Świat SFEROIDeALNY nr 02/2018

nr 02
nr 02

Listopad 2018 WYWIAD Ekoinnowacje w branży wod-kan Realizacje Realizacja systemu kanalizacyjnego RAPORT TOPAZ Systemy na obszarach Zdjęcie rury kanalizacyjne Natura 2000 z żeliwa w Koninie Natural w Dąbrowie sferoidalnego Górniczej WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE TYTAN www.sgpam.pl

nr 02

• Dostawa rur DN 700

do budowy systemu wodociągowego w Szczecinie Miedwie • Dostawa rur wodociągowych DN 500 o długości 13 km do budowy magistrali wodociągowej Południe – Opole Dostawa rur wodociągowych o średnicy DN 1400 o długości 3 km do budowy magistrali Paprocany – Goczałkowice dla GPW • Dostawa rur DN 600 i DN 300 wykorzystanych w przebudowie Dworca Głównego w Krakowie wraz z instalacją magistrali DN 600 w tunelu dla samochodów Zarejestrowanie oddziału w Polsce pod nazwą Saint-Gobain WIK i utworzenie magazynu w Łomiankach Przedstawicielstwo Saint-Gobain PAM w Polsce pod nazwą SFERO 2001 2002 2003 Dostawa rur wodociągowych DN 1600 o długości 5300 m do budowy głównej magistrali wodociągowej Warszawy • Dostawa 9 km rur wodociągowych DN 600 do Starachowic • Pierwsza duża dostawa zasuw sieciowych EURO 20 Autoclave – 700 szt. • Wprowadzenie systemu wodociągowego BLUTOP na polski rynek i pierwsza w Polsce realizacja systemu BLUTOP w Gliwicach • Uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego w Łomiankach dla firm wykonawczych z woj. mazowieckiego • Dostawa systemu do kanalizacji wewnętrznej i odprowadzania wody z powierzchni dachu na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie • Wprowadzenie na polski rynek systemu wodociągowego i kanalizacyjnego SMARTPIPE • Utworzenie Biura w Warszawie Pierwsza realizacja rur kanalizacyjnych INTEGRAL DN 1200 w Warszawie w dzielnicy Saska Kępa Wprowadzenie powłoki Biozinalium 2005 1997 • Wykorzystanie rur z żeliwa sferoidalnego Specjal TT z powłoką zewnętrzną (z polietylenu lub z betonu wzmocnionego włóknem szklanym) w krakingu w Łodzi, Warszawie i Białystoku • Wyróżnienie w konkursie TYTAN za przewiert sterowany HDD pod Kanałem Żerańskim w Warszawie zrealizowany w 2017 roku rurami DIREXIONAL TT PE • Wprowadzenie na rynek polski zasuw sieciowych Euro 20 Autoclave 1993 1994 • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk w latach 2011-2015, podczas którego zastosowano rury wodociągowe NATURAL o średnicach 150 - 500 o długości ok. 7 km oraz rury kanalizacyjne INTEGRAL o średnicach DN 200 - 600 o łącznej długości ok. 6,5 km. • Największa jednorazowa dostawa włazów PAMREX z logo miasta do Dąbrowy Górniczej (ok. 2500 sztuk) Wprowadzenie na polski rynek rur NATURAL z powłoką Zinalium – pierwsza realizacja ul. Babińskiego w Krakowie DN 200 – 600m 2006 2007 2004 • Zastosowanie nowatorskiej technologii podwieszenia rur pod mostem w Szczecinie • Dostawa rur wodociągowych DN 400 o długości 7 km do budowy magistrali wodociągowej w Krakowie w dzielnicy Rybitwy • Dostawa rur wodociągowych DN 400 o długości 21 km do budowy magistrali wodociągowej NIDA 2000 w Busku Zdrój • Dwie duże dostawy ok 7 tys. szt. uzbrojenia drogowego w ramach programów ISPA do Torunia i do Gliwic • Zastosowanie rur ciśnieniowych INTEGRAL DN 600 o długości 14 112 m do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 2008 2009 2010 2011 2013 • Dostawa rur wodociągowych DN 600 o długości 14 km do budowy magistrali Chrzanów – Katowice • Wykorzystanie rur kanalizacyjnych INTEGRAL DN 250 w przewiercie sterowanym HDD pod rzeką Wartą w Poznaniu (ok. 700 m) Pierwsza w Polsce realizacja systemu kanalizacyjnego TOPAZ w Goleniowie • Zmiana własności prawnej z Saint-Gobain WIK na Saint-Gobain Construction Products Polska z siedzibą w Gliwicach i promocja marki jako SAINT-GOBAIN PAM 2014 2015 2016 2017 • Zmiana logotypu na obecnie używane • Dostawa rur wodociągowych DN 1200 STD i Uni Ve na budowę Autostrady A1 • Dostawa rur wodociągowych DN 600 zamontowanych innowacyjną technologią w tunelu pod linią kolejową Gliwice Łabędy 2018 • Jedna z pierwszych dostaw włazów samopoziomujących Viatop Niveau na DTŚ (Drogową Trasę Średnicową) – drogę szybkiego ruchu łączącą sześć miast aglomeracji śląskiej. • Budowa magistrali wodociągowej DN 150 – 600 z systemu NATURAL przy budowie drogi ekspresowej S7 – realizacja najtrudniejszego odcinka Nowy Dwór Gdańsk, zlokalizowanego na terenie Żuław Rozpoczęcie dostaw systemu kanalizacyjnego INTEGRAL o średnicach DN 600 -1200 dla PKN Orlen SA w Płocku

• Dostawa rur DN 700

SPIS TREŚCI

6 8 WYWIAD Czy branża wod-kan w Polsce jest gotowa na ekoinnowacje? Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM WYWIAD Ekoinnowacje w Dąbrowskich Wodociągach. Wywiad z Andrzejem Malinowskim, prezesem zarządu Dąbrowskich Wodociągów 11 Nowości i wydarzenia 11 Nowości i wydarzenia 12 Nowości i wydarzenia 13 Nowości i wydarzenia 13 Nowości i wydarzenia 14 Raport numeru Wyróżnienie w konkursie TYTAN dla rur DIREXIONAL Saint-Gobain PAM z prestiżową nagrodą Targów WOD-KAN 2018 Szkolenie dla projektantów z kalkulatora PAM TOOLS Nowość w ofercie – zasuwy EURO 20 NEW Pracownicy Saint-Gobain PAM „obiegli ziemię” dla chorych dzieci Systemy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego 17 Realizacje 19 Realizacje Realizacja systemu kanalizacyjnego TOPAZ na obszarach Natura 2000 w Koninie Systemy Saint-Gobain PAM wykorzystane przy budowie nowego bloku energetycznego w Jaworznie STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Tomasz Fusek, Aleksandra Puzyno, Krzysztof Napierała, Sara Karmańska, Szymon Piekar, Ewa Szymańska, Łukasz Mochocki Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł i wydanie: Świat Sferoidealny, nr 02/2018 Zdjęcie na okładce: Budowa magistrali wodociągowej NATURAL DN 450 w Dąbrowie Górniczej, którą ukończono w maju 2018. Autor zdjęcia: Krzysztof Napierała. 5

