BAGALIHOG, MELISA A. (E-PORTFOLIO)

MY EXPERIENTIAL LEARNING
MY EXPERIENTIAL LEARNING

PORTFOLIO FOR FIELD STUDY 2 Bagalihog, Melisa A. PCED-03-701P

MY EXPERIENTIAL LEARNING

PROFILE OF THE

COOPERATING SCHOOL Manggahan High School (abbreviated as MHS; Filipino: Mataas na Paaralan ng Manggahan), formerly known as Rizal High School AnnexManggahan and mistakenly known as Manggahan National High School, is a public high school in Karangalan Village, Brgy. Manggahan, Pasig. The site of Manggahan High School was once a private drug rehabilitation center called AntiNarcotics Research and Reformation Network (ANRRENN). It was reported that the center was operating illegally and the National Housing Authority (Philippines) owned the lot. Because of these complaints, the operation of the center stopped and the NHA donated the lot to the city government of Pasig.

PROFILE OF THE

PROFILE OF THE RESOURCE TEACHER

Name: Marilyn D. Santos  She graduated college in Ligao Community College Ligao City Albay year 2004 taking up Bachelor in Secondary Education Major in Filipino.  She also studied in National Teachers College (2016) first sem for Master of Arts in Education and for 2nd sem in FEU Roosevelt College (2021 up to present)  She is now 10 years in the field of teaching. "Educating the mind without educating the heart is no education at all" By: Aristotle by: Aristotle

PROFILE OF THE RESOURCE TEACHER

PROFILE OF THE SERVICE TEACHER

PROFILE OF THE SERVICE TEACHER

Hi! My name is Melisa A. Bagalihog, I

am 21 years old, a 4th year college student from Rizal Technological University, Pasig Campus, taking up Bachelor of Secondary Education major in Filipino. I was born in Pasig but grew up and currently living in Taguig City with my lovable, supportive, amazing parents and four siblings, three brothers and one sister to be specific. I love watching local and international movies, listening to music and I also like cooking even though I am not good at that yet. When I was a kid, I already knew what I want to become in the future and it is to become a great teacher, because I love teaching others and sharing my experience to everyone for them to learn. I also admire those teachers that do not only teach but inspire students, touch their lives, and keeping their dream alive.

Hi! My name is Melisa A. Bagalihog, I

REVISED/ CORRECTED LP’S,

INCLUDING DEMO LP Lesson Plan (Demo Teaching) YR I Z A L T E C H N O L O G I C A L U N I V E R S I T PasigMga Kampus sa Mandaluyong at Y KAGAWARAN NG FILIPINO Pasig Nagsasanay na guro: Bb. Melisa A. Bagalihog Baitang: Baitang 9 Paaralan: Rizal Technological University Asignatura: Filipino I. LAYUNIN Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng kasanayang: 1. Nabibigyang-puna ang paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kaniyang mga saloobin o opinyon sa isang talumpati (F9PD-IId-47) 2. Naipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong isyu sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan (F9PS-IId-49) 3. Nakasusulat ng isang argumento hinggil napapanahong isyu sa lipunang Asya (F9PU-IId-49) sa 4. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi (F9WG-IId-49)

REVISED/ CORRECTED LP’S,

II. PAKSANG ARALIN

Paksa: Talumpati Sanggunian: Filipino Ikalawang Markahan – Modyul 4: Panitikang Asyano: Talumpati Kagamitan: Modyul, Laptop, Powerpoint Stopwatch, Youtube III. PAMAMARAAN A. Panimulang gawain 1. Pang araw-araw na Gawain 2. Balik-aral a) b) c) d) Presentation, Wooclap, Panalangin Pagpapaalala ng mga panuntunan sa birtwal na klase Pagtatala ng mga liban sa klase Pangungumusta gamit ang Wooclap. Gawain I. Bilang bahagi ng natutuhan mo sa katatapos lang na aralin, nais ko na magbahagi ka ng iyong natutuhan tungkol dito. (Tatawag ang guro ng mga mag-aaral) B. PANLINANG NA GAWAIN 1. Pagganyak Gawain II. Tukuyin ang kasintunog ng mga salitang ipapakita. (Ang guro ay magpapakita ng mga salita na nasa salitang ingles at tutukuyin ang kasintunog nito sa Filipino, tatawag ang guro ng mga mag-aaral na nais sumagot ) 1. CAT OWL WAND 2. PAN KNEE MOLE AH 3. WALK US 4. TAIL LOAM PAT TEE

