Świat SFEROIDeALNY nr 01/2018

nr 01
nr 01

2018 WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE EXPERT WYWIAD Systemy z żeliwa – mity i fakty NOWOŚĆ SMARTPIPE – INTELIGENTNY NADZÓR NAD WYCIEKAMI RAPORT Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska system dla kanalizacji ciśnieniowej www.sgpam.pl

nr 01

SPIS TREŚCI

4 WYWIAD 6 Nowości i wydarzenia 8 Nowości i wydarzenia 9 10 11 Wywiad z Tomaszem Fuskiem – Systemy z żeliwa – mity i fakty SMARTPIPE – inteligentny nadzór nad wyciekami Wyróżnienie w konkursie EXPERT Nowości i wydarzenia Skuteczne odwadnianie powierzchni utwardzonych za pomocą krat kanalizacyjnych Nowości i wydarzenia Saint-Gobain PAM z Centrum Dystrybucyjnym Raport numeru Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska system dla kanalizacji ciśnieniowej 16 Realizacje 17 Realizacje 18 Pierwsza w Polsce realizacja systemu BLUTOP w Gliwicach Pierwsza w Polsce realizacja systemu Topaz w Goleniowie Realizacje Zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowych STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Tomasz Fusek, Aleksandra Puzyno, Krzysztof Napierała, Arkadiusz Kieda, Konrad Gruszka, Ewa Szymańska, Dariusz Przepiórka Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł i wydanie: Świat Sferoidealny, nr 01/2018 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