SPIS TREŚCI

WYWIAD

WYWIAD Czy branża wod-kan w Polsce jest gotowa na ekoinnowacje? Rozmawiamy z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM, producentem rur z żeliwa sferoidalnego, należącego do Grupy Saint-Gobain, która po raz siódmy z rzędu znalazła się w zestawieniu 100 najbardziej innowacyjnych firm i instytucji na świecie. AP: Jak Pan rozumie termin ekoinnowacja? TF: Właściwie każdą zmianę można nazwać ekoinnowacją, jeśli prowadzi ona do poprawy dotychczasowego stanu rzeczy i związana jest z przyjaznymi dla środowiska produktami czy procesami produkcji mającymi na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Zmiany, które pozwolą uzyskać efekt zgodny z polityką ochrony środowiska, czyli prowadzące do oszczędności zużycia surowców, energii, redukcja wykorzystania wody i gleby, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie ilości odpadów. AP: Na czym polegają ekoinnowacje Saint-Gobain PAM? TF: Grupa Saint-Gobain inwestuje rocznie ok. 450 milionów euro na badania, rozwój, innowacje oraz w działania związane z ochroną środowiska, począwszy od procesu produkcji, który staramy się stale optymalizować, przez transport, gdzie poszukujemy rozwiązań i środków, które zmniejszałyby jego wpływ na środowisko, po sam produkt, który podczas użytkowania zużywa konkretną energię, a po spełnieniu swojej funkcji może zostać poddany recyclingowi. Ciągłe doskonalenie, które jest wpisane w DNA Saint-Gobain, przyczyniło się do setek innowacji naszych rozwiązań. Mianowicie badania udarności żeliwa sferoidalnego pozwoliły na obniżenie grubości ścianek, a co za tym idzie zmniejszenia masy rur przy jednoczesnej poprawie parametrów wytrzymałościowych w stosunku do żeliwa szarego. Dla klienta obniżenie masy rur oznacza obniżenie kosztów budowy wodociągów i zużycia energii. Ekoinnowacją jest dla mnie produkt, który wyróżnia się jakością i  wytrzymałością od innych dostępnych na rynku, wykonany jest z materiałów przyjaznych dla ludzi i środowiska, a po zakończeniu cyklu życia podlega w 100% recyklingu. Takimi właśnie cechami charakteryzują się nasze rozwiązania. AP: Co może być takiego innowacyjnego w rurach wodociągowych czy kanalizacyjnych? TF: Rury do wodociągów czy kanalizacji, które są obecnie, różnią się znacznie procesem produkcji, materiałem, z którego są wykonane, grubością ścianek czy sposobem montażu od rur, które dostarczyliśmy w XIX czy XX wieku. Obecnie proces odlewania jest zmechanizowany. Żeliwo szare, wykazujące niską udarność, zostało zastąpione żeliwem sferoidalnym, którego parametry wytrzymałościowe są dziesięciokrotnie wyższe od żeliwa szarego. Ponadto grubość ścianek została obniżona. Negatywna cecha żeliwa szarego wymuszała na producentach zwiększenie grubości ścianek rur w celu uniknięcia niepożądanych pęknięć. Badania udarności żeliwa sferoidalnego pozwoliły na obniżenie grubości ścianek, a co za tym idzie zmniejszenie masy rur przy jednoczesnej poprawie parametrów wytrzymałościowych w stosunku do żeliwa szare- 6 go. Zmiana grubości ścianek, a w tym obniżenie masy dla klienta oznacza obniżenie kosztów budowy rurociągu i zużycia energii. AP: W tym roku marka wprowadziła do oferty inteligentną rurę SMARTPIPE. Czy Pana zdaniem branża wod-kan w Polsce potrzebuje takich rozwiązań? TF: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że duże straty czystej wody powodują nieszczelne rurociągi wykonane z tanich, nieodpornych na mechaniczne uszkodzenia materiałów o krótkiej żywotności oraz wycieki z rurociągów kanalizacyjnych, które przenikają do wód gruntowych i rzek. Sieci wodociągowe czy kanalizacyjne, jeśli nie wykonane są z wytrzymałych materiałów jak żeliwo sferoidalne czy kamionka, mają bardzo ograniczoną żywotność. Jeśli rurociągi nie zostaną wymienione w porę dochodzi do wycieków i   błyskawicznego kurczenia się zapasów bezpiecznej wody czy nawet skażenia gleby, wód gruntowych. Szybka interwencja i lokalizacja miejsca ewentualnego wycieku w rurociągu powinna być jednym z priorytetów każdego przedsiębiorstwa wodociągowego zwłaszcza że polskie zasoby naturalne są bardzo ograniczone, porównywalne do zasobów Egiptu. System SMARTPIPE jest jednym z przykładów naszej ekoinnowacji i powstał, aby chronić zapasy wody pitnej i jej jakości dla przyszłych pokoleń. System ten, dzięki zastosowaniu rur z żeliwa sferoidalnego o najmniejszym współczynniku awaryjności wśród materiałów stosowanych do produkcji rur oraz fabrycznej instalacji systemu monitoringu i detekcji, daje możliwość natychmiastowego zlokalizowania ewentualnego wycieku z dokładnością do 10 cm. AP: Jak działa taki system? TF: System SMARTPIPE składa się z rur z żeliwa sferoidalnego z fabrycznie nałożoną powłoką zewnętrzną składającą się z dwóch warstw polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się przewód elektryczny oraz urządzenia naziemnego, całkowicie bezobsługowego, kontrolującego w sposób ciągły opór elektryczny pomiędzy opisanym powyżej przewodem elektrycznym a gruntem lub przepływającym rurociągiem medium. W  przypadku wystąpienia uszkodzenia rurociągu z zewnątrz bądź od wewnątrz spada monitorowany opór elektryczny, co zostaje natychmiast zarejestrowane i przekazane na telefon komórkowy pracownika dyżurnego jednostki nadzorującej (np. przedsiębiorstwo wodociągowe). AP: Czy Pana zdaniem branża wod-kan w Polsce otwarta jest na takie nowości, ekoinnowacje? TF: Tak jak w każdej innej branży. Są przedsiębiorstwa, które stawiają na innowacje, rozwijają się, inwestują w jakość oraz są też takie przedsiębiorstwa, które