Świat Sferoidealny nr 8/2022

nr 08
nr 08

Maj 2022 Raport numeru Certyfikat środowiskowy EDP dla rur NATURAL Nowość w ofercie Hydranty Realizacje Pracownicy MPWiK w Lubinie montują rury BLUTOP Realizacje Przebudowa węzła drogowego w Bydgoszczy www.sgpam.pl

nr 08

SPIS TREŚCI

4 Wywiad 5 Artykuł Zrównoważone zamówienia publiczne w branży wod-kan. Fakt czy mit? Wywiad z Tomaszem Fuskiem, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM Strategia zrównoważonego rozwoju w branży wod-kan 6-10 Raport specjalny Certyfikat środowiskowy EDP dla rur NATURAL 11 Nowości i wydarzenia 12 Nowości i wydarzenia 12 Nowości i wydarzenia 13 Nowości i wydarzenia Nowość w ofercie – Hydranty Szkolenie z adrenaliną 7 czerwca webinar z IGWP nt. Oszczędności w eksploatacji sieci wod-kan 4. edycja konkursu „Właz PAM z wakacji” 14-15 Realizacje w Lubinie montują system BLUTOP Pracownicy MPWiK 16 Realizacje 17 Realizacje 17 Realizacje 18 Realizacje 19 Realizacje 19 Realizacje Wymiana infrastruktury podziemnej w Świnoujściu Kolejna inwestycja z systemem BLUTOP w Goleniowie Przebudowa węzła drogowego w Bydgoszczy Wałbrzych stawia na żeliwo sferoidalne System kanalizacyjny INTEGRAL 1200 w Nowej Soli Włazy Rexess 2 z logo PepsiCo STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Aleksandra Puzyno, Katarzyna Duda, Jacek Bondalski, Katarzyna Drzyzga, Daniel Ciupka. Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł i wydanie: Świat Sferoidealny, nr 08/2022 Zdjęcie na okładce: www.sgpam.pl Pracownicy MPWiK w Lubinie montują system BLUTOP Źródło: MPWiK w Lubinie 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

