theFile

Szeged iskoláinak közös kiadványa az Erasmus Days 2020 alkalmábólErasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days
2020. október 15-17.

1Erasmus Days 2020. október 15-17.

Kedves Látogató!

Ön egy olyan online kiadványt lapozgat jelenleg, amely számos szegedi
iskola összefogásával született meg, és célja az Erasmus+ projekteken
keresztül bemutatni azt a széleskörű nemzetközi pályázati
tevékenységet, illetve annak hozadékát, amelyek az elmúlt hét évben
nyújtottak kiemelkedő fejlődési lehetőséget egyrészt szakmai,
másrészt közismereti, harmadrészt interkulturális és idegennyelvi
ismeretek bővítése terén az érintett iskolák tanulói, valamint
munkatársai számára.
Bízunk abban, hogy a bemutatott projektek megismerése által Ön is
részese lesz annak az élményszerű tanulási folyamatnak, melynek
számos előnyét a benne résztvevők megtapasztalhatták!
A nemzetközi pályázati tevékenységekben való részvétel nem csupán
egy lehetőség, hanem kemény munka is minden érintett számára,
azonban valamennyi résztvevő igazolni tudja, hogy a befektetett
energia bőségesen megtérül, és az Erasmus+ programokon kapott új
ismeretek, tapasztalatok meghatározó jelentőséggel bírnak életük
további alakulására.

A szerkesztők

2Erasmus Days 2020. október 15-17.

A kiadványban az alábbi intézmények Erasmus+
tevékenysége került megjelenítésre

Szegedi SZC Gábor Dénes
Technikum és
Szakgimnázium

Szegedi SZC Krúdy Gyula
Szakképző Iskola

Karolina Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium

Szegedi SZC Móravárosi
Szakképző Iskola

Szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium

Szegedi SZC Déri Miksa
Műszaki Technikum

SZTE Gyakorló Gimnázium
és Általános Iskola

Szegedi Madách Imre
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola

Szegedi Szakképzési
Centrum

Szegedi Tömörkény István
Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és
Technikum

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző
Iskola Hansági Ferenc
Intézményegysége (Jogelőd
intézmény: Szegedi SZC Hansági
Ferenc Szakképző Iskolája)

3

Szegedi SZC Kőrösy József
Közgazdasági Technikum

Szegedi SZC Vasvári Pál
Gazdasági és Informatikai
Technikum

Szegedi SZC Vedres
István TechnikumErasmus Days 2020. október 15-17.

Tartalomjegyzék

ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúságcserék ........................... 6
KÖZNEVELÉS KA1 ................................................................................................................................ 6
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Köznevelés – KA1) .................................... 6
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Köznevelés KA1) ........................................................ 7
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA1) ................................................. 9
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Köznevelés KA1) ................................................. 13
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
(Köznevelés KA1) .......................................................................................................................... 16
Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Köznevelés KA1) .. 20
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Köznevelés KA1) ..................... 23
ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúságcserék ......................... 25
SZAKKÉPZÉS KA1 ............................................................................................................................... 25
Szegedi SZC Vedres István Technikum (Szakképzés KA1) ............................................................ 25
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Szakképzés KA1) ..................................... 27
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Szakképzés KA1) ...................................................... 29
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szakképzés KA1) .................................................... 31
Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium (Szakképzés KA1) .............................. 34
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc Intézményegysége /Jogelőd
intézmény: Szegedi SZC Hansági Ferenc Szakképző Iskolája/ (Szakképzés KA1) ....................... 39
Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Szakképzés
KA1) ............................................................................................................................................... 42
Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Szakképzés KA1) .................................................. 44
ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúsági szektor ..................... 47
IFJÚSÁGI SZEKTOR KA1 ..................................................................................................................... 47
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Ifjúsági szektor KA1) .............. 47
ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok cseréje, innováció) ................ 50
ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK KA2 ............................................................................................ 50
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ......................... 50
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2)................... 53
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Iskolai,
óvodai partnerségek KA2) ............................................................................................................ 55

4Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Iskolai,
óvodai partnerségek KA2) ............................................................................................................ 58
Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ...................... 62
ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok cseréje, innováció) ................ 65
KÖZNEVELÉS KA2 .............................................................................................................................. 65
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA2) ............................................... 65
ERASMUS PRO – hosszútávú egyéni mobilitások ................................................................................ 67
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Erasmus PRO) ......................................................... 67
Szegedi Móravárosi Szakképző Iskola (Erasmus PRO) ................................................................. 69
BEJÖVŐ MOBILITÁSOK ......................................................................................................................... 71
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások) ............................................... 71
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások) ................................................ 73

5Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások,
ifjúságcserék
KÖZNEVELÉS KA1
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Köznevelés – KA1)
ERASMUS+ KÖZNEVELÉSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA PROJEKT

„INNOVATÍV PEDAGÓGUSOK A KŐRÖSYÉRT” 2019-1-HU01-KA101-060101
PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK NÉMETORSZÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN (DÜSSELDORF, DUBLIN)

SZEGEDI SZC KŐRÖSY JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM
2 NÉMET ÉS 2 ANGOL NYELVSZAKOS PEDAGÓGUS NÉMETORSZÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN
TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VESZNEK RÉSZT. A TOVÁBBKÉPZÉSEK SORÁN ÚJ ONLINE ALKALMAZÁSOKKAL,
WEBOLDALAKKAL, VIRTUÁLIS PLATFORMOKKAL ÉS DIGITÁLIS TANANYAGOKKAL, MÓDSZEREKKEL
ISMERKEDNEK MEG.
MEGTANULJÁK, HOGYAN TÁMOGASSÁK A TANULÓK ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁSÁT, HOGYAN
ÖSZTÖNÖZZÉK ŐKET AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK KRITIKUS ÉS ETIKUS HASZNÁLATÁRA. ÖTLETEKET
GYŰJTENEK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSHEZ, CSAPATÉPÍTŐ STRATÉGIÁKAT, HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS
MÓDSZEREKET TANULNAK MEG, AMELYEKET BEÉPÍTHETNEK AZ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGBE.
Projektünk első célkitűzése olyan érdeklődő és motivált tanárok mobilitásának megteremtése, akik képesek
megújulni, kiváló kommunikációs és kezdeményező készségüknek köszönhetően új kapcsolatokat teremteni, majd
visszatérve, megszerzett tapasztalataikkal, tudásukkal, új ismereteikkel gazdagítani módszertani palettájukat. Élményeik
átadása révén profitál a szakmai munkaközösség minden tagja, s természetesen a diákok, akik számára a pedagógusok
élményszerűbbé teszik a tanórákat. A motivált és a modern módszereket alkalmazó tantestület vonzó a szülők számára,
és szívesen íratják be gyermeküket egy olyan intézménybe, ahol a régi hagyományok szellemisége ötvöződik a modern
kor elvárásaival. Középtávú célul tűztük ki 6-8 fő nem nyelvszakos kolléga bekapcsolódását az Erasmus+ köznevelési
pályázati tevékenységbe. Az iskola hosszútávú tervei között szerepel, hogy ne csak küldő, de fogadó intézménnyé is
váljon.
A vírushelyzet jelenleg lehetetlenné teszi a projekt és a programok megvalósítását. Bízunk benne, hogy a
mobilitások 2021 nyarán kivitelezhetőek lesznek és a program a résztvevő kollégák lelkesedésének, a küldő és fogadó
intézményi támogatottságnak köszönhetően sikerrel zárul.

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum
6720 Szeged, Stefánia 14.+3662/547-157;
info@korosy.hu

6Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Köznevelés KA1)
„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra Ferenchez)

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az
intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója
az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak
érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb
technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével
megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres
szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény,
hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket
teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati
lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy
jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely
hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való részvétel a
projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat meg számos
pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik valamilyen
szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre.
Az Erasmus+ KA1 pályázattípus lehetőséget biztosít a szakképző iskolák számára,
hogy a közismereti oktatásban részt vevő kollégák is fejleszthessék saját szakterületükhöz
kapcsolódó kompetenciáikat külföldi partnerintézmény által szervezett programok vagy
kurzusok keretében. Az elmúlt közel tíz év alatt idegennyelvi kurzusokon, szaktárgyuk
tanításához kapcsolódó módszertani megújulást elősegítő képzéseken és jobshadowingokon
vettek

részt

a

kollégák

Európa

számos

országában

(interaktív

térkép:

http://www.moravarosi.hu/?page_id=470).
A SZC Móravárosi Szakképző Iskola vezetősége és munkatársai törekednek arra, hogy a
szaktárgyi tudás átadása mellett olyan hozzáadott értékekkel gazdagítsák tanulóikat, melyek
segítségével megkönnyíthetik a diákok hétköznapi életben való boldogulását, melyek
segítségével a fenntartható fejlődéshez és a digitális világhoz kapcsolódó értékek elsajátítása is
könnyebb lesz a diákok számára. Ez az oka annak, hogy a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák
fejlesztésén túl egyéb tematikus tanári, munkatársi mobilitások megszervezésére is
7Erasmus Days 2020. október 15-17.

rendszeresen sor kerül, mint például az önismereti-mentálhigiénés képzések oktatóknak, a
segítő foglalkozású munkatársak fejlesztése (iskolapszichológus, szociális munkások,
gyógypedagógusok, mediátor kolléga, mentálhigiénés szakemberek), digitális kompetenciák
fejlesztése, környezetbarát technológiák megismerése és a környezettudatosság szemléletének
elsajátítása különböző jobshadowingok és kurzusok keretében.
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola nyitott nemzetközi kapcsolatainak
bővítésére, ezért a tanulók igényeit is figyelembe véve, a kollégák fejlődési szándékaira
támaszkodva folyamatosan keresi azokat a partnereket, akik segítségével a kollégák számos
kompetenciájának további fejlesztésére nyílik lehetőség.
Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további
részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
-

interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470

-

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink:
http://www.moravarosi.hu/?page_id=280

-

nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/

Inklúzió és kulturális különbözőségek az iskolákban.
(Tanári tréning Pireasban.)

8Erasmus Days 2020. október 15-17.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA1)
Erasmus közoktatási munkatársak mobilitása
Jó tanár holtig tanul
A projekt típusa: KA101
A projekt időtartama: 2020. 08.01.- 2021.11.30.
A projekt fő célja egy hosszabb fejlesztési folyamat első lépéseként megkezdeni a tantestület
idegennyelv-tudásának fejlesztését, segíteni a kollégák meglévő passzív nyelvtudásának aktívvá tételét
illetve az alacsonyabb nyelvi szintek emelését. Gyakorló iskolaként különösen fontos, a kollégák
folyamatos szakmai és módszertani megújulása, a legkorszerűbb tanítási módszerek megismerése,
felhasználása és a tudás átadása a tanárjelöltjeinknek. Célunk az is, hogy a fent említett megújulási
folyamat részeként, tanárként tanulói szerepbe helyezkedve példát mutassunk diákjainknak és a
leendő pedagógus jelölteknek, az egész életen át tartó tanulásra, valamint empatikusabbá váljunk
tanulóink megértésében.
A fenti célok eléréséhez 24 mobilitás szerepel a projektben, 6-tól 14 napig terjedő időtartamban a
2020. augusztus1-től 2021. július 31-ig terjedő időszakban.
A mobilitások közül a legnagyobb számban (15) nyelvtanfolyamok szerepelnek. Ezeken részben a
tantestület nem nyelvszakos tagjai vesznek részt, részben nyelvszakos kollégák erősítik tudásukat egy
második nyelvből vagy második nyelvszakjukból, amit jelenleg nem tanítanak. Elsősorban az angol
nyelvtudás fejlesztését tartjuk fontosnak, de iskolánk sokszínű nyelvi programjából fakadóan a francia
és olasz nyelvismeret bővítése is célunk. Ezért a választott nyelvi kurzusok angol, francia és olasz
nyelvterületen lesznek. A sikeres mobilitás érdekebén a külföldi nyelviskolai kiutazás előtt itthoni
nyelvi felkészítést is tervezünk a kollégáknak.
Jelenleg a kialakult járványhelyzet miatt, még nem indultak el a mobilitások, viszont az első, angol
nyelvtudásunkat felfrissítő és továbbépítő nyelvórán már részt vehettünk.

9Erasmus Days 2020. október 15-17.

Használható nyelvtudással a szakmai kiválóságért Európában
2015-2017
A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Erasmus+
közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása pályázatának keretében kétéves fejlesztési
projektet valósított meg (KA1).
"Iskolánktól, mint a Szegedi Tudományegyetem intézményétől joggal elvárható, hogy szakmai
tapasztalatunkat, tudásunkat nemzetközi környezetben is megmutassuk, tudásunkat megosszuk,
valamint képessé váljunk arra, hogy a tudomány új eredményeit az oktatásba beépítsük. Erre
bennünket gyakorló iskolai létünk is kötelez. A jól működő, sikeres, minőségi oktatást nyújtó
iskola kulcsa a szakmailag kiváló pedagógus kezében van. Csak úgy tudunk Európa térképére
felkerülni, szakmai munkánkat magas szinten végezni, ha pedagógusaink többsége képes
legalább egy idegen nyelven kommunikálni." Ezek voltak pályázatunk Európai Fejlesztési
Tervének első gondolatai.
Fő célkitűzésünk az intézményben dolgozó alkalmazottak, pedagógusok idegen nyelvi
tudásának fejlesztése, a projektszemlélet népszerűsítése, az innovációra nyitott pedagógus
közösség kialakítása, módszertani megújulás segítése, az európaiság, interkulturalitás
eszméjének erősítése, és nem utolsósorban a pedagógus kollégák szakmai kiégés elleni
küzdelemben való támogatása volt.
Pályázat keretein belül 15 mobilitást valósítottuk meg az Egyesült Királyságba,
Franciaországba és Olaszországba. A pedagógusok többsége nyelvtanfolyamon vett részt,
nyelvtanáraink pedig módszertani kurzusokon frissítették tudásukat.
A külföldi utazásokon kívül a projektben résztvevő kollégák nyelvi, kulturális felkészítésben
és utókövetésben is részt vehettek: hazai nyelvtanfolyamokon készülhettek az utazásra,
ezenkívül hazatérve, idegennyelvű könyvek vásárlásával lehetőségük volt nyelvtudásukat
egyénileg tovább tökéletesíteni. A külföldi nyelvtanfolyamról mindannyian hangképes
élménybeszámolót tartottak a kollégáknak:
Néhány példa:
Csizmás Zsuzsanna-Kállai Csaba-Somogyi Dalma: Vichy-Franciaország
https://tinyurl.com/y4fxsoje
Streitmann Judit: Nápoly-Olaszország
https://tinyurl.com/y5y7cttl
https://youtu.be/rwIwVkhfbXs
Berkes Angéla: London-Egyesült Királyság
https://tinyurl.com/y2rfrgpo
Fröhlichné Kapronczay Éva: Nizza-Franciaország
https://sway.com/escaa8M1UZcLHtA7

Pályázatunkban vállaltuk az eTwining program által nyújtott lehetőségek megismerését is. A
projekt futamideje alatt egy kollégánk eTwinning projektet is megvalósított, melynek
10Erasmus Days 2020. október 15-17.

eredményeként a magyar delegáció tagjaként részt vehetett Athénban a program éves
konferenciáján is. Erről a beszámoló megtekinthető a
https://sway.com/XAIxPXvr08dZ8NQQ címen.
A projekt során készült egy nyelvtanári módszertani linkgyűjtemény, melyet folyamatosan frissítünk :
https://tinyurl.com/y4lc8rr5

Nápoly-Centro Italiano

London-EC

11Erasmus Days 2020. október 15-17.

