Pro Universitaria UTM Bucuresti

Februarie 2021 | Preț: 40 lei | www.prouniversitaria.ro
Februarie 2021 | Preț: 40 lei | www.prouniversitaria.ro

Universitatea „Titu Maiorescu” – 30 de ani de creștere neîntreruptă

Februarie 2021 | Preț: 40 lei | www.prouniversitaria.ro


Universitatea „Titu Maiorescu” –

EdiToRial  portdrapelul învățământului superior privat din România de NicolaE cîRsTEa, a Președintele Grupului Editorial Universul Juridic – Pro Universitaria șa cum v-a obișnuit, Revista pRO unIvERsITaRIa vi se înfățișează și de această dată într-o formulă editorială de sărbătoare, prilejuită de aniversarea a trei decenii de existență a universității „Titu Maiorescu”. Îmbrăcăm haine de gală și suntem onorați să vă supunem atenției aspecte importante legate de construcția acestei universități, dorindu-ne cel mai mult să realizăm un „puzzle” dinamic și cuprinzător, ce reflectă aproape tot ceea ce reprezintă uTM la 30 de ani de la înființare. După o primă ediție, dedicată universității Babeș-Bolyai din Cluj-napoca și lansată în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2019-2020, în prezența președintelui României, dl Klaus Iohannis, pe data de 30 septembrie 2019, ocazie cu care universitatea transilvană și-a sărbătorit centenarul, ne întoarcem în București, unde facem cunoștință și împărtășim cu dvs. reușita unui demers care, foarte probabil, acum 30 de ani și poate chiar și mai târziu, ar fi părut o utopie. puțini sunt aceia care au pariat pe ceea ce ar putea reprezenta universitatea „Titu Maiorescu” în spațiul universitar românesc și, cu siguranță, și mai puțini au mizat pe ceea ce a reușit să realizeze efectiv această comunitate academică de excepție, pe care o reflectăm în paginile acestei ediții. După foarte multe criterii, universitatea „Titu Maiorescu” este cea mai importantă instituție de învățământ superior privată din România, o construcție solidă, formată din 10 facultăți, cu 24 de programe de studii universitare de licență, 20 programe de masterat în 7 domenii de studii universitare de master și 3 școli doctorale: Drept, Medicină și Medicină Dentară. la fel de importanți sunt cei peste 8.000 de studenți din țară, dar și din străinătate, de unde vin sute dintre cursanții universității. parcursul universitar a cunoscut perioade propice, pe care le parcurgem împreună cu dvs. în paginile revistei, beneficiind de inspirația fondatorilor și a continuatorilor acestui demers inițiat în 1990. au fost decizii care astăzi se arată a fi fost cu adevărat inovatoare, decizii prin care s-au deschis porțile unor facultăți care rivalizează astăzi, prin dotări, corp didactic și rezultate, cu multe universități de stat. atunci când, acum 30 de ani, a fost înființată Facultatea de Medicină generală și, ulterior, s-a ajuns la dezvoltarea complementară a facultăților de stomatologie, respectiv asistență Medicală, lucrurile pluteau într-un Revista PRO UNiveRsitaRia NiCOLae CÎRstea – DIRECTOR nICOlaE.CIRsTEa@pROunIvERsITaRIa.RO Februarie 2021 CRistiaN PaveL – REDaCTOR ȘEF REvIsTa@pROunIvERsITaRIa.RO vaLeNtiN GROs – sEnIOR EDITOR REvIsTa@pROunIvERsITaRIa.RO aUReLiaN LeaHU – TEHnOREDaCTaRE COMpuTERIZaTĂ DTp@unIvERsuljuRIDIC.RO taNia MiLitaRU – pROCEsaRE TEXT TanIa.MIlITaRu@unIvERsuljuRIDIC.RO aNDRei Matei – CORECTuRĂ REDaCTOR3@unIvERsuljuRIDIC.RO iOaN CiORteaNU – REspOnsaBIl TIpaR TIpOgRaFIa@nCpRInTIng.RO DaNa CĂPRiCeRU – DIRECTOR EDITuRĂ EDITuRa@pROunIvERsITaRIa.RO CORNeLiU ROCiU – DIRECTOR vÂnZĂRI vanZaRI@unIvERsuljuRIDIC.RO aLiNa GRiGORaȘ – DIRECTOR pORTal pORTal@unIvERsuljuRIDIC.RO provizorat pe care tranziția românească l-a perpetuat, inclusiv în activitatea academică, mult mai mult decât ne-am fi dorit cu toții. Înființarea unei Facultăți de psihologie și a unei Facultăți de Informatică a făcut să se consolideze un demers care nu părea să aibă, la momentul respectiv, prea mulți sorți de izbândă. Managementul angajat în această construcție – senatul universității, fondatorii acesteia, conducerile facultăților – a sperat însă că poate face mai mult, că merită să investească mai mult pentru ca viitorul să arate mai bine. sau chiar mult mai bine! Iată că astăzi ideile și deciziile luate acum mulți ani fac din universitatea „Titu Maiorescu” portdrapelul învățământului superior privat din România. Elogiem în paginile revistei o „ctitorie”, ne aducem aminte de momente frumoase, parcurgem împreună cu factorii de decizie aspecte din viața universitară cotidiană, provocând cititorul să aprofundeze și să-și răspundă la întrebări, să-și clarifice o parte dintre aspectele mai puțin cunoscute legate de istoria și devenirea acestui pol academic, de organizarea și afirmarea facultăților, de fondatori și de tot ceea ce înseamnă spiritul maiorescian pe care universitatea l-a consolidat după Revoluția din decembrie ’89 în viața academică a României. ne bucurăm să fim, iată, împreună la această aniversare, să fim contemporanii acestei construcții și să marcăm aici, în paginile acestei reviste, o dovadă scrisă a ceea ce a fost, este și va deveni universitatea „Titu Maiorescu”. la mulți ani! PUbLiCație eDitatĂ De eDitURa PRO UNiveRsitaRia B-Dul IulIu ManIu nR. 7, CORp C, sECTOR 6, BuCuREȘTI TEl. (+4)0732.320.664 www.pROunIvERsITaRIa.RO issN 2668-5752, issN-L 2668-5752 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 1