Zrównoważone zamówienia publiczne w branży wod-kan. Fakt czy mit? Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM AP: Obecnie Komisja Europejska pracuje nad uwzględnieniem formalnym wymagań środowiskowych w  przy ocenie wyrobów budowlanych. Twoim zdaniem to jest dobry kierunek? Czy rozpowszechnianie zielonych zamówień publicznych powinno być bardziej postrzegane w  kategorii obowiązku czy raczej możliwości? TF: Kierunek jest właściwy, natomiast musimy pamiętać, że wszelkie rozwiązania systemowe powodują jakieś skutki uboczne. Jeśli będziemy nadmiernie dbać o  środowisko to możemy zatrzymać postęp – w sensie, że firmy jak SaintGobain sobie poradzą, ale dla małych firm będzie to duża bariera wejścia na rynek. Z  drugiej strony jeśli nie będzie żadnych ograniczeń, duże firmy, które wydają duże budżety żeby dbać o  środowisko, będą wolniej się rozwijać niż małe firmy nie zwracające uwagi na kwestie środowiskowe. Na pewno bez formalnych zapisów zielone zamówienia publiczne nie ujrzą światła dziennego w branży. Wszystko będzie odkładane na potem. Komunikowanie, że jest to ważne jest niewystarczające, ponieważ zawsze będzie jakaś grupa użytkowników, którzy będą odwlekać tę decyzję nawet wiedząc, że to jest ważne. Przetargi w  branży wod-kan to są pieniądze publiczne, więc muszą być dobrze wydawane przy rozumieniu dobra publicznego. To dobro publiczne jest wielorakiego rodzaju. Z jednej strony zasobność finansowa, z drugiej - ochrona środowiska, z trzeciej to wygoda, a jeszcze kolejna - stabilność zatrudnienia. Dobro publiczne to nie jest jeden obszar. AP: Czy firma miała możliwość wzięcia udziału w  takim przetargu, gdzie – przy ocenie materiału – brane pod uwagę były także wymagania środowiskowe? TF: W  Polsce jeszcze nie spotkałem się z  takim przetargiem, gdzie przedsiębiorstwo wod-kan wprowadziło do przetargu środowiskowe kryteria oceny ofert. We Francji to już się dzieje. We Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech pojawiają się przetargi, gdzie dużą rolę odgrywa posiadanie certyfikatów środowiskowych dla produktów oraz spełnianie norm środowiskowych. Warto w  tym miejscu wspomnieć, że spełnienie norm środowiskowych nie dotyczy tylko produktu jako takiego ale również każdego etapu życia tego produktu od produkcji poprzez użytkowanie aż do utylizacji. W  Polsce to też zacznie funkcjonować. Musi jednak minąć trochę czasu zanim powstanie prawo, procedury, świadomość oraz odwaga, żeby te rozwiązania zachodnie kopiować. AP: Niezależnie też od samej powinności prawnej w  zakresie wspierania przez państwa członkowskie polityk Unii, 4 Twoim zdaniem zielone zamówienia publiczne są opłacalne? Jeśli tak to dla kogo? TF: Uważam, że przyczyniają się one do wymiernych oszczędności na przykład w  zakresie zużycia energii elektrycznej. Producent potrzebuje energii do wytworzenia rury, z  kolei przedsiębiorstwo wodociągowe wykorzystuje energię do pompowania wody tą rurą. Zielone produkty wymuszają postęp technologiczny, ponieważ na każdym etapie cyklu życia producent zastanawia się jak ograniczyć zużycie każdego surowca od procesu produkcji, montażu, po eksploatację i  recykling tak, aby ten wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Od kilku lat w Polsce trwa otwarta debata na temat grubości ścianek rur z żeliwa sferoidalnego. W  dobie rozwoju technologicznego, Saint-Gobain PAM pocieniło ścianki rur w  stosunku do rur K9, jednocześnie modyfikując również powłoki zewnętrzne tychże rur. W efekcie nie tylko zachowano te same parametry produktu, średnica wewnętrzna rur została taka sama, ale całkowicie nowa powłoka zwiększyła żywotność rur nawet trzykrotnie względem rur z  powłoką cynkową. Jednak nadal wiele przedsiębiorstw w  Polsce podaje w  specyfikacjach grubsze ścianki wg starej normy PN-EN-545. Nasze badania potwierdziły, że produkowaliśmy więcej żeliwa niż jest to potrzebne, co więcej niepotrzebnie to żeliwo jest instalowane w ziemi. Jeśli przyjmiemy 1km rurociągu o średnicy DN 400 to różnica w grubości ścianki wynosząca 1 mm daje nam nawet kilkanaście ton niepotrzebnie wyprodukowanego materiału (grubość ścianki x obwód x długość – przyp. red.). Producenci, którzy zostali przy tej starej grubości ścianki nie zrobili również wysiłku w kierunku polepszenia jakości powłoki, która w największym stopniu wpływa na żywotność rury z żeliwa sferoidalnego. Produkują grubszą rurę ze znacznie gorszą powłoką antykorozyjną zewnętrzną, co w  efekcie daje porównywalne ceny do naszych rur z  cieńszą ścianką i  lepszą powłoką typu BioZinalium®. Na samym końcu 1m rury jest dla przedsiębiorstw wodociągowych w tej samej cenie, tylko, że te składowe, decydujące o żywotności rurociągu, inaczej się rozkładają. Badania przeprowadzone dla granicznej korozyjności gruntu dla rur z aktywną powłoką i rur z powłoką cynkową pokazują jednoznacznie, że czas życia rury NATURAL z  aktywną powłoką BioZinalium® wynosi 134 lata, natomiast rury klasycznej z powłoką cynkową – 55 lat. AP: Na rynku europejskim istnieje obecnie 7000 zweryfikowanych deklaracji środowiskowych EPD. Wśród nich jest coraz więcej produktów grupy Saint-Gobain, m.in. rury NATURAL. Dlaczego to takie ważne? WYWIAD TF: Trzeba zacząć od Adama i Ewy, czyli skąd się to wzięło. Koncern Saint-Gobain jest promotorem ochrony środowiska. Jako koncern produkujemy bardzo dużo produktów do branży budowlanej w skali globalnej do różnych zastosowań, mi.in. szkło, wełnę mineralną, płyty kartonowo-gipsowe, farby elewacyjne. Misją Saint-Gobain jest stworzenie świata lepszym domem. Stąd wszystko u  nas zaczyna się już na etapie zakupu surowców do produkcji. Od lat propagujemy zielony transport. Obecnie ok. 65% surowców użytych do produkcji naszych rozwiązań przywozimy rzekami, koleją lub morzem. Każdy zakład stara się ograniczyć emisję CO2 do minimum stosując innowacyjne rozwiązania w  zakresie produkcji, modernizowane są linie produkcyjne, instalowane najnowsze filtry, fotowoltaika na dachach zakładów produkcyjnych. Dekarbonizacja w grupie Saint-Gobain jest na bardzo zaawansowanym etapie. Aczkolwiek nie da się całkowicie wyeliminować dwutlenku węgla z atmosfery, jest on potrzebny planecie do życia dla roślin. Trzeba również pamiętać o tym, że dwutlenek węgla akumuluje ciepło w  planecie. Gdyby pozbyć się dwutlenku węgla całkowicie to ciepło, które otrzymuje Ziemia od słońca nie byłoby zatrzymane w atmosferze. Chodzi o to, żeby zachować pewną równowagę między uwalnianiem tego dwutlenku węgla z produkcji a pochłanianiem tego CO2 w sposób naturalny przez planetę. Ta dekarbonizacja to próba zachowania takiej równowagi. Wracając do certyfikatu środowiskowego. Nasza firma wystąpiła do niezależnego biura certyfikującego, aby ocenić wpływ środowiskowy swojego głównego produktu jakim jest rura NATURAL z  powłoką BioZinalium® na każdym etapie cyklu życia produktu. Z  jednej strony certyfikacja miała znaleźć odpowiedź na pytanie na jakim etapie produkt wpływa na środowisko i czy jesteśmy w stanie ograniczyć ten wpływ, a z drugiej strony taki certyfikat ma być potwierdzeniem dla inwestorów, że przestrzegamy tych wszystkich norm, zaleceń przy produkcji, składowaniu, transporcie, eksploatacji i recyklingu rur NATURAL i robimy wszystko, aby na każdym etapie cyklu życia rury NATURAL ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych. A to są również oszczędności w eksploatacji i mniej awarii na sieci. AP: Dziękuję za rozmowę. Aleksandra Puzyno Strategia zrównoważonego rozwoju w branży wod-kan Straty czystej wody, w  dużej mierze, powodowane są przez wycieki z sieci dystrybucyjnych wykonanych z tanich, nieodpornych na mechaniczne uszkodzenia materiałów o krótkiej żywotności. Dlatego też priorytetowym zadaniem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest stosowanie technologii minimalizujących straty wody przy jednoczesnym zachowaniu założeń zrównoważonego rozwoju. Woda zawsze była, jest i będzie najcenniejszym dobrem naturalnym. W  przeciwieństwie do dobra wolnego, występuje ona w ograniczonych ilościach, a jej dostatek ma bezpośredni wpływ na stan środowiska. Utrzymanie stabilnych dostaw wody, niezbędnej nie tylko na potrzeby ludności, ale także ekosystemu jako całości, jest zasadniczym problemem, stąd konieczne jest opracowanie i  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które z jednej strony są trwałe, a z drugiej przyjazne środowisku. Żeliwo sferoidalne jest materiałem, który przetrwał próbę czasu. Rury z żeliwa sferoidalnego mają ponad 100-letnią trwałość i są przyjazne środowisku nie tylko ze względu na fakt, iż mogą być w całości poddane recyklingowi ale również z uwagi na ich wytrzymałość oraz oszczędność energii podczas użytkowania. Jednym z  najważniejszych elementów oceny efektywności inwestycji jest całkowity koszt cyklu życia. Koszt ten jest znacznie niższy przy zastosowaniu systemów wodociągowo-kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego niż w przypadku rurociągów wykonanych z innych materiałów. Żeliwo sferoidalne jest ma- teriałem trwałym, ekonomicznym w eksploatacji oraz łatwym i wydajnym, zarówno w instalacji, jak i w obsłudze. Sposób łączenia rur z żeliwa sferoidalnego pozwala na szybki montaż bez użycia dodatkowego sprzętu jak zgrzewarki czy spawarki a ich modułowość pozwala na układanie rurociągów w dużych, gęsto zabudowanych miastach, gdzie miejsce na montaż jest znacznie ograniczony. Rury z  żeliwa sferoidalnego posiadają odporną na dyfuzje ściankę, co jest niezwykle ważnym atrybutem, szczególnie w  dobie panującej na świecie pandemii. Dodatkowo, przyjazna dla środowiska powłoka BioZinalium® trzykrotnie wydłuża czas życia produktu w  porównaniu z  tradycyjnymi powłokami. Ze względu na proces produkcyjny, rury z żeliwa sferoidalnego mają mniejszy ślad węglowy niż inne materiały. Ponadto, mogą być poddawane recyklingowi nieskończoną ilość razy, czego nie można powiedzieć o innych materiałach. Główne wyzwania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w  najbliższych latach są związane przede wszystkim z  transformacją gospodarczą związaną z  dekarbonizacją, przeobrażeniem istniejącego modelu gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie odpady traktowane są jako potencjalne surowce. Kluczowym elementem tego przeobrażenia jest wybór odpowiedniej jakości produktów o  długim okresie użytkowania, które jednocześnie spełniają wymagania środowiskowe, tak jak produkty Saint-Gobain PAM. Katarzyna Duda 5