stosują te same rozwiązania od kilkudziesięciu lat i dla nich najważniejszym wyznacznikiem jest jak najniższa cena produktu, nie kierują się jakością i korzyściami dla mieszkańców, nie analizują całkowitego kosztu budowy, wymiany czy późniejszej eksploatacji rurociągu. Znam wiele polskich przedsiębiorstw wodociągowych, które stawiają na wysoką jakość i niezawodność oraz analizują inwestycję całościowo, nie tylko przez pryzmat ceny rury. AP: Może Pan podać przykłady takich przedsiębiorstw i wdrożonych u nich ekoinnowacji? TF: Oczywiście. GWiK Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. jako pierwsze w Polsce zdecydowały się zastosować nasz najnowszy system rur i kształtek TOPAZ do kanalizacji ciśnieniowej. PWiK Gliwice to kolejny ekoinnowator, który jako pierwszy w Polsce zastosowali m.in. nasz najnowszy system rur i kształtek BLUTOP do przesyłu wody. Dziś rozmawiamy z nimi o wdrożeniu kolorowych włazów, które nie tylko mogą uatrakcyjnić szare ulice, ale i podnieść bezpieczeństwo na drodze w Gliwicach. Od ok. 20 lat dostarczamy rury wodociągowe do MPWiK w Krakowie. W tym czasie dostarczyliśmy tyle kilometrów rurociągów do Krakowa co odległość drogowa z Krakowa do Gdańska (przeliczone dla wagowego odpowiednika rury DN 200 – przyp. red.). Wspominam o Krakowie, ponieważ woda płynąca z wodociągów miejskich w   Krakowie jest drugą najczystszą wodą na świecie według rankingu Europejskiej Organizacji Współpracy na rzecz Benchmarkingu. Znaczna część wody w Krakowie przesyłana jest właśnie rurociągami z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM. Od początku naszej współpracy wodociągi krakowskie dbają o wysoką jakość materiałów do przesyłu wody, aby zapewnić mieszkańcom Krakowa dostęp do czystej wody pitnej w kranie, lepszej niż ta, którą można kupić w plastikowych butelkach w sklepie. AP: Wróćmy do innowacji w rurach. W jakim kierunku będą postępowały prace nad ich udoskonalaniem? Czy „rury przyszłości” Saint-Gobain PAM będą np. zbudowane z innego materiału niż żeliwo sferoidalne? TF: Jeszcze 25 lat temu produkowaliśmy rury z czterech surowców: PCV, azbestocementu, żeliwa i polietylenu. Potem nastąpiły analizy rynku, badania jakości materiałów, analizy wytrzymałościowe rurociągów po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, w tym doszedł jeszcze aspekt ochrony środowiska, który jest bardzo ważny dla Grupy Saint-Gobain. Ostatecznie wybraliśmy jeden materiał, z naszej perspektywy najbardziej przyszłościowy, którym jest właśnie żeliwo sferoidalne. AP: Dlaczego właśnie żeliwo sferoidalne? TF: Żeliwo sferoidalne cechuje się niezmienną w czasie dużą niezawodnością pracy i najniższą awaryjnością. Rury z żeliwa sferoidalnego posiadają odporną na dyfuzję (przenikanie) ściankę, co wyklucza przenikanie szkodliwych zanieczyszczeń od transportowanego medium (ścieki sanitarne) do środowiska oraz od  zanieczyszczonych gruntów (pestycydy) do transportowanej wody pitnej. Rury z żeliwa sferoidalnego są łączone dzięki automatycznym połączeniom kielichowym, również w wersji przenoszącej siły wzdłużne (połączenia nierozłączające się samoczynnie). Sposób połączeń pozwala na szybki montaż, bez użycia dodatkowego sprzętu jak zgrzewarki, spawarki, agregaty itd., a dzięki możliwości odchyleń kątowych w kielichach łatwe jest omijanie przeszkód terenowych. Jedną z głównych zalet rur z żeliwa sferoidalnego jest możliwość montażu rur praktycznie o każdej porze roku i  w  każdych warunkach pogodowych oraz możliwość zabudowy w sekcjach (długość rury wynosi 6 metrów, z możliwością cięcia na krótsze odcinki). Ta modułowość rozwiązuje problemy z układaniem rurociągów w wielkich miastach, gdzie panuje najczęściej ścisła zabudowa i brak miejsca na montaż lub są ograniczenia placu budowy. Rurociągi z żeliwa sferoidalnego po zakończeniu swojego cyklu życia, który wynosi ponad 100 lat, mogą być całkowicie poddane recyklingowi i to nieskończoną ilość razy. Czego nie można powiedzieć o innych materiałach. Przykładowo tworzywo sztuczne może być ponownie przetworzone i ponownie wykorzystane do  produkcji nowych rur jedynie w około 10%. Znając tak wiele zalet żeliwa sferoidalnego nie zdecydujemy się na wykorzystanie w produkcji innych materiałów, a na pewno tych, z których zrezygnowaliśmy 25 lat temu. Raczej skupimy się na szukaniu optymalnej grubości ścianek, by rura jak najlepiej przeniosła obciążenia mechaniczne związane z zewnętrznymi czynnikami. Równocześnie będziemy stawiali na rozwój powłok zewnętrznych. AP: Dlaczego tak mocno Saint-Gobain PAM stawia na powłoki antykorozyjne, a szczególnie BioZinalium®? TF: Bo to absolutna rewolucja! Przez 25 lat trwały badania nad stosunkiem cynku do glinu oraz sposobem aplikacji. Rezultatem jest przyjazna dla środowiska powłoka BioZinalium®, która trzykrotnie wydłuża czas życia produktu w porównaniu z tradycyjnymi powłokami. Bezpośrednio po procesie odlewania na rurę natryskiwany jest jednorodny stop cynku z glinem w stosunku 85 do 15%. Trzy lata temu wzbogaciliśmy ten stop domieszką miedzi, ponieważ zauważyliśmy, że w ok. 5% gruntów występują bakterie, które tworzą na rurociągu kolonie żywiące się żelazem, a miedź je zabija. Z kolei cynk zabezpiecza przed korozją, a glin opóźnia proces pasywacji cynku, czyli wydłuża okres jego aktywnego działania jako ochrony antykorozyjnej. Były nieudane próby kopiowania naszej autorskiej technologii przez konkurencję, ale jak do tej pory żadnej firmie nie udało się uzyskać jednorodnego stopu cynku z glinem wzbogaconego miedzią. 7