WYWIAD z Tomaszem Fuskiem Systemy z żeliwa – mity i fakty Żeliwo, materiał historycznie związany z procesem dostarczania wody pitnej, przetrwało już kilka wieków dzięki swojej rekordowej żywotności. Do dziś w wielu miastach europejskich funkcjonują ponad 100-letnie żeliwne sieci wodociągowe. Obecne systemy wodociągowe są jeszcze trwalsze dzięki zastosowaniu żeliwa sferoidalnego, które dziesięciokrotnie poprawia udarność (wytrzymałość na uderzenia) materiału w stosunku do żeliwa szarego. Systemy z żeliwa sferoidalnego są dużo lżejsze, umożliwiają montaż i budowę rurociągu praktycznie o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych oraz ułatwiają codzienne zarządzanie siecią wodociągową. Nie wiadomo natomiast dlaczego, na polskim rynku krąży wiele mitów na temat żeliwa sferoidalnego, które postanowiliśmy obalić przedstawiając fakty. Z Tomaszem Fuskiem, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM rozmawia Aleksandra Puzyno. AP: Czy to prawda, że udarność żeliwa sferoidalnego jest 10-krotnie wyższa od żeliwa szarego oraz porównywalna wytrzymałość do stali konstrukcyjnej TF: TAK. W 1943 orku odkryto żeliwo sferoidalne, powstające poprzez dodanie do gorącego żeliwa szarego, jeszcze gdy znajduje się ono w kadzi odlewniczej, magnezu, który w wyniku spalania powoduje zamknięcie się wolnego grafitu w żeliwie w kulki, tzw. sferoidy. Stąd jego nazwa. Patrząc przez mikroskop, różnicą między żeliwem sferoidalnym a żeliwem szarym jest kształt grafitu. Modyfikacja znacząco jednak wpłynęła na polepszenie właściwości mechanicznych związanych z udarnością. Konkretnie mówimy o 10-krotnie lepszej elastyczności, co wykazały pomiary udarności. Ta właściwość żeliwa sferoidalnego jest bardzo ważna na budowie, zarówno podczas montażu, jak i w czasie eksploatacji, gdyż rura jest narażona na różnego rodzaju odkształcenia związane z ruchem górotworu czy dynamiką rozwoju miast. W 1947 roku byliśmy pierwszą firmą na świecie, która kupiła patent na produkcję żeliwa sferoidalnego. Żeliwo sferoidalne ma bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą ok. 420 MPa oraz umowną granicę plastyczności ok. 270 MPa, co jest porównywalne z wytrzymałością stali konstrukcyjnej. Wartość wydłużenia względnego wynosi nie mniej niż 10%. Rury z żeliwa sferoidalnego, dzięki dużej sztywności obwodowej (dla DN 500 to 52 kN/m2), nie ulegają deformacji pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych. Systemy z żeliwa sferoidalnego korzystają z dużej stopy zwrotu inwestycji, dzięki swojej trwałości, bardzo niskim wymaganiom dotyczącym konserwacji, szczelności połączeń, możliwości montażu rur z żeliwa sferoidalnego praktycznie o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych i bez dodatkowego sprzętu. Systemy z żeliwa sferoidalnego to również oszczędności wynikające z ograniczonych wymagań dotyczących pompowania czy moż- 4 liwości posadowienia rurociągu w gruncie rodzimym. Z tych powyższych powodów coraz częściej systemy wodociągowe z żeliwa szarego zaczęły być zastępowane systemami z żeliwa sferoidalnego. Od 1960 r. – poza instalacjami przeznaczonymi do użytkowania wewnątrz obiektów, gdzie nie występują obciążenia eksploatacyjne – produkujemy systemy wyłącznie z żeliwa sferoidalnego. AP: Jeden z mitów w branży głosi, że żeliwo sferoidalne jest kruche albo koroduje szybciej niż szare. TF: Żadne badania tego nie potwierdzają. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema odmianami żeliwa jest kształt grafitu. Rurociągi z żeliwa sferoidalnego po zakończeniu swojego cyklu życia, który wynosi ponad 100 lat, mogą być całkowicie poddane recyklingowi i to nieskończoną ilość razy. Żeliwo sferoidalne produkowane jest z rudy żelaza, ale również z surowców wtórnych, pochodzących z recyklingu, a sam materiał może być przetwarzany w 100% nie tracąc swoich właściwości mechanicznych. Taka optymalizacja ponownego wykorzystania materiałów sprawia, że zasoby surowców są niewyczerpalne. AP: Czy rury z żeliwa sferoidalnego są tak samo ciężkie jak rury z żeliwa szarego? TF: Badania udarności żeliwa sferoidalnego pozwoliły na obniżenie grubości ścianek, a co za tym idzie zmniejszenia masy rur przy jednoczesnej poprawie parametrów wytrzymałościowych w stosunku do żeliwa szarego. Rozwój technologii odlewniczych pozwala obecnie na produkowanie rur bardzo lekkich, np. jedna sztanga rury z żeliwa sferoidalnego BLUTOP® o średnicy 110 mm waży 45 kg, co pozwala na ręczny montaż takich rur bez użycia jakichkolwiek maszyn. Obniżenie masy rur oznacza dla inwestora obniżenie kosztów budowy wodociągów i zużycia energii. AP: Skąd to wynika, że rury żeliwne opisywane są średnicą wewnętrzną, a rury z tworzyw sztucznych – zewnętrzną średnicą? TF: Wraz z rozwojem rur z tworzyw sztucznych w Polsce zaczęto określać rury tworzywowe średnicą zewnętrzną, podczas gdy rury żeliwne były zawsze opisywane średnicą wewnętrzną. Doprowadziło to do nieporozumień polegających na porównywaniu większej rury z mniejszą, a co za tym idzie do stereotypu, że rury żeliwne są nieporównywalnie droższe w stosunku do tworzywowych. Niektórzy inwestorzy porównywali rury z żeliwa sferoidalnego większej średnicy nominalnej z rurami tworzywowymi o niższej średnicy nominalnej, a co za tym idzie mniejszym przepływie. Aby uniknąć tego typu sytuacji, zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek dwa produkty, oczywiście z żeliwa sferoidalnego. Dla rur wodociągowych są to rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego w systemie BLUTOP®, dostępne w średnicach DN/OD 75 do DN/OD 160 mm. Dla rur kanalizacji ciśnieniowej jest to system TOPAZ. Zewnętrzne średnice rur w obu systemach są takie same jak w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Jednak naszą przewagą jest to, że rury z żeliwa sferoidalnego mają – przy tej samej średnicy zewnętrznej co rury z tworzywa sztucznego – cieńsze ścianki, przez co zwiększa się prześwit i średnica wewnętrzna naszych rur. AP: Czyli taką rurą z żeliwa sferoidalnego można transportować większą ilość wody czy ścieków niż rurą z tworzyw sztucznych? TF: Tak, a biorąc pod uwagę jeszcze pracę pompy, która znajduje się na samym początku rurociągu, przy większym prześwicie zużywa ona dużo mniej energii elektrycznej. Nasz dział badań i rozwoju wyliczył, że w przypadku rury o średnicy DN200 oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 800 zł rocznie na każdym kilometrze rurociągu, a że wodociągi ciągną się na setki czy nawet tysiące kilometrów, są to realne oszczędności dla przedsiębiorstw wodociągowych, miast, a w konsekwencji dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę całkowity koszt inwestycji, a zwłaszcza brak dodatkowych kosztów związanych z układaniem wodociągów z żeliwa sferoidalnego, dłuższy czas użytkowania, brak konieczności zgrzewania rur itd., to okazuje się, że już od średnicy 150 bardziej opłacalnym finansowo wyborem jest żeliwo sferoidalne niż tworzywo sztuczne. Na inwestycje należy patrzeć kompleksowo, a nie tylko na cenę metra rury. AP: Mówi się, że uszczelki są najsłabszym ogniwem w przypadku systemów z żeliwa sferoidalnego? TF: Kolejny mit, który nie jest prawdą. Z naszych badań – na  które wydajemy miliony euro rocznie – wynika, że najmocniejszym elementem systemu rurociągowego są nasze uszczelki. Co więcej, guma w kielichu jest dodatkowo dociskana wodą, która pod ciśnieniem znajduje się w rurociągu, przez co jeszcze bardziej zwiększa szczelność złącza. Rola uszczelek w każdym współczesnym systemie wodociągowym i kanalizacyjnym jest ogromna, ponieważ zapewniają trwałość i szczelność wodociągu czy systemu odpływowego przez wiele lat. Stąd przy budowie wodociągów powinno zwracać się na ich jakość w równym stopniu, jak na jakość rur. Uszczelki powinny spełniać szereg wymagań. AP: Na jakie parametry uszczelek należy zwrócić szczególną uwagę? TF: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na takie parametry jak: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na rozdzieranie, odkształcenie trwałe po ściskaniu, czy odporność na ozon i zmiana objętości w wodzie (lub oleju), a także na datę produkcji zamieszczoną na uszczelkach. Jeżeli chodzi o żywotność uszczelek, jedyne co je niszczy to promienie UV. Jeśli jednak zostaną wbudowane – zgodnie z naszą rekomendacją - do dwóch lat od wyprodukowania to wówczas nic im nie grozi, ponieważ w kielichach, a zwłaszcza pod ziemią, nie ma dostępu promieni słonecznych. Na uszczelkach jest zamieszczana data produkcji, więc nasi klienci, jeśli przechowują je po zakupie we własnym magazynach, mogą to także łatwo monitorować. AP: Jak wygląda instalacja rur z żeliwa sferoidalnego? TF: Faktem jest, że instalowanie rur z żeliwa sferoidalnego jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli chodzi o wszelkiego typu warunki gruntowe. Rury z żeliwa sferoidalnego są bardzo odporne mechanicznie na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, nie potrzeba do ich wbudowania żadnych dodatkowych prac ziemnych, jak za- gęszczanie gruntu. Mogą być zakopywane we wszystkich rodzajach gruntów beż użycia specjalistycznego sprzętu oraz w każdych warunkach atmosferycznych. AP: Informował Pan ostatnio na łamach kwartalnika IGWP „Wodociągi Polskie”, że żeliwo sferoidalne charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem awaryjności wśród materiałów stosowanych do produkcji rur. Czy to wynika z jakiś badań? TF: Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe Gazu i Wody (www.dvgw.de) jakiś czas temu przeprowadziło badania awaryjności rurociągów, z którego wynika, że największą awaryjnością na 1 km cechuje się stal (0,30), żeliwo szare (0,20) i PE (0,12), natomiast najniższy współczynnik awaryjności zanotowało żeliwo sferoidalne (0,05). Ciekawym przykładem potwierdzającym doskonałą pracę naszych systemów w trudnych warunkach gruntowych jest prawie 100 km magistral wodociągowych, które z naszych rur wybudowało Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA. Rury dostarczaliśmy w latach 1993–2010. Trafiały na tereny o różnych kategoriach szkód górniczych, począwszy od I, a skończywszy na IV kategorii szkód górniczych. Do tej pory mieliśmy jedną awarię związaną z ruchem górotworu. Na skutek sił ściskających rura „wyszła” górą w trawniku na połączeniu kielichowym, zachowując przy tym pełną szczelność. Jedynym negatywnym skutkiem był efekt wizualny w postaci wystającej rury. Biorąc pod uwagę liczbę kielichów, uszczelek itd. na 100 km magistral, prawie 17 tysięcy kielichów, mamy awaryjność na bardzo niskim poziomie, a niektóre z tych rurociągów pracują już ponad 30 lat. W latach 70. XX w. dostarczyliśmy 3 km rurociągu DN800 do Zielonej Góry. Ten rurociąg pracuje do dzisiaj i mamy pisemne referencje z Zielonej Góry, że rurociąg pracuje bezawaryjnie, a jego ekspertyza nie wykazała żadnych śladów zużycia. AP: A jak wyglądają koszty eksploatacji systemów z żeliwa sferoidalnego na tle innych materiałów? TF: Na ilość energii wymaganej do tłoczenia ma znaczący wpływ średnica wewnętrzna rury. Większa średnica wewnętrzna rury, w porównaniu ze średnicą nominalną, jest źródłem znaczących oszczędności. Dla danego natężenia przepływu, każde dodatkowe powiększenie średnicy wewnętrznej o 1% oznacza o 5% mniejszy spadek ciśnienia, a to oznacza zmniejszenie zużycia energii pompowania. Mniejsza ilość wycieków oznacza także mniejsze straty energii. Analiza cyklu życia naszych produktów przeprowadzona przez niezależną instytucję zgodnie z ISO 14025 zakończyła się pozytywnie i wskazała dwie fundamentalne korzyści stosowania żeliwa sferoidalnego: wyjątkową trwałość rurociągów z żeliwa sferoidalnego oraz niskim zużyciem energii podczas eksploatacji wynikającym ze szczelności, minimalnych nakładów na konserwację oraz ze względu na dużą średnicę wewnętrzną w porównaniu ze średnicą zewnętrzną. AP: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Aleksandra Puzyno 5

