Świat Sferoidealny nr 5/2020

nr 05
nr 05

Czerwiec 2020 RAPORT WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH POWŁOKI RUR AQUACOAT® WYWIAD CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA KLUCZOWA W KRYZYSIE REALIZACJE MIKROTUNELING WE WROCŁAWIU Z WYKORZYSTANIEM RUR NATURAL SAINT-GOBAIN JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM NA ŚWIECIE PO RAZ 9 Z RZĘDU www.sgpam.pl

nr 05

2

2

SPIS TREŚCI

4 WYWIAD 5 RAPORT NUMERU 8 NOWOŚCI I WYDARZENIA 8 NOWOŚCI I WYDARZENIA 9 NOWOŚCI I WYDARZENIA 9 NOWOŚCI I WYDARZENIA 10 NOWOŚCI I WYDARZENIA 11 NOWOŚCI I WYDARZENIA 13 NOWOŚCI I WYDARZENIA 14 NOWOŚCI I WYDARZENIA 16 NOWOŚCI I WYDARZENIA 18 REALIZACJE 20 REALIZACJE 21 REALIZACJE 22 REALIZACJE Ciągłość działania kluczowa w kryzysie. Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM Wyniki badań parametrów technicznych i wytrzymałościowych powłoki rur wodociągowych i kanalizacyjnych Aquacoat® Saint-Gobain wśród najlepszych pracodawców po raz 7 Saint-Gobain jedną najbardziej innowacyjnych firm na świecie po raz 9 z rzędu Nowy projekt uszczelki systemu BLUTOP Zmiany w rurach STD DN 350-1000 Zmiany w powłokach rur klasy C Systemy kanalizacji wewnętrznej Saint-Gobain PAM w technologii BIM PAMCAD – biblioteka systemów Saint-Gobain PAM dla programu AutoCad Kalkulator TCO - nowe narzędzie do obliczania całkowitych kosztów inwestycji i eksploatacji Nowość w ofercie! Antypoślizgowa pokrywa GRIPTOP włazu PAMREX D400 Mikrotuneling we Wrocławiu z wykorzystaniem rur NATURAL z żeliwa sferoidalnego Dlaczego Łódź stawia na kraking rurami z żeliwa sferoidalnego? Przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w Katowicach Szybka wymiana włazu w ruchliwej ulicy przy minimalnych kosztach STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Aleksandra Puzyno, Arkadiusz Kieda, Sara Karmańska, Adrian Warzecha, Jacek Bondalski, Konrad Gruszka, Mikołaj Rybicki, Krzysztof Napierała Grafika, skład: Sara Karmańska Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł wydanie: Świat Sferoidealny, nr 05/2020 Zdjęcie na okładce: Mikrotuneling z wykorzystaniem rur NATURAL we Wrocławiu 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA KLUCZOWA W KRYZYSIE kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem odnośnie realizacji zamówień. AP: Czy zarządzanie zdalne sprzedażą wpłynęło na realizację zadań? Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM Polska AP: Saint-Gobain PAM jako jeden z istotnych dostawców systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce odgrywa ważną rolę w utrzymaniu podstawowych usług użyteczności publicznej w kraju. Czy zostały podjęte jakieś działania w celu utrzymania ciągłości biznesu w tym trudnym okresie? TF: Naszym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. Pracownicy biurowi i wszyscy menedżerowie sprzedaży pracowali przez ten ciężki okres od marca do  czerwca z domu. Ponadto na magazynach wdrożyliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, takie jak zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy pracownikami, środki dezynfekcji, aby upewnić się, że zminimalizowaliśmy w jak największym stopniu przyszłą absencję. AP: Czy epidemia znacząco wpłynęła na terminy dostaw? TF: Jeszcze przed epidemią podjęliśmy środki w celu zwiększenia stanów magazynowych zarówno w Grodzisku, jak i w Gliwicach. W ostatnim okresie zainwestowaliśmy w oba magazyny ponad 3 mln zł. W magazynach zwiększyliśmy powierzchnie oraz zapasy najpopularniejszych grup produktowych. Dlatego nie mieliśmy większych problemów z dostawą materiałów na budowy. Zdarzały się wydłużone terminy realizacji dostaw towarów, aczkolwiek staraliśmy się uwzględniać to w naszych procesach planowania zakupów. Tym działaniem objęte były wszystkie grupy produktowe – rury, kształtki, armatura, uzbrojenie drogowe. Jeśli opóźnienia w dostawach wystąpiły to wynikały one najczęściej z przywrócenia kontroli na granicy. AP: Gdzie są produkowane systemy Saint-Gobain PAM? TF: Większość naszych fabryk zlokalizowana jest w Europie. Ponad 80% naszych produktów dostarczana na rynek polski pochodzi z Francji. Rury o małych średnicach produkujemy też w Hiszpanii, natomiast armaturę specjalistyczną dostarczamy z fabryki we Włoszech. Uzbrojenie drogowe jest produkowane głównie we Francji, natomiast włazy Passus B125 i Astra D400 sprowadzamy z naszej fabryki w Brazylii. AP: Czy w okresie epidemii zakłady produkcyjne pracowały? TF: Zakłady produkcyjne we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Czechach pracowały z małymi przerwami przy znacznie zredukowanym personelu. Jedynie we Włoszech fabryka została zamknięta na kilka tygodni, ale tam sytuacja była najcięższa. Był to trudny okres. Wielu naszych europejskich sąsiadów nakładała ograniczenia krajowe. Jednak na bieżąco informowaliśmy naszych klientów o wszelkich zmianach w momencie ich wystąpienia oraz podejmowaliśmy działania, które zapewniły bezproblemową obsługę przez cały czas trwania tych wyjątkowych okoliczności. Mimo, że pracowaliśmy przez większość czasu w   domach to jednak był to okres bardzo intensywnej pracy. Każdą dostawę musieliśmy na bieżąco monitorować, a pracownicy wsparcia sprzedaży i obsługi klienta byli w ciągłym 4 TF: Od początku funkcjonowania Saint-Gobain PAM w Polsce jesteśmy organizacją o rozproszonej terytorialnie strukturze. Posiadamy biura w kilku miastach w Polsce, dlatego zdalne zarządzanie w okresie epidemii nie było dla mnie czymś nowym. Większość naszych cotygodniowych spotkań firmowych odbywała się tak jak dotychczas, czyli w formie telekonferencji. Jesteśmy firmą globalną i wirtualne spotkania za pomocą takich narzędzi jak Webex czy Teams to dla nas standard od lat. Trudniej na pewno było w kwestii budowania relacji z klientami. Jednak mimo nowej i ciężkiej dla wszystkich sytuacji, udało się nam zrealizować plany sprzedażowe i pozytywnie patrzę w przyszłość. Z pewnością w realizacji zdań pomogło nam zwiększenie stanów magazynowych na początku roku. AP: Jak ocenia Pan obecną sytuację w branży? TF: Myślę, że nastąpiło ożywienie branży, co widać po ilości zapytań ofertowych, które do nas spływają. Musieliśmy zaangażować dodatkową osobę do przygotowywania ofert. Obecnie dostarczamy systemy rur i kształtek na kilka wielomilionowych inwestycji, m.in. do Wrocławia, Gdyni, Katowic czy Dąbrowy Górniczej. Na najbliższe miesiące zaplanowane są dostawy rur kanalizacyjnych dużych średnic dla PKN Orlen. AP: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Aleksandra Puzyno