WYWIAD

Raport specjalny

Deklaracja środowiskowa EPD dla rur NATURAL Rury NATURAL uzyskały niezależnie potwierdzoną deklarację środowiskową EPD (ang. Environmental Product Declaration). Międzynarodowy System EPD to ogólnoświatowy program deklaracji środowiskowych funkcjonujący zgodnie z normami ISO 14025 i 15804. Czym jest EPD? W międzynarodowej nomenklaturze deklaracja środowiskowa produktu budowlanego określona jest skrótem EPD (Environmental Product Declaration). Jednak we Francji powszechnie używany jest termin FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire), który jest pojęciem szerszym, ponieważ obejmuje zarówno deklarację środowiskową (EPD), jak i informacje zdrowotne dotyczące produktu będącego przedmiotem tej certyfikacji. To niezależnie potwierdzony, uznawany na całym świecie dokument wykazujący wpływ produktu na środowisko naturalne. Jest on oparty na analizie “cyklu życia” (LCA) produktu zgodnie z obowiązującymi zasadami kategorii produktów (PCR). PCRS zarządzane są przez operatorów programu EPD w celu zapewnienia zgodności EPD z normą ISO 14025. Ta deklaracja nie jest typowym certyfikatem, ale świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, demontaż i recykling. Określa ona ilościowo wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów. EPD a zielone zamówienia Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (PCR) obiekty budowlane powinny być projektowane, konstruowane i budowane z uwzględnieniem między innymi zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania materiałów z recyklingu, a także materiałów poddających się recyklingowi. Surowce oraz materiały wtórne powinny być korzystne z  punktu widzenia środowiskowego. Rozporządzenie PCR proponuje wdrażanie deklaracji środowiskowych produktów, które mają służyć przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów na środowisko. W związku z  tym wyroby budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Obecnie Komisja Europejska podejmuje działania zmierzające do wdrożenia wymagań środowiskowych do oceny całego wyrobu poprzez normalizację i dokumenty KE. Coraz częściej w  ramach tzw. zielonych zamówień publicznych, deklaracja środowiskowa jest elementem dokumentacji przetargu. Najbardziej widoczne jest to w  branży budowlanej. EPD jest stosowana jako element ocen środowiskowych budynków. W  wielu systemach posiadanie deklaracji środowiskowej podnosi wartość oceny budynku. W  branży wod-kan zielone przetargi pojawiają się głównie we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii czy Włoszech. Tam dużą rolę odgrywa posiadanie certyfikatów środowiskowych dla produktów oraz spełnianie norm środowiskowych. W  przetargach liczą się dokumenty stwierdzające faktyczny stan rzeczy dotyczący emisyjności wyrobów. Zamawiający określają wymagania związane z  realizacją zamówienia, które obejmują aspekty środowiskowe dotyczące w  szczególności zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego. 6 Raport specjalny W ramach kryteriów środowiskowych premiowane są w szczególności: - wyższa efektywność wykorzystania zasobów (energia elektryczna, cieplna, woda, itp.) przez oferowany produkt, - wykorzystanie produktów z recyklingu lub poddających się recyklingowi po zakończonym cyklu życia produktu, - realizację usług, dostaw lub robót w sposób przyjazny środowisku, np. przy pomocy energooszczędnych maszyn i technologii, z wykorzystaniem pojazdów emitujących mniejszą ilość zanieczyszczeń czy z użyciem ekologicznych środków czystości albo też ograniczających wykorzystanie maszyn i urządzeń do minimum, - koszty utrzymania, a więc koszty przeglądów okresowych, napraw w wyniku awarii, - wycofaniem z eksploatacji, w tym koszty rozbiórki i recyklingu. Środowiskowa ocena cyklu życia rur NATURAL Deklaracja środowiskowa dla rur NATURAL została zweryfikowana przez niezależne biuro EVEA, natomiast pełną analizę cyklu życia przeprowadziła firma ECOBILAN (PriceWaterHouseCooper). Deklaracja obejmuje rury NATURAL BioZinalium® od średnicy 60 do 1000 mm. Wszystkie przedstawione poniżej wyniki w tabelach odnoszą się do średnicy 150 mm. Niemniej opracowano tabelę współczynników, dzięki której można obliczyć wpływ środowiskowy dla każdej średnicy rury. Weryfikacji został poddany system NATURAL BioZinalium STD o średnicy 150 mm (w tym Direxional), co oznacza: rurę kielichową, rurę kołnierzową, kształtki i armaturę o minimalnej żywotności 100 lat. Produkty systemu NATURAL służą do dostarczania i dystrybucji wody pitnej. System NATURAL składa się z oferty podstawowej oraz dodatkowych opcji stosowanych indywidualnie w zależności od lokalnych warunków (np. wzmocniona powłoką zewnętrzna, system blokowania itp.). Opis głównych elementów i materiałów produktu: - masa: 22,15 kg - materiał: żeliwo sferoidalne - wewnętrzna powłoka: zaprawa z cementu hutniczego lub poliuretan - zewnętrzna powłoka: BioZinalium (jednolity stop cynku z aluminium wzbogacony miedzią [ZnAl 85/15 (Cu), 400g/m²) + farba wodna Aquacoat lub Zinalium ( jednolity stopu cynku z aluminium) + farba wodna Aquacoat lub TTPE (ekstrudowany polietylen) lub TTPUX (poliuretan) - uszczelka elastomerowa, dla której kody produktów są: STD, STD Vi, STD Ve, UNI Vi, UNI Ve (w tym DIREXIONAL), Express - opakowanie: drewno sztauerskie (transport) i korek – (50g). Te produkty są ponownie wykorzystywane do tego samego celu po montażu 7

