Biuletyn Świat Sferoidealny nr 7/2022

nr 07
nr 07

Marzec 2022 WYWIAD Zarządzanie firmą w czasach niepewności Nowości i wydarzenia Saint-Gobain na prestiżowej liście „Climate change a list” Realizacje System BLUTOP w nysie Realizacje KRAKING w szczecinie www.sgpam.pl 1

nr 07

B E Z P Ł AT N E W E B I N A R I U M O N L I N E :

POWŁOKI RUR TRWAŁOŚĆ I EKOLOGIA 16 marca 2022, godz.: 11:00 Organizator: BMP Zapisy: 2 Partner merytoryczny: Saint-Gobain PAM

B E Z P Ł AT N E W E B I N A R I U M O N L I N E :

SPIS TREŚCI

4-5 Wywiad numeru Zarządzanie firmą w czasach niepewności Wywiad z Tomaszem Fuskiem, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM 6 Nowości i wydarzenia 7 Nowości i wydarzenia 7 Nowości i wydarzenia 8 Zmiana koloru powłoki rur ZMU Saint-Gobain na prestiżowej liście „Climate change a list” Saint-Gobain wśród najlepszych pracodawców na świecie już po raz siódmy Nowości i wydarzenia Saint-Gobain PAM dla lokalnej społeczności 8 Nowości i wydarzenia 9 Realizacje 9 Realizacje 10 Realizacje 11 Realizacje 12 Realizacje 13 Realizacje 13 Realizacje 14 Realizacje 15 Realizacje Rozstrzygnięcie konkursu “Znajdź PAM na wakacjach” System BLUTOP w Nysie Budowa stadionu w Nowym Sączu Budowa ponad 3 km magistrali wodociągowej w Gliwicach Budowa magistrali wodociągowej DN80-DN600 z żeliwa sferoidalnego przy realizacji drogi ekspresowej S6 Kraking rurami TT ZMU DIREXIONAL DN150 w Szczecinie Dostawy armatury dla elektrowni i zapór wodnych Zawory regulacyjne dla Oczyszczalni Opole Zastosowanie włazów Saint-Gobain PAM przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej Niebieskie włazy PAMREX ubarwiają Park Zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Aleksandra Puzyno, Arkadiusz Kieda, Jacek Bondalski, Robert Gorol Mikołaj Rybicki, Katarzyna Drzyzga, Krzysztof Napierała, Adrian Warzecha Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł i wydanie: Świat Sferoidealny, nr 07/2022 Zdjęcie na okładce: Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego BLUTOP OD110 o długości ok. 2100 mb w Krzyżowicach przy ul. Śląskiej Autor zdjęcia: Krzysztof Napierała 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