WYWIAD

RAPORT NUMERU

W Y N I K I BA DA Ń PA R A M E T RÓW TECHNICZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH P O W Ł O K I R U R W O D O C I ĄG O W YC H I KANALIZACYJNYCH AQUACOAT® Przewidując całkowity zakaz stosowania produktów zawierających BPA w nadchodzących latach, postanowiliśmy zamienić farby epoksydowe na farby wolne od BPA, takie jak Aquacoat®, który jest jednoskładnikową farbą akrylową na bazie wody. Zanim jednak wprowadziliśmy zmianę zewnętrznej powłoki na rurach na Aquacoat®, przeprowadziliśmy szereg testów w celu zagwarantowania co najmniej takich samych parametrów technicznych i wytrzymałościowych, jak poprzednio stosowana farba epoksydowa lub czarny lakier bitumiczny. Poniżej prezentujemy przyczyny zmian powłok rur oraz wyniki przeprowadzonych badań. Przyczyny środowiskowe i zdrowotne zmiany farby epoksydowej na Aquacoat® Zgodnie z trendami i ewolucją norm europejskich, ważnymi zmianami w ciągu najbliższych kilku lat będzie usunięcie bisfenolu A ze wszystkich składników mających kontakt z żywnością i wodą do spożycia przez ludzi (żywność w puszkach, butelki, rury, armatura, itp.), ze względów zdrowotnych i środowiskowych. Udowodniono, że bisfenol A o niskiej dawce zaburza gospodarkę hormonalną. Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi, państwa członkowskie Unii Europejskiej – ponieważ nie uważają BPA za bezpieczne – wprowadziły ograniczenia dotyczące jego stosowania. We Francji, zgodnie z zaleceniami Francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES), 24 grudnia 2012 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie ustawy 2012-1442 w celu zawieszenia produkcji, importu, eksportu i dostępności dowolnego pojemnika lub przyboru zawierającego bisfenol A i przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z  żywnością i płynami. Farba Aquacoat® zmniejsza emisję lotnych związków organicznych (z  ang. VOC) do atmosfery, ponieważ nie zawiera VOC, a zatem przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego z VOC. W najbliższej przyszłości będzie wymagane stosowanie poniższych oznaczeń na produktach: Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych badań, które zrealizowano pod kątem przyczepności farby, jej odporności na UV oraz możliwości samonaprawy. Przyczepność farby Aquacoat® zgodnie z normą ISO 2409 Opis Powierzchnia Norma: BS/ISO/DIN Krawędzie nacięć są gładkie, żaden z kwadratów powłoki siatki nacięć nie został oderwany 0 Oderwane jedynie niewielkie płatki powłoki na krawędziach siatki nacięć. Żaden kwadrat prostokątnej siatki nacięć nie został oderwany. Całkowita powierzchnia uszkodzonej powłoki nie jest większa od 5% 1 Powłoka odpada niewielkimi płatkami wzdłuż linii cięcia siatki oraz widoczne pęknięcia i oderwania małych kawałków powłoki pomiędzy liniami siatki. Łączna powierzchnia uszkodzeń większa od 5%, ale nie przekracza 15% 2 Powłoka odpada płatkami wzdłuż nacięć częściowo lub w całości w postaci długich wstążek i/lub odrywa się płatkami w części lub całości z kwadratów siatki nacięć. Powierzchnia uszkodzeń większa niż 15%, a mniejsza niż 35% 3 Powłoka odpada płatkami wzdłuż nacięć w postaci długich wstążek i/lub odrywa się płatkami w części lub całości z kwadratów siatki nacięć. Powierzchnia uszkodzeń większa niż 35% mniejsza od 65% 4 Każdy stopień odrywania się powłoki, który nie może być zaklasyfikowany jako 4 5 Norma ISO 2409 podaje procedurę testu przekrojowego, który określa przyczepność powłoki. Wszystkie testy z Aquacoat® zostały przeprowadzone z doskonałym wynikiem przy poziomie przyczepności 0 zgodnie z klasyfikacją opisaną poniżej: 5