Oxford

Szeged, 2020. 09. 18.
Streitmann Judit
projektkoordinátor

12Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Köznevelés KA1)

Bemutatkozás
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 1898-as alapítása óta a dél-alföldi régió kiemelkedő
tehetséggondozó műhelye. A kompetenciamérések eredményei ugyancsak jelentősen meghaladják az
országos átlagot, illetve ez a hozzáadott értékre is érvényes, mivel iskolánkba magas számban
jelentkeznek hátrányos helyzetű tanulók: alapító intézménye vagyunk a húsz éve folyamatosan
működő Arany János Programnak. Tanulóink évről évre szerepelnek a nemzeti diákolimpiai
csapatokban, ezek a diákok európai szinten is releváns eredményeket érnek el, ennek elismeréseként
a 2019-es Nemzetközi Biológiai Diákolimpiát Szegeden tartották (a rendezvény társrendezője lehetett
gimnáziumunk). Iskolánknak kb. 800 tanulója, 84 tanára és oktatást segítő munkatársa van (ebből
mintegy 20 fő részvételét javasoljuk egy-egy tanévben a mobilitási projektekbe).

RMG_Tenerife_ESP_Ocean_Climate_Sustainable
Pályázatban megjelölt célok
Kiemelt célunk, hogy a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulói a továbbfejleszthető tudás
megszerzésére törekedjenek, kialakuljon bennük az önművelés igénye, s rendelkezzenek reális
önértékelő képességgel, mely a jó pályaválasztás egyik lényeges faktora a felsőfokú képzésbe
13Erasmus Days 2020. október 15-17.

kerüléshez szükséges tantárgyak magas szintű elsajátítása mellett. Ehhez a nevelő-oktató munkához,
a képzés minőségének fejlesztéséhez alapvetően járulnak hozzá az Erasmus+ program kurzusai. A
mobilitások terén immár intézményi tapasztalatunk is van: egyéni tanulmányutak (Erasmus
elődprogramok),

testvériskolai

kapcsolatok

(dániai,

németországi,

kárpátaljai

és

erdélyi

csereprogramok), szakmai konferenciák szervezése, nagyprojektek lebonyolítása mellett iskolánk az
Erasmus+ intézményi mobilitásokba 2017-től immár harmadik alkalommal kapcsolódott be. Eddig
összesen mintegy 60 mobilitást valósítottunk meg (vagy esedékes a mostani támogatási időszakban).
A kurzusok közül elsősorban a kéthetes munkaformát preferáljuk, ez lehetőséget ad a résztvevőknek
arra is, hogy legalább egy hétvégén bekapcsolódjanak a fogadó intézmény természeti örökséget vagy
kulturális rendezvényeket bemutató programjaiba is. A Nyugat-európai célországok mellett egyre
érdekesebbek a V4-országok vagy a Baltikum kurzusai (finn modell mellett most már észt és lengyel
innovatív oktatási modellről is beszélhetünk).

RMG_Exeter_GB_Europai_osztaly
Célok megvalósulásának módjai
Tehetséggondozó profilunk négy évtizede állandó jellemzők szerint alakul. Ez hosszú időszak egy iskola
életében, így több területen átfogó együttműködéseink alakultak ki. A szakmai kapcsolataink a tanulói
életutak alakításának és követésének érdekében az általános iskoláktól az egyetemekig,
kutatóműhelyekig terjednek. A fejlődés lehetőségének szempontjából különösen fontosak a
továbbtanulással összefüggő szakmai együttműködések: a magyarországi tudományegyetemek, a
Heidelbergi Egyetem, a Cambridge-i Egyetem, a Szent-Györgyi Albert Program, a Szegedi Tudós
Akadémia vagy az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont azok az intézmények, amelyek szakmaimódszertani támogatást, innovatív eljárásokat osztanak meg velünk. Emellett kiváló lehetőséget
jelentett számunkra az Erasmus+ Program kéthetes kurzusainak sorozata, amelyek az intézményi
fejlődésünket egy új, szerteágazó és jelentős volumenű lehetőséggel támogatták.

14Erasmus Days 2020. október 15-17.

Produktumok
A szakmai-módszertani fejlődés lehetőségein túl (egyéni, munkaközösségi innovációk) igen fontosnak
tartjuk az intézményi szintű projektek bevezetésének lehetőségét, illetve azokat a kurzusokat, amelyek
iskolai szintű programok megvalósítását támogatják, témahetek kidolgozásában nyújtanak segítséget.
Ezzel összefüggésben eddig 8 kollégánk vett részt (illetve további 9 kolléga kurzusa esedékes az aktuális
támogatási időszakban) fenntarthatósági és digitális témahetek megszervezését támogató kurzuson.
Ezzel iskolánkban a projektmódszer és az online megoldások kultúrája igen jelentős fejlődésen ment
keresztül. Sajnos a járványhelyzet ezeket a kérdéseket részben visszavetette (projektmódszerek,
intézményi szintű megmozdulások), részben azonban épphogy kiemelten aktuálissá tette (digitális
munkarend). Így ezeknek a kurzusoknak is fokozottan köszönhető, hogy iskolánkban a digitális
munkarend bevezetése zökkenőmentesen, hatékonyan és gyorsan megtörténhetett, emellett az
iskolai jógyakorlatainkat mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye más intézményekkel is
megosztottuk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az úgynevezett job shadowing képzéseknek is,
ebben a munkaformában kiugró disszeminációs lehetőségeket látunk: átfogó érdeklődés mutatkozik a
kollégák részéről az európai jógyakorlatok iskolai-fenntartói modelljeinek megismerésére.
Összegzés (tapasztalatok, problémák, tanulságok)
Jelenleg a legnagyobb probléma – vélhetően a többi intézményhez hasonlóan – a pandémia által
kiváltott új helyzet, amelyben a mobilitások elvi akadályokba ütköznek. Nagyon reméljük, hogy ezek
2021 tavaszán, legkésőbb az év nyarán elhárulnak, hogy további innovációs terveinket folytathassuk,
a támogatási időszakra vonatkozó mobilitásainkat megvalósíthassuk. Több fogadóintézmény
felajánlott különböző online, távoktatási formákat, ezekkel azonban nem szeretnénk egyelőre élni,
hiszen az Erasmus+ Programban éppen azoknak a céljainknak az átfogó, végiggondolt fejlesztő
eszközrendszerét látjuk, amelyek a nemzetköziesítés terén a legfontosabb célkitűzéseink: az élő
szakmai fejlesztő kurzusok tapasztalatai segítik az oktatásunk minőségének javítását, a felkészítő
munka versenyképességét (mindezt átfogóan, kompetenciák, didaktika, jógyakorlatok, munkakultúra
stb. szerint), olyan intézményekben, amelyek velünk azonos célokért dolgoznak az európai oktatási
színtéren. Intézményünk ezért a nemzetköziesítés folyamatára és lehetőségére stratégiai kérdésként
tekint, és pedagógiai alapdokumentumaiban, nevelési értekezletein is feldolgozza céljait, lépéseit,
eredményeit. Ugyanakkor a projekt hozadéka, végső kedvezményezett célcsoportja a tanulói
közösségünk lesz, amely motivált, szakmailag és módszertanilag felfrissült pedagógusokkal találkozhat.

RMG_Dublin_IRE_Erasmus_lelki_tamasszal

RMG_Barcelona_ESP_tantermi_keszulodes

15Erasmus Days 2020. október 15-17.

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
(Köznevelés KA1)
Szeged, Szentháromság u. 70-76, 6725
tel.:+36 62 420 248
https://www.karolinaiskola.hu/
https://www.virtualiskarolina.hu/

A Karolina intézményét 1873-ban alapította a Boldogasszony Iskolanővérek rendje (School
Sisters of Notre Dame). A kommunizmus ideje alatt bezártak. 1992-ben kezdte meg újra
működését.
2013-ban indult el, az akkor egyedülállónak számító 8 évfolyamos képzés, mely a
tehetséggondozás jegyében jött létre. 2014-ben, pár éves szünet után a 4 évfolyamos
gimnáziumi osztály a keresztény értékek iránt nyitott, de tanulás terén esetleges
nehézségekkel küzdő, alulmotivált diákok érettségire és továbbtanulásra való felkészítését
vállalta fel. Munkánk keresztény értékeken alapul, fő célunk a teljes személyiség fejlesztése
(testi, lelki és szellemi téren).
Az elmúlt években a Karolina Iskola négyszer is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felügyelete alatt működő Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+
KA1 mobilitási projektek megvalósítására.

Erasmus+ KA1 mobilitási projektek
A projektek kidolgozásakor figyelembe vesszük intézményünk szükségleteit, erőforrásait és
gyengeségeit. Az Európai Fejlesztési Tervek évről-évre épülnek egymásra, biztosítva
fejlődésünket és hosszútávú céljainkat. Igyekszünk megvalósítani egy személyre szabott
oktató-nevelő munkát, mellyel óvodától az érettségiig kísérjük a gyermekek testi, lelki és
értelmi fejlődését. Olyan fiatalokat szeretnénk képezni, akik majdan hazai munkahelyen is,
nemzetközi közegben is kimagasló színvonalon tudnak dolgozni. A projekteket egyéves
intervallumra terveztük. Egy-egy mobilitás időtartama 1-2 hét a meghirdetett tanfolyamoktól
függően.
Támogatott projektjeink:
2016.
”Azzal nevelünk, amik vagyunk és amit teszünk”
https://karolinaiskolablog.wixsite.com/blog
Első alkalommal 14 megpályázott mobilitásból 8 kolléga nyert támogatást. Főleg nyelvszakos
pedagógusaink utaztak módszertani képzésekre, a természettudományokat oktatók pedig
nyelvi kurzusokra. Elindult iskolánkban a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása és az ehhez
szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése. Célországok: Egyesült Királyság és Spanyolország.
16Erasmus Days 2020. október 15-17.

Flamenco en Sevilla

Lake School, Oxford, the UK

2017.
„Úton a nemzetköziesítés felé”
https://karolinaiskolablog.wixsite.com/utblog
Második alkalommal 16 kollégánk utazott az Egyesült Királyság, Ciprus, Spanyolország Málta
és Olaszország történelmi városaiba.
A 4 évfolyamos képzésünkre építve 3 fejlesztendő terület emeltünk ki. A kurzusok témáit ezek
köré csoportosítottuk: a diákok és a tanárok motivációját növelők, az IKT eszközök használatát
segítők és a mentális fejlődés támogatók

2018.
„Esélyegyenlőség megteremtése a tanulási különbözőségek ellenére”
https://karolinaiskolablog.wixsite.com/esely
11 mobilitás valósult meg az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Máltán,
Olaszországban, Görögországban és Németországban.
A 8 évfolyamos képzésünk tehetséggondozó osztályait céloztuk meg. A tanulási
különbözőségekkel rendelkező tehetséges tanulók esélyeit igyekeztünk megteremteni azáltal,
hogy a témában jógyakorlatokat tanulmányoztak pedagógusaink. A módszertani képzések (az
IKT eszközök, App-ok, a Social Média alkalmazása az oktatásban) is megalapozták ezt a
tevékenységet.

17Erasmus Days 2020. október 15-17.

Kiutazó kollégáink egyre nagyobb hangsúlyt fektettek nemzetközi kapcsolatok építésére.
Nemzetközi szakmai csoportok munkájába kapcsolódtak be, illetve partnereket kerestek a
Nemzetközi Partnerségek kialakításához.
Németországban járt kollégánk. Az amöneburgi Stiftschule St. Johann a Fuldai Egyházmegye
által fenntartott gimnázium tehetséggondozással kapcsolatos törekvéseit tanulmányozta.

2019.
„21. századi élmények a Karolinában”
https://karolinaiskolablog.wixsite.com/erasmus2019
22 nyertes pályázó járt az Egyesült Királyság, Írország, Skócia, Spanyolországban, Máltán,
Olaszország, Ausztria és Csehország számos városában.
Intézményünk oktató-nevelő munkamódszereinek reformját tűztük célul, hogy képesek
legyünk igazodni a 21. század igényeihez. Minden szinten törekedtünk a “kommunikáció
akadálymentesítésére”, a tapasztalati élmény alapú tanulás feltételeinek megteremtésére.
Ennek érdekében az óvodai és az adminisztratív dolgozóinkat is bevontuk a pályázatba.

Gastro élmények és módszertan, Bécs

2020.
„Hagyományok útján az európaiság felé”
https://www.karolinaiskola.hu/hirek/altalanos-iskola/hagyomanyok-utjan-az-europaisagfele-2020-1-hu01-ka101-078556
23 mobilitás megvalósítása vár ránk a következő két évben. Célországaink: Egyesült Királyság,
Németország, Franciaország, Olaszország, Málta, Spanyolország, Írország, Horvátország.

18Erasmus Days 2020. október 15-17.

Központi téma az európai népek kultúrájának megismerése, ezen keresztül a kulturális- és
nyelvi kompetenciafejlesztés. A problémamegoldó gondolkodás és a digitális kreativitás
fontos szerepet játszik a nemzetközi projektek megvalósításában. Ehhez szükséges
módszertani eszköztár bővétését célozzák a választott kurzusaink.
Célunk egy olyan oktatás intézményi légkör kialakítása, melyben a diákok, a pedagógusok és a
technikai dolgozók is képesek legyenek a hatékony együttműködésre, inspirálják egymás.
Úton a partnerség felé egy „job shadowing” látogatást is tervezünk a malagai Colegio de La
Asunción intézményébe. Biológia szakos kollégánk ellátogat a Doñana Nemzeti Parkba, ahol
további szakmai partnerség alakul.

