este că
universitatea a beneficiat încă de la început
de experiența unor mari profesori care s-au
format la marile universități din România.
acest lucru a ușurat procesul de dezvoltare a
universității, pentru că prin contribuția
acestora a fost pus în valoare un filon valoros,
tradiția și nivelul profesional de excepție al
corpului profesoral implicat. am trăit, așadar,
o perioadă de tranziție și un transfer al
experienței acumulate de profesori în diverse
universități de la început de veac și până
astăzi. Meritul universității „Titu Maiorescu” a
fost, cred, faptul că a știut să omogenizeze și
să armonizeze stilurile de lucru, pasiunile,
orgoliile și talentele fiecăruia dintre profesorii
veniți din alte universități, creând aici o
atmosferă lucrativă, sinergii care au dat foarte
bune rezultate.
Cum v-ați integrat dvs. înșivă, ca dascăl,
în cadrul Universității „Titu Maiorescu”?
Ce domenii intră în aria dvs. de
responsabilități, ca prorector al instituției?

Eu vin din învățământul tehnic cu activitate
didactică în învățământul politehnic. aici mă
ocup de dezvoltarea tehnologică în domeniul
psihologiei, lucru foarte important, pentru
faptul că multă vreme științele umaniste,
filozofia, au fost asimilate cu elementele
legate de discurs și de speculație. Dar

oamenii trebuie să realizeze faptul că, în
momentul de față, toate științele, toate
domeniile științifice, indiferent dacă vorbim
despre filologie, biologie, chimie sau
medicină sunt „contaminate” de tehnologii.
Mă ocup aici, la universitate, de elementele
legate de dezvoltările tehnologice în
domeniul psihologiei din informatică,
statistică, prelucrări statistice, prelucrări
matematice și elemente legate de caracterul
computațional al ființei umane.
Ați amintit de experiența dvs. profesională
anterioară. Notasem faptul că ați avut un
contact nemijlocit o lungă perioadă cu
economia reală, cu sectorul privat din
economia reală. Ați deținut poziții de
conducere în cadrul Vodafone, OMV,
Electrica Serv, Siemens România, câteva
dintre companiile de renume în piața
locală. Evident că v-ați „călit”, cum s-ar
spune, în management. Cum v-au
influențat aceste poziții anterioare și în ce
fel au înrâurit activitatea dvs. ulterioară?

Este adevărat, am avut mai multe funcții de
management, uneori chiar în managementul
de vârf al unor companii private. Remarc aici
activitatea de 20 de ani în cadrul companiei
siemens, care m-a ajutat, pe de o parte, să am
acces la un model de know-how strategic al
unei companii multinaționale, dar, pe de altă
parte, mi-a permis să fiu la curent cu ultimele
rezultate tehnologice în domeniul digitalizării
în lume din ultimii 20 de ani. această
experiență mi-a permis, pe de o parte, să vin în
universitate cu un nivel up-to-date, iar, pe de
altă parte, să realizez o legătură între mediul

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 53

iNTERViURi EsENȚialE

universitar cu domeniul privat din
economie, reprezentat de companiile
globale. lucrul acesta s-a realizat
printr-un transfer al cunoștințelor
privind tehnologiile emergente de la
companie către universitatea
noastră, dar și prin legăturile directe
pe care compania le-a stabilit în acest
mod cu studenții din universitatea
noastră.
În fiecare an, un număr semnificativ
de studenți au făcut practică în
cadrul subsidiarei din România a
acestui concern multinațional, o
organizație cu activități în diverse
domenii – digitalizare,
industrializare, informatică
industrială, imagologie, imagistică în
domeniul medical etc. Trebuie să
subliniez aici, dacă mai era nevoie,
faptul că inovatorul de geniu

werner von siemens – inginer,
inventator și industriaș german –
este cel care a construit primul
tramvai cu alimentare electrică prin
cele două șine, prima locomotivă
electrică și primul război de țesut cu
acționare electrică, propunând wattul ca unitate de măsură pentru
putere. El este cel care a fondat
compania și a pus bazele unei
extraordinare experiențe
antreprenoriale.
Sunteți absolvent al Academiei
Tehnice Militare, instituție în care
continuați să predați și astăzi
disciplina de Inginerie Mecanică.
Resimțiți o „amprentă” cazonă
în cariera dvs. profesională în
sensul ordinii, rigorii, disciplinei
și operativității?

54 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Este adevărat
că sistemul
militar și-a pus
amprenta și
m-a influențat,
ca pe oricare
persoană
implicată în
acest domeniu,
caracterizată
prin
corectitudine,
disciplină și
eficiență a
lucrului în
echipă.

la această oră, în cadrul
academiei Tehnice Militare mai
am doar conducerea de Doctorat
în Mecatronică și sisteme Tehnice
Integrate. sistemul militar oferă,
desigur, o anumită specificitate în
ceea ce privește educația și în
disciplină.
După absolvirea academiei
Militare nu am avut un contact
îndelungat cu activitatea
operațională, ci cu activitatea de
cercetare și activitatea din
învățământul superior în domeniul
militar. Este adevărat că sistemul
militar și-a pus amprenta și m-a
influențat, ca pe oricare persoană
implicată în acest domeniu,
caracterizat prin corectitudine,
disciplină și eficiență a lucrului
în echipă.

iNTERViURi EsENȚialE
Ați fost directorul Institutului de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare
din Universitate. Actualmente
sunteți directorul
Departamentului de Științe
Cognitive din cadrul Facultății
de Psihologie, predați Statistică
și Informatică Psihologică și vă
ocupați de instruirea asistată
de calculator a studenților.
Cum decurge activitatea de
cercetare în întreaga
Universitate „Titu Maiorescu”?

În momentul de față, cum am mai
discutat, sunt prorector, cu atribuții
legate de activitatea de cercetare.
Din momentul în care am devenit
prorector, nu am mai fost directorul
departamentului din motive de
incompatibilitate. Este adevărat,
sunt profesor universitar în
proiectare asistată de calculator și
acesta este domeniul către care se
îndreaptă majoritatea activităților
de cercetare științifică din
universitatea noastră, chiar dacă
este vorba de cercetare științifică în
domeniul farmaceutic, economic,
drept, medicină și, evident,
informatică sau psihologie.
Cele mai multe rezultate din
activitatea de cercetare, în
momentul de față, sunt cele din
domeniul aplicării informaticii.
suntem în etapa în care neoștiințele
sunt cele care se impun prin
intermediul caracterului
computațional al minții umane și
care răspund celor două mari
proiecte cu care a debutat secolul
nostru. primul a fost lansat în
statele unite, pe vremea
președintelui Barack Obama, în
2013. programul respectiv a anunțat
sec: „veți primi un miliard de dolari
dacă veți realiza o mașină care să
funcționeze ca un creier”. În anul
următor, acest proiect a fost dublat
de un altul, al uniunii Europene,
care a cerut un răspuns la
întrebarea: „Funcționează creierul
ca o mașină?”. Cele două proiecte
au avut rezultate și s-a ajuns la
descrierea genomului uman.

secolul nostru este secolul
neuroștiințelor, în care ființa umană
va fi desfăcută ca o ceapă, în
elemente constitutive, pe de o parte
de tip anatomic, iar, pe de altă
parte, ca un computer biologic. vom
fi martori, desigur, în acest secol, la
importante descoperiri în acest
domeniu. De aici derivă și direcția
noastră de activitate.
Mai mult decât atât, trebuie să spun
că perioada următoare de finanțare
(2021-2027), stabilită de uniunea
Europeană, are o caracteristică
specifică, și anume legătura
cercetării cu activitatea din marile
companii. până în momentul de
față, cercetarea a fost relativ ruptă
de rezultatele din practică. România
a excelat în acest domeniu, probând
acte științifice importante în
domeniul fundamental, care însă nu
au fost aplicate în practică. Deși
următoarea etapă va fi mult mai
bogată din punct de vedere al
finanțării, ea este legată obligatoriu
de acest domeniu. Toate rezultatele
cercetărilor trebuie să fie aplicate în
practică. De aceea, activitatea de
cercetare științifică pe care o dorim
în următorii patru ani în
universitatea noastră se va
concentra pe legătura cu activitățile
companiilor și cu rezultatele efective
ale proiectelor de cercetare
științifică.
Trebuie să spun că în urmă cu mai
mulți ani, la o pregătire în Canada,
am observat că nicio lucrare de
licență nu era finalizată fără să aibă
la bază un contract cu o unitate
tehnologică sau cu o unitate de
profil. aici trebuie să ajungem și noi.
Doar astfel vom putea spune că ne
utilizăm cu eficiență activitatea
globală.
Cum ar trebui să ne măsurăm
încrederea în viitorul acestei
instituții a Universității, într-un
context delicat, conturat de
actuala criză sanitară? Ce mai
are de făcut Universitatea pentru
a menține steagul sus și pentru
a crește mai departe?

Activitatea de
cercetare
științifică pe
care o dorim în
următorii patru
ani în
universitatea
noastră se va
concentra pe
legătura cu
activitățile
companiilor și
cu rezultatele
efective ale
proiectelor de
cercetare
științifică.

Rolul
Universității
este să
propage ideea
fundamentală
potrivit căreia
omul a fost
lăsat de
Creator cu cele
necesare,
pregătit să
conserve și să
schimbe în bine
planeta și
galaxia.

universitatea are multe provocări
în etapa următoare. pe de o parte,
sunt unele legate de contextul
actual, generat de criză
bacteriologică, care scoate în
evidență un lucru foarte
important: acela că știința, fie ea și
imperfectă, este singura care ne
duce la liman! De altfel, eu asemăn
știința cu democrația, nu este o
formulă perfectă, dar probabil că
este cea mai bună dintre cele
cunoscute și experimentate.
Tehnologia ne va ajuta să trecem
cu demnitate și peste această
etapă destul de complicată. spre
deosebire de celelalte încercări la
care a fost supusă umanitatea,
aceasta are un specific clar: fiecare
dintre noi suntem un potențial
transmițător al bolii și, din acest
punct de vedere, fiecare vedem în
celălalt un posibil inamic și
contaminator. sunt convins că și
din această pandemie, umanitatea
va avea multe de învățat. vom
înțelege că știința și tehnologia
reprezintă o sabie cu două tăișuri:
putem să o folosim în binele
omenirii sau împotriva sa!
Este un moment în care omenirea,
și în mod particular și
universitățile, trebuie să aleagă
drumul corect – acel drum care să
permită o eficiență maximă a
utilizării resurselor. În etapa
următoare, prin inteligența și
capacitățile sale, umanitatea
trebuie să se transforme dintr-un
conglomerat care creează entropie
într-o entitate care să închidă
elementele entropice de pe
planetă.
De asemenea, rolul universității
este să propage ideea
fundamentală potrivit căreia omul
a fost lăsat de Creator cu cele
necesare, pregătit să conserve și să
schimbe în bine planeta și galaxia.
acesta este, dacă vreți, îndemnul
meu către universități: să participe
și să înțeleagă acest drum al
Creatorului, care-l transformă pe
om dintr-o ființă pământeană întro ființă universală!

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 55

„Rezistă cei mai buni, care se afirmă
și se consacră prin spirit vizionar
și inovator, prin cultivarea valorii
autentice, a calității și a performanței!”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Sorin Ivan,
decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Știinţele Comunicării
şi Relaţii internaţionale
anul înființării:

2010

Director Departament Comunicare,
Relații publice și limbi străine – conf.
univ. dr. Mădălina Deaconu
Director Departament Relații
Internaționale și studii Europene prof. univ. dr. teodor Frunzeti
Director Departament de specialitate
cu profil psihopedagogic prof. univ. dr. Puiu Mihai
număr total de studenți licență an
universitar 2020/2021:

327
45

număr de studenţi masteranzi:
număr de cursanți studii
postuniversitare:

250
165

număr de studenți Dspp:
număr de cursanți program
pregătitor de limba Română:

49

Domnule decan, conduceți o facultate
de succes, cu o devenire spectaculoasă,
a Universității „Titu Maiorescu”.
Ce oferă, la cei 30 de ani de la fondarea
Universității, Facultatea de Științele
Comunicării și Relații Internaționale?
Cum ați izbutit să fiți câștigători?

Facultatea noastră are o structură complexă,
construită progresiv, într-un proces continuu
de dezvoltare, în raport cu evoluțiile și
tendințele din spațiul academic și din mediul
socio-economic. FsCRI este structurată în
trei departamente: Departamentul de
Comunicare, Relații publice și limbi străine,
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi
studii Europene şi Departamentul de
specialitate cu profil psihopedagogic.
Oferim trei programe de licență: Comunicare
și Relații Publice, Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene și Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar. Toate sunt cu frecvență
și durata de trei ani, primele două,
acreditate de aRaCIs, cel
de-al treilea, care a început în toamna lui
2020, autorizat. privitor la pIpp, inițiativa
înființării lui s-a fundamentat pe necesitatea
formării academice a cadrelor didactice din
preuniversitar, subordonată obiectivului
creșterii calității în educație. Este un
program de licenţă necesar la nivelul
sistemului educațional, care, prin conținut și
numărul de studenţi înscriși, se anunţă a fi
un succes.
Dezvoltăm și două programe masterale –
primul, în continuitatea programului de
licenţă de la Comunicare, Comunicare
Instituţională şi Management

56 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Organizaţional, celălalt, la Relaţii
Internaţionale, Relaţii Internaţionale şi
Cooperare Strategică.
În afara acestor programe de licenţă şi de
masterat, în cadrul facultăţii noastre
fiinţează și Departamentul de Specialitate cu
Profil Psihopedagogic, cunoscut și ca, sub
numele tradiţional, de Dspp. Este un
departament care face parte din FsCRI,
foarte important la nivelul studiilor
universitare. În cadrul Dspp, se desfășoară
Programul de formare psihopedagogică în
vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică, structurat în două
categorii de programe. primul – Studii
universitare destinate studenților și
masteranzilor, cu nivelul I (de inițiere),
destinat ciclului de licență și nivelul II (de
aprofundare), adresat masteranzilor. Cel
de-al doilea îl constituie programul Compact,
Studii postuniversitare destinate
absolvenților programelor de licență (nivel I)
și de masterat (nivel II). prin aceste studii,
sunt pregătiți viitorii profesori. așadar, un
student sau un absolvent care dorește să
îmbrățișeze cariera didactică nu poate avea
acces la catedră dacă nu a absolvit aceste
studii de specialitate în cadrul Dspp.
Din anul academic 2019, facultatea noastră
organizează și două cursuri postuniversitare:
Puericultură şi Integrarea și incluziunea în
sistemul de învăţământ a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale. prin aceste două
cursuri postuniversitare, prin Dspp și
programul de licență pIpp, dezvoltăm, în
universitatea „Titu Maiorescu”, un domeniu
fundamental: Ştiinţele Educaţiei.
Trebuie să adaug un alt program important,

iNTERViURi EsENȚialE
inițiat și organizat de facultatea
noastră: Programul Pregătitor de
Limba Română pentru cetăţeni
străini. Este un program cu durata
de un an, care-i pregăteşte pentru
învăţarea limbii române pe
cetăţenii străini care doresc să
devină studenţi ai universităţii
noastre sau ai altor universităţi.
Din structura Facultății de Științele
Comunicării și Relații
Internaționale, fac parte, din punct
de vedere academic şi
administrativ, și Limbile Străine,
care sunt predate în întreaga
universitate, în speţă engleză şi
franceză. Cu alte cuvinte,
dezvoltăm şi „dimensiunea
lingvistică” a studiilor, în epoca
multilingvismului și a globalizării.
Iată, aşa cum subliniam: facultatea
noastră are o structură complexă,
constituită din programe de licenţă
şi de masterat, studii cu profil
psihopedagogic, programe
postuniversitare şi programul
pregătitor de limba română.
acoperim astfel câteva domenii
fundamentale de studii: Ştiinţe
socio-umane, prin Comunicare şi
Relaţii Internaţionale, Ştiinţele
Educaţiei prin programul de licenţă
pIpp, Dspp și cele două
postuniversitare şi, de asemenea,
Ştiinţe umaniste, prin limbi străine.
prin urmare, în cadrul unui proces
continuu de edificare, început în
2010, am reuşit să construim o
facultate cu un grad impresionant
de complexitate, o facultate solidă,
care dezvoltă, prin programe noi,
inovative, profilul academic al
universităţii „Titu Maiorescu” și
care se dovedește un stâlp de
rezistență al almei Mater.
Trebuie subliniat faptul că totul s-a
născut dintr-o idee, în cadrul unor
discuții europene purtate cu dl
președinte al universității, prof.
univ. dr. Iosif urs, pe atunci
rectorul universității. În
obiectivarea acestei idei
fondatoare, am analizat cu mare
atenție evoluţiile din zona
academică, nevoile mediului socio-

economic, cererea de forță de
muncă specializată de pe piață,
opţiunile în continuă schimbare,
căutările și reorientările tinerilor,
pe care le-am privit într-un cadru
mai larg, al conceptului și
procesului de lifelong learning, care
traduce necesitatea obiectivă și
subiectivă a învățării permanente.
am câștigat fiind receptivi și
proactivi de-a lungul acestor ani,
scurși parcă pe neștiute.
ne bucurăm să constatăm interesul
pe care îl suscită oferta noastră
pentru cei preocupați să studieze.
Există un interes constant, chiar în
creștere, față de toate programele
noastre, inclusiv în acest an
universitar.
Cum ați prezenta, sintetic,
echipa cadrelor didactice
care predau în Facultate?

Facultatea noastră are un corp
profesoral compus din titulari şi
cadre didactice asociate, care
colaborează cu noi în cadrul
diverselor programe de studii.
În ceea ce privește egalitatea de
gen la nivelul corpului profesoral, o
aplicăm cu toată convingerea.

Acum,
universitatea
noastră se
numără printre
universităţile
importante ale
României,
bucurându-se
de atuuri
incontestabile:
condiții
excepționale,
viziune
academică,
calitate,
oportunități
de studiu
și cercetare,
mobilități,
internshipuri,
perspective
oferite
absolvenţilor.

avem profesori calificaţi, cu
activitate de cercetare și lucrări
publicate, în speță cărți, cursuri
universitare, studii academice,
articole științifice. De altfel, acestea
reprezintă condiţii sine qua non
pentru accesul la profesia
didactică. Criteriile elaborate de
aRaCIs şi, desigur, propriile criterii
ale universităţii, viziunea instituției
cu privire la selecţia de personal, se
situează sub auspiciile calităţii şi
performanţei, cultivă şi încurajează
alegerea celor mai buni. un corp
profesoral de valoare constituie
condiția fundamentală a calității în
educație și în cercetarea științifică.
nivelul studiilor, calitatea, atrag și
succesul instituției, pentru că, de-a
lungul deceniilor postdecembriste,
opțiunile publicului s-au definit și
gusturile s-au rafinat.
publicul nostru țintă, candidaţii,
au trecut printr-un proces de
maturizare. nu mai există
dezorientarea care domina
începutul anilor ‘90. acum oamenii
sunt atenţi la calitatea studiilor, la
numele, la prestigiul instituţiei, al
universităţii, deci au depăşit
anumite abordări formale, când
miza studiilor era, în multe cazuri,
simpla obţinere a unei diplome.
studenții nu mai aleg orice, doar ca
să primească o diplomă, ci caută
universități bune, în care se învață
carte în mod substanțial și care le
oferă perspective reale de
dezvoltare în carieră.
acum, universitatea noastră se
numără printre universităţile
importante ale României,
bucurându-se de atuuri
incontestabile: condiții
excepționale, viziune academică,
oportunități de studiu și cercetare,
calitate, mobilități, internshipuri,
perspective oferite absolvenţilor.
Ce perspective de angajare au
absolvenții dvs.? Ce oportunităţi
de carieră au în continuare?

spuneam că programele pe care le
dezvoltăm sunt programe relativ

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 57

iNTERViURi EsENȚialE
noi în peisajul academic. vorbim despre
Comunicare şi Relaţii Publice, despre Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene, care nu fac
parte dintre programele tradiţionale ale
universității clasice. aceste specializări,
cristalizate în urma evoluţiilor din știință, dar
şi ca răspuns la progresele socio-economice,
s-au consacrat ca programe academice cu
identitate proprie în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, iar în mediul academic
românesc, s-au dezvoltat după anii '90. Orice
instituţie serioasă are un departament de
Relaţii publice, de presă și de marketing. prin
CRp, deschidem scenarii reale și atractive de
dezvoltare profesională absolvenților noștri:
să lucreze în departamente de pR, să fie
purtători de cuvânt, să activeze în instituţii şi
organizaţii, în mass-media, un univers în
sine, care cuprinde toate formele mediatice
de astăzi. absolvenţii de Comunicare şi
Relaţii Publice au o gamă foarte diversă de
opţiuni, care oferă şi satisfacţii materiale.
programul Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene deschide, de asemenea,
perspective foarte importante din punctul de
vedere al carierei şi al evoluţiei profesionale,
tot în zona instituţiilor, în ministere, în
diplomație, în organizaţii nonguvernamentale etc. sunt foarte multe
domenii care au nevoie de specialişti în
relaţii internaţionale şi în studii europene.
Cel de-al treilea program, Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar, este unul
mai special. Încă nu putem vorbi de
absolvenţi, pentru că l-am început din
această toamnă. se adresează cadrelor
didactice care se confruntă cu necesitatea de
a urma un program de licenţă, de a avea
studii superioare, dar nu numai lor, desigur.
Şi absolvenţii de liceu pot să urmeze acest
program, care le deschide calea către cariera
didactică şi către calitatea de profesor în
învăţământul preuniversitar. am inițiat și
organizat acest program ca răspuns la
necesitatea de profesionalizare a cadrelor
didactice. astăzi, calitatea face diferenţa,
este criteriul suprem, mai ales în mediul
competiţional în care trăim, în care concură
ofertele multor instituții de învățământ
adevărul este unul simplu și ferm: rezistă cei
mai buni, care se afirmă și se consacră prin
spirit vizionar și inovator, prin cultivarea
valorii autentice, a calității și a performanței.
adăugăm, în mod obligatoriu, în această
formulă a succesului: aptitudinea de a crea

competenţe noi în procesul de învăţământ,
de a genera un mediu al emulaţiei şi al
competiţiei, de a fi competitiv, de a duce
lucrurile către excelenţă.
Cu ce şi-ar dori decanul Sorin Ivan să
rămână studenţii săi după parcurgerea
ciclurilor de licenţă și de masterat?

Îmi doresc să rămână cu toate cunoştinţele
fundamentale și de specialitate din cadrul
programelor universitare. Și cu altele – cât
mai multe – dobândite, dezvoltate de-a
lungul studiilor prin discuțiile noastre, prin
lecturi și studiu sistematic. Cu abilităţile şi
competenţele pe care, de asemenea, le
cultivăm prin programele noastre, la cursuri,
seminare, în cadrul stagiilor de practică, în
mobilităţile academice. prin acestea,
probează că sunt absolvenţi de valoare, cu
noțiunile și competenţele necesare pentru
domeniile în care urmează să se dezvolte ca
viitori profesioniști.
Dincolo de aceste lucruri, absolut firești
pentru misiunea unei universități, ne dorim
să rămână cu pasiunea pentru studiu și
cunoaştere, pe care noi încercăm să le-o
insuflăm neîncetat, provocându-i să caute,
să citească, să gândească, să cerceteze întrun proces continuu, de-a lungul întregii vieți.
Îmi mai doresc, în calitate de profesor și
decan, ca studenții și absolvenții noștri să
rămână cu un set de valori spirituale și
morale, cu un mod uman și empatic de
raportare la ceilalți, cu o privire deschisă
asupra lumii, definită de generozitate,
dăruire, solidaritate, respect și altruism.
altfel spus, să fie oameni. Faptul de a-i
forma ca oameni adevărați pe studenții
noștri constituie un scop permanent, deloc
secundar, ci prioritar, al actului nostru
educațional, o coordonată fundamentală a
procesului formării universitare. Și aici aș
accentua: nu trebuie să uităm această latură
de ordin etic și de esență umanistă a
activității noastre profesorale și a misiunii
universității.
Cu alte cuvinte, pregătiți studenții
și pentru viață, pentru luptele
de după absolvire…

Cu toții au mare nevoie să-şi dezvolte un
spirit critic absolut necesar, atât în domeniul
educaţiei, ştiinţei și cunoașterii, cât şi în

58 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

existenţa lor cotidiană, profesională și
personală. Trebuie să aibă capacitatea de a
judeca, de a evalua realitatea cu propria lor
minte, de a opera selecţiile necesare, de a
interpreta şi de a înţelege corect, de a nu
primi şi adopta în mod mecanic ceea ce li se
livrează, evitând să fie manipulați sau
influențați de avalanșa de fake-news.
Dacă am pomenit de spiritul critic, trebuie
să avem mereu în minte şi în conştiinţă că
ne aflăm într-o universitate care îl are ca
patron spiritual și mentor pe Titu
Maiorescu. ne situăm sub auspiciile
spirituale şi morale ale acestui titan,
considerat întemeietorul culturii şi
civilizaţiei româneşti moderne! Titu
Maiorescu este cel care a adus în cultura
românească și a promovat asiduu, mai mult
decât oricine altcineva în epoca sa, spiritul
european şi spiritul critic! El a fost acea
minte lucidă, acel „cap limpede” al culturii
româneşti care a ştiut să evalueze starea în
care se aflau acum un secol şi ceva civilizaţia
şi cultura românească, dedicându-se
modernizării lor, sincronizării cu spiritul
european și cu civilizaţia occidentală.
Au trecut 30 de ani de la întemeierea
Universității „Titu Maiorescu”.
Cum vă raportați la acest parcurs?

vorbim despre un proiect important al
învățământului superior românesc, început
în 1990, care s-a dezvoltat și s-a impus
progresiv până la statutul instituțional
incontestabil al zilelor noastre. universitatea
„Titu Maiorescu” este astăzi o instituție de
învățământ superior importantă a țării, o
universitate de cercetare avansată și de
educație, definită prin calitate și excelență,
prin performanță și competitivitate. un
proiect în dezvoltare continuă, la care mă
bucur că am și eu propria contribuție.
Important este ca, având ideea și
reprezentarea a ceea ce-ți dorești să faci, să
crezi că poți transforma ideea în realitate, să
îndrăznești și să lupți în acest sens. Cred că
numai cei care îndrăznesc reuşesc, așa cum
ştim şi de la Iisus, care ne îndeamnă să
îndrăznim. De fapt, acesta este mesajul
principal pe care îl transmitem studenţilor:
să îndrăznească! Dar ca să îndrăznească și
să aibă succes, trebuie mai întâi să înveţe,
să se consolideze spiritual şi să privească în
viitor cu speranţă, încredere și curaj!

iNTERViURi EsENȚialE

„Un pol de erudiție academică – Facultatea
de drept a Universității «Titu Maiorescu»”
interviu cu conf. univ. dr. Manuela Tăbăraş, decanul Facultăţii de Drept, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Drept
anul înființării:

1990

Decan:
conf. univ. dr. Manuela tăbăraș
Prodecan:
conf. univ. dr. Felicia MaXIM

Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

1.573

program de master

281

Ați intrat în familia Universităţii „Titu
Maiorescu” în 1999 ca preparator
universitar, apoi v-aţi consolidat cariera în
mod foarte clar, avansând pe cale
didactică la statutul de conferenţiar
doctor, dar şi administrativ, ca prodecan
şi apoi Decan al Facultăţii de Drept.
Astăzi, gestionaţi destinele uneia dintre
primele facultăţi ale Universităţii „Titu
Maiorescu”. Practic, se poate spune că
aţi crescut odată cu Universitatea, aşa că
suntem îndreptăţiți să întrebăm dacă
putem vorbi de o creştere proporţională.
Este avansul dvs. profesional pe măsura
aşteptărilor pe care le-aţi avut faţă de
Universitatea „Titu Maiorescu” ca
instituţie de învăţământ superior?

Răspunsul este categoric şi neezitant: da!
Chiar am crescut alături de Facultatea de
Drept a universităţii „Titu Maiorescu”. sunt
aici de 21 de ani din cei 30 pe care i-a
împlinit anul trecut Facultatea de Drept. 21
de ani reprezintă o viaţă de om sau un
examen al maturității, un cumul de
experiență ce trebuie dăruit înapoi facultății,
depinde din ce unghi privești.
ați surprins ca într-o poză acest adevăr: am
crescut... odată cu facultatea, noi toți. Îmi
aduc aminte începuturile din 1999, când
organizam activitatea didactică prin centre
închiriate în diverse colțuri ale orașului.
Eforturile umane ale cadrelor didactice și
managementului universității s-au dovedit
esențiale pentru a putea clădi ceea ce vedeţi
astăzi ca suport educațional (bază materială
modernă, susţinere logistică, laboratoare IT,
bibliotecă etc.)
Este evident că parcursul a fost unul lung,
dar continuu ascendent. acest ritm este
valabil şi pentru carierele noastre didactice,
iar facultatea s-a dovedit a fi o pepinieră,
asigurând un mediu dinamic de evoluție şi

60 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

stimuli pentru dezvoltarea cunoștințelor,
competențelor, abilităților și atitudinilor
cadrelor didactice.
Eu, ca de altfel și mulți dintre colegii mei,
sunt un produs al acestei pepiniere. Ca un
exemplu, preşedintele Consiliului de
administraţie, la acea vreme exclusiv
profesor universitar în cadrul facultăţii
noastre, dl profesor Iosif urs, este cel care
m-a îndemnat prima oară să scriu, căci mi se
părea că scrisul şi scrierile sunt într-un altar
în care nu oricine poate să pătrundă. am
căpătat astfel curaj, am scris împreună prima
mea carte, o carte foarte bine primită de
practicieni, și ei i-au urmat altele.
Ați obținut titlul de doctor aici, în cadrul
Universității „Titu Maiorescu”?

am avut privilegiul și oportunitatea să am
conducător de doctorat pe decanul de la
acea vreme al Facultăţii de Drept a
universităţii „Titu Maiorescu”, dna profesor
smaranda angheni, azi vicepreşedinte al
Consiliului de administraţie, și deși
admiterea și toate evaluările le-am susținut
la academia de Științe Economice, unde
domnia sa era conducător de doctorat,
susținerea tezei s-a realizat într-adevăr
„acasă”, odată cu crearea școlii noastre
doctorale de drept.
Ce nume relevante de dascăli se
regăsesc în galeria celor care şi-au legat
destinul de Facultatea de Drept a
Universităţii „Titu Maiorescu”?