RAPORT NUMERU

RAPORT NUMERU

Naprawa przed suszeniem wykonywana na mokrej nawierzchni Klasyfikacja 0 Na podstawie powyższych wyników testów farba Aquacoat® wykazuje równoważne, a nawet wyższe parametry przyczepności niż poprzednio stosowana żywica epoksydowa. Odporność farby Aquacoat® na UV Przeprowadzono również testy odporności farby Aquacoat® na promieniowanie UV polegające na symulacji odporności na starzenie podczas przechowywania, a następnie porównano je z farbą epoksydową. Poniższe wyniki pokazują również znacznie lepszą odporność farby Aquacoat® na promieniowanie UV w porównaniu z żywicą epoksydową. Symulacja poprzez test odporności na działanie promieniowania UV Naprawa przed suszeniem wykonywana na mokrej powierzchni • Warunki: 550 W/m2 • Temp. suchego powietrza = 55°C • Czas trwania: 500 godzin • Metoda nr 1, cykl wg PN-EN ISO 11341 Powierzchnia bez naprawy po 1 tygodniu przechowywania DE=13,7 Zmiana koloru ISO 7724-3 DE=4,9 74,8% Utrata połysku @60°C PN-EN 17,6% Naprawa powłoki na rurze Farba Aquacoat® pozwala również uzyskać znacznie lepszy efekt w   zakresie naprawy powłoki na rurze niż żywica epoksydowa, co przedstawiają poniższe zdjęcia. Naprawa na powłoce epoksydowej 6

RAPORT NUMERU

RAPORT NUMERU

Poniższa tabela pokazuje, że nie ma absolutnie żadnej utraty wydajności między nowym Aquacoat® a poprzednio stosowaną żywicą epoksydową, a nawet w niektórych przypadkach farba Aquacoat® osiągła znacznie lepsze wyniki. Naprawa powłoki Aquacoat® po 1 tygodniu przechowywania Po lewej na suchej powierzchni, po prawej na mokrej powierzchni Testowane parametry Metodologia Kryteria Wyniki porównawcze Epoxy Aquacoat® Test przekrojowy PN-EN ISO 2409 wynik adhezji pozytywny pozytywny Spadające zasypki 55 x 10 kg żwiru (2-14 mm) spadającego z wysokości 2,5 m brak perforacji powłoki pozytywny pozytywny Temperatura wody w rurze PN-EN 545 ≤50°C tak tak metodologia wewnętrzna absorpcja zjonizowanej wody w temperatuzre 20°C na przezroczystej warstwie ≈0% ≈3% tak tak ZN AL + uszczelniacz porów 50°C roztwór soli 100 Ω.m >150 dni >400 dni >400 dni PN-EN ISO 11341 (500 godzin ekspozycji/500 W/m2/ temp. suchego powietrza 55°C – Metoda nr 1, cykl A) ISO 7724-3 zmiana koloru DE DE = 13,7 DE = 4,9 PN-EN ISO 2813 utrata połysku przy 60°C 74,8% 17,6% suszenie w piecu prędkość suszenia 40 min przy 70°C 12 min przy 60°C Absorpcja wody Kontakt z wodą pitną Działanie na efekt galwanicny ZaAl Sztuczne wietrzenie i narażenie na