WYWIAD

WYWIAD

WYWIAD Ekoinnowacje w Dąbrowskich Wodociągach. Wywiad z Andrzejem Malinowskim, prezesem zarządu Dąbrowskich Wodociągów Wciąż jednak wielu inwestorów w Polsce nie potrafi zrozumieć wagi i zalet dobrej powłoki. Powłoki, która jest bardziej zaawansowana technologicznie niż ta umieszczana na najlepszych samochodach luksusowych. AP: A jak wygląda – w sytuacji awarii – wymiana odcinka z żeliwa sferoidalnego? TF: Wymiana jest bardzo prosta. Materiał jest nośny, jego właściwości konstrukcyjne, wytrzymałościowe nie zmieniają się z upływem czasu. Co nie zdarza się przy tworzywach sztucznych, gdzie wytrzymałość spada z biegiem lat. W żeliwie – jak i stali – nie występuje zjawisko pełzania relaksacyjnego. Zatem w momencie uszkodzenia wystarczy wymienić uszkodzony fragment i zamocować króciec na dwóch mufach. Jednak awarie na żeliwie sferoidalnym nie występują, chyba że dojdą czynniki mechaniczne – ktoś np. uderzy koparką w rurę. Problemem jest jednak to, że wciąż w Polsce wielu wrzuca żeliwo sferoidalnego i żeliwo szare do jednego worka. A to zupełnie inny materiał, inna technologia i zupełnie inne parametry wytrzymałościowe. AP: Czym się różnią? TF: Przy produkcji żeliwa sferoidalnego dodaje się magnez, który przez intensywne spalanie się sprawia, że lamele grafitu w żeliwie zamykają się w kulki. To powoduje bardzo duży wzrost udarności – aż dziesięciokrotnie. Możemy więc pocieniać ścianki rur z żeliwa sferoidalnego, gdyż nie występują problemy udarnościowe, które występują przy żeliwie szarym. To czysta mechanika, nie dla każdego jednak zrozumiała. Dlatego nasze włazy są na największych lotniskach, portach czy drogach o intensywnym ruchu. Nie bez powodu Discovery Science – kanał prezentujący innowacyjne rozwiązania – przygotował film dokumentalny o produkcji naszych włazów. AP: Podsumowując rozmowę: według Pana branża musi przestać myśleć stereotypami, musi patrzeć perspektywicznie… 8 TF: …i otwierać się na nowe technologie, które nie tylko gwarantują wysoką jakość, ale chronią zapasy wody pitnej. Duże straty czystej wody powodują nieszczelne rurociągi wykonane z tanich, nieodpornych na mechaniczne uszkodzenia materiałów o krótkiej żywotności oraz wycieki z rurociągów kanalizacyjnych, które przenikają do wód gruntowych i rzek. Przypomnę tu słowa prezydenta Krakowa Józefa Dietla sprzed ponad 100 lat: „Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!...”. Mówił tu o korzyściach dla przyszłych pokoleń wtedy, czyli dla nas dziś. Kraków od zawsze dbał o wysoką jakość materiałów do przesyłu wody, ale dzięki temu woda płynąca z wodociągów miejskich w Krakowie jest drugą najczystszą wodą na świecie według rankingu Europejskiej Organizacji Współpracy na rzecz Benchmarkingu. Znaczna część wody w Krakowie przesyłana jest rurociągami z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM. Do  takiego sposobu myślenia musimy wrócić. Sektor publiczny w   Polsce powinien zrozumieć, że najtańsze rozwiązanie nie jest rozwiązaniem problemu, a tylko jego odroczeniem w czasie. Rozmawiała Aleksandra Puzyno TF: Jak Pan rozumie ekoinnowacyjność w firmie w XXI wieku? AM: W Dąbrowskich Wodociągach ekologia i innowacyjność są od dawna ściśle ze sobą powiązane. I obecne są w niemal każdym elemencie działalności. To także szerzenie pewnej idei odpowiedzialnego podejścia do otoczenia, które przejawia się w promowaniu proekologicznych postaw wśród pracowników i mieszkańców. Ekoinnowacyjność jest po prostu elementem codziennej kultury organizacyjnej w naszej firmie. TF: Czy mógłby Pan podać przykład jak to wygląda w praktyce? AM: To myślenie przejawia się w zarządzaniu, w poszanowaniu dla środowiska i zasobów. A więc działać ekoinnowacyjnie w firmie z branży wodociągowej to m.in. wybierać energooszczędne rozwiązania, oszczędzać zasoby wody poprzez ograniczenie jej strat na sieci czy wykorzystywać odnawialne źródła energii, dbać o środowisko naturalne przy spełnieniu kryterium efektywności ekonomicznej. Dobrym przykładem takiego podejścia jest oczyszczalnia ścieków Centrum. Modernizując ją kilka lat temu postawiliśmy na rozwiązania o wysokim poziomie technologicznym. Z jednej strony przekłada się to na maksymalne zredukowanie wpływu na środowisko poprzez wysokie parametry oczyszczania ścieków i hermetyzację obiektów, co ograniczyło emisję aerozoli do atmosfery. Z drugiej strony energooszczędne technologie nowej generacji przekładają się na poprawę bilansu energetycznego obiektu i w rezultacie na efekty ekonomiczne. Chodzi tu m.in. o wybór urządzeń napędowych o najwyższych wskaźnikach efektywności energetycznej, wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej oraz odpadowej energii cieplnej na potrzeby technologiczne i grzewcze. Oczyszczalnia została tak zaprojektowana, by elastycznie dostosowywać się do potrzeb mieszkańców. Cały obiekt jest w pełni zautomatyzowany i włączony do centralnego systemu monitoringu. Dzięki temu na bieżąco można kontrolować procesy, zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa. TF: Czy to ekoinnowacyjne podejście obecne jest też w planowaniu inwestycji? AM: Jest takie powiedzenie, że oszczędny płaci dwa razy. Dlatego planując inwestycje kierujemy się nie tylko samym kosztem materiału czy technologii, ale też uwzględniamy koszty eksploatacji i awaryjności. Dobrym przykładem takiego podejścia jest budowa magistrali wodociągowej w dzielnicy Antoniów. Postawiliśmy tu na rury NATURAL z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM. Zdecydowaliśmy się zastosować taki materiał, który pozwolił prowadzić prace o każdej porze roku i w każdych warunkach po- godowych, również w czasie siarczystych mrozów. Wzięliśmy pod uwagę szczelność systemu oraz koszty eksploatacji systemu – przedłużoną żywotność nawet do 100 lat. A więc, jak widać, lepsze gospodarowanie środkami wprost wpływa na ochronę środowiska. Ale to nie wszystko. Ekoinnowacyjność to wyjście poza schemat, to innowacyjne myślenie o tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. Dobrym przykładem jest tu duża logistyczna operacja związana z modernizacją magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Budowa magistrali wodociągowej o średnicy DN 450 o łącznej długości ok. 2 km w dzielnicy Antoniów w Dąbrowie Górniczej. Przy budowie zastosowano system NATURAL z żeliwa sferoidalnego z aktywną powłoką antykorozyjną BioZinalium. Prace ruszyły jesienią 2017, a ukończono je pod koniec maja 2018. 9

