bluact_novičnik_št_2

SPOROČILO ZA JAVNOST

Mreža štirih evropskih pristaniških mest za spodbujanje inovacij v modrem gospodarstvu ''Kako doseči enakost spolov v podjetništvu znotraj modrega gospodarstva?'' je bilo eno izmed glavnih vprašanj, ki so se porajala na drugem mednarodnem partnerskem srečanju projekta BluAct 2nd Wave mreže, pod okriljem programa URBACT III. Srečanje je potekalo 26. in 27. januarja 2022, organizirala pa ga je Občina Pirej. Prvi korak k novi temi o enakosti spolov je bil narejen in predstavljen na glavni delavnici dogodka. Preostali del dvodnevnega srečanja pa je bil sestavljen iz zelo zanimivega spletnega pogovora o rezultatih mreže, pronicljivih predstavitev strokovnjakov, interaktivnih spletnih delavnic in 'metaverse' sobe za pogovore ob kavi v času odmorov med posameznimi aktivnostmi! Najpomembnejši utrinki iz srečanja: Poročanje o aktivnostih mreže in o izvajanju prenosa dobre prakse v lokalno okolje – organizacija in izvedba natečaja za najboljšo podjetniško idejo znotraj modrega gospodarstva, s strani štirih mest: Pirej (Grčija), Boulogne sur mer (Francija), Gdansk (Poljska) in Koper (Slovenija). Novičnik št. 2 Eleni Hatziyanni iz DG MARE Evropske Komisije, ki je pristojna za politiko EU na področju pomorskih zadev in ribištva, je predstavila ''Modre podjetniške politike Evropske Komisije: Na poti k trajnostnemu modremu gospodarstvu''.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Delavnica: ''Povečanje enakosti spolov pri izvajanju natečajev za modro

rast!'' na kateri je aktivno sodelovalo več kot 30 ljudi iz štirih mest, drugih URBACT mrež (kot je Tech Revolution) in URBACT lokalne skupine iz Pireja. Celoten video posnetek dvodnevnega dogodka si lahko ogledate na linku: bluact.eu/tnm2 Nekaj o projektu: Projekt je financiran s strani evropskega programa URBACT III, ki mestom pomaga razviti trajnostne, pragmatične rešitve z vključevanjem gospodarskih, socialnih in okoljskih urbanih tem. BluAct 2nd Wave mreža sledi uspehu prve generacije BluAct partnerske mreže v kateri je bilo šest evropskih mest podprtih pri prenosu dobre prakse na področju podjetništva za modro rast iz mesta Pirej med letoma 2018 in 2020. V letu 2021 so tri nova mesta dobila priložnost seznaniti se s pirejsko dobro prakso na področju modrega gospodarstva. Več informacij o projektu lahko pridobite na spletnih straneh kot sta bluact.eu in urbact.eu/bluact-second-wave. Novičnik št. 2

Delavnica:

Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021