Universitatea „Titu Maiorescu” –

sUMaR

ViVaT acadEMia  UN blazoN dE NoblEȚE 4 Gaudeamus igitur 5 titu Maiorescu – un nume cu acoperire universală 13 Figuri ilustre din galeria Universității „titu Maiorescu” oRElE asTRalE alE UTM 6 Universitatea „titu Maiorescu”, o universitate de elită în spaţiul cunoaşterii UNiVERsiTaTEa azi 16 Radiografie UtM: pași hotărâți, bioritm sănătos 8 titu Maiorescu, un univers românesc 12 titu Maiorescu – un luminător al culturii româneşti iNTERViURi EsENȚialE moderne 26 „Nu avem voie să ne ferim 42 După 30 de ani, Universitatea 32 „Ca medic și rector, visul meu este spitalul Universitar «titu Maiorescu»!” interviu cu prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul universității „Titu Maiorescu” 46 „Migrarea activității didactice în de adevăr: Universitatea «titu Maiorescu» este, astăzi, una dintre cele mai bune universități din România!” interviu cu prof. univ. dr. Iosif urs, președintele universității „Titu Maiorescu” „titu Maiorescu” – trei decenii de evoluție exemplară interviu cu prof. univ. dr. ing. valentin Corneliu pau, vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al universităţii „Titu Maiorescu” spațiul virtual a fost o reușită la Universitatea «titu Maiorescu»" interviu cu conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector, universitatea „Titu Maiorescu” 36 „Îi învățăm pe studenți și cum să învețe, nu doar le transmitem cunoștințe; asta se face la noi mai bine decât la alții!” interviu cu prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele senatului universității „Titu Maiorescu” 50 „atenție, universitate privată: grad de încredere ridicat!” interviu cu prof. univ. dr. Dumitru gheorghiu, prorector, universitatea „Titu Maiorescu” 39 „Universitatea «titu Maiorescu» 53 „Universitatea «titu Maiorescu» 56 „Rezistă cei mai buni, care se afirmă și se consacră prin spirit vizionar și inovator, prin cultivarea valorii autentice, a calității și a performanței!” interviu cu prof. univ. dr. sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, universitatea „Titu Maiorescu” 60 „Un pol de erudiție academică - se situează în topul universităților din România!” interviu cu prof. univ. dr. smaranda angheni, vicepreședinte al Consiliului de administrație al universității „Titu Maiorescu” se află într-o poziție fruntașă nu doar în rândurile universităților din România, ci într-o panoramă a universităților lumii!” interviu cu prof. univ. dr. ing. Titi paraschiv, prorector al universității „Titu Maiorescu” iNTERViURi EsENȚialE 2 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro Facultatea de Drept a Universității «titu Maiorescu»” interviu cu conf. univ. dr. Manuela Tăbăraş, decanul Facultăţii de Drept, universitatea „Titu Maiorescu”