Cel care mi-a deschis uşa spre învăţământul
universitar şi spre Facultatea de Drept a fost
întemeietorul universității, profesorul avram
Filipaş, plecat dintre noi prea devreme.
Domniei sale îi datorez, până la urmă, cariera
mea academică.

iNTERViURi EsENȚialE

Există mari personalități ale lumii
juridice care și-au pus ulterior
amprenta asupra evoluției facultății
noastre și n-aș vrea să omit pe
nimeni, dar țin să-i amintesc pe dl
prof. univ. dr. Emilian stancu, care a
fost o perioadă decanul facultăţii
noastre, dl conf. univ. dr. nicolae
Culic, care a fost cel mai longeviv
manager al Facultății de Drept în
calitatea sa de prodecan și evident,
dna prof. univ. dr. smaranda
angheni, decan al facultăţii noastre,
care ulterior a ajuns să conducă
destinele întregii universităţi din
poziţia de rector. profesorul Iosif urs
este liderul și managerul care din
poziția de prorector, rector și
președinte al Consiliului de
administrație al universității și al
acesteia a reuşit să gestioneze cu
succes fondurile universității pentru
a crea toată această infrastructură
modernă pe care dvs. o vedeţi
astăzi, toată această resursă care
susține calitatea procesului didactic

oferit studenților noștri.
Este o onoare, dar și o misiune a
generației noastre, să continuăm să
punem în practică visele lor,
continuând același trend al
dezvoltării academice și am
încredere deplină în calitatea
corpului nostru didactic că vom
răspunde acestor așteptări.
Sunteţi un jurist apreciat, sunteţi
doctor în Drept Comercial.
Răsfoind CV-ul dvs., am văzut că
aţi fost o scurtă perioadă de timp
chiar avocat. Pe lângă statutul
de dascăl şi decan, sunteţi şi un
binecunoscut notar public. Este
firesc să ne întrebăm cât de
complicat este să vă coordonaţi
toată activitatea aşa încât să
faceţi faţă cu brio tuturor
comandamentelor de peste zi?

Întotdeauna m-am străduit să
obțin, ca jurist, o cât mai completă
pregatire științifică, dar și

Întotdeauna
m-am străduit
să obțin, ca
jurist, o cât mai
completă
pregatire
științifică, dar și
aplicativă.
Dincolo de
activitatea
didactică, am
exercitat
aproape 10 ani
profesia de
avocat, și circa
12 ani funcția
de notar public.

aplicativă. Dincolo de activitatea
didactică, am exercitat aproape 10
ani profesia de avocat și circa 12
ani funcția de notar public. Și am
iubit deopotrivă cele două profesii
juridice, care m-au întregit ca
experiență profesională. Ceea ce se
întâmplă astăzi – anume ca decanul
Facultăţii de Drept să fie şi un
practician – este, de fapt, o
tradiţie. Toţi liderii Facultăţii de
Drept, pe lângă activitatea lor
didactică, au întreprins şi activităţi
din sfera profesiilor juridice.
această împletire a preocupărilor
academice și a celor practice oferă
o valenţă în plus calităţii de
manager al Facultăţii de Drept.
gândiţi-vă că mă întâlnesc cu
studenţii mei la activitățile
didactice și nu numai, specifice
ciclului de licență. Îmi continui
acest itinerariu atunci când îi
întâlnesc la studiile de Master, pe
ei sau pe studenţii altor facultăţi
care ni se alătură. Îi regăsesc
ulterior, de aceasta dată în
calitatea mea de practician, de
formator la Inppa sau la InR, pe cei
care au dobândit, în urma unui
examen, respectiv a unui concurs,
calitatea de avocat sau de notar
public. Cum aş putea eu, ca
manager al Facultăţii de Drept, fără
a întâlni absolventul în mediul
care-i este destinat sau pe care și la ales prin examen/concurs, să
înțeleg aşteptările profesiei sale, să
evaluez corect calitatea proceselor
didactice și feedback-ul
angajatorilor? Cum aş putea să
adaptez curricula, să răspund
solicitării partenerilor noștri,
angajatori juridici și non juridici, de
modificarea/completarea unei
programe universitare, dacă eu nu
pot în mod direct și nemediat să
constat nivelul de pregătire al
absolventului, în corelație cu
nevoile și ritmul schimbărilor vieții
economico juridice?
nu sunt singură nici în cadrul
activităţii didactice, nici în cadrul
celei practice. sunt fondatorul unei
societăți profesionale notariale, iar

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 61

iNTERViURi EsENȚialE
colegii mei sprijină indirect activitatea mea
din cadrul facultății. aici, în facultate,
prodecanul facultăţii noastre, dna profesor
Felicia Maxim, este un sprijin absolut
indispensabil activităţii de management, iar
secretarul șef al facultăţii noastre, dna
Monica Ivan, ne asigură tuturor, prin
departamentul condus, suportul
administrativ esențial procesului didactic. În
plus, am colegi care, ca şi mine, iubesc
foarte mult Facultatea de Drept şi susțin
necondiționat, în afara normelor sau a unor
poziţii administrative, managementul
facultăţii noastre.
Care sunt programele de studii,
de masterat şi, iată, în cazul Facultăţii de
Drept, programele de doctorat?

Dintotdeauna, Facultatea de Drept a parcurs
cu dedicație un drum ascendent în domeniul
pregătirii postuniversitare, urmărind o
agendă proprie, dar și agenda comunitară
propusă în cadrul Consiliului European de la
lisabona încă din anul 2000. am creat oferte
educaționale postuniversitare performanțe,
inovative și flexibile, pornind de la o analiză
eficientă a nevoilor absolventului, profesiilor
juridice, dar și exigenţelor societăţii şi
economiei, programe care asigură
dezvoltarea continuă a profesioniştilor în
domenii varii ale dreptului.
avem un număr generos de programe de
masterat: sunt șase, orientate spre toate
domeniile dreptului (drept civil și procesual
penal aprofundat, științe penale, drept
medical, dreptul uniunii Europene, dreptul
afacerilor etc). avem un masterat inovativ în
drept medical - o premieră în învăţământul
juridic românesc, care a făcut dovada, zic eu,
a mobilităţii, a implicării şi a dăruirii cadrelor
didactice, care au creat o curriculă
modernă, cu discipline deosebite, ca Drept
medical european, Bioetică și malpraxis
medical, Infracțiuni specifice dreptului
medical, Modalități de investigare
criminalistică, Organizare profesională și
integritatea profesiei medicale, domenii noi
ale științei ce se cer a fi cercetate și
asmilate.
avem, de asemenea, un masterat dedicat
celor care-şi doresc aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul dreptului privat,
dar şi pregătiri pentru examenele de intrare
în profesie. Este un masterat dedicat

Dreptului Civil, Dreptului procesual
aprofundat, unde sunt cercetate instituțiile
dreptului civil, dreptului procesual civil, întro manieră aptă pentru a oferi un confort
sporit și o șansă suplimentară viitorului
candidat la aceste examene.
avem o Şcoală Doctorală de Drept. Este o
reuşită şi o confirmare a pregătirii ştiinţifice,
academice, de înaltă ţinută a Facultăţii de
Drept şi a cadrelor didactice care o compun.
avem un program flexibil de masterate.
Ofertele noastre speciale nu se rezumă doar
la programul de doctorat sau doar la
programul de master. suntem performanți și
adeseori unici și prin alte categorii de
servicii: consiliere și orientare în carieră,
stagii de practică extrem de diversificate,
inclusiv prin mobilităţi externe în cadrul
programului ERasMus +, curriculă inovativă
cu disicipline adaptate continuu nevoilor
economico-sociale, bază didactică
(bibliotecă, resurse digitale), dar și facilităţi
pe care le acordăm studenţilor noştri, de
exemplu, carduri de sănătate, canale digitale
de comunicare directă, spații de cazare,
sportive, de luat masa etc.
Recapitulând, câte programe de licenţă
există la Facultatea de Drept, câte de
masterat şi de doctorat? La urma urmei,
câţi studenţi frecventează programele
facultății?

avem acreditate două programe de licenţă –
unul dedicat Învăţământului cu Frecvenţă şi
altul Învățământului la Distanţă. Organizăm
șase programe de master, pe care vi le-am
enumerat. Cifra de şcolarizare aferentă
studiilor de master este apropiată cifrei de
şcolarizare dedicate studiilor de licenţă, iar
oferta noastră nu reprezintă decât un
răspuns al cererii profesionistului, preocupat
de pregătirea profesională continuă și de
performanță în carieră, de a-și continua
studiile postuniversitare.
Dispunem de 450 de locuri dedicate
studenţilor de la Învățământ cu Frecvență.
Este evident că studenții se mai pierd și pe
parcurs, una dintre cauze fiind generată de
standardele evaluării în facultatea noastră,
care determină o selecţie adecvată a celor
care își merită statutul de a ne fi studenți.
avem și 25 de locuri scoase la concurs în
acest an universitar pentru Şcoala Doctorală,
doctorat axat pe domenii diverse ale

62 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Dreptului: Drept comercial, Drept civil, Drept
penal, Criminalistică, Dreptul muncii, Drept
internațional public, Dreptul uniunii
Europene şi drepturile omului, Drept
internațional al drepturilor omului - o paletă
largă din care candidaţii pot să-şi aleagă
domeniul dorit.
Cum se prezintă dinamica acestor cifre
în ultimii ani? Este cererea constantă, în
palier, în creştere? Sunt variaţii, există
scăderi? Cum a evoluat numărul şi,
practic, cum a evoluat interesul publicului
faţă de facultate?

Şi scăderea demografică, dar şi mobilităţile
externe sunt o realitate! Totuși, trebuie să vă
spun, cu cifrele în față, că am asistat la o
creştere. pe lângă segmentul clasic al
candidaților, pe care îl are orice facultate de
drept, suplimentar noi avem deosebit de
prolific segmentul absolvenţilor noştri. Fiind
o facultate de drept creată acum 30 de ani,
într-un sistem privat care a pus accent pe
strânsa legătură dintre student, profesor și
administrație, absolvenții noștri, care acum
au copii, care ajung la vârsta parcurgerii
unor studii universitare, dau îndrumări
acestora să urmeze facultatea pe care ei
înșiși au absolvit-o. Şi-au validat
competenţele lor, dobândite în anii de studii
în viaţa profesională, au căpătat încrederea
lucrului foarte bine făcut alături de noi, aici
în facultate, au găsit un mod de dialog
deschis și facil, care nu s-a îngreunat în toți
acești ani, indepedent de cifra de școlarizare
crescândă şi care ne dau confortul unei cifre
optime de școlarizare.
Ce ne puteți spune despre competiţia
care există în piaţă în rândurile
facultăţilor de profil private sau de stat?

Concurenţa întotdeauna este un lucru bun.
Dar adevărata concurenţă trebuie să existe
cu noi înşine. astăzi trebuie să ne propunem
să fim mai buni decât am fost ieri, atat ca
profesori, cat si ca absolvenți. Dacă gândim
aşa, bătălia este una câştigată.
Este evident că este necesar să ţinem cont
de ceea ce se întâmplă în dinamica vieţii
sociale, pentru că ea dictează de fapt,
adevărata concurenţă, dar şi cererea. noi
trebuie să răspundem cererilor
angajatorilor. Trebuie să ne adaptăm

iNTERViURi EsENȚialE
curricula în raport de realităţile
cerute de profesiile juridice
liberale, dar şi de nevoile pieței
social-economice care îi absoarbe
pe absolvenţi. Din această
perspectivă este necesar să ne
orientăm. Este evident că este
necesar să avem şi un studiu al
ofertelor educaționale din mediul
facultăților de profil, iar ofertele
educaţionale exclusive sau
inovative au fost o şansă pentru
facultatea noastră, dar şi o
expresie a dinamismului şi a unei
constante conduite integrate
acestui spațiu, extrem de dinamic
si teribil de competitiv al lumii
academice din domeniul juridic.
Dacă am vorbit despre
competiţie, să vorbim și despre
colaborare, despre relaţiile
pe care Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Titu
Maiorescu” le are cu celelalte
facultăţi de profil, din ţară sau
din străinătate…

suntem o facultate prietenoasă,
începând de la decanul facultăţii și
continuând cu întregul corp
profesoral. avem legături personale
cu colegii noştri care sunt de
aceeaşi specialitate și nu numai, în
cadrul celorlalte universităţi.
suntem o facultate deschisă şi din
punct de vedere instituţional. am
participat în proiecte comune cu
facultăți de profil din țară, granturi
de cercetare care au angrenat o
importantă resursă umană comună,
atât în ceea ce privește cadrele
didactice, cât şi studenţii, am
accesat mobilități externe la
facultăți partenere din străinătate.
avem colaborări cu 18 facultăţi de
drept din exteriorul ţării noastre, cu
care asigurăm mobilităţile externe
în cadrul programului ERasMus
plus studenților, masteranzilor și
cadrelor didactice, oferind totodată
șansa desfășurării și a unei practici
de specialitate prin intermediul
acestui program.
parteneriatele naționale și

internaționale ne-au permis să
evaluăm modul în care activitatea
didactică este organizată, ceea ce
ne-a îngăduit să evoluăm pentru a
răspunde și concurenței și nevoilor
directe ale angajatorilor,
absolvenților, studenților și
candidaților noștri.
Cum percepeți viitorul Dreptului
într-o lume digitalizată?

am citit, ca orice jurist, despre
rolul judecătorului-robot care, pe
criterii de predictibilitate şi prin
înglobarea acestor algoritmi întrun soft informatic, reuşeşte să
pronunțe sentințe sau să rezolve
raporturi juridice de o anumită
dificultate. asistăm la crearea unor
baze de date, a unor programe şi
softuri care justifică digitalizarea
resurselor în domeniul Dreptului,
căci este evident că digitalizarea ne
asigură performanţă şi susţinere
tehnică, documentaristică.

Parteneriatele
naționale și
internaționale
ne-au permis să
evaluăm modul
în care
activitatea
didactică este
organizată, ceea
ce ne-a îngăduit
să evoluăm
pentru a
răspunde și
concurenței și
nevoilor directe
ale angajatorilor,
absolvenților,
studenților și
candidaților
noștri.

pe de altă parte, vin și spun că
Dreptul, aparţinând ştiinţelor
umaniste, presupune legătura cu
omul și empatie față de situația lui,
urmărirea filonului emoţional al
interlocutorului. Și cu toții știm, de
exemplu, cât de diferit putem
percepe depoziţia unui martor
care are uneori o valență
diametral opusă atunci când este
audiată sau este transcrisă și
recitită. nu ştiu în ce măsură
emoția, trăirea, convingerea,
etica, morala și principiile
dreptului, cum este cel al
interpretării normei în spiritul ei,
vor putea fi transpuse în formate
digitalizate... Ce pot să afirm însă
cu siguranță este că sunt convinsă
că nu putem spune „nu” noilor
tehnologii care ne permit să
evoluăm și este clar că asistăm la
o provocare despre care e greu de
vorbit în termeni de previziuni, dar
pe care trebuie să o depășim cu
energie bună și elan bine orientat.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 63

„Pregătim un rebranding
al facultății, visăm și la o școală
doctorală în contabilitate!”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Ionica Oncioiu,
decanul Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi administrarea afacerilor, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Finanțe-bănci,
Contabilitate
și administrarea afacerilor
anul înființării

1990

Decan: prof. univ. dr. ionica Oncioiu
Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

764

program de master

149

Ce ar trebui spus în legătură cu
începuturile, cu felul în care a pornit
la drum Facultatea de Finanțe-Bănci?
Cum v-ați integrat în instituție?

Chiar dacă eu, personal, activez în această
universitate de dată relativ recentă, șapte
ani, trebuie să spun faptul că a existat, la
începuturi, un colectiv inimos care a pus
bazele acestei facultăţi pe care o conduc
astăzi, facultate care încearcă să ofere pieței
muncii tineri economişti de care este atât de
mare nevoie.
la început, s-a apelat la profesori cu
experiență din cadrul academiei de studii
Economice, cadre didactice deschise unor
colaborări fructuoase, de viitor. Colaborăm și
în prezent cu o parte dintre acești dascăli,
dar nu mai avem foarte multe cadre
didactice asociate. am încercat să ne creăm
proprii noștri formatori care să pună umărul,
pe termen lung, din poziții de titulari, la
acordul cu strategia de dezvoltare a
resurselor umane la nivelul facultăţii, care a
vizat creşterea acestei pepiniere.
Specializările în finanţe-bănci,
contabilitate, administrarea afacerilor au
avut o mare căutare în anii ’90, când era
mare nevoie de specialiști care să se
implice în bunul mers al economiei de
piață, în continuă prefacere. Cum stau
lucrurile în această privință după
30 de ani?

avem, în continuare, și după 30 de ani, aceste
specializări, dar, pe lângă finanţe-bănci,
64 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

contabilitate şi informatică de gestiune, a
apărut şi administrarea afacerilor, care este o
specializare ce a prins un avânt deosebit în
ultima perioadă. Deși concurenţa este mult mai
mare în domeniul contabilității și informaticii de
gestiune, chiar și la administrarea afacerilor am
avut parte de o surpriză plăcută și în acest an,
când s-au ocupat aproape toate locurile.
Explicația acestei performanțe este una simplă,
am preluat-o din rândurile absolvenților noștri,
care ne-au transmis că au găsit locuri de muncă
potrivite specializărilor lor, tocmai pe seama
bunului renume al facultății și al universității
noastre.
Există, în cadrul facultății, programe
de trei ani de studii de licenţă, care sunt
continuate mai departe cu un masterat.
Câte programe de masterat funcționează
la această oră?

În cadrul facultăţii există două masterate, iar
unul se concentrează pe contabilitate, audit
şi expertiză contabilă. Formăm astfel viitorii
specialişti în audit intern, audit financiar,
audit statutar, contabilitate și expertiză
contabilă. Cel de-al doilea masterat, pe care
îl desfăşurăm împreună cu Camera
Consultanţilor Fiscali, vizează fiscalitatea şi
politicile fiscale. De pe băncile acestui
masterat se ridică viitorii consultanţi fiscali.
Ce ne puteți spune despre numărul
actual de studenţi, despre felul în care
se prezintă facultatea în acest moment
aniversar? La ce specializări dispuneți
de cei mai numeroși studenți?

iNTERViURi EsENȚialE
student. Dincolo de dezavantajele
distanțării fizice, de anularea
șanselor de socializare și de
colaborare nemijlocită, studenţii au
descoperit și beneficii – economia
de timp, sintetizarea informațiilor,
accesul online facil, prin platforma
proprie, la cursuri direct pe laptop,
tabletă sau smartphone. pentru
generațiile Y și Z, cum li se spune
celor născuți în anii de după 1980,
familiarizate cu noile tehnologii,
facilităţile oferite de universitate
le-au venit „mănuşă”.

În acest moment sunt înscriși la
programele noastre de studii
aproximativ 860 de studenţi,
înrolați în cadrul celor trei
specializări de licenţă despre care
am amintit, însă avem atât
specializări la zi, cât şi la distanţă.
la distanţă există doar două
specializări, cea de finanţe-bănci şi
cea de contabilitate şi informatică
de gestiune. la contabilitate şi
informatică de gestiune sunt, întradevăr, cei mai mulţi studenţi.
Există aici, în toţi cei trei ani de
studii, aproximativ 350 de studenți.
Câte cadre didactice
sunt angrenate alături
de dumneavoastră în aceste
programe de pregătire, la
pupitre şi în amfiteatrele sălilor
de curs şi de seminar ale
facultăţii?

avem o echipă bine pregătită și
determinată să dobândească
rezultate notabile în activitatea de
predare, instruire și formare,
constituită din 20 de cadre titulare
şi alte 5-6 cadre asociate.

Se poate observa, din afara
Universităţii, dar şi din
interiorul ei, o preocupare
deosebită pentru dotări, pentru
tot ceea ce se întâmplă în sala
de curs şi de seminar. Desigur,
nu întâmplător Universitatea
„Titu Maiorescu” este, probabil,
cea mai importantă
universitate privată din
România. Cum vedeţi
dumneavoastră, de la catedră,
dar şi din poziția celui care
conduce instituția, atuurile
Facultăţii de Finanţe-Bănci,
Contabilitate şi Administrarea
Afacerilor? De ce ar veni un
licean, după absolvirea celor
12 clase, la Universitatea
„Titu Maiorescu”?

Cum v-aţi adaptat acestei
perioade neprevăzute și
chinuitoare, de când a debutat
criza sanitară indusă de noul
coronavirus? Cum funcţionează
lucrurile în această conjunctură,
cum ați reușit
să vă adaptaţi? A oferit
universitatea soluții pentru
o interacţiune eficientă cu
studenţii dumneavoastră?

Dispunem de platforma cu care se
lucrează la nivelul universităţii –
Microsoft Teams. Este o platformă
cu circuit închis, destinată exclusiv
celor din cadrul universităţii.
Fiecare student are cont propriu,
adresă proprie de e-mail.
surprinzător, trebuie să vă
mărturisesc faptul că interacțiunea
a decurs foarte bine în această
perioadă. Cel puţin, în cazul
facultății noastre, am dezvoltat un
parteneriat cu studenţii, iar
modalitatea de lucru este
concretizată printr-o interacţiune
directă. Chiar şi înainte de
pandemie, în clase se lucra, să
zicem, direct şi aplicat, centrat pe

Avem o echipă
bine pregătită
și determinată

dobândească
rezultate
notabile în
activitatea de
predare,
instruire și
formare,
constituită din
20 de cadre
titulare şi alte
5-6 cadre
asociate.

Trebuie să știți că derulăm din
timp, cu potențialii viitori studenți,
un program, înainte de înscrierea
și admiterea lor în programele de
studii ale universității „Titu
Maiorescu”. avem parteneriate cu
liceele, mai ales cu liceele
economice. Înainte de pandemie,
dar şi pe parcursul acestei crize
sanitare, am creat grupe mixte în
cadrul Centrului de Excelenţă pe
care îl avem la nivelul facultăţii, în
care lucrează studenţi şi elevi.
Elevii au avut și au posibilitatea, în
cadrul unor anumite discipline, să
participe și să interacţioneze cu
profesorii. am organizat prelegeri
demonstrative, pentru a le arăta
ce anume presupune momentul în

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 65

iNTERViURi EsENȚialE
care ajung pe băncile de studiu ale
facultății noastre, ce anume
presupune un curs, un seminar,
care este diferenţa dintre mediul
liceal și cel academic.
Crezul meu, ușor idealist, este bazat
pe probabilitatea că fiecare tânăr,
când vine la această universitate, nu
și-a propus obținerea diplomei ca țel
fundamental, ci traversarea
perioadei de studii ca pe o călătorie.
una fascinantă, plină de provocări,
pe parcursul căreia întâlneşte
oameni de la care își transferă
cunoştinţe, aptitudini, mici secrete
care, laolaltă, îl pot şlefui şi pregăti
temeinic pentru viaţă.
noi lucrăm foarte mult şi
organizăm foarte multe workshopuri cu oameni cunoscuţi din mediul
de afaceri. În cadrul Centrului de
Excelenţă, lucrăm cu Coface, de
exemplu, care vine cu prezentări,
studii de caz, povești de succes
pilduitoare, extrem de interesante
și utile cursanților. lucrăm cu asF,
care a desemnat specialiști care ni
s-au alăturat la anumite cursuri
demonstrative. lucrăm cu firma
BDO, pe linie de audit și expertiză
contabilă. De asemenea, am adus
alături de studenți foarte mulți
practicieni și consultanți în cadrul
workshop-urilor organizate.
Mai mult, am avut foarte mulţi
studenţi care, din anul al doilea
sau al treilea, au activat în
programe de practică ERasMus,
studenți și absolvenți cu care chiar
ne mândrim, fiindcă au rămas
angajaţi. avem, pe linie de
contabilitate şi audit, programe în
Malta, iar unii au găsit
angajamente în Italia.
așadar, toate cunoştinţele pe care
le-au dobândit aici le-au fost
foarte necesare şi ei s-au putut
adapta altor sisteme. De
asemenea, avem foarte mulţi
absolvenţi care ocupă, în
momentul acesta, poziţii onorante,
de directori de bancă sau de
instituții financiare ori funcţii
diverse în top management.
Anul acesta au fost alegeri

la nivelul Universităţii, iar
dumneavoastră aţi fost aleasă
(sau realeasă) pentru un nou
mandat. Ce v-aţi dori să se
întâmple la facultatea pe care
o conduceţi în următorii
patru ani?

Într-adevăr, planul managerial sau
strategic, căci, până la urmă, vorbim
despre o strategie, vizează un
orizont cam de cinci-șase ani. Dorim
să dezvoltăm această facultate, să o
reconstruim şi să o rebranduim.
poate sună cumva neașteptat, dar
chiar asta ne propunem ca în
doi-trei ani, pe de o parte, să
deschidem o linie în limba engleză,
pe administrarea afacerilor, pentru
că avem suficiente solicitări.
pe de altă parte, vom continua
dezvoltarea parteneriatelor
ERasMus pe care le avem cu alte
universităţi; avem si vom dezvolta
parteneriate cu universități din
Franta, Belgia, lituania, portugalia.
Există și solicitări de parteneriat din
Turcia, Egipt, China, în ceea ce
privește un program de licenţă, în
limba engleză, pe administrarea
afacerilor. De asemenea, dorim să
continuăm dezvoltarea
masteratelor şi să adăugăm un nou
program de masterat pe
administrarea afacerilor, celebrul
MBa, așa cum se întâmplă în
străinătate. nu în ultimul rând, miaș dori să ne împlinim un vis mai
vechi: acela de constituire a unei
școli doctorale în domeniul
contabilităţii, aici, la noi, în
facultatea de profil a universității
„Titu Maiorescu”.
Cum îşi evaluează profesorul
Ionica Oncioiu studenţii? Ce
contează pentru dumneavoastră
preponderent în șirul de calităţi pe
care ar trebui să le aibă studentul
pe care îl aveţi în faţă la un examen?

Respectivul student trebuie să probeze
dorinţa de a acumula cunoştinţe şi de
a-şi dezvolta abilităţi. personal, dacă ar
fi să mă și autoevaluez, aș spune că am

66 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Am avut foarte
mulţi studenţi
care, din anul
al doilea sau
al treilea, au
activat în
programe de
practică
ERASMUS,
studenți și
absolvenți
cu care chiar
ne mândrim,
fiindcă au
rămas angajaţi.

avut și momente de dezamăgire, când
mi s-a părut că nu mă pricep la nimic,
că nu am talent. Dar am fost și sunt
mereu, în orice condiții, foarte curioasă
și dornică să aflu, să acumulez. poate
că, printr-o astfel de tenacitate, am
ajuns până în acest moment. Evident,
doresc să mă perfecţionez pe mai
departe, pas cu pas. prin urmare, dacă
aceasta este viziunea mea, îmi doresc,
pentru studenţii mei, să-i pot
determina să lucrăm împreună, să
descoperim lucruri împreună! De ce?
pentru că sunt foarte multe layere în
economie, în acest puzzle din jur, în
care să ne implicăm, să contăm cu
ideile și cunoștințele noastre. Eu le
spun mereu studenţilor o parafrază a
lui Marin preda: „Dacă unde dragoste
nu e, nimic nu e, atunci și unde
contabilitate nu e, nimic nu e!”
Cu ce v-aţi dori să rămână un
student de-al dumneavoastră la
sfârşitul primilor trei ani de licenţă
şi, respectiv, la al celor încă doi ani
de masterat?