Drama in English Teaching, Norwich, NILE

Getting to the top at Oxford
19Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Köznevelés KA1)
Madách Erasmus+ 2019-2020
Bemutatkozás:
A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában 1986 óta kiemelt szerepet kap a
nyelvoktatás. 2001 óta elérhetővé és kidolgozottá vált a két tanítási nyelvű oktatás is angolul. Ennek
népszerűsége azóta is töretlen, jelentősége pedig az évek során egyre nőtt. Időközben Szeged városába
még több kutató érkezett köszönhetően a nemzetközi tudományos projekteknek, illetve újonnan
nyitott kutatóintézeteknek. A Madách Általános Iskolát szívesen választják az itt munkát vállaló külföldi
kutatók családjai is. Emellett egyre több multikulturális család költözik ide vagy vissza, sokan közülük
hiányos magyar nyelvtudással. Ezért elengedhetetlen azoknak a pedagógusoknak a nyelvi képzése is,
akik nem nyelvtanárok de kapcsolatba kerülnek ezekkel a diákokkal például osztályfőnökként. A
pályázat egyik hozadéka, hogy a nem nyelvszakos kollégák angol kommunikációs képességei is javultak.
Az iskolánk célja, hogy a továbbiakban minél több pedagógus vegyen részt mobilitási pályázatban,
növelve ezzel az angol nyelvet jól beszélők számát valamint továbbfejlesszük a két tanítási nyelvű
képzésünk színvonalát.

Madách hét Szép kiejtési verseny

Pályázatban megjelölt célok:
A 2019-2020-as évben futó projektünk címe “Innovatív technikák és módszertan az angol nyelvi
kompetencia fejlesztésének érdekében egy két tanítási nyelvű általános iskolában”, 10 kolléga vett
részt a pályázatban, időtartama 12 hónap volt. A mobilitási program rövid távú célja a jó gyakorlatok
elsajátítása, módszertani megújulás volt, a nyelvi kompetenciánk fejlesztése mellett. A résztvevők
egyöntetű véleménye az volt, hogy ezt maximálisan sikerült teljesíteni. Középtávú célként tűztük ki,
hogy a képzések ideje alatt sikeresen építhessenek ki a részt vevő pedagógusok új kapcsolatokat,
amelyek révén csereprogramokat, közös projekteket tudnak indítani. Ezt a törekvést jelenleg is szem
előtt tartjuk. Ezeken túl folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy intézményi, helyi és regionális
szinten is sikeresen megosszuk a mobilitási pályázatok révén elsajátított jó gyakorlatokat és az új
módszertani és IKT-s eszközök használatát. Későbbiekben erre alapozva részt veszünk az eTwinningben illetve sikeresen pályázunk együttműködési projektek megvalósítására is. A 2020-21-es évre újból
20Erasmus Days 2020. október 15-17.

támogatást nyert intézményünk az Erasmus+ keretein belül mobilitási projekt megvalósítására. Ebben
a projektben már 14 kolléga vesz részt, szintén 1 éves időszakra.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a programok eredményeképpen a jövőben olyan oktatásban részesítsük
diákjainkat, amely kompetencia alapú, élményszerű és segíti a sikeres európai polgárrá válást. A
projektek hosszú távú célja az is, hogy az intézmény méltó helyet foglalhasson el a két tanítási nyelvű
iskolák nemzetközi porondján.

Madách angolos módszertani továbbképzés

Madách dráma továbbképzés

Megvalósulás:
A már megvalósított program során elvégzett kurzusok két fő csoportra oszthatók céljukat tekintve. A
tíz résztvevő kolléga közül azok, akik nem angol nyelvtanárok, főként nyelvi kurzusokat választottak.
Az angol tanárok azonban a módszertani megújulásra fektették a hangsúlyt (pl motiváció a tanórákon,
dráma alkalmazása a nyelvtanításban, IKT eszközök, CLIL-módszerek stb):
- How to motivate your students
- Creative methodology for using ICT in the English classroom
- Creative methodology for the classroom
- Problem Solving and Decision Making
- Overseas Teachers Course – OTC06 – For PE Teachers
- Using Drama to Enhance Teaching in the Classroom
- Classroom Skills for Teaching Young Learners - includes CLIL
- Web Solutions for the Classroom
- Innovative Approaches to Teaching.
A tíz pedagógus révén az intézmény minden munkaközössége képviseltette magát a továbbképzéseken
- kiemelve közülük az angolos és az alsós munkaközösséget. A választott képzések egy, illetve két
hetesek voltak, Angliában, Máltán, Írországban és Cipruson zajlottak.

21Erasmus Days 2020. október 15-17.

Produktum:
Az elért eredmények terjesztése az iskola által rendezett rendezvényeken történt, illetve részt vettünk
a Karolina Iskola által szervezett, a város tíz intézményét összefogó 2019-es ErasmusDays-en is. Bővebb
információ
iskolánkról
a
http://www.madach-szeged.sulinet.hu/
valamint
a
https://www.facebook.com/madachsuli oldalakon, projektünkről pedig a http://www.madachszeged.sulinet.hu/erasmus/ érhető el.

Madách tesis továbbképzés
Tapasztalatok:
Erasmus+ pályázaton először vettünk részt a tavalyi évben, így minden új volt számunkra. Teljesen
pozitívan, feltöltődve jött haza minden kollégánk, új gondolatokkal, módszerekkel. Számos jó
gyakorlatot osztottunk meg egymással. A fogadó intézmények kivétel nélkül mindenütt segítőkészen
fogadtak bennünket és ha akadt esetleg probléma azonnal elhárították, kezelték. Remek légkörben,
anyanyelvi környezetben, külföldi kollégákkal közösen modernizáltuk tanítási módszereinket. Jó volt a
mindennapok forgatagából kitekinteni és rengeteg pozitív gondolattal hazatérni.

Madách pályaorientációs nap
22Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Köznevelés KA1)
EMLÉKEK, EREDMÉNYEK – ERASMUS+ A VASVÁRIBAN
Bemutatkozás
A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Iskolánk alapítása óta meghatározó szerepet tölt be Szegeden a kereskedelmi és informatikai
oktatásban. A szegedi belvárosban található klasszikus épületben klasszikus értékeket és modern
tudást közvetítő munka folyik. Jelenleg közgazdasági, informatikai és ügyvitel ágazaton tanulthatnak
diákjaink. Az intézményben nappali és esti oktatás is zajlik. Tanulóink nyelvi előkészítő,
szoftverfejlesztő és -tesztelő, vállalkozási ügyviteli ügyintéző és idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus képzések valamelyikén vesznek részt. Nevelő- oktatómunkánk korszerűsítéséhez és
folyamatos megújításához kiemelten kezeljük és folyamatosan építjük nemzetközi kapcsolatainkat.
Az Erasmus+ projektek remek lehetőséget biztosítanak céljaink eléréséhez.

Színes programok bent és kint

Lelkes tanári csapat

Célok, célok megvalósulásának módjai
A tantestület nyelvi és módszertani kompetenciáinak fejlesztése érdekében 2018 óta évente adtunk
be és nyertünk Erasmus+ pályázatokat. Az első, 2018-as projektünk (Szakmódszertani, digitális és
nyelvi kompetenciák fejlesztése a Vasváriban) 14 kolléga részvételével valósult meg. A résztvevők
Európa 5 különböző országából hoztak haza a Vasváriba azonnal beépíthető tudást és módszereket. Ez
a pályázatunk idén, 2020-ban Nívódíjat nyert.
2019-ben V2svár1-úton a 21. század felé címmel nyertünk újabb Erasmus+ pályázatot. A résztvevő 16
kolléga a digitális kompetenciafejlesztést tűzte ki célul. A külföldi kurzusok látogatása mellett ebben a
projektben már job shadowing látogatást is terveztünk.
Az idei évben Szemléletformálás a Vasváriban című projektünkkel iskolánk európai dimenzióját
kívánjuk szélesíteni. A 20 résztvevő külföldi továbbképzésekre, strukturált iskolalátogatásokra és job
shadowing látogatásokra utazik majd.

23Erasmus Days 2020. október 15-17.

A tanári képzéseken kívül a diákok fejlesztésére, szemléletformálására is hangsúlyt fektetünk. 2018ban VolunTeen- Önkéntesség a középiskolában címmel Erasmus+ ifjúsági csereprogramot
valósítottunk meg a szlovén GRM középiskolával. 12 magyar és 12 szlovén tanuló 2-2 kísérőtanárral
vett részt a két mobilitásban. 2018 áprilisában Magyarországon Szegeden önkénteskedtek a fiatalok 5
napon keresztül, majd szeptemberben Novo mesto városában folytatták a közös projektet.
A projekt hatására hosszútávú együttműködés alakult ki a két iskola között. A tanári job shadowing
látogatások egy részét is a szlovén partneriskolában tervezzük megvalósítani. Emellett idén a 2018-as
önkéntességi projekt újragondolt verzióját valósítjuk meg, a szlovén iskola partnerintézményeként.

Produktumok
Az intézményünkben megvalósuló Erasmus+ projektek számos pozitív hatást gyakoroltak nevelőoktató munkánkra. Frissítették módszertani kultúránkat, idegen nyelvi kompetenciáinkat.
Feladatbankot hoztunk létre, melybe évről évre gyűjtjük a hasznos módszereket, applikációkat, tanórai
projektfeladatokat. Hatással vagyunk nem csak a saját intézményünkre, hanem a Szakképzési Centrum
más tagintézményeire, sőt, a többi szegedi iskolára is. Az Erasmus+-nak köszönhetően időről időre
megjelenünk szegedi és országos médiatermékekben.
Az ifjúsági csere projektünk során a közös önkénteskedés mellett a tanulók naplót vezettek a
munkájukról, szőnyeget varrtak és barátságkarkötőt fűztek egymásnak. A projekt sikere a szlovén helyi
médiában is megjelent.
http://www.vasvari.hu/erasmus
http://www.vasvari.hu/node/1436
http://www.vasvari.hu/sites/default/files/eszloven/szeged.html

Összegzés
Az Erasmus+ projekteknek köszönhetően kinyílt a világ előttünk. Nemzetközi munkacsoportot
alapítottunk, felmértük iskolánk erősségeit és gyengeségeit, nemzetközi srtatégiát dolgoztunk ki
intézményünk szakmai megújulása érdekében. Megtanultuk, mit jelent a projektalapú gondolkodás.
Elindultunk egy úton, amelyről azóta le sem léptünk, sőt egyre többen járjuk ezt az utat. A tanárok, a
diákok mellett mellénk szegődött az iskolavezetés és a technikai személyzet is. Hisszük, hogy együtt
olyan modern szemléletet tudunk kialakítani a több, mint 100 éves falak között, amely motiváló
hatással lesz a nálunk felnövekvő generációkra. Köszönjük Erasmus+!

24Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások,
ifjúságcserék
SZAKKÉPZÉS KA1
Szegedi SZC Vedres István Technikum (Szakképzés KA1)
Építőipari szakmai gyakorlat Európában
2019
2019-1-HU01-KA102-060532
Szegedi SZC Vedres István Technikum
Iskolánk, a Szegedi SZC Vedres István Technikum Szeged egyik nagy múltra visszatekintő,
patinás szakképző intézménye. A Szegedi Vedres Iskola Jövőjéért Oktatási és Intézményt
Támogató Alapítvány menedzselésében a 2019-20-as tanévben Erasmus+ tanulói mobilitás
pályázat keretében 3 hetes külföldi szakmai gyakorlatokon vehettek részt tanulóink.
Partnereink:
 Maison Familiale Rurale D’Education et D’ Orientation de Saint Gilles Croix de Vie
építőipari szakképző iskola, Franciaország (http://www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr/)
 Bragamob mobilitásszervező szervezet, Portugália (https://bragamobilityopen.com/)
 SEDU
(Seinäjoen
Koulutuskuntayhtymä
iskola),
Lapua,
Finnország
(https://www.sedu.fi/fi/Tietoa-Sedusta/Seinajoen-koulutuskuntayhtyma)
Franciaországba 2x2 tanuló utazott 2019. okt. 5-25. és nov. 16-dec. 6.
között. A technikusi évfolyamra járó diákjaink nagy örömmel vettek részt
az iskolai és a munkahelyeken megvalósult duális képzési programban,
mint azt a kint készült fotók is bizonyítják. A kísérőtanárok csupán az első
héten voltak velük, majd hazautaztak, hiszen nagykorú tanulók alkották a
két fős csapatokat. A hétköznapok a munkáról, a
hétvégék a szórakozásról és a kirándulásokról szóltak: a
fiúk jártak Nantes-ban és több alkalommal az
óceánparton. A COVID-járvány miatt sajnos csupán az
első két turnus valósult meg, a 2020 tavaszára tervezett
harmadik utat sajnos el kellett halasztani. Sajnos
ugyanerre a sorsra jutott a tervezett finnországi program
is, hiszen az is 2020 tavaszán valósult volna meg 6 diák
és 1 kísérőtanár kiutazásával.
A franciaországi élményeket a következő linken lehet
megtekinteni:
https://www.facebook.com/Vedres-Erasmus-Franciaorsz%C3%A1g122114592524864/
25Erasmus Days 2020. október 15-17.

Ugyancsak jól sikerült a
legnépesebb csapat, a Braga
városába utazó 12 diák és 2
kísérőtanár útja. Ők 2019. nov.
10-től dec. 1-ig tartózkodtak
Portugáliában,
és
rengeteg
élménnyel gazdagodva tértek
vissza „az őszből a télbe”. A
szakmai gyakorlati feladatokat a
szervező cég munkatársai nemek
szerint osztották fel: a lányok
tervezőirodában, míg a fiúk különböző építkezéseken
dolgoztak. Hétvégi programként a csapat két
alkalommal járt Portóban; borkóstolásra, valamint
város- és óceánnézésre is futotta az időből. A portugál
út beszámolója:
https://www.facebook.com/Vedres-Erasmus-2019Portug%C3%A1lia-Braga109828053801830/?modal=admin_todo_tour
A résztvevők természetesen mindhárom program záróakkordjaként
EUROPASS igazolást kaptak. Mivel az építőiparban hazánkban, mint a
többi európai uniós tagállamban, jelen vannak a nyugat-európai multicégek, e dokumentumok
birtokában a végzett technikusok nagyobb sikerrel pályáznak a munkaerőpiacon.

26Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Szakképzés KA1)
ERASMUS+ SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKT

„HAJÓZZ VELÜNK AZ ERASMUS+ VIZEIN!” 2019-1-HU01-KA102-060155
SZAKMAI GYAKORLAT NÉMETORSZÁGBAN (KIEL, CHEMNITZ)

SZEGEDI SZC KŐRÖSY JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM
ISKOLÁNK 2012 ÓTA VESZ RÉSZT A LEONARDO DA VINCI, MAJD AZ ERASMUS+ PROGRAMBAN, AMELYNEK
EREDMÉNYEKÉNT EDDIG 62 DIÁKUNK TELJESÍTETT SZAKMAI GYAKORLATOT A REGIONALES
BERUFSBILDUNGSZENTRUM WIRTSCHAFT DER LANDESHAUPTSTADT KIEL SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY
GYAKORLATI HELYEIN ÉS A FLÖHAI SAMUEL-VON-PUFENDORF GYMNASIUM SZERVEZÉSÉBEN EGY CHEMNITZI
MÉRNÖKI IRODÁNÁL.
Projektünk elsődleges célja a
közgazdasági szakterület szaknyelvi
kompetenciáinak,
a
szóbeliség
különböző
formáinak,
az
írásbeliségnek, a képi és egyéb
információfeldolgozásnak fejlesztése
a célországi munkahelyen szerzett
gyakorlati tapasztalatokon keresztül.
Célunk továbbá a duális képzés
németországi
gyakorlati
megvalósításának
megismerése,
valamint az interkulturális tudatosság
fejlesztése, hogy a tanulási folyamat
végére a tanulók ismerjék a német
Partnerkapcsolataink
vállalkozói
és
munkavállalói
attitűdöket, amelyek segítségével a
résztvevők
sikeresen
helyezkedhetnek el a hazai és a
nemzetközi munkaerőpiacon. A
rövid távú szakképzési mobilitás
célcsoportját a szakképzésben 13. és
az alapképzésben a 11-12. évfolyamon tanuló diákok alkotják, akik rendelkeznek általános német nyelvi ismeretekkel,
kellően nyitottak a munkaerőpiac kihívásaira.
A szakmai gyakorlat teljesítése után a diákjaink megosztják szakmai tapasztalataikat, élményeiket az iskola közösségével
és minden alkalommal egy-egy programmal bekapcsolódunk az #ERASMUSDAYS rendezvényeibe: kiállítás
szervezése,
szakmai
előadások,
tiszai
sárkányhajózás
2019
(https://www.facebook.com/bozsoky/videos/10159050405274202).

27Erasmus Days 2020. október 15-17.
Idézetek és pillanatképek a gyakornokaink élménybeszámolóiból:
„Szeretném megköszönni a felkészítő tanáraimnak és mindenkinek,
aki lehetővé tette munkájával számomra ezt a pályázatot és ezt a
csodálatos két hetet! Csodálatos barátságot kötöttem a 9 társammal
és a kinti indonéz cserediákokkal, akikkel továbbra is tartjuk a
kapcsolatot. Életem egyik legjobb döntése volt ezen a pályázaton
részt venni!”
„Egy örök emlék marad mindenképpen, ami nem jöhetett volna létre
az iskolánk kitartó szervezése nélkül.”
„Sokat dolgoztunk ezért a 2 hétért, de mindent megért. Hálás vagyok
az iskolának, hogy volt lehetőségem része lenni ennek a programnak,
csodálatos embereket ismertem meg kint, akik minden percet széppé
tettek. Nagyon jól éreztem magam.”
„Új kihívásokkal néztem szembe, így jobban megismerhettem
önmagamat és képességeimet is.”
Pillanatképek gyakornokaink élménybeszámolóiból
Diákjaink elmondása alapján: „… ezt adta nekem az Erasmus+”

csapatmunka; a munka
világának megismerése;
nyelvtudás bővítése;
bepillantás a duális
szakképzésbe; elméleti tudás
hasznosítása a gyakorlatban;

önállóság; interkulturális
kapcsolatépítés; változatos
programok; első repülőút;
alkalmazkodókészség; kulturális
sokszínűség megélése; európai
polgárrá válás első lépései;

A pályázat megvalósításáról bővebb információ az alábbi elérhetőségen található:
http://www.korosy.hu/taxonomy/term/206

28Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Szakképzés KA1)
„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra
Ferenchez)
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az
intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója
az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak
érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb
technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével
megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres
szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény,
hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket
teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati
lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy
jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely
hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való
részvétel a projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat
meg számos pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik
valamilyen szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre.
Az Erasmus+ szakképzési mobilitások a tanulók és oktatók rövidtávú (2-3 hét)
szakmai gyakorlatát, szakmai ismereteinek fejlesztését rejti magában.
A „Móravárosiban” közel húszéves tapasztalattal szervezik a kollégák a szakképzési mobilitási
tanulási lehetőségeket. Az egy-két partnerből álló kapcsolat néhány év alatt egész európai
kapcsolatrendszerré nőtte ki magát, és – mint ahogyan az intézmény interaktív térképén látható
(http://www.moravarosi.hu/?page_id=470) – gyakorlatilag nincs olyan Európai Uniós ország,
ahol nem fordultak meg „Móravárosis” diákok vagy oktatók. Arra is büszke az intézmény, hogy
nem csupán azon országok repertoárja széleskörű, ahol a rövidtávú gyakorlatokat teljesíthetik
a tanulók, hanem elmondható az is: minden, a „Móravárosiban” tanulható szakmához sikerült
olyan nemzetközi képzőhelyet vagy iskolát találni, ahol a tanulókat és oktatókat fogadni tudják.
Ennek köszönhetően a szakképzés olyan európai dimenziókkal gazdagodott a Szegedi SZC
Móravárosi Szakképző Iskolában, amely bizonyítja, hogy érdemes ebben az intézményben
29Erasmus Days 2020. október 15-17.

szakmát tanulni, hiszen itt piacképes tudáshoz juthat a szakmáját professzionálisan ismerni
akaró tanuló.

Kozmetikus gyakorlat Tamperében

Hegesztők Arnsbergben

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola nyitott nemzetközi kapcsolatainak bővítésére,
ezért a munkaerőpiaci igényeket és a mindenkori képzéskínálatot figyelembe véve
folyamatosan bővíti a külföldi képzési lehetőségeken való részvételt, amelyek által a tanulók
szakmai kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal a munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedési
esélyeket segíti elő.
Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további
részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
-

interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470

-

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink:
http://www.moravarosi.hu/?page_id=280

-

nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/

Vegyésztechnikus képzés Sevilla-ban

Tanárok képzése Arnsbergben
30Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szakképzés KA1)
„ A világ egy nyitott könyv, és azok, akik nem utaznak, csak egyetlen lapját olvassák el.”
Szent Ágoston

Erasmus + projektek és nemzetközi kapcsolatok az elmúlt hét év tükrében
a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolában
Projekt címe: Szakmai és szakmódszertani kompetenciák innovatív fejlesztése európai
környezetben
KA1 – szakképzési mobilitási projekt, diákok és oktatók mobilitása
Megvalósulás: 2013 – 2020 egy - vagy kétéves projektciklusokban folyamatosan
Iskolánk nemzetközi szakmai kapcsolatrendszere mintaértékű. Több mint 25 éve kezdtük el
fejleszteni nemzetközi kapcsolatainkat: kezdetben svéd, majd német, francia, olasz, angol, szlovák,
észt, finn, spanyol, román, holland partnereinkkel intenzív tapasztalatcseréket, kölcsönös diák- és
tanárgyakorlatokat folytatunk. EU-s mobilitási aktivitásunkért 2004-ben Leonardo da Vinci
Mobilitási Nívódíjat, majd 2013-ban (a 2012-ben lezárt KA2-es stratégiai partnerségi projektért) és
2019-ben Erasmus + Szakképzési Mobilitási Nívódíjat nyertünk, s a mobilitások beépültek az
intézmény szervezetébe. Minőségi munkánk elismeréseként több alkalommal nyertük el a
Szakképzési Mobilitási Tanúsítványt is. 1995 óta, eleinte a Leonardo da Vinci, majd az Erasmus +
szakképzési mobilitási pályázatokon intézményünk minden alkalommal támogatást nyert, ezzel
biztosítva diákjaink és oktatóink külföldi tapasztalatszerzésének folytonosságát.

Olasz életérzés

La bella vita

31Erasmus Days 2020. október 15-17.

Mobilitási projektjeink célja olyan egyéni, személyre szabott külföldi szakmai gyakorlat biztosítása
a résztvevőknek, melyek során korszerű, konvertálható szakmai kompetenciákra tesznek szert, s
ezeket mind tanulmányaik során, mind a későbbi munkaerő-piaci mobilitás során kamatoztatni tudják.
A KA1-es szakképzési mobilitási projektek keretében, a vendéglátás – turisztika ágazatokon közel
300 diáknak, oktatónak, szakmai partnernek volt lehetősége elsősorban szakmai gyakorlatokon,
job shadowing-tevékenységben vagy konferenciákon, versenyeken, partnertalálkozókon részt
venni. Ifjú gyakornokaink 32 napos, oktatóink 14 napos szakmai gyakorlatokon gyarapítják
tudásukat, ismerkednek meg a fogadó ország oktatási- és képzési rendszerével, hozzák haza jó
gyakorlataikat, fejlesztik nyelvtudásukat az alábbi partnerországok egyikében: Anglia, Észtország,
Finnország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Szlovákia. Szakács, cukrász, pincér,
turisztikai szervező – értékesítő, idegenvezető tanulóink számára partnereink változatos gyakorlati
helyeket biztosítanak a hagyományos olasz tengerparti szálláshelyektől, pizzázóktól a finn reptéri
bisztrókon át a francia hagyományos restaurant gastronomique –ig. Említést érdemelnek még az észt
Thalasso Spa wellness-szálló, a kassai II. Rákóczi Múzeum, illetve a Salamanca – környéki klasszikus
spanyol haciendák is. Az idén támogatást nyert projektünkbe már a kereskedelmi ágazaton tanuló
diákjaink is bekapcsolódhatnak finn és spanyol partnereink által.

Ennyire szerettünk itt lenni…
Intézményünk vezetése, tantestülete és a mobilitási tevékenységek szervezésében és
megvalósításában dolgozó projektcsapat elkötelezett a nemzetköziesedés iránt, a továbbiakban
is célunk a 25 éves múltra visszatekintő projektek magas színvonalú megvalósítása.

A francia tenger gyümölcsei
32Erasmus Days 2020. október 15-17.

euro-app.com – a konzorcium által létrehozott felület
Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilon c. kiadványában megjelent cikk:
http://tka.hu/kiadvany/7700/palyazati-pavilon
Városi tv felvétele: http://vtvszeged.hu/s_!news/i__44/i__20176
Délmagyarország cikke:
http://www.delmagyar.hu/…/ettermet_nyitnanak_a_cse…/2505919/
A Krúdy tagintézmény saját honlapján a Nemzetközi Kapcsolatok/külügy: Erasmus Pro,
Nívódíj www.krudyszeged.hu
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat #erasmusdays – Gyömbér Márta igazgatónő nyilatkozata
Szeged Televízió felvétele:
2018.október 13.
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat – Angyalné Kovács Anikó főigazagtó nyilatkozata

33Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium (Szakképzés KA1)
KA1 – szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása
2020.02.01-23. Belfast, Észak-Írország

Iskolánk már régóta vesz részt nemzetközi együttműködésekben, ezeknek fő területe az évente
két alkalommal megrendezett nemzetközi diákcsere volt, mely hosszú éveken keresztül jól
működött. Iskolánk intézményi átalakuláson ment keresztül, így a gimnáziumi oktatás
megszűnt, teljes egészében a szakképzés került a középpontba, így a korábbi nemzetközi
kapcsolatokat és azok természetét, gyakorlatát újra kellett gondolnunk. Az iskola profilját, a
tanulók, a tanárok, a szülők, a gyakorlati helyek és a munkaerőpiac igényeit figyelembevéve
számot vetettünk, és megállapítottuk, hogy a következő szempontok a legfontosabbak a
jövőbeli terveinket illetően: 1. a diákjainknak releváns nemzetközi szakmai tapasztalatra van
szüksége, 2. szükséges fejleszteni a szakma iránti elkötelezettségüket és a tanulás iránti
motivációjukat, az idegennyelvi kompetenciáikat, illetve a diákok önállóságát, szociális
készségeit.

A résztvevő diákok szintjén a mindennapi és szakmai angol nyelvhasználatukat, önállóságukat,
kommunikációs és szociális készségeiket, nem utolsósorban szakmai készségeiket kívántuk
fejleszteni. Úgy gondoltuk, hogy a külföldön töltött háromhetes szakmai gyakorlat
ugrásszerűen növelheti a tanulók szakma és tanulás iránti motivációját, szélesíti látókörüket,
segíti őket a vizsgák, a továbbtanulás majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során.

Intézményi szinten úgy véltük, hogy a projekt egy nagyszerű lehetőség a nemzetközi
távlatokban való gondolkodás megnyitására és elmélyítésére, az együttműködési kultúra
fejlesztésére, valamint egyfajta szemléletváltásra, mely hatására egyre nyitottabbá és
motiváltabbá válhat az egész tantestület, illetve az iskola vezetése is. Mivel ezzel a projekttel
iskolánk határozottan nyit a nemzetköziesítés felé, ez kedvezően hat a diákokra és a tanárokra
egyaránt, hiszen ez nemcsak a résztvevőket motiválja. Úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben ez
a beiskolázásra is pozitív hatással lehet, és mivel diákjaink számára a projektben és a
későbbiekben is tervezett hasonló projektekben való részvétel erős kompetenciafejlesztő és
motiváló hatással van, az iskolai lemorzsolódás csökkentésében is segíthet.

A 2019/2020-as tanév első félévében megvalósult a projekt kihirdetése
(http://www.gdszeged.hu/index.php/erasmus_Belfast), a kiutazó diákok jelentkezése,
kiválasztása és nyelvi, szakmai, kulturális és lélektani felkészítése az utazásra
(http://www.gdszeged.hu/index.php/erasmus_tajekoztato_201910;
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast201911), mivel kiskorú tanulókról van szó, szüleik
számára is tartottunk megbeszélést.
34Erasmus Days 2020. október 15-17.

1. kép: Úton_Belfastba_20200201_GD_csapat.jpg
Forrás: Varga Katalin (kísérőtanár)

2. kép: Belfast_munkahelyek_kollázs_20200205_GD_csapat
Forrás: kiutazó diákok szerkesztése

35Erasmus Days 2020. október 15-17.

A belfasti partnerünkkel egyeztettünk a résztvevők igényeiről és céljairól, kiválasztásra
kerültek a megfelelő gyakorlati helyek és a diákjainkat vendégül látó családok, megszerveztük
a diákok és a kísérőtanárok utazását. A szervezési tevékenységek eredményeképpen 8 tanulónk
három szakmában (informatika, elektronika, környezetvédelem) háromhetes szakmai
gyakorlatot teljesített belfasti cégeknél 2020. február 1. és 23. között
(http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200201;
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_202002010).