sUMaR

sUMaR

64 „Pregătim un rebranding al facultății, visăm și la o școală doctorală în contabilitate!” interviu cu prof. univ. dr. Ionica Oncioiu, decanul Facultății de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi administrarea afacerilor, universitatea „Titu Maiorescu” 80 „țelul nostru este să deschidem și o școală doctorală în informatică!” interviu cu conf. univ. dr., ing. Iustin priescu, decanul Facultății de Informatică, universitatea „Titu Maiorescu” 67 „Facultatea de Medicină Dentară are șanse să fie parte a unui reper de nivel european.” interviu cu conf. univ. dr. anna Maria pangică, decanul Facultății de Medicină Dentară, universitatea „Titu Maiorescu” 70 „80% dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină a Universităţii «titu Maiorescu» promovează anual examenul de rezidențiat!” interviu cu conf. univ. dr. Elena Rusu, decanul Facultății de Medicină, universitatea „Titu Maiorescu” 83 „După acreditarea aRaCis, vizăm și un program de masterat în Managementul serviciilor de sănătate Publică.” interviu cu lect. univ. dr. liviu Martin, decanul Facultății de asistență Medicală din Târgu jiu, universitatea „Titu Maiorescu” 86 vom avea, de anul viitor, la târgu 74 „acreditarea Facultății de Farmacie va fi pasul major, examenul nostru de maturitate!” interviu cu lect. univ. dr. Roxana Colette sandulovici, decanul Facultăţii de Farmacie, universitatea „Titu Maiorescu” 76 „Universitatea «titu Maiorescu» oferă cel mai extins domeniu de masterat din țară în domeniul psihologiei.” interviu cu prof. univ. dr. viorel Iulian Tănase, decanul Facultății de psihologie, universitatea „Titu Maiorescu” NEc PlUs UlTRa 93 „DOCtORi HONORis CaUsa” ai UNiveRsitĂții „titU MaiOResCU” 15 stele în „galaxia” uTM Jiu, un nou program de masterat – „Criminalistică și instituții de Drept Penal”! interviu cu lect. univ. dr. Cristian Drăghici, decanul Facultății de Drept și Științe Economice Târgu jiu, universitatea „Titu Maiorescu” 90 „Universitatea «titu Maiorescu» este universitatea din sistemul privat cu cele mai multe școli doctorale.” interviu cu prof. univ. dr. nicolae voiculescu, directorul Consiliului pentru studiile universitare de Doctorat, universitatea „Titu Maiorescu” ViaȚa sTUdENȚEască 101 „Pace, armonie și respect între studenți și profesorii din campus” PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 3