Vom continua
dezvoltarea
parteneriatelor
ERASMUS pe
care le avem cu
alte universităţi;
avem și vom
dezvolta
parteneriate
cu universități
din Franța,
Belgia, Lituania,
Portugalia.
Există și
solicitări de
parteneriat din
Turcia, Egipt,
China, în ceea
ce privește un
program de
licenţă, în limba
engleză, pe
administrarea
afacerilor.

să înţeleagă faptul că singura
modalitate de a-şi creşte veniturile
personale sau de a ajuta creşterea
economică este să pună banii să
producă. Rotația banilor aduce
acumulare. având acumulare, se
poate dezvolta şi pe plan personal,
dar și pe plan familial, contribuind, în
același timp, la propășirea ţării.
Cum se poziţionează Facultatea
de Finanţe-Bănci, Contabilitate
şi Administrarea Afacerilor
în interiorul Universităţii
„Titu Maiorescu”?

noi, facultățile componente, simțim
că alcătuim, în cadrul universităţii, o
adevărată „familie”. ne ajutăm ori de
câte ori este cazul, ne punem
cunoştinţele, resursele şi abilităţile să
lucreze sinergic, astfel încât această
universitate să crească. suntem, de
fapt, altfel de părinți, cu altfel de
copii, cărora ne crește inima să-i
vedem răsărind.

„Facultatea de Medicină dentară
are șanse să fie parte a unui reper
de nivel european.”

iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu conf. univ. dr. Anna Maria Pangică,
decanul Facultății de Medicină Dentară, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Medicină Dentară
anul înființării:

1990

Decan:
conf. univ. dr. anna Maria Pangică
Prodecan:
șef lucrări dr. tudor ionescu

Prodecan Medicină
(secția limba engleză):
conf. univ. dr. violeta Hancu

Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

941

program de master

23

Conduceți o facultate care a făcut parte
încă de la fondare, de la începuturi, din
structura Universităţii „Titu Maiorescu”.
Au trecut trei decenii și ne putem uita în
urmă la evoluția acesteia. Cum s-ar putea
depăna foarte pe scurt „povestea”
Facultății de Medicină Dentară?

Facultatea de Medicină Dentară a avut o
existență oarecum zbuciumată, în sensul că
a purtat mai multe denumiri (stomatologie,
Medicină Dentară), a funcționat stand alone
sau împreună cu Medicina generală ș.a.m.d.
ne-am stabilizat într-un final sub numele de
Facultate de Medicină Dentară.
a fost una dintre facultăţile/specializările cu
care universitatea „Titu Maiorescu” a plecat
la drum în 1990. Iniţial, din 1990 până în
1993, am funcționat în cadrul unei structuri
unice, împreună cu Medicina generală. neam despărțit în 1993, devenind ceea ce s-a
numit Facultatea de stomatologie, entitate
care a funcționat până în anul 2009. În acel
an de grație, după o analiză managerială
temeinică, s-a decis reunirea specializărilor
cu profil medical într-o singură facultate,
care și-a continuat evoluția în acestă
formulă până în 2011, când s-a revenit la
două structuri distincte: Facultate de
Medicină și Facultate de Medicină Dentară.
am funcţionat cu autorizaţie provizorie până
în 2002, moment în care am obținut
acreditarea propriu-zisă. ne supunem
vizitelor regulate ale aRaCIs la fiecare dintre
programele de studii. vizitele aRaCIs au fost
în 2016 la specializarea Tehnică Dentară, în
2017 la specializarea Medicină Dentară și în

2019 la specializarea Medicină Dentară în
limba engleză. la toate acestea am
îndeplinit toate criteriile prevăzute în
raportul aRaCIs.
spunem cu mare satisfacție că îndeplinim
toate criteriile: de fiecare dată am fost
acreditaţi, vizitele soldându-se cu un vot
favorabil. la ultima acreditare am avut
permisiunea să înmatriculăm în anul I pe
generaţia de Medicină Dentară 130 de
studenți, ceea ce înseamnă o performanță.
Din 1990 şi până în acest moment am
format 25 de generaţii de studenţi. Este o
cifră impresionantă pentru mine, pentru că
fiecare generație dusă la capăt reprezintă un
drum pe care aproape l-am parcurs umăr la
umăr, împreună cu studenții.
O realizare de excepție a fost aceea că noi,
Medicina Dentară, am fost prima
specializare cu Şcoală Doctorală din
universitate. putem să ne mândrim că avem
în acest moment 36 de doctori în ştiinţe
medicale dentare, 36! Mai mult, în anul
universitar 2020-2021 avem 42 de
doctoranzi înmatriculaţi în diverse stadii ale
pregătirii lor. alături de Şcoală Doctorală la
Medicină facem o figură frumoasă și
creștem indubitabil prestigiul universității
„Titu Maiorescu”!

Cât de dificile au fost începuturile, ce ați
aflat de la predecesorii dvs., cu ce cadre
didactice s-a consolidat facultatea?
Cum se prezintă astăzi corpul profesoral?
Iniţial, cea mai mare parte a cadrelor
didactice de la începuturi au fost cei care

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 67

iNTERViURi EsENȚialE
aveau permisiunea să predea în
paralel şi la universităţile
tradiţionale, şi la nou înfiinţata
facultate din cadrul universității
„Titu Maiorescu”. a existat un grup
energic și responsabil, care a pus
bazele facultății. Cred că fiecare
dintre aceștia au adus plusvaloare
acestei activităţi. Dacă îmi permiteţi
să amintesc, am avut oameni
deosebiţi şi importanţi în domeniul
medicinei dentare: dl profesor
valeriu Cherlea, dl profesor Firu
pătru, dl profesor Ion Rândaşu, dl
profesor Ene lucian, dna profesor
Melania Ciobanu. sper să nu omit
pe cineva! Fiecare a coagulat câte o
echipă în cadrul specializărilor pe
care le coordonau. la rândul meu,
am fost eu însămi un tânăr
absolvent, am devenit preparator,
m-am integrat și am crescut, iar în
acest moment avem alcătuită o
echipă minunată. Din acea plămadă
ne-am format toți, suntem un
colectiv de oameni care am crescut
împreună, am fost fericiţi împreună,
am muncit și muncim împreună.
La ce număr de cadre didactice a
ajuns facultatea în acest moment
aniversar? Câte cadre au normă
întreagă la catedre?

avem 44 de titulari cu normă de
bază și 24 de cadre asociate. Faptul
că dispunem de o Şcoală Doctorală,
dar și că șansele de promovare la
examenele de rezidenţiat sunt mari
pentru studenții care termină
studiile, ne-au permis să ajungem
exact acolo unde ne-am dorit: mulți
dintre absolvenții noştri urmează
stagiile de rezidenţiat şi de şcoală
doctorală. la finalul acestui efort
sperăm să reuşim să cooptăm în
echipă cadre didactice tinere, cu
entuziasm și reale perspective
profesionale.
M-aţi întrebat cum a fost şi de unde
am plecat. am plecat bine din start,
poate că am și fost favorizați
cumva. În tot ceea ce ne-am propus
să facem, am găsit mai mereu pe
cineva care să ne susțină, pe noi,

medicina dentară. În cadrul multor
şedinţe, chiar și în consiliile de
administraţie, se mai spune că
medicina dentară este veșnic
răsfăţată. probabil că aşa este! Cred
că se întâmplă așa pentru că este
una dintre facultăţile care în acest
moment are o cifră de şcolarizare
semnificativă, de 190 de studenţi în
anul I, la toate specializările,
inclusiv pentru programul în limba
engleză, care a început în 2017. În
acest moment avem înmatriculaţi
989 de studenţi în anul universitar
2020-2021. Evident, în comparaţie
cu celelalte facultăţi, medicina
dentară este una dintre facultăţile
cu consum mare. De ce? Fiindcă am
încercat mereu să fim în ritm cu
dezvoltarea. Medicina reprezintă o

68 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Acum ne aflăm
într-un moment
în care, prin
investiţia pe
care
universitatea
o face în
dezvoltarea
sediului din
str. Gheorghe
Petraşcu din
București, există
șansa ca cele
două facultăți de
aici – Facultatea
de Medicină şi
Facultatea de
Medicină
Dentară –
să devină un
reper la nivel
european.

latură dinamică a învăţământului şi
a economiei, care provoacă și cere
permanent ceva nou, iar noi
încercăm să ţinem pasul cu acest
lucru.
acum ne aflăm într-un moment în
care prin investiţia pe care
universitatea o face în dezvoltarea
sediului din str. gheorghe petraşcu
din București, există șansa ca cele
două facultăți de aici - Facultatea
de Medicină şi Facultatea de
Medicină Dentară – să devină un
reper la nivel european. nu spun
vorbe mari, chiar cred acest lucru și
sunt foarte mândră că voi trăi acest
moment! Investiţia actuală ne va
permite să ţinem ritmul cu rigorile
naționale și europene cel puţin 1015 ani. adică 10-15 ani vom fi în

iNTERViURi EsENȚialE
top, timp în care se vor face mai
departe planuri cu o perspectivă
pentru alți 20-25 de ani.
Ce anume credeţi că
individualizează facultatea
pe care o conduceţi în rândul
celorlalte facultăţi similare,
de stat sau particulare?

Ca părere personală, aș spune că
noi avem un alt fel de resursă
umană. Există o altfel de abordare
a relaţiei cadru didactic - student.
se pune foarte mult suflet în
această instituţie. Fiecare „victorie”
a însemnat și înseamnă un pas
înainte pentru fiecare dintre noi.
Colegii cu care împărţim aceste
spaţii sunt foarte bine pregătiţi
profesional. Fiecare dintre ei sunt
adevărate personalităţi în
specialitatea lor. am fost
întotdeauna extrem de deschişi la
relaţiile cu partenerii noştri din
străinătate, iar absolvenții noștri
ajunși în străinătate au avut mereu
referințe excelente cu privire la
oportunitățile de studii pe care le
oferim aici. În acest moment eu
cred cu tărie că toate aceste lucruri
coroborate fac diferenţa!
O altă particularitate a Facultății de
Medicină Dentară se referă la
faptul că ne-am asumat activitatea
practică a studenţilor. Facultatea
are un contract cu Centrul Clinic
privat de asistență Medicală
Dentară „Titu Maiorescu”, care se
află în același sediu cu facultatea,
centru în care studenții fac practica
propriu-zisă. Este un lucru minunat
pentru că pe lângă abilitățile pe
care le dobândesc lucrând efectiv
cu pacienții, mulţi dintre studenții
din anii terminali descoperă
oportunitățile de a rămâne şi a
lucra în Centru după absolvire. aici
învață meserie, se simt ocrotiţi și în
largul lor. au învăţat drumul,
fiecare dintre cadrele didactice au
reuşit să-şi crească 2-3 discipoli şi
lucrurile funcţionează. Este unul
dintre lucrurile în care cred, pe care
l-am încurajat ca decan: să facem

echipă cu studenții, o echipă care
trebuie condusă de o persoană cu o
anumită pregătire și experiență,
dar care obligatoriu să capaciteze
studenții.
Încercăm cu foarte mare seriozitate
să ne adaptăm şi condiţiilor
pandemice Covid, respectăm
întocmai normele de protecție, dar
credem neîncetat că medicina
poate fi învăţată și din practică.
După o incursiune în trecut și
o succintă analiză a prezentului,
cum se vede viitorul din
perspectiva dvs.?

Eu cred întotdeauna că viitorul ar
trebui să fie luminos, măcar senin altfel nu prea ar avea rost să
supravieţuim! sunt foarte multe
lucruri pe care trebuie să le
învăţăm din mers. nu ştiu dacă
restricțiile induse de pandemie ne-au
făcut numai rău sau am învăţat să
interacționăm și altfel, să găsim
soluţii pentru lucruri care înainte
păreau a fi posibile doar prin
contact direct. Cum vedem viitorul?
viitorul nostru se concentrează pe
ideea că fiecare generaţie de
absolvenți pe care o livrăm, o
oferim societății, este fructul unei
activități de maximă răspundere, cu
atât mai mult cu cât acum cei care
ies de pe băncile facultății au o
largă deschidere în statele uE, dar
și non-uE. Deși ne dorim să rămână
ai noştri, să completeze colectivul
de specialiști de aici, ne vom
bucura mereu să aflăm că s-au
realizat în locul pe care l-au ales, în
țară sau altundeva. ne dorim să
poarte peste tot, cu tinereţea,
suflul și ideile lor, emblema uTM,
„eticheta de fabricație”...
Încercați, de fapt, o definiție
personală a viitorului?

poate că e mult spus. Mai degrabă
o expresie a lui! viitorul înseamnă
să descoperi și să înveţi ceea ce
este bun în ceilalţi. Din punctul
meu de vedere, programele

Am fost
întotdeauna
extrem de
deschişi la
relaţiile cu
partenerii noştri
din străinătate,
iar absolvenții
noștri ajunși în
străinătate au
avut mereu
referințe
excelente cu
privire la
oportunitățile
de studii pe
care le oferim
aici.

Erasmus ale universităţii sunt
minunate şi pentru studenţi, dar şi
pentru cadrele didactice. Este
foarte bine să ieşim din zona de
confort şi să ne obiectivăm, să
luăm contact cu lumea reală. să
aducem cu noi ceea ce am văzut
interesant în lume şi să putem să
facem exact ceea ce fac alţii de
foarte multă vreme.
viitor înseamnă să încercăm să
avem și să ne păstrăm accesul la
informaţie, să utilizăm ceea ce este
mai nou, chiar dacă unele dintre
noutăți sunt efemere. studentul
trebuie să aibă contact cu aparate
și echipamente de ultimă
generație, să afle și să lucreze cu
materiale up-to-date, să fie
polivalenți. În acest moment, un
stomatolog trebuie să fie şi un pic
biolog, şi chimist, şi fizician, de ce
nu și un arhitect într-un anumit
proiect; altfel, lucrurile nu pot să
evolueze! Cam acesta cred că
reprezintă viitorul nostru: noi
suntem viitorul lor, ei sunt viitorul
nostru!
Ce mesaj s-ar potrivi acum,
cu prilejul aniversării a 30 de ani
de la fondarea Universității?

Eu mulţumesc,
de fapt,
Universităţii,
care mi-a fost
și-mi este a
doua casă. Aici
am învăţat, am
muncit, m-am
dezvoltat şi
atunci nu pot
să-i urez decât
o istorie
îndelungată
și o reputaţie
binemeritată.

Mi-e greu să mă gândesc la o urare
propriu-zisă. Întâi şi întâi, cred că e
un bun prilej să mulţumesc. aşa
m-au învăţat pe mine bunicii, că
mai întâi trebuie să mulţumeşti.
Eu mulţumesc de fapt universităţii,
care mi-a fost și-mi este a doua
casă. aici am învăţat, am muncit,
m-am dezvoltat şi atunci nu pot să-i
urez decât o istorie îndelungată și o
reputaţie binemeritată.
să dea Dumnezeu să fim sănătoşi şi,
atât cât mai putem să facem
dovadă de fapte bune, să reuşim
să ducem universitatea acolo unde
cred eu că merită așezată în
peisajul învăţământului românesc.
să fim contemporani cu tot ce este
nou, să nu ne oprim niciodată din
această dezvoltare şi timpul să fie
blând şi îngăduitor cu tot ceea ce
realizăm!

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 69

iNTERViURi EsENȚialE

„80% dintre absolvenţii Facultăţii de
Medicină a Universităţii «Titu Maiorescu»
promovează anual examenul de rezidențiat!”
interviu cu conf. univ. dr. Elena Rusu, decanul Facultății de Medicină, universitatea „Titu Maiorescu”
Facultatea de Medicină
anul înființării:

1990

Decan: conf. univ. dr. elena Rusu
Prodecan Medicină
(secția limba engleză):
lect. univ. dr. Cosmin Moldovan
Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

1.224

Bazele Facultății de Medicină au fost
puse în 1990, încă de la fondarea
Universității „Titu Maiorescu”. Ați fost
printre primii – ați rămas printre primii?

Da, a fost o șansă fructificată! Imediat după
Revoluţie, un colectiv curajos de cadre
didactice universitare, de oameni inimoşi,
s-au reunit şi au decis că ar fi oportun și
folositor pentru învăţământul universitar
românesc să existe o alternativă la
învăţământul superior public. așa a apărut
universitatea „Titu Maiorescu”, în
componenţa căreia au intrat de la început
mai multe facultăţi, printre care Facultatea
de Medicină generală și stomatologie.
așadar, practic, universitatea a pornit la
drum în 1990, având în componenţă două
specializări cu profil medical. la acel
moment, în tot acel vid general, un astfel de
angajament reprezenta o noutate şi un curaj
extraordinar, cu atât mai mult cu cât
medicina implică programe de studii de
lungă durată, experiență profesională și
didactică, dar și sesiuni de practică. ulterior,
începând cu anul universitar 1993-1994,
Facultatea de stomatologie a început să
funcționeze separat, iar în componenţa
universităţii au început să existe două
facultăţi distincte, Facultatea de Medicină
generală şi Facultatea de stomatologie. Și
da, avem toate argumentele să demonstrăm
că suntem printre primii în ceea ce privește
rezultatele profesionale și financiare.
Facultatea de Medicină este, fără îndoială, o
poveste de succes a uTM!
Facultatea a fost acreditată în 2002
pentru programe de licență de Medicină
Generală cu durata studiilor de 6 ani.
Câţi absolvenţi au ieşit de pe băncile
instituţiei în aceşti 30 de ani?

70 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

noi avem feedback din partea absolvenţilor
noştri, dat fiind că domeniul în care activăm,
respectiv cel de sănătate, este un domeniu
reglementat sectorial la nivelul uniunii
Europene. avem programe de studii de 6
ani, cum aţi spus, de 360 de credite, pentru
specializarea medicină şi mai avem încă o
specializare, de asistenţă medicală generală
de 240 de credite.
Bineînţeles, de-a lungul anilor au ieşit de pe
băncile facultății multe promoţii de
absolvenţi. la început, a existat un număr
mic de studenţi - în anii ‘90 erau doar câteva
zeci de studenţi pe an, poate 20. pe măsură
ce facultatea a căpătat experienţă şi am
atras cadre didactice universitare de
prestigiu la noi, la catedre, numărul de
studenţi a crescut. Interesul general față de
facultatea noastră a crescut în ritm susținut,
astfel încât putem spune că în cei 30 de ani
de la înfiinţare, numărăm circa 2.000 de
absolvenţi de medicină care, în marea lor
majoritate, au urmat specializări după
stagiile de rezidenţiat în România sau în
străinătate.
Iniţial, Facultatea de Medicină a avut,
așa cum spuneați, două specializări:
Medicină Generală şi Stomatologie. Când
şi de ce s-au produs separarea, reunirea
şi din nou separarea celor două facultăţi?
Într-adevăr, iniţial a existat o singură
facultate care avea cele două specializări,
după care, în anii 1993-1994, s-a produs
separarea acestora în facultăţi de sine
stătătoare, Facultatea de Medicină şi
Facultatea de stomatologie. s-a decis
organizarea lor separat fiindcă vorbim
despre planuri de învăţământ diferite,
curricule diferite, discipline diferite, cadre
didactice cu pregătire diferită, care să

iNTERViURi EsENȚialE
asigure pregătirea studenţilor pe
diferite specialităţi. În anul 2009,
din considerente manageriale, cele
două facultăţi au fost reunite,
ajungându-se la patru specializări:
medicină, stomatologie, asistenţă
medicală generală şi tehnică
dentară. În sfârșit, după alți doi ani,
în 2011, cele două domenii s-au
divizat din nou şi așa se face că
astăzi avem în universitate cele
două facultăţi - Facultatea de
Medicină şi Facultatea de Medicină
Dentară, alături de cea de-a treia
pe profil healthcare, Facultatea de
Farmacie.
Cum a apărut specializarea în
Asistenţă Medicală din cadrul
Facultăţii de Medicină? Ce alte
programe exclusive de studii mai
oferiți?

programul de studii asistenţă
Medicală generală s-a înfiinţat în
anul 2005 şi a venit ca un răspuns
la cererile provenite din piață. s-a
diversificat foarte mult oferta de
locuri de muncă de la noi din ţară şi
din Europa pentru profesiile de
asistenți medicali, cărora li s-au
cerut tot mai apăsat studii
superioare. Ca urmare, în 2005 am
înființat în cadrul facultății noastre
acest nou program de studii de
asistenţă medicală generală, care
oferă pregătire superioară cadrelor
provenite din sistemul sanitar sau
proaspeţilor absolvenţi de liceu.
un alt program exclusiv de studii pe
care îl oferim este programul de
medicină generală în limba engleză,
programul care a debutat în 2017 şi
cu care ne mândrim. Credem că
reprezintă o mare împlinire faptul
că universitatea „Titu Maiorescu”,
prin Facultatea de Medicină, oferă
şi pregătire în limba engleză
studenţilor străini care doresc să
studieze medicina la noi în ţară.
Trebuie să subliniez că programul
se adresează atât studenţilor din
uniunea Europeană, cât şi
studenţilor din afara uniunii
Europene.

La 25 de ani distanță de la
fondarea Universității și
facultăţii, în 2015, Facultatea de
Medicină a primit din partea
ARACIS calificativul maxim –
„grad de încredere ridicat”.
Obţinerea acestei acreditări a
reprezentat o performanţă
deosebită, fiind rodul muncii
susţinute a fondatorilor și
colegilor înaintași. Ce criterii au
trebuit atinse? Cum s-a făcut
evaluarea şi la ce perioadă se
repetă această acreditare?

În anul 2015 s-a făcut, într-adevăr,
evaluarea noastră instituţională,
dar în special evaluarea
programului de studii de medicină.
Cu doi ani înainte, în 2013,
Facultatea de Medicină a
participat, alături de alte facultăţi
ale universităţii „Titu Maiorescu”,

Facultatea de
Medicină a
Universităţii
„Titu
Maiorescu”
are încheiate
acorduri cu
spitale publice
şi private din
Bucureşti şi cu
unele clinici
private.

la evaluarea internaţională făcută
de The European university
association (Eua), un organism
european care evaluează periodic
universităţi şi programe de studii.
În acel an, 2013, Facultatea de
Medicină a obţinut din partea Eua
calificative foarte bune. De altfel,
acestea se pot regăsi în raportul
comisiei de pe website-ul Eua.
În 2015, după cum aţi spus, am
avut vizita agenției Române de
asigurare a Calității în
Învățământul superior (aRaCIs),
un organism naţional de control şi
monitorizare a programelor de
studii universitare ce realizează
periodic vizite la 5 ani, evaluând
programele deja acreditate sau
efectuând vizite pentru autorizare
sau acreditare.
standardele aRaCIs sunt valabile
pentru toate universităţile din ţară,
pentru toate programele de studii
autorizate sau acreditate.
Bineînţeles, criteriile aRaCIs diferă
în funcţie de domeniu. agenția are
în vedere criterii instituţionale
(bazele legale şi juridice ale
instituției, actele de proprietate,
documentele fondatorilor,
programele de studii, etc)
respectiv criterii logistice (baza
materială pentru studenţi - spaţii
pentru învăţământul preclinic,
laboratoare, amfiteatre, săli de
seminar, săli de cursuri şi pentru
învăţământul clinic, acordurile cu
spitalele). pentru că vorbim despre
o facultate cu profil medical,
trebuie înțeles că studenţii noştri
se pregătesc și în spitale,
beneficiază de experienţa cadrelor
didactice pe care le avem în
diferite instituții de profil. Din
acest punct de vedere, Facultatea
de Medicină a universităţii „Titu
Maiorescu” are încheiate acorduri
cu spitale publice şi private din
Bucureşti şi cu unele clinici private.
În ceea ce priveşte baza materială,
noi funcționăm în clădirea din
strada gheorghe petraşcu 67a,
unde se găsesc laboratoare şi
amfiteatre şi săli de seminar

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 71

iNTERViURi EsENȚialE

pentru învățământul preclinic. În clădirea
din corpul văcăreşti există laboratoare şi săli
de amfiteatru, iar în clădirea din corpul
Şincai, studenţii noştri au acces în
laboratoarele Institutului Cajal, pentru
pregătirea din domeniul învăţământului
preclinic.
În afară de baza materială, universitatea
asigură spaţii de cazare pentru studenţi
având cămine proprii. avem, de asemenea,
bilioteci şi aici, în corpul din IOR, dar şi în
corpurile din complexul Timpuri noi.
universitatea este în continuă dezvoltare şi
expansiune, în sensul că ne apropiem de
finalizarea unui corp nou de clădire al
Facultăţii de Medicină.
În afară de baza materială, ne preocupă
foarte mult și un alt criteriu: calitatea
procesului de instruire în facultate. Ca
urmare, potrivit normelor aRaCIs, noi
organizăm sesiuni de admitere în facultate
după aceleaşi criterii ca și universităţile
publice, din aceleaşi manuale, la aceleaşi
discipline. așadar, asigurăm o selecţie
riguroasă a studenţilor care intră la noi la
facultate.

Este concurența dintre facultățile de
medicină din București și din țară, dintre
cele private și cele de stat o realitate
provocatoare?

Trebuie să recunosc deschis că da, există o
concurenţă destul de mare pe piața de
profil. Dar noi suntem foarte mândri că de la
an la an, numărul tinerilor interesați de
programele noastre de studii creşte. ne
referim la candidaţii care se adresează
Facultăţii de Medicină a universităţii „Titu
Maiorescu”. Calitatea studenţilor şi calitatea
actului didactic este confirmată cel mai clar
și transparent de rezultatele absolvenţilor
noștri, în sensul că proba de maturitate care
îi defineşte este Examenul naţional de
Rezidenţiat, examen pe care peste 80%
dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină a
universităţii „Titu Maiorescu” îl iau în
fiecare an. să notați faptul că standardul
impus de aRaCIs este de doar 25%! Este o
mare satisfacție pentru noi faptul că
absolvenţii facultăţii noastre de medicină
confirmă an de an calitatea actului
educaţional de aici, prin acest examen

72 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

foarte dificil de rezidenţiat pe care îl
promovează.
Sunt aceste rezultate o reflectare a
profesionalismului corpului profesoral?

Cu siguranță că acestea se bazează pe
profesionalismul și competența cadrelor
didactice. Începând din anii ‘90 și până în
prezent, s-au perindat multe generaţii de
profesori în universitatea noastră, dar și în
Facultatea de Medicină. ne-am îngrijit
continuu să asigurăm numărul necesar de
cadre didactice titulare, asistenţi universitari,
şefi de lucrări, conferenţiari şi profesori.
Toate cadrele didactice își ocupă funcțiile
didactice în sistem pe seama unui concurs
naţional de titularizare. Facultatea de
Medicină respectă 100% standardele
naţionale impuse de Ministerul Educaţiei
privind accesul în diverse funcții al cadrelor
didactice.
un alt criteriu foarte important al aRaCIs, dar
și al nostru, al conducerii facultății, vizează
cercetarea ştiinţifică. Facultatea de Medicină
a universităţii „Titu Maiorescu” are realizări

iNTERViURi EsENȚialE
deosebite în ceea ce priveşte acest
criteriu, în sensul că multe dintre
cadrele didactice de la catedră
publică în fiecare an în reviste
indexate IsI sau cotate în baze de
date internaţionale diverse articole
de cercetare. O parte elaborează
tratate sau sunt co-autori ai unor
lucrări la nivel internaţional.
aceleași cadre didactice publică
volume de specialitate și cursuri, dar
și participă la numeroase congrese
şi conferinţe internaţionale,
crescând sensibil vizibilitatea
Facultăţii de Medicină.
De asemenea, în ultimii ani la
facultatea noastră s-a organizat
Conferinţa naţională a Facultăţii de
Medicină, ocazie cu care cadrele
noastre didactice şi alţi colegi din
ţară au fost invitaţi să participe și
să-şi prezinte principalele cercetări
ştiinţifice în domeniul lor de
expertiză, fiind cooptați și studenţi,
care au o secţiune dedicată în care
își prezintă realizările și rezultatele
lor privind cercetarea medicală.
Ce ne puteți spune despre
anvergura profesională a
profesorilor care intră la cursuri,
la seminare? Care au fost și sunt
personalităţile implicate în
dezvoltarea facultății în aceşti
30 de ani?

avem un număr semnificativ de
cursanți din facultate, o cifră de
şcolarizare aprobată de aRaCIs.
vorbim despre 125 de studenţi la
medicină pe an, 65 de studenţi la
programul asistenţă medicală
generală şi 45 de studenţi pe an la
programul de medicină în limba
engleză. având în vedere că există
programe de licență pe o durată
de 6 ani, cu foarte multe
discipline, schema de personal
este pe măsură și cuprinde
exclusiv cadre didactice care au o
pregătire de specialitate solidă.
Dat fiind faptul că în ultimii 10 ani
Facultatea de Medicină și-a mărit
succesiv numărul de studenţi, am
trecut și la o ajustare

proporțională a schemei de
personal prin concursuri didactice
publicate pe site-ul edu.ro. avem
asistenţi, şefi de lucrări,
conferenţiari şi profesori care
acoperă întreaga paletă a
disciplinelor clinice şi preclinice şi
cadre didactice de specialitate.
În ceea ce priveşte numele
rezonante ale medicinei româneşti
care au predat şi predau în
continuare la noi la facultate, ne
mândrim cu faptul că de-a lungul
celor 30 de ani am beneficiat și
încă ne bucurăm de aportul unor
profesori de prestigiu. De exemplu,
profesorul ludovic păun a fost la
începuturi decanul Facultăţii de
Medicină. De asemenea, profesorii
Corneliu Zaharia, andrei Firică
(ortopedie), dna profesor Olga
Dorobăţ (microbiologie). Dl
profesor Dumitru Constantin
Dulgan a fost ani la rând cadru
didactic la noi în facultate.
Dl profesor viorel alexandrescu,
de la Institutul Cantacuzino, a
predat ani buni cursuri de
virusologie. În ultimii ani, ne-am
bucurat și ne bucurăm de sprijinul
dlui profesor Irinel popescu, un
nume binecunoscut lumii
medicale. De asemenea, dl dr.
Raed arafat a avut o colaborare de
câţiva ani cu Facultatea de
Medicină, cu studenţii noştri.
pot enumera și alte personalități: dl
profesor Horaţiu Moldovan
(chirurgie vasculară) este o
„achiziţie” cu care Facultatea de
Medicină se mândreşte. la fel, dl
profesor Marius niculescu, de la
societatea Română de Ortopedie,
dna profesor Roxana Maria nemeş,
de la societatea Română de
pneumologie, dl profesor Daniel
Cochior, actualul rector al
universităţii, reputat chirurg. nu în
ultimul rând, aș menționa pe dl
profesor Dan Mănăstireanu, cel
care a introdus la noi în facultate
disciplina „medicina de dezastru”,
una foarte actuală şi care nu este
predată în multe universităţi din
România.