WYWIAD

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia SMARTPIPE – INTELIGENTNY NADZÓR NAD WYCIEKAMI System SMARTPIPE to pewne rozwiązanie dzięki zastosowaniu rur z żeliwa sferoidalnego o najmniejszym współczynniku awaryjności wśród materiałów stosowanych do produkcji rur oraz fabrycznej instalacji systemu monitoringu i detekcji, który daje możliwość natychmiastowego zlokalizowania ewentualnego wycieku z dokładnością do 10 cm. Obecnie bardzo istotnym i szeroko dyskutowanym aspektem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody szczelnymi rurociągami, odpornymi na mechaniczne uszkodzenia oraz zanieczyszczenia przenikające przez ścianki rurociągu. Jednak często pomijany jest równie istotny aspekt dotyczący ochrony zapasów wody pitnej przed zanieczyszczeniami powstającymi na skutek wycieków z rurociągów kanalizacyjnych, które przenikają do wód gruntowych i rzek. Mając na uwadze coraz rzadsze zasoby oraz coraz większe zapotrzebowanie na czystą wodę, należy ją chronić i  zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Jest to niezwykle trudne w  szybko i  intensywnie zmieniającym się świecie, jednak istnieją rozwiązania, które to umożliwiają. Obszary zastosowań dla systemu SMARTPIPE są różnorakie i zawierają zarówno systemy dostawy wody pitnej, jak i odbioru ścieków sanitarnych czy przemysłowych. Rekomendujemy zastosowanie tego systemu wszędzie tam, gdzie występują zwiększone wymagania bezpieczeństwa, a w szczególności jeśli: System SMARTPIPE jest odporny mechanicznie w dużej mierze, dzięki wytrzymałości żeliwa sferoidalnego, który cechuje się niezmienną w czasie dużą niezawodnością pracy i najniższą awaryjnością. Rury z żeliwa sferoidalnego posiadają odporną na dyfuzję (przenikanie) ściankę, co wyklucza przenikanie szkodliwych zanieczyszczeń od transportowanego medium (ścieki sanitarne) do środowiska oraz od zanieczyszczonych gruntów (pestycydy) do transportowanej wody pitnej. Ponadto rury z żeliwa sferoidalnego są łączone dzięki automatycznym połączeniom kielichowym, również w wersji przenoszącej siły wzdłużne (połączenia nierozłączające się samoczynnie). Sposób połączeń pozwala na szybki montaż, bez użycia dodatkowego sprzętu (zgrzewarki, spawarki, agregaty itd.), a dzięki możliwości odchyleń kątowych w kielichach łatwe jest omijanie przeszkód terenowych. 6 System SMARTPIPE jest ucieleśnieniem polityki dbałości o  ekologię i zasoby naturalne Saint-Gobain PAM. System składa się z rur z żeliwa sferoidalnego z fabrycznie nałożoną powłoką zewnętrzną składającą się z dwóch warstw polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się przewód elektryczny oraz urządzeniu naziemnym, całkowicie bezobsługowym, kontrolującym w sposób ciągły opór elektryczny pomiędzy opisanym powyżej przewodem elektrycznym a gruntem lub przepływającym rurociągiem medium. W przypadku wystąpienia uszkodzenia rurociągu z zewnątrz bądź od wewnątrz spada monitorowany opór elektryczny, co zostaje natychmiast zarejestrowane i przekazane na telefon komórkowy pracownika dyżurnego jednostki nadzorującej (np. przedsiębiorstwo wodociągowe). • magistrale wodociągowe są o dużych średnicach od DN 600 w  górę i zasilają duże skupiska ludności oraz transportują wodę na duże odległości, • rurociągi kanalizacyjne posadowione są w strefie ochronnej II dla wód gruntowych i zapór wodnych, gdzie przeprowadzanie ścieków jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadkach koniecznych, • rurociągi posadowione są na terenach objętych szkodami górniczymi lub z występującymi ruchami górotworu, • rurociągi posadowione są w gruntach niestabilnych z wysokim poziomem wód gruntowych, na terenach powojskowych lub rolniczych, które są intensywnie sztucznie nawożone. Opracowanie: Tomasz Fusek 7