Raport specjalny

Raport specjalny

Raport specjalny Produkt nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka zgodnie z  listą kandydacką substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia (SCHCs -Substances of Very High Concern). Ze względu na fakt, że produkcja odbywa się w kilku fabrykach w Europie, do obliczeń wzięto pod uwagę średnią ważoną z produkcji każdego zakładu. Tabela 1: Opis rur NATURAL Model LCA, agregacja danych i wpływ na środowisko zostały obliczane za pomocą oprogramowania TEAM 5.2™. Referencyjny czas życia produktu Minimum 100 lat Deklarowane właściwości produktu (jak opuszcza fabrykę) i wykończeń, itd. Zgodne z normą EN 545-2010 and ISO 2531-2009 Poniższe wskaźniki przedstawiają cały wpływ na środowisko, jaki nasz produkt może mieć w całym cyklu życia. Dane są przedstawione dla 1m rury NATURAL o średnicy 150mm. Teoretyczne parametry aplikacji (jeśli zostały narzucone przez producenta), w tym rekomendacje do odpowiednich praktyk i kodów aplikacji Instalacja zgodnie z rekomendacją Saint-Gobain PAM Tabela 2: Wpływ na środowisko rur NATURAL Zakładana jakość pracy, gdy instalacja jest zgodna z instrukcją producenta Zgodny z Fascicule 70 lub 71* oraz normą EN 805 oraz rekomendacjami Saint-Gobain PAM dotyczącymi instalacji Wpływ na środowisko v 467 467 467 0,000,00 0,00 Globalne ocieplenie 9,94% 9,94% 9,94% 0,00 0,21% 0,21% 0,21% 467 1919 19 (kg (Kg)CO2equiv) 0,39% 0,39% 0,39% 9,94% Zużycie energii 4,87E+01 7,59E-01 1,45E+00 6 000,00 Zużycie energii Zużycie energii Zużycie energii 6 000,00 6 6 000,00 000,00 4 000,00 4 4 000,00 000,00 4 000,00 Wyczerpywanie się warstwy ozonowej 2 000,00 2 2 000,00 000,00 522 522 522 1010 2 000,00 2121522 10 0,000,00 0,00 Warunki użytkowania m.in. częstotliwość użytkowania, narażenie mechaniczne Zgodność z ciśnieniami roboczymi (klasa) i głębokościami zabudowy dla instalacji w gruncie MJ/UF MJ/UF MJ/UF 1,76E-06 -2 -2-2 000,00 000,00 000,00 21 5,48E-07 0,00 1,05E-06 MJ/UF -2 000,00 8% 8% 8% 0% Zakwaszenie gleb i 0% 0% I wód 89,37% 89,37% 89,37% 0,21% 5 580 580 55 580 0 0,000,00 0,00 m Konserwacja, m.in. wymagania, rodzaj i jakość oraz wymiana elementów wymiennych Nie jest wymagana konserwacja m m 2,96E-02 37% 37% 37% Produkcja odpadów Produkcja odpadów Produkcja odpadów 100% 100% 100% 89,37% 2 000,00 5 580 0 8,16E-04-0,50 1,56E-03 m 0 4 000,00 100% 100% 100% 91% 2 000,00 0,06%0% 0,06% 0,06% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,27E-02 50,00 50,00 50,00 7,4 7,4 7,4 100,00 5,43E-0450,00 1,04E-03 0 0,0 0,0 0,0 0 *francuskie broszury ogólnych specyfikacji technicznych dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2,27E-02 9,0% 9,0% 9,0% 2,08E-10 0,0% 0,0% 0,0% 5,71E-10 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 0 1,40 0 0 100%1,50 100% 100% 63% 70,070,0 70,0 0 1,00 70,0 0 0 9,94% 4 -4 -4-4 -0,07% -0,07% -0,07% 0,06% 522 0 100% Zużycie energii 10 0 6 000,00 0,49% 2 000,00 0 6 0,21% 0 137 10 467 0,00 4 195 0,26% 6 000,00 2,43E+02 19 0 2 000,00 0,39% 0,00 522 8,36E-06 89,37% kg CO Zużycie zasobów nieodnawialnych 5,1 5,1 5,1 0 0 84,8% 84,8% 0,0% 0,0% 84,8% 0,0% 0,0% 0,0% Produkcja odpadów 2,22 8% -0,21 -0,21 -0,21 -9% 0% -9% -9% 0,81 0 83 83 83 0,00 m -0,50 0 100,0% 100,0% 100,0% 84,8% 0 0% 100% Produkcja odpadów 0,81 5,1 0,00 83 0 4 694 89,37% 1,37E-01 6 000,00 10 0,06% 0 0,00 9,90E-08 MJ/UF -2 000,00 0% 91% 6 137 1,40 Zużycie wody 4 1,50 6,29E-04 0 91% 1,00 0 0% 100,0% 100,00 0 -0,8% 0,06% 1,40 0 0% 0 100% 1,47E-04 -0,50 m 0% 63% 7,4 100,00 0 0,00 0,0 0,0 522 0,26% D 100,00% 1,45 Koniec życia Razem 0,49% 4 694 -4,85% 0,25 294 0,08% 100,00% SUMA (bez modułu Dn 4 694 -14,2 83% 4 195 20 19 -4,8 0,21% 8% 0 63% 0,0% 0 0% 0,0% 0,06% 10 0% 4 -0,07% 1,4E-04 37% 4 1,4E-04 3,76E-11 100% 84,8% -50,00 7,4 5,1 0% -0,07% 83 0% 9,0% -4 0,06% -0,21 -5,30E-03 100% 1,20E-01 0,00 -9% 0,0% 63% 70,0 5,35E-03 0% 1,60E-01 5,1 0,0 0,0% -0,0 2,22 -0,6 2,2E-08 100,0% 0,4 2,23E+00 0,00 -0,21 1,6E-07 -9% 0,0% 91% 1,40 -2,61E-02 2,22 5,7E-05 0,0 6 137 1,18E-05 70,0 2,22 9,81E-05 50,00 100% -4 -3,43E-07 100% 100% 0,06% 2,94E+02 21 4,3E-05 0% 89,37% 6 137 2,0E-04 0,00 0,43% 5 580 -1,43E+01 9,1E-09 -4 0% 0,39% 2,7E-02 4,7E-04 0,81 0,00 9,0% 4 0,43% 100% -0,2 100% -9 83 -0, -1,64E-06 -0,8% 84,8% 2,28E-02 0,0% 100,0% -0,8 70,0 50,00 4,67E+02 9,71E+00 1,85E+01 0 0 0 0 0 4,19E+03 0 0 1,75E+00 1,3E+00 7,8E-01 2,02E+01 4,69E+03 5,1 0,0 0,0 Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowegowpływuNATURALdlainnychrury NATURAL dla innych 7,4 Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowegorury NATURAL dla innychśrednic wystarczy pomnożyć Aby uzyskać wyniki wpływuuzyskać wyniki rury NATURAL dla innychśrednic wystarczy pomnożyć wystarczy pomnożyć Aby środowiskowego rury środowiskowego średnic wystarczy pomnożyć Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowego rury NATURAL dla innych średnic wystarczy pomnożyć innych średnic wystarczy pomno średnic Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowego rury NATURAL dla 0,00 Zanieczyszczenie powietrza (m³) każdy wskaźnik przez jeden z poniższych współczynników, aby otrzymać wynikiwspółczynników, aby otrzymać wyniki dla danej średnic -0,6 każdy wskaźnik przez jeden zzponiższych przez jeden z poniższych współczynników, danej średnicywyniki dla danej średnicy każdy wskaźnik przez jeden zponiższychwspółczynników, aby otrzymać wyniki dla aby otrzymać każdy wskaźnik przez jeden wskaźnik współczynników, aby otrzymać wyniki dla danej średnicy każdy poniższych współczynników, aby otrzymać wyniki dla danej średnicy każdy wskaźnik przez jeden z poniższych dla danej średnicy -50,00 6,20E+00 3,41E-02 6,54E-02 0 0 0 0 (DN). 0 2,48E+01 0 0 6,16E-03 7,8E-03 4,0E-03 -1,13E+00 3,11E+01 (DN). (DN). (DN). (DN). (DN). 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 84,8% 100,0% -0,8% Zanieczyszczenie wody (m³) Poniższa tabela które pozwalają dokonać analizy cyklu życia dla różnych Poniższa tabela przedstawia mnożniki, które pozwalają dokonaćktóre pozwalajążyciadlaróżnych cyklu życia dla różnych przedstawia mnożniki,Poniższa tabela przedstawia mnożniki, które pozwalają dokonać analizy cyklu życia dla różnych Poniższa tabela przedstawia mnożniki, które pozwalają dokonaćanalizy cyklu życia dla różnych Poniższa tabela przedstawia mnożniki, które pozwalają dokonaćanalizy cyklu życia dla różnych Poniższa tabela przedstawia mnożniki, analizy cyklu dokonać analizy 1,06E+02 2,34E-01 4,46E-01 0 0 0 0 średnic rur NATURAL. 0 6,75E+00 0 0 4,22E-02 8,7E-02 3,3E-02 -2,09E+01 1,13E+02 średnic rur NATURAL. średnic rur NATURAL. średnic rur NATURAL. średnic rur NATURAL. średnic rur NATURAL. 83 DN DN DN 60 60 60 80 80 80 100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 600 600 600 Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowego rury NATURAL dla innych średnic wystarczy pomnożyć Współczynnik DN Współczynnik DN Współczynnik Współczynnik Współczynnik DN każdy wskaźnik przez jeden z poniższych współczynników, aby otrzymać wyniki Współczynnikśrednicy dla danej 60 0,5 0,5 0,5 0,5 60 0,5 60 0,5 (DN). 80 0,6 0,6 0,6 0,6 80 0,6 80 0,6 produkcji odpowiada za większość naszego śladu środowiskowego, który powstaje podczas produkcji metalu w fazie pro100 0,7 0,7 Etap 100 0,7 0,7 0,7 100 0,7 Poniższa tabela przedstawia wszystkich pozwalają zakładów produkcyjnych pozwala nam na ciągłe doskona125 0,8 0,8 0,8 0,8 dukcyjnej. Certyfikacja ISO 50001 oraz ISO 14001 mnożniki, które naszychdokonać analizy cyklu życia dla różnych 125 0,8 125 0,8 150 1,0 średnic rur NATURAL. 