sUMaR

ViVaT acadEMia

Gaudeamus igitur să ne bucurăm, așadar! ubi sunt qui ante nos In mundo fuere? vadite ad superos Transite in inferos Quos si vis videre. unde-s, oare, Cei ce-au trăit înainte-ne? poți s-ajungi până-n Ceruri sau să pășești prin Iad De dorești să-i revezi. gaudeamus igitur Iuvenes dum sumus. post iucundam iuventutem post molestam senectutem nos habebit humus. vita nostra brevis est Brevi finietur. venit mors velociter Rapit nos atrociter nemini parcetur. să ne bucurăm, așadar! Cât încă suntem tineri Fiindcă dup-o tinerețe agitată, Și-o bătrânețe-ngreunată, Țărâna ne va avea pe toți. viața ne este scurtă va fi terminată prea curând, Moartea vine fulgerător atroce ne agață-n ghearele-i. nimeni nu-i cruțat de-aceasta. vivat academia! vivant professores! vivat membrum quodlibet; vivant membra quaelibet; semper sint in flore. Trăiască școala! Trăiască profesorii! Trăiască fiecare-ntrebător! Trăiască fiecare-ntrebătoare! Fie ca ei să-nflorească de-a pururi! vivat et respublica et qui illam regit. vivat nostra civitas, Maecenatum caritas Qui nos hic protegit. Trăiască patria Și cei ce-o conduc! Trăiască-ne orașul Și binefăcătorii acestuia Care, prin caritatea lor, ne oferă siguranță! vivant omnes virgines graciles, formosae. vivant et mulieres Tenerae, amabiles, Bonae, laboriosae. pereat tristitia, pereant dolores. pereat diabolus, Quivis antiburschius atque irrisores. 4 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro Trăiască toate fecioarele Binevoitoare și curate la suflet! Trăiască, de-asemeni, Femeile tandre, iubitoare Și pline de hărnicie! Fie ca tristețea să piară! Fie ca urâtorii să piară! Fie ca Diavolul să piară! Fie ca oricine-i împotriva școlii noastre, Oricine-ar râde de-aceasta, să piară!

