Diana

DIANA
DIANA

A TRAVEL MAGAZINE VOLUME 03 • ISSUE NO. 10  

DIANA

INFORMACIJE

KLADOVO SE NALAZI NA ISTOKU SRBIJE, NA SAMOJ OBALI DUNAVA. KAKO STIĆI U KLADOVO? Kladovo je od Beograda udaljeno 260 km. - Automobilom Iz Beograda preko Golubca, đerdapskom magistralom. - Autobusom Put traje oko 5 sati. Cena karte u jednom pravcu je 1546 dinara. SMEŠTAJ U KLADOVU - Hoteli Aquastar Danube 4* - cena noćenja od 5291 dinar Hotel Đerdap 3* cena noćenja od 3170 dinara - Privatni smeštaj Prenoćište se može naći već po ceni od 1176 dinara Izlet Brodom kroz Đerdapsku klisuru - cena 1800 dinara Ako vam trebaju dodatne informacije o hotelima, izletima i ostalo posetite web stranicu http://www.tookladovo.rs/

INFORMACIJE

ANAID | 1 EGAP

DIANA Diana je stari utvrđeni grad na samoj obali Dunava. Nalazi se u istočnoj Srbiji oko 8 km od Kladova. Ovo je jedno od najvećih i najočuvanijih rimskih utvrđenja na Dunavu, koje je izgrađeno od kamena tesnika u vreme vladavine cara Trajana. Tokom šest vekova na Diani je postojao značajan ekonomski centar sa lukom i pristaništem. U unutrašnjosti utvrđenja pronađene su vojne barake i drugi objekti, kao i skulpture od mermera i bronze i drugi raznovrsni predmeti. Takođe je utvrđeno postojanje manjeg naselja, hrama i groblja. Prva sondažna iskopavanja započeta su 1964. godine i sa prekidima traju do danas. Diana je među najbolje očuvanim rimskim utvrđenjima u regionu, a istražni objekti su konzervirani.

ANAID | 1 EGAP

ANAID | 2 EGAP

TRAJANOV MOST Ostaci Trajanovog mosta i utvrđenja Pontes nalaze se kod sela Kostol, 5 km nizvodno od Kladova. Most preko Dunava izgrađen je između 103. i 105. godine po naredbi rimskog cara Trajana. Dužina mosta je bila 1097,5 m i oko 1000 godina je važio za najduži most ikada sagrađen u svetu. Trajanov most je spajao Gornju Meziju i Dakiju (današnju Srbiju i Rumuniju) za vreme Rimskog carstva. Istovremeno sa mostom, u funkciji njegove odbrane, podignuto je vojno utrđenje Pontes. Ostaci 16 stubova Trajanovog mosta su locirani 1932. godine. Pola veka kasnije arheolozi su uspeli da lociraju njih 12, a 4 je verovatno u međuvremenu odnela voda. Ostaci prvih stubova na obe strane i danas se mogu videti na obalama Dunava. Arheološka iskopavanja i konzervatorski radovi započeli su 1979. godine. Kod Kostolca je očuvan deo nosećeg suvozemnog stuba mosta,visine 5 m i širine 3,5 m.

ANAID | 2 EGAP

Trajanova

tabla je uklesana u kamenu. Njena dužina je 3,20 m, a širina 1,80 m. ANAID | 3 EGAP Ukrašena je sa dva delfina, šestolatičnim ružama i orlom raširenih krila. Izgradnjom HE Đerdap rimski put je potopljen, a da bi se Trajanova tabla sačuvala isečena je i podignuta 21 m naviše. Vidljiva Dunava. je samo KRENITE AVANTURU TRAJANOVA TABLA Kao deo operacija protiv Dračana, rimski car Trajan je sagradio put od Beograda kroz Đerdapsku klisuru, sve do mesta gde je podigao most na Dunavu (Trajanov most). Gradnju puta je završio 103. godine, a ceo posao je ovekovečen pločom sa natpisom Tabula Triana. Ploča je poznata kao Trajanova tabla. Na samoj tabli postoji natpis na latinskom koji glasi: IMP CAESAR DIVI NERVAE F NERVA TRAIANVS AUG GERM PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII PATER PATRIAE COS III MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS SVBLATIS VIA. .E. sa U Istočni deo Srbije zaseniće vas velikim kulturnim bogatstvom,ostacima rimske civilizacije. Mnogi vladari su prošli kroz Đerdap, ali je samo Trajan uspeo da napravi put kroz ovaj uzani deo, kao i most. Preporučujemo vam da prođite putevima rimskog cara Trajana i obiđete znamenitosti ovog područja. Iva Kragojević Jovan Vukčević Veljko Vulović

TrajanovaFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021