Calitatea
studenţilor şi
calitatea actului
didactic sunt
confirmate cel
mai clar și
transparent de
rezultatele
absolvenţilor
noștri, în sensul
că proba de
maturitate care îi
defineşte este
Examenul
Naţional de
Rezidenţiat,
examen pe care
peste 80%
dintre
absolvenţii
Facultăţii de
Medicină a
Universităţii
„Titu Maiorescu”
îl promovează în
fiecare an.

Având în
vedere că vom
mări numărul
de cadre
didactice şi
vom extinde
spaţiile alocate
procesului
didactic,
intenţionăm să
ne mărim şi
cifra de
şcolarizare, să
atragem mai
mulţi studenţi.

Dacă tocmai ați făcut o trecere
în revistă a istoriei și realizărilor
din acești 30 de ani, ce apreciați
că rezervă viitorul Facultății de
Medicină? Care sunt planurile
pe termen mediu şi lung?

pe termen mediu încercăm să
facem faţă cu bine situaţiei
pandemice în care ne aflăm, dat
fiind că această pandemie a
modificat modul de predare, modul
de examinare, modul de
interacţionare a oamenilor în
general - nu neapărat a
profesorului cu studentul. Ca
urmare, pe termen scurt încercăm
să facem faţă situaţiei pandemice
actuale şi să asigurăm un proces
didactic de calitate studenţilor
noştri.
pe termen scurt, facultatea își va
urma procesul de extindere
continuă. vom lărgi considerabil
spaţiile didactice prin construirea
unui nou corp de clădire şi vom
inaugura un spital universitar al
universităţii „Titu Maiorescu”, un
spital modern, în care studenţii
noştri vor avea ocazia să-şi asigure
pregătirea medicală de-a lungul
anilor de facultate.
Intenţionăm să ne lărgim corpul
profesoral prin atragerea unor noi
cadre didactice de valoare.
Intenţionăm să creştem paleta
disciplinelor opţionale pe care le
putem oferi studenţilor noştri,
discipline care vor asigura o mai
bună pregătire a studenților pentru
asigurarea unui act medical de
nivel superior. având în vedere că
vom mări numărul de cadre
didactice şi vom extinde spaţiile
alocate procesului didactic,
intenţionăm să ne mărim şi cifra de
şcolarizare, să atragem mai mulţi
studenţi.
vom urmări cu atenție să ne
îndeplinim toate aceste planuri, iar
pe termen lung ne gândim să
înființăm, după succesul
programului în limba engleză, și un
alt program de licență, în limba
franceză.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 73

iNTERViURi EsENȚialE

„acreditarea Facultății de Farmacie va fi
pasul major, examenul nostru de maturitate!”
interviu cu conf. univ. dr. Roxana Colette Sandulovici,
decanul Facultăţii de Farmacie, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Farmacie
anul înființării:

2013

Decan:
conf. univ. dr.
Roxana Colette sandulovici

Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

228
Chiar dacă se află încă la începuturi,
Facultatea de Farmacie îşi găseşte
un loc binemeritat în cadrul Universităţii
„Titu Maiorescu”. Cum se prezintă
cel mai tânăr membru al „familiei”?

Într-adevăr, Facultatea de Farmacie este cea
mai tânără facultate a acestei universităţi.
anul acesta am terminat cu bine cea de-a
treia serie de absolvenţi de farmacie, am dat
licenţa la universitatea parteneră,
universitatea „Dunărea de jos” din galaţi.
Facultatea noastră s-a înfiinţat în anul 2013,
după lungi, lungi încercări. prima tentativă de
înfiinţare a acestei facultăți s-a consumat în
anii 2006-2008, dar din diverse motive, acest
lucru nu a fost posibil. Cu eforturi susţinute,
această clădire şi această facultate au fost
ridicate de la zero. În anul 2012, existau aici
doar zidurile de rezistenţă; astăzi, funcționăm
cu toate motoarele turate, îndeplinim
integral cerinţele și standardele aRaCIs,
inclusiv normele gMp (good Manufacturing
practice), care se referă la reglementările de
bună practică în producție, deci suntem ca o
mică fabrică în zona farmaceutică.
Probabil că, printre motivele care au
amânat vreme îndelungată înființarea

facultății, s-au numărat tocmai criteriile
ARACIS – cerinţe importante pentru
studenţi și pentru cadrele didactice.
Ce alte standarde ați avut de atins?

Fiind în domeniul medical, a trebuit și trebuie
să îmbinăm atent atât cerinţele aRaCIs,
normele de învăţământ, cele de studiu, cadrele
didactice, cât şi specificul Facultăţii de Farmacie
– de altfel, o facultate foarte grea. Dacă mai era
nevoie să spun, Farmacia se numără printre
cele mai grele facultăţi din ţară. Ca dovadă,
examenul final de licenţă a presupus patru
probe diferite, faţă în faţă.
După cum spuneam, trebuie armonizate partea
de chimie (tot ceea ce înseamnă politehnică
chimică) și noţiunile de medicină – o misiune
foarte laborioasă și complicată. ne bucură mult
faptul că, deși suntem cei mai tineri de pe
piaţă, avem mare căutare din partea publicului.
Ca dovadă, toate locurile au fost ocupate. Rata
de abandon a studenţilor este sub 1%, avem
serii în care nu am înregistrat niciun abandon.
Mai mult, toţi absolvenţii noştri și-au luat
licenţa la facultatea parteneră.
Discutăm, așadar, despre un proiect atât
de tânăr, dar deja încununat cu succes.
Care este numărul de studenţi, câte
cadre didactice deservesc facultatea?

numărul de studenţi este aprobat de
aRaCIs: avem 50 de studenţi, iar cadrele
didactice sunt specialiști din toate domeniile.
un exemplu este prof. univ. dr. adrian Onu,
fost director general al Institutului
Cantacuzino. Eu însămi provin din zona de
asigurare a calității a Institutului
Cantacuzino. ne bucurăm de sprijinul
doamnei academician Elena Haţieganu,
membră a academiei Române şi a academiei
Franceze. suntem abia la început, dar avem
deja 20 de cadre titulare, de la asistenţi până
la, după cum am spus, academician.

74 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Care sunt etapele următoare pe care
trebuie să le parcurgeți? Despre ce
planuri de viitor ne-ați putea vorbi?

primul pas, cel mai important, este
acreditarea facultății, proces care va începe
anul acesta. apoi, bineînţeles, vor urma
recunoaşterea şi intrarea noastră în
rândurile facultăţilor şi universităţilor
organizatoare de rezidenţiat, fiindcă
farmaciștii trebuie să acceadă, la fel ca
medicii, la statutul de rezident. Bineînţeles,
vom avea și masterat în domeniu, mai ales
că avem foarte mulţi specialişti din zona
industrială. nu în ultimul rând, vizăm și o
școala doctorală. Dar toate la timpul lor!
Care sunt dotările de care beneficiază
studenţii?

După cum v-am spus, facultatea este nouă și
a fost nevoie de investiții substanțiale pentru
a ajunge la standardele de astăzi, la dotările
cerute de aRaCIs. numai în ultimul an s-au
investit doar în echipamente peste 250.000
de euro.
Este nevoie de parteneriate,
este nevoie de practică la o facultate
cum este Facultatea de Farmacie?

avem contracte de practică atât cu lanţuri şi
minilanţuri de farmacii, cât şi în industria
farmaceutică. Cei din anul v fac diverse stagii,
în funcţie de specificul lucrării de licenţă.
Ce meserii poate să profeseze un
absolvent după finalizarea studiilor:
doar farmacie, pur şi simplu, sau există
oportunități şi în alte zone?

avem absolvenţi care au plecat în străinătate să
profeseze ca farmacişti. De asemenea, avem
absolvenţi care, încă din primul an, au fost

iNTERViURi EsENȚialE
Pe perioada studiilor de la Medicină,
stagiile de practică sunt importante.
De aceea, există diverse parteneriate
cu spitale din Bucureşti şi nu numai.
Cum stau lucrurile, din acest punct de
vedere, la Farmacie?

studenții noștri nu fac practică în spitale, ci în
farmacii cu circuit deschis. În fiecare an, se fac
câte două săptămâni de practică în vară, în
anul Iv, câte o lună, iar în anul v, în semestrul
II, vorbim despre o practică compactă de șase
luni în farmacii de circuit deschis.
Anul acesta au fost alegeri la nivelul
Universităţii „Titu Maiorescu”,
proces în urma căruia ați devenit decan
al facultății. Care sunt planurile
dumneavoastră pentru această facultate
în mandatul abia început, de patru ani?

angajaţi ca diriginţi de farmacie. Dar cei care
termină pot lucra în industria farmaceutică, în
cercetare, în rețeaua Ministerului sănătăţii.
avem un absolvent care este acum doctorand
şi cadru didactic asistent, fiind angajat la
agenţia naţională a Medicamentelor şi
Dispozitivelor Medicale (anMDMR).

Este o facultate mică, cu un număr redus de
studenţi, în care profesorii evoluează și ei
profesional, păstrând proporțiile, umăr la umăr
cu aceștia. suntem ca o familie, ne ştim fiecare
cu fiecare și îi putem sprijini întru totul pe
studenți. Traversăm încă, așa cum
s-ar spune, perioada romantică a facultății.

Chiar dacă sunteţi în curs de acreditare
şi licenţa se acordă într-o altă instituţie
de învăţământ superior, diplomele sunt
recunoscute după absolvire. Au existat
temeri cu privire la acest lucru?

Care este diferenţa dintre Facultatea de
Farmacie şi celelalte facultăţi din zona
de healthcare, respectiv Facultatea de
Medicină Generală, Facultatea de
Medicină Dentară și cea de Asistență
Medicală?

nu au existat și nici nu sunt motive, fiindcă
diploma este recunoscută ca orice altă
diplomă din domeniul farmaceutic. Trebuie
subliniat, încă o dată, că universitatea care
acordă licența absolvenților, universitatea
„Dunărea de jos” din galaţi, este o universitate
acreditată. absolvenţii noştri prezintă o
diplomă de absolvire eliberată la galați, cu
studiile făcute la universitatea „Titu
Maiorescu”. sperăm ca, începând cu anul
viitor, să obţinem acreditarea proprie şi să
putem conferi diplomele noastre.
Ce individualizează Facultatea de
Farmacie în rândul celorlalte facultăţi ale
Universităţii „Titu Maiorescu”?

Există diferențe fundamentale între toate cele
patru facultăți, dar tot acest cvartet formează
un tot. nu se poate medic generalist fără
farmacist, nu se poate stomatolog fără asistent
medical și așa mai departe. sunt drumuri
diferite, dar ele se întretaie la tot pasul. ne
întâlnim, ne sfătuim, ne completăm și ne
susținem profesional, cum e și firesc. Există
chiar o colaborare didactică, o sinergie care
funcționează. De exemplu, semiologia şi
patologia clinică sunt predate de către prof.
univ. dr. Dan ungureanu, de la Facultatea de
Medicină. Dl prof. univ. dr. valentin pau, de la
Facultatea de Informatică, predă, la noi,
informatică medicală ș.a.m.d.

În primul rând, să ne acredităm; este pasul
major, examenul nostru de maturitate. După
aceea, să creştem, cu paşi mai mici sau mai
mari, să ne dezvoltăm şi pe parte
educaţională, dar şi pe parte de cercetare, să
dezvoltăm acest aspect, întrucât, momentan,
nu am aprofundat. avem contracte, cadrele
noastre didactice participă în colaborare cu
alte instituţii trebuie să ne dezvoltăm şi noi.
De ce ar alege un absolvent de liceu
Facultatea de Farmacie a Universităţii
„Titu Maiorescu”?

Fiindcă este o facultate legată direct de
existența de zi cu zi, care sprijină și
prelungește viața. Fiindcă este o meserie
curată, exactă, în care se învață continuu.
Fiindcă oferă satisfacții profesionale și
materiale. nu în ultimul rând, pentru că este o
meserie încă foarte căutată, care oferă multe
oportunităţi.
Cu ce îşi doreşte profesorul
şi decanul Roxana Colette Sandulovici
să rămână un student după parcurgerea
cursurilor de licenţă?

Îmi doresc să-i văd pe studenți dornici să-și
finalizeze și să-și desăvârșească studiile,
să-i văd întorcându-se, cu drag, la facultate, săi regăsesc „la post”, acolo unde ajung
întâmplător sau nu, să citesc, în ochii lor, că
mi-am îndeplinit menirea.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 75

„Universitatea «Titu Maiorescu» oferă
cel mai extins domeniu de masterat
din țară în domeniul psihologiei.”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Viorel Iulian Tănase, decanul Facultății de psihologie, universitatea „Titu Maiorescu”
Facultatea de Psihologie
anul înființării

1991

Decan:
prof. univ. dr. viorel iulian tănase
Prodecan:
conf. univ. dr. Petru Craiovan

Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

831
506

program de master

Sunteți parte din corpul profesoral
încă de la începuturile universității
(anii 1990-1991), ați fost prodecan, sunteți
decanul Facultății de Psihologie încă
din 2008. Ați fost, cu siguranță, martor la
prefacerile inerente din structura
Universității, contribuind nemijlocit la
dezvoltarea și afirmarea Universității în
tot acest timp. Este o performanță
globală această aniversare. Am putea
vorbi și despre o performanță maximă,
supremă, atinsă în acești 30 de ani
de la înființare?

Este greu să vorbești în educație despre
performanță în general. Dar poți vorbi
despre reușită. Reușita universității „Titu
Maiorescu” astăzi, în lumea universitară
românească, se poate identifica prin mai
multe criterii. primul (și cel mai important în
momentul de față!) în aceste vremuri
dificile, este numărul de candidați. Ei bine,
universitatea „Titu Maiorescu” este, în

privința numărului de candidați, pe unul din
primele trei locuri în rândul universităților
private. acest lucru a fost posibil, evident,
datorită unui management de top, dar
importantă aici a fost legătura, dialogul care
s-a stabilit între conducerea universității și
conducerea facultăților.
În ce privește Facultatea de psihologie, eu
am găsit de fiecare dată un prilej să
mulțumesc conducerii universității pentru
modalitatea de dialog, evident academic, pe
care a stabilit-o între rectorat și facultate. Cu
privire la alte lucruri de performanță ale
universității, sunt sigur că atât președintele
universității, prof. Iosif urs, cât și rectorul
universității, prof. Daniel Cochior, vă vor
spune mult mai multe lucruri.
Este interesant faptul că anul viitor însăși
Facultatea de Psihologie ajunge și ea la
vârsta de 30 de ani. Practic, ați pornit
cu Universitatea de la începuturi, de la
„momentul zero”. Cum se explică
„longevitatea” acestei facultăți, în
condițiile în care foarte multe dintre
alte facultăți cu profil umanist au dispărut
din programele de studii ale Universității
„Titu Maiorescu” și nu numai?
Vorbim aici despre facultăți de arte,
de jurnalistică ș.a.m.d.

vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l
dați să vă vorbesc despre începuturile
facultății, pentru că orice reușită are,
evident, un început. Chiar dacă 30 de ani
denotă o maturitate, îmi place să gândesc
începutul facultății în termeni mitologici.
spre deosebire de mitologia greacă, dacă îmi
permiteți, „mitologia” Facultății de
psihologie a început cu eroii, nu cu titanii!
Titanii au apărut mai târziu. O să dezvolt
puțin această idee.

76 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Eroii sunt cei care luptă cu necunoscutul și,
uneori, chiar pentru necunoscut, pentru ziua
de mâine, pentru viitor. ne aducem aminte
că în anii ‘90 observam o inflație de eroi,
care mai de care. Ei bine, o parte dintre ei au
fost și printre primele cadre didactice ale
universității „Titu Maiorescu”. Dar această
perioadă s-a încheiat spre sfârșitul anilor ‘90.
Din ‘97-’99, am intrat în epoca titanilor.
Titanii sunt acei care se luptă pentru
păstrarea trecutului, și îmi place să-l numesc
printre titani pe primul decan al facultății,
prof. univ. dr. petre Bieltz. găsesc un prilej,
de fiecare dată, să-i onorez numele și ceea
ce a făcut pentru această facultate! alături
de dânsul au fost și alți titani, astăzi alături
de noi încă. prof. acad. dr. alexandru surdu,
prof. univ. dr. vasile Dem Zamfirescu, prof.
univ. dr. Dumitru Cristea, dna prof. univ. dr.
Irina Holdevici. le spun titani și îi pun în
legătură cu trecutul pentru că acești oameni
fac posibilă pentru generațiile de astăzi și o
pregătire academică în sens clasic.
Dacă Facultatea de psihologie este
cunoscută astăzi și recunoscută, este pentru
calitatea actului didactic. acești oameni sunt
încă prezenți printre noi și au devenit, au
fost tot timpul, exemplu și model pentru
tinerii noștri colegi. le mulțumesc încă o
dată atât lor, cât și tuturor colegilor mei din
cadrul Facultății de psihologie!
Care este azi oferta concretă de studii,
ce programe de licență există în cadrul
Facultății de Psihologie, ce programe
de masterat? Există și o proiecție de viitor
în legătură cu programele de doctorat?

Îmi oferiți un prilej de a vorbi despre
reușitele noastre și ale colegilor noștri.
Facultatea de psihologie a universității „Titu
Maiorescu” are două programe de licență –

iNTERViURi EsENȚialE
unul la zi și unul de învățământ la
distanță. Ei bine, pentru acest an
universitar, pentru cele 200 de
locuri la programul de licență, am
avut mai mult de 1.000 de
candidați! Iar pentru cele 100 de
locuri la programul de învățământ
la distanță, rețineți, este singurul
program de învățământ la distanță
în psihologie din Centrul universitar
București, peste 1.100 de candidați.
alături de programele de licență
avem și opt programe de masterat.
Este, după știința mea, cel mai
extins domeniu de masterat din
țară în domeniul psihologiei în
acest moment. avem trei
masterate de terapie. Dar trebuie
să încep cu cel de psihanaliză,
pentru că este unic în țară! Este
coordonat de prof. univ. dr. vasile
Dem Zamfirescu, alături de tinerele
colege, dnele Brândușa Orășanu și
simona Reghintovschi. Este un
program unic și de o mare
concurență. așadar, au fost peste
50 de candidați pe locurile de la
acest masterat!

Resurselor umane, coordonat de
dl prof. petru Craiovan.
Există un interes și un „apetit”
cu adevărat surprinzător pentru
programele de licență și
masterat oferite de facultate.
De unde o așa mare nevoie de
psihologi în societatea de astăzi,
în România și nu numai?

ar fi mult mai multe răspunsuri de
dat aici. Trăim o lume nouă, iar
astăzi, odată cu aceste condiții și
restricții cu privire la sănătatea
publică, vedem a nu știu câta față a
acestei lumi noi. Evident că,
într-o lume în schimbare, și nevoia
omului de cunoaștere, de
solidaritate, este crescândă. Cred
că acesta ar fi primul, dar cu
siguranță nu singurul motiv.
Vă refereați la programe de
studii de licență la zi și la
distanță. Există, în general, o
percepție peiorativă în legătură
cu studiul la distanță și o
încredere diminuată în
cunoștințele și aptitudinile
acestor absolvenți. Sunt aceștia
realmente mai slab pregătiți
decât absolvenții programelor
de studii la zi?

A existat examen de admitere?

sigur! admiterea la masteratele
facultății noastre se face în baza
unui interviu. un interviu destul de
exigent, pentru că se cântărește
media de la licență și apoi se ia în
considerare nota obținută la acest
interviu. pentru programele de
licență se urmărește media de la
bacalaureat. Și acolo a existat o
concurență puternică – 10-11
candidați pe un loc. asta face
posibil ca studenții facultății
noastre să fie absolvenți de liceu
cu note de peste 9. la programul
de învățământ la distanță, ultima
notă a fost 9,75, iar la programul
de învățământ la zi, 9,25. asta în
condițiile în care avem cele mai
mari taxe din țară la programele
de studii în domeniul psihologiei!
Opt programe de masterat
demonstrează ceva, în condițiile
în care există și aici mare interes!

Există un foarte mare interes!
avem, așadar, două programe de
masterat: unul de psihologie Clinică
și unul de Terapii Cognitive
Comportamentale. aici sunt
acreditate 50 de locuri, iar
concurența este de 5 candidați pe
un loc. Masteratul de Terapie
Cognitivă Comportamentală este
poate cel mai bun din țară și este
coordonat de dna prof. Irina
Holdevici, alături de colegele
dânsei, dnele Margareta Dincă,
Barbara Crăciun, Odette Dimitriu,
Corina Bogdan etc.
Dar avem și alte masterate: un
masterat de psihologie judiciară,
unic în acest moment în Centrul
universitar București, unul de
psihologia sportului, singurul din
București și din țară, un masterat
de Tehnici și Influență socială și un
alt masterat, de psihologia

Alături de
programele de
licență avem și
opt programe
de masterat.
Este, după
știința mea, cel
mai extins
domeniu de
masterat din
țară în
domeniul
psihologiei în
acest moment.

aici poate începe o discuție.
Trebuie să vă spun ceva anume,
fiindcă la mijloc nu este niciun
secret. până în acest an, diploma
de licență nu nota faptul dacă
titularul a terminat la un program
la zi, sau unul cu frecvență redusă,
sau la distanță. am înțeles că
lucrurile se vor schimba cu acest an
universitar, vom vedea.
Evident, din punctul meu de
vedere, studenții sunt egali. Dar,
dacă vorbesc despre cazul
facultății noastre, trebuie să vă
spun că media de admitere la
programul de învățământ la
distanță este mai ridicată, adică
este spre 10 (9,75), așa cum vă
spuneam în acest an, față de
programul de învățământ la zi,

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 77

iNTERViURi EsENȚialE
unde este puțin peste 9. Facultatea noastră
a creat toate condițiile pentru ca pregătirea
la programul de învățământ la distanță să
ofere celui în cauză materialele nu doar
necesare, ci și suficiente. avem un set de
suporturi de curs, poate cel mai bun din țară,
după tehnologia actuală a materialelor
pentru învățământ la distanță, materiale care
sunt foarte apreciate de studenții noștri.
avem periodic tutoriale care sunt susținute
de aceiași titulari de curs de la zi și e un bun
prilej ca oamenii de care vă vorbeam mai
devreme să fie cunoscuți în această formulă
restrânsă de către studenții noștri.
Trebuie să luați act și de faptul că
majoritatea studenților de la învățământ la
distanță (și cred că nu este cazul numai
domeniului psihologiei) sunt oameni maturi,
la 40 spre 50 de ani, oameni care deja au
terminat o facultate, oameni care au atât o
experiență educațională, cât și una de viață.
am un dialog permanent cu studenții mei,
cu șefii de an, și încerc să fiu în
întâmpinarea tuturor cerințelor, evident,
academice ale studenților noștri.
Care sunt oportunitățile de angajare pe
care le au cei care finalizează programele
de studii și de masterat în cadrul
Facultății de Psihologie?

Ei bine, intrăm într-o altă discuție aici.
Diploma pe care o primesc absolvenții noștri
este o diplomă în psihologie. profesia de
psiholog este o profesie reglementată în
baza unei legi. poți deveni psiholog, e drept,
sub supervizare, în baza diplomei de 3 ani.
asociația profesională majoră este Colegiul
psihologilor din România. O bună parte a
studenților, a absolvenților noștri, devin
membri ai colegiului și urmează un program
de pregătire profesională mai aprofundată,
solicitat și conform cerințelor Colegiului
psihologilor.
Dar nu toți absolvenții noștri devin psihologi
profesioniști. Mulți lucrează deja în diferite
instituții ale statului sau în diferite
organizații în departamentul de Resurse
umane, în departamentele de relații cu
publicul, în Ong-uri. gama este cu atât mai
diversă cu cât pregătirea lor este mai
dezvoltată, dacă pot spune așa, față de
absolvenții altor facultăți de psihologie. asta
se datorează unui plan de învățământ bine
elaborat și bine gândit.

Ar fi momentul să ne spuneți
câteva lucruri despre felul în care se
stabilesc, funcționează și se extind
relațiile internaționale ale facultății.
Care sunt rezultatele colaborărilor
cu omologii externi, dascăli
sau studenți?

Ideea de internaționalizare a fost o idee
susținută de întregul corp academic al
universității noastre. poate termenul spune
prea puțin despre ceea ce se întâmplă de
fapt. În acel moment se dorea o vizibilitate
externă a universității noastre, tocmai
pentru a susține o poziție, evident elevată, în
cadrul mediului academic românesc. Și
atunci, mulți dintre colegii noștri atât la
Facultatea de psihologie, cât și la alte
facultăți, și-au activat cunoștințele, relațiile
academice, și astfel a fost posibil. În cazul
nostru, este vorba de prof. univ. dr. vasile
Dem Zamfirescu și de dna prof. univ. dr.
Margareta Dincă.
am reușit să avem relații cu facultățile de
psihologie sorbona de la paris, paris 7 și paris
13. Inițial au fost „puse la bătaie” relațiile
personale, care mai apoi s-au transformat în

78 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

legături instituționale, iar mai târziu a venit
programul ERasMus, care a și putut finanța
atât deplasări ale studenților noștri, ale
profesorilor noștri, cât și ale studenților din
Franța și ale profesorilor din Franța.
În momentul de față, desfășurăm o
conferință de psihanaliză periodică. Este un
eveniment care se ține anual în București,
dar anul acesta va fi organizată la paris. Este
meritul dnei. prof. Brîndușa Orășanu.
Cum priviți, cum credeți că se
poziționează Facultatea de Psihologie,
în cadrul acestei „familii”, în cadrul
Universității „Titu Maiorescu”
la 30 de ani de la înființare?
Este un soi de rara avis, categoric!

Consider că Facultatea de psihologie și-a
găsit un loc important în cadrul facultăților
universității „Titu Maiorescu”. De menționat
că suntem singura universitate privată din
țară care avem de la Facultate de
Informatică până la Facultăți de Medicină.
acest lucru face posibil ca universitatea
„Titu Maiorescu” să aibă întreaga
încărcătură a numelui de universitate.