ViVaT acadEMia

Titu Maiorescu –

un nume cu acoperire universală ViVaT acadEMia Motto: „Prin tot ceea ce facem, ne dorim să-l redăm pe Titu Maiorescu posterității altfel decât s-a făcut. Până va avea încă un monument undeva, într-un parc bucureștean, are un monument în conștiința și-n credința comunității maioresciene din Universitatea care îi poartă numele și care, într-adevăr, se mândrește cu mentorul său spiritual!” (prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”) anul trecut s-au împlinit 180 de ani de la nașterea marelui Titu Maiorescu, cel care chezășuiește cu numele său destinele universității fondate acum trei decenii. academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filosof, pedagog, politician și scriitor român, prim-ministru al guvernului României între anii 1912 și 1914, membru fondator al academiei Române, personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului XIX și începutului secolului XX, Titu Maiorescu s-a născut pe data de 15 februarie 1840, în oraşul Craiova. Tatăl său, Ioan Maiorescu, era profesor şi inspector la Şcoala Centrală din oraş. adevăratul nume al tatălui nu era Maiorescu, ci Trifu. acesta a ales să şi-l schimbe datorită unei înrudiri după mamă cu petru Maior, talentatul reprezentant al Şcolii ardelene. preocupările culturale ale lui Titu Maiorescu depăşeau cu mult aria curriculară de învăţământ, chiar şi la viena. Șef de promoție la academia Tereziană Mutarea familiei la viena, în 1851, a însemnat pentru adolescentul Titu liviu începerea cursurilor la faimoasa academie Tereziană, pe care a absolvit-o în 1858, ca șef de promoție. De altfel, specifice lui Maiorescu i-au fost atât viteza cu care și-a finalizat studiile, cât și seriozitatea acestora. astfel, în doar câțiva ani, din 1859 și până în 1861, a studiat filosofia la universitatea din Berlin, a obținut doctoratul la giessen, în 1859, și a devenit, la paris, licențiat în litere și filosofie, în 1860, și în drept, în 1861. Traducea, încă de la 18 ani, capitole importante din autori precum Dickens sau Hegel, iar lecturile sale cuprindeau atât autori moderni precum lessing, cât şi autori clasici: Homer, virgiliu. limbile străine şi clasice erau studiate cu asiduitate de către tânărul cărturar: engleza, franceza, germana erau combinate cu lecţii de greacă şi latină. De asemenea, Titu Maiorescu era un frecvent vizitator al teatrului şi operei, dovedind şi o aplecare spre dramaturgie, poezie şi muzică. a fost un reformator în mai multe domenii, precum ortografia limbii române, pedagogia sau critica literară. Ceea ce l-a surprins şi l-a îndurerat cel mai mult a fost că majoritatea românilor cu studii în străinătate „reveniți în țară” doreau un progres rapid şi superficial. aşa a ajuns Maiorescu la teoria formelor fără fond. Maiorescu a pornit de la premisa că în toate straturile culturii române se poate identifica viciul „neadevărului”, al imitației, al superficialității, în urma unui elan al occidentalizării. afirma cu multă înțelepciune: „Cea dintâi şi cea mai mare diferenţă între adevăr şi frumos este că adevărul cuprinde numai idei, pe când frumosul cuprinde idei manifestate în materie sensibilă.” Teoria de la baza junimismului politic Celebra sa teorie a formelor fără fond stă la baza junimismului politic și este „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion luca Caragiale și Ioan slavici. a manifestat o putere vizionară deosebită, care i-a permis să identifice principalele probleme cu care se confrunta orizontul cultural românesc la acea vreme. De aceea, el rămâne în istoria poporului nostru un ctitor al literaturii şi mecena al multor scriitori şi acum. Este uşor de anticipat cum ar evoca prezentul poporului român acum, mai ales că teoria formelor fără fond, din păcate, rămâne la fel de actuală, după cum afirma: „În înţelesul celor mari stă şi înţelesul celor mici, dar niciodată dimpotrivă. Omul trebuie înţeles ca un element de evoluţiune. să nu ne întrebăm: ce este cineva? să ne întrebăm: ce devine? Creşte, stă sau dă înapoi?”. Titu Maiorescu a murit pe 18 iunie 1917, în București, la vârsta de 77 de ani, în urma unei afecțiuni cardiologice. Își doarme somnul de veci la Cimitirul Bellu din Capitală. După 30 de ani, universitatea „Titu Maiorescu” își continuă misiunea de a educa și forma generațiile tinere pe coordonatele uneia dintre înțelepciunile marelui erudit: „lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea omului, ci legătura care le uneşte.” PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 5