Zarządzanie firmą w czasach niepewności Wywiad z Tomaszem Fuskiem, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM AP: Co było największym wyzwaniem w ostatnim roku? TF: Myślę, że największym wyzwaniem w  Polsce nie była sytuacja związana z  koronawirusem i  lockdownem, tylko nieprzewidywalny wzrost cen na rynku, zarówno cen energii, surowców, jak i  gotowych wyrobów. To spowodowało, że wiele produktów przestało być dostępnych od ręki. Największy wzrost cen oraz problem z dostępnością produktów można było zauważyć na rynku tworzyw sztucznych. To z pewnością miało wpływ na wzrost zainteresowania rurami z żeliwa sferoidalnego, zwłaszcza w średnicach poniżej DN200. AP: Czy przedsiębiorstwa powinny się liczyć z  dalszym wzrostem cen materiałów? TF: Uważam, że to jest dopiero początek wzrostów cen, zwłaszcza energii i surowców. Każde przedsiębiorstwo powinno się przygotować na wysoką inflację oraz - w mojej ocenie - zmienić politykę zarządzania przedsiębiorstwem, politykę cenową czy przetargową. Zauważyliśmy w ubiegłym roku, że na skutek wzrostu cen materiałów o kilkadziesiąt procent, niektóre firmy wykonawcze zawieszały budowę wodociągu z powodu tego, że finansowo nie dopinał im się kontrakt. Natomiast obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż w  roku ubiegłym. Dzisiaj podpisując kontrakt przy poziomie cen styczniowych, firma wykonawcza nie ma gwarancji od producenta co do cen materiału na dzień realizacji wodociągu, którego prace zaplanowane są dopiero pod koniec roku. Zakup wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji kontraktu najczęściej jest rozpisywany według harmonogramu prac, na tzw. transze. W momencie kiedy ceny produktów zaczną rosnąć w sposób nieprzewidywalny, a inflacja będzie dwucyfrowa, jestem przekonany, że firmy wykonawcze - zamiast przystąpić do realizacji przetargu – będą rezygnować z budowy nawet płacąc kary za odstąpienie. Inwestorzy publiczni muszą zrozumieć, że strona prywatna ma potężny problem, który nie jest związany z jej chęcią zysku tylko z nieprzewidywalnością sytuacji. AP: Czy w  ubiegłym roku firma Saint-Gobain PAM brała udział w kontraktach, które były renegocjowane albo zrywane przez firmy wykonawcze? TF: Tak, takie sytuacje się zdarzały. Firmy wykonawcze renegocjowały kontrakty. W ubiegłym roku ceny kilku dużych kontraktów utrzymaliśmy tylko dlatego, że podpisaliśmy specjalne umowy z firmami wykonawczymi, gdzie ciężar zakupu materiałów i  ich koszt magazynowania w Polsce był po naszej stronie. Nasze wsparcie pozwoliło firmom wykonawczym realizować prace zgodnie z harmonogramem i po określonej, niezmiennej w czasie cenie. 4 Mogliśmy sobie pozwolić na takie ryzyko wyłącznie z  wieloletnimi partnerami, do których mamy zaufanie. Gdybyśmy nie udzielili tego wsparcia, prace na budowie zostałyby przerwane. Jednak w dłuższym okresie czasu takie rozwiązanie nie może być kontynuowane, bo zrujnuje każdą firmę, nawet tę o  ugruntowanej stabilności finansowej. Należy pamiętać, że Saint-Gobain PAM Polska jest firmą całkowicie rynkową i  całkowicie niezależną finansowo od centrali we Francji, co oznacza, że nie