WYWIAD

WYWIAD

TF: Na czym polegała ta inwestycja? AM: Południowe dzielnice Dąbrowy Górniczej zasilane są z ujęcia głębinowego w Łazach Błędowskich, skąd woda transportowana jest wyeksploatowaną magistralą. Rozpoczęcie inwestycji w normalnych warunkach skutkowałoby obniżeniem jakości wody, a nawet jej brakami przez tydzień. A mówimy tu o 20 tysiącach mieszkańców, strefie ekonomicznej z dużymi przedsiębiorstwami i wyjątkowo upalnym tegorocznym lecie. I choć wiele osób twierdziło, że inaczej się tego zrobić nie da, to my postanowiliśmy utrzymać stałe dostawy wysokiej jakości wody. Bo przecież odpowiedzialność firmy budowana jest w ekstremalnych sytuacjach. Była to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych operacji logistyczno-technicznych tego typu w woj. śląskim w ostatnich latach, a w Dąbrowie Górniczej największa od 30 lat. Dzięki dobrej współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i zaangażowaniu blisko 100 osób, zakończyła się sukcesem. Nie byłoby to możliwe gdyby nie innowacyjne podejście do tematu: zastawaliśmy wyjątkową w skali Polski mobilną stację uzdatniania wody. Natomiast wodę, być może jako pierwsi w kraju, zamiast rozwozić beczkowozami do poszczególnych ulic, wtłoczyliśmy bezpośrednio do wodociągów z ogromnych cystern o pojemności 30 m3. Edukacja proekologiczna najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przez Dąbrowskie Wodociągi. Źródło: Dąbrowskie Wodociągi Nowości i wydarzenia TF: Panie Prezesie, wspomniał Pan także o kształtowaniu proekologicznych postaw wśród mieszkańców. AM: W Dąbrowskich Wodociągach od wielu lat inwestujemy w proekologiczne postawy społeczeństwa przy wykorzystaniu nowatorskich i prekursorskich rozwiązań. Aktywnie włączamy się w edukację proekologiczną najmłodszych mieszkańców, ponieważ jednym z podstawowych elementów codziennej kultury organizacyjnej naszej firmy jest społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy lokalnego otoczenia. Stąd też przez cały rok realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne, w których bierze udział kilka tysięcy osób. Takim przykładem mogą być obchody Światowego Dnia Wody, Kampania „Piję wodę z kranu” czy kurs na Strażnika Czystej Wody. Ten ostatni projekt to jedno z największych ekologicznych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w woj. śląskim. Skierowany jest do trzecioklasistów ze wszystkich szkół w Dąbrowie Górniczej. Dotychczas wzięło w nim udział 5 000 dzieci, a naszą ambicją jest, by już za parę lat każde dziecko w naszym mieście było certyfikowanym Strażnikiem Czystej Wody i na co dzień dbało o środowisko. TF: I na koniec, jaka jest Pana zdaniem przyszłość branży? AM: Nasza branża jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Firmy wodociągowe stają się wzorem, ekspertem i doradcą dla firm ze wschodu Europy, ale nasze rozwiązania podglądane są też na zachodzie. Przed nami otwiera się kolejna nowa perspektywa inwestowania w proekologiczne innowacyjne rozwiązania, dzięki możliwości pozyskania środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. TF: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Tomasz Fusek Wyróżnienie w konkursie TYTAN dla rur DIREXIONAL W trakcie XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERNIA Bezwykopowa” marka Saint-Gobain PAM została nagrodzona w  konkursie TYTAN w kategorii PRODUKT ROKU 2018 za rury DIREXIONAL Universal Ve TT PE. TYTAN są uznanymi nagrodami branżowymi w Polsce, przyznawanymi w 2018 roku po raz dziesiąty. O wynikach decyduje wybitne grono Jury tworzone przez przedstawicieli świata nauki, stowarzyszeń branżowych oraz redakcję wydawnictwa branżowego INŻYNIERIA. W konkursie zostały wyróżnione rury DIREXIONAL Universal Ve TT PE z żeliwa sferoidalnego, zapewniającego ich wytrzymałość, trwałość i szczelność. Są łatwe i proste w użyciu, produkowane w 6-metrowych odcinkach, pokryte zewnętrzną powłoką ochronną TT, dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich gruntach i o każdej porze roku. Zewnętrzne powłoki w tym systemie wykonane z cynku nakładanego ogniowo w łuku elektrycznym 200 g/m3 i dodatkowo pokryte fabrycznie wzmocnioną powłoką z polietylenu, natomiast wewnętrzne są pokryte wykładziną z cementu hutniczego. Rury DIREXIONAL doskonale nadają się do bezwykopowego układania rurociągów metodą mikrotunelingu lub krakingu. Bezwykopowe układanie rur jest szczególnie korzystne na terenach wysoko zurbanizowanych – znacząco obniża to koszty społeczne realizacji projektu, aż do poziomu minimalnego. Ograniczają one spowolnienie ruchu drogowego i pieszego, przekierowanie ruchu oraz hałas. Powłoka rur DIREXIONAL całkowicie chroni rury przez niekorzystnym oddziaływaniem, jakie może pojawić się Podczas tegorocznych 26. Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN nasze stoisko zostało wyróżnione prestiżową nagrodą za najciekawszą ekspozycję. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego faktu, że koncepcję projektu stoiska opracowali pracownicy działu marketingu SaintGobain PAM. Targi WOD-KAN to największa w Polsce impreza organizowana z myślą o branży wodno-kanalizacyjnej. Na stoiskach targo- 10 w trakcie wciągania, jak również ułatwia przeciąganie rury w gruncie. Innym aspektem stanowiącym o ich sile w tematach technologii bezwykopowych są kielichowe złącza, które gwarantują szczelność i elastyczność, jednocześnie zapewniając wysokie siły ciągnące i ochronę przed ich rozłączeniem. Żeliwo sferoidalne daje komfort możliwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych, ze względu na swoją odporność bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych, dzięki czemu możemy układać je w każdej porze roku, również zimą. Pod koniec listopada 2017 roku rury z żeliwa sferoidalnego DIREXIONAL Universal Ve TT PE DN 500 o długości 6 m zostały zastosowane w przewiercie HDD pod Kanałem Żerańskim w Warszawie o długości ok. 230 m. Zastosowane połączenia kielichowe UNIVERSAL STANDARD Ve umożliwiły odgięcie na każdym kielichu do 2⁰, co pozwoliło na precyzyjne wykonanie przewiertu 4,5 m pod dnem kanału. Już na początku prac wystąpiło wiele trudności – brak czasu i przeszkody terenowe: droga, droga wodna i  teren leśny. Wiercenie musiało być przeprowadzone na głębokości 10-11 m pod poziomem terenu, by ostatecznie uzyskać około 4 m pod dnem kanału. Mimo prowadzenia prac pod koniec roku nie wystąpiły żadne opóźnienia w prowadzeniu robót. Prace związane z montażem i wciągnięciem rurociągu pod Kanał Żerański trwały zaledwie dwa dni, a sam przewiert pod kanałem trwał jedynie 5 godzin. Sara Karmańska Saint-Gobain PAM z prestiżową nagrodą Targów WOD-KAN 2018 wych zaprezentowano sprawdzone, ale też najnowsze rozwiązania dla branży. Organizatorem targów jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie“. W tym roku wyjątkowo postanowiliśmy zrobić stoisko wspólnie z firmami Steinzeug-Keramo i Pentair. Nagrodę z rąk prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Doroty Jakuty odebrał Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający SaintGobain PAM. Aleksandra Puzyno 11