Diákjaink beilleszkedését két kísérőtanár segítette másfél hetes váltásban
(http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200202;
http://www.gdszeged.hu/index.php/belfast20200203), a tanulókkal közösen kulturális
programokat is szerveztek. A résztvevők rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodva
érkeztek haza, ezután szakmai és élménybeszámolókat tartottak tanáraiknak és társaiknak.
(http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200222)

3. kép: Kirándulás_a_Giant's Causewaynél_20200208_GD_csapat.jpg
Forrás: Ördög Roland
Sajnos az áprilisra tervezett Szakképzési Centrum szintű disszeminációs rendezvényünket,
illetve a Europass bizonyítványok tanévzáróra időzített ünnepélyes átadását nem tudtuk
megvalósítani a COVID-19 járványhelyzet miatt, ennek pótlását október 22-én valósítjuk meg.

36Erasmus Days 2020. október 15-17.

4. kép: Belfast_Intern_Europe_irodában_20200203_GD_csapat.jpg
Forrás: Varga Katalin (kísérőtanár)
Mind a 8 diákunk sikeresen teljesítette a háromhetes szakmai gyakorlatát, szépen helyt álltak
minden helyzetben (http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_hazaerkeztek_202002). A
Belfastban töltött hetek során rengeteget tanultak szakmai és nyelvi szempontból, illetve sokat
fejlődött az önállóságuk, a problémamegoldó és kommunikációs készségük. A diákok maguk,
valamint tanáraik is arról számoltak be (https://www.instagram.com/gd_erasmusplus/), hogy
hatalmas lelkesedéssel érkeztek haza, és megújult tanulási motivációval vetették bele magukat
a mindennapokba, szívesen osztották meg élményeiket, tapasztalataikat diáktársaikkal, így
mind tanulóink, mind tanáraink egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a további hasonló
lehetőségek felé. A diákok beszámolóin kívül gyakorlati munkahelyeik értékelését is
megkaptuk, melyek igen elismerően szólnak tanulóinkról; a szakmát tanító tanárok is a tanulók
fejlődéséről, szakmájuk iránti erősebb elkötelezettségről számoltak be.

Jövőbeli terveink
2020. májusában az újonnan beadott KA1 – szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása
pályázatunk is nyert. Terveink szerint, amennyiben a COVID-19 járványhelyzet engedi, 2021
tavaszán 6 tanuló és 1 kísérő tanár utazik az Egyesült Királyságba, Portsmouth-ba az
Infonetmedia Ltd. informatikai céghez három hetes szakmai gyakorlatra.
További tervünk, hogy egy KA2-es stratégiai partnerségi pályázatot is meg szeretnénk
valósítani külföldi partnerek bevonásával (egy francia partnerrel már folynak a tárgyalások). A
pályázat témáját a digitális kompetenciákban jelölnénk meg, amely igen nagy hangsúlyt kapott
az elmúlt időszakban.

37Erasmus Days 2020. október 15-17.

Pályázati kedvünk töretlen, szívesen pályázunk, amennyiben lehetőségünk nyílik rá.
Pályázati tevékenységünket az alábbi linkek segítségével ismerheti meg részletesebben a
látogató:
http://www.gdszeged.hu/index.php/erasmus_Belfast
http://www.gdszeged.hu/index.php/erasmus_tajekoztato_201910
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast201911
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200201
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_202002010
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200202
http://www.gdszeged.hu/index.php/belfast20200203
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_20200222
http://www.gdszeged.hu/index.php/Belfast_hazaerkeztek_202002
https://www.instagram.com/gd_erasmusplus/
https://www.facebook.com/pg/gdszeged/posts/?ref=page_internal

38Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc Intézményegysége /Jogelőd
intézmény: Szegedi SZC Hansági Ferenc Szakképző Iskolája/ (Szakképzés KA1)
Az SZSZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc tagintézményeként idén 3.
alkalommal csatlakozunk az Erasmusdays programsorozatához azzal a céllal, hogy bemutassuk
Erasmus tevékenységünket és együtt ünnepeljük az Erasmus+ programot. A mostani alkalom
egy kicsit más, mint a korábbiak, hiszen 2020-ban lezárul egy korszak, véget ér az Erasmus+
hét éves ciklusa.

Szemendrey Zsuzsanna ebben a máltai étteremben leste el a szakma
fortélyait, melyet később a szakmák világbajnokságán hasznosított

Mi is történt ez idő alatt a Hanságiban?
Intézményünk az elmúlt hét éves pályázati időszakban, Tanúsítványos pályázóként, a KA1-es
pályázati kategóriában évente átlagosan 30 diák 1 hónapos külföldi szakmai gyakorlatát
valósította meg az Európai Unió 6 országának 7 városában: Ausztriában, Máltán,
Németországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban . Tavaly a hosszabb távú
mobilitási

projekt

keretében, 3 diákunk 3

hónapot

töltött

egyik

legnépszerűbb

partnerországunkban: Máltán, ahol a szakmai gyakorlat mellett angol nyelvtudásukat is
fejlesztették, tökéletesítették. A tanulók sokkal magabiztosabbak lettek, megtanultak
multikulturális környezetben, csapatban dolgozni, váratlan helyzeteket, problémákat
megoldani, új barátokat szereztek, munkakapcsolatokat alakítottak ki.
39Erasmus Days 2020. október 15-17.

A diákok többsége ajánlólevelet is kapott, melyet büszkén mutattak meg hazautazásukat
követően. Minden diák részvételéről egyénre szabott Europass mobilitási igazolványt
állítottunk ki, mellyel hozzájárultunk eredményes elhelyezkedésükhöz.

Ismerkedés a legújabbb cukrászati trendekkel

Ez igazi csapatmunka volt

a Life long learning jegyében

Az Erasmus+ programban részt vett diákok motivációja nőtt, ennek eredményeként sokan
vettek részt a Szakma Kiváló Tanulója, Skills Hungary versenyeken kimagasló eredménnyel.
2018 évi Erasmus programmal Máltán közel 3 hónapos szakmai gyakorlatot teljesítő szakács
diákunk, Szemendrey Zsuzsanna 2019-ben szakácsként a magyar színeket képviselte a
WorldSkills versenyen Kazanban.

Cukrászaink Eszterházy tortája a katalán cukrászpultba
is kikerült a helyiek nagy örömére.

40Erasmus Days 2020. október 15-17.

A diákok mobilitása mellett, minden évben törekedtünk arra, hogy szakoktatóink is betekintést
nyerjenek a külföldi szakképzési rendszerekbe, új módszereket, recepteket, ételkészítési
technikákat ismerjenek meg. Az így szerzett ismereteket az oktatásba beépítve gazdagítják a
diákok tudását.
És végül arról se feledkezzünk meg, hogy 2018-ban a Tempus Közalapítvány Nívó díjjal
jutalmazta intézményünk kimagasló szintű pályázati munkáját.
Akik kíváncsiak a projektjeink eredményeire, az alábbi linkeken további információkat
találhatnak pályázati munkánkról.
Legutóbbi pályázatunk részletes összefoglalója a következő linken érhető el:
http://hansagiisk.hu/projektjeink/erasmus-2019-20/237-2019-es-erasmus-palyazatiosszefoglalo
Videók diákjaink külföldi gyakorlatairól:
http://hansagiisk.hu/filmek/hansagisok-kulfoldi-gyakorlaton
Akik, pedig egy kis virtuális gasztroutazásra vágynak, látogassák meg a külföldi gyakorlatok
során gyűjtött recepteket felsorakoztató Receptbankunkat, és próbálják ki receptjeinket!
http://hansagiisk.hu/receptbank/receptbank-2019-2020

Barcelona, tengerpart, katalán ősz. Egy
élménydús városnézés után irány a gyakorlat
helyszíne, Lleida!

Magabiztos hanságis mosoly a máltai
recepcióról.

41Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Szakképzés
KA1)
Erasmus+ Szakképzési Pályázat
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
nagy hagyományokkal rendelkezik a művészetoktatás területén, és figyelmet fordítunk
módszertanunk frissítésére, munkatársaink és diákjaink tájékozottságára, melyhez remek
alkalmat teremtett az Erasmus+ szakképzési pályázat. Ebben a pályázattípusban 2019-ben
nyújtottunk be először pályázatot, mely végül támogatást is nyert.
A „Művészet és Mesterség újragondolva” elnevezésű projektet 16 hónapra terveztük,
összesen 24 diák és 5 szaktanár részvételével. Célunk, hogy diákjaink és az őket tanító
szaktanárok kitekintést nyerjenek, rálássanak szakmájuk gyakorlására egy nyugat-európai
országban, ahol együtt él a tradíció a modern technológiák alkalmazásával, az ókori művészet
a kortárs alkotásokkal. A projekt első felében, 2019. októberében lezajló mobilitások során 3-3
grafikus, kerámiaműves, szobrász és textilműves, 13. évfolyamon tanuló diák gyűjthetett
tapasztalatot Milanóban a Europe For All szervezet segítségével. A diákok helyi művészek
műtermeiben, műhelyeiben, helyi iskolák képzéseiben vehettek részt, így valós
munkafolyamatokat megfigyelve gyarapíthatták szakmai ismereteiket, fejleszthették angol és
olasz nyelvtudásukat.

42Erasmus Days 2020. október 15-17.

Ezzel egyidőben három szaktanár szintén Milánóban folytatott egyhetes szakmai
megfigyeléseket, párbeszédeket. Látogatást tettek az olasz művészképzés jelentős milánói
képviselőinél, a Liceo Artistico di Brera és az Accademia di Brera iskolákban. Két kolléganő
pedig Portugáliába utazott, hogy megismerkedjen a portugál kultúrával, a méltán híres
csempeművészetükkel, valamint szakmai kapcsolatokat építsen a Bragamob szervezet
segítségével. Diákjaink és szaktanáraink egyaránt új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva,
kapcsolatokat építve tértek haza a mobilitásokról.
A projekt ideje meghosszabbításra került, így a 2021. szeptemberéig hátralévő részében
egy diák mobilitásra kerül még sor Milánóban, 12 diák részvételével.

A pozitív tapasztalatokon felbuzdulva 2020-ban újabb pályázatot nyújtottunk be „Design és
tradíció a megújuló szakképzésben” címmel, mely szintén támogatást nyert. A projekt során 12
diák részvételével milánói mobilitás fog megvalósulni, szaktanáraink pedig olasz művészeti
iskolákban, illetve portugál porcelán gyárban job shadowing látogatást tesznek szakmai és
módszertani fejlődésük érdekében. A projekt 2022. szeptemberében fog záródni.

A pályázati tevékenység további részleteivel és egyéb információkkal kapcsolatban az alábbi
linket tájékozódhatnak:
http://tomorkenyi-szeged.sulinet.hu/index.php/hu/muveszeti-szakgimnazium
43Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Szakképzés KA1)

Az Európai Unió 7 éves Erasmus+ programja 2020-ban véget ér. A nosztalgia jegyében a
Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum két projektjével szeretnék megemlékezni erről a
program gazdag időszakról.
Munkavégzés az Európai Unióban
Másik projektünk, amit szeretnék megidézni, az egyik kiemelkedő, a 2014-es KA1-es
mobilitási pályázatunk. Iskolánkban, a Dériben először 2012-ben volt Leonardo mobilitás
pályázat, amit kisebb kihagyásokkal folyamatosan követtek újabb mobilitás pályázatok. A
kezdetekre visszagondolva a korábbi évek projekt partnerei segítségével tudtuk tanulóinkat
külföldi cégekhez, szakképző intézményekhez szakmai gyakorlatra kijuttatni. Kezdetben
Németországba, majd Angliába és Dániába. A 2014-es projektünk közös volt a Móravárosi
iskolával, de a saját partnereink képzőhelyeire utaztattuk tanulóinkat. Az állandó partnerünk,
az ibbenbüreni iskola helyett ezúttal a Villeroy & Boch mettlachi gyárában járhattak gépész és
mechatronikus tanulóink.

Szállítás cégautóval
44Erasmus Days 2020. október 15-17.

A cég magyarországi leányvállalata iskolánkban toborzott munkaerőt és közvetítésüknek
köszönhetően 6 tanulónk jutott el a szép Saar vidékre.

A mettlachi tanműhelyben

Az angliai helyszín második alkalommal Dél-Angliában, Portsmouth és a közeli Gosport
voltak. A helyválasztás egy közvetítő cégnek tudható be, akikkel az előző évben nyertünk
pályázatot. A pályázat megvalósítása közben vált nyilvánvalóvá, hogy a pénzügyi keretek nem
teszik lehetővé a szolgáltatásaik igénybevételét. Hosszas keresgélés után magunk kerestünk
cégeket és szálláshelyet tanulóinknak. A bevált módszert követve ebben az évben is 2 turnusban
6-6 tanulónk jutott el az angliai munkahelyekre és tölthettek ott két tartalmas hetet.

Angliában tömegközlekedés komppal
A gosporti Norjon Engineering Ltd. 1-1 gépész tanulót, a portsmouthi Infonetmedia 5-5
informatikus tanulót fogadott. Ebben az évben vettük fel a kapcsolatot a dániai Viborg
városának Mercantec képző intézményével, ahová szintén 6 -gépész, mechatronikus és
automatikai technikus tanulónk teljesíthette két hetes szakmai gyakorlatát.
45Erasmus Days 2020. október 15-17.

Projektmunka a Mercantecnél
Minden esetben óriási hatással volt ez az időszak tanulóink jövőjéképére. Megértették a
nyelvtanulás fontosságát, jelentősen fejlődött szókincsük, nyelvi kifejező készségük. Olyan
eszközökkel, gépekkel dolgozhattak, jól felszerelt üzemekkel találkoztak, amiről korábban nem
is álmodtak. Megismerhették a projekt módszer alapú oktatást, a gyárak működését, új
kapcsolatokra tehettek szert. Hétvégente tartalmas programokat szerveztünk tanulóinknak,
bejártuk a környéket.

