theFile

Erasmus Days 2020. október 15-17.
Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17. 1

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Kedves Látogató! Ön egy olyan online kiadványt lapozgat jelenleg, amely számos szegedi iskola összefogásával született meg, és célja az Erasmus+ projekteken keresztül bemutatni azt a széleskörű nemzetközi pályázati tevékenységet, illetve annak hozadékát, amelyek az elmúlt hét évben nyújtottak kiemelkedő fejlődési lehetőséget egyrészt szakmai, másrészt közismereti, harmadrészt interkulturális és idegennyelvi ismeretek bővítése terén az érintett iskolák tanulói, valamint munkatársai számára. Bízunk abban, hogy a bemutatott projektek megismerése által Ön is részese lesz annak az élményszerű tanulási folyamatnak, melynek számos előnyét a benne résztvevők megtapasztalhatták! A nemzetközi pályázati tevékenységekben való részvétel nem csupán egy lehetőség, hanem kemény munka is minden érintett számára, azonban valamennyi résztvevő igazolni tudja, hogy a befektetett energia bőségesen megtérül, és az Erasmus+ programokon kapott új ismeretek, tapasztalatok meghatározó jelentőséggel bírnak életük további alakulására. A szerkesztők 2

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

A kiadványban az alábbi intézmények Erasmus+ tevékenysége került megjelenítésre Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szegedi Szakképzési Centrum Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc Intézményegysége (Jogelőd intézmény: Szegedi SZC Hansági Ferenc Szakképző Iskolája) 3 Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum Szegedi SZC Vedres István Technikum

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Tartalomjegyzék ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúságcserék ........................... 6 KÖZNEVELÉS KA1 ................................................................................................................................ 6 Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Köznevelés – KA1) .................................... 6 Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Köznevelés KA1) ........................................................ 7 SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA1) ................................................. 9 Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Köznevelés KA1) ................................................. 13 Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Köznevelés KA1) .......................................................................................................................... 16 Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Köznevelés KA1) .. 20 Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Köznevelés KA1) ..................... 23 ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúságcserék ......................... 25 SZAKKÉPZÉS KA1 ............................................................................................................................... 25 Szegedi SZC Vedres István Technikum (Szakképzés KA1) ............................................................ 25 Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Szakképzés KA1) ..................................... 27 Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Szakképzés KA1) ...................................................... 29 Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szakképzés KA1) .................................................... 31 Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium (Szakképzés KA1) .............................. 34 Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola Hansági Ferenc Intézményegysége /Jogelőd intézmény: Szegedi SZC Hansági Ferenc Szakképző Iskolája/ (Szakképzés KA1) ....................... 39 Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Szakképzés KA1) ............................................................................................................................................... 42 Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Szakképzés KA1) .................................................. 44 ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúsági szektor ..................... 47 IFJÚSÁGI SZEKTOR KA1 ..................................................................................................................... 47 Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (Ifjúsági szektor KA1) .............. 47 ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok cseréje, innováció) ................ 50 ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK KA2 ............................................................................................ 50 Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ......................... 50 SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Iskolai, óvodai partnerségek KA2)................... 53 Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ............................................................................................................ 55 4

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ............................................................................................................ 58 Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum (Iskolai, óvodai partnerségek KA2) ...................... 62 ERASMUS+ KA2 projektek – partnerségi kapcsolatok (jógyakorlatok cseréje, innováció) ................ 65 KÖZNEVELÉS KA2 .............................................................................................................................. 65 SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA2) ............................................... 65 ERASMUS PRO – hosszútávú egyéni mobilitások ................................................................................ 67 Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Erasmus PRO) ......................................................... 67 Szegedi Móravárosi Szakképző Iskola (Erasmus PRO) ................................................................. 69 BEJÖVŐ MOBILITÁSOK ......................................................................................................................... 71 Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások) ............................................... 71 Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Bejövő mobilitások) ................................................ 73 5

