Sirmium

SIRMIUM
SIRMIUM

1202.6.7 AROTAREPMI HIKSMIR IVETUP SREMSKA MITORVICA CENA ČASOPISA : 500 RSD

SIRMIUM

Sirmijum bio je antički grad i jedna od četiri

prestonice Rimskog carstva. Nalazio se na prostoru današnje Sremske Mitrovice. Prvi put se pominje u 4. veku p. n. e. i prvobitno su ga naseljavali Iliri i Kelti. U 1. veku p. n. e. pokorili su ga Rimljani i u doba carstva je postao glavni grad rimske provincije Donje Panonije. Sirmijum je 294. godine proglašen za jednu od četiri prestonice Rimskog carstva. Takođe je bio glavni grad prefekture Ilirik i provincije Panonija Sekunda. Vlada Republike Srbije je 1990. proglasila Sirmijum arheološkim nalazištem od izuzetnog značaja Istorijat Šta se desilo u 3. veku? Sirmijum je počeo da se razvija na ušću Bosuta u Savu, na južnim obroncima Fruške gore, u 1. veku. Pretpostavlja se da su ga osnovali Iliri. Zahvaljujući reci i rečnoj plovidbi, grad se brzo razvijao i rastao. Sedam vladara Rimskog carstva rođeno je u Sirmijumu ili njegovoj okolini: Trajan Decije, Aurelijan, Prob, Maksimijan, Hostilijan, Konstancije II i Gracijan. Grad je u periodu od 1. do 4. veka nove ere bio sedište rimskih provincija Panonija, Donja Panonija i Panonija Sekunda, sedište Prefekture Ilirik, povremena carska rezidencija, episkopski centar i moćni logor legionara koji su branili carstvo od upada varvarskih plemena. Sirmijum je postao prestonica Rimskog carstva 1. marta 293. godine za vreme vladavine Galerija. Grad je bio prestonica nekoliko decenija. U 4. veku pominje se kao najlepši i najbogatiji grad Ilirika. U periodu od 4. do 6. veka napredak Sirmijuma su prekinuli, tada česti, napadi Varvara: Gota, Huna, Gepida. Završni udarac razvoju grada zadali su Avari, 505. godine, posle čijeg je razornog napada stanovništvo pobeglo, a grad je zapaljen.

Sirmijum bio je antički grad i jedna od četiri

Koje su to znamenitosti

Sirmiuma? Carska palata Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine, sa Carskom palatom (lokalitet 1a). Lokalitet je otkriven prilikom pripreme terena za izgradnju stambene zgrade. Radovi su najpre zaustavljeni privremeno, a zatim trajno kada su otkiveni masivni zidovi, ostaci grejnog sistema i podni mozaici. Otkriće rimskog cirkusa (hipodrom kod Grka) u neposrednoj blizini palate pružio je presudne argumente da se objekat identifikuje kao carska palata. Bazilika Svetog Dimitrija Bazilika Svetog Dimitrija je arheološko nalazište u Sremskoj Mitrovici, gde su otkriveni ostaci trobrodne bazilike sa apsidom na istoku, ostacima svešteničkih sedišta i postolja oltara. Baziliku je izgradio prefekt Leontije između 426. i 441. godine, inače graditelj istoimene crkve u Solunu. Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom trgu. Otkrivena je 1978. godine, prilikom kopanja temelja za Gradsku kafanu. Po svom unutrašnjem rasporedu crkva pripada grupi „helenističkih” bazilika sa dužinom preko 20 metara i širinom broda oko 13 metara. Natpis o posveti crkve nije arheološki otkriven, premda svi drugi detalji upućuju da se radi o Bazilici Sv. Dimitrija. Od trobrodne osnove prezentovana je samo apsida sa oltarskim delom.

Koje su to znamenitosti

Prilikom

dosadašnjih arheoloških istraživanja na Carskoj palati je pronađeno oko 350 m² očuvanih mozaičkih površina. Oni pripadaju različitim građevinskim fazama palate od kojih se najstarija datuje na kraj III, a najmlađa u sredinu IV veka. Najviše su zastupljeni geometrijski polihromni mozaici (poznati pod nazivom „geometrijski tepisi“), koji su karakteristični za period kasnog Rimskog carstva. Ovi mozaici su rađeni u zapadnom stilu i imaju paralele sa mozaicima iz Dioklecijanove palate u Splitu. Mozaici su urađeni u tehnici opus tessellatum (sastavljeni su od manjih kamenih kockica - tesserae), a od motiva su zastupljeni geometrijski, floralni kao i razni prepleti. Očuvan je samo jedan mozaik sa figuralnom predstavom boga Merkura. Mozaici iz palacijalnog kompleksa su svakako najlepši primerci ove vrste koji su pronađeni u Sirmijumu, a njihov vrhunski kvalitet pokazuje visoke standarde izrade koji su karakteristični za carsku arhitekturu iz tetrarhijskog perioda na Balkanu.

Prilikom

Najbolje mesto za posetiti

Adresa: Arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma Pivarska 2, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija Radno vreme: Svaki dan od 8:00h do 16:00h Cena ulaznice: Odrasli -150 din. Grupna ulaznica za decu – 100 din. Grupna ulaznica za odrasle – 100 din. Telefon: +381 22 618 817 dusica.palatasirmium@gmail.com Radno vreme se može prilagoditi unapred najavljenim većim grupama posetilaca. Za grupne posete neophodno je unapred rezervisati termin posete na telefon: 022/618-817 Preporučujemo posetiocima da na lokalitet dođu najkasnije 30 minuta pre vremena označenog za zatvaranje. U okviru vizitorskog centra, posetiocima su na raspolaganju info centar, suvenirnica i kafe. Najveći deo sadržaja objekta prilagođen je osobama u invalidskim kolicima.

Najbolje mesto za posetiti

SIRMIUM

Ć ZELE JERDNA I IVONAJRAM OLIAHIM , IJATSRK ALOKIN :IROTUA Želimo vam srećan put i lep provod tokom obilaska ovog veoma divnog mesta u našoj Srbiji. Nadam se da ste uživali i saznali nešto novo tokom čitanja našeg časopisa!!! www.sirmium.com ACIVORTIM AKSMERS Ć

SIRMIUMFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021