Legoland,Viborg, Dánia
Emellett óriási mértékben fejlődtek szociális kompetenciáik, nagyfokú önállóságra, némi
túlélési készségekre tettek szert. Nem kérdés, mekkora előnnyel indulhatnak a munkaerőpiaci
versenyben kortársaikkal szemben.
Bővebben
az
iskola
honlapján
https://derimiksa.hu/iskola/projektek/

olvashatnak

46

nemzetközi

pályázatainkról.Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások,
ifjúsági szektor
IFJÚSÁGI SZEKTOR KA1
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Ifjúsági szektor KA1)
EMLÉKEK, EREDMÉNYEK – ERASMUS+ A VASVÁRIBAN

A Vasvári épülete a Gutenberg utcában

Bemutatkozás
A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Iskolánk alapítása óta meghatározó szerepet tölt be Szegeden a kereskedelmi és informatikai
oktatásban. A szegedi belvárosban található klasszikus épületben klasszikus értékeket és modern
tudást közvetítő munka folyik. Jelenleg közgazdasági, informatikai és ügyvitel ágazaton tanulthatnak
diákjaink. Az intézményben nappali és esti oktatás is zajlik. Tanulóink nyelvi előkészítő,
szoftverfejlesztő és -tesztelő, vállalkozási ügyviteli ügyintéző és idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus képzések valamelyikén vesznek részt. Nevelő- oktatómunkánk korszerűsítéséhez és
folyamatos megújításához kiemelten kezeljük és folyamatosan építjük nemzetközi kapcsolatainkat.
Az Erasmus+ projektek remek lehetőséget biztosítanak céljaink eléréséhez.
Célok, célok megvalósulásának módjai
A tantestület nyelvi és módszertani kompetenciáinak fejlesztése érdekében 2018 óta évente adtunk
be és nyertünk Erasmus+ pályázatokat. Az első, 2018-as projektünk (Szakmódszertani, digitális és
nyelvi kompetenciák fejlesztése a Vasváriban) 14 kolléga részvételével valósult meg. A résztvevők
Európa 5 különböző országából hoztak haza a Vasváriba azonnal beépíthető tudást és módszereket. Ez
a pályázatunk idén, 2020-ban Nívódíjat nyert.
47Erasmus Days 2020. október 15-17.

2019-ben V2svár1-úton a 21. század felé címmel nyertünk újabb Erasmus+ pályázatot. A résztvevő 16
kolléga a digitális kompetenciafejlesztést tűzte ki célul. A külföldi kurzusok látogatása mellett ebben a
projektben már job shadowing látogatást is terveztünk.
Az idei évben Szemléletformálás a Vasváriban című projektünkkel iskolánk európai dimenzióját
kívánjuk szélesíteni. A 20 résztvevő külföldi továbbképzésekre, strukturált iskolalátogatásokra és job
shadowing látogatásokra utazik majd.
A tanári képzéseken kívül a diákok fejlesztésére, szemléletformálására is hangsúlyt fektetünk. 2018ban VolunTeen- Önkéntesség a középiskolában címmel Erasmus+ ifjúsági csereprogramot
valósítottunk meg a szlovén GRM középiskolával. 12 magyar és 12 szlovén tanuló 2-2 kísérőtanárral
vett részt a két mobilitásban. 2018 áprilisában Magyarországon Szegeden önkénteskedtek a fiatalok 5
napon keresztül, majd szeptemberben Novo mesto városában folytatták a közös projektet.
A projekt hatására hosszútávú együttműködés alakult ki a két iskola között. A tanári job shadowing
látogatások egy részét is a szlovén partneriskolában tervezzük megvalósítani. Emellett idén a 2018-as
önkéntességi projekt újragondolt verzióját valósítjuk meg, a szlovén iskola partnerintézményeként.

Barátságkarkötők

Produktumok
Az intézményünkben megvalósuló Erasmus+ projektek számos pozitív hatást gyakoroltak nevelőoktató munkánkra. Frissítették módszertani kultúránkat, idegen nyelvi kompetenciáinkat.
Feladatbankot hoztunk létre, melybe évről évre gyűjtjük a hasznos módszereket, applikációkat, tanórai
projektfeladatokat. Hatással vagyunk nem csak a saját intézményünkre, hanem a Szakképzési Centrum
más tagintézményeire, sőt, a többi szegedi iskolára is. Az Erasmus+-nak köszönhetően időről időre
megjelenünk szegedi és országos médiatermékekben.
Az ifjúsági csere projektünk során a közös önkénteskedés mellett a tanulók naplót vezettek a
munkájukról, szőnyeget varrtak és barátságkarkötőt fűztek egymásnak. A projekt sikere a szlovén helyi
médiában is megjelent.
http://www.vasvari.hu/erasmus
http://www.vasvari.hu/node/1436
http://www.vasvari.hu/sites/default/files/eszloven/szeged.html

48Erasmus Days 2020. október 15-17.

Összegzés
Az Erasmus+ projekteknek köszönhetően kinyílt a világ előttünk. Nemzetközi munkacsoportot
alapítottunk, felmértük iskolánk erősségeit és gyengeségeit, nemzetközi srtatégiát dolgoztunk ki
intézményünk szakmai megújulása érdekében. Megtanultuk, mit jelent a projektalapú gondolkodás.
Elindultunk egy úton, amelyről azóta le sem léptünk, sőt egyre többen járjuk ezt az utat. A tanárok, a
diákok mellett mellénk szegődött az iskolavezetés és a technikai személyzet is. Hisszük, hogy együtt
olyan modern szemléletet tudunk kialakítani a több, mint 100 éves falak között, amely motiváló
hatással lesz a nálunk felnövekvő generációkra. Köszönjük Erasmus+!

49Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok
cseréje, innováció)
ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK KA2
Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2)
„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra
Ferenchez)
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az
intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója
az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak
érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb
technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével
megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres
szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény,
hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket
teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati
lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy
jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely
hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való
részvétel a projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat
meg számos pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik
valamilyen szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre.

The management - meeting in Bacau (Romania)

50Erasmus Days 2020. október 15-17.

Az Erasmus+ KA2 partnerségi pályázatok kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a
partnerségben együttműködő felek egy közösen kiválasztott témában tanuljanak egymástól,
illetve olyan adaptálható jógyakorlatokat ismerjenek meg a partnerségben, amelyek
innovatívak, módszertani és szakmai megújulást hoznak a résztvevő egyének és intézmények
életében egyaránt. A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola ebben a pályázattípusban is
többéves gyakorlattal rendelkezik partnerintézményként és koordinátorként is. Jelenleg három
KA2 futó pályázat megvalósításán dolgoznak a „móravárosis” kollégák és tanulók, melyek
keretén belül a motiváció, a különböző függőségek, valamint a migráció és önismeret
témaköreit tanulmányozzák a programba bevont romániai, török, portugál, francia, angol,
norvég, izlandi, olasz, horvát és szlovén partnerek. A feldolgozásra kiválasztott témákat minden
alkalommal igényfelmérés előzi meg, melynek célja, hogy az intézmény számára hasznos,
jövőbemutató eredmények, valamint hatékony tanulási folyamatok kerüljenek a pályázati
programba.

An experience with and for Refugees - all together - Arrifana (Portugal)

51Erasmus Days 2020. október 15-17.

Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további
részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
-

interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470

-

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink:
http://www.moravarosi.hu/?page_id=280

-

nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/

Jobshadowing Izland keleti csücskében, Neskaupstadurban

52Erasmus Days 2020. október 15-17.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2)
A projekt címe: A fenntartható fejlődésre nevelés: Vízgazdálkodás a klimaváltozással szemben

A projekt időtartam: 2019.09.01-2021.08.31.
A programban 2 országból 2 gimnázium vesz részt


Magyarország: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola SZEGEDFranciaország: Lycée Albert Camus NÎMES

A pályázat fő célja az SZTE Gyakorló Gimnázium tanulói számára az Erasmus+ iskolai partnerség
keretében a már meglévő francia nyelvtudás elmélyítése és mindkét iskola számára az angol nyelv
gyakorlásának lehetősége. Ehhez célkitűzéshez konkrét témát kapcsoltunk, amely a fenntartható
fejlődés témaköréből a klímaváltozás hatása a vízgazdálkodásra. A téma választása és az ehhez
kapcsolt tevékenységek a természettudományos ismereteket népszerűsítik és erősítik. A célok között
szerepel a digitális kompetenciák bővítése új programok, platformok megismerésével és
felhasználásával. Ezek a célok támogatják a diákokat alapképességeinek fejlődését és tanárokat a
módszertani megújulásban, szakmai profiljuk megerősítésében.
Partnerünket a nimes-i Albert Camus gimnáziummal az előző Erasmus+ pályázat keretében
ismerkedtünk meg, amely a résztvevő középiskolák tanárai közötti jógyakorlatok cseréjére adott
lehetőséget a fenntartható fejlődés témakörében. A közös munka során a nimes-i, hasonló oktatási
profilú gimnázium kollégáival nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk.
A programban a fenntartható fejlődés iránt érdeklődő, vagy már elkötelezett diákok és tanárok
vesznek részt. Magyar részről a francia-magyar kéttannyelvű tagozat diákjai, francia részről egy, a
magyar kultúra iránt is érdeklődő csoport a bázis. A programban közvetlenül 32 diák és 6 olyan tanár
vesz részt, akik nyelvtudása és szaktudása biztosítja a projekt szakmai hátterét. Az egyes
tevékenységekbe mind a két intézmény részéről bekapcsolódtak további kollégák és diákok is.
A program során a résztvevők csoportjai részben külön-külön, részben virtuálisan összekapcsolódva,
részben személyes találkozás keretében dolgoztak a projekt témáján. A program első felében mindkét
diákcsoport, tanáraik segítségével, információkat gyűjtöttek saját környezetük, régiójuk éghajlati és
hidrológiai adottságairól, vízgazdálkodásuk jellemzőiről és a klímaváltozás vízkészletre gyakorolt
lehetséges hatásairól. A gyűjtött információkat különböző, látványos digitális formában jelenítették
meg. Az első moblitás során Szegeden, a magyar és francia diákok bemutaták egymásnak a már
elkészült francia nyelvű munkákat. Közös angol nyelvű összefoglalót is készítettek.

53Erasmus Days 2020. október 15-17.

Sajnos a munka folytatását, a második mobilitást, a magyar diákok franciaországi utazását a COVID19
járványhelyzet meghiúsította.
A projekt során megismert jó gyakorlatok és módszerek beépülhetnek az iskolai munkába. A
fenntartható fejlődés témakörben létrehozott francia és angol nyelvű anyagok felhasználhatók
maradnak mind a francia-magyar kéttannyelvű tagozat földrajz, civilizáció és nyelvi óráin, mind a
francia iskola számára. Az elsajátított informatikai ismeretek, új programok, digitális platformok
használata beépül a diákok és a tanárok későbbi munkájába.
Szeged, 2020. november
A magyar és francia diákok bemutatják egymásnak az addig elkészült munkákat

A program részletesebb leírása:
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/erasmus-2019/

54Erasmus Days 2020. október 15-17.

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Iskolai,
óvodai partnerségek KA2)
Szeged, Szentháromság u. 70-76, 6725
tel.:+36 62 420 248
https://www.karolinaiskola.hu/
https://www.virtualiskarolina.hu/
A Karolina intézményét 1873-ban alapította a Boldogasszony Iskolanővérek rendje (School
Sisters of Notre Dame). A kommunizmus ideje alatt bezártak. 1992-ben kezdte meg újra
működését.
2013-ban indult el, az akkor egyedülállónak számító 8 évfolyamos képzés, mely a
tehetséggondozás jegyében jött létre. 2014-ben, pár éves szünet után a 4 évfolyamos
gimnáziumi osztály a keresztény értékek iránt nyitott, de tanulás terén esetleges
nehézségekkel küzdő, alulmotivált diákok érettségire és továbbtanulásra való felkészítését
vállalta fel. Munkánk keresztény értékeken alapul, fő célunk a teljes személyiség fejlesztése
(testi, lelki és szellemi téren).
Az elmúlt években a Karolina Iskola négyszer is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felügyelete alatt működő Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+
KA1 mobilitási projektek megvalósítására.
A jelenleg futó KA229-6E168D83 számú Erasmus+ Iskolai partnerségi pályázatunk címe:
SWAP: Students against Water and Air Pollution Project Acronym SWAP

Futamidő: 2020.09.01-2022-08-31

A pályázatban résztvevő köznevelési intézmények a következők:


Colegio Losada S.L. Spanyolország (koordinátor)
IMERISIO GYMNASIO PETA Görögország
Sint-Ursulalyceum Belgium
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium, Magyarország
A projekt a környezettudatosság, a környezetvédelem fontosságára nevelés téma körül
összpontosul, ebben is előtérbe helyezve a víz, a tiszta levegő központi szerepét, és annak
megőrzésének szükségét. A résztvevő országok intézményeinek diákjai egymás közötti
utazásokat valósítanak meg egymás országaiba és belepillanthatnak az ottani diákok életébe,
és az adott ország által kínált programokon keresztül cserélnek a projekt témájához
kapcsolódó tapasztalatokat. Mi, magyar félként az országunk, térségünk és benne
55Erasmus Days 2020. október 15-17.

lakóhelyünk, Szeged életében oly fontos Tisza-folyó szerepét mind a természetben, mind
pedig az ember életében, annak megtartó erejét, az ökoszisztémában betöltött helyét,
valamint védelmét fogjuk többféle szempontból vizsgálni. A természettudományok, az
informatika, a művészetek, a matematika tudástárát és az ehhez kapcsolódó készségeket
megmozgatva kívánunk részt venni a projekt végrehajtásában. Változatos jelleggel vállaltuk
vizsgálódásaink, tapasztalataink megörökítését a média eszközeivel. A magyarországi nevelési
célzatú programok közül egy néhányat említenék meg ízelítőül:


Látogatás a Tisza-tónál
A szegedi Öreg Hölgy (Víztorony), valamint szennyvíztisztító megtekintése
Mártélyi Tisza-Holtág biodiverzitásának vizsgálata
Kiskunsági Nemzeti Park vizes életközösségeinek meglátogatása
Az Európa-szerte egyedülálló „Tiszavirágzás” megtapasztalása

Amöneburg, Stiftschule St. Johann

Íme egy rövid angol nyelvű összegzés a pályázati anyagunkból:
Environmental education must be more present at school instruction and it gets further more
significant when students are given the opportunity to research, take action and contribute
actively to their communities. Also, environmental education offers an engaging platform for
gaining and applying knowledge and skills in science, technology, engineering, art and
mathematics (STE(A)M). We believe education must teach young generations to understand
and reflect on the physical and social world surrounding us so that they become world citizens
56Erasmus Days 2020. október 15-17.

able to think critically, participate in decision-making, solve problems and take action. The
development of this Erasmus project will fulfil our young students’ need to share their voice
and make a difference together in an international context.
Content and methodology in Hungary:
The Learning Week will focus on the River Tisza. The students will learn about its role in the
ecosystem, in the life of the people, and in the cycle of water on Earth.
The central element of the week is a visit to the Tisza-tó, an artificial lake which serves as a
reservoir, a water power station, a buffer in flood management and a recreation resort.
Because of the distance from Szeged, the students will spend a night here. Activities will
include a guided tour, an interactive class on biodiversity etc. A meeting with the
representative of a local environmental organisation is planned to take place.
On the days spent in Szeged, the students will visit the old Water Tower and other facilities
connected to water management and water protection. A visit to the National Park of
Kiskunság will take place.
Photos and videos will be made to document the events.
Activities will involve groups of students and foster collaborative work in mixed nationalities
groups.
Other groups of our students and the wider community of the school will also be involved in
some of the programmes.
During the meeting there will be some administrative work taken - like the discussion on
evaluation and dissemination methods.

