Γνωρίζεις την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Γνωρίζεις την
Γνωρίζεις την

Ευρωπαϊκή Ένωση;

Γνωρίζεις την

Συμβολισμοί και επιρροές

Όπως ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχθεί επιρροές από τον ελληνικό πολιτισμό και τη μυθολογία του. Η μυθολογική φιγούρα της Ευρώπης έχει συνυφανθεί με τη προσωποποίηση της ίδιας της ηπείρου (η οποία άλλωστε έχει πάρει το όνομά της από αυτήν) και εσχάτως της Ένωσης. Η Αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο Αγάλματα και πίνακες ζωγραφικής της αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία, κοσμούν πολλούς χώρους και κτήρια της Ένωσης ενώ συναντάται επίσης και στο ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ. Η δεύτερη έκδοση των τραπεζογραμματίων του ευρώ έχει πάρει το όνομα Σειρά «Ευρώπη», στα οποία έχει τοποθετηθεί το πορτραίτο της Ευρώπης. Τύπος Οικονομική πολιτική ένωση 27 Ευρωπαϊκών Χωρών με σκοπό την ειρήνη. Σημαία της ένωσης Η σημαία της ένωσης αποτελείται από έναν κύκλο 12 χρυσών αστεριών σε μπλε ουρανό. Τα 12 χρυσά αστέρια με τη τοποθέτησή τους σε κύκλο συμβολίζουν την ολότητα, τελειότητα, ενότητα και αρμονία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης. Ύμνος της Ένωσης Ο επίσημος ύμνος της Ένωσης είναι το πρελούδιο της Ωδής στη Χαρά, τμήμα της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν, σε ορχηστρική έκδοση. Η Ημέρα της Ευρώπης Η 9η Μαΐου έχει κηρυχτεί ως Ημέρα της Ευρώπης και είναι η επέτειος της Διακήρυξης Σουμάν (9/5/1950), της απαρχής της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιδέας. Έχει 24 επίσημες γλώσσες Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιρλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά, Φιλανδικά. Αξίες της Ε.Ε. Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια Ελευθερία Δημοκρατία Ισότητα Κράτος Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συμβολισμοί και επιρροές

Ρητό

In Varietate Concordia Ενωμένη στην πολυμορφία Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 1. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 3. το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5. το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 7. το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Μέλη Αυστρία Ισπανία Ουγγαρία Βέλγιο Ιταλία Πολωνία Βουλγαρία Κροατία Πορτογαλία Γαλλία Κύπρος Ρουμανία Γερμανία Λετονία Σλοβακία Δανία Λιθουανία Σλοβενία Ελλάδα Λουξεμβούργο Σουηδία Εσθονία Μάλτα Τσεχία Ιρλανδία Ολλανδία Φινλανδία Νομοθετικές πράξεις της ΕΕ Έδρα Βρυξέλλες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (δευτερεύουσα έδρα) Λουξεμβούργο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικό Δικαστήριο Στρασβούργο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (επίσημη έδρα) Ιδρυτικές Συμφωνίες ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ 1958 1987 1993 2009 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 447.319.916 κάτοικοι Έκταση 4.233.262 Κm2 Κανονισμοί: Με την έναρξη της ισχύος τους εφαρμόζονται ως νόμοι σε όλα τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων μέτρων από αυτά. Επίσης, υπερισχύουν αυτομάτως όλων των αντικρουόμενων διατάξεων του εσωτερικού δικαίου των κρατών-μελών. Οδηγίες: Απαιτούν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τα κράτη-μέλη, μέσα σε ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας στη διακριτική τους ευχέρεια τα μέσα με τα οποία θα τους πετύχουν. Αν εκπνεύσουν τα χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή τους, τότε τα κράτη-μέλη ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να υποστούν άμεσες κυρώσεις. Αποφάσεις: Δεσμευτικές νομικές πράξεις που ισχύουν για μία ή περισσότερες χώρες τη ΕΕ, επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Η πιο συνηθισμένη χρήση τους είναι στο δίκαιο του ανταγωνισμού ή για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Επίσης συχνά, χρησιμοποιούνται και για ποικίλα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα των θεσμικών οργάνων.

Ρητό

Δικαστικό σύστημα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την ίδρυσή του, το 1952, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει "την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή" των Συνθηκών. Στο πλαίσιο της αποστολής αυτής: • ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, • φροντίζει για την εκ μέρους των κρατών μελών τήρηση των απορρεουσών από τις Συνθήκες υποχρεώσεών τους, • ερμηνεύει το δίκαιο της Ένωσης κατόπιν υποβολής αιτήσεως εκ μέρους των εθνικών δικαστών. Αστυνομική και Δικαστική συνεργασία Europol: είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός της στόχος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ. Οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια προέρχονται από: την τρομοκρατία, τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,την οργανωμένη απάτη, την παραχάραξη του ευρώ,την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Frontex: είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να συνδράμει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ. Eurojust: είναι ο ΄Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης και βοηθά τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μια χώρες της ΕΕ. Πολύτιμο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία του χώρου ασφάλειας, αποτελεί το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν Το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν και παρέχει μια ενιαία βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών και μεταναστευτικών αρχών. Επίσημο νόμισμα της ΕΕ Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα των 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποτελούν τη ζώνη του ευρώ. Χώρες που δε χρησιμοποιούν το ευρώ: Δανία, Βουλγαρία ,Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία. ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ TO 3o ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EPAS ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2021-2022

Δικαστικό σύστημαFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021