1,0 1,0 1,0 150 1,0 150 lenie zarządzania środowiskowego w naszych zakładach i naszych produktach tak, aby 1,0 negatywny wpływ obniżać w procesie ten 200 1,1 1,1 1,1 1,1 200 1,1 200 1,1 Współczynnik 250 1,4 DN 1,4 1,4 1,4 250 1,4 250 1,4 produkcji. 300 1,7 1,7 1,7 1,7 60 0,5 300 1,7 300 1,7 350 2,0 2,0 2,0 2,0 350 2,0 350 2,0 80 0,6 400 2,3 2,3 Deklaracja EPD wykazuje ponadto, że faza użytkowania sieci jest głównie odpowiedzialna za oddziaływanie rurociągu na środo2,3 2,3 400 2,3 400 2,3 100 0,7 450 2,5 2,5 2,5 2,5 450 2,5 450 2,5 0,8 wisko, 500 względu na energię 125 ze potrzebną do transportu 500 wody. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 500 2,8 600 3,4 150 1,0 3,4 3,4 3,4 600 3,4 600 3,4 Etap produkcji odpowiada za większość naszego śladu środowiskowego, który powstaje podczas produkcji metalu w fazie produkcyjnej. Certyfkacja ISO 50001 oraz ISO 14001 wszystkich naszych zakładów produkcyjnych pozwala nam na ciągłe doskonalenie zarządzania środowiskowego w naszych zakładach i naszych produktach tak, aby ten negatywny wpływ obniżać w procesie produkcji. Deklaracja EPD wykazuje ponadto, że faza użytkowania sieci jest głównie odpowiedzialna za oddziaływanie rurociągu na środowisko, ze względu na energię potrzebną do transportu wody. 200 1,1 Poniższe założenia zaczerpnięto z następującego scenariusza: Transport wody z prędkością 1m/s przez 8 godzin dziennie przez 1 rok. 250 1,4 Poniższe założenia zaczerpnięto z następującego scenariusza: Transport wody z prędkością 1m/s 185,762 m3 dla 1 m rury i 1 rok 2,0 przez 8 godzin350 dziennie przez 1 rok. 300 m3 wody transportowanej w ciągu roku1,7 400 2,3 450 2,5 m3 wody transportowanej w ciągu roku 500 2,8 600 3,4 Energy in KJ/m3 Energy in KJ/m3 185,762 m3 dla 1 m rury i 1 rok 0,66KJ/m3 rury m rury ze spadków spadków 0,66KJ/m3 dla 1 mdla 1(energia (energia ze ciśnienia przy sprawności hydraulicznej 0,7 i sprawności elektrycznej 0,7) ciśnienia przy sprawności hydraulicznej 0,7 i sprawności elektrycznej 0,7) Najważniejszą rzeczą w sieci jest posiadanie minimalnego wskaźnika przecieków (szczelność, wytrzymałość, żywotność) oraz optymalnego przekroju rury. W ten sposób ogranicza się straty wody i straty ciśnienia, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na energię w trakcie całego okresu użytkowania. Najważniejszą rzeczą w sieci jest posiadanie minimalnego wskaźnika przecieków (szczelność, wytrzymałość, służy do transportu wody, a nie jej zużycia, w związku z tym rurociąg na tym etapie nie ma wpływu Podczas eksploatacji rurociąg żywotność) oraz optymalnego przekroju rury. W ten sposób ogranicza się straty wody i na środowisko.straty ciśnienia, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na energię w trakcie całego okresu użytkowania. 8 Recykling w stosunku do całości 242,61 -14,25 10 1,4E-08 0,00 0,00 Produkcja odpadów -50,00 7,48E-05 0% 4 8,5E-02 20 0,50 0,00 0,06% 0 37% -0,6 9,94% 2 000,00 100% 21 0 0,00 -0,6-0,6 -0,6 37% -0,8% -0,8% -0,8% 0,0% 0% -0,50 8,77E-02 1,15E-01 50,00 0,00 0,08% w stosunku Użytkowanie do całości 294 0,76 -4,85% 467 5 580 04 Zużycie energii 0% 100,00 0 0,25 -14,25 2 000,00 0,39% 0,00 -0,21 -9% 16,58% 4 195 100,00% 0,00 0 83% 4 000,00 19 0 0,50 m 48,71 6 000,00 0,08% 10 5 580 8% 2,06E+00 1,00 0,49% -100,00 4 000,00 MJ/UF 1,50 21 0,25 294 0,00 2 0,21% 0 -4-2 000,00 -0,07% equiv/UF Recykling Recykling 0,00 9,94% 0,43% 100,00 1,45 83% 4 000,00 300,00 Razem Montaż C4 200,00 0,76 4 000,00 100% Zużycie wody 0,00 0,50 Wyczerpywanie się zasobów kopalnych (MJ) Uzyskana przez nas deklaracja EPD dla rur NATURAL obejmuje informacje o  procesie produkcyjnym, tj. dostawę surowców, transport oraz produkcję rur NATURAL zgodnie z krokami przedstawionymi na poniższym schemacie. 0,26% -4,85% 20 -2 000,00 Zużycie wody 63% 0% 63% 0% 0% 0% 63% 0% 0,0 0,0 0,07,4 -50,00 0,43% 0,43% 0,43% 0,06% 467 0,00 2,22 2,22 2,22 0,000,00 0,00 0,00 0,0 0,000,00 0,00 Wyczerpywanie się zasobów naturalnych 0,0 (Kg) Sb equiv) (kg 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 100,00% Zużycie zasobów nieodnawialnych 16,58% w stosunku do C3 całości C2 242,61 MJ/UF 0,00 37% (Kg) Tworzenie fotochemicznego ozonu (Kg Ethene equiv) Produkcja odpadów 100,00 100,00 100,00 kg CO 2020 20 4 4 000,00 0,06% 0,06% 0,06% 0,39% -100,00 -14,25 1,45 0,76 4 694 6 000,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,50 16,58% 44694 4694 694 4 44 19 (kg (Kg)CFC 114 equiv) 4 4 21 66137 6137 10 137 Zużycie energii 0 0 6 000,000 0% 0% 0% 8% 0,00 0,00 (kg (PO4)3-equiv/UF) (Kg) 0,000,00 0,50 0,000,00 4 195 -4,85% -4,85% -4,85% 0,08% 0,00 2 C1 242,61 48,71 100,00 equiv/UF 0,00 1,00 0,500,50 0,50 Eutrofizacja 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 83% -100,00 kg CO Zużycie zasobów nieodnawialnych 10 91% 0% 91% (kg 91% (Kg)SO2equiv) Zużycie wody 1,501,50 1,50 1,401,40 1,40 1,63E-01 3,48E-03 1,50 6,65E-03 0 0,810,81 0,81 1,001,00 1,00 0,81 Zużycie wody Zużycie wody Zużycie wody 2 48,71 -14,25 -14,25 -14,25 294 Montaż Koniec życia Globalne ocieplenie Recykling 4 195 195 44 195 4 000,00 2 000,00 1010 10 0,08% 0,08% 0,08% 0,49% B7 200,00 0,25 Transport Użytkowanie Usuwanie 6 000,00 83% 83% 83% 0,26% 100,00 equiv/UF Produkcja B6 Przetwarzanie do ponownego użycia 0,49% 0,49% 0,49% 16,58% kg CO 200,00 B5 Zakończenie Zakończenie życia Użytkowanie Koniec życia Produkcja życia Recykling Transport Razem Transport do utylizacji odpadów 0,26% 0,26% 0,26% Zużycie zasobów nieodnawialnych 4 000,00 4 4 000,00 000,00 2 000,00 2 2 000,00 000,00 294 294 294 0,250,25 0,25 1,45 0,76 2 Recykling Razem w stosunku Transport Montaż Globalne ocieplenie do całości 300,00 Demontaż 16,58% 16,58% 16,58% 6 000,00 6 6 000,00 000,00 242,61 300,00 48,71 1,451,45 1,45 equiv/UF -100,00 B4 Zużycie wody w trakcie użytkowania Zużycie zasobów Zużycie zasobów Zużycie zasobów nieodnawialnych nieodnawialnych nieodnawialnych B3 sprawno ści kg CO B2 Utrzymanie Woda pitna zgodna z dyrektywą 98/83/EC kg CO 0,760,76 100,00 0,76 0,00 Użytkowanie Środowisko wewnętrzne (do zastosowań wewnętrznych), np. temperatura, wilgotność, narażenie na chemikalia -100,00 -100,00 -100,00 kg CO Koniec życia Koniec życia Koniec życia Montaż Globalne ocieplenie Montaż Zgodne z załącznikiem D.2.2 normy EN545:2010 B1 242,61 242,61 242,61 200,00 48,71 48,71 48,71 Transport Środowisko zewnętrzne (do zastosowań zewnętrznych), np. pogoda, zanieczyszczenia, promieniowanie UV i wiatr, orientacja budynku, zacienienie, temperatura 0,000,00 0,00 Produkcja 100,00 100,00 100,00 Użytkowanie Użytkowanie Użytkowanie Transport A5 Zużycie energii w trakcie użytkowania 300,00 200,00 200,00 200,00 equiv/UF equiv/UF equiv/UF 2 2 2 Montaż Montaż Montaż Produkcja Przywró cenie Transport Transport Transport Globalne ocieplenie A4 300,00A1 / A2 / A3 300,00 300,00 Użytkowanie Recykling Recykling Recykling Razem Razem Razem Użytkowanie w ww stosunku życia Koniec stosunku stosunku do całości doProdukcja całości do całości Wymiana Produkcja Produkcja Produkcja Globalne ocieplenie Globalne ocieplenie Globalne ocieplenie Wykonastwo Naprawy Produkcja Podczas eksploatacji rurociąg służy do transportu wody, a nie jej zużycia, w związku z tym rurociąg 9 na tym etapie nie ma wpływu na środowisko. Poniższa tabela przedstawia wpływ rury NATURAL DN150 na wybrane wskaźniki środowiskowe.