Enciclopedia Juridică –
un monument al științei
și culturii juridice românești
Pe 15 aprilie 2015, în Aula Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române și Universitatea „Titu Maiorescu” au lansat oficial proiectul științific național
„Enciclopedia Juridică Română”, un proiect de o excepțională însemnătate și complexitate.
Sub cupola Aulei Academiei Române, președintelui Universității „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Iosif Urs,
i-a revenit, la finele anului 2018, datoria de onoare de a prezenta proiectul Enciclopediei Juridice
Române și, în același timp, de a lansa Primul Volum al acestei opere de cercetare științifică (literele A-C).
Rememorăm în rândurile care urmează pasajele-cheie ale discursului de atunci, pe deplin lămuritoare,
cu privire la unul dintre cele mai importante proiecte științifice marca UTM, de la înființarea sa încoace.
„Onorat auditoriu,
vorbesc în numele a peste 100 de profesori
și cercetători științifici care au crezut în
acest proiect oportun și ambițios, s-au
angajat și au contribuit cu energie creativă la
această lucrare de referință (prof. univ. dr.
Mircea Duţu, prof. univ. dr. adrian severin,
prof. univ. dr. smaranda angheni, prof. univ.
dr. sache neculaescu, prof. univ. dr. Ion
Craiovan, cercetător şt. gr. I sofia popescu,
prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, prof. univ. dr.
Ioan alexandru, prof. univ. dr. gabriela
Răducan, prof. univ. dr. alexandru Boroi,
prof. univ. dr. Carmen silvia paraschiv, conf.
univ. dr. andreea simona uzlău, prof. univ.
dr. Dumitra popescu). (…)
În fapt și în adevăr, proiectul Enciclopediei
juridice Române a intrat în lucrare în urmă
cu 10 ani, în care s-a lucrat efectiv –
perioada 2008/2010. (...). După preluarea
conducerii Institutului de Cercetări juridice
„acad. andrei Rădulescu” al academiei
Române de către domnul prof. univ. dr.
Mircea Duțu, am început reorganizarea și
relansarea proiectului, moment petrecut
abia în 2015.
am refăcut, reformat, recompus colective de
autori, motivat științific și moral de
importanța și necesitatea unei enciclopedii
juridice. am depășit o serie de dificultăți
metodologice, de organizare și redactare, de

definire și redefinire a noțiunilor,
conceptelor și termenilor, de selectare,
structurare și întindere a conținutului
acestora.
pot afirma că am pornit la plămădirea
acestei opere cu încredere și optimism, cu
scopul mărturisit de a realiza o lucrare
majoră, de mari dimensiuni, reprezentativă
pentru întregul sistem de drept român.
În colectivul de realizare am stabilit ca
Enciclopedia să cuprindă noțiuni, termeni,
concepte, noțiuni relevante pentru știința
dreptului și cultura juridică a timpului, care
să reflecte evoluția științelor juridice la 100
de ani de la desăvârșirea statului național
român și în plină epocă de afirmare a
României în spațiul european și mondial.
Enciclopedia este concepută ca o operă ce
are la bază o investigare, o analiză și o
selecție critică, printr-o abordare evolutivă a
conceptelor și instituțiilor proprii, specifice
ramurilor științifice de drept român, dar și în
strânsă conexiune cu Dreptul Internațional și
Dreptul uniunii Europene.
Deși vorbim despre o Enciclopedie juridică
Română, am avut mereu în vedere că știința
dreptului românesc evoluează și se dezvoltă,
ținând seama de valorile dreptului de
sorginte romanistă, motiv pentru care am
cuprins în operă teorii, concepte, principii,
adagii care dau substanță unor instituții

juridice, după cum am considerat necesar să
ne referim și la marii legiuitori ai lumii și la
marii gânditori ai doctrinelor și filosofiei
juridice care au influențat hotărâtor evoluția
științelor juridice și care situează dreptul
românesc în spațiul european și universal.
am conceput Enciclopedia ca o lucrare de
informație științifică și culturală relevantă, ca
un instument autorizat, cuprinzător, cu
adresabilitate atât profesioniștilor –
teoreticieni și practicieni, cât și publicului larg
interesat de cunoașterea științei dreptului.
se lucrează intens la volumele 2 și 3 și este
în lucru un volum care excede structura
alfabetică a termenilor, dar care
completează Enciclopedia și se referă la
presa juridică și personalitățile care au avut
contribuții remarcabile la dezvoltarea
științelor și culturii juridice.
gândindu-ne la viitor, în viziunea noastră,
Enciclopedia are toate șansele să fie o operă
majoră, un monument al științei și culturii
juridice românești, dar până acolo este o
cale lungă pe care speram să o parcurgem
împreună!”

prof. univ. dr. iosif Urs, președintele
Universității „titu Maiorescu”

Volumul I al Enciclopediei Judicice se poate
achiziționa aici: ujmag.ro/drept/enciclopediajuridica-romana-volumul-i-a-c-2018

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 79

„Țelul nostru este să deschidem
și o școală doctorală în informatică!”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu conf. univ. dr., ing. Iustin Priescu, decanul Facultății de Informatică, universitatea „Titu Maiorescu”
Facultatea de informatică
anul înființării:

2003

Decan:
conf. univ. dr. ing. iustin Priescu
Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

aprox.

700

program de master

100
Aveți o frumoasă experiență
profesională, sunteți absolventul
cursurilor Academiei Forțelor Terestre de
la Sibiu și al Academiei Tehnice Militare,
ați urmat cursuri de instruire didactică
la Universitatea din București, sunteți
doctor în computer science,
fost Chef Security Officer în cadrul
mai multor companii multinaționale
bine-cunoscute, iar, din 2008,
v-ați legat destinul de Universitatea
„Titu Maiorescu”, devenind chiar decanul
Facultății de Informatică. Așadar, aveți o
viziune acoperitoare a momentului.
Există multe forme de organizare a unor
astfel de programe de studii în țară:
facultăți de matematică și informatică,
de cibernetică, facultăți de statistică și
informatică și chiar de securitate IT.
Cum este organizată activitatea în cadrul
facultății de profil în cadrul Universității
„Titu Maiorescu”? Ce vă deosebește de
celelalte facultăți de profil?

Este o întrebare foarte interesantă. ne
deosebesc destul de multe lucruri. În primul
rând, eu am o experiență acumulată în

new York, unde, acum 10 ani, am stat
aproape șase luni și unde am văzut cum sunt
organizate universitățile și din america. De
acolo m-am întors cu un suflu proaspăt, cu
determinarea de a implica studenții în mod
eficient și responsabil. M-am convins acolo
că ei trebuie să facă multe lucruri concrete
cu mâinile și cu mintea lor, să realizeze
lucruri practice, care îi pot ajuta să se
integreze rapid pe piața muncii. practic,
rezultatele concrete pe care le cerem și le
urmărim ne diferențiază foarte mult față de
alte universități cu o tradiție mai mare în
România și chiar în Europa.
așadar, am pus un accent foarte mare pe
lucrul practic, pe laboratoare. Mai mult
decât atât, am fost ajutați mult de
conducerea universității „Titu Maiorescu”,
de către președintele prof. univ. dr. Iosif urs
și de către actuala echipă de management,
care au aprobat și investit câteva milioane
de euro în tehnologie. avem tehnologie IT
de top în universitate. Ca exemplu, suntem
printre prima universitate și facultate de
informatică care se poate mândri cu faptul
că am migrat în Cloud, grație platformei
Microsoft azure. Majoritatea serviciilor
noastre sunt acolo, studenții și cadrele
didactice lucrează în Cloud și pe platforma
Ms Teams. am și un motto personal, pe
care-l tot transmit obstinat studenților:
„În viitor, totul va fi cod și cloud!”,
adică programare și migrare în „nor”.
un alt argument care ne diferențiază de alte
facultăți cu profil de informatică din țară
este faptul că am schimbat foarte mult
programa de studii în ultimii ani. am
introdus tot ceea ce este nou pe piață, ceea
ce se cere în acest moment: Cloud
Computing, Inteligență artificială, Big Data,
Robotic process automation etc.
avem un laborator bine dotat de către
siemens România, unul de top, în care
putem să facem experimente conexe. Mai

80 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

mult, în martie 2020, universitatea a
aprobat fondurile pentru achiziționarea a
două imprimante profesionale 3D, cu
ajutorul cărora am oferit peste 2.000 de
viziere în tot sistemul sanitar din țară, în
spitale și clinici. studenții au proiectat
vizierele, le-au imprimat fizic și le-au donat
celor 20 de unități ce aparțin administrației
spitalelor și serviciilor Medicale din
București, dar și multor alte spitale din țară.
Mai mult decât atât, de mai bine de un an
facem programare „mobile” în android,
fiindcă vorbim aici despre o dezvoltare de
mare viitor în domeniul smartphone-urilor.
nu în ultimul rând, vreau să amintesc faptul
că, în 2019, am scris în facultate un proiect
numit CyberX, finanțat cu un milion de euro,
în cadrul căruia punem la punct un laborator
în Cloud – o inițiativă diferită, unică în
Europa de Est, în domeniul information
forensics and security (criminalistică
informatică și securitate), pentru obținerea
de probe electronice admisibile și nonrepudiabile, care pot fi transmise către
instanță.
Câtă libertate aveți să nuanțați,
să îmbogățiți, să schimbați programa
de învățământ aprobată de Ministerul
Educației și Cercetării, având în vedere
că în domeniul IT apar continuu foarte
multe noutăți?

Curricula este aprobată prin standardele pe
care le impune aRaCIs. noi respectăm
aceste standarde, care, de altfel, ne dau și o
anumită libertate de mișcare, ca să spun așa,
una adecvată. putem face modificări în
proporție de aproximativ maxim 20% din
curriculum. putem, practic, să o schimbăm
anual. Însă există cursuri care sunt
fundamentale, obligatorii, care sunt de bază
pentru toate facultățile de profil Informatică.
Deci, noi facem informatică pură și ne

iNTERViURi EsENȚialE
unul dintre cele mai apreciate
programe din țară! Și anul acesta
am avut un număr record de
studenți care s-au înscris la
program. pentru viitor (am depus
dosarul, dar încă nu s-a finalizat
evaluarea), intenționăm să
deschidem și o școală doctorală în
domeniul Informatică. acesta este,
concret, proiectul meu de viitor
pentru actualul mandat de decan.
nu în ultimul rând, dorim să
deschidem, plănuim să lansăm
și un program de licență în limba
engleză, cu care să ne adresăm
atât pe piața din Europa, cât și pe
piața globală.
Câți studenți urmează la ora
aceasta programele de licență
și de masterat?

îndreptăm acum cu pași destul de
mari către informatica aplicată,
adică ceea ce fac studenții să fie
rapid asimilat în industrie sau pe
piața muncii.
Există și rezultate, recunoașteri
palpabile ale preocupărilor
colectivelor de aici?

Desigur! avem câștigate multe
proiecte pe zona respectivă
împreună cu studenții noștri, unele
chiar internaționale. un alt lucru
care ne avantajează este că am
avut, de cele mai multe ori,
fondurile necesare și înțelegerea
din partea conducerii universității,
astfel că am reușit să ieșim în piață
atât în Europa, cât și în piața
globală. ne mândrim cu studenți
care au câștigat acum doi ani, ca
membri în echipa României de
Cyber security, locul al II-lea la un

concurs organizat la nivel
european. un alt absolvent de la
noi este recentul câștigător al unui
proiect de un miliard de euro. El
este Chief Technology Officer la
Bruxelles în cadrul unei mari firme
de IT!
Ce programe de licență și de
masterat oferă acum
Facultatea de Informatică?

Oferta educațională a Facultății de
Informatică se concentrează pe
studiile de licență atât la cursuri de
zi, cât și la distanță. În prezent,
toate cursurile se desfășoară
online, le fel ca în toată țara,
potrivit rigorilor impuse. Oferim și
un program de studii la distanță
(ID). ambele sunt acreditate de ani
buni de către aRaCIs. Oferim un
program de masterat în domeniul
securității informației, care este

Ne mândrim cu
studenți care
au câștigat
acum doi ani,
ca membri în
echipa
României de
Cyber Security,
locul al II-lea la
un concurs
organizat la
nivel european.
Un alt
absolvent de la
noi este
recentul
câștigător al
unui proiect de
un miliard de
euro.

În prezent, avem aproximativ
700 de studenți la programul de
licență și aproximativ 100 de
studenți la Masterul de securitatea
Informației, cu cei doi ani de studiu
ai săi. De notat și faptul că
organizăm an de an examen de
admitere la Facultatea de
Informatică, așa cum se făcea pe
vremuri: pe lângă media de la
bacalaureat, aplicanții trebuie să
treacă de un test-grilă care are în
jur de 20-30 de întrebări de
programare. Chiar și așa, cu teste și
cu taxă, concurența este constantă:
în ultimii ani am avut o medie de
trei candidați pe un loc!
Cum se desfășoară colaborarea
cu sectorul privat, activitatea
de cercetare, parteneriatele?
Reușiți și o autofinanțare
parțială pe bază de contracte?

am pus în practică ceea ce am
învățat în america. profesorii care
predau acolo – și așa am început și
eu – trebuie să lucreze, să fie
implicați în business. atât timp cât
nu ești conectat direct cu piața și
nu înțelegi ce se întâmplă, care
sunt tendințele, tehnologiile, cum
se gândește pentru viitor, cum se

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 81

iNTERViURi EsENȚialE
alcătuiește și se alocă un buget, nu ai șanse
să ai randamentul momentului și nu prea
contezi. un profesor de informatică este ca
un medic chirurg: dacă nu operează, nu are
ce să spună precis despre pacient. În acest
sens, majoritatea colegilor mei, chiar și eu,
activăm în business-ul de IT și pe piața de IT
din România și din Europa sau din vest.
avem colaborări de top cu Xerox România,
siemens România, atos România, Hp
România, Microsoft România, Oracle etc.
Recent,, un specialist dintr-o firmă de
securitate IT din Marea Britanie a susținut
activitatea de seminar de patru ore cu
studenții de la masterat pe zona de
cybersecurity. așadar, informatică fără
business nu se poate!
Să înțelegem că sunt cooptați
și studenții în businessul real?

Obligatoriu! Cu toții trebuie să se angajeze
încă din timpul facultății, pentru că așa
dovedesc ce au învățat, pot pune în practică
cunoștințele acumulate și pot arăta la
angajare că au un Cv în care se face referire
la experiență de muncă, un aspect foarte
important în fața angajatorilor. Toți studenții
știu din anul I, de când am discuții cu ei, le
spun și le cer acest lucru.
Mai mult decât atât, am aproape zilnic
oferte de la firme care îmi solicită studenți
fie în internship, fie pentru angajare, fie ca
juniori, fie cu jumătate de normă. Oricum,
este o mare cerere de specialiști pe piață, nu
numai în informatică, ci și în alte domenii!
Cum reușiți dvs., corpul profesoral
din facultate, să țineți pasul cu tot ceea
ce este nou, cu avalanșa de tehnologii
emergente, cu noutățile induse
de digitalizare?

Din fericire, dispunem de un corp profesoral
constituit din cadre didactice titulare tinere.
Majoritatea sunt lectori și conferențiari, sunt
deschiși către nou și s-au conformat acestui
stil de muncă receptiv și proactiv. nu ne este
greu. Cu experiența pe care o avem, am
realizat foarte multe lucruri, o serie de
soluții in-house, care au scutit universitatea
de cheltuieli suplimentare. ne-am adaptat
interacțiunii online, am oferit colegilor din
uTM asistență tehnică pas cu pas, am ajutat
la implementarea tehnologiei Microsoft

Teams și suntem singurii din uTM care am
făcut toate cursurile pe platformă: toate
examenele, dizertație, licență, restanțe și
absolut tot conform cerințelor Ministerului
Educației și Cercetării.

multe propuneri de proiecte de cercetare din
domeniul medical, biomedical, alimentar etc.
activăm cu o echipă formată în prezent din
17 profesori. ne uităm de jur împrejur,
fiindcă avem nevoie de colegi noi și este
dificil să găsim noi colegi pentru a-i încadra
în posturile pe care le avem vacante.

Dacă ar fi să vă referiți la corpul
profesoral, care este structura acestuia?
Câte cadre didactice există și, practic,
cum le-ați selectat? Cum vă mențineți
acest corp profesoral de elită, care este,
pe cât de rar, pe atât de costisitor?

O proiecție, un gând la acest moment
aniversar? Cum vedeți că se poziționează
Facultatea de Informatică în „familia”
maioresciană?

aici este problema: în universitățile private,
salarizarea nu se poate compara cu cea din
universitățile de stat, unde este mult mai
ridicată. Șansa noastră este aceea că
majoritatea profesorilor lucrează în business,
de unde își asigură venituri decente. Și nu
vorbesc despre cadre didactice asociate, ci
despre cadre titulare, care în anumite
perioade pe săptămână vin și predau cursuri.
Își țin cursurile și laboratoarele conform
programei și orarului planificat, organizează
examene și tot ceea ce mai este, iar în timpul
liber lucrează și în business.
Evident că de aici ne vin foarte multe
parteneriate și contracte de cercetare. De
când a început pandemia, am primit foarte

suntem într-un moment în care dăm valoare
de adevăr sloganului nostru: „nu vorbim,
facem!”. Rezultatele trebuie să ne
reprezinte, nu ceea ce ne-am propus și n-am
realizat, ci îndeplinirea acestora. Fiindcă tot
vorbim despre aniversarea celor 30 de ani ai
universității, am scris și am lansat de curând,
împreună cu colegii, o lucrare care se
numește „Inteligența artificială aplicată în
sisteme robotizate fixe și mobile”, un tom de
700 de pagini. grafic, arată ca peste Ocean și
poartă o dedicație în deschidere: „Mediului
academic al universității «Titu Maiorescu»
din București, cu ocazia aniversării împlinirii
a 30 de ani de activitate universitară și
științifică de prestigiu. vivat academia!”.

82 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

„după acreditarea aRacis, vizăm și un
program de masterat în Managementul
serviciilor de sănătate Publică.”

iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu lect. univ. dr. Liviu Martin,
decanul Facultății de asistență Medicală din Târgu jiu, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de asistență Medicală –
târgu Jiu
anul înființării

2015

Decan:
lect. univ. dr. Liviu Martin

Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

236
Facultatea de Asistență Medicală
din cadrul Universității „Titu Maiorescu”
este, fără îndoială, o „falangă” academică
surprinzătoare. Cum și de ce s-a decis
ca această facultate să funcționeze
la Târgu Jiu, în Oltenia?

această facultate este una tânără, cea mai
nouă facultate din structura universității
„Titu Maiorescu”. Ea a fost autorizată în anul
2015 și este încununarea eforturilor dlui
prof. univ. dr. Dan gheorghe Mălăescu,
primul decan al facultății noastre. Dânsul,
împreună cu mine, am format o echipă și am
activat până în 2015 la Facultatea de
asistență Medicală din cadrul universității
„Constantin Brâncuși” din Târgu jiu, iar din
2015, în urma eforturilor depuse, cu sprijinul
universității „Titu Maiorescu”, am început
acest demers academic.
la nivelul facultății există un număr
important de candidați din zona noastră,
cuprinzând cele șase județe limitrofe. Cei
mai mulți dintre studenții noștri sunt deja

asistenți medicali în cadrul spitalelor din
județ sau din județele limitrofe. studiile
universitare reprezintă o dorință firească de
perfecționare în activitatea medicală a celor
interesați, dar și un efort semnificativ din
partea colectivului nostru de cadre didactice
pentru a asigura un nivel competitiv
european.
Este facultatea de profil pe care
o conduceți o „pasăre rară”
în peisajul universitar din România?
Câte astfel de facultăți mai există?

Cred că există cel puțin 10 astfel de facultăți.
această specializare a apărut în anul 2002,
când au fost dezvoltate primele colegii
universitare de profil pe lângă facultățile de
medicină. specializările respective s-au
bucurat de un interes deosebit din partea
publicului. practic, acest interes a
reprezentat și reprezintă o reflectare a
cererilor venite din piața muncii în țara
noastră și în Europa. Există multă
preocupare pentru astfel de calificări, câtă
vreme problemele de sănătate sunt acute,
situațiile de criză pun sistemul la încercare,
iar populația de pe bătrânul continent
îmbătrânește în ritm rapid.
După cum bine știți, întregul sistem medical
universitar din România este supus
acreditării de către agenția Română de
asigurare a Calității în Învățământul superior
(aRaCIs) și de către forurile noastre tutelare,
respectiv autoritatea națională de
Management al Calității în sănătate
(anMCs), care verifică gradul de conformare
la standardele ridicate a calității serviciilor
medicale. Ca urmare, și activitatea medicală
depusă de asistenții medicali care lucrează în

spitalele noastre trebuie să se ridice la un
standard de calitate superior.
Cunoaștem cu toții că există
tradiționalele școli postliceale cu profil
sanitar. Care este diferența dintre o
școală postliceală sanitară și Facultatea
de Asistență Medicală Generală?

Școlile postliceale sanitare formează
asistenți medicali la un nivel primar, de bază,
ca să-l denumim așa, în timp ce facultățile de
asistență medicală generală formează
asistenți medicali licențiați. În perioada
studiilor universitare, cei în cauză
aprofundează cunoștințele teoretice și
practice, își lărgesc orizontul, trec la nivelul
următor, în care înțeleg materiile într-o
înlănțuire lucrativă, învață să găsească
soluții și să se descurce în diverse situații
limită.
În mod obișnuit, marea majoritate a
cursanților noștri (circa 90%) o reprezintă,
cum spuneam, tocmai absolvenții școlilor
postliceale sanitare, care vin să-și continue
studiile aici. Diferența (circa 10%) o
reprezintă absolvenții de liceu care parcurg
curricula universitară, luând contact pentru
prima dată cu domeniul medical.
Care sunt programele de licență
și de masterat oferite de facultate?

programul de studii se desfășoară pe o
perioadă de patru ani, 240 de credite ECTs,
forma de învățământ cu frecvență, fiind în
conformitate cu cerințele uniunii Europene.
având în vedere data relativ recentă a
înființării facultății noastre, a trebuit să
parcurgem mai întâi ciclul de licență pentru a

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 83

iNTERViURi EsENȚialE
Programul de licență de patru
ani ar trebui să reprezinte un
răstimp suficient pentru ca
absolvenții dvs. să dobândească
cunoștințe solide și o experiență
practică extrem de utilă.
Ce se studiază, concret?

intra în procedura de acreditare
aRaCIs, lucru care se va întâmpla,
cel mai probabil, anul acesta.
ne pregătim în vederea acestui
proces destul de elaborat și
laborios, urmând ca în perioada
imediat următoare să inițiem și un
program de masterat în
Managementul serviciilor de
sănătate publică. la inițiativa
rectorului uTM, prof. univ. dr.
Daniel Cochior, reputat medic
chirurg, a fost deja inițiat acest
program de master la București, iar
adresabilitatea este foarte mare.
acesta este motivul pentru care și
noi ne gândim ca, după obținerea
acreditării aRaCIs, să inițiem același
program de master, cu atât mai
mult cu cât avem numeroase cereri
din partea absolvenților noștri.
Care este diferența dintre
un absolvent al programelor
de licență și cel care obține
titlul de master?

aminteam la început despre credite
ECTs. Ce reprezintă acestea?
sistemul european de acumulare și
transfer al creditelor de studii

(ECTs) este un instrument al
spațiului european al
învățământului superior, utilizat
pentru a spori transparența
studiilor și a cursurilor. acesta îi
ajută pe studenți să se deplaseze în
mai multe țări și să obțină
recunoașterea calificărilor lor
universitare și a perioadelor de
studiu în străinătate. Datorită ECTs,
creditele obținute din partea unei
instituții de învățământ superior
sunt luate în calcul pentru o
calificare dobândită într-o altă
structură. Creditele ECTs reprezintă
învățarea bazată pe rezultate și pe
volumul de muncă aferent.
Ei bine, după parcurgerea ciclului
de învățământ în cadrul școlilor
postliceale sanitare, absolvenții de
liceu dobândesc circa 120 de
credite ECTs, alocate de Ministerul
Educației. În urma parcurgerii
studiilor de licență, ei beneficiază
de un număr de 240 de credite
ECTs. Crește proporțional nivelul de
cunoștințe teoretice și practice, dar
și nivelul de salarizare al respectivei
persoane. După un masterat,
absolventul se apropie de 400 de
credite.

84 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

În anul
universitar
2020-2021
avem 238 de
studenți. Pentru
fiecare an de
studiu sunt
alocate, de la
Ministerul
Educației, prin
Hotărâre de
Guvern, un
număr de 60
de locuri.

Încă din primul an de învățământ
superior, studenții noștri parcurg
modulele de anatomie a omului,
fiziologie, fiziopatologie, urmate de
morfopatologie în cadrul căruia se
studiază, pe lângă aspectele
normale întâlnite în practica
medicală, referitoare la patologia
medicală, boli pe care le dezvoltă
pacienții. Ei pot identifica, cu
ajutorul nostru, modificările de
structură care se petrec în cadrul
diferitelor patologii, la nivelul
organelor afectate.
În decursul celorlalți ani de
învățământ superior, studenții
parcurg modulele de farmacologie,
nursing în chirurgia generală,
nursing în medicina internă,
nursing în obstetrică-ginecologie și,
de asemenea, studiază un modul
de cardiologie. ar trebui să
subliniez că programa analitică a
unui ciclu de învățământ este
oarecum similară celei parcurse la
nivelul Facultății de Medicină
generală.
Diferența este că noi punem
accentul în cadrul acestui proces pe
practica medicală, lângă patul
pacientului. În acest sens,
facultatea noastră are contracte de
colaborare, încă de la început, atât
cu spitalul județean, cât și cu
marile spitale din județ, din
regiune.
Ce ne puteți spune despre
evoluția numărului de studenți
de la început până astăzi, în anul
pe care îl derulăm acum, câți
studenți sunt înscriși la
programul de studii?

În anul universitar 2020-2021 avem
238 de studenți. pentru fiecare an
de studiu sunt alocate, de la

iNTERViURi EsENȚialE
gheorghe Mălăescu și de mine. la începutul
activității noastre, am cooptat în echipă
cadre tinere din Centrul universitar Craiova.
În momentul de față, numărăm un număr de
7 cadre titulare, cărora li se adaugă în acest
an 31 de cadre asociate, între aceștia
numărându-se dl acad. prof. univ. dr.
gheorghe Marinescu, profesor de psihiatrie,
dar și dl prof. univ. dr. vasile Melinte, cel
care a desfășurat o activitate prodigioasă în
domeniul epidemiologiei și al bolilor
infecțioase.
Cum ați resimțit și reacționat
în fața crizei sanitare cu care
ne confruntăm atât de dramatic?

Ministerul Educației, prin Hotărâre de
guvern, un număr de 60 de locuri. Trebuie
să spun faptul că adresabilitatea este
crescută. am avut candidați nu numai din
Centrul universitar Craiova, dar și din
București sau chiar Râmnicu vâlcea. an de
an, studenții noștri comunică cu alți
absolvenți sau cu alți colegi și avem plăcuta
surpriză să primim studenți dintr-un areal
din ce în ce mai larg.
Este diploma din România recunoscută
și în afara granițelor, în spațiul european?

Da, este recunoscută, și dacă îmi permiteți,
doresc să mai fac o completare. Încă din
1995, OMs a definit asistentul medical drept
„o persoană care a fost admisă în mod oficial
la un program educațional în nursing,
recunoscut de statul membru în care se află,
care a parcurs cu succes studiile în nursing și
a obținut calificarea necesară pentru a fi
înregistrată și/sau a obținut licența de
practică a nursing-ului”. Misiunea asistenților
medicali este aceea de a îndeplini funcții care
să promoveze și să mențină starea de
sănătate, dar și să prevină îmbolnăvirile.
nursing-ul include, de asemenea,
planificarea și acordarea de îngrijiri atât în

timpul bolii, cât și în timpul convalescenței și
cuprinde aspectele fizice, mintale și sociale
ale vieții, în măsura în care ele au legătură
cu sănătatea, boala, invaliditatea și moartea.
astăzi, profesia de asistent medical licențiat
nu mai reflectă imaginea anterioară, din
deceniile trecute, în care acesta era doar un
executant al indicațiilor medicului și o
persoană care aplică un anume tratament. În
momentul de față, în consonanță cu
contextul european și cu procedurile
solicitate de uniunea Europeană, el participă
activ pe lângă îngrijirea pacientului,
identifică nevoile personale ale acestuia în
funcție de afecțiunea pe care o prezintă, dar
și pe parcursul internării sau a contactului cu
acesta și elaborează un plan de îngrijiri.
planul de îngrijiri cuprinde atât perioada
intraspitalicească, cât și perioada de
convalescență la domiciliu, stabilind un
grafic de îngrijiri ulterioare și evaluarea lor
periodică.
Cum stau lucrurile în facultate în privința
corpului profesoral, a corpului didactic
care pregătește studenții?

Facultatea noastră a pornit cu un tandem,
reprezentat de dl prof. univ. dr. Dan

studenții noștri sunt implicați în mod activ în
susținerea pacienților în suferință. Ei
lucrează efectiv în spitalele din județ.
activitatea noastră academică s-a desfășurat
în mod hibrid, dar cu preponderență face to
face. am preferat această metodă pentru că
activitatea medicală nu se poate desfășura
foarte mult în mediul online, având în
vedere aspectele practice ale activității
noastre. am respectat condițiile de
distanțare fizică și în cadrul întrunirilor cu un
număr limitat de studenți, de maximum 10,
care se prezintă la cursuri sau la seminare o
dată pe săptămână sau prin rotație, astfel
încât să nu punem sănătatea nimănui în
pericol.
În ce fel credeți că se poziționează
facultatea dvs. în cadrul Universității
„Titu Maiorescu”, acum, după 30 de ani
de la fondare? Întreb fiindcă, de regulă,
„copilul” cel mic este cel mai alintat
într-o „familie”…

vreau să vă spun că facultatea noastră se
află într-o creștere continuă încă de la
începuturi. am apreciat mereu faptul că atât
președintele universității, prof. univ. dr. Iosif
urs, cât și dna vicepreședinte, prof. univ. dr.
smaranda angheni, dar și, mai recent,
rectorul actual, prof. univ. dr. Daniel
Cochior, ne-au înconjurat cu deosebită
căldură, ne-au oferit atât suport logistic, cât
și informatizat. Orice solicitare a noastră a
găsit o mână întinsă și sprijin concret, pe
măsura posibilităților. suntem un „copil”
care crește ca-n poveste și sperăm să ne
ridicăm, în timp, la nivelul așteptărilor.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 85

iNTERViURi EsENȚialE

„Vom avea la Tg. Jiu un nou program de masterat –
«criminalistică și instituții de drept Penal!»”
interviu cu lect. univ. dr. Cristian Drăghici,
decanul Facultății de Drept și Științe Economice Târgu jiu, universitatea „Titu Maiorescu”

Facultatea de Drept și Științe
economice – târgu Jiu
anul înființării

2004

Decan:
lect. univ. dr. Cristian Drăghici
Prodecan:
conf. univ. dr. Marian Lucian achim
Număr de studenți 2020-2021:
program de licență

700
Conduceți una dintre cele două
facultăți care aparțin Universității „Titu
Maiorescu” care funcționează în altă
localitate, în Târgu Jiu. Este vorba despre
Facultatea de Drept și Științe Economice,
o pepinieră care pregătește specialiști
pentru profesiile juridice și pentru mediul
economic. Este firesc ca toți cei care ne
urmăresc să se întrebe de ce a fost
aleasă această locație? Cum a fost aleasă
locația în Târgu Jiu? De ce în Oltenia?