WYWIAD

Nowości i wydarzenia

Szkolenie dla projektantów z kalkulatora PAM TOOLS 26 września 2018 w siedzibie Saint-Gobain PAM w Gliwicach odbyło się szkolenie dla projektantów branży wodno-kanalizacyjnej z kalkulatora PAM TOOLS. Wzięli w nim udział pracownicy biur projektowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Szkolenie otworzył menadżer sprzedaży Mikołaj Rybicki, który przedstawił zalety systemów z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM. Druga część przestawiona przez naszego doradcę technicznego Krzysztofa Napierałę obejmowała omówienie poradnika technicznego, który jest dostępny w formacie pdf na naszej stronie www.sgpam.pl. Służy on pomocą nie tylko projektantom, ale również wykonawcom. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia typów złączy oraz możliwości posadowienia w wykopie rur z  żeliwa sferoidalnego. Ponadto obalono również mit dotyczący konieczności stosowania bloków oporowych przy projektowaniu systemów z żeliwa sferoidalnego. Następnie zaprezentowano możliwości kalkulatora PAM TOOLS, aplikacji mobilnej dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Składa się ona z siedmiu funkcjonalności, które mają za zadanie ułatwiać codzienną pracę projektantów, ale również wykonawców działających w branży wodno-kanalizacyjnej. Kalkulator pozwala skrócić czas wykonania niezbędnych obliczeń jak dopuszczalne ciśnienie robocze, straty hydrauliczne, długości kotwienia połączeń, zawory redukcji ciśnienia, głębokości przykrycia, bloki oporowe oraz absorpcja krat. W części praktycznej szkolenia, uczestnicy rozwiązywali zadania, demonstrujące możliwości kalkulatora na praktycznych przykładach. To umożliwiło zaprezentowanie, jak bardzo kalkulator PAM TOOLS ułatwia projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz umożliwia wykonanie kilku wariantów – dotychczas żmudnych – obliczeń w kilka minut. Nowość w ofercie – zasuwy EURO 20 NEW Wprowadziliśmy na rynek nową linię zasuw EURO 20 NEW o średnicach od DN 40 do DN 200, które zostały wykonane z żeliwa sferoidalnego i zabezpieczone powłoką antykorozyjną z proszkowego lakieru epoksydowego o grubości minimum 250 µm (certyfikat GSK). Nowe zasuwy cechuje rewolucyjne podwyższenie odporności mechanicznej oraz redukcja maksymalnego momentu napędowego, osiągnięta dzięki wydłużonym prowadnicom z poliamidu, nowej konstrukcji pokrywy korpusu i lepszemu wyważeniu serca zasuwy. (Nm) DN40 DN50 DN60/65 DN80 EURO 20 AUTOCLAVE 120 150 180 250 EURO 20 NEW 180 300 Δ (Nm) +60 +30 +120 DN100 300 +50 0 Redukcja Maksymalnego Momentu Napędowego ( MOT) (Nm) EURO 20 AUTOCLAVE EURO 20 NEW Δ (Nm) -16 DN40 40 24 -10 DN50 40 30 DN60/65 48 36 -12 DN80 48 48 0 Budowa zasuwy EURO 20 NEW jest oparta na nowym projekcie górnej części korpusu, połączona z dolną częścią za pomocą śrub oraz specjalnie zaprojektowanej uszczelce. Zasuwy przeszły badania szczelności testem 3 x PFA (50 bar). Do zabudowy krótkiej jest dedykowany typ 23 (F 14), a zabudowy długiej - typ 21 (F 15). Krzysztof Napierała Obecnie jest dostępna wersja angielska kalkulatora, ale pod koniec roku planujemy uruchomić wersję polską. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie: www.pamtools.pl Sara Karmańska PRACOWNICY SAINT-GOBAIN PAM „OBIEGLI ZIEMIĘ” DLA CHORYCH DZIECI 15 września 2018 zakończyliśmy akcję „Obiegnijmy dla nich Ziemię”, której celem było uprawianie sportu przez naszych pracowników, a przez to zbieranie kilometrów dla wybranej organizacji pozarządowej wspierającej chore dzieci. W październiku wyłoniliśmy organizację, której przekażemy 15000 zł. Jest nią Fundacja ISKIERKA, która pomaga dzieciom z chorobą nowotworową. W akcji „Obiegnijmy dla nich Ziemię”, która trwała od 1 dnia wiosny do 15 września 2018 roku, wzięło udział większość pracowników Saint-Gobain PAM. Łącznie udało nam się zrobić 65 985 km! Najlepszy – wśród naszych pracowników – okazał się nasz doradca techniczny Krzysztof Napierała, który przejechał na rowerze 12 Rewolucyjne podwyższenie odporności mechanicznej mST (minimalny moment przeciążeniowy) łącznie ponad 3500 km. W pierwszej 10-tce znalazł się także dyrektor zarządzający Saint-Gobain PAM Tomasz Fusek, który pomimo licznych wyjazdów służbowych znalazł chwilę czasu na rower. Najlepsza wśród kobiet Saint-Gobain PAM okazała się Aleksandra Puzyno. W pierwszym tygodni października każdy pracownik – który wziął udział w akcji – mógł zagłosować na jedną z trzech organizacji pozarządowych, której przekażemy 15 000 zł. W ten sposób zdecydowaliśmy, że w tym roku wesprzemy finansowo Fundację ISKIERKA, która wygrała zdecydowaną większością głosów. Aleksandra Puzyno 13