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia Skuteczne odwadnianie powierzchni utwardzonych za pomocą krat kanalizacyjnych Wyróżnienie w konkursie EXPERT 2018 Podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG 2018 marka Saint-Gobain PAM została wyróżniona w kategorii „Bezwykopowa budowa w latach 2016 – 2017” za realizację w okresie marzec – grudzień 2017 roku przewiertu horyzontalnego HDD rurami TT Direxional PE DN 500 pod Kanałem Żerańskim w   Warszawie. Do tego zadania użyte zostały rury z żeliwa sferoidalnego ze specjalną powłoką zewnętrzną TT PE o połączeniach dwukomorowych UNI STD Ve. Za realizację odpowiadał Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem. W trakcie dwudniowej konferencji zaprezentowano szeroką gamę rozwiązań technologicznych i materiałowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gazowniczej. Przedstawiciele Saint-Gobain PAM zaprezentowali swoje rozwiązania dla technologii bezwykopowych – rury z żeliwa sferoidalnego ze specjalnymi powłokami zewnętrznymi z polietylenu oraz polimerobetonu. Zwieńczeniem naszej prezentacji był pokaz wytrzymałości powłoki polimerobetonowej, która dwukrotnie przewyższa kryteria wynikające z normy PN-EN 15542. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród EXPERT 2018 w kilku kategoriach. Firma Saint-Gobain PAM została wyróżniona w kategorii „Bezwykopowa budowa w latach 2016 – 2017” za realizację przewiertu HDD rurami Direxional TT PE DN 500 o długości 230 m pod Kanałem Żerańskim w Warszawie. Do tego zadania użyte zostały rury z żeliwa sferoidalnego ze specjalną powłoką zewnętrzną TT PE o połączeniach dwukomorowych UNI STD Ve. Rury TT PE dla wody posiadają wykładzinę wewnętrzną z cementu hutniczego, a od zewnątrz zabezpieczone są cynkiem na- 8 kładanym ogniowo w łuku elektrycznym 200 g/m² i dodatkowo pokryte fabrycznie wzmocnioną powłoką z polietylenu zgodnie z normą EN 14628-2006) ze złączami elastycznymi blokowanymi UNIVERSAL STANDARD Ve oraz z katem odgięcia na każdym kielichu do 2⁰ z uszczelką gumową EPDM i pierścieniem blokującym z żeliwa sferoidalnego opartym na garbie spawalniczym. Powłoka zewnętrzna z polietylenu zabezpiecza rurę przed otarciami podczas wciągania do otworu wiertniczego. Kielichowe złącza blokowane rury gwarantują szczelność, elastyczność przy zapewnieniu bardzo wysokich sił ciągnących (dla DN 500 = 667,0 kN, co stanowi duży margines bezpieczeństwa) i zabezpiecza przed ich rozłączeniem przy metodzie przewiertu HDD. Przewiert pod kanałem wodnym został wykonany pod terenem leśnym oraz drogą. Ze względu na brak miejsca (ograniczenie placu budowy) w celu wcześniejszego zmontowania do pełnej długości wymaganego odcinka rurociągu, utworzono przy ulicy Rybackiej komorę startową, w której na bieżąco kolejno łączono rurę za rurą Direxional TT PE o długości L= 6,0 z połączeniami blokowanymi UNI STD Ve. Głębokość wiercenia sięgnęła blisko 11 m. Tym samym udało się sprawnie osiągnąć wymaganą głębokość, tj. około 4 m pod dnem kanału. Dzięki temu, że żeliwo sferoidalne to materiał odporny na najtrudniejsze warunki atmosferyczne i nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony, prace związane z montażem i  wciągnięciem rurociągu pod kanał trwały zaledwie dwa dni, mimo, że była to zima, a sam przewiert pod kanałem trwał ok. 5 godzin. W gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi coraz większą wagę należy przywiązywać do odwadniania powierzchni, z której wodę należy odprowadzić oraz do jakości zastosowanych materiałów i ich właściwej ilości. Stąd marka Saint-Gobain PAM opracowała system skutecznego odwadniania powierzchni utwardzonych oparty na kratach kanalizacyjnych Premium z  żeliwa sferoidalnego i programie obliczeniowym – PAM TOOLS, który daje możliwość obliczenia dokładnej ilości krat niezbędnych do skutecznego odwodnienia powierzchni. Opracowany przez nas system umożliwia nie tylko szybko i skutecznie odwadniać powierzchnie utwardzone, ale również pozwala na właściwy dobór odpowiednich krat w odpowiedniej ilości, bez ich przewymiarowania i bez obawy, że ich będzie za mało. Kraty kanalizacyjne Saint-Gobain PAM, które wchodzą w skład systemu skutecznego odwadniania powierzchni utwardzonych, mają większą wydajność od standardowych rozwiązań. W kratach kanalizacyjnych Premium powierzchnia odbioru wody opadowej jest powiększona, a dzięki specjalnym wzorom rusztu powodującym załamanie strugi nawet o 15% więcej wody wpada do studni niż przez zwykłą kratę. Dodatkową funkcją karbów na ruszcie jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się po ulicach i chodnikach poprzez redukcję ryzyka poślizgu. W grupie krat Premium znajdują się zarówno kraty płaskie, jak i wklęsłe, okrągłe, kwadratowe, prostokątne, a także krawężnikowe. Wśród tych krat kanalizacyjnych są także takie, których ruszt ma mniejsze otwory i przewidziany jest na ruch pieszo-rowerowy z przystosowaniem do  ruchu osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem krat punktowych są odwodnienia linowe w różnych klasach obciążenia od A125 do F900. Dodatkowo kraty mogą być wyposażone w zabezpieczenia przed dostaniem się śmieci do kanału poprzez zainstalowanie koszy i prętów zagradzających w kratach krawężnikowych. Dzięki opracowanej przez inżynierów Saint-Gobain PAM aplikacji PAM TOOLS można dokładnie obliczyć ilość krat niezbędnych do skutecznego odwodnienia powierzchni. Aplikacja jest bezpłatna i stanowi doskonałe narzędzie projektowe dla inżynierów projektujących drogi i sieci kanalizacyjne. Aplikacja PAM TOOLS jest dostępna na smartfony i tablety z systemem Android i iOS. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim, ale producent zapewnia, że jeszcze w tym roku pojawi się wersja polska. Aplikacja jest dostępna pod tym adresem: http://www.pamline.pl/aplikacja-pam-tools Obliczenia w aplikacji PAM TOOLS i następnie prawidłowe wykonanie systemu zapewnia skuteczne odwadnianie powierzchni utwardzonych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo naszych ekspertów technicznych, materiały techniczne i szkolenia. Oprócz krat kanalizacyjnych, posiadamy w swojej ofercie również włazy z pokrywą na przegubie, dzięki czemu nie ma obawy, że pokrywa „odpłynie” gdy kanał się przepełni, a jedynie uchyli. Po   upuszczeniu nadmiaru wody deszczowej w studni pokrywa powróci na swoje miejsce gwarantując bezpieczeństwo użytkowników dróg. Opracowanie: Aleksandra Puzyno, Arkadiusz Kieda Wyróżnienie z rąk Honorowego Komitetu Organizacyjnego odebrał Arkadiusz Kieda, z-ca dyr. ds. Rozwoju Rynku Saint-Gobain PAM. Udział w konkursie był bezpłatny. Opracowanie: Krzysztof Napierała 9