Titu Maiorescu –

oRElE asTRalE alE UTM

Universitatea „Titu Maiorescu”, DUPĂ 30 De aNi, tOate PâNzeLe sUs! o universitate de elită în spaţiul cunoaşterii Universitatea „Titu Maiorescu” din București și-a deschis porţile pentru noul an universitar, 2020-2021, printr-o ceremonie de deschidere din data de 1 octombrie, în Aula Magna, cu o prezenţă restrânsă, formată din conducerea Universităţii și a facultăţilor și din studenţii de anul I admiși primii la programele de studii. Organizată în format hibrid, manifestarea a fost transmisă live pe site-ul universităţii (www.utm.ro), astfel încât a fost accesibilă și celorlalţi studenţi, cadrelor didactice, întregii comunităţi universitare și tuturor celor interesaţi. Festivitatea de deschidere s-a desfăsurat cu respectarea strictă a măsurilor de distanţare, protecţie și igienă impuse de pandemia COvID-19. prezidiul evenimentului a fost compus din prof. univ. dr. Iosif urs, președintele universităţii „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul universităţii, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele senatului, prof. univ. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul sănătăţii și profesor titular al universităţii. presedintele Iosif urs a subliniat că deschiderea noului an universitar are loc întrun an de o importanţă specială, 2020, când universitatea „Titu Maiorescu”, fondată în 1990, împlinește 30 de ani de existenţă. universitatea a parcurs un drum lung al construcţiei și devenirii de-a lungul acestei istorii, proces care a culminat cu realitatea instituţională de azi și statutul actual al universităţii. În prezent, universitatea „Titu Maiorescu” se situează între cele mai bune universităţi ale României, fiind o instituţie de învăţământ superior emblematică, recunoscută și respectată în ţară și peste hotare. În context, profesorul urs a adus un omagiu fondatorilor universităţii, un cuvânt special de evocare și mulţumire având pentru primul ei rector, profesorul avram Filipaș. Rectorul Daniel Cochior a apreciat că universitatea „Titu Maiorescu” este una dintre instituţiile de învăţământ superior românesc de prestigiu, care promovează excelenţa în educaţie, rigoarea în cercetare și inovare, dezvoltând programe de studii în 13 domenii științifice. Calificativul „grad de încredere ridicat”, acordat de aRaCIs, atestă performanţa educaţională și academică a universităţii. Cu trei scoli doctorale (drept, medicină și medicină dentară), universitatea „Titu Maiorescu” se situează printre primele universităţi private din România. Rectorul a vorbit de particularitatea multidisciplinară care dă specificitatea universităţii „Titu Maiorescu” prin cele cinci programe de studii din domeniul sănătății (domeniile de licenţă: medicină, medicină dentară, asistenţă medicală generală, farmacie, cărora li se adaugă domeniul extins al sănătăţii), prin programele de studii din domeniile de licenţă: psihologie, drept, informatică, știinţe economice, relaţii internaţionale, știinţele comunicării și știinţe 6 PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro ale educaţiei, care răspund necesităţilor economico-sociale și dinamicii pieţei muncii. O performanţă recentă a universităţii „Titu Maiorescu” o constituie faptul că universitatea are în coordonare, din anul universitar 2019–2020, programe postuniversitare de pregătire prin rezidenţiat. Evaluată după criterii de performanţă academică și administrativă, universitatea „Titu Maiorescu” se situează în topul universităţilor ale căror dinamică de dezvoltare și poziţionare în mediul universitar românesc și european sunt în creștere. un moment special al evenimentului l-a constituit sesiunea de mesaje video transmise universităţii „Titu Maiorescu” de către o serie de personalităţi din străinătate și din ţară, cu prilejul deschiderii noului an academic. Medicul Herman Bercovici, originar din România, o mare personalitate a

