jiwa persatuan dan sukan

SUKAN &
SUKAN &

PERPADUAN PENGENALAN SEJARAH SUKAN MALAYSIA KEBAIKAN BERSUKAN SUKAN DAPAT MEMBENTUK PERPADUAN CONTOH SUKAN

SUKAN &

SIDANG REDAKSI

KETUA EDITOR NAMA:MUHAMMAD NABIL BIN JAMALUDDIN NO.MATRIK:06DEQ23F1028 SIDANG REDAKSI NAMA:MUHAMMAD AFIQ DANIAL BIN ASHA’ARI NO.MATRIX:06DEQ23F1019 SIDANG REDAKSI NAMA:MUHAMMAD AFIQ BIN SHUKRAN BAKI NO.MATRIX:06DEQ23F1025 SIDANG REDAKSI NAMA:HAZIQ LUQMAN BIN MUHAMAD FAISAL NO.MATRIX:06DEQ23F1002

SIDANG REDAKSI

Isi Kandungan

Kata-kata aluan Pengenalan (Sukan dan Perpaduan) Perpaduan dalam sukan Sejarah Sukan Sukan dalam perpaduan Contoh Atlet Sukan yang Terkenal Objektif Sukan dan Perpaduan Kenapa perpaduan diiidamkan olek setiap negara? Kepentingan Sukan dan Perpaduan Kesimpulan Akhir Kata Rujukan

Isi Kandungan

Kata kata aluan.....

Seindah Bicara. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wbt. Segala puji bagi Allah swt, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasih Tuhan yang menguasai hari pembalasan Kepada Mulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat juga kami menyiapkan tugas berkumpulan yang diamanahkan kepaada kami.

Kata kata aluan.....

1

1

Body

Body

Perpaduan

dalam sukan

Perpaduan

Malaysia merupakan sebuah

negara yang unik kerana kepelbagaiannya yang bukan sahaja berbeza etnik malahan aspek ekonomi, kebudayaan dan agama. Perpaduan ialah satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui idealogi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka.

Malaysia merupakan sebuah

Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021