Nowości i wydarzenia

Nowości i wydarzenia

Raport numeru Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska system dla kanalizacji ciśnieniowej Zadaniem systemu kanalizacji ciśnieniowej jest zapewnienie   efektywnego i ekonomicznego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i zakładów. Systemy kanalizacji ciśnieniowej stosowane są przede wszystkim tam, gdzie z różnych względów nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej, czyli na obszarach rzadko zaludnionych i z rozproszoną zabudową. Saint-Gobain PAM z Centrum Dystrybucyjnym W lutym br. Saint-Gobain PAM, producent kompleksowych rozwiązań z żeliwa sferoidalnego do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, jak m.in. rury, kształtki i armatura oraz żeliwo drogowe, uruchomił Centrum Dystrybucyjne w Łomiankach dla firm wykonawczych z  województwa mazowieckiego. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przede wszystkim z Warszawy i okolic, uruchomiliśmy dla nich Centrum Dystrybucyjne w Łomiankach, gdzie mogą bezpośrednio zaopatrzyć się w nasze produkty. Ofertę naszego Centrum kierujemy wyłącznie do firm wykonawczych z województwa mazowieckiego. Założeniem Centrum jest fachowe doradztwo i szybka obsługa, obejmująca także dostawę towaru pod wskazany adres budowy. Klienci, którzy zamówią minimum logistyczne, mogą liczyć na bezpłatną dostawę do  50 km od naszego Centrum – informuje Konrad Gruszka, z-ca dyrektora ds. rozwoju rynku, menadżer sprzedaży Saint-Gobain PAM. 10 W związku z uruchomieniem Centrum Dystrybucyjnego w  Łomiankach, firma Saint-Gobain PAM przygotowała także mistrzowską promocję sprzedażową, którą kieruje wyłącznie do firm wykonawczych z województwa mazowieckiego. – Promocja jest skierowana do pierwszych 50 klientów z województwa mazowieckiego i potrwa tylko do 16 lutego br. Szczegóły promocji dostępne u  Doroty Solarz, która koordynuje rozwój Centrum Dystrybucyjnego w Łomiankach – dodaje Konrad Gruszka. Centrum Dystrybucyjne Saint-Gobain PAM jest zlokalizowane w Łomiankach przy ulicy Kolejowej 305 i czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Opracowanie: Konrad Gruszka Wykonanie w wyżej opisanych miejscach kanalizacji grawitacyjnej skutkuje zazwyczaj dużo wyższymi kosztami wykonania sieci w porównaniu z kanalizacją ciśnieniową. Systemy kanalizacji ciśnieniowej, tzw. tłocznej, znajdują zastosowanie również w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, o podłożu skalnym, w   rozległych obszarach, o niekorzystnej topografii, na terenach wykorzystywanych okresowo jak np. kempingi, gdzie odpływ ścieków jest sezonowy. W kanalizacji ciśnieniowej ścieki są tłoczone za pomocą pomp, rurociągami, do studni rozprężnej lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Prawdziwy przełom w zakresie stosowania systemu kanalizacji ciśnieniowej nastąpił w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach 70-tych i 80-tych, wraz z wprowadzeniem odśrodkowych pomp zatapialnych z wirnikiem rozdrabniającym. Pompy te są ekonomiczne, niezawodne i proste w użyciu. Stosowane są do pompowania ścieków pod dużym ciśnieniem, co umożliwia zastosowanie przewodów kanalizacyjnych o małej średnicy. Dzisiaj systemy kanalizacji ciśnieniowej umożliwiły odprowadzanie ścieków z obsza-rów o rozproszonym i mniejszym zaludnieniu. • lepiej spełnia wymogi sanitarne i zasady ochrony środowiska – ze względu na wymaganą szczelność ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych – dzięki której jest wykluczona zarówno eksfiltracja ścieków do gruntu, jak i infiltracja wód podziemnych do kanałów, co prowadzi do zmniejszenia wymiarów i kosztów oczyszczalni ścieków; • uzyskuje się istotne zmniejszenie średnic kanałów (przewodów ściekowych) wskutek większych prędkości przepływu (pełnym przekrojem), co przyczynia się do zmniejszenia kosztów budowy sieci; • łatwiejsze jest rozwiązywanie kolizji z innymi instalacjami uzbrojenia podziemnego terenu (analogicznie jak w przypadku sieci wodociągowej); • strumień ścieków w stosunku do kanalizacji grawitacyjnej zmniejsza się nawet o 50%, wskutek m.in. braku infiltracji wód podziemnych oraz wód deszczowych z tzw. dzikich podłączeń czy też dopływających przez otwory wentylacyjne we włazach studzienek. Główną przyczyną stosowania systemów kanalizacji ciśnieniowej jest ekonomiczność takiego rozwiązania. Ciśnieniowa rura kanalizacyjna jest przewodem o małej średnicy prowadzonym płytko pod ziemią. Dlatego koszt budowy kanalizacji ciśnieniowej jest znacznie niższy niż koszt budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zalety i wady kanalizacji ciśnieniowej, a także najczęściej stosowane rury do tłoczenia ścieków pod ciśnieniem. Kanalizacja ciśnieniowa posiada również wady, gdyż jest droższa w eksploatacji w stosunku do grawitacyjnego sposobu odprowadzania ścieków, a mianowicie: Stosowanie kanalizacji ciśnieniowej, tzw. tłocznej ma następujące zalety: • konieczność ciągłego i niezawodnego dostarczania zmiennego w czasie strumienia energii elektrycznej do wszystkich pompowni sieciowych • konieczność dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń mechanicznych przez wykwalifikowanych pracowników; • możliwe jest płytkie układanie przewodów ściekowych – „równolegle” do powierzchni terenu (na głębokościach porównywalnych z przewodami wodociągowymi), co przyczynia się do  znacznego skrócenia czasu i kosztów realizacji inwestycji poprzez zmniejszanie robót ziemnych, eliminację odwodnienia wykopów, itp.; 11