Barcelona, Europass Teacher Academy

57Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Iskolai, óvodai
partnerségek KA2)
Európa csillagai alatt
Nyertes KA2-es pályázatunk egy 4 oldalú – finn, horvát, spanyol, magyar – iskolai együttműködés
keretében fog megvalósulni 2020. december 31-i kezdettel. A két évre tervezett pályázat fő célkitűzése
egy digitális eszközöktől mentes környezet megteremtése, melyben együtt gondolkodhatnak diákjaink
a stressztűrésről, a fejlődés központú szemléletmódról (growth mindset), és a mentális jóllétről. Ezeket
minden résztvevő iskola a saját intézményében szervezett foglalkozások keretében előkészíti, majd a
4 tervezett találkozás alkalmával közösen, a város zajától távol, természetes környezetben közösen
fogjuk továbbgondolni, és gyakorlatba átültetni. A programba iskolánként 24 diákot tervezünk
bevonni, egy-egy találkozó alkalmával pedig 50 diák és 6 tanár fog együttműködni a célok
megvalósításán. A projekt koordinátora a finn Liedon Lukio középiskola.

Liedon Lukio - Lieto (Finnország)

Szegedi Tömörkény István Gimnázium,
Szakgimnázium és Technikum
(Magyarország)

Prva gimnazija – Varasdin (Horvátország)

El Centro Inglése – El Puerto Santa Maria Művészeti
(Spanyolország)

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
Szeged egyik patinás intézménye. Az idén 123 éves iskola 849 diákját 98 tanár tanítja. A
pedagógiai munkát 23 munkatárs segíti. Beiskolázásunk elsősorban Csongrád-Csanád megyét
és a dél-magyarországi régiót érinti. A huszonkilenc osztályban folyó gimnázium képzési
palettája színes: magyar-spanyol, valamint magyar-német két tanítási nyelvű, emelt szintű
angol és német nyelvi, valamint humán osztály, általános tantervű, és általános tantervű ének58Erasmus Days 2020. október 15-17.

zene, valamint biológia-környezetvédelem orientációjú gimnáziumi osztályaink vannak. Az
intézményben angol, német, olasz, spanyol, valamint latin nyelv oktatása folyik. Hét osztály
vesz részt a magas színvonalú szakgimnáziumi művészeti képzésben.
Fontos számunkra, hogy az intézményi oktató-nevelő munka középpontjában a
korszerű, emberközpontú nevelés álljon, melynek eredményeként kreatív, kommunikatív,
idegen nyelveket beszélő, sokoldalúan művelt embereket képezzünk. Feladatunknak tekintjük
a környezet, a természeti és kulturális örökségünk védelmét, az egészség megóvását, a
fenntartható fejlődés és a fogyasztás egyensúlyát célzó felelős magatartás kialakítását, a testi és
lelki egészség megőrzését, a minőségi oktatást. Értékrendünk szerint fel kell készítenünk
tanulóinkat a változó világ problémái iránti nyitottságra, a világot kritikusan szemlélő
magatartásra és a javakkal történő ésszerű gazdálkodásra. Fontos, hogy tudatos fogyasztókként
változásokat kezdeményezzenek, és a környezetért felelősséget érző és vállaló felnőttekké
váljanak.
Az Erasmus+ európai mobilitások nagyszerű lehetőséget teremtenek arra, hogy az
intézmény igényei és célkitűzései megvalósulhassanak. Iskolánk immár négy nyertes KA-1-es
pályázata keretében összesen 65 külföldi mobilitást és 3 job shadowing tevékenységet valósított
meg Európa 14 országában. A koronavírus járvány miatt a 2020-ra tervezett további 25
mobilitást és 6 szakmai látogatást 2021-re kellett elhalasztanunk. Büszkék vagyunk arra, hogy
a nevelőtestület tagjai nyitottak az új módszerek kipróbálására és alkalmazására, törekszenek
az oktatás minőségének javítására, és az intézmény is nagy hangsúlyt fektet a munkatársak
készségeinek fejlesztésére.
XXI. századi az iskolaként tudatosan törekszünk lépést tartani az elvárásokkal. Az új
kihívásoknak új módszerekkel, megújult eszköztárral, a hagyományos tanár-diák szerepek
újragondolásával tudunk megfelelni. Ehhez nyújtanak segítséget a kollégák által választott
nemzetközi színtereken megvalósuló továbbképzések és szakmai látogatások. Pályázatainkban
igyekszünk mindig újabb és újabb aspektusokat keresni, amelyekkel a tudásbővítés mellett
formálja mind a tanárok, mind pedig a diákok szemléletét.
A projektek megvalósításával eleget tehetünk az intézmény hosszabb távú, stratégiai
célkitűzéseinek: a nyelvtanulás elősegítése, a tanárok nyelvi kompetenciáinak, a nyelvtanítás
módszereinek korszerűsítése, a célnyelvi kulturális ismeretek bővítése a kezdetektől fogva az
egyik fókuszpont volt. Szeretnénk minél több korszerű pedagógiai és módszertani tudást
szerezni a kiemelt figyelmet igénylő diákok személyiségfejlesztése és közösségbe való
integrálása terén, valamint a konfliktuskezelésben. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelően és
változatos módszereket alkalmazva emeljük a nyelvoktatás színvonalát, segítsük az esetlegesen
lemaradókat, ugyanakkor lehetőséget teremtsünk a kiemelkedően tehetséges diákjainknak arra,
hogy képességeik minél hatékonyabban tudjanak fejlődni. Fontosnak tartjuk a tanulás alternatív
és kreatív lehetőségeinek megismerését és alkalmazását és a hatékony, nyugodt tanulói
környezet kialakítását, az iskolai konfliktusok és agresszió megelőzését, kezelését. A
projektekben kiemelt célként kezeljük az IKT eszközök használatának megismerését és
azoknak a lehetőségeknek feltérképezését, amelyek nélkül nem létezhet a 21. század iskolája.
Szeretnénk azt is megtapasztalni, hogyan működik a középiskolai oktatás más
országokban, milyen jó gyakorlatokat lehet átvenni és megvalósítani magyar viszonylatok
között. Célunk a nemzetközi kapcsolatok bővítése, hogy még aktívabban tudjunk részt venni a
cserekapcsolatokban, együttműködési programokban. Szeretnénk elérni, hogy ezekben a
59Erasmus Days 2020. október 15-17.

programokban ne csak a nyelvtanárok, hanem a mobilitási programban résztvevők is aktív,
kezdeményező szerepet vállaljanak, és azt, hogy a nemzetközi mobilitások szerves részét
képezzék az intézmény mindennapjainak.
A projektek eredményeiként könyvelhetjük el, hogy valamennyi résztvevő
magabiztosabb nyelvtudást szerzett, javult a beszédhajlandósága, fejlődött a problémamegoldó
készsége. A megismert új módszereket alkalmazzák a kollégák a tanításban. A továbbképzések
eredményeként a digitális tudás beépült a mindennapi tantermi és tantermen kívüli oktatásba.
Ennek különösen nagy hasznát vettük az elmúlt hónapok távoktatása során (változatos tanítási
technikák, a kooperatív módszerek, projektek lebonyolítása). Ennek hatására tanítványaink is
profitálni tudtak tanáraik tanfolyamokon szerzett tudásából: nemcsak a szaktanárok, hanem a
diákok is jártasabbak lettek az önálló tanuláshoz szükséges letölthető tananyagok, webes
felületek, applikációk alkalmazásában.
Fontosnak tartjuk a megszerzett tudás megosztását nem csak a tantestület tagjainak
körében. A külső disszeminációk során erősödött a város iskolái közötti kapcsolat is, melynek
köszönhetően 2019 októberében a szegedi iskolák közösen rendezték meg az ErasmusDays
programjait, idén pedig - tekintettel a rendkívüli helyzetre - egy kiadványban foglalják össze az
eddigi projektjeik eredményeit.
Meggyőződésünk, hogy a személyes példaadásnak óriási szemléletformáló ereje van.
Bízunk benne, hogy a tanáraink által mutatott példával kialakíthatjuk diákjainkban a változásra
és a változtatásra való igényt és hajlandóságot, a nyitott, tudatos és felelős gondolkodást és nem
utolsó sorban az élethosszig tartó tanulás igényét.
https://www.facebook.com/groups/1084562808599235/
http://tomorkenyi-szeged.sulinet.hu/index.php/hu/palyazatok/72-erasmus

Távol, de mégis közel
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum valamint
a dél-olaszországi Liceo delle Scienze Umane G. Mazzini di Locri tanárai korábbi pályázataik
révén a nemzetközi mobilitások területén már pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. Mindkét
intézményben a szülők és a diákok elvárása, hogy az iskola vegyen részt nemzetközi
programokban, biztosítson diákjainknak minél több lehetőséget nemzetközi környezetben való

60Erasmus Days 2020. október 15-17.

tanuláshoz. Jelen projektünkben az életközeli, a felfedezés örömén alapuló tanulás áll a
középpontban. Céljaink:
● Az idegen nyelvi kommunikáció elősegítése és fejlesztése
● Együttműködési készség és a kreativitás fejlesztése
● IKT-kompetenciák fejlesztése
● Interkulturális tanulás, európai kulturális örökség megismerése
A nyelvtudáson kívül a jó kapcsolatok kiépítésének a más, az olasz illetve magyar életformák,
kultúrák, szokások megértésére való készség és az egyén rugalmassága is előfeltétele. A
programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a diákok megismerjék a két régió hagyományait,
szokásait, történelmét, kultúráját, az európai kulturális örökség egyes részeit. Ezzel változik a
két nemzetről alkotott elképzelésük, véleményük, látókörükbe kerülnek olyan ismeretek,
amelyek egy szokványos utazás során nem kerültek volna felszínre
A projektben, amint a járványhelyzet engedi 10 olasz, valamint 10 magyar diák vesz részt 2-2
pedagógus kíséretével, mindkét helyszínen 5 napos lesz a program.
Amennyiben a két iskola első kölcsönös nemzetközi projektje sikeresen zárul, ez megteremti
annak a lehetőségét, hogy rendszeressé és igénnyé váljon a hasonló és még több nemzetet
bevonó programokban való együttműködés, amely hozzá fog járulni az intézmények
nemzetköziesítéséhez.

61Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Iskolai, óvodai partnerségek KA2)

Az Európai Unió 7 éves Erasmus+ programja 2020-ban véget ér. A nosztalgia jegyében a
Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum két projektjével szeretnék megemlékezni erről a
program gazdag időszakról.
A jövő természettudományok iránt elkötelezett nemzedékének nevelése
Az egyik a KA2-es, MINT KITS FOR KIDS, óvodák és iskolák stratégiai partnersége
pályázatunk, amely 2015-2017 között került megvalósításra. A projektben öt ország vett részt.
A koordinátor iskola a korábbi két közös Comenius projektünkből ismert jó partnerünk, a német
Berufskolleg Tecklenburger Land intézmény volt Ibbenbürenből. A partnerek között voltak
korábbi projektekből ismert iskolák, mint a bolgár Model High School of Mathematics
Academician Kiril Popov, Plovdivból és az olasz Volterra Elia, Anconából. Új partnerünk a
lengyel Zespol Szkol Elektronicznych im. I. Domeyki w Boleslawcu volt, Bolesławiecből.
A projekt ötletét az a hiányérzet és aggodalom váltotta ki, hogy a természettudományos
tantárgyak óraszámai mindenhol drasztikusan csökkentek, így Európa-szerte elfogynak a
szakemberek, akik utat tudnak mutatni az előttünk álló bizonytalan jövőben. Nélkülük hogyan
lehetne hatásos gyógymódot találni például a Covid19 vírusra? A projekt mozaik neve a
matematika, informatika, természet és műszaki tudományok (mathematics, information
technology, natural and technical sciences) elnevezésre utal.

MINT projekt
62Erasmus Days 2020. október 15-17.

A célja az általános iskolás, 9-10 éves tanulók érdeklődésének felkeltése volt adott tantárgyak
iránt játékos, oktató eszközök segítségével, amelyek különböző készségek fejlesztését is
lehetővé teszik. A partnerekkel közösen döntöttünk amellett, hogy minden tagország más
eszközökön dolgozik, így a tudás később egymással megosztható, megsokszorozható,
felhasználhatóvá válik a tanításban, bemutathatók nyílt napokon, segítenek a beiskolázásban,
kapcsolatépítésben általános iskolákkal. Hosszú távon a tanulók érdeklődése és szakirányú
továbbtanulása pótolja az adott szektor szakember hiányát és az oktatásszervezők figyelmét
felhívja az igényre a természettudomány blokk tantárgyi óraszámainak emelésére. Az iskolák
tanulói tanári irányítással különböző eszközöket fejlesztettek, amelyeket később egymással
megosztottunk.

A léptetőmotor tesztelése német iskolásokkal
Ha csak egy közös eszközt fejlesztettünk volna, a partnereknél nem maradt volna projekt
termék, ami később felhasználható a tanításban, nyílt napokon. A kész eszközöket helyi
általános iskolákban teszteltük, mielőtt sor került volna a németországi záró rendezvényre, ahol
méltó keretek között a nyilvánosságnak is bemutatásra kerültek eszközeink. A bolgárok
matematikai puzzle-kat, az olaszok geometriai formákat rajzoló robotokat, a lengyelek
geometriai alakzatokat felismerő szoftvert, a németek tükrökkel, a fénytörést bemutató játékos
terepasztalt, míg a mi iskolánk led-es kijelzésű, a mágnesesség és elektromosság kölcsönhatását
bemutató léptető motort készített.

A léptetőmotor
63Erasmus Days 2020. október 15-17.

Minden résztvevő tagországban sor került projekttalálkozókra, ahol a résztvevő tanárok és
tanulók megismerkedhettek az adott ország oktatási intézményeivel, azok felszereltségével. A
közös munka során az oktatási rendszert megismerve hasznos ötleteket, módszereket
láthattunk, megismertük egymás kultúráját, életre szóló barátságok köttettek a közös
programok során.