Într-adevăr, Facultatea de Drept și Științe
Economice din Târgu jiu este una dintre cele
două facultăți din cadrul universității „Titu
Maiorescu” care funcționează într-o altă
locație decât restul facultăților ce fac parte
din universitate. Deși suntem o facultate
tânără, avem o istorie interesantă până în
acest moment. De ce Târgu jiu? Cum s-a
ajuns ca universitatea „Titu Maiorescu” să
deschidă o Facultate de Drept și Științe
Economice aici?
voi începe cu anii 1990-2000, perioadă în
care un grup de oameni inimoși, în frunte cu
dna notar anica Merișescu, a pus bazele unei
universități la Târgu jiu, universitate ce purta
la acel moment numele de „jiul de sus”.

acea universitate a avut doar o autorizație
provizorie de funcționare și nu s-a reușit
acreditarea ei. Drept urmare, cadrele
didactice de la acel moment au căutat în țară
universități de renume care să continue acest
proiect demarat la Târgu jiu, cu motivația de
a asigura tinerilor din județul nostru un
mediu academic de elită și posibilitatea să
studieze la cele mai înalte standarde
academice și aici la Târgu jiu. vreau să vă
spun că universitatea „Titu Maiorescu” a fost
singura universitate din țară care a întrezărit
potențialul dezvoltării unui centru academic
la Târgu jiu și a fost de acord să investească
în învățământul gorjean.
Dl prof. avram Filipaș, membru fondator al
universității și rector la acel moment,
împreună cu viitorul rector smaranda
angheni, dl președinte Iosif urs, dl
vicepreședinte valentin pau, au fost foarte
încântați și receptivi la ideea de a înființa o
Facultate de Drept și una de Științe
Economice la Târgu jiu.
lucrurile s-au mișcat destul de repede,
dovadă că, începând cu anul universitar 20042005, la Târgu jiu au funcționat cele două
facultăți. printr-o Hotărâre de guvern (H.g.
nr. 1609/2004) au fost autorizate să
funcționeze provizoriu atât Dreptul, cât și
Științele Economice la Târgu jiu, cu cele două
specializări – Drept și Contabilitate și
Informatică de gestiune, ambele având forme
de învățământ atât la zi, cât și la distanță.
Avem, așadar, la Târgu Jiu o Facultate
de Drept și Științe Economice, cum
există, de altfel, și la „centru”, în
București, unde funcționează facultăți cu
profiluri separate, care au o tradiție egală
cu vârsta Universității. Cum colaborați cu
colegii de la catedrele din București?
Putem vorbi despre o sinergie firească?
Sunt programele de specialitate
asemănătoare? Aveți activități în comun?

86 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

sigur că între planurile de învățământ de la cele
două specializări ale facultății noastre din Târgu
jiu și cele ale Facultății de Drept din București,
respectiv Facultății de Finanțe-Bănci,
Contabilitate și administrarea afacerilor, există
o analogie. Disciplinele fundamentale sunt
aceleași, disciplinele obligatorii la fel. Mici
diferențe apar în privința disciplinelor de
specialitate, în genere, la cele opționale.
În privința colaborării dintre cadrele didactice de
la facultatea noastră și cele de la București,
vreau să vă spun că această colaborare este
extrem de strânsă. În primul rând, beneficiem
de un sprijin permanent din partea conducerii
universității și aici mă refer, firește, la dl rector,
domnii și doamnele prorectori, dl președinte,
dar am constatat și o relație de bună colaborare
între cadrele facultăților, chiar și la redactarea
cursurilor, a materialelor didactice. Concret,
există în permanență un schimb de informație.
aici, la Târgu jiu, ca de altfel și la București, o
coordonată esențială a activității pe care o
desfășurăm este activitatea de cercetare
științifică. la Târgu jiu funcționează Centrul de
Cercetare „scientia Maioresciana”. În cadrul
activității desfășurate la acest centru, pe
parcursul timpului, am organizat o serie de
evenimente în colaborare cu distinșii colegi de
la București și chiar recent am avut onoarea și
plăcerea să particip cu un material la cea de-a
14-a Ediție a Conferinței Internaționale
„Educație și creativitate pentru o societate
bazată pe cunoaștere”, conferință care este
organizată anual de universitatea noastră.
În cadrul secțiunii de Drept, unde mi-am
prezentat materialul elaborat pentru această
conferință, am avut onoarea să discut cu dl
prof. adrian severin, cu dna conf. dr. Manuela
Tăbăraș, care este decanul Facultății de Drept
din București, dar și cu alți colegi de prestigiu
de la Facultatea din București. schimburi
constructive de idei și dezbateri au avut loc în
cadrul tuturor secțiunilor unde colegii mei au
participat.

iNTERViURi EsENȚialE

Există sinergie între cadrele didactice ale
tuturor facultăților din cadrul universității
pentru că avem un obiectiv comun, acela de
asigura excelența în educație, în cercetare, în
inovare și de a îndeplini, până la urmă, misiunea asumată de universitate prin Carta
universității.
Vorbind despre Facultatea de Drept și
Științe Economice din Târgu Jiu, ce neați putea preciza despre programele de
licență? Există șanse de viitor pentru
programe de masterat la cele două
specializări?

la Târgu jiu, la Facultatea de Drept și Științe
Economice, avem două specializări – Drept și
Contabilitate și Informatică de gestiune.
ambele sunt programe de licență. până anul
acesta, la nivelul facultății a funcționat și un
program de masterat, intitulat „Științe penale
și Criminalistică”, iar pentru anul ce va veni
am inițiat deja demersurile pentru un nou
program de masterat – „Criminalistică și
Instituții de Drept penal”. Este vorba despre
un dosar de încadrare în domeniul de master.
sigur, împreună cu colegii mei gândim și alte
programe de master, tocmai pentru a veni în
întâmpinarea cererii absolvenților facultății
noastre și a solicitărilor tuturor absolvenților
de Facultate de Drept sau Științe Economice
care-și doresc să-și continue studiile printr-un
program de masterat.

de locuri pe care le avem alocate. la
examenul de finalizare a studiilor, la examenul
de licență, 97% dintre studenții noștri au
reușit să susțină acest examen și procentul de
promovabilitate este de 100%.
Mă întrebați cu ce atragem noi studenții, ce le
putem noi oferi, astfel încât să ne distingem
de restul instituțiilor de învățământ. ne
mândrim cu o bază materială modernă. aici,
la Târgu jiu, în sediul facultății, dispunem de
trei amfiteatre cu o capacitate totală de 360
de locuri. avem patru săli de seminar, două
laboratoare de informatică, două biblioteci,
două săli de lectură și un laborator de
criminalistică dotat cu absolut tot ce este
necesar. sălile de curs, sălile de laborator sunt
dotate cu echipamente tehnice și audio care
să asigure buna desfășurare a activităților
desfășurate în facultate. la biblioteca
Facultății de Drept și Științe Economice din
Târgu jiu avem un fond de carte de peste
7.000 de exemplare, abonamente la
Monitorul Oficial, precum și la principalele
publicații de specialitate. Toate acestea cu
scopul de a-i atrage pe studenți să urmeze
cursurile facultății noastre.

Ce ne puteți spune în legătură
cu interesul tinerilor din regiune
pentru aceste programe?
Cine vă sunt „clienții”? Ce alte
oportunități mai există și ce i-a
determinat să aleagă fie dreptul,
fie științele economice,
în regiune?

Și la facultatea noastră, în linii mari, ne
confruntăm cu aceleași probleme cu care se
confruntă toate instituțiile de învățământ din
țară – aici mă refer la exodul absolvenților de
liceu, la scăderea veniturilor populației pe
fondul crizei economice și la o scădere
graduală a nivelului de atracție, în general de
la un an la altul, al absolvenților de liceu cu
diplomă de bacalaureat. Cu toate acestea,
vreau să vă spun că la Târgu jiu am observat
un trend ascendent în ultimii ani, un interes
crescut al absolvenților de liceu în a urma
cursurile facultății noastre.
Dacă vreți, pot oferi câteva date de reper. la
momentul la care discutăm, avem un număr
de 515 de studenți la programul de studii de
Drept și 185 de studenți la programul de
Contabilitate și Informatică de gestiune. atât
anul trecut, cât și în acest an, la specializarea
Drept, candidații care au dorit să se înscrie la
acest program au fost mai mulți decât
numărul de locuri pe care-l aveam disponibil,
respectiv 150. Și la programul de contabilitate
au fost acoperite în proporție de 100% cele 75

Este spectaculos ce ne spuneți. Vorbim,
practic, despre o investiție serioasă a
Universității „Titu Maiorescu” făcută aici,
la sute de kilometri distanță de
București. A fost vorba despre
modernizare în timp sau de unele
ridicate de la firul ierbii?

actualul sediu în care ne desfășurăm
activitatea la Târgu jiu se află într-o clădire
care a fost achiziționată de universitatea „Titu
Maiorescu”, modernizată și adaptată tuturor
cerințelor desfășurării programului de studii în
cele mai bune condiții. Investiția este în
exclusivitate a universității.
Recent, au apărut știri potrivit cărora
România se situează pe un loc codaș în
Europa într-un clasament alcătuit pe
criteriul numărului de absolvenți de
studii superioare. Cum vă explicați că
totuși tinerii din regiune vin și vă bat la
poartă, studiază și obțin o diplomă de
absolvire, o diplomă de licență sau chiar
de master?

sunt născut și crescut în acest oraș și sunt
cadru didactic universitar din anul 2008. vreau

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 87

iNTERViURi EsENȚialE
să vă spun că principalul argument pe care-l
avem în fața celorlalte instituții de învățământ
din județul nostru este acela că avem un corp
didactic de elită, format din profesioniști. la
noi în facultate predau actuali și foști
magistrați – judecători, procurori, avocați,
notari, juriști, funcționari publici în cele mai
importante structuri ale instituțiilor publice
din gorj și reprezentanți ai administrației
financiare a județului gorj.
Cursurile și seminarele se desfășoară într-o
manieră interactivă. studenții noștri sunt cei
care ne promovează mai departe și aduc
studenți. probabil și flexibilitatea programului
nostru, dar și adaptarea continuă a curriculei
la necesitățile și la cerințele de pe piața muncii
motivează studenții să-și îndrepte atenția și să
vină către noi.
nu ascund faptul că mare parte dintre
masteranzii noștri și chiar și studenții de la
programele de licență provin din specializări
sau din profesii juridice. Și atunci au nevoie de
o permanentă formare, de o permanentă
evoluție și acesta, în opinia mea, este unul
dintre motivele pentru care avem succes.
Înțelegem, deci, că există
un potențial de absorbire a absolvenților
dvs. și că ei, fie în regiune, fie în țară, fie
peste hotare, își găsesc un loc în care să
profeseze și să ducă mai departe faima
facultății de acasă. Sunt diplomele
emise de facultate recunoscute la nivel
internațional? Cum colaborați la nivel
național și european cu omologii,
cum stau lucrurile legate de mobilitate?

Da, diplomele noastre de licență sunt
recunoscute atât de Ministerul Educației
naționale, cât și în străinătate. Bineînțeles că
fiecare universitate din spațiul comunitar și
din afara acestuia are elaborată o
metodologie de recunoaștere a diplomelor,
la fel cum și universitatea noastră a adoptat
un regulament în acest sens. studenții noștri
profesează cu succes și avem satisfacția ca
absolvenții facultății noastre să profeseze în
magistratură, în științe juridice și în afara
țării.
În privința relaționării cu alte facultăți
omoloage din județ și din țară, ne aflăm întro competiție activă și constructivă cu
acestea. Încercăm să ne menținem procesul
de predare, procesul educațional la cel mai
înalt nivel, astfel încât să ne evidențiem față

de restul facultăților de profil. urmărim
stimularea studenților, iar în sensul
colaborării cu celelalte facultăți participăm la
conferințe comune. avem chiar cadre
didactice care au venit spre noi de la alte
facultăți.
În privința programelor de mobilitate,
acestea sunt stabilite la nivelul universității
„Titu Maiorescu” și, prin prisma faptului că
facem parte din această mare universitate,
studenții noștri beneficiază de acces la toate
programele organizate de universitate.
Suntem confruntați cu toții cu o criză
sanitară care pare fără sfârșit. Cum ați
reușit și cum reușiți pe mai departe să
interacționați cu studenții în vreme de
pandemie? Cum se desfășoară procesul
de predare? Cum se desfășoară
examinarea?

Da, este adevărat că această pandemie de
coronavirus și măsurile naționale necesare
pentru a combate răspândirea virusului au
provocat perturbări semnificative în cadrul
activităților educaționale atât pentru cursanți,
pentru studenți, cât și pentru cadrele
didactice.
Indubitabil, din punctul meu de vedere,
procesul de învățământ s-a schimbat, iar în
viitor școala va trebui să îmbine forma de
învățare clasică cu cea online. acest lucru nu
se datorează doar efectelor pandemiei, ci și
faptului că acest sistem mixt, acest sistem
hibrid de predare și învățare corespunde
modului în care funcționează practic mintea
actualei generații de studenți, generație
digitală, care a crescut în permanență cu
aceste mijloace digitale de comunicare.
sigur, în actualul context social și noi a trebuit
să limităm întâlnirile între profesori și studenți
sau chiar să le reducem total. Conform
hotărârii senatului universității, la acest
moment toate activitățile didactice de la cele
două programe de studii de licență ale
facultății noastre se desfășoară în sistem
exclusiv online, pe platformă online, dar în
concordanță cu orarele afișate pe site-ul
universității.
Cu toate acestea, am avut plăcerea să constat
că atât cadrele didactice, cât și studenții
noștri s-au adaptat rapid la acest sistem de
predare online. participarea la cursuri și
seminare este consistentă și interacțiunea
profesor-student se realizează în modul cel

88 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

mai eficient. Mai nou, inclusiv ședințele
tehnice, ședințele de lucru la nivelul
conducerii facultății și cu toate cadrele
noastre didactice sunt desfășurate în sistem
online. Chiar și conferința internațională
despre care vă vorbeam mai devreme a fost
organizată în această manieră.
la rândul lor, studenții au fost foarte receptivi
la noua modalitate de colaborare și faptul că
în prezent tehnologia este accesibilă oricui,
ne-a ușurat considerabil sarcina de a adapta
sistemul de învățământ la noile condiții. Deci
pot să afirm că ne-am adaptat foarte repede
și foarte bine, astfel încât, la acest moment,
toate activitățile didactice se desfășoară în
cele mai bune condiții pe platforma online.
În privința modalității de susținere a
examenelor de finalizare a semestrelor sau a
examenului de licență, ne vom adapta în
funcție de evoluția acestei situații generale și,
cu siguranță, conducerea universității va stabili
în ce condiții se vor desfășura aceste
examene.
Cum vă poziționați ca facultate
tânără, de provincie, în această „familie”
a Universității „Titu Maiorescu”
la această aniversare rotundă,
de 30 de ani de la fondare?

Fără o falsă modestie, doresc să vă spun că
am reușit să ne evidențiem în mediul
academic, național și local, prin seriozitate,
prin faptul că ne-am adaptat în permanență
programele de studii la cerințele pieței. un
element important l-a constituit
managementul eficient realizat de conducerea
facultății. aici mă refer la foștii decani ai
acestei facultăți, în special la mandatul dlui
conf. univ. dr. Dan voinea.
noi încercăm să ducem mai departe și să
continuăm proiectul de management
implementat la nivelul facultății, astfel încât să
facem față cu succes provocărilor actuale.
Există competiție la nivel local între
universități și programe de studii, o
concurență permanentă pentru menținerea
unei poziții superioare în ierarhizările anuale
care se fac la nivel de facultăți.
suntem, într-adevăr, o facultate de provincie,
suntem o facultate tânără, dar cu sprijinul
universității din care facem parte, avem o
perspectivă deosebită și ne mândrim că facem
parte din marea „familie” academică
maioresciană.

„Universitatea «Titu Maiorescu»
este universitatea din sistemul privat
cu cele mai multe școli doctorale.”
iNTERViURi EsENȚialE

interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu,
directorul Consiliului pentru studiile universitare de Doctorat, universitatea „Titu Maiorescu”

Sunteți dublu licențiat în Filosofie-Istorie
și Drept, fost bursier al Centrului O.N.U.
pentru Drepturile Omului, fost diplomat,
profesor cu o carieră de peste 30 de ani,
redactor-şef al Revistei Române de
Dreptul Muncii, în prezent, membru
supleant din partea României în C.A. al
Agenției Uniunii Europene pentru
Drepturi Fundamentale și directorul
Consiliului pentru Studii Doctorale din
cadrul Universității „Titu Maiorescu”. Ce
ne puteți spune, pe scurt, despre IOSUD
„Titu Maiorescu”?

apreciez invitația dumneavoastră, pe care o
consider o bună ocazie de a mă referi
succint la universitatea noastră, care, în
spaţiul academic naţional, are un rol
deosebit, recunoscut cu largă majoritate.
Într-adevăr, se împlinesc 30 de ani de la
fondarea sa şi, la acest moment aniversar,
universitatea „Titu Maiorescu” este, poate,
singura universitate din sistemul privat care
dispune de trei şcoli doctorale. Este vorba
despre Şcoala Doctorală de Drept, Şcoala
Doctorală de Medicină și Şcoala Doctorală
de Medicină Dentară.
Evident, aceasta este, pe de o parte, o
recunoaştere a eforturilor cadrelor
didactice, ale mediului academic și ale
tuturor celor implicaţi la nivelul
universităţii „Titu Maiorescu”, pentru a
asigura un învăţământ de calitate, la nivelul
standardelor pe care toţi le dorim. pe de
altă parte, această realitate reflectă și
răspunderea deosebită a întregului mediu
maiorescian asumată în acest demers.
având o poziţie relativ singulară în peisajul
şcolilor doctorale private, este evident că
ştacheta calităţii, a responsabilităţii şi a

eficienţei actului educațional, trebuie să se
menţină întotdeauna la cotele cele mai
înalte.
suntem bucuroşi să putem face acum o
retrospectivă sumară după câţiva ani buni
de la crearea şcolilor doctorale. prima
școală doctorală a fost cea de medicină
dentară, înfiinţată la universitatea „Titu
Maiorescu”, în anul 2004. Iată că avem deja
o perioadă destul de îndelungată de
doctorat. acum 11 ani s-a alăturat şi
dreptul, pentru ca, în urmă cu doar câțiva
ani, să intre și Facultatea de Medicină
generală în acest „club” select.
Evident, doctoratul se desfăşoară în
condiţiile specifice mediului academic şi
social românesc. nu trebuie să nu ne
gândim că, la nivelul societăţii româneşti, în
ultimii ani, au fost discuţii importante cu
privire la calitatea actului educaţional, cu
privire la seriozitatea derulării proceselor
educaţionale în cadrul sistemului doctoral.
Însuşi ministerul de resort, Ministerul
Educaţiei, a încercat, printr-o serie de
ordine succesive, să aducă mai multă
coerenţă şi mai multă precauție în ceea ce
priveşte respectarea standardelor de
calitate a cercetării ştiinţifice şi a eticii
cercetării ştiinţifice în materia studiilor
doctorale.
Spuneați că școala doctorală nu
reprezintă doar un titlu de noblețe
pentru Universitate, ci implică şi o mare
responsabilitate. Despre ce ar fi vorba?

sigur că IOsuD presupune, în general, un
angajament moral și profesional foarte clar
asumat, o mare responsabilitate. până la
urmă, studiile doctorale reprezintă o

90 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

sinteză a întregii activităţi a unei instituţii
de învăţământ superior. Compromiterea sa
ar submina, de fapt, calitatea muncii în
privința tuturor celorlalte niveluri de
învăţământ: licenţă, masterat, cercetare
ştiinţifică ş.a.m.d. poţi să ai o activitate de
cercetare, de studii doctorale de înaltă
calitate doar în măsura în care celelalte
niveluri ating ele însele standarde înalte de
dezvoltare şi de promovare a imaginii,
seriozităţii, valorii şi cercetării ştiinţifice.
Ce criterii trebuie să îndeplinească o
școală doctorală pentru a se încadra în
cutumele stabilite la nivel național?

Criteriile sunt stabilite printr-o serie de
ordine ale Ministerului Educaţiei naţionale,
există metodologii clare de evaluare a
studiilor doctorale. Există un ordin adoptat
în 2020, fiindcă, la nivel naţional, a existat o
anumită întârziere în ceea ce priveşte
evaluarea şi acreditarea școlilor doctorale,
conform legii educaţiei naţionale şi Codului
studiilor doctorale. Este un proces care a
durat ceva mai mult, au fost adoptate noi și
noi criterii. vom vedea, în condiţiile
specifice ale societății și ale pandemiei,
care vor fi evoluţiile. Cert este că, dincolo
de criteriile mai mult sau mai puţin formale
stabilite de către organul administraţiei
centrale, având în vedere principiile
fundamentale găzduite de legea educaţiei
naţionale (legea responsabilităţii
universitare, legea autonomiei
universitare), revine fiecărei instituții de
învățământ superior datoria să asigure o
funcţionare efectivă şi eficientă a propriilor
sale paliere instituţionale, astfel încât toate
nivelurile de educaţie să atingă criterii cât

iNTERViURi EsENȚialE

mai înalte de calitate, eficienţă şi
integritate etică.
până la urmă, școlile doctorale
care funcţionează în ţara noastră,
inclusiv cele de la universitatea
„Titu Maiorescu”, funcţionează în
mod legal, în baza unor ordine ale
ministrului de resort. Conducătorii
de doctorate, la fel, sunt abilitaţi
în baza unui cadru normativ în
vigoare. Important este ca aceste
standarde legale să fie împlinite
prin activitatea responsabilă şi
eficientă a celor care îşi desfăşoară
activitatea în sistem.
Ce ne puteți spune mai aplicat
despre fiecare dintre cele trei
şcoli doctorale? Câţi profesori
activează, câţi doctoranzi au
absolvit, câţi sunt în curs şi
urmează studiile şcolilor
doctorale?

spre deosebire de şcolile doctorale
din cadrul instituţiilor de
învățământ superior de stat, noi
nu avem alocate locuri cu
finanțare de la bugetul de stat.
aceasta este un avantaj şi un
dezavantaj, totodată, pentru o
universitate privată care
organizează studii doctorale.
Dezavantajul este că, evident, nu
există fonduri bugetare asigurate.
avantajul este că se poate face o
selecţie în deplină responsabilitate
şi fără presiunea de a complini
anumite linii financiare sau
bugetare la nivelul universităţii.
așadar, se poate promova o
politică de recrutare şi de
promovare a studenţilor doctoranzi
strict pe criterii de valoare
profesională şi de seriozitate în
ceea ce priveşte derularea
activităţii ce revine doctoranzilor.

În Şcoala
Doctorală de
Drept,
funcționează, la
ora actuală, un
număr de 12
conducători de
doctorat, cu toţii
personalităţi
marcante în
domeniul
respectiv, care
acoperă,
evident,
domeniile
fundamentale.

având în vedere aceste
coordonate, noi ne-am propus să
adoptăm criteriile calitative în
defavoarea celor cantitative, astfel
încât doctoranzii noştri să
reuşească să vină la finalul
perioadei de cercetare cu un
produs al activităţii lor doctorale,
cu relevanţă reală şi aplicabilitate
în domeniul respectiv.
În Şcoala Doctorală de Drept,
funcționează, la ora actuală, un
număr de 12 conducători de
doctorat, cu toţii personalităţi
marcante în domeniul respectiv,
care acoperă, evident, domeniile
fundamentale: dreptul civil,
dreptul penal, dreptul
internaţional, criminologia,
dreptul internaţional public
ş.a.m.d.
la Şcoala Doctorală de Medicină,
avem un număr de 9 conducători

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 91

iNTERViURi EsENȚialE
de doctorat. aceasta este şi cea
mai nouă şcoală a noastră. Ea se
dezvoltă dinamic, dar, evident,
este încă o şcoală tânără și la
începuturi, numai dacă ar fi să ne
comparăm cu universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol
Davila”, care dispune de un număr
impresionant de conducători de
doctorat. În cazul uTM, în cadrul
acestei școli doctorale, toţi cei
nouă conducători sunt cadre
medicale şi didactice de valoare
recunoscută la nivel naţional.
la fel se întâmplă şi la Școala
Doctorală de Medicină Dentară.
Ea este mai restrânsă ca număr de
conducători de doctorat, dar tot
aşa, avem reprezentanţi, în cadrul
ei, cadre didactice care s-au
afirmat prin tehnici inovative în
domeniul respectiv şi care au
contribuit la promovarea
disciplinei în sine.
Cum contribuie școala
doctorală la creşterea
prestigiului Universităţii?
Vorbim aici și despre o
activitate de cercetare?

Evident, sunt mai multe căi prin
care acestea dau greutate și
sporesc notorietatea uTM, în
funcţie de specialitatea şcolii
respective. Şcolile medicale
contribuie direct prin activitatea
integrată clinică cu care
universitatea „Titu Maiorescu”
are conexiuni. vom avea și un
spital propriu, în care doctoranzii
noştri vor avea responsabilităţi
directe.
Şcoala Doctorală de Drept este, de
asemenea, importantă, pentru că
materialele, tezele de doctorat şi
lucrările din amonte, articolele,
studiile pe care doctoranzii le fac,
participările la diverse conferinţe
naţionale şi internaţionale aduc
vizibilitate Şcolii Doctorale „Titu
Maiorescu” şi sunt chiar bucuros
să văd că, de regulă, mai toţi
doctoranzii finalizează studii de
doctorat cu lucrări de specialitate

care primesc note favorabile din
partea celor din domeniul juridic.
am văzut că au fost şi
nominalizate la diverse premii
anumite lucrări, foste lucrări de
doctorat. pe această cale, trebuie
să aduc şi mulţumirile mele
grupului universul juridic, cu care
noi lucrăm foarte aproape în
diseminarea acestor informaţii.
legătura este profesională, umană
şi cu rezultate, zic eu, benefice
pentru popularizarea informaţiei
juridice şi a evoluţiilor în
cercetarea ştiinţifică.
Dacă ar fi să ne amintim
de multe scandaluri publice
care au vizat unele lucrări de
doctorat (plagiate, copiate,
inspirate din alte lucrări etc.),
este firesc să vă întrebăm dacă
aici aveţi implementat un
sistem de verificare a lucrărilor,
o analiză a similitudinilor, o
trecere serioasă în revistă a
bibliografiilor etc., așa încât,
la finalul procesului, să puteți
înlătura orice dubiu cu privire
la originalitatea lucrării
respective?

Fără nici o îndoială! pe de o parte,
există „filtre de control”, să le zic
aşa; ele sunt clar stabilite, sunt
obligaţii legale. potrivit ordinelor
şi legislaţiei existente, suntem
obligați ca, atunci când o teză de
doctorat este urcată pe platforma
ministerului, să o însoţim cu
rapoarte de similitudine pe
aplicația software agreată de
către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
Dar ceea ce ați menționat nu se
rezumă la partea de analiză
automată, informatizată, a unui
document, ci ține mult și de
responsabilitatea fiecărui
doctorand și conducător de
doctorat. Ei au datoria de a
propune, redacta, verifica și
susține o teză de doctorat care să
respecte toate exigenţele și
principiile eticii de cercetare

92 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

Şcolile
medicale
contribuie
direct prin
activitatea
integrată clinică
cu care
Universitatea
„Titu
Maiorescu” are
conexiuni. Vom
avea și un
spital propriu,
în care
doctoranzii
noştri vor avea
responsabilităţi
directe.

ştiinţifică. De altfel, pe diversele
paliere ale definitivării tezei de
doctorat, lucrarea respectivă
ajunge și la cunoştinţa
doctoranzilor, dar şi a altor
conducători de doctorat, care vin
cu propriile opinii, consideraţii,
sugestii de ameliorare, astfel încât
produsul, într-adevăr, să fie unul
de calitate. Trebuie să spun, cu
reală satisfacție, că de când
funcționează aceste şcoli
doctorale, nu am avut niciun fel
de probleme din acest punct de
vedere.
Un mesaj cu privire la această
aniversare, cu privire la viitorul
lucrurilor care se pot întâmpla,
care se vor întâmpla, lucruri pe
care vi le doriţi întâmplate la
Universitatea „Titu Maiorescu”?

societatea românească este în
continuă schimbare şi, din punctul
de vedere al învăţământului
superior, ne aflăm într-o evoluţie
semnificativă. societatea
românească, instituţiile cu
responsabilităţi, inclusiv
universităţile, vor trebui să facă
faţă unor multiple provocări.
În ceea ce priveşte învăţământul
superior privat, acesta trebuie să
devină ceea ce este menit să fie,
așa cum de secole funcționează în
alte ţări ale lumii: un învăţământ
care să beneficieze de o bază
tehnică materială de excepţie, de
profesori cu vizibilitate naţională
şi internaţională, de condiţii de
studiu şi cercetare deosebite.
Dacă mă gândesc la universitatea
„Titu Maiorescu”, sunt optimist.
suntem pe acest drum: trebuie să
facem și să menținem toate cele
10 facultăţi existente, la ora
actuală, la nivelul notei 10!
Societatea românească este în continuă
schimbare şi, din punctul de vedere al
învăţământului superior, ne aflăm într-o evoluţie
semnificativă. Societatea românească, instituţiile
cu responsabilităţi, inclusiv universităţile, vor
trebui să facă faţă unor multiple provocări.