Nowości i wydarzenia

Raport numeru

• możliwość wystąpienia awarii elementów mechanicznych i elektrycznych, co wiąże się również z kosztami; Bardzo ważnym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji jest rura o małej średnicy. Najczęściej stosowane średnice to: DN/OD 60 do 160 mm. Rury do budowy każdej kanalizacji powinny spełniać trzy podstawowe kryteria: • niezmienną w czasie strukturę materiału, od której zależy żywotność rurociągów kanalizacyjnych; • własności fizyczne i odporność chemiczną materiału – wymagania techniczne szczególnie ważne przy odprowadzaniu ścieków; • Raport numeru kryterium ekologiczne – materiał przyjazny środowisku naturalnemu. Rury i połączenia kanalizacji ciśnieniowej powinny być odporne na ciągłe, wysokie i wahające się pulsacyjne ciśnienia, uderzenia hydrauliczne i podciśnienia oraz posiadać wysokie parametry wytrzymałościowe niezmienne w czasie, aby móc pochłaniać naprężenia wynikające z pracy rurociągu. Dodatkowo w celu zapewnienia długotrwałej sprawności i szczelności ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, należy wybrać system, który będzie charakteryzował się odpornością na: • korozję wewnętrzną i zewnętrzną przewodu, która powstaje na skutek agresywności ścieków, gruntu i wód gruntowych oraz fermentacji gnilnej, Wadami rur z tworzyw sztucznych są: • niska wytrzymałość na rozciąganie:18,0-29,0 MPa • Przeanalizowaliśmy zalety i wady systemu TOPAZ® z żeliwa sferoidalnego dedykowanego dla kanalizacji ciśnieniowej małych średnic DN/OD 75-160 mm, który jest kompatybilny z rurami PE i PVC oraz ich akcesoriami. termiczna rozszerzalność liniowa-0,20mm/mC, Zalety rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego TOPAZ®: • podwyższoną temperaturę ścieków, • ścieranie przewodów ( abrazję), • infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału i eksfiltrację ścieków do gruntu i skażenie wód podziemnych, • • wrastania korzeni na połączeniach, • uderzenia hydrauliczne, które powodują nagłe wzrosty ciśnienia, • • bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie >420 MPa • wysoka odporność na uderzenia = 300-400 MPa, • wysoka niezmienna w czasie wytrzymałość mechaniczna materiału – własności mechaniczne nowej rury są identyczne jak rury po 100 latach użytkowania, • bardzo wysoka sztywność obwodowa rur: 103  000 N/m² – 656 000 N/m², • podciśnienia. ciśnienia robocze – PN 25 bar (max PN30), gładkie ( k=0,01mm wg. Collebrook-White’a) – niskie straty ciśnienia hydraulicznego - instalacja nie zarasta • odporna na korozję rura: poprzez zastosowanie wewnątrz powłoki DUCTAN® zapewniającą odporność na kwaśne i alkaliczne ścieki w zakresie pH 1 – 10 oraz przyjaznej dla środowiska powłoki zewnętrznej BioZinalium® wydłużającą trzykrotnie żywotność w stosunku do innych rur bez tej powłoki, • odporna na korozję kształtka: pokryta od wewnątrz i na zewnątrz powłoką z żywicy epoksydowej nakładanej proszkowo o min. grubości 250μm stałe cykliczne obciążenia ciśnieniem, • Dla przykładu rury polietylenowe (PE80; PE100) wykazują jednak znaczny współczynnik rozszerzalności cieplnej (0,08-0,18 mm/(m·K)). Oznacza to, że odcinek rury o długości 1 m rozszerzy się o 4 - 9 mm pod wpływem medium o temperaturze 60ºC. Przy ich montażu absolutnie konieczna jest kompensacja. W tym przypadku dokonuje się jej za pomocą kompensatorów U-kształtnych oraz kielichów kompensacyjnych pozwalających na swobodną pracę rur, a także poprzez odpowiednie rozmieszczenie specjalnych uchwytów (podpór stałych i przesuwnych), za pomocą których mocowane są przewody. • • mała odporność na niskie temperatury - stają się kruche i tracą wytrzymałość mechaniczną, • duża podatność na starzenie materiału – spadek własności mechanicznych w ciągu życia rury o 50% • są przepuszczalne dla gazów, • niska odporność na podciśnienia, • brak odporności na promieniowanie UV, rury z tworzyw sztucznych niekorzystnie zmieniają swoje właściwości – stają się mniej wytrzymałe i bardziej podatne na uszkodzenia, • odporny na podwyższoną temperaturę ścieków, • odporny na ścieranie (abrazję), • montaż PE-HD wymaga doprowadzenia prądu wzdłuż trasy rurociągu, • odporny na infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału i   eksfiltrację ścieków do gruntu powodującą skażenie wód podziemnych, • wymagają kosztownej wymiany gruntu rodzimego na piasek, żwir: (podsypka + zasypka na wysokość 30,0 cm ponad wierzch rury) oraz jego zagęszczenia-(wg. PROCTOR 95 -100%) • elastyczne połączenia kielichowe z możliwością odgięcia do 6⁰, co oznacza zmniejszenie ilości kształtek, czyli redukcja kosztów inwestycji, • Dotychczas najczęściej używanymi materiałami do budowy kanalizacji ciśnieniowej w Polsce są polichlorek winylu (PVC) lub polietylen wysokociśnieniowy (PE-HD). nieszczelność, • W związku z powyższym przewody dla kanalizacji ciśnieniowej powinny być wykonane z materiałów o bardzo wysokim wskaźniku bezpieczeństwa. niska odporność na uderzenia (dla PE100 = 4,0MPa) gwarantowana szczelność na połączeniach – odporne na wrastanie korzeni, • odporne na uderzenia hydrauliczne – nagłe wzrosty ciśnienia, Zaletami systemów z tworzyw sztucznych są: • dopuszczalne ciśnienia robocze do PN 20bar • lekkie, mają szeroki asortyment kształtek i łączników, • najtańsze z dostępnych materiałów instalacyjnych, • gładkie ( k=0,01mm wg. Collebrook-White’a) – straty ciśnienia hydraulicznego są niewielkie i instalacja nie zarasta, • • odporne na korozję, • 12 odporne na działanie substancji zawartych w ściekach sanitarnych, słabo przewodzą ciepło – nie ma konieczności ich izolowania. W związku z rosnącymi potrzebami i wymogami Inwestorów, dotyczącymi wytrzymałości, trwałości, szybkiego i taniego montażu bez wymiany gruntu oraz niskich kosztów eksploatacji ciśnieniowych sieci kanalizacyjnych przedstawiamy alternatywny, bardziej bezpieczny i innowacyjny system TOPAZ® z żeliwa sferoidalnego. 13