A szegedi találkozón
Ezt megelőzően két Comenius projektünk, ezt követően egy másik Erasmus+ KA2 pályázatunk
került megvalósításra. Jelenleg az EU-PRONET 4.0 megvalósítása zajlik.
Bővebben
az
iskola
honlapján
https://derimiksa.hu/iskola/projektek/

olvashatnak

64

nemzetközi

pályázatainkról.Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok
cseréje, innováció)
KÖZNEVELÉS KA2
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA2)
KA201
VEGYES INTÉZMÉNYI ÖSSZETÉTELŰ KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KA201
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
A projekt címe: Fenntartható fejlődés – Pedagógiai innovációk és bevált gyakorlatok
A projekt időtartam: 2017.01.01-2018.12.31.
A projekt főpályázója a franciaországi Nîmes-i Agglomeráció Önkormányzata volt.
(Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole). A programban összesen 10 francia és
magyar partner vett részt, önkormányzatok, oktatási célú alapítványok, középiskolák és
egyetemek.
A program célja a fenntartható fejlődés témakörében a pedagógiai gyakorlatok megismerése
és összehasonlítása, a jó gyakorlatok megkeresése, új módszerek kidolgozása és átadása. A két
éves program végén a résztvevők egy három nyelvű (francia, angol, magyar) jógyakorlatok
kézikönyvet szerkesztettek, amely lehetővé tette a létrehozott munkák megosztását és
terjesztését.
Jógyakorlatok kézikönyve

65Erasmus Days 2020. október 15-17.

http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/wp-content/uploads/2018/04/GUIDE-BONNEPRATIQUE-1.pdf
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/wp-content/uploads/2018/04/GUIDE-BONNEPRATIQUE-2.pdf
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/wp-content/uploads/2018/04/GUIDE-BONNEPRATIQUE-3.pdf

A program mobilitásaiban az SZTE Gyakorló Gimnázium 3 tanára vett részt. A pedagógiai
munkába a mobilitások között bevontuk a francia-magyar kéttannyelvű tagozat diákjait és
tanárait. Intézményünkben szintén 3 francia kollégát fogadtunk egy hétre szakmai gyakorlaton
illetve a projekt végén vendégül láttuk az összes magyar és francia partner képviselőit.
A mobilitások nemzetközi projekttalálkozókból és tanulmányutakból tevődtek össze. A
legjelentősebb mobilitásuk során egy hetet töltöttünk a Nîmes-i Albert Camus gimnáziumban.
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/wpcontent/uploads/2018/04/Tanulm%C3%A1ny%C3%BAt-Nimes-2018-febru%C3%A1r-1.pdf
A projekt végén, Szegeden rendeztük meg a projektet értékelő utolsó nemzetközi találkozót.
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/wp-content/uploads/2018/04/rencontre-2018d%C3%A9cembre-Szeged-version-hongroise.pdf
A program további rendezvényeiről a beszámolók a következő linken érhetők el.
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/erasmus/

Az első nemzetközi találkozó Nîmes-ben

A programot lezáró találkozó Szegeden

66Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS PRO – hosszútávú egyéni mobilitások
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Erasmus PRO)
„ A világ egy nyitott könyv, és azok, akik nem utaznak, csak egyetlen lapját olvassák el.”
Szent Ágoston

Erasmus + projektek és nemzetközi kapcsolatok az elmúlt hét év tükrében
a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolában
Erasmus Pro „Az európai gyakornoki rendszer nagykövetei - Menjünk tovább!” – „European
apprenticeship ambassadors – Go further…”
2015 –ben Jean Arthuis francia Európai Parlamenti képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke
felkarolta azt a kezdeményezést, mely szerint minden európai szakképzésben tanuló diáknak
legyen lehetősége egy másik európai országban hosszabb távú, min. 6, max. 12 hónapos, szakmai
gyakorlatot végezni, ugyanúgy, mint a felsőoktatásban tanuló társaiknak. Ez a projekt az Erasmus
Pro elnevezést kapta. Magyarországról középiskolai szinten kizárólag intézményünk vett részt
kezdetektől a pilot-projektben, amely a hosszú távú európai szakmai mobilitást célozta meg, hogy
ezáltal biztosítsa az esélyegyenlőséget a szakképzésben tanuló diákok és a felsőoktatásban tanulók
között. A pilot – projekt a szakképzésben résztvevő gyakornokok mobilitását új szemlélet mentén
közelítette meg: a külföldi munkatapasztalat szerzésén túl, a szakmai készségek és kompetenciák
fejlesztése, az elhelyezkedési esélyek növelése, a szakmák presztízsének helyreállítása, az európai
polgárrá válás tudatosítása, az európaiság erősítése is a projekt fő céljai között szerepeltek
Iskolánk 2015 őszén kapcsolódott be, és a 2016 – 2019 közötti időszakban összesen 10 diákunk
szerzett francia szakmai végzettséget az egyéves mobilitása alatt. Intézményünk pedig 12 francia
gyakornokot fogadott duális képzés keretén belül 3 hónapos – 1 éves képzési intervallumban. Ezt
a pályázati formát 2018 óta beépítettük az Erasmus + pályázatunkba is, ahol újabb diákok
kiutaztatására nyertünk támogatást. 2018. szeptember 27-én egy 11 fős francia delegáció érkezett
Vendée megyéből, és ismét lehetőség nyílt arra, hogy az SZC intézményei és a francia szakképzési
centrum képviselői találkozzanak, új kapcsolatok köttessenek.
2018. október 12-én, az Erasmus day –hez kapcsolódóan egy nagyszabású projektismertetőt
tartottunk Szegeden, a fogadó gyakorlati munkahelyek bevonásával. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével az ITM külügyi osztályvezetője, a Tempus Közalapítvány szakképzési mobilitási
csoportvezetője, a Csongrád Megyei KIK oktatási osztályvezetője, a francia partnerintézmény
nevelési igazgatója, az Erasmus Pro projekt helyi felelőse, Sandrine Rozé, illetve a Novotel, az Art
Hotel, az A Cappella Cukrászda, a Le Vieux Loup de Mer fogadó munkahelyek és az SZC más
tagintézményeinek vezetői. 2018. november 30-án a Tempus Közalapítvány szervezésében
Háromoldalú szakmai műhelyre kaptunk meghívást, ahol a projekt eredményeit ismertettük.
67Erasmus Days 2020. október 15-17.

Intézményünk vezetése, tantestülete és a mobilitási tevékenységek szervezésében és
megvalósításában dolgozó projektcsapat elkötelezett a nemzetköziesedés iránt, a továbbiakban
is célunk a 25 éves múltra visszatekintő projektek magas színvonalú megvalósítása.

euro-app.com – a konzorcium által létrehozott felület
Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilon c. kiadványában megjelent cikk:
http://tka.hu/kiadvany/7700/palyazati-pavilon
Városi tv felvétele: http://vtvszeged.hu/s_!news/i__44/i__20176
Délmagyarország cikke:
http://www.delmagyar.hu/…/ettermet_nyitnanak_a_cse…/2505919/
A Krúdy tagintézmény saját honlapján a Nemzetközi Kapcsolatok/külügy: Erasmus Pro,
Nívódíj www.krudyszeged.hu
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat #erasmusdays – Gyömbér Márta igazgatónő nyilatkozata
Szeged Televízió felvétele:
2018.október 13.
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat – Angyalné Kovács Anikó főigazgató nyilatkozata

68Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Móravárosi Szakképző Iskola (Erasmus PRO)
„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra
Ferenchez)
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az
intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója
az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak
érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb
technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével
megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres
szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény,
hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket
teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati
lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy
jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely
hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való
részvétel a projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat
meg számos pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik
valamilyen szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre.
Az Erasmus PRO pályázattal hosszútávú (1 hónap – 1 év), egyénileg szervezett külföldi
szakmai gyakorlaton vehetnek részt azok a tanulók, akik már rendelkeznek szakmai
végzettséggel, de végzettségüket nem régebben, mint egy éven belül szerezték meg. A
„Móravárosiból” az alábbi területeken vettek mér részt Erasmus PRO pályázattal tanulók
szakmai kompetenciáik fejlesztésében:
-

fodrász és kozmetikus tanulók Finnországban

-

kozmetikus tanulók Gibraltáron

-

vegyésztechnikus tanulók Németországban.

Az intézmény szabad kapacitása jelenleg e pályázattípuson belül:
-

kozmetikus és fodrász tanulók képzése Izlandon

-

vegyésztechnikus tanulók képzése Németországban

69Erasmus Days 2020. október 15-17.

Az Erasmus PRO mobilitásokon részt vevő tanulók szakmai kompetenciáik komplex
fejlesztése mellett használható idegennyelv tudásra, interkulturális ismeretekre és élethosszig
tartó barátságokra is szert tehetnek. Az Europass igazolványon túl referenciát kapnak
gyakorlóhelyeikről, melynek előnye a hazai munkaerőpiacon is megmutatkozik.
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola nyitott nemzetközi kapcsolatainak bővítésére,
ezért a tanulók igényeire támaszkodva folyamatosan keresi azokat a partnereket, akik
segítségével a frissen végzett tanulók kompetenciáinak további fejlesztésére nyílik lehetőség.
Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további
részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
-

interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470

-

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink:
http://www.moravarosi.hu/?page_id=280

-

nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/

Gibraltári gyakorlat és szabadidő

70Erasmus Days 2020. október 15-17.

BEJÖVŐ MOBILITÁSOK
Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások)
„ A világ egy nyitott könyv, és azok, akik nem utaznak, csak egyetlen lapját olvassák el.”
Szent Ágoston

Erasmus + projektek és nemzetközi kapcsolatok az elmúlt hét év tükrében
a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolában
A Krúdy fogadó intézmény is
Iskolánk a kölcsönösség jegyében dolgozik európai partnereivel, így minden évben közel 40 diákot
és oktatót fogadunk a gyakorlati helyekkel közös szervezésben. A diákok itt-tartózkodása 3 héttől
10 hónapig terjed, mely időszakot kulturális programokkal színesítünk.
Iskolánk 1996 óta aktív tagja az AEHT-nak, az Európai Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi
Szakképző Intézmények Szövetségének, melynek célja az EU-s szakmai kapcsolatok erősítése.
Rendszeres résztvevői vagyunk a szakmai konferenciáknak: több ízben indítottunk versenyzőket
a szakmai megmérettetéseken, Európa bajnokságokon, egyéni és csapatversenyben is. Szakmai
munkánk elismeréseképpen 2018 óta az AEHT Elnökségében Magyarország nemzeti képviseletét
is ellátjuk.
Intézményünk vezetése, tantestülete és a mobilitási tevékenységek szervezésében és
megvalósításában dolgozó projektcsapat elkötelezett a nemzetköziesedés iránt, a továbbiakban
is célunk a 25 éves múltra visszatekintő projektek magas színvonalú megvalósítása.
euro-app.com – a konzorcium által létrehozott felület
Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilon c. kiadványában megjelent cikk:
http://tka.hu/kiadvany/7700/palyazati-pavilon
Városi tv felvétele: http://vtvszeged.hu/s_!news/i__44/i__20176
Délmagyarország cikke:
http://www.delmagyar.hu/…/ettermet_nyitnanak_a_cse…/2505919/
A Krúdy tagintézmény saját honlapján a Nemzetközi Kapcsolatok/külügy: Erasmus Pro,
Nívódíj www.krudyszeged.hu
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat #erasmusdays – Gyömbér Márta igazgatónő nyilatkozata
Szeged Televízió felvétele:
2018.október 13.
#szakkepzesszeged #tanuljszakmat – Angyalné Kovács Anikó főigazagtó nyilatkozata
71Erasmus Days 2020. október 15-17.

72Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások)
„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra
Ferenchez)
A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az
intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója
az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak
érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb
technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével
megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres
szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény,
hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket
teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati
lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy
jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely
hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való
részvétel a projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat
meg számos pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik
valamilyen szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre.
Az Erasmus+ bejövő mobilitások nemzetközi partnereink fogadását jelenti. Bejövő
mobilitás keretein belül tanárok és tanulók rövidtávú szakmai képzése is megvalósul a
„Móravárosiban”, illetve az intézmény partnereinek bevonásával. Közel húsz éves kapcsolatot
ápol a Szegedi SzC Móravárosi Szakképző Iskola németországi partnerével, Jéna (német
Schulzentrum Jena-Göschwitz; http://www.sbsz-jena.de/), ahonnan az iskola minden évben
fogad 10-15 fő tanulót gépészeti területről.
További tanulók fogadása zajlott le az elmúlt hét év alatt Izlandról (fodrász és ács tanulók),
Finnországból (fodrász, gépészeti szakmák tanulói), azonban a jövőben szeretné az intézmény
bővíteni azon országok listáját, ahonnan tanulókat fogad szakmai gyakorlatra.

73Erasmus Days 2020. október 15-17.

Jénai gépészek a „Móravárosiban”
A tanulók szakmai gyakorlatának megszervezése és lebonyolítása mellett szinte folyamatosan
érkeznek kollégák jobshadowingra, valamint „Móravárosis” jógyakorlatok megismerése
céljából szinte valamennyi nemzetközi partnerintézményből.
Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további
részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat:
-

interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470

-

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink:
http://www.moravarosi.hu/?page_id=280

-

nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/

74Erasmus Days 2020. október 15-17.

Impresszum
A kiadvány elkészítésében közreműködő személyek és intézmények

1. Polestyuk Csilla projektirányítási koordinátor, Szegedi Szakképzési Centrum
2. Tóth Zoltán igazgatóhelyettes, Szegedi SZC Vedres István Technikum
3. Farkasné Székely Angéla igazgató, Melegné Pákozdi Ágnes tanügyi igazgató helyettes,
projektvezető (köznevelési projekt), Jónyer Edit német nyelvtanár, projektvezető (szakképzési
projekt), Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum
4. Krämmer Erika igazgatóhelyettes, Weiner András webadmin, Bihari Ágnes Klára, projekt
koordinátor, Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola
5. Hegyközi Éva és Szegfű Márta projektkoordinátorok, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és
Informatikai Technikum
6. László Györgyi és Dr. Tóthné Nagyistók Katalin (Erasmus programfelelősök), SZTE Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola
7. Komáromi Annamária iskolai projektkoordinátor és Határ Zsuzsanna projektkoordinátor, Sipos
János rendszergazda, Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola
8. Blatt-Bogdány Csilla Petra szakmai igazgatóhelyettes, Tóth Szilvia angol nyelvtanár, pályázati
koordinátor, Komócziné Kovács Katalin angol nyelvtanár, pályázati koordinátor, Szegedi SZC
Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
9. Plugor Magor intézményvezető- helyettes, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
10. Budai Zsuzsanna, Molnár Katalin és Vilmos Zita, projektkoordinátorok, Karolina Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
11. Ótott Katalin projektkoordinátor, Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc
Intézményegysége (Jogelőd intézmény: Szegedi SZC Hansági Ferenc Szakképző Iskolája)
12. Rigóné Hargitai Csilla és Dunai Ágnes Erasmus+ koordinátorok, Szegedi Tömörkény István
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
13. Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
14. Cs.Szabó Erika projekt koordinátor, Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

75


Fleepit Digital © 2020