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

ERASMUS+ KA1 projektek: rövidtávú egyéni/csoportos mobilitások, ifjúságcserék KÖZNEVELÉS KA1 Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum (Köznevelés – KA1) ERASMUS+ KÖZNEVELÉSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA PROJEKT „INNOVATÍV PEDAGÓGUSOK A KŐRÖSYÉRT” 2019-1-HU01-KA101-060101 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK NÉMETORSZÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN (DÜSSELDORF, DUBLIN) SZEGEDI SZC KŐRÖSY JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 2 NÉMET ÉS 2 ANGOL NYELVSZAKOS PEDAGÓGUS NÉMETORSZÁGBAN ÉS ÍRORSZÁGBAN TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VESZNEK RÉSZT. A TOVÁBBKÉPZÉSEK SORÁN ÚJ ONLINE ALKALMAZÁSOKKAL, WEBOLDALAKKAL, VIRTUÁLIS PLATFORMOKKAL ÉS DIGITÁLIS TANANYAGOKKAL, MÓDSZEREKKEL ISMERKEDNEK MEG. MEGTANULJÁK, HOGYAN TÁMOGASSÁK A TANULÓK ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁSÁT, HOGYAN ÖSZTÖNÖZZÉK ŐKET AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK KRITIKUS ÉS ETIKUS HASZNÁLATÁRA. ÖTLETEKET GYŰJTENEK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSHEZ, CSAPATÉPÍTŐ STRATÉGIÁKAT, HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREKET TANULNAK MEG, AMELYEKET BEÉPÍTHETNEK AZ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGBE. Projektünk első célkitűzése olyan érdeklődő és motivált tanárok mobilitásának megteremtése, akik képesek megújulni, kiváló kommunikációs és kezdeményező készségüknek köszönhetően új kapcsolatokat teremteni, majd visszatérve, megszerzett tapasztalataikkal, tudásukkal, új ismereteikkel gazdagítani módszertani palettájukat. Élményeik átadása révén profitál a szakmai munkaközösség minden tagja, s természetesen a diákok, akik számára a pedagógusok élményszerűbbé teszik a tanórákat. A motivált és a modern módszereket alkalmazó tantestület vonzó a szülők számára, és szívesen íratják be gyermeküket egy olyan intézménybe, ahol a régi hagyományok szellemisége ötvöződik a modern kor elvárásaival. Középtávú célul tűztük ki 6-8 fő nem nyelvszakos kolléga bekapcsolódását az Erasmus+ köznevelési pályázati tevékenységbe. Az iskola hosszútávú tervei között szerepel, hogy ne csak küldő, de fogadó intézménnyé is váljon. A vírushelyzet jelenleg lehetetlenné teszi a projekt és a programok megvalósítását. Bízunk benne, hogy a mobilitások 2021 nyarán kivitelezhetőek lesznek és a program a résztvevő kollégák lelkesedésének, a küldő és fogadó intézményi támogatottságnak köszönhetően sikerrel zárul. Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 6720 Szeged, Stefánia 14.+3662/547-157; info@korosy.hu 6

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (Köznevelés KA1) „Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal Móra Ferenchez) A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola mottója méltóképpen tükrözi az intézmény vezetőségének és dolgozóinak elhivatottságát. Az intézmény valamennyi dolgozója az önfejlesztésben és a tanulók képzésében egyaránt a professzionalitásra törekszik annak érdekében, hogy az iskola falai között szakmai végezettséget szerzett tanulók a legújabb technológiákat megismerve olyan piacképes tudást szerezhessenek, melynek segítségével megállják helyüket az életben és a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé, sikeres szakemberekké válhassanak. E célnak a megvalósításához tartotta szükségesnek az intézmény, hogy a hazai szakmai fórumokon való ismeretszerzésen túl külföldi tanulási lehetőségeket teremtsen az iskola dolgozói és tanulói számára egyaránt, ezért az Erasmus+ pályázati lehetőségek széles spektrumát igyekszik kiaknázni. A „Móravárosi” fontosnak tartja, hogy egy jól struktúrált fejlesztési és tanulási tervet kövessen a külföldi szakmai tapasztalatok megszerzése terén is, ezért született meg az intézmény nemzetköziesítési stratégiája, mely hosszútávú célokat fogalmaz meg a nemzetközi tanulási folyamatokkal kapcsolatban. A nemzetköziesítési startégia irányelvei alapján az Erasmus+ projektekben való részvétel a projektbe bevont valamennyi résztvevő komplex fejlesztése/fejlődése valósulhat meg számos pályázattípuson keresztül. A ’Móravárosiból” évente átlagosan 100-130 fő utazik valamilyen szakmai tapasztalatszerzés céljából külföldre. Az Erasmus+ KA1 pályázattípus lehetőséget biztosít a szakképző iskolák számára, hogy a közismereti oktatásban részt vevő kollégák is fejleszthessék saját szakterületükhöz kapcsolódó kompetenciáikat külföldi partnerintézmény által szervezett programok vagy kurzusok keretében. Az elmúlt közel tíz év alatt idegennyelvi kurzusokon, szaktárgyuk tanításához kapcsolódó módszertani megújulást elősegítő képzéseken és jobshadowingokon vettek részt a kollégák Európa számos országában (interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470). A SZC Móravárosi Szakképző Iskola vezetősége és munkatársai törekednek arra, hogy a szaktárgyi tudás átadása mellett olyan hozzáadott értékekkel gazdagítsák tanulóikat, melyek segítségével megkönnyíthetik a diákok hétköznapi életben való boldogulását, melyek segítségével a fenntartható fejlődéshez és a digitális világhoz kapcsolódó értékek elsajátítása is könnyebb lesz a diákok számára. Ez az oka annak, hogy a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák fejlesztésén túl egyéb tematikus tanári, munkatársi mobilitások megszervezésére is 7