Raport numeru

Raport numeru

Poniższy rysunek przedstawia porównanie przekrojów hydraulicznych rur PE-HD i rur TOPAZ®. Źródło: wymiary rur PE-HD podano wg normy PN-EN 12201-2. Przekrój hydrauliczny rur TOPAZ DN/OD 90 PFA 25 w stosunku do rur PE100 SDR 17 90 x 5,4 PN10 jest większy o 7%, a w stosunku do rur PE100 SDR 11 90x8,2 PN16 jest większy o 27%. • lekkie, łatwe w montażu, • szeroki asortyment kształtek i łączników, • rury z żeliwa sferoidalnego podlegają w 100% recyklingowi. Uwzględnienie „kosztu cyklu życia produktów” w ofercie przetargowej stanowi zdecydowane zalecenie Dyrektywy Europejskiej 2014/25, artykuł 83, dotyczącej dostaw i usług w ramach przetargów publicznych. lub Wykonawców, to stosowanie najtańszych materiałów w sieci ciśnieniowej, co znacznie zwiększa koszty np.: energii potrzebnej do pompowania z powodu strat hydraulicznych w sieci w okresie jej eksploatacji. Najczęściej okazuje się, że koszty pompowania w okresie życia – użytkowania sieci są znacznie większe niż koszt początkowego zakupu materiałów i realizacji inwestycji. Każdorazowo wykonana kompleksowa analiza techniczno -ekonomiczna opłacalności inwestycji, w której określono dobór odpowiedniego materiału rur do miejsca zabudowy, warunków gruntowo-wodnych, koszt montażu i eksploatacji, czyli wzięcie pod uwagę cyklu życia rurociągu, pozwoli uniknąć błędów podejmowanych już na wstępnym etapie opracowywania koncepcji sieci kanalizacyjnej. Powinniśmy dążyć współcześnie do projektowania i budowy systemów kanalizacyjnych, stosując odpowiednie metody obliczeniowe oraz materiały i technologie, aby sprawdziły się w działaniu dla dobra przyszłych pokoleń. Finansowe konsekwencje podjętych teraz decyzji wyłącznie na podstawie kosztów materiału do   budowy sieci kanalizacyjnej ostatecznie obciążają odbiorcę usług w przyszłości, czyli mieszkańców danego miasta, czy wsi oraz następne pokolenia, którym przyjdzie żyć na tym terenie. Inwestowanie dziś w wysokiej jakości rurociągi do budowy wodociągów czy kanalizacji, to wydawanie mniej pieniędzy jutro. uproszczona zasypka rurociągu gruntem rodzimym ma wpływ na oszczędność kosztów budowy oraz ochronę srodowiska, • Do tego celu służy kompleksowa analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO), która pozwala ustalić koszty Inwestora (ilość i  koszt nabycia materiałów, jego układania, pożyczki, itp.) i odroczone koszty operacyjne Eksploatatora (eksploatacja (konserwacja), energia pompowania, awarie,) oraz koszty utylizacji (usunięcie, recykling). W efekcie pozwala oszacować energię związaną z   każdym etapem życia produktu oraz skutki wpływu produktu na  środowisko naturalne. Proces ten podlega standaryzacji wg. Normy ISO14040. odporne na podciśnienia, • O wyborze systemu rur do odprowadzania ścieków w analizie powinien być uwzględniony nie tylko koszt materiałów, ale także ich trwałość; odporność na korozję, podwyższoną temperaturę czy abrazję. Istotnym elementem jest dopasowanie systemu do  wymogów zabudowy, z czym wiążą się koszty budowy, koszty eksploatacji systemu, i dodatkowo koszty usunięcia i utylizacji zabudowanych produktów. Należy również uwzględnić wpływ na  środowisko naturalne poprzez zastosowanie materiałów podlegających w 100% recyklingowi. Taką  analizę kosztów  wykorzystuje się w celu  doboru materiałów dla inwestycji długoterminowych, takich jak np. magistrale wodociągowe i sieci kanalizacyjne. wytrzymałe na stałe cykliczne obciążenia, • Raport numeru Dzięki mniejszym stratom hydraulicznym i lepszej szczelności połączeń rur z żeliwa sferoidalnego redukuje się zużycie energii. Energia zużywana w procesie pompowania ścieków stanowi znaczny koszt, dlatego poprzez kontrolowanie strat ciśnienia i likwidację  wycieków, sieci z żeliwa sferoidalnego ograniczają niekorzystny wpływ kanalizacji na środowisko naturalne. Jednak główną korzyścią systemu TOPAZ® to zwiększony przekrój hydrauliczny rur, co przekłada się na korzyści eksploatacyjne, jak i wyższe ciśnienia robocze. Zwiększona średnica wewnętrzna (większy przekrój hydrauliczny) w stosunku do porównywalnych średnic rur z tworzyw sztucznych, znacznie redukuje straty hydrauliczne na długich odcinkach sieci kanalizacyjnej, zmniejszając koszty pompowania. Dla danego natężenia przepływu, każde dodatkowe powiększenie średnicy wewnętrznej o 1% oznacza mniejszy spadek ciśnienia o 5%, a to oznacza zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Straty ciśnienia w rurach z żeliwa sferoidalnego TOPAZ® zredukowano poprzez kombinację dwóch czynników, jakimi są duży przekrój hydrauliczny oraz perfekcyjnie gładka powierzchnia wewnętrznej wykładziny DUCTAN ® rur TOPAZ® (do k=0,01mm). Powyższe cechy pomagają obniżyć koszty tłoczenia. 14 Brak przeprowadzenia takiej kompleksowej kalkulacji często wpływa na funkcjonowanie sieci, np. częste awarie w konsekwencji zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku wycieku ścieków. Niejednokrotne błędy podejmowane przez Inwestorów Opracowanie: Ewa Szymańska Źródło: wymiary rur PE-HD podano wg normy PN-EN 12201-2. Przekrój hydrauliczny rur TOPAZ DN/OD 160 PFA 25 w stosunku do rur PE 100 SDR 17  160x9,5 PN10 jest większy o 16%, a w  stosunku do rur PE 100 SDR 11 160x14,6 PN16 jest większy o 35%. Im przekrój hydrauliczny większy tym niższe koszty pompowania. Każda dodatkowe powiększenie średnicy wewnętrznej o 1% oznacza o 5% mniejszy spadek ciśnienia, a to oznacza zmniejszenie zużycia energii pompowania. W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych PE-HD (PN16 – SDR11) spadek ciśnienia z powodu strat na całej długości rurociągu w porównaniu z rurami TOPAZ® jest prawie dwukrotny. Rury z żeliwa sferoidalnego korzystają z dużej  stopy zwrotu inwestycji, dzięki swojej długowieczności (trwałości), bardzo niskim wymaganiom dotyczącym konserwacji, szczelności połączeń oraz oszczędności wynikających  z ograniczonych wymagań dotyczących pompowania. Jednak decyzja o wyborze właściwego systemu kanalizacyjnego powinna być poparta indywidualną, kompleksową analizą techniczno-ekonomiczną opłacalności inwestycji w trakcie cyklu życia sytemu. 15