15 stele în „galaxia” UTM

NEc PlUs UlTRa

„DOCtORi HONORis CaUsa” ai UNiveRsitĂții „titU MaiOResCU”

Honoris causa este o locuțiune în latină care înseamnă „datorită meritelor” și se referă atât la meritele profesionale,
cât și la buna reputație. Doctor honoris causa, adică „doctor datorită meritelor”, prescurtat dr. h.c. sau DHC, este un titlu
onorific, acordat unor persoane eminente de către o universitate, o instituție academică sau de o organizație care le
grupează pe cele două. Acest titlu se acordă în special persoanelor care s-au distins în anumite domenii profesionale, sociale
sau politice și nu are legătură cu educația urmată de cel care primește un astfel de doctorat.
În cei 30 de ani de existență, Universitatea „Titu Maiorescu” a decernat cu mândrie 15 astfel de titluri unor Oameni
care contează. Au fost selectate cu maximă atenție, responsabilitate și emoție tot atâtea nume care s-au distins,
în diverse momente și etape, în varii domenii ale vieții științifice, culturale, economice și politice, drept deschizători
de drumuri și personalități care străluminează prin contribuția lor negura care adesea umbrește umanitatea.

christoph c. zielinski

Domnul prof. univ. dr. Christoph C. Zielinski
s-a născut la 20 mai 1952, la wieliczka,
polonia. Este fiul scriitorului adam Zielinski
și al soției acestuia, sophie. a venit,
împreună cu părinții, la viena, unde a
absolvit liceul în 1970. a studiat la
universitatea de Medicină din viena, unde a
primit titlul de doctor în medicină, în anul
1976.
personalitate marcantă a medicinei de nivel
mondial, cu o carieră și activitate de
excepție în domeniul oncologiei, este
preşedinte al Centrului European al grupului
de Cooperare Oncologică, membru al
societăţii americane de Oncologie Clinică
(asO), al asociaţiei americane pentru
Cercetări în Domeniul Cancerului (aaCR) şi
al societăţii Europene de Oncologie
Medicală (EsMO). Totodată, deține și
funcția de consilier local al Organizației
Europene pentru Combaterea Cancerului
(ECCO). În calitate de medic, principalele
sale domenii de expertiză includ oncologia,
medicina internă, hematologia și imunologia
clinică. a fost distins cu mai multe premii și
distincții: premiul anton-gindely, odată cu
recunoașterea ca președinte al grupului
Central European pentru Cooperare în
domeniul Cancerului (2003); premiul
Orașului viena pentru Științe Medicale
(2003); Marea Medalie de argint pentru

deschis, listată în arhiva de specialitate
pubMed, cea mai mare bază de date din
lume în domeniul sănătății, cu peste 30 de
milioane de citate și rezumate din literatura
biomedicală.
joi, 21 februarie 2013, a avut loc ceremonia
de decernare, de către universitatea „Titu
Maiorescu” din București, a titlului de
Doctor Honoris Causa, domnului prof. univ.
dr. Christoph C. Zielinski, directorul
Centrului de Cercetare pentru cancer din
cadrul universităţii de Medicină din viena,
director al Diviziei Clinice de Oncologie şi șef
al Departamentului de Medicină al spitalului
general din viena (aKH).

Norbert Reich
chRisToPh c. ziEliNski

servicii către Republica austria (2014);
Marele premiu European Central al orașului
viena pentru cercetare interdisciplinară și
inovație în materia cancerului (2016).
Cercetările domnului profesor Christoph C.
Zielinski se concentrează pe studii clinice în
cancerul de sân și plămâni, precum și pe
medicina personalizată și imuno-oncologie.
Din septembrie 2015, este redactor-șef al
EsMO Open, publicație online cu acces

Domnul prof. univ. dr. norbert Reich s-a
născut la 9 septembrie 1937 la Berlin și a
decedat la 17 octombrie 2015 la Hamburg.
Și-a început doctoratul în 1962 la Facultatea
de Drept a universității din Frankfurt pe
Main, pe care a finalizat-o în 1966, cu o
disertație privind jurisprudența sociologică
și realismul juridic în gândirea juridică
americană. Între timp, a lucrat ca vorbitor
la Institutul Max planck pentru Istoria
juridică Europeană din Frankfurt pe Main.
a susținut studii în drept și științe politice în
Frankfurt (germania), geneva (Elveția),
universitatea georgetown, washington DC
(sua) și la universitatea lomonosov din

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 93

NEc PlUs UlTRa
Baden, 2003). În timpul a două vizite de
studiu, efectuate în 1968 și 1971, la
universitatea lomonosov din Moscova, și-a
aprofundat cercetările asupra teoriei
juridice socialiste și marxiste.
universitatea „Titu Maiorescu” din
București i-a decernat domnului prof. univ.
dr. norbert Reich titlul de Doctor Honoris
Causa vineri, 9 mai 2014.

José Manuel sobrino-heredia

NoRbERT REich

Moscova. Cariera sa a inclus posturi
precum: profesor la Hochschule pentru
wirtschaft und politik, Hamburg; profesor
titular și decan al Facultății de Drept II
Hamburg; director al Zentrum für
Europäische Rechtspolitik, universitatea din
Bremen. a fost decan al Școlii de Drept din
Bremen, până la pensionarea sa, în anul
2005. De asemenea, a fost profesor invitat
la prestigioasele universități din
Montpellier, sydney, Fribourg, Keele,
luzern vilnius, leuven, Tartu și stanford. a
fost președinte al ElFa (asociația
Facultăților de Drept European) și al IaCCl
(International academy of Commercial and
Consumer law).
În plus, domnul profesor norbert Reich are
peste 400 de contribuții la reviste de
avocatură. printre lucrările de referință ale
domniei sale se numără: Teoria juridică
marxistă și socialistă (Frankfurt pe Main,
1972); Teoria juridică marxistă (Tübingen,
1973); protecția juridică individuală și
colectivă în dreptul uE al consumatorilor:
de la „naționalizare” la
„constituționalizare” a căilor de atac legale
(Baden-Baden, 2012). Co-autor la studii
precum Introducere în dreptul socialist:
elemente de bază, probleme de bază,
sistem, surse, educație juridică, realizare
juridică (München, 1975) sau legislația
europeană pentru consumatori (Baden-

Domnul josé Manuel sobrino-Heredia este
doctor în drept al universității din santiago
de Compostela.
Timp de șase ani a fost avocat
(Référendaire) al Curții de justiție a uniunii
Europene din luxemburg. De asemenea, a
fost vicepreședinte și președinte al
asociației spaniole a profesorilor de Drept
Internațional și Relații Internaționale,
vicepreședinte premier al asociației
Internaționale de Drept Maritim (Franța),
profesor invitat la diferite universități
americane și europene, inclusiv:
universitatea de Științe sociale din
Toulouse; universitățile din pittsburgh,
perpignan; universitatea luiss guido Carli,
Roma. profesor onorific al universității din
vigo, spania.
Este expert și consultant internațional în
organizații internaționale, agenții naționale

94 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

și statale (în uE, Canada, Bulgaria, spania,
Estonia, guatemala, lituania, peru,
Columbia, Bolivia, Ecuador, venezuela,
polonia, România etc). astfel, a exercitat
mai multe funcții de importanță
internațională, printre care: consilier al
Republicii guatemala în disputa teritorială
cu Belize; expert al Comisiei uniunii
Europene pentru Comunitatea andină;
expert al Comisiei uE pentru peru; expert
al programului pHaRE al uE în Bulgaria,
Estonia, lituania, polonia și România;
membru al Comitetului consultativ al
Centrului internațional Bancaja pentru
pace și dezvoltare; membru al Consiliului
consultativ al Fundației galicia-Europa.
În plus, este membru a numeroase consilii
științifice și cercetător principal în peste 25
de proiecte de cercetare, finanțate de
diferite instituții publice (regionale,
naționale și europene), precum și membru
al comitetelor de redacție sau al
comitetelor consultative a numeroase
publicații spaniole de drept internațional.
autor de numeroase cărți și articole
publicate în diferite limbi, pe probleme
legate de dreptul internațional public și de
dreptul uniunii Europene. Domnia sa
deține diferite premii și distincții, printre
care premiul pentru cercetare galicia.
În data de 22 aprilie 2015, a avut loc
ceremonia de decernare a titlului de
Doctor Honoris Causa domnului prof. univ.
dr. josé Manuel sobrino-Heredia –
profesor de drept internațional public, șef
al catedrei de drept comunitar jean
Monnet, șeful Centrului european de
excelență jean Monnet și director al
Institutului universitar de studii europene
„salvador de Madariaga” de la
universitatea din a Coruña.

Yaman Tokat

José MaNUEl sobRiNo-hEREdia

Domnul profesor universitar doctor Yaman
Tokat s-a născut în 1959, la Izmir, Turcia.
Este unul dintre cei mai recunoscuți
specialiști în chirurgia ficatului la nivel
mondial, fiind specialist în tratarea
patologiilor precum: ciroză hepatică, cancer
hepatic, cancer hepato-biliar, tumori de
pancreas, alte afecțiuni hepato-biliare și
pancreatice.
Domnia sa a absolvit și a susținut rezidența
în chirurgie generală în 1992, în cadrul

NEc PlUs UlTRa
rinichilor și a toxicității ciclosporinei a
(1990); Rezultatele pe termen lung ale
programului de hemodializă asupra copiilor
(1993); pierderi precoce ale grefei după
transplant hepatic (1994); Transplantul de
nefrectomie: 8 ani de experiență (1996).
Miercuri, 25 martie 2015, a avut loc
ceremonia prin care universitatea „Titu
Maiorescu” din București a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa medicului Yaman
Tokat – specialist în chirurgie generală la
spitalul Florence nightingale, din Istanbul,
Turcia, directorul Departamentului de
Chirurgie generală și Transplant de Organe.

aurel Vainer

YaMaN TokaT

Departamentului de Chirurgie generală a
Facultății de Medicină Ege. Este fondator al
programului de Transplant hepatic, în
cadrul Facultății de Medicină Ege (în 1994).
a realizat, la Facultatea de Medicină Ege,
primul transplant hepatic (1994), și primul
transplant hepatic de donator viu (1999).
Domnul prof. dr. Yaman Tokat este director
al Centrului de Transplant de ficat al
spitalului public Florence nightingale,
funcție din care a ajutat la evaluarea și
înființarea a numeroase echipe, atât în
Turcia, cât și în lume, cu peste 1.500 de
transplanturi hepatice de succes. pentru
aceste merite, a fost ales de către
societatea Europeană pentru Transplant de
Organe drept singura instituție eligibilă să
facă instruire în domeniu. Multe dintre
metodele în transplantul de ficat de la
donator viu aparțin și sunt perfecționate de
către domnul dr. Yaman Tokat și echipa sa,
care realizează peste 100 de transplanturi
pe an.
absolvent de medicină onorifică, Facultatea
de Medicină din Roma (iunie 1981 –
septembrie 1981). a apărut în prestigioasa
publicație Marquis who’s who in the world
(1997, 1998).
autor al numeroase studii de specialitate,
printre care: variații ale feritinei serice
rezultate din intervenții chirurgicale (1988);
Efectul verapamil asupra ischemiei calde a

născut la 10 ianuarie 1932, la Ștefănești,
județul Botoșani, domnul dr. aurel vainer
este un recunoscut economist român de
etnie evreiască.
a absolvit academia de studii Economice
(asE) București, cu diplomă de merit, în
1953. a obținut titulatura de doctor în
Economie în 1966. a urmat cursuri de
specializare în Marketing și studierea pieței
(paris, 1968), și specializare în Medierea
diferendelor comerciale (paris, 2003).
a activat ca deputat în parlamentul
României, reprezentând minoritatea
națională și religioasă evreiască în
legislaturile 2004-2008, 2008-2012, 2012-

2016. În 2004, domnia sa a fost ales ca
vicepreședinte al Comisiei de politică
economică, reformă și privatizare din
Camera Deputaților. De asemenea, domnul
dr. aurel vainer a fost membru în
Comitetul Executiv al Congresului Evreiesc
European și membru în Consiliul de
administraţie al world Trade Center,
Bucureşti. Membru în Comitetul Director al
asociaţiei Române de Marketing, fiind fost
cercetător științific principal al Institutului
de Cercetări Comerciale. În 2012 a devenit
membru de onoare al academiei
Oamenilor de Știință.
În perioada 1962-2008, a participat cu
comunicări la numeroase sesiuni ştiinţifice,
din ţară şi străinătate, a derulat (singur sau
în colaborare) 50 de proiecte şi studii de
marketing, a publicat 5 cărţi de comerţ
interior şi de marketing, precum și 4 lucrări
de documentare-sinteză, în cadrul
parlamentului.
Domnul dr. aurel vainer a susținut expuneri
şi intervenţii la manifestări ştiinţifice,
culturale, religioase, educaţionale, în cadrul
activităţii desfăşurate la Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România (20052008). De asemenea, a contribuit cu
intervenții la: Forumul Economic de la
Krynica, polonia (2008 și 2009); Forumul
Economic Europa - ucraina, Kiev (2010);
Inițiativa Central-Europeană (2009-2012).
Este decorat cu Ordinul „steaua României”,
în grad de Cavaler, și cu Ordinul național al
legiunii de Onoare, în grad de Cavaler,
conferit de Franța.
joi, 7 mai 2015, a avut loc ceremonia de
decernare a titlului de Doctor Honoris
Causa domnului dr. aurel vainer,
președintele Federației Comunităților
Evreiești din România (FCER), deputat în
parlamentul României, vicepreşedintele
Comisiei pentru politică Economică,
Reformă şi privatizare a Camerei
Deputaţilor, vicepreședintele Camerei de
Comerț și Industrie a Municipiului
București.

Prefericitul Părinte daniel

aUREl VaiNER

prefericitul părinte Daniel, patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române (BOR), s-a
născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești,
comuna Bara, județul Timiș. Este profesor
universitar doctor în Teologie.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 95

NEc PlUs UlTRa

PREFERiciTUl PăRiNTE daNiEl

a absolvit Institutul Teologic universitar
din sibiu (1970-1974), unde a obținut
diploma de licență în teologie (noul
Testament). În perioada anilor 1974-1976
a frecventat cursurile de doctorat la
Institutul Teologic universitar din
București, secția sistematică, sub
îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru
stăniloae. a studiat doi ani la Facultatea
de Teologie protestantă a universității de
Științe umane din strasbourg (Franța) și
doi ani la universitatea albert ludwig din
Freiburg im Breisgau, Facultatea de
Teologie Catolică (germania).
Din anul 1980 a activat ca lector la
Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveția
(în perioada 1986-1988 fiind și director
adjunct). profesor asociat la geneva și
Fribourg (Elveția).
pC protosinghel dr. Daniel Ciobotea a fost
ales, la propunerea Ips Mitropolit nicolae
Corneanu, în rangul de episcop-vicar al
arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul
„lugojanul”, fiind hirotonit întru arhiereu
în Catedrala Ortodoxă din Timișoara la 4
martie 1990, iar apoi înscăunat ca
arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al
Moldovei și Bucovinei.
Din anul 1992 este profesor de Teologie la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
stăniloae” din cadrul universității al. I.
Cuza din Iași.

patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din
30 septembrie 2007.
a participat la peste 200 de simpozioane,
congrese și conferințe teologice
internaționale, aducând contribuții
importante în rezolvarea problemelor
dezbătute în cadrul acestor întruniri. De
asemenea, a publicat peste 500 de studii,
articole, cuvântări și prefețe în limba
română, peste 100 de studii și articole în
limbile franceză, engleză și germană, în
reviste și volume colective din mai multe
țări. patriarhul Daniel este și autorul unor
cărți teologice de o importanță deosebită,
precum și deținător al numeroase distincții,
precum: Ordinul național „steaua
României” în grad de Mare Cruce, ca o
încununare a tuturor contribuțiilor sale;
membru de onoare al academiei Române;
cetățean de onoare al județului Carașseverin și al orașului negrești-Oaș.
joi, 10 decembrie 2015, universitatea „Titu
Maiorescu” din București a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa preafericirii sale
părintele Daniel, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.

adrian Năstase

prof. univ. dr. adrian năstase s-a născut la
22 iunie 1950, la București. a absolvit
Facultatea de Drept din cadrul universității

96 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

adRiaN NăsTasE

București în 1973, și în aceeași instituție
devine doctor în Drept Internațional, în
anul 1987. Este licenţiat al Facultăţii de
Istorie-Filozofie, secţia sociologie.
Între anii 1973 și 1990 a lucrat, în calitate
de cercetător, la Institutul de Cercetări
juridice, academia Română, București. În
perioadele 1977-1979 și 1984-1985, a
activat ca profesor asociat la academia de
studii Economice (asE) din București. anul
1994 îi aduce titulatura de conducător de
studii la Institutul Internaţional pentru
Drepturile Omului, strasbourg. Din 1990 și
până în prezent, predă la Facultatea de
Drept, universitatea din Bucureşti, unde
avea să devină conducător de doctorat în
1999. În același an, 1992, activează la
Facultatea de Drept, universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, și la
Facultatea de Drept „nicolae Titulescu”,
Institutul de Drept si Relaţii Internaţionale,
Bucureşti. perioada 1992-1997 este cea în
care profesează la Facultatea de Drept,
universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti.
Obține, în 1994, titulatura de profesor
asociat de Drept Internaţional public la
paris I – universitatea panthéon sorbonne.
printre distincțiile internaționale primite
de-a lungul anilor se regăsesc: „grand-Croix
de l’ordre „pro Merito Melitensi”, Ordinul
suveran de Malta (10 iunie 1992, Roma);
premiul „global leader for Tomorrow”,
(Forumul Economic Mondial, Davos, Elveția,
1993); Medalia papală de aur „Ioan paul II”,
pentru marele jubileu al anului 2000; titlul
de Mare Ofiţer al Ordinului naţional al
legiunii de Onoare al Republicii Franceze (9
aprilie 2002); titlul de „arhitect al păcii”,
acordat de Congresul noua arhitectură a
păcii, pentru contribuţia adusă la
democratizarea vieţii internaţionale (22-25
mai 2003); Ordinul de Merit al Marelui
Ducat de luxemburg, în grad de „Mare
Cruce” (6 octombrie 2003). Este cetățean
de onoare al orașului Dallas, sua.
a desfășurat o bogată activitate politică,
printre altele exercitând funcțiile de
președinte al Camerei Deputaților, în
perioadele 1992-1996 și 2004-2004, și de
prim-ministru al României, în intervalul de
timp 2000-2004.
Domnul prof. univ. dr. adrian năstase
deține titlul de Doctor Honoris Causa al
universității „Titu Maiorescu” din
București, acordat joi, 28 octombrie 2010.

Joël Monéger

născut în anul 1945, domnul joël Monéger
este profesor emerit al universității parisDauphine, catedra jean Monnet, și director
onorific al Institutului Droit Dauphine.
Domnia sa este un profesor cu experiență
didactică vastă în Franța și în multe alte țări:
sua, spania, argentina, germania, Maroc,
precum și în țări din africa, unde predă în
limba franceză. De asemenea, este
consultant pentru „închirieri comerciale” și
probleme europene de drept al concurenței.
Fost director al Școlii Doctorale, fost director
al programului de master de Drept european
și internațional al afacerilor, decan de onoare
al Facultății de Drept, Economie și
Management din cadrul universității din
Orleans. profesor asociat invitat al Facultății
de Drept a universității saint louis, Missouri
(sua), unde predă anual cursul de Drept
european, precum și al universității
autonome din Madrid, unde susține
conferințe despre dreptul la liberă circulație
în uE, cu privire la circulația de produse,
persoane, etc. O figură cheie în legislația
comercială de 20 de ani, domnul profesor
joël Monéger este directorul științific al
revistei loyers et coproprietate (lexisnexis).
Interesat de dreptul economic într-o
abordare comparativă, este des invitat în
mediile universitare de pe toate

Joël MoNéGER

NEc PlUs UlTRa
continentele, pentru a-și împărtăși viziunea
asupra acestui domeniu, în special asupra
dreptului concurenței.
printre altele, domnul profesor joël Monéger
a publicat (în 2004) studiul de referință „De
la Ordonanța Colbert din 1673 privind
comerțul până la Codul Comercial Francez
din septembrie 2000: Reflecție asupra
adecvării dreptului economic și comercial
pentru codificare”. Este o analiză asupra
modului în care și-au urmărit obiectivele
prevederile legislative asupra tranzacțiilor
comerciale în trei perioade distincte:
medievală, napoleoniană și postnapoleoniană, actuală. a contribuit, în
calitate de co-autor, la „Teoria economică și
dreptul concurenței” (2009), o lucrare ce a
inițiat dezbateri politice și academice asupra
direcției în care va evolua dreptul
concurenței, într-o piață tot mai globalizată și
orientată spre inovare.
În data de 12 mai 2016, a avut loc ceremonia
de decernare a titlului de Doctor Honoris
Causa domnului prof. univ. dr. joël Monéger
– profesor de Drept privat, catedra jean
Monnet a universității Dauphine, paris.

hans lenk

Domnul prof. univ. dr. Hans lenk s-a născut la
23 martie 1935, la Berlin. Este profesor
emerit de filozofie la Institutul de Tehnologie
Karlsruhe (KIT), universitatea din Karlsruhe,
germania. De asemenea, a fost profesor
asociat invitat și profesor onorific în
argentina, austria, Brazilia, Chile, ungaria,
India, japonia, norvegia, Rusia, Elveția,
venezuela și statele unite, inclusiv la
distinsele universități din Illinois,
Massachusetts și TCu, Texas.
printre funcțiile domniei sale se numără:
președinte fondator al societăților filozofice
bilaterale din argentina, Chile, ungaria,
România și la societatea germano-Rusă de
Filozofie a Științei și Tehnologiei; membru
fondator și președinte al asociației
Internaționale de Filosofie sportivă, membru
al academiei Ruse de Știință din Moscova;
membru al academiei Internaționale pentru
Filozofia Științelor și al Institutului
Internațional de Filozofie, paris. Este membru
de onoare al secției de Filozofie a academiei
Române și al academiei Mondiale de litere.
Domnul prof. univ. dr. Hans lenk a scris circa
2.500 de articole și 150 de cărți, fiind tradus

haNs lENk

în 20 de limbi. a început cu lucrări în filosofia
științei și fundamentarea logicii, susținânduși teza de abilitare pe tema „Critica
constantelor logice” (1968). ulterior s-a
dedicat studiilor de epistemologie și
metodologie pragmatică a științelor sociale
și naturale, tehnologie, economie,
neuroștiințe și filosofia limbajului. În filosofia
aplicată, a publicat mai multe studii și cărți
despre responsabilitate socială, performanță
și realizare (în sport, dar nu numai).
În calitate de canotor, a fost de 4 ori
campion al germaniei, de 9 ori campion
universitar și de două ori campion european.
Medialiat cu aur în cadrul echipajului
germaniei de 8+1 la jocurile Olimpice de la
Roma, 1960. Din 1972, membru fondator al
asociației Internaționale de Filosofie a
sportului, organizație al cărei președinte a
fost în perioada 1980-1981.
printre distincțiile primite de domnul prof.
univ. dr. Hans lenk, se regăsesc: Frunza de
argint, distincție prin care germania își
răsplătește sportivii cu rezultate excepționale
(1959 și 1960); premiul noel Baker, acordat
de unEsCO pentru rezultate în cercetare
(1978); Ordinul de Merit al germaniei în grad
de Mare Comandant (2005).
luni, 23 mai 2016, a avut loc ceremonia de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. Hans lenk – sportiv
de performanță german.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 97

NEc PlUs UlTRa
Richard satava

Domnul Richard satava este profesor de
chirurgie la universitatea din washington
Medical Center și consilier științific senior la
armatei americane.
pozițiile anterioare ocupate de domnia sa
includ funcțiile de profesor de chirurgie la
universitatea Yale și o numire militară în
funcția de profesor de chirurgie (usuHs) în
Corpul Medical al armatei sua, repartizat
la secția de Chirurgie generală a Centrului
Medical al armatei walter Reed. a activat
ca manager de programe pentru tehnologie
biomedicală avansată la agenția de
proiecte de Cercetare avansată (DaRpa).
Este licențiat în medicină al universității
johns Hopkins, și al Facultății de Medicină a
universității Hahnemann din philadelphia.
are la activ un stagiu la Clinica Cleveland,
făcându-și rezidențiatul în chirurgie la
Clinica Mayo. De asemenea, a făcut parte
din prestigiosul Comitet pentru sănătate,
alimentație și siguranță al Oficiului pentru
politică Științifică și Tehnologică al Casei
albe. printre funcțiile dobândite de-a lungul
anilor se regăsesc: membru al Comisiilor
emergente de tehnologie și educație
pentru rezidenți și informatică din cadrul
Colegiului american de Chirurgi (aCs); fost
președinte al societății de Chirurgi
Endoscopici americani gastrointestinali

RichaRd saTaVa

(sagEs); fost președinte al societății de
Chirurgi laparoendoscopici (sls); membru
al Consiliului național al Examinatorilor
Medicali (nBME), precum și al mai multor
societăți chirurgicale. Este un autor
recunoscut, cu peste 200 de publicații și
capitole de carte în diverse domenii ale
tehnologiei chirurgicale avansate, inclusiv
chirurgie în mediul spațial, imagistică video
și 3-D, simulare chirurgicală de realitate
virtuală, evaluarea obiectivă a competenței
și formării chirurgicale. În cei 23 de ani de
chirurgie militară, a fost chirurg de zbor
activ, candidat astronaut al armatei,
chirurg MasH pentru invazia grenadei și
comandant de spital în timpul Deset storm,
continuându-și totodată practica
chirurgicală clinică.
În data de 3 iunie 2016, a avut loc
ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa domnului medic Richard
satava – consilier științific senior la Centrul
de comandă și cercetare medicală al
armatei sua, în cadrul bazei militare Fort
Detrick, Maryland.