Raport specjalny

Raport specjalny

Nowości i wydarzenia Tabela 3: Przedstawia wpływ rur NATURAL DN150 na wybrane wskaźniki środowiskowe. Produkcja Transport Montaż Użytkowanie Koniec życia Razem Hydranty - nowość 2022 w ofercie Saint-Gobain PAM Recykling w stosunku do całości Globalne ocieplenie 242,61 300,00 200,00 100,00 48,71 equiv/UF 0,76 0,26% 0,49% 0,25 1,45 294 0,08% 100,00% 0,00 2 -14,25 -100,00 kg CO 16,58% Zużycie zasobów nieodnawialnych 83% -4,85% 6 000,00 4 195 4 000,00 2 000,00 4 694 467 10 19 0,21% 0,39% 20 4 0,00 9,94% Zużycie energii 89,37% 0,06% 100% 4 6 137 0,06% 100% 0,43% 5 580 6 000,00 4 000,00 2 000,00 522 10 21 8% 0% 0% 0,00 -4 MJ/UF -2 000,00 Zużycie wody 1,50 1,00 91% - hydrant nadziemny DN80 z pojedynczym zamknięciem, - hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem oraz z systemem kontrolowanego złamania, - hydrant podziemny DN80 z pojedynczym zamknięciem. 0,81 0,00 0% 0% 0,00 0,00 2,22 0% 100% 0,00 m -0,50 -0,21 37% 63% Hydranty są kluczowym elementem przy budowie każdej instalacji przeciwpożarowej, pełnią również ważną rolę w przemyśle, dlatego dołożyliśmy wiele starań, aby działały one niezawodnie, a ich konstrukcja umożliwiała łatwy montaż i eksploatację. Rozpoczęliśmy produkcję hydrantów zewnętrznych w trzech wersjach: -0,07% 1,40 0,50 W 2022 roku postanowiliśmy się skupić na rozszerzeniu naszej oferty w sektorze wodociągowym. Naszym nowym produktem jest hydrant, czyli urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Do oferty wprowadziliśmy hydranty zewnętrzne w trzech wersjach. -9% Produkcja odpadów 100,00 Wszystkie hydranty będą wykonane z żeliwa sferoidalnego w wersji z kolumną ze stali węglowej lub nierdzewnej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami wymaganymi na polskim rynku. Wszystkie parametry techniczne znajdą się na naszych kartach technicznych, przez co będzie można dobrać odpowiedni model zgodnie z oczekiwaniami klienta. 70,0 50,00 7,4 0,0 5,1 0,0 0,00 83 -0,6 -50,00 9,0% 0,0% 0,0% 84,8% 0,0% 100,0% -0,8% Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowego rury NATURAL dla innych średnic wystarczy pomnożyć Tabela 4: Mnożniki dla różnych Aby uzyskać wyniki wpływu środowiskowego rury NATURAL dla innych średnic wystarczy każdy wskaźnik przez pomnożyć każdy wskaźnik przez jeden z współczynników podanych w tabeli 4, aby otrzymać jeden z poniższych współczynników, aby otrzymać wyniki dla danej średnicy średnic rur NATURAL wyniki dla danej średnicy (DN). (DN). DN 60 80 Daniel Ciupka Współczynnik Tabela 4 przedstawia mnożniki, które analizy cyklu życia dla różnych 0,5 Poniższa tabela przedstawia mnożniki, które pozwalają dokonaćpozwalają dokonać analizy cyklu życia dla różnych średnic rur NATURAL. średnic rur NATURAL. 0,6 100 0,7 125 600 60 0,8 80 1,0 100 1,1 125 1,4 150 200 1,7 250 2,0 300 2,3 350 400 2,5 450 2,8 500 3,4 600 700 4,1 800 900 5,6 1000 6,2 Korzyści z EPD Współczynnik Uwzględnienie deklaracji środowiskowej w  zamówieniach publicznych jest potwierdzeniem 0,5 tego, że instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i  roboty budowlane, których 0,6 oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, 0,7 usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. 0,8 4,8 150 200 250 300 350 400 450 500 10 DN 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,4 Zielone zamówienia publiczne mogą zapewnić organom publicznym oszczędności finansowe – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów zamawianych produktów lub usług w całym cyklu ich życia, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. Porównanie deklaracji środowiskowych różnych producentów pozwala Zamawiającemu osiągać większą efektywność wykorzystania zasobów jak energia elektryczna, cieplna, woda oraz niższe koszty użytkowania przez oferowany produkt, co z  kolei ogranicza nadmierną ich eksploatację oraz zanieczyszczenie środowiska związane np. z  produkcją energii czy wycofaniem z  eksploatacji. Dlatego warto porównać deklaracje środowiskowe różnych producentów, jednak przy założeniu, że obie deklaracje są zgodne z  normą EN 15804 + A1 oraz spełnione są warunki określone w punkcie 5.3 normy EN 15804+A1 na podstawie których wyroby budowlane mogą być porównywane. Aleksandra Puzyno 11

Raport specjalny

Nowości i wydarzenia

Znajdziesz Nas na facebook.com/sgpampolska Szkolenie z adrenaliną Na początku kwietnia odbyło się szkolenie produktowe z oferty dystrybucyjnej, które połączyliśmy z doskonaleniem techniki jazdy samochodem w terenie pod okiem instruktora. Szkolenie składało się z części teoretycznej, w której zaprezentowaliśmy nowości i zmiany w ofercie oraz poruszyliśmy kwestie bezpiecznej jazdy samochodem. Następnie wyruszyliśmy 8 samochodami na zaaranżowaną wyprawę, aby pozyskaną wcześniej wiedzę teoretyczną zweryfikować w terenie. Tego dnia nie było miejsca na nudę. Każdy uczestnik wrócił do pracy z nową wiedzą i pozytywną energią. Aleksandra Puzyno UWAGA KONKURS! BEZPŁATNE WEBINARIUM ONLINE: BEZPŁATNE WEBINARIUM ONLINE: ia, W Peru g Krak ów, Pol ska łoch y ZNAJDŹ PAM NA WAKACJACH DO ZDOBYCIA: Czas trwania: 1.06 – 30.09.2022 1. ZRÓB ZDJĘCIE Oszczędności Oszczędności w eskploatacji w eskploatacji sieci wod-kan sieci wod-kan włazu z widocznym logiem PAM podczas wakacji. 2. ZAMIEŚĆ ZDJĘCIE w komentarzu do posta konkursowego Saint-Gobain PAM Polska na Facebook’u, podając miejsce zrobienia zdjęcia, akceptując regulamin i oznaczając komentarz hashtagiem #włazPAM 3. WYGRAJ NAGRODĘ 7 czerwca 2022 7 czerwca 2022 12 SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA S TS O N A C HG Ó Ł Y RZ C Z E WWW O R G A N I Z AT O R Ó W A WKRÓ TCE N STRONACH WWW - Scyzoryk Victorinox Champ lub Spartan lub kubek termiczny Contigo West Loop – jeśli Twoje zdjęcie uzyska najwyższą ocenę Jury Konkursowego. Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim oryginalność, pomysłowość, logo PAM na włazie, dobrą jakość zdjęcia oraz liczbę polubień zdjęcia. MIEJSCE 1 Scyzoryk Victorinox Champ MIEJSCE MIEJSCE 2-3 Scyzoryk Victorinox Spartan 4-5 Kubek termiczny Contigo West Loop Regulamin konkursu znajdziesz na pamline.pl/konkurswlazpam oraz na facebook.com/sgpampolska 13 www.sgpam.pl

Nowości i wydarzenia

REALIZACJE

REALIZACJE Jedna rura a tak wiele korzyści Podsumowanie korzyści z samodzielnego montażu rur BLUTOP: - ręczny montaż – przenoszenie rur, montowanie, łączenie za pomocą łomu - wykorzystanie mniejszej koparki i  ograniczenie jej pracy wyłącznie do przygotowania wykopu - łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach - mniejsza ilość kształtek dzięki dużym zakresom odchyłek kątowych - szybsze prace instalacyjne w miejscu montażu – MPWiK ograniczył usługi zewnętrzne do niezbędnego minimum przez co inwestor nie musiał dostosowywać się do harmonogramu firm wykonawczych - znaczne obniżenie całkowitego kosztu wykonania dzięki pracy własnej oraz ograniczeniu wykorzystania urządzeń mechanicznych Wybrane dane projektu Projekt Pracownicy MPWiK w Lubinie montują system BLUTOP Łatwość układania rur to jedna z  kluczowych korzyści systemu BLUTOP. Przekonali się o  tym pracownicy MPWiK w  Lubinie, którzy na początku tego roku – bez wsparcia firmy wykonawczej – wykonali montaż części z „I etapu” rurociągu BLUTOP OD160 o długości ok. 400 m. Do końca roku planują zmodernizować jeszcze 853 m sieci wodociągowej. Na całości inwestycji zostanie zamontowany system BLUTOP. Co zdecydowało o  systemie BLUTOP i  jego samodzielnym montażu? Pierwsze dostawy rur i  kształtek systemu BLUTOP w  Lubinie odbyły się już w  2012 roku. Wtedy została wykonana sieć wodociągowa w  rejonie ulic: Wiśniowej, Jodłowej, Topolowej, Dębowej i  Cisowej. Ze względu na bezawaryjną pracę systemu BLUTOP oraz wyjątkowo duży zakres odchyłek kątowych (aż do 6°), kolejne nowe sieci wodociągowe były realizowane także z  wykorzystaniem produktów systemu BLUTOP. Do tej pory za montaż rurociągu były odpowiedzialne firmy wykonawcze. W tym roku ekipa MPWiK w Lubinie – po raz pierwszy - podjęła się samodzielnego montażu rur BLUTOP. 14 Modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Wyczółkowskiego w Lubinie Data projektu 2022 Inwestor MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie Wykonawca Pracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie Zastosowany system BLUTOP OD 200, 160, 110 Długość całej sieci wodociągowej I i II etap 1253,1 m Jacek Bondalski Pracownicy MPWiK stwierdzili – po uprzednim przeszkoleniu przez firmę Saint-Gobain PAM - że montaż rur BLUTOP jest prosty i sami są w stanie zmodernizować sieć wodociągową w Lubinie. Na początku kwietnia zmodernizowali fragment sieci wodociągowej przy ulicy Wyczółkowskiego w Lubinie o długości prawie 400 m. Prosty montaż rur BLUTOP Jedną z kluczowych korzyści systemu BLUTOP jest prosty montaż rur. Ponadto rury mogą być ułożone blisko wykopu, nawet jeśli prace są prowadzone w trudno dostępnych miejscach, w  centrum miasta. Można je było również układać na dnie wykopu ręcznie, bez użycia maszyn. Rury były łączone przez jedną osobę, podobnie jak kształtki, które są wyposażone w  uchwyty ułatwiające ich trzymanie i  montaż. Dzięki temu, że kształtki posiadają uchwyty można było łączyć rury za pomocą łomu. Koparka wyłącznie przygotowywała wykopy, podczas gdy ekipa MPWiK instalowała rury i  kształtki. W  efekcie rurociąg został wykonany przed planowanym terminem, ponadto zoptymalizowano wykorzystanie urządzeń mechanicznych. To ostatecznie obniżyło całkowite koszty wykonania rurociągu. 15

REALIZACJE

REALIZACJE

REALIZACJE Wymiana infrastruktury podziemnej w Świnoujściu W 2021r. rozpoczęła się przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu, która ma zakończyć się w 2022r. Zakres projektu obejmuje przebudowę ulicy na odcinku ok. 1,2 km od ulicy Krzywej do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. Inwestycja obejmuje również wymianę infrastruktury wodociągowej i  kanalizacyjnej. Na rurociągu głównym o  długości ok. 1,2 km zostanie zastosowany system NATURAL, natomiast na sieci rozdzielczej o  długości ok 0,4 km - system BLUTOP, który został przyłączony do istniejącej sieci z PE. Inwestor – ZWiK w Świnoujściu wraz z projektantem AR-tech zdecydowali się na zastosowanie żeliwa sferoidalnego przy wymianie infrastruktury podziemnej. Oba systemy rur i kształtek dostarczy Saint-Gobain PAM. Do sieci rozdzielczej zdecydowano się na system BLUTOP, ponieważ to jedyny, dostępny system rur i  kształtek z  żeliwa sferoidalnego, który jest w  pełni kompatybilny z  sieciami wodociągowymi z  PE. Jako ostatnie ogniwo w  obiegu wody przed konsumpcją w  naszych domach, rurociągi rozdzielcze odgrywają kluczową rolę w  zapewnieniu niezawodnego zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości. BLUTOP to niezawodne, sprawdzone rozwiązanie rur o małej średnicy, eliminujące konieczność wyboru między elastycznością i odpornością na korozję, między konkurencyjnością i trwałością oraz między innowacją a tradycją. System BLUTOP jest idealnym rozwiązaniem do sieci rozdzielczych wody pitnej w obszarach miejskich, podmiejskich oraz wiejskich. Został zaprojektowany z myślą o rozbudowie lub modernizacji istniejących sieci. Wybrane dane projektu: Projekt Data projektu 2021/2022 Inwestor Urząd Miasta Świnoujście /ZWiK Wykonawca Eljot Zastosowany system 16 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu BLUTOP OD 110 Długość 370m Katarzyna Drzyzga Kolejna inwestycja z systemem BLUTOP w Goleniowie Po raz pierwszy system BLUTOP w Goleniowie zastosowano przy realizacji wodociągu przy ulicy Nowogardzkiej w 2016 roku. Od tamtego czasu za nami już wiele wspólnych projektów i zrealizowanych inwestycji. Obecnie uczestniczymy w projekcie związanym z przebudową ulicy Metalowej. W 2021 r. rozpoczęła się przebudowa ulicy Metalowej w Goleniowe, a wraz z nią również przebudowa sieci wodociągowej. Pod tę inwestycję na początku 2022 r. dostarczyliśmy rury i kształtki BLUTOP. Przez ulicę Metalową codziennie przejeżdżało sporo samochodów ciężarowych, które wykonywały transporty do firm działających na terenach przyległych do Zakładu Karnego. Inwestycja ma za zadanie przebudowę ulicy Metalowej i wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Metalową a Nowogardzką, który częściowo odciąży ruch. Zarządca sieci - GWiK oraz projektant INWOD zdecydowali o  wykorzystaniu systemu BLUTOP z  żeliwa sferoidalnego Saint- Gobain PAM, który cechuje się dużą wytrzymałością, a przy tym szybkim i  łatwym montażem. Odcinek, na który zostały wykorzystane materiały Saint- Gobain PAM, liczy 580m. BLUTOP to idealne rozwiązanie do przebudowy sieci pod drogami o każdym natężeniu ruchu, a dzięki swojej kompatybilności z sieciami PE nie ma potrzeby całościowej wymiany wodociągu, co jest dużym ułatwieniem przy tego typu inwestycjach. Projekt Przebudowa ulicy Metalowej w Goleniowie Data projektu 2022 Inwestor Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie/ GWiK Wykonawca Mazur Zastosowany system BLUTOP OD 160 Długość 580m Katarzyna Drzyzga Przebudowa węzła drogowego w Bydgoszczy Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w  centrum Bydgoszczy. Ulica łączy centrum miasta z  osiedlami mieszkaniowymi oraz drogą wylotową w  kierunku Inowrocławia. Obecnie dobiegają końca roboty podziemne, gdzie zastosowano materiały Saint- Gobain PAM w  różnych średnicach, w tym system rur i kształtek BLUTOP. Prace przy ulicy Kujawskiej rozpoczęły się w 2019 r. i mają zakończyć się w  2022r. Inwestycja została skoordynowana między innymi z przebudową całej sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzonej przez MWIK Bydgoszcz. W realizowanej inwestycji jest montowany system rur i kształtek BLUTOPo łącznej długości ponad 2 km. Lekka rura oraz łatwość montażu to czynniki, które w znaczny sposób wpływają na postęp prowadzonych prac, a  tym samym przyczyniają się do ich wcześniejszego zakończenia, co jest kluczowe w  tak zatłoczonym miejscu. Wytrzymałość, trwałość i  solidność systemu BLUTOP to kolejne właściwości, które wpłynęły na decyzję inwestora o jego zastosowaniu podczas przebudowy ulicy Kujawskiej. BLUTOP to rura, którą można stosować zarówno w  terenach wiejskich- zielonych, jak również w terenach miejskich - mocno zurbanizowanych. Projekt Ul. Kujawska w Bydgoszczy Data projektu 2019 - 2022 Inwestor Miasto Bydgoszcz/ MWiK Bydgoszcz Wykonawca Odwodnienia Zastosowany system Rury i kształtki BLUTOP, DN 160 – 750m, DN 125 – 1282m Katarzyna Drzyzga 17

REALIZACJEFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021