Nowości i wydarzenia

Raport numeru

Raport numeru • Konieczność budowy stacji napowietrzania do przedmuchiwania rurociągów przy niekorzystnych warunkach przepływu, • Konieczność regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń przez kwalifikowanych pracowników, • Znaczna liczba urządzeń w eksploatacji, • Możliwość pęknięcia przewodu tłocznego, powodującego skażenie sanitarne. Na Rys.2 zostały przedstawione materiały obecnie stosowane w systemach kanalizacyjnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że rury z żeliwa sferoidalnego, dzięki swym własnościom wytrzymałościowym, szczelności oraz przystosowaniu do układania wszystkimi technologiami – jako jedyne – znajdują swoje zastosowanie zarówno w kanalizacji grawitacyjnej, jak i ciśnieniowej. Systemy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego Rury z żeliwa sferoidalnego, dzięki swym własnościom wytrzymałościowym, szczelności oraz przystosowaniu do układania wszystkimi technologiami – jako jedyne – znajdują swoje zastosowanie zarówno w kanalizacji grawitacyjnej, jak i ciśnieniowej. Kanalizacja grawitacyjna stanowi tradycyjny system w jednostkach osadniczych miejskich oraz wiejskich o zabudowie zwartej. Wskaźnik długości takiej sieci nie powinien być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. System grawitacyjny stosowany jest zawsze tam, gdzie uwarunkowania dają takie możliwości. Głównymi zaletami stosowania kanalizacji grawitacyjnej są: • Prosta eksploatacja, ze względu na niewielką liczbę urządzeń obsługiwanych przez wykwalifikowaną obsługę, • Niskie koszty eksploatacji, ponieważ medium przepływa w sposób grawitacyjny eliminując przy tym stałe zasilanie urządzeń, • Ryzyko nieszczelności na połączeniach, powodującego wrastanie korzeni, • Ryzyko nieszczelności przewodów, które skutkuje wystąpieniem zjawiska eksfiltracji, powodujące zanieczyszczenie wód gruntowych, • Utrata prostoliniowości przewodu grawitacyjnego, powodująca zaleganie ścieków, które parując niszczą rurociągi, Brak stałego monitoringu systemu. Alternatywnym rozwiązaniem dla kanalizacji grawitacyjnej jest kanalizacja ciśnieniowa, której zastosowanie jednak wymaga wnikliwej analizy. • • • Wysoki poziom wód gruntowych, który może powodować infiltrację wód do kanałów przyczyniając się do przeciążenia hydraulicznego, • Problemy związane z rozwiązaniem kolizji z innymi instalacjami uzbrojenia podziemnego terenu (konieczność przeprojektowywania uzbrojenia podziemnego); 14 ŻELIWO SFEROIDALNE PP PE System INTEGRAL® może być wykorzystywany zarówno do przepływu grawitacyjnego, jak i ciśnieniowego. Do jego głównych zalet zaliczyć można: • Wysoką wartość ciśnienia roboczego (PN w zakresie 26-40 barów), Zmniejszenie średnic przewodów, • Możliwość budowy sieci w każdych warunkach gruntowych, • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk w latach 2011-2015. W ramach realizacji wykonano przebudowę kilku ulic, gdzie zastosowano rurę kanalizacyjną INTEGRAL o średnicach Dn 600, 500, 400, 300, 250, 200 o łącznej długości ok. 6300 m. Szczelność przewodów, dzięki czemu w gruntach nawodnionych nie występuje zjawisko infiltracji, • Wysoki koszt budowy kanalizacji, związany z robotami ziemnymi, w przypadku gdy kanał musi być prowadzony zbyt głęboko, ŻELIWO SFEROIDALNE GRP KAMIONKA PVC Możliwość projektowania układów mieszanych, Możliwość układania przewodów równolegle do powierzchni terenu. Niestety omawiany system grawitacyjny nie jest idealny i posiada kilka wad, takich jak: • KANALIZACJA CIŚNIENIOWA Możliwość prowadzenia kanałów praktycznie dowolnymi trasami, • Możność współpracy z siecią ciśnieniową, podciśnieniową, co umożliwia projektowanie układów mieszanych. KANALIZACJA GRAWITACYJNA W związku z coraz większymi oczekiwaniami inwestorów co do wytrzymałości, trwałości oraz szybkiego i taniego montażu rur bez wymiany gruntu, oraz niskich kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej czy ciśnieniowej konieczne było opracowanie innowacyjnego systemu spełniającego takie oczekiwania. Na bazie doświadczeń klientów i ich oczekiwań został opracowany system INTEGRAL® z żeliwa sferoidalnego przeznaczony zarówno do kanalizacji grawitacyjnej, jak i ciśnieniowej. INTEGRAL – ze względu na wykonanie z żeliwa sferoidalnego – jest jednocześnie bezpieczny i przyjazny dla środowiska. System INTEGRAL® został w pełni zabezpieczony przed korozją dzięki powłoce Zinalium® składającej się z warstwy stopu cynku z glinem, następnie pokrytej warstwą Aquacoat® na bazie farby akrylowej. Wewnętrzna powłoka rur wyłożona jest bardzo zwartą gładką zaprawą z cementu glinowego. Rysunek 2: Stosowane materiały w systemach kanalizacyjnych • Wśród zalet kanalizacji ciśnieniowej można wyróżnić: • MATERIAŁY Rysunek 3: Rura w systemie INTEGRAL® Niestety jak w przypadku systemów grawitacyjnych, systemy ciśnieniowe również mają wady, do których można zaliczyć: • Konieczność zapewnienia ciągłej dostawy energii elektrycznej, 15