Eugen simion

Domnul acad. prof. univ. dr. Eugen simion
s-a născut la 25 mai 1933, în Chiojdeanca,
județul prahova. Critic şi istoric literar de
excepție, personalitate de prestigiu a
culturii româneşti.
Între 1952 și 1957 a urmat cursurile
Facultății de litere a universității din
București. printre profesorii săi se numărau
Tudor vianu, george Călinescu, alexandru
Rosetti, Iorgu Iordan. a obținut titlul de
doctor în științe filologice cu teza „Eugen
lovinescu, scepticul mântuit”, condusă de
profesorul Șerban Cioculescu (1969).
a avut numeroase realizări de-a lungul
eminentei şi prodigioasei activități de
promovare, pe care domnia sa a desfășurato atât în ţară cât şi în străinătate, în calitate
de autor, profesor universitar, academician,
preşedinte al academiei Române pentru
două mandate, în perioada 1998-2006,
preşedinte şi director de instituţii
academice. una dintre realizările sale
culturale de importanţă excepţională o
constituie editarea manuscriselor lui
Eminescu: cele 45 de caiete ale poetului,
însumând 14.000-15.000 de pagini, au fost
scanate şi tipărite în 38 de volume şi

98 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

EUGEN siMioN

transpuse pe CD-uri. un alt proiect cultural
de anvergură al domnului academician este
Colecţia Opere fundamentale, în format
pléiade, inițiată în 1999 și care care
cuprinde cei mai importanţi autori români.
Opera domnului acad. prof. univ. dr. Eugen
simion include o multitudine de lucrări,
unele traduse în limbile engleză, germană,
franceză, maghiară. printre acestea, se
regăsesc: proza lui Eminescu (1964);
Orientări în literatura contemporană
(1965); scriitori români de azi I, II, III, Iv
(1974, 1977, 1983, 1989); Timpul trăirii,
timpul mărturisirii. jurnal parizian (1977);
sfidarea retoricii. jurnal german (1985);
Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii
(1995); Fragmente critice, I, scriitura
publică, scriitura taciturnă (1997);
Fragmente critice, II, Demonul teoriei a
obosit (1998); Tânărul Eugen Ionescu
(2009); Ion Creangă. Cruzimile unui moralist
jovial (2011); Cioran – o mitologie a
nedesăvârșirilor (2014).
În data de 7 decembrie 2017, a avut loc
ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa domnului acad. prof. univ.
dr. Eugen simion, preşedinte al secţiei de
Filologie şi literatură a academiei Române,
director al Institutului de Istorie şi Teorie
literară „g. Călinescu” al academiei
Române și preşedinte al Fundaţiei naţionale
pentru Ştiinţă şi artă a academiei Române.

herman berkovits

E.s. dr. Herman Berkovits s-a născut la 14
martie 1947, în Târgu lăpuș, Maramureș,
România. a absolvit Facultatea de
Medicină din Cluj în 1971. Timp de patru
ani a activat ca medic în satele valea
Moldovei (județul suceava), apold și
glodeni (județul Mureș).
În 1975 a părăsit România pentru a se
stabili în Israel, împreună cu familia. avea
să se specializeze la spitalele Bikur Holim și
Hadasa din Ierusalim. Din 1981 a lucrat ca
medic specialist în pediatrie la spitalul
Bikur Holim. Din 1985 conduce propria
clinică de medicină pediatrică și generală
în orașul Ierusalim. E.s. dr. Herman
Berkovits este o personalitate marcantă a
lumii contemporane în domeniul ştiinţelor
medicale și se bucură de prestigiu atât în
Israel, cât şi la nivel internaţional. Ca
recunoaştere a valorii activităţii sale
profesionale, domnul doctor Herman
Berkovits a fost desemnat, din anul 2009,
medicul personal al premierului Benjamin
netanyahu.
Decorat cu Ordinul național pentru Merit
în grad de ofițer, pentru contribuția
personală la susținerea și promovarea
relațiilor dintre România și Israel. Tot ca
urmare a eforturilor susţinute în acest
sens, în data de 15 aprilie 2015, domnul

hERMaN bERkoViTs

NEc PlUs UlTRa
doctor Herman Berkovits a fost numit
consul onorific al României în Israel.
Este membru de onoare al academiei de
Științe Medicale din România și al
asociației Originarilor din România. a
primit distincţia „Cheia orașului București”
(2014), Diploma de Excelență și Medalia
Ierusalimului (2017), Medalia de Onoare
Dr. wilhelm Filderman (2017), premiul de
Excelență acordat de Ministerul pentru
Românii de pretutindeni (2018). Este
ambasador onorific Tarom din anul 2017.
printre altele, s-a implicat în ajutorarea
victimelor incendiului care a izbucnit la
clubul Colectiv din București, la 30
octombrie 2015. După acel nefericit
eveniment, a obținut, sub formă de
donație, medicamente în valoare de
150.000 de euro și a facilitat aducerea în
țară a doi medici specialiști din Israel, care
au tratat persoanele afectate.
joi, 23 noiembrie 2017, a avut loc
ceremonia prin care universitatea „Titu
Maiorescu” din București a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa E.s. Dr. Herman
Berkovits, consul onorific al României
în Israel.

dorin comăniciu

născut în 1964, domnul dr. Dorin
Comăniciu este cercetător de prestigiu în
domenii de vârf ale informaticii: Computer
vision, Medical Imaging şi Machine
learning, având o contribuţie excepţională
la dezvoltarea imagisticii medicale şi la
aplicarea inteligenţei artificiale în domeniul
sănătății. Deține 260 de brevete de invenţie
sua şi 483 de brevete de invenţie
internaţionale.
a susținut prima sa teză de doctorat, în
electronică și telecomunicații, la
universitatea politehnică din București, sub
îndrumarea domnului profesor victor
neagoe, obținând titulatura în 1995. al
doilea doctorat, în inginerie electrică și
computerizată, cu teza privind statistici
solide pentru viziunea computerizată, a
venit în 1999, de data aceasta la
universitatea Rutgers, sub supravegherea
domnului profesor peter Meer. În 2011, a
absolvit programul de management avansat
la wharton school de la universitatea din
pennsylvania.
Organizația de renume mondial Institute of

doRiN coMăNiciU

Electrical and Electronics Engineers
(Institutul Inginerilor Electrotehniști și
Electroniști, IEEE) a acordat domnului dr.
Dorin Comăniciu, în anul 2000, premiul
CvpR Best paper award, care răsplătește
excelența în computer vision and pattern
recognition (viziunea computerizată și
recunoașterea modelelor). aceeași
organizație, IEEE, avea să îl distingă, în
2010, pentru „contribuții esențiale în
viziunea computerizată”, cu premiul
longuet-Higgins, denumit astfel după
savantul Christopher longuet-Higgins. Și tot
IEEE l-a premiat pe domnul dr. Dorin
Comăniciu cu titulatura Fellow 2012, pentru
contribuții la analiza de imagistică medicală
și viziune computerizată. Distincții similare
(Fellow) a obținut, în 2013, 2015 și 2017, de
la organizațiile american Institute for
Medical and Biological Engineering (aIMBE),
Medical Image Computing and Computer
assisted Intervention (MICCaI) și
association for Computing Machinery
(aCM). Din 2019, domnul dr. Dorin
Comăniciu este membru în academia
națională de Medicină din sua.
În data de 10 mai 2018, universitatea „Titu
Maiorescu” din București a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa domnului dr.
Dorin Comăniciu, vicepreşedintele Medical
Imaging Technologies, siemens Healthcare,
princeton, sua.

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 99

NEc PlUs UlTRa

dumitru dorin Prunariu

Domnul gen. lt. (r) dr. ing. cosmonaut Dumitru
Dorin prunariu (născut la 27 septembrie
1952, la Brașov) este inginer aeronautic și
membru de onoare al academiei Române. a
deținut, pe rând, funcțiile de ambasador al
României în Federația Rusă, președinte al
agenției spațiale Române, președinte al
Comitetului Onu pentru Explorarea pașnică
a spațiului Extra-atmosferic (un COpuOs),
președinte al asociației Exploratorilor
spațiului Cosmic (asE), vicepreședinte al
Comitetului de Relații Internaționale al
agenției spațiale Europene (Esa).
practic, și-a început cariera de la o vârstă
fragedă, participând la cercul de
aeromodelism de la Casa pionierilor din
Brașov, unde construia modele de planoare
și de avioane.
a absolvit Facultatea de Inginerie
aerospațială din cadrul universității
„politehnica” din București, în anul 1976, cu
specializarea inginerie aeronautică. După
finalizarea studiilor universitare, a lucrat ca
inginer stagiar la Întreprinderea de
Construcții aeronautice (IaR) din ghimbav
(județul Brașov), între anii 1976-1977.
la 14 mai 1981, domnul gen. lt. (r) dr. ing.
cosmonaut Dumitru Dorin prunariu a
participat la misiunea soiuz 40, din cadrul
programului spațial „Intercosmos”. a

dUMiTRU doRiN PRUNaRiU

petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de
minute. Este al 103-lea pământean care a
ajuns în Cosmos.
Din 1981 și până în 1998 a fost, cu o pauză de
circa doi ani, inspector-șef pentru activități
aerospațiale în cadrul Comandamentului
aviației Militare și apoi al statului Major al
aviației și apărării antiaeriene.
În 1982, a devenit membru al Federației
aeronautice Internaționale, care avea să-i
confere Medalia „Iuri gagarin”.
În anul 1984 a fost decorat cu Medalia de aur
„Hermann Oberth”, a societății germane de
rachete „Hermann Oberth - wernher von
Braun”. la 12 aprilie 2011, la aniversarea a
50 de ani de la primul zbor spațial uman al
lui Iuri gagarin, a primit, din partea
președintelui Rusiei, Medalia de Merit
pentru Explorare spațială.
Decorat cu Ordinul național „steaua
României” în grad de Mare Ofițer (2000),
Ordinul virtutea Militară în grad de Cavaler cu
însemn pentru militari (2010) și Emblema
„Onoarea armatei Române” (2011).
Miercuri, 5 decembrie 2018, a avut loc
ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa domnului gen. lt. (r) dr. ing.
cosmonaut Dumitru Dorin prunariu, primul și
singurul român care a zburat vreodată în
spațiul cosmic.

spyridon Flogaitis

Domnul prof. univ. dr. spyridon Flogaitis s-a
născut la 22 iulie 1950, în grecia. Este una
dintre puținele personalități străine care
deține cea mai înaltă distincție civilă și
militară franceză legiunea de Onoare (légion
d’honneur), după ce a primit gradul de
Chevalier. De asemenea, domnia sa este
Cavaler al Ordinul național de Merit al
Republicii Italiene, cel mai mare ordin de
rang cavaleresc. Domnul profesor este și un
politician recunoscut, ocupând funcția de
ministru în Ministerul de Interne al
administrației publice şi Descentralizării din
Republica Elenă, pentru care a asigurat de
două ori interimatul în 2007 și 2009, precum
și funcția de ministru adjunct pentru afaceri
Europene al greciei. În plan juridic, a
participat la numeroase seminarii și congrese
internaționale de drept administrativ și a
publicat un număr mare de articole și cărți cu
conținut juridic, fiind în prezent director al
Organizației de Drept public European,

100 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

sPYRidoN FloGaiTis

instituție ce a înlocuit Centrul de Drept public
European (EplC) din anul 2007.
În 1974, a devenit avocat la Baroul din atena.
Din 1981 până în 1982, a fost asistent al
consilierului juridic al primului ministru al
greciei, care la acea vreme era andreas
papandreou. În 1984, avocat în Consiliul de
stat, iar în 2011, judecător în Consiliul de
stat. În 1990, înființează firma de avocatură
Flogaitis-sioutis alături de glykeria sioutis, o
firmă de prestigiu cu o clientelă grecească și
internațională.
În 1985, ocupă funcția de director al
Institutului de administrație publică, parte a
Centrului național pentru administrație
publică și administrație locală. Din 2007,
este membru al Consiliului de administrație
al Fundației Elene pentru Cultură.
Din 2011, este membru al Comitetului de
contestații al agenției spațiale Europene.
Din 2000 până în 2009, a fost membru al
Tribunalului administrativ al Organizației
națiunilor unite, iar din 2004 până în 2005,
vicepreședinte al Tribunalului. Din 2006 până
în 2009, a fost președinte al Tribunalului.
joi, 9 mai 2019, a avut loc ceremonia de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. spyridon Flogaitis,
profesor de Drept administrativ la Facultatea
de Drept a universității naționale și
Capodistriane din atena și director al
Organizației de Drept public European.

„Pace, armonie și respect
între studenți și profesorii din campus”

ViaȚa sTUdENȚEască

Există o interacțiune firească și continuă între studenții Universității și conducerea de facto a facultăților, dar și a
Universității în ansamblu. Firește, studenții au probleme inerente de acomodare, organizare, colaborare profesională
intra și extrauniversitară, ba chiar și de ordin personal. Periodic, aceștia își desemnează reprezentanții lor în forurile
care iau în discuție chestiunile curente. Din cei 9 reprezentanți ai studenților în Senatul Universității, dar și cei 20 care
adună și transmit mesaje în Consiliile celor 10 facultăți ale UTM, am ales să vorbim cu 7 dintre aceștia.
I-am întrebat, simplu, și ei au răspuns, la fel de simplu. Concluzia? Este pace, armonie și respect între studenți și
profesorii care predau și conduc destinele instituției. Se poate și mai bine și va fi mai bine!

eforturi considerabile pentru a face ca
lucrurile să se desfășoare în parametri de
normalitate. părerea noastră contează și ne
simțim efectiv sprijiniți în eforturile noastre
ne a ne adapta studiului la distanță.

Cum colaborați cu forurile de conducere
ale Universității „Titu Maiorescu”
în general? Este vocea studenților
auzită și respectată?

Mădălina Chirilă (anul II, reprezentant
în Consiliul Facultății de Drept):
am păşit în această universitate plină de
emoţii şi vise. Deși se spune că atunci când
ajungi în ciclul universitar te aşteaptă doar
greutăţi, că aici „dai piept” cu adevăratele
încercări ale vieţii. Cred că pentru mine, dar
și pentru majoritatea colegilor mei,
începutul a fost unul încărcat de căldură şi
zâmbete. la prima deschidere de an
universitar, conducerea universităţii, cât şi
conducerea Facultăţii de Drept, au pornit
alături de noi, debutanţii acelui an, într-o
călătorie.
Dintotdeauna am crezut în spiritul şi în
vocea noii generaţii, am militat pentru ea şi
consider că una dintre cele mai solide pietre
de temelie pe care se sprijină succesul unei
universităţi sunt studenţii săi. aici, la noi, în
spiritul maiorescian, am găsit o deschidere
şi o bunăvoinţă surprinzătoare a cadrelor
didactice, dispuse a-şi face timp pentru
micile detalii din viaţa studenţilor.
Ca reprezentant al studenților în Consiliul
Facultății de Drept, am constatat că există în
permanență cineva din conducere care ne
ascultă şi ne susţine. Cel mai important
lucru a fost că mereu am găsit pe cineva
dispus să ne călăuzească, să facem mai bine
şi să ne depăşim limitele.

MădăliNa chiRilă

Vittorio Rossi (anul II, reprezentant în
Senatul UTM):
Din punctul meu de vedere, în cadrul uTM
a existat și există o colaborare cu adevărat
eficientă între studenţi şi forurile de
conducere. vocea studenţilor este mereu
ascultată; profesorii şi conducerile
facultăților respectă punctele noastre de
vedere, observațiile, solicitările și
propunerile venite din partea noastră.
Roadele bunei conlucrări s-au văzut mai
ales în această perioadă generată de criza
sanitară, complicată pentru toți.
studenţii sunt mereu consultați și se depun

Alexandra Biban (anul II, reprezentant în
Consiliul Facultății de Drept):
În ceea ce priveşte colaborarea cu forurile de
conducere ale universităţii „Titu Maiorescu”,
nu am avut ceva de obiectat. s-au găsit
mereu soluţii la problemele ridicate de
studenţi, în aşa fel încât procesul de
învățământ să decurgă bine, atât pentru
studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.
Există o comunicare deschisă, sugestiile
studenţilor sunt luate consecvent în seamă,
pentru a asigura un echilibru mai ales acum,
când cursurile se desfăşoară în mediul online.
Cursanţii universităţii „Titu Maiorescu” se
bucură de tot ceea ce este necesar unei veți
studențești decente: librărie, cantină,
cafenea, biblioteci, programe Erasmus,
programe foarte bune de master la nivel de
universitate, dar și de o deschidere
binevenită din partea profesorilor, care
ajută la o comunicare eficientă și la
menținerea unei atmosfere armonioase şi
călduroase.
Iulian Tănașcu (anul III, Facultatea de
Informatică, reprezentant în Senatul și
Consiliul Facultății): Relația pe care o avem
noi, reprezentanții Facultății de Informatică,
cu forurile de conducere, este una de

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 101

ViaȚa sTUdENȚEască
ceea ce am cerut, în limitele posibilităților.
așadar, pot afirma că vocea studenților este
auzită și respectată.

ViTToRio Rossi

egalitate, nu una ierarhică; studenții sunt
priviți ca parteneri, nu ca niște oameni pe
care conducerea îi ”păstorește”. am fost
sprijiniți mereu, la concursurile
internaționale, în cadrul deplasărilor în
străinătate prin programele ERasMus sau în
cazul unor simple proiecte, iar conducerea
(atât dl președinte urs, dna vicepreședinte,
prorectorii și decanul Iustin priescu) ne-a
oferit un real ajutor logistic și material, dar
și asistență. niciodată nu am fost lăsați să
,,ne descurcăm’’, ci ni s-a oferit, în limita
bunului simț, concursul necesar.
Mai mult decât atât, în cei trei ani ai
studenției, am fost reprezentant atât în
Consiliul Facultății de Informatică, cât și în
senatul universității. au apărut probleme,
cum de altfel este și normal, dar nu a existat
nici măcar o singură situație care să nu fie
rezolvată prin dialog. un lucru pe care îl
apreciez mult la forul decizional este acela
că, deși avem păreri diferite de foarte multe
ori, ne respectăm punctele de vedere și
încercăm să ajungem la un numitor comun.

iuliana andreea Călina (anul III, Facultatea
de Finanțe, Bănci, Contabilitate și
Administrarea Afacerilor, reprezentant în
Senat): Consider că există o colaborare
profesor-student cât se poate de deschisă și
eficientă. Încerc să fiu acea voce “neauzită”
a colegilor mei studenți și reușesc să fac
acest lucru, ori de câte ori se ivește ocazia.
Înțelegerea pe care profesorii o arată
studenților, respectul și susținerea sunt “la
ele acasă”. Încă din prima clipă în care am
pășit în această universitate, am fost primită
“cu brațele deschise”, iar din clipa în care iam văzut pe domnii profesori, mi-am dat
seama că sunt niște oameni care știu să își
facă treaba și am știut că voi avea multe de
învățat de la dânșii.
Cum vă poziționați comparativ, în
numele organizației, dar și personal, în
cadrul UTM, având în vedere că
interacționați cu alți colegi din alte
instituții de învățământ superior de stat
și private?

Mădălina Chirilă: În ciuda comentariilor care
mai apar public în legătură cu învăţământul
privat, niciodată nu am considerat că acest
sistem alternativ ar putea avea performanțe
mai modeste. Şi cu siguranţă niciodată nu

Rareș braia (anul IV, Facultatea de
Medicină Generală, reprezentant în Senat):
pot afirma cu tărie că pe tot parcursul
studiilor mele am avut o relație bilaterală
bazată pe respect, încredere și bunăvoință.
Cu fiecare ocazie în care studenții au
întampinat diverse probleme sau au avut
oarecare doleanțe, conducerea universității
ne-a stat la dispoziție și ne-a sprijinit în tot

102 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

iUliaNa aNdREEa căliNa

am simţit că plec cu un dezavantaj fiind
studentă a unei universităţi private. Din
contră, am ales învăţământul privat din
pricina condiţiilor oferite, şi totodată din
pricina programelor de studii propuse de
universitatea „Titu Maiorescu”.
În contextul pandemic actual, universitatea
noastră a excelat din punct de vedere al
reacţiei şi al coordonării. Cursurile au mers
mai departe, pierderile fiind minimizate.
Criza pandemică a închis amfiteatrele, a pus
lacătul pe uşile bibliotecilor, însă studenţilor
maiorescieni le-a fost călăuzit drumul de
răbdarea şi dorinţa dascălilor de a continua
activitatea didactică. Eforturile au fost
îndreptate spre încercarea de a se identifica
cele mai bune soluţii pentru ca studenţii să
nu fie prejudiciaţi în dorinţa lor de a învăţa.
a fost greu, este greu, dar cred că
împreună, noi, comunitatea maioresciană,
reuşim să traversăm cu brio această criză ce
a răvășit societatea.
Consider că universitatea noastră reuşeşte
cu succes să spulbere miturile care au
învăluit învăţământul privat. Din punctul
meu de vedere, al unei studente din mediul
privat, consider că mă situez pe picior de
egalitate cu oricare alt student din
învăţământul de stat sau privat.

Vittorio Rossi: Îmi consider poziţia a fi una
obiectivă şi neutră, bucurându-mă în acelaşi
timp că am ocazia să văd perspective, opinii
şi situaţii diferite. Învăţ de la fiecare dintre
cei implicați în procesul de instruire, şi
colaborez foarte bine şi cu colegii mei din
învăţământul superior de stat. Mă bucur de
fiecare dată când observ că opiniile noastre
se întâlnesc într-un punct comun, dar
apreciez deopotrivă şi când avem păreri
diferite pe care le împărtăşim şi le discutăm,
ajungând astfel să-mi însuşesc informaţii noi.
Ca reprezentant al studenților în Consiliu,
pot avea o imagine de ansamblu, coerentă
și completă. această poziţie mă ajută să
descopăr oameni noi, din fel și fel de
generaţii, de la care am mereu ce învaţa.
Alexandra Biban: nu m-aş poziţiona la un
nivel superior, dar pot să adaug că mă simt
confortabil făcând parte din această
universitate. Din punct de vedere personal,
faptul că mă aflu aici m-a ajutat destul de
mult în dezvoltarea mea personală, atât ca
om, cât şi ca viitor jurist.

ViaȚa sTUdENȚEască
Iuliana Andreea Călina: Consider că,
indiferent de poziția pe care o avem fiecare,
fie că vorbim de instituții de stat sau de cele
private, suntem oameni înainte de toate și
ar trebui să plecăm de la un raport de
egalitate. Fiecare dintre noi avem opinii și
percepții diferite, iar acestea trebuie
respectate indiferent cum ar fi (pozitive sau
negative). Ca reprezentantă a studenților,
am ocazia de a întâlni astfel de oameni, de a
schimba idei și păreri cu aceștia și de a
învăța lucruri fascinante și interesante
de la ei.
Cum considerați că a evoluat UTM?
Ce așteptări și perspective întrevedeți
după 30 de ani de la fondare?
iUliaN TăNaȘcU

iulian tănașcu: Încă de la ”debutul” meu ca
student al uTM, am căutat să fiu vocea
studenților de la facultatea pe care o
reprezint. am considerat că o bună
reprezentare constituie și calea spre o
dezvoltare rapidă și sănătoasă a facultății și
a universității. am încercat să fiu interfața
nemulțumirilor și a bucuriilor fiecărui
student din facultate în anii studenției, iar
acest lucru a adus anumite beneficii
evidente studenților.
În relația cu mediul extern, îmi place să mă
consider, atât eu, cât și colegii mei,
ambasadori ai acestei facultăți. În
nenumărate rânduri, atât în cadrul unor
întâlniri cu președintele Iohannis, cât și cu
reprezentanți ai altor universități din
România și de peste hotare, am căutat să
descriu sincer ceea ce înseamnă azi
universitatea ”Titu Maiorescu”. sper că
intervențiile mele au avut un efect pozitiv
asupra imaginii instituției.
Radu Braia: Este binecunoscut faptul că în
anii ’90 au fost înființate numeroase
facultăți de medicină generală care
urmăreau să fie la fel de performante ca
uMF Carol Davila. Dintre acestea, singura
care a rămas competitivă este cea din
cadrul uTM, restul facultăților de profil
desființându-se progresiv. În concluzie,
consider că studenții uTM sunt cel puțin la
fel de bine pregătiți ca și studentii altor
facultăți de medicină din țară.

Mădălina Chirilă: În cei 30 de ani de
existență, universitatea „Titu Maiorescu” a
trecut, firește, prin momente mai bune și
mai puţin bune, a trecut cu paşi hotărâți
de la autorizare provizorie la acreditare,
iar astăzi a ajuns să fie o instituţie de
învăţământ care se bucură de un renume
şi de un prestigiu pe măsura eforturilor ce
s-au făcut de-a lungul anilor.
universitatea noastră se află într-o
incredibilă ascensiune. Împreună,
conducerea administrativă și corpul
didactic, laolaltă cu studenții, pot stabili
noi ținte și direcţii de dezvoltare pentru
următorii de ani.
Cred că se vor înregistra noi performanțe,

că motivele de mândrie ale universității
„Titu Maiorescu” vor fi tot mai
numeroase. Consider că cei 30 de ani de
existenţă reprezintă doar „cuvântul de
deschidere” al unei voci care se va face
tot mai auzită în mediul academic din
România.
Mă aştept ca proiectele şi relaţiile
internaţionale să se înmulţească şi să
dezvolte, programele de studii să se
perfecţioneze, iar activitatea de cercetare
ştiinţifică să crească exponenţial în
următoarea perioadă. Dispunem de toate
cele necesare unei dezvoltări susținute,
de o conducere cu vocația reuşitei, de o
comunitate academică dornică de
excelenţă şi, nu în ultimul rând, de
studenţi care pot, prin rezultatele lor, să
sporească faima universităţii noastre.
Vittorio Rossi: sunt încântat să observ
evoluţia pe care o are uTM şi sunt convins
că acest proces va continua! la cârmă sunt
oameni ambiţioşi, care nu se mulţumesc cu
puţin. Cu asemenea valori adunate sub
stindardul uTM, dezvoltarea va fi vizibilă și
pe viitor. nu am aşteptări specifice, fiindcă
ştiu că orice aș anticipa, la un moment dat
voi fi plăcut surprins.
Cred că această facultate a crescut cu
fiecare generaţie pe care a format-o şi în
care şi-a expus continuu valorile pe care le
susţine. Mai cred că prin fiecare generaţie
au fost dați cetății oameni din ce în ce mai
buni. a fost o creştere constantă şi firească.
De aceea, la finalul studiilor mă voi simți
onorat să păşesc în lume cu o diplomă a
facultății de la „Titu Maiorescu”!
Alexandra Biban:
Consider că şi acum, dar și în viitor, uTM va
urma calea dezvoltării, modernizării şi
perfecționării. Este un brand solid, o
„pepinieră” recunoscută de specialiști, care
va completa cu argumente solide galeria
celor mai onorabile instituții românești de
învățământ superior.

alExaNdRa bibaN

iulian tănașcu: În timpul liber, în
momentele în care nu sunt student, sunt
antreprenor. Îmi place să am o imagine
before and after și o proiecție asupra
viitorului. pandemia a afectat învățământul
din România, toate universitățile simțind
acest lucru, în special studenții. Din punctul

PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 103

ViaȚa sTUdENȚEască
de vedere al uTM, activitatea s-a
repoziționat mult mai repede în comparație
cu universitățile de stat. În momentul de
față activitatea didactică este, pe alocuri,
chiar mai eficientă decât înainte.
Există lucruri pe care trebuie să le
îmbunătățim în continuare. Există procese
care pot fi automatizate, parteneriate care
pot fi semnate și pot ajuta și profesorii și
studenții. Cred că lucrurile au evoluat în cei
trei ani, de când am pășit în universitate.
studenții încep să-și cunoască drepturile și
obligațiile, profesorii au înțeles că se
dorește calitate, nu cantitate din partea lor,
procesele s-au perfecționat.
așteptările studenților vor crește de la un
an la altul, de la o generație la alta. aceste
schimbări reprezintă o provocare pe care
conducerea universității trebuie să o aibă în
vedere, venind în întâmpinarea lor cu
programe și proiecte creative. viitorul arată
bine și universitatea merită promovată mai
mult.
Radu Braia: uTM a evoluat într-o manieră
echilibrată, în mod natural, fiind firesc să se
întâmple așa, de vreme ce am beneficiat de

Institutul Clinic Fundeni sau spitalul Clinic
Dr. victor Babeș, cât și cu unități
performante private, precum spitalul Clinic
sanador sau spitalul Clinic Monza. așadar,
în aceste condiții, viitorul mediciniștilor din
uTM nu poate fi decât unul strălucit.

RadU bRaia

aportul unor cadre didactice de renume, cât
și de dotări de ultimă generație. Din
momentul fondării și până astăzi, Facultatea
de Medicină și-a extins colaborarea cu
unități sanitare prestigioase de stat, precum
spitalul universitar Militar Central București,

Iuliana Andreea Călina: universitatea “Titu
Maiorescu” va continua să se dezvolte și să
se modernizeze, astfel încât aceasta să se
mențină la un nivel de înalt. universitatea a
știut să își consolideze un brand solid care
este recunoscut, atât în țară, cât și în
străinătate. În același timp, aceasta a reușit
să gestioneze ireproșabil toată perioada
pandemică, gândindu-se la sănătatea
studenților și siguranța acestora, mutând
orele în mediul on-line.
Îndemn cu încredere pe toți viitorii studenți
care își doresc să vină la uTM, cât și pe cei
care au un dubiu oricât de mic în privința
acesteia, să vină cu încredere, pentru că aici
vor cunoaște oameni de calitate, potențiali
colegi care le pot deveni, pe viitor, adevărați
prieteni, profesori cu o pregătire academică
desăvârșită. vor avea parte necondiționat
de susținere, respect și înțelegere.

UTM-ist la 50 de ani!

Sorin Milutinovici, student în anul III, Facultatea de Informatică
am devenit student la uTM, Facultatea de Informatică, la
aproape 50 de ani. la vârsta la care se urmează în mod
tradițional cursurile unei facultăți, eu am
absolvit Facultatea de geologie și geofizică de
la universitatea din București. Deși sunt
geolog ca formație, de mai bine de 20 de ani
lucrez în domeniul informaticii.
schimbările în proceduri și legislație fac
necesară (sau cel puțin utilă) o diplomă.
universitatea „Titu Maiorescu” mi-a fost
recomandată de alți colegi care i-au urmat
cursurile. am descoperit o facultate agilă,
deschisă oricărei forme de dialog, ai cărei
profesori sunt abordabili și disponibili. Filozofia
educațională este interesantă, majoritatea
cursurilor sunt foarte practice, nu se simte
încărcătura teoretică obsesivă din alte medii
universitare. Dialogul între studenți și profesori
sau conducere este încurajat și părerile studenților luate în calcul.

104 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro

am avut ocazia să observ schimbări în activitatea didactică,
schimbări propuse de foștii studenți și realizate între timp.
Eram încă student la Facultatea de geologie când
au început să apară universitățile private în
România. Ele erau privite de majoritatea colegilor
și profesorilor mei cu neîncredere, crezându-se
că vor dispărea după câțiva ani, ceea ce s-a și
întâmplat în multe cazuri.
nu a fost cazul uTM, care a crescut constant și
ale cărei facultăți au devenit din ce în ce mai
apreciate. 30 de ani mai târziu, este evident că,
indiferent de echipele care s-au perindat la
conducerea sa în acest răstimp, aici s-a
manifestat o viziune corectă, o dorință reală de
performanță educațională. Mă bucur că
prezicerile colegilor și profesorilor mei s-au
dovedit false în acest caz și mă bucur că există în
România un model universitar privat care se
dovedește nu numai funcțional, dar și remarcabil!Fleepit Digital © 2020