możemy osiągnąć ujemnego wyniku finansowego. Na dłuższą metę jeśli nie będzie między sektorem publicznym i prywatnym współpracy opartej na zrozumieniu i  wzajemnym wsparciu, to najbardziej na tym ucierpią przedsiębiorstwa wodociągowe, które ostatecznie nie będą miały oddanego rurociągu do użytku w określonym czasie i po określonych cenach. Jeśli w  planie rozwoju miasta jest zaopatrzenie nowego osiedla w  wodę, to przedsiębiorstwo wodociągowe - ogłaszając przetarg - musi wziąć pod uwagę zmienność cen w  czasie i  uwzględnić ją na etapie postępowania przetargowego. AP: Z  jednej strony mamy nieprzewidywalny wzrost cen energii i surowców, dwucyfrowe podwyżki cen w wielu gałęziach przemysłu, galopującą inflację, a z drugiej strony odejście od węgla i restrykcje związane z ekologią, za które trzeba zapłacić, a w ostatnim okresie dochodzi jeszcze praca zdalna czy nałożenie na pracowników kwarantanny. Jak odnaleźć się w tych nowych realiach rynkowych? TF: Obecnie powinniśmy mniej się bać wysokości cen dzisiaj niż ich zmienności w czasie. Zmienność w czasie jest dzisiaj dużo większym zagrożeniem dla utrzymania i  realizacji kontraktu niż obecna cena rynkowa. Dużo większym zagrożeniem jest podpisanie kontraktu, który rozciąga się w  czasie, niż wyższe ceny w  dniu dzisiejszym. Jeśli dopłaty do materiału przez firmy wykonawcze przewyższą kary umowne za odstąpienie od kontraktu, firmy wykonawcze zaczną coraz częściej przerywać prace, czego konsekwencją będzie niedokończony wodociąg. Kolejnym zagrożeniem dla realizacji kontraktu mogą być problemy kadrowe, związane z brakiem wykwalifikowanej kadry czy przebywaniem pracowników na kwarantannie, pracy zdalnej. Mówiąc uczciwie nie można zbudować wodociągu zdalnie. Potrzebni są pracownicy do produkcji rur, pracownicy, którzy je dostarczą do magazynu, pracownicy którzy przekażą je firmie wykonawczej i na końcu pracownicy firmy wykonawczej, którzy ułożą rurociąg. Tego się nie da zrobić zdalnie. Jeśli w całym tym procesie budowy wodociągu jeden z pracowników jest na kwarantannie to istnieje duże zagrożenie dla realizacji kontraktu w określonym czasie i po określonych cenach. To też napędza inflację. Zwiększają się koszty pracy przy mniejszej wydajności tej pracy. Na niepewność wykonania kontraktu w  założonej cenie ma również procedowanie całej dokumentacji przetargowej. Firma wykonawcza składa ofertę z cenami styczniowymi, natomiast cała procedura trwa nawet do kilku miesięcy. W  efekcie czego wybrana firma może nie podpisać kontraktu, ponieważ po zweryfikowaniu cen u producenta, ten kontrakt już jej się nie opłaca. Jeszcze większy problem dla inwestora jest wtedy, gdy firma wykonawcza przerwie prace po podpisaniu umowy i  zrealizowaniu jakiegoś zakresu. W  ubiegłym roku kilka projektów zostało wstrzymanych, ponieważ firmy wykonawcze zaczęły dopłacać do kontraktu ze względu na rosnące koszty materiałów, energii i pracy. Takich sytuacji jest obecnie coraz więcej. Dlatego przyjąłem strategię, aby podpisywać wyłącznie kontrakty ustalone w czasie, gdzie z góry są określone terminy dostaw. W sytuacji kiedy inflacja wynosiła 1,5-