II. PAKSANG ARALIN

2. Paglalahad

(Magpapabasa ng isang halimbawang ng talumpati at ipapasagot ang mga tanong tungkol dito) “Nagbabagang Klima, Magbabago Pa Kaya?” ni Ashley Coronel Iklik ang link https://malikhaingpagsulatblog.wordpress.com/2017/02/25/p ag-babago-ngating-kalikasan/ (Matapos ang pagpapanood, bibigyan ng lima hanggang sampung (10) minute upang makapag-usap ang bawat grupo) Pamprosesong Tanong na sasagutin Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang pangunahing layunin ng may-akda sa talumpating nabasa? 2. Sa palagay mo, meron pa ba tayong magagawa para maagapan ang pagbabago ng klima sa ating bansa? 3. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng may-akda na “Tayo ang sumira ng kalikasan kaya’t sa atin din nakasalalay ang pag-asa?” Bakit? 4. Bilang kabataang Pilipino, paano ka makatutulong sa ating bayan upang mapagaan ang ating problema sa pagbabago ng klima? (matapos magsagot ay pipili ang bawat grupo ng b) 3. Pagtalakay Ano ang Talumpati? Ang talumpati ay sining ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Bahagi ng talumpati 1. Panimula - inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang istratehiya upang kunin ang atensiyon ng madla. 2. Katawan – nakasaad dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. 3. Pangwakas - ang pinakasukdol ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at

2. Paglalahad

katuwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa

layunin ng talumpati. Uri ng Talumpati ayon sa pamamaraan A. Impromptu o Biglaan- Ito ay walang paghahandang isinasagawa sapagkat biglang tatawagin ang mananalumpati at pagsasalitain. B. Ekstemporanyo o Maluwag- Binibigyan ng kaunting panahon ang mananalumpati na makapa-isip –isip sa paksang doon din lamang ipinaalam sa kanya kaya’t karaniwang naisasagawa lamang ang balangkas para sundan sa hindi isinaulong sasalitain. C. Preparado o handa- Bago sumapit ang okasyon ng pagtatalumpatian ang paksa ay ipinaalam na. Ito ay sadyang pinaghahandaan ng husto, sinasaliksik, isinasaulo at pinagsasanayan pa. Uri ng Talumpati ayon sa layunin 1. Talumpating Pampalibang Ang mananalumpati ay nagpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kuwento. Kadalasan ito ay binibigkas pagkatapos ng isang salu-salo. 2. Talumpating Nagpapakilala Kilala rin ito sa tawag na panimulang talumpati at karaniwan lamang na maikli lalo na kung ang ipinapakilala ay kilala na o may pangalan na. Isang halimbawa ay ang pagpapakilala sa panauhing pandangal sa araw ng pagtatapos. 3. Talumpating Pangkabatiran Ito ang gamit sa mga panayam, kumbensiyon, at mga pagtitipong pang-siyentipiko, diplomatiko at iba pang samahan ng mga dalubhasa sa iba’t ibang larangan. 4. Talumpating Nagbibigay-galang Ginagamit ito sa pagbibigay galang at pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa kasapi o kaya ay sa kasamahang mawawalay o aalis. 5. Talumpating Nagpaparangal Layunin nito na bigyang parangal ang isang tao o kaya magbigay ng papuri a mga kabutihang nagawa nito. Halimbawa: Talumpating nagbibigay pugay kay Hidilyn Diaz sa pagkakamit ng ginto sa Olympics 2021.

katuwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon saFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021