Raport numeru

Realizacje

Realizacje Pierwsza w Polsce realizacja systemu Blutop w Gliwicach W listopadzie 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gliwice utwierdziło się w przekonaniu, że system BLUTOP to sprawdzona inwestycja na lata. W 2009 roku po raz pierwszy w Polsce system BLUTOP o średnicy OD 110 zastosowano w ulicy Sieronia w Gliwicach. Po siedmiu latach eksploatacji tego systemu, rozbudowując sieć wodociągową przy ulicy Sieronia, okazało się, że zarówno powłoka wewnętrzna DUCTAN, jak i zewnętrzna ZINALIUM zainstalowanego tam systemu BLUTOP nie wykazują żadnych śladów zużycia. System rur i kształtek wodociągowych w małych średnicach (OD 75 do OD 160) BLUTOP wprowadziliśmy do swojej oferty w  2008 roku w odpowiedzi na potrzeby rynku. To system, który łamie wszelkie stereotypy o rurach z żeliwa sferoidalnego. System lekki, łatwy i szybki w montażu, w pełni kompatybilny w systemami tworzywowymi. Niespełna rok po wprowadzeniu na rynek systemu BLUTOP dokonano pierwszej instalacji w Polsce. W grudniu 2009 roku na  zlecenie PWiK Gliwice zbudowano odcinek 260 m wodociągu w średnicy OD 110 w ulicy Sieronia. Prace prowadzone były w trudnych warunkach atmosferycznych, temperatura oscylowała około -10⁰C, mimo to prace przebiegały bez problemu. Ze względu na to, że była to pierwsza instalacja w kraju, prace przebiegały pod naszym nadzorem, jednak wykonawcy nie potrzebowali wielu wskazówek, uznając że system jest naprawdę łatwy w montażu. W listopadzie 2016 wodociągi Gliwickie przeprowadzały w okolicy ulicy Sieronia prace związane z rozbudową sieci wodociągowej. Była to znakomita okazja do przyglądnięcia się z bliska jak wygląda nasz wodociąg po 7 latach eksploatacji. Okazało się, że zarówno powłoka zewnętrzna ZINALIUM, jak i wewnętrzna DUCTAN nie wykazują żadnych śladów zużycia. Dzięki temu doświadczeniu inwestor utwierdził się w przekonaniu o wysokiej jakości rozwiązań naszej firmy. 16 Wprowadzenie systemu BLUTOP było poniekąd wypadową rozwoju rur z tworzyw sztucznych w Polsce, które zaczęto określać średnicą zewnętrzną, podczas gdy rury żeliwne były zawsze opisywane średnicą wewnętrzną. Doprowadziło to do nieporozumień polegających na porównywaniu większej rury z mniejszą, a co za tym idzie do stereotypu, że rury żeliwne są nieporównywalnie droższe w stosunku do tworzywowych. Niektórzy inwestorzy porównywali rury z żeliwa sferoidalnego większej średnicy nominalnej z rurami tworzywowymi o niższej średnicy nominalnej, a co za tym idzie - mniejszym przepływie. Aby uniknąć tego typu sytuacji, zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek dwa produkty, oczywiście z żeliwa sferoidalnego. Dla rur wodociągowych są to rury i   kształtki z żeliwa sferoidalnego w systemie BLUTOP®. Dla  rur kanalizacji ciśnieniowej jest to system TOPAZ. Oba systemy dostępne są w średnicach DN/OD 75 do DN/OD 160 mm. Zewnętrzne średnice rur w obu systemach są takie same jak w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Jednak naszą przewagą jest to, że rury z  żeliwa sferoidalnego mają – przy tej samej średnicy zewnętrznej co rury z tworzywa sztucznego – cieńsze ścianki, przez co zwiększa się prześwit i średnica wewnętrzna naszych rur. Wprowadzenie systemu BLUTOP było dla nas przełomowe, ponieważ jest to pierwszy i jak na razie jedyny system rur i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego, który posiada średnice zewnętrzne zgodne ze średnicami rur tworzywowych (PEHD, PVC). Dzięki takiemu rozwiązaniu bezproblemowo można połączyć nowo budowaną sieć z żeliwa sferoidalnego z istniejącą siecią np. z PEHD. Ponadto wewnętrzną powłokę stanowi termoutwardzona żywica epoksydowa, nie tak jak ma to miejsce w tradycyjnych systemach z żeliwa sferoidalnego, gdzie jest powłoka cementowa. Taki ruch pozwolił nam znacznie zredukować masę rury, co znacznie ułatwia montaż i ręczne przenoszenie rur. Opracowanie: Krzysztof Napierała Pierwsza w Polsce realizacja systemu Topaz w Goleniowie W 2017 roku zakończono realizację pierwszej inwestycji w Polsce z zastosowaniem rur i kształtek kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego systemu TOPAZ. Miało to miejsce na terenie miasta i gminy Goleniów w ramach przebudowy drogi powiatowej Łoźnica – Goleniów wzdłuż ul.Nowogardzkiej w Goleniowie. Wybudowany został rurociąg tłoczny ścieków z rur i kształtek TOPAZ o średnicy DN100 (średnica zewnętrzna Dz 110 mm) i  długości prawie 1,5 km. Inwestycja jest częścią większego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Goleniów obejmującej miejscowości Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć z przesyłem ścieków do Goleniowa. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja stawiając na innowacyjne i trwałe rozwiązania, jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo wodociągowe postawiło na nasz nowy system TOPAZ. O jego wyborze zadecydowało wiele zalet systemu TOPAZ. Docenionym atutem rurociągów z żeliwa sferoidalnego jest żywotność określana na minimum 100 lat, która pozwala wydłużyć na ten sam czas okres amortyzacji inwestycji i obniżyć wpływ jej kosztów na cenę jednostkową opłat za ścieki. Dla porównania przy rurach z tworzywa sztucznego okres ten jest o połowę krótszy. TOPAZ to system rur i kształtek do ciśnieniowych rurociągów kanalizacyjnych, który łamie wszelkie stereotypy o rurach z żeliwa sferoidalnego. System jest lekki, łatwy i szybki w montażu oraz w pełni kompatybilny z rurami PE i PVC. Największą jego zaletą jest jednak jego trwałość, a dzięki zwiększonej średnicy wewnętrznej zmniejsza się koszty pompowania. Do najważniejszych zalet na pewno warto zaliczyć możliwość pracy rurociągu przy wysokim ciśnieniu roboczym 25 bar, bardzo wysoką wytrzymałość żeliwa sferoidalnego na rozciąganie >420 MPa, wysoką odporność na uderzenia = 300-400 MPa, wysoką i niezmienną w czasie wytrzymałość mechaniczną materiału, bardzo wysoką sztywność obwodową rur: 103 000 N/m² - 656 000 N/m². Ponadto system jest odporny na ścieranie (abrazję), uderzenia hydrauliczne, podciśnienia, podwyższoną temperaturę ścieków czy  korozję poprzez zastosowanie wewnątrz rur powłoki DUCTAN® zapewniającą odporność na kwaśne i alkaliczne ścieki w za- kresie pH 1 – 10 oraz przyjaznej dla środowiska powłoki zewnętrznej BioZinalium® wydłużającą trzykrotnie żywotność w stosunku do innych rur bez tej powłoki. Korzyścią eksploatacyjną zastosowania systemu TOPAZ® jest zwiększony przekrój hydrauliczny rur oraz wyższe ciśnienia robocze. Zwiększona średnica wewnętrzna (większy przekrój hydrauliczny) w stosunku do rur z tworzyw sztucznych o tej samej średnicy zewnętrznej, znacznie redukuje straty ciśnienia na długich odcinkach rurociągów tłocznych zmniejszając koszty pompowania. Dla danego natężenia przepływu, każde dodatkowe powiększenie średnicy wewnętrznej o 1% oznacza mniejszy spadek ciśnienia o 5%, a to oznacza zmniejszenie zużycia energii, a tym samym mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Straty ciśnienia w rurach z żeliwa sferoidalnego TOPAZ® zredukowano poprzez kombinację dwóch czynników, jakimi są duży przekrój hydrauliczny oraz perfekcyjnie gładka powierzchnia wewnętrznej wykładziny DUCTAN ® rur TOPAZ® (do k=0,01mm). Cechy te pomagają obniżyć koszty tłoczenia ścieków. Natomiast możliwość pracy przy wysokim ciśnieniu roboczym 25 bar daje gwarancję bezpieczeństwa pracy rurociągu bez obawy o jego rozszczelnienie. Na obniżenie kosztów inwestycji miały wpływ odchyłki kątowe na złączach kielichowych rur oraz uproszczona zabudowa rurociągu bez wymiany gruntu. Możliwość odgięcia do 6⁰ na każdym kielichu pozwala zmniejszyć ilość kształtek zmieniających przebieg rurociągu. Natomiast zasypka rurociągu gruntem rodzimym wpłynęła nie tylko na oszczędność kosztów budowy, ale także na ochronę środowiska. System TOPAZ spełnia najwyższe wymagania inwestora dotyczące wytrzymałości, trwałości, szybkiego i taniego montażu rurociągu oraz niskich kosztów eksploatacji ciśnieniowej kanalizacji. Opracowanie: Arkadiusz Kieda, Aleksandra Puzyno 17

RealizacjeFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021