WYWIAD

WYWIAD

2% rocznie zdarzało się nam przyjąć zamówienie bez konkretnej daty odbioru, w momencie kiedy inflacja jest galopująca i zmierza do poziomu dwucyfrowego nie przyjmujemy do realizacji zamówień bez harmonogramu dostaw. Taką strategię wprowadziłem od początku tego roku. Takie samo podejście sugeruję również wprowadzić po stronie firm publicznych. AP: Jakie obszary rynkowe mogą się rozwinąć? W którym kierunku może pójść rynek i jak Saint-Gobain PAM przygotowuje się do nowych zmian rynkowych? TF: Tutaj pytasz mnie o  moje zdolności profetyczne, których ja niestety nie mam. Aczkolwiek obserwuję bacznie otoczenie, otrzymuję również różne wskaźniki z  centrali Saint-Gobain PAM. Do tych wszystkich problemów, o których wcześniej rozmawialiśmy, dochodzi jeszcze problem demografii. Trzeba powiedzieć uczciwie, że jest nas coraz mniej. Wiele firm ma problem z pozyskaniem i utrzymaniem dobrego pracownika. Odczuwamy to zwłaszcza po stronie obsługi magazynu, czyli obsługi wózków, suwnic, obsługi produkcji. W takiej sytuacji zaczyna rosnąć wynagrodzenie pracowników fizycznych, którzy obecnie zaczynają zarabiać podobnie jak wykfalifikowany inżynier. Nadmiar pieniądza na rynku, który będziemy płacić pracownikom fizycznym spowoduje wzrost cen, czyli inflację. Jest takie powiedzenie amerykańskie: Nie ma nic bardziej radosnego niż jazda do piekła, ale tylko na początku. Jesteśmy dopiero na początku tej jazdy. Jeżeli rosną koszty pracownika fizycznego to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakość pracy i  jakość materiałów, aby później nie naprawiać. Jeżeli będziemy używać produktów niskiej jakości to będziemy je musieli wymieniać lub naprawiać częściej, a  jeśli koszty pracy rosną szybciej niż inflacja to usługi będą coraz droższe. Jeśli pytasz mnie o trendy to powinny iść one w kierunku produktów wysokiej jakości, które pozwolą na optymalizację wykorzystania zasobów, zarówno sprzętu jak i ludzi. Firmy wykonawcze – ze względu na ograniczone zasoby – coraz częściej preferują budowę wodociągów z  żeliwa sferoidalnego, ponieważ jest to materiał trwały, bezpieczny, najmniej awaryjny, który ogranicza wykorzystanie zasobów sprzętowych i ludzkich. Poza tym słyszę od naszych partnerów, że najmniej reklamacji mają tam, gdzie zostało zastosowane żeliwo sferoidalne. Realizacja reklamacji jest żmudnym procesem, który wymaga dużego zaangażowania zasobów ludzkich. Jestem przekonany, że zaczyna dominować podejście, aby zrobić coś raz a dobrze. Mam wrażenie, że będziemy bardziej inwestować w dobrej jakości rozwiązania, które posłużą nam na dłużej tak, aby rachunek kosztów ciągnionych był jak najmniejszy i angażował jak najmniejszą liczbę zasobów. AP: Stąd automatyzacja wielu procesów w biznesie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, że budowy rurociągu nie da się wykonać zdanie czy zautomatyzować, ale czy można w  jakiś sposób ograniczyć pracę dookoła budowy wodociągu, aby było szybciej i przy wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów? TF: Oczywiście. Wykorzystując nasze rury z  żeliwa sferoidalnego można ograniczyć, a właściwie zrezygnować z wywozu ziemi, transportu piasku, wykonania zasypki i obsypki. Rury z żeliwa sferoidalnego BLUTOP mogą być układane ręcznie, bez użycia dodatkowych maszyn. Obecnie rurociąg z  żeliwa sferoidalnego BLUTOP może być układany przez taką samą liczbę pracowników jak w przypadku montażu włazu ulicznego. Ponadto rur z  żeliwa sferoidalnego się nie spawa czy zgrzewa, co również oszczędza czas realizacji. Spawacz nie jest zawodem popularnym, co więcej częste kwarantanny powodują, że firma wykonawcza przesuwa termin realizacji, a co za tym idzie termin odbioru rurociągu. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że kiedy był budowany gazociąg stalowy na Alasce, koszty spawania były tak wysokie, że niektórzy doktorzy filozofii odbywali kurs na spawacza i  zgłaszali się do pracy na budowie, ponieważ w ciągu kilku miesięcy zarobili więcej w takiej pracy niż na uczelni w ciągu kilku lat. AP: Wiele się mówi w  branży o  zrównoważonym rozwoju. Co tak naprawdę dla Ciebie i firmy oznacza ? TF: Działać w  zgodzie z  otaczającym otoczeniem, wpierać go, ale również zatrzymać się na pewnym etapie rozwoju, ponieważ dalszy rozwój może się już odbywać dużym kosztem otaczającego nas społeczeństwa i zasobów naturalnych. Staramy się nie tylko ograniczać wykorzystanie zasobów naturalnych, ale idziemy krok dalej. Trend produktów Saint-Gobain zmierza w kierunku kopiowania przyrody – rura jest kopią bambusa czy wełna mineralna jest kopią mchu. Produkty są rozwijane zarówno pod względem modyfikacji materiału, jak i zmian konstrukcyjnych. Ewolucję naszych produktów możemy porównać do sztuczki z  kartką papieru i  zapałkami. Jeśli położymy pudełko zapałek na płasko ułożoną kartkę papieru na dwóch szklankach, kartka się ugnie i zapałki spadną. Zmieniając konstrukcję, czyli robiąc z  kartki harmonijkę powodujemy, że ta sama kartka uniesie paczkę zapałek. Nie zmieniliśmy materiału, zmieniła się tylko konstrukcja. Tak samo jest z  produktami Saint-Gobain. Zmiana naszych produktów z jednej strony rozwija się w oparciu o zmianę materiałów, czyli żeliwo szare w kierunku żeliwa sferoidalnego, a z drugiej w  oparciu o  zmianę konstrukcji produktu. Te zmiany najbardziej są widoczne w naszej ofercie włazów. Zdarza się jeszcze, że w specyfikacjach na uzbrojenie drogowe istnieje zapis, aby właz ważył 110 kg. Obecnie waga produktu nie jest tożsama z jego wytrzymałością i jakością. Średnia waga włazu z żeliwa sferoidalnego do intensywnego ruchu drogowego wynosi połowę wagi dla żeliwa szarego, czyli ok. 55 kg, przy czym taki właz z żeliwa sferoidalnego charakteryzuje się prawie dwukrotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie (dla żeliwa sferoidalnego wynosi 420 MPa, a dla żeliwa szarego - 230 MPa) oraz prawie 10-krotnie wyższą udarnością (196 J dla żeliwa sferoidalnego, 19 J dla żeliwa szarego). Stąd kryterium wagi produktu w  przetargu nie powinno być wyznacznikiem dobrej jakości produktu. Ponadto do montażu włazu z  żeliwa sferoidalnego wystarczy tylko dwóch pracowników, natomiast do jego otwarcia tylko jedna osoba. To również wpływa na ograniczenie wykorzystania zasobów ludzkich w trakcie eksploatacji. Ta zmiana materiału pozwoliła nie tylko ograniczyć zużycie surowców naturalnych, ograniczyć wykorzystanie zasobów ludzkich, poprawić parametry produktu, ale również konstrukcję i komfort pracy. Na koniec chciałem poruszyć jeszcze jeden temat dotyczący ochrony ziemi. Mianowicie, wiele osób mi mówi, że musimy coś zrobić, bo jeśli nic nie zrobimy to zniszczymy planetę. To absurd. Ziemia ma 4,5 miliarda lat i masę 6 tryliardów ton. To raczej planeta zniszczy nas. Czarnobyl jest najlepszym przykładem. Dzisiaj w Czarnobylu rosną drzewa, chodzą jelenie, rzadko kto pamięta, że kilkadziesiąt lat temu był tam wybuch nuklearny. Planeta się odtworzy. To my musimy się wpasować do planety i korzystać z takich rozwiązań, które są jak najbardziej naturalne. AP: Na czym teraz firma będzie się skupiać w najbliższym czasie? TF: Produkty mamy dobrej jakości. Natomiast ten dobry produkt wymaga równie dobrej opieki sprzedażowej, dobrej opieki technicznej i posprzedażowej oraz wiarygodności pracowników. Mam wrażenie, że dzisiaj – oprócz dobrego produktu - coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać wiarygodność firmy. Dlatego jeszcze bardziej niż dotychczas będziemy skupiać się na ludziach. Będziemy inwestować w relacje wewnątrz organizacji oraz w indywidualny rozwój. Dla rynku będzie to oznaczać coraz lepszą obsługę. Będziemy wzmacniać naszą wiarygodność rynkową i zaufanie do firmy. Obiecać można wszystko, ale dotrzymać tych obietnic nie jest już tak łatwo. Uważam, że dzisiaj powiedzenie moje słowo droższe od pieniędzy zacznie nabierać coraz większego znaczenia. AP: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Aleksandra Puzyno 5