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

rendszeresen sor kerül, mint például az önismereti-mentálhigiénés képzések oktatóknak, a segítő foglalkozású munkatársak fejlesztése (iskolapszichológus, szociális munkások, gyógypedagógusok, mediátor kolléga, mentálhigiénés szakemberek), digitális kompetenciák fejlesztése, környezetbarát technológiák megismerése és a környezettudatosság szemléletének elsajátítása különböző jobshadowingok és kurzusok keretében. A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola nyitott nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, ezért a tanulók igényeit is figyelembe véve, a kollégák fejlődési szándékaira támaszkodva folyamatosan keresi azokat a partnereket, akik segítségével a kollégák számos kompetenciájának további fejlesztésére nyílik lehetőség. Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének és Erasmus+ projektjeinek további részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat: - interaktív térkép: http://www.moravarosi.hu/?page_id=470 - A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola honlapja, nemzetközi pályázataink: http://www.moravarosi.hu/?page_id=280 - nemzetközi kapcsolataink, szakképzési projektek: http://mvmobility.hu/ Inklúzió és kulturális különbözőségek az iskolákban. (Tanári tréning Pireasban.) 8

Erasmus Days 2020. október 15-17.

Erasmus Days 2020. október 15-17.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Köznevelés KA1) Erasmus közoktatási munkatársak mobilitása Jó tanár holtig tanul A projekt típusa: KA101 A projekt időtartama: 2020. 08.01.- 2021.11.30. A projekt fő célja egy hosszabb fejlesztési folyamat első lépéseként megkezdeni a tantestület idegennyelv-tudásának fejlesztését, segíteni a kollégák meglévő passzív nyelvtudásának aktívvá tételét illetve az alacsonyabb nyelvi szintek emelését. Gyakorló iskolaként különösen fontos, a kollégák folyamatos szakmai és módszertani megújulása, a legkorszerűbb tanítási módszerek megismerése, felhasználása és a tudás átadása a tanárjelöltjeinknek. Célunk az is, hogy a fent említett megújulási folyamat részeként, tanárként tanulói szerepbe helyezkedve példát mutassunk diákjainknak és a leendő pedagógus jelölteknek, az egész életen át tartó tanulásra, valamint empatikusabbá váljunk tanulóink megértésében. A fenti célok eléréséhez 24 mobilitás szerepel a projektben, 6-tól 14 napig terjedő időtartamban a 2020. augusztus1-től 2021. július 31-ig terjedő időszakban. A mobilitások közül a legnagyobb számban (15) nyelvtanfolyamok szerepelnek. Ezeken részben a tantestület nem nyelvszakos tagjai vesznek részt, részben nyelvszakos kollégák erősítik tudásukat egy második nyelvből vagy második nyelvszakjukból, amit jelenleg nem tanítanak. Elsősorban az angol nyelvtudás fejlesztését tartjuk fontosnak, de iskolánk sokszínű nyelvi programjából fakadóan a francia és olasz nyelvismeret bővítése is célunk. Ezért a választott nyelvi kurzusok angol, francia és olasz nyelvterületen lesznek. A sikeres mobilitás érdekebén a külföldi nyelviskolai kiutazás előtt itthoni nyelvi felkészítést is tervezünk a kollégáknak. Jelenleg a kialakult járványhelyzet miatt, még nem indultak el a mobilitások, viszont az első, angol nyelvtudásunkat felfrissítő és továbbépítő nyelvórán már részt vehettünk. 9

Erasmus Days 2020. október 15-17.Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021