oRElE asTRalE alE UTM

oRElE asTRalE alE UTM

lumii medicale, Doctor Honoris Causa al universităţii „Titu Maiorescu”, consul onorific al României în Israel, a transmis din Ţara sfântă un mesaj călduros universităţii și comunităţii academice maioresciene, în care a afirmat: „universitatea «Titu Maiorescu» este astăzi o universitate importantă a României, dedicată educaţiei și cercetării, care se pune în slujba progresului și a dezvoltării în societatea Cunoașterii.” Dorin Comăniciu, senior vice-president pentru inteligenţă artificială și inovare digitală în cadrul siemens Medical în sua, Doctor Honoris Causa al universităţii, a transmis din new jersey un mesaj în care a subliniat importanţa educaţiei și a cercetării cu implicarea noilor tehnologii în actualul cadru al evoluţiilor tehnologice. spiritul inovativ, actul inovării joacă în acest proces un rol esenţial, într-o lume care tinde să delimiteze două categorii umane distincte: inovatori și consumatori. Recomandarea invitatului către studenţi a fost ca, prin studiu, cercetare și inteligenţă, să-și propună să se integreze în prima categorie. președintele academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr., ing. adrian Badea, a declarat că universitatea „Titu Maiorescu” este o universitate de valoare a ţării, care s-a edificat, de-a lungul celor trei decenii, punând accentul pe valoarea corpului profesoral, pe calitatea educaţiei și a cercetării științifice. Domnia sa a apreciat, în context, importanţa educaţiei în construirea personalităţii umane, a elitelor și a civilizaţiei. În mesajul transmis, a vorbit și despre excelenta colaborare între academia Oamenilor de Ştiinţă din România și universitatea „Titu Maiorescu”, în acest context făcând trimitere și la prof. univ. dr., gen. vasile Cândea, medic ilustru, pionier al chirurgiei cardio-vasculare, fondator al renăscutei academii a Oamenilor de Ştiinţă în 1990 și prorector al universităţii „Titu Maiorescu” în anii postdecembriști. secretarul de stat Horaţiu Moldovan a vorbit despre universitatea „Titu Maiorescu” ca despre o universitate prestigioasă, recunoscută pentru nivelul ridicat al studiilor universitare, pentru profesorii de marcă, personalităţi care se bucură de o înaltă apreciere. studenţilor de la medicină le-a recomandat ca, în centrul activităţii lor, să situeze pasiunea pentru domeniul ales, dragostea pentru profesie și pentru semeni. Indiferent de modalităţile de predare în noul an universitar, în cadrul generat de pandemie, scopul procesului educaţional trebuie să rămână atingerea celor mai înalte standarde academice. profesorul Moldovan a mai subliniat că prioritare pentru studenţi trebuie să fie preocuparea pentru cunoaștere, tratarea cu responsabilitate a situaţiilor dificile, interesul și pasiunea în abordarea domeniilor alese. președintele senatului universităţii, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, a definit universitatea „Titu Maiorescu” ca pe o universitate de elită, apreciind că această situare se datorează, în mod substanţial, guvernanţei corporatiste de elită. actul guvernării eficiente la nivelul universităţii se realizează prin colaborarea autorităţii executive (Consiliu de administraţie, președinte, rector) cu autoritatea legislativă (senatul). prin structura senatului, care cuprinde cadre didactice și reprezentanţi ai studenţilor, și prin colaborarea autorităţilor, se manifestă în practică autonomia universitară și democraţia academică. În cursul manifestării, au luat, de asemenea, cuvântul: conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector, prof. univ. dr. Titi paraschiv, prorector, prof. univ. dr. smaranda angheni, vicepreședinte al Consiliului de administraţie, prof. univ. dr. Dumitru gheorghiu, prorector, și prof. univ. dr. valentin pau, vicepreședintele Consiliului de administrație, care au abordat aspecte esenţiale din cadrul procesului educaţional și ale activităţii de cercetare științifică, s-au focalizat pe elemente definitorii ale identităţii instituţionale a universităţii într-o privire diacronică și au reliefat priorităţi și obiective în perspectiva imediată a noului an universitar. Conclusiv, în Mesajul la Deschiderea noului an universitar, președintele universităţii „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Iosif urs, s-a adresat în special studenţilor, subliniind rolul educaţiei și al universităţii în procesul de evoluţie și dezvoltare: „spunem Bun vEnIT studenţilor care pășesc pentru prima dată în universitate și celor care se întorc spre a-și continua studiile, lor și tuturor membrilor comunităţii universitare și-i asigurăm pe toţi că se află într-o universitate de elită, unde își pot valorifica potenţialul, unde se pot dezvolta și evolua către atingerea ţelurilor propuse. sensul existenţei noastre, ca instituţie, asumat prin misiunea academică, este de a-i ajuta în acest drum, de a le fi alături, de a-i sprijini și încuraja, ca profesori, mentori și prieteni. astăzi, când omenirea trece prin provocări nemaiîntâlnite, avem, mai mult decât oricând, convingerea că educaţia și cunoașterea rămân cel mai puternic suport al spiritului, mijlocul redutabil al luptei noastre cu necunoscutul și cu orice ameninţare, calea către salvarea de sine și către progres. Iar universitatea, ca instituţie a educaţiei și cercetării, joacă în acest proces un rol fundamental. PRO UNIVERSITARIA | februarie 2021 | www.prouniversitaria.ro 7

oRElE asTRalE alE UTMFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021