WYWIAD

Nowości i wydarzenia

Zmiany w powłoce zewnętrznej rur ZMU Od stycznia 2022 roku powłoka zewnętrzna rur ZMU będzie produkowana w kolorze szarym. Ponadto rury nie będą dodatkowo zabezpieczane plastikową folią ochronną na czas transportu, co pozwoli ograniczyć zużycie tworzywa sztucznego o ok 70 000 m² rocznie. Ta zmiana przyniesie korzyści dla środowiska także w postaci redukcji zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia emisji CO2 przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i takiej samej funkcjonalności rur ZMU. Rezygnacja z niebieskiego pigmentu dodawanego do bazy powłoki zewnętrznej w żaden sposób nie wpłynie na jakość i funkcjonalność rur ZMU. W celu podkreślenia zastosowania rur do wody pitnej miejsca łączeń rur ZMU są pokryte przyjazną dla środowiska jednoskładnikową farbą akrylową na bazie wody AQUACOAT®, która od wielu lat z powodzeniem jest stosowana w rurach NATURAL. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, stąd prosimy mieć na względzie, że w okresie przejściowym dostawy mogą być mieszane, tj. rury mogą pochodzić z produkcji z ostatniego kwartału 2021 oraz z pierwszego kwartału 2022. Na zdjęciu prezentujemy pierwszą produkcję „nowych” rur ZMU o średnicy DN600, które zostaną dostarczone do Namibii w Afryce. Wysiłki Grupy Saint-Gobain zmierzające do ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych, tworzyw sztucznych oraz redukcji emisji CO2 zostały docenione przez globalną organizację non-profit CDP uznawaną za wyznacznik standardów w zakresie oceny wpływu na środowisko, która w grudniu 2021 roku zamieściła Saint-Gobain na prestiżowej liście „Climate change a list”. Lista obejmuje tylko 200 firm z całego świata, które najskuteczniej przeciwdziałają zmianom klimatycznym. Arkadiusz Kieda Aleksandra Puzyno 6

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia

Saint-Gobain na prestiżowej liście „Climate change a list” Po raz kolejny Grupa Saint-Gobain znalazła się na prestiżowej „Liście A” Przedsiębiorstw Przeciwdziałających Zmianom Klimatycznym tworzonej przez CDP – globalną organizację non-profit uznawaną za wyznacznik standardów w  zakresie oceny wpływu na środowisko i przejrzystości. Lista A obejmuje tylko 200 firm z całego świata spośród prawie 12000 ocenianych przedsiębiorstw. Aby osiągnąć swój cel neutralności węglowej do roku 2050, Grupa Saint-Gobain opracowała plan działań do 2030 roku, zakładający redukcję emisji CO2 o 33% dla zakresów 1 i 2 oraz o 16% dla zakresu 3, w wartościach bezwzględnych, w porównaniu z rokiem 2017. Do 2030 roku Saint-Gobain będzie przeznaczać 100 mln EUR rocznie na inwestycje oraz badania i  rozwój ukierunkowane na redukcję emisji CO2. Ponadto Saint-Gobain stosuje wewnętrzną cenę węgla przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych i  badawczo-rozwojowych, która została zwiększona z  50 EUR do 75 EUR za tonę w przypadku nakładów inwestycyjnych, a dla projektów badawczo-rozwojowych wynosi 150 EUR za tonę. Poza wysiłkami zmierzającymi do ograniczenia własnych emisji CO2, Saint-Gobain jest kluczowym graczem w  dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a  rozwiązania przynoszące korzyści dla środowiska (dla planety lub dla ludzi - w  zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia) stanowiły 72% wartości sprzedaży w 2020 roku. Dzięki rozwiązaniom sprzedawanym na całym świecie w ciągu jednego roku udaje się uniknąć emisji blisko 1 300 milionów ton CO2 w  ciągu całego okresu ich użytkowania, co stanowi około 40-krotność całkowitego śladu węglowego Saint-Gobain w  2020 roku (zakresy 1, 2 i 3). Ponadto, Saint-Gobain wnosi znaczący wkład w przyspieszenie realizacji agendy ESG (Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie) w sektorze budowlanym, współpracując z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, budując partnerstwa ekosystemowe i  utrzymując kontakty ze startupami. Aleksandra Puzyno Saint-Gobain wśród najlepszych pracodawców na świecie już po raz siódmy Spośród 20 kryteriów analizowanych przez Top Employers Institute*, Saint−Gobain poczynił w tym roku znaczne postępy w 17 z nich, a w 12 kryteriach odnotowano wzrost o co najmniej 2%. 5 najważniejszych kryteriów, w których odnotowano znaczny postęp: - marka pracodawcy (+6,11%) - zaangażowanie pracowników (+4,52%) - środowisko pracy (+4,43%) - pozyskiwanie talentów (+4,37%) - proces offboardingu (+4,09%) ści, Etyka i Uczciwość. Doceniono również kryteria podkreślające wytrwałość Grupy w poszukiwaniu i rozwijaniu globalnych strategii atrakcyjnego pracodawcy, takie jak Strategia Biznesowa, Przywództwo i Strategia Personalna. Aleksandra Puzyno Kryteria, które wyróżniają nas spośród innych firm, to te, które łączą pracowników i tworzą poczucie przynależności do naszej organizacji: Warto- 7

