PenghayatanRukunNegara

PENGHAYATAN
PENGHAYATAN

TERHADAP RUKUN NEGARA LMCW 2153 | Set 28 TAJUK KAJIAN : DALAM DUNIA YANG PENUH CABARAN DI MASA KINI, Bagaimanakah Penghayatan Terhadap Rukun Negara Dapat Dilakukan Di Semua Peringkat? Sejarah Rukun Negara Definisi Rukun Negara Tujuan Rukun Negara Kepentingan teguh perpaduan nasional Peranan pendidikan dalam penghayatan Langkah memupuk penghayatan Kesimpulan

PENGHAYATAN

ISI KANDUNGAN

3 5 7 10 SEJARAH RUKUN NEGARA Rukun Negara adalah prinsip kebangsaan negara yang harus dihayati oleh semua lapisan masyarakat. DEFINISI RUKUN NEGARA Satu set prinsip asas atau nilai-nilai mendasar yang menjadi landasan atau asas bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara. TUJUAN RUKUN NEGARA Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat Malaysia. KEPENTINGAN TEGUH PERPADUAN NASIONAL Teguhnya perpaduan nasional memiliki berbagai kepentingan untuk kestabilan dan perkembangan sebuah negara. 13 PERANAN PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK PENGHAYATAN Pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk penghayatan rukun negara dalam kalangan generasi muda. 16 19 PENGHAYATAN RUKUN NEGARA Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira kaum dan bangsa. Pelbagai langkah yang dapat kita ikuti untuk menghayati rukun negara di Malaysia. KESIMPULAN Perpaduan itu adalah nadi kekuatan negara di mana kuncinya terletak pada Rukun Negara. 1

ISI KANDUNGAN

Universiti Kebangsaan Malaysia,

TENTANG KAMI 43600 UKM, Bangi, Selangor Malaysia Dr Puteh Noraihan Binti A Rahman Pengarah Projek Iman Dalia Binti Azmy A196588 Izureen Husna Binti Zaizul Jamil A192058 Fatin Afifah Binti Mohd Shukri A196901 Nur Aqilah Binti Mohamad Halim A196589 Wan Aisyah Aqilah Binti Wan Muhamad Fauzan A196903 Alya Najwa Binti Aladin A192456 Nurin Jazlina Binti Zamri A191251 2

Universiti Kebangsaan Malaysia,

SEJARAH

RUKUN NEGARA Rukun Negara dicipta berikutan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Pemimpin negara dari pelbagai kaum telah terdorong oleh peristiwa hitam ini untuk mencari cara untuk mengembalikan perpaduan kaum yang lebih kukuh dan kukuh. Tiga organisasi, Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara, telah ditubuhkan pada masa itu oleh Tun Abdul Razak Hussein, yang mengetuai Majlis Gerakan Negara (MAGERAN). Dengan itu, Rukun Negara lahir daripada perbincangan MPN. Rukun Negara adalah prinsip kebangsaan negara yang harus dihayati oleh semua orang dalam masyarakat, tidak kira umur mereka. Semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kaum-kaum utama Malaysia telah bersetuju untuk mewujudkan perjanjian sosial yang dikenali sebagai Rukun Negara. Pinang, M. P., & Pinang, M. P. (2022, August 3). TRIVIA KEMERDEKAAN: PEMBENTUKAN RUKUN NEGARA. Laman Web MKN. https://www.mkn.gov.my/web/ms/2022/08/03/trivia-kemerdekaan-pembentukan-rukunnegara/#:~:text=Rukun%20Negara%20telah%20diisytiharkan%20oleh,kecintaan%20kepada%20bangsa%20dan%20negara. Rukun Negara telah diisytiharkan oleh Yang di- Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 dan digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk mengukuhkan semangat perpaduan, ketaatan, dan kecintaan kepada negara dan bangsa mereka. 3

SEJARAH

RUKUN NEGARA TERBAHAGI

KEPADA DUA BAHAGIAN BAHAGIAN PERTAMA Menggariskan matlamat masyarakat Malaysia yang ingin dicapai: Meningkatkan perpaduan dalam masyarakat, Mengekalkan gaya hidup demokratik, Membina masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dibahagikan secara saksama kepada semua orang, Menjana perspektif liberal terhadap corak tradisi kebudayaan yang pelbagai dan kaya, Membangunkan sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan teknologi dan sains kontemporari. BAHAGIAN KEDUA Menggariskan Lima Prinsip Rukun Negara yang berikut: Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan MyGOV - the government of Malaysia’s official portal. (n.d.). https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30110?language=my 4

RUKUN NEGARA TERBAHAGI

Definisi

Rukun Negara Satu set prinsip asas atau nilai-nilai mendasar yang menjadi landasan atau asas bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara Malaysia. Rukun Negara diumumkan pada 31 Ogos 1970 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Abdul Razak. Ia dimasukkan sebagai prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua rakyat Malaysia. 5

Definisi

DEFINISI

RUKUN NEGARA PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA: 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas moral dan spiritual dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. 2. KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA Menekankan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara sebagai satu aspek patriotisme dan tanggungjawab sebagai warganegara. 6 3. KELUHURAN PERLEMBAGAAN Menekankan kepatuhan terhadap Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi negara yang menggariskan struktur dan prinsipprinsip asas pentadbiran. 4. KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Menekankan pentingnya kedaulatan undangundang dan sistem keadilan dalam memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. 5. KESOPANAN DAN KESUSILAAN Menekankan pentingnya nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber: https://www.ipendidikan.my/rukun-negara.html

DEFINISI

Sumber: BH Online

TUJUAN RUKUN NEGARA DIPERKENALKAN Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat Malaysia. 7

Sumber: BH Online

P

rinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun Negara adalah ideologi Kebangsaan Negara yang dibentuk untuk dihayati oleh semua lapisan masyarakat sama ada dari golongan muda atau yang tua. Rukun Negara adalah satu visi bagi merealisasikan kontrak sosial yang dipersetujui oleh kaum-kaum utama di Malaysia semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Rukun Negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat seperti nilai keagamaan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, kepatuhan kepada Perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta membentuk masyarakat yang mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Sumber: Rukun Negara Nadi Malaysia Blogspot Sumber: Laman Web Rasmi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Laman Web Rasmi Majlis Keselamatan Negara 8

PFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021