Raport numeru

Raport numeru

Realizacje • Wysoką sztywność obwodową (w zakresie 16-250 kN/m2), • • Wysoką wytrzymałość na rozciąganie (Rm – 420 MPa), • Możliwość pracy w warunkach silnego natężenia przepływu, • Eliminacja podłączenia dzikich przyłączy, • Odporność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału i eksfiltrację ścieków do gruntu powodującą skażenie wód podziemnych, • Możliwość stosowania systemu nawet w przypadkach nagłego wzrostu ciśnienia, Warto podkreślić, że rury INTEGRAL® z żeliwa sferoidalnego – w stosunku do materiałów z  tworzyw sztucznych stosowanych do transportu ścieków – posiadają większy przekrój hydrauliczny, czyli średnicę wewnętrzną, a jak wiadomo średnica wewnętrzna rury ma znaczący wpływ na straty ciśnienia, a tym samym na ilość energii wymaganej do tłoczenia. Większa średnica wewnętrzna rur jest źródłem znaczących oszczędności, a tym samym przyczynia się do obniżenia emisji CO2. Z kolei dzięki wysokiej szczelności połączeń rur w systemie INTEGRAL® wyeliminowano ryzyko wycieków ścieków do gruntu oraz wrastanie korzeni drzew do rurociągów kanalizacyjnych. • Odporność na korozję, • Jednolita gama rur i kształtek zapewniających całkowitą szczelność instalacji, • Możliwość układania w każdych warunkach gruntowo-wodnych, • Możliwość modyfikowania trasy przebiegu rurociągu w celu ominięcia przeszkód, • Szczelność i wytrzymałość, • Odporność na wysokie temperatury, • Odporność na substancje chemiczne, • Gwarantowana szczelność na połączeniach – odporne na wrastanie korzeni, • Odporność na ścieranie – abrazję, • Oszczędność kosztów budowy, Dostawa rur INTEGRAL o średnicy 1200 do PKN Orlen Płock w 2018 roku na budowę. 16 100% recykling rury z żeliwa sferoidalnego. Trwałość systemu INTEGRAL® określana jest na ponad 100 lat za sprawą stosowania trwałych powłok i niezmiennych w czasie własności mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Systemy rur INTEGRAL® posadowione w wykopie mogą być zasypywane – po oddzieleniu kamieni – gruntem rodzimym, co eliminuje dodatkowe koszty związane z transportem i przywozem piasku do zasypania rurociągu. Żeliwo sferoidalne jest materiałem o nieograniczonej możliwości wykorzystania go w recyklingu, jest przyjazne dla środowiska i można go wielokrotnie przetapiać, wykorzystując do produkcji kolejnych wyrobów o niepogorszonych właściwościach mechanicznych, w porównaniu z produktem pierwotnym. Wybór odpowiedniego systemu transportującego ścieki powinien być poprzedzony szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną opłacalności inwestycji w trakcie cyklu życia systemu, a decyzja zmierzająca do wyłonienia odpowiedniego systemu do odprowadzania ścieków powinna nie tylko uwzględniać sam koszt materiału, ale również inne ważne czynniki, takie jak koszty posadowienia, trwałość, niezawodność, wpływ na środowisko oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym surowców. Szymon Piekar Budowa kanalizacji magistralnych - kanalizacji opadowej rafineryjnej i kanalizacji przemysłowej z rur INTEGRAL o średnicach 500, 600, 800, 900, 1000 i 1200 w celu dostosowania gospodarki ściekowej dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. Początek prac – 2017 rok, a zakończenie w 2019 roku. Realizacja systemu kanalizacyjnego TOPAZ na obszarach Natura 2000 w Koninie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w obronie obszarów Natura 2000 oraz obszaru zasobowego komunalnego ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina postawiło na trwałe rozwiązanie o 100% szczelności - system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego TOPAZ dla kanalizacji ciśnieniowej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem tego materiału do budowy kanalizacji były trudne warunki gruntowo -wodne. W rejonie planowanej inwestycji – dolina rzeki Warty - występują grunty nasypowe, których główną masę stanowią gliny zwałowe przewarstwione namułami gliniastymi oraz nienośne torfy z wysokim poziomem wód gruntowych, który był wyższy niż poziom posadowienia kanału. Wykonanie szczelnej i długowiecznej kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej Ujęcia Wody pozwala na eliminację skażenia bakteriologicznego wód podziemnych i powierzchniowych, co w przypadku obszarów chronionych odgrywa ogromną rolę. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie rozpoczęto w sierpniu 2017 roku w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina – etap III”. Ze względu na ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz istniejące zagospodarowanie, zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno -ciśnieniowy z odprowadzeniem do kolektora w ul. Żwirki-Wigury, który dalej grawitacyjnie prowadzi ścieki do oczyszczalni ścieków – Konin Lewy Brzeg. W związku z rozproszeniem zabudowy (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) i niewielkim zróżnicowaniem wysokościowym terenu w rejonie ulicy Osada zaprojektowano system kanalizacji ciśnieniowej. Pod względem fizjograficznym zaplanowana inwestycja znajduje się na terenie Doliny Konińskiej należącej do Doliny Środkowopolskiej. Pod względem hydrograficznym teren, na którym zrealizowano inwestycję, leży w zlewni rzeki Warty. Obszar ten podlega ochronie przyrody, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Środkowej Warty i należy do obszarów – NATURA 2000. Budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęła się jesienią 2017 po okresie lęgowym ptaków – NATURA 2000 i została zrealizowana dla właściwego funkcjonowania osiedla Osada oraz dla ochrony obszaru głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP), a także obszaru zasobowego komunalnego ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina - w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „Kurów” w Koninie. Do budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zastosowano rury i kształtki kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego systemu TOPAZ Saint-Gobain PAM, które gwarantują szczelność układu, długi okres użytkowania i możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Wybudowane zostały dwa rurociągi tłoczne ścieków w jednym wykopie z rur i kształtek TOPAZ o średnicy DN/OD110 (średnica zewnętrzna Dz 110 mm) o długości 3420 m oraz rurociąg o średnicy DN/OD 75 (średnica zewnętrzna Dz 75 mm) o długości 400 m . O jego wyborze zadecydowało wiele zalet systemu TOPAZ Saint-Gobain PAM. Docenionym atutem rurociągów z żeliwa sferoidalnego jest żywotność określana na minimum 100 lat, która pozwala wydłużyć na ten sam czas okres amortyzacji inwestycji oraz obniżyć wpływ jej kosztów na cenę jednostkową opłat za ścieki. Dla porównania przy rurach z tworzywa sztucznego okres ten jest o połowę krótszy. System TOPAZ to system rur i kształtek do budowy ciśnieniowych rurociągów kanalizacyjnych, który łamie wszelkie stereotypy o rurach z żeliwa sferoidalnego. System jest lekki, łatwy i szybki w montażu oraz w pełni kompatybilny z rurami PE i PVC. Największą jego zaletą jest jednak jego 100% szczelność, trwałość, a dzięki zwiększonej średnicy wewnętrznej zmniejsza się koszty pompowania. Wykonanie szczelnej, niezawodnej i długowiecznej kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej Ujęcia Wody pozwala na eliminację skażenia bakteriologicznego wód podziemnych i powierzchniowych. 17

Raport numeruFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021