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia

Saint-Gobain PAM dla lokalnej społeczności W 2021 roku udało się nam zaangażować w kilka inicjatyw społecznych w Gliwicach zainicjowanych przez Fundację ISKIERKA oraz Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice. Z Fundacją ISKIERKA, która zajmuje się budowaniem systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, współpracujemy już kilka lat przy różnych projektach. W 2021 roku pomogliśmy Fundacji w adaptacji pomieszczenia Zakładu Radioterapii Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach na potrzeby poczekalni pod nazwą „Świat Dziecka” dla dzieci z chorobą nowotworową przyjeżdżających tu na naświetlania. Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice to stowarzyszenie propagujące aktywne postawy społeczne, realizujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Organizacji pomogliśmy w wyposażeniu nowego biura w meble oraz pióra drukujące 3D. Aleksandra Puzyno Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Właz PAM z wakacji” 1 miejsce: Sebastian Sitarek 2 miejsce: Kinga Kinga 3 miejsce: Alfred Gąsior 4 miejsce: Małgorzata Olbryś 5 miejsce: Magdalena Michalska-Ciupka 2 3 1 Od 1 czerwca do 30 września 2021 roku na profilu SaintGobain PAM Polska na Facebook’u: https://www.facebook. com/sgpampolska/ trwał konkurs fotograficzny „Znajdź PAM na wakacjach”. Zadanie konkursowe polegało na odnalezieniu włazów Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego, zrobienie zdjęcia z widocznym logiem PAM i zamieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym wraz z oznaczeniem miejsca wykonania zdjęcia. Do wygrania były atrakcyjne nagrody – smartband FITBIT Charge 4, głośnik bluetooth JBL oraz kubki termiczne Contigo. Do konkursu zakwalifikowało się aż 30 prac konkursowych. Najbardziej odległa lokalizacja, w jakiej znaleziono włazy naszej produkcji to wyspy greckie – Kreta i Rodos. W tegorocznej edycji jednak dominowały zdjęcia włazów z polskich miast zarówno tych dużych jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń czy Poznań, jak i całkiem małych jak Lubaczów czy Stara Bukówka. Poniżej prezentujemy zdjęcia laureatów 3. już edycji konkursu: 8 5 4 Gorąco dziękujemy za udział w zabawie wszystkim uczestnikom i gratulujemy godnej podziwu wytrwałości w tropieniu naszych włazów! Wszystkie zdjęcia można obejrzeć pod postem konkursowym na naszym facebooku Saint-Gobain PAM Polska. Gorąco zachęcamy do polubienia naszego firmowego fanpage’a i wypatrywania tegorocznej edycji konkursu „Właz PAM z wakacji”! Aleksandra Puzyno

Nowości i wydarzenia

REALIZACJE

SYSTEM BLUTOP w Nysie Za sprawą stosowania trwałych powłok i żeliwa sferoidalnego żywotność systemu BLUTOP określana jest na ponad 100 lat, a w przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych żywotność określana jest tylko na około 50 lat, która może być jeszcze krótsza w zależności od sposobu montażu rurociągów w wykopie i z uwagi na starzenie się materiału. Perfekcyjnie gładka powierzchnia powłoki wewnętrznej Ductan® oraz zwiększony przekrój hydrauliczny rury BLUTOP przekłada się na większą pojemność sieci wodociągowej oraz mniejsze straty hydrauliczne ciśnienia w sieci i pozwala obniżyć koszty pompowania. W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych na wyższe ciśnienie (PN16) spadek ciśnienia z powodu strat na całej długości rurociągu w porównaniu z rurami BLUTOP jest prawie dwukrotny. W ciągu 15 lat daje nam to redukcję zużycia energii o 30%. W momencie kiedy ceny energii rosną w dynamicznym tempie ta zaleta nabiera coraz większego znaczenia. Istotnym elementem we współczesnym świecie jest wpływ stosowanych materiałów na środowisko naturalne, które powinny podlegać recyklingowi. W chwili obecnej należy zmierzać do projektowania i budowania systemów do dystrybucji wody stosując materiały, które będą niezawodne i trwałe dla przyszłych pokoleń. Żeliwo sferoidalne jest materiałem o nieograniczonej możliwości wykorzystania w recyklingu. W ubiegłym roku w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nysie na lata 2018 – 2021 została zrealizowana budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o małych średnicach 90, 110 i 160. Do jej budowy wykorzystano system rur i kształtek BLUTOP. Zdecydowano się na system BLUTOP, ponieważ to jedyny system z żeliwa sferoidalnego, który jest w pełni kompatybilny z sieciami wodociągowymi z PE i PCV. Bose końce rur z tworzyw sztucznych wyprodukowane zgodnie z normami mogą być montowane z kielichami rur i kształtek BLUTOP. Ponadto zaletą systemu BLUTOP jest jego wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu zaawansowanych powłok ochronnych BioZinalium® i Ductan®. Natomiast rury z tworzyw sztucznych wprawdzie podlegają również recyklingowi, tak jak rury BLUTOP, ale powstaje z niego produkt o pogorszonych właściwościach mechanicznych, aniżeli z żeliwa sferoidalnego. Poza tym do wytworzenia nowej rury PE można użyć tylko 10% materiału z recyklingu. Dlatego stosowanie rurociągów z żeliwa sferoidalnego do budowy sieci wodociągowej to opłacalna inwestycja na lata. Jacek Bondalski Robert Gorol Budowa stadionu w Nowym Sączu włoką ochronną BioZinalium®, która zapewnia bardzo długą trwałość i chroni przed korozją oraz z wewnętrzną powłoką ochronną z zaprawy cementowej zapewniającą również zabezpieczenie antykorozyjne, a także stanowiącą gładką i zwartą powierzchnie idealnię przylegającą do ścianki żeliwnej. Mikołaj Rybicki © MKS Sandecja Nowy Sącz Do czerwca 2023 roku w Nowym Sączu zostanie zakończona budowa stadionu miejskiego dla pierwszoligowej Sandecji. Obiekt będzie spełniać kryteria systemu licencyjnego PZPN dla klubów ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. Szacowany koszt inwestycji to około 50,7 mln PLN. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany wodociąg o średnicy DN250 z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM. W tej realizacji zastosowano system rur i kształtek NATURAL z żeliwa sferoidalnego o połączeniach nieblokowanych STANDARD oraz blokowanych STANDARD Vi o średnicy 250 mm ze specjalną zewnętrzną po- 9

REALIZACJEFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021