Bosansko-romsko-njemački rječnik

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI
NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI

RJEČNIK Bogatstvo jezika satkano kroz suživot Roma i Bošnjaka

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI

Njemačko – bosansko – romski rječnik

Štampa: Euro Copy Zenica Izdavač: Učenici Osnovne škole “Kiseljak 1” Bilalovac, odjeljenje VII-1 i VII-2 s nastavnicom njemačkog jezika Eminom Sinanović Tiraž 80 primjeraka Direktor škole: Nermin Merhemić Uz finansijsku podršku fondacije „Schüler helfen Leben“ Koordinator projekta pod nazivom “Suživot Roma i Bošnjaka – nacionalna manjina ili kombinacija pravog jezičkog bogatstva?!” Emina Sinanović Školska 2021/2022. Digitalna verzija rječnika: Arnela Šabanović Pomoć pri realizaciji projekta: Jelena Brkić Amir Junuzović I izdanje

Njemačko – bosansko – romski rječnik

PREDGOVOR

Jezik je hranitelj jednog naroda, a sam čovjek je utoliko vredniji koliko jezika govori. O ljepoti bogatstva jezika i ljepoti različitosti koje jezik nosi sa sobom, svjedoče učenici osnovne škole “Kiseljak 1” Bilalovac, koji su u proteklom periodu radili na izradi trojezičnog rječnika. U učionicama Osnovne škole Kiseljak 1 „Bilalovac“ zajedno uče, trude se i rade učenici bošnjačke i romske nacionalnosti. Oni su pravi primjer sloge i iskrene ljubavi koja ruši sve predrasude i one manje lijepe emocije. Učenici ove škole, odjeljenja VII1 i VII2, su u školskoj godini 2021/2022, zajedno s nastavnicom njemačkog jezika Eminom Sinanović, radili na izradi trojezičnog rječnika: bosanski-njemački-romski. Učenici škole koji poznaju romski jezik su prikupili veliku količinu riječi na ovom jeziku, zatim su iste razmijenili s ostalim učenicima, a onda smo krenuli sa prevođenjem riječi na njemački jezik. Na ovaj način su učenici bili direktni akteri živog znanja i praktične metode rada, zastupnici funkcionalnog znanja te su znatno obogatili svoj vokabular kada je u pitanju njemački jezik. Njegovatelji su svog maternjeg jezika, a upoznali su dio riječi novog jezika, kao i dio kulture tog naroda-romski jezik. Trojezični rječnik je konkretan produkt, koji ne samo da će učenicima poslužiti u nastavku školovanja na času njemačkog jezika, nego je i prikaz i svjedok o ljepoti različ4 5

PREDGOVOR

itosti, slozi i toleranciji u učionicama jedne škole čije klupe

krase mali ljudi velikog srca. U rječniku je sadržano preko 500 riječi, a isti je koncipiran sljedećim redoslijedom: Bosanski jezik - romski jezik - njemački jezik. Cjelokupni projekat je finansijski podržan od strane fondacije „Schüler helfen Leben“ i Jelene Brkić. Na osnovu finansijske podrške isprintani su rječnici za učenike i nastavnike učesnike projekta, kao i za osoblje škole, izrađena je digitalna verzija rječnika, a na kojoj je zajedno s učenicima škole radila nastavnica informatike i matematike, Arnela Šabanović. Također, učenicima su dodijeljene diplome i sombolični pokloni, kao nagrada i motivacija za trud, rad i zalaganje. „Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete iskoristiti da promijenite svijet.“

itosti, slozi i toleranciji u učionicama jedne škole čije klupe

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK A advokat Amerika Amerikanac armija astma auto august avion avlija 8 balamnoder Sumnakuni Sumnakunjako karnalo duj ođa loko prno đivehko čhon phakalo avlin B der Anwalt, ˝-e das Amerika, s der Amerikaner die Armee, n das Asthma, s das Auto, s der August das Flugzeug, e der Hof, ˝ -e baka bahat bakar banka bankrotirati bijedan bašta bijeli hljeb bijesan besmisleno besplatno bespomoćan bezbolno bezbrižno beznačajan biciklo blagajnik blago blato blizu blag mami tost harkuma dešenđi ačhilem nango čororo barder užo diljardo čučo gaja čororo bidughako bipharimahko cikno rota đinavno manđin čik paše kovlo die Oma, s arrogant das Kupfer die Bank, en bankrottgehen elend Garten, ˝das Weiβbrot, e wüttend, rasend sinnlos kostenlos hilflos schmerzlos sorgenlos belanglos das Fahrrad,˝-er der Kassierer der Schatz, ˝ -e der Kot nahe mild, sanft 9

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

Bog bogat bol bolest bože sačuvaj! Božić brak brašno brat brod broj Del barvalo dukh nasvalibe Arakh, Devla! Kulunda abijav aro, varo phral phiravno đindo bruka brzina budan ladžavipe sig džungado 10 NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK der Gott reich der Schmerz, en die Krankheit,en Gott bewahre! die Weinacht,en die Ehe, n das Mehl der Bruder, ˝ das Schiff, e die Nummer, die Zahl die Schande, n die Schnelle wach C cijena cijeli centar cilj crn crven cvijeće cipela crkva molipe soro mađkarno than resimasko kalo lolo uluđa prnali khanđiri der Preis, e ganz das Zentrum das Ziel, e schwarz rot die Blume, n der Schuh, e die Kirche, n 11

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK Č čas čast činjenica čistoća čovjek čitati 12 mothodo paćape čačimata šuladite rom ginavela Ć der Augenblick,e die Ehre, n die Tatsache, n die Reinheit der Mensch, en lesen ćup ćud piri rat der Krug, e das Gemüt 13

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK domaćica domaćin D da dakako dakle daleko daljina dan danas darežljiv davno debelo dječak djevojčica djevojka desno dijete disciplina dobar dobro jutro dobar dan doviđenja dokaz dogovor 14 va hajso varekaj dur duripe dive ađiveh inzardevastehko dumut thuvlo čhavoro čhejori čhej čačo čhavoro kandipe lačho šukar javin šukar dive dži dikhipe sikavipe ćhinadipe ja freilich also weit die Ferne, n der Tag, e heute freigebig längst dick der Junge, n das Mädchen die Mädel rechts das Kind, er die Disziplin, en gut guten Morgen guten Tag ćherutni ćherutno doručak dragulj druga drugarica društvo država duboko dugo duša teharinako kuč bar amal amalin amalipe phuv handuk lungo ođi die Hausfrau, en der Hausmann, ˝ -er das Frühstük, e der Edelstein, e der Kamerad,en die Kameradin,en die Gesellschaft der Staat tief lang die Seele, n Auf Wiedersehen der Beweis, e die Verabredung, en 15

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIK Dž džaba džamija džep džeparoš 16 gaja khanđiri poski poskari Đ umsonst die Moschee, n die Tasche, n đak đon szuleri drab der Schüler die Sohle, n der Taschendieb, e 17

NJEMAČKO-BOSANSKO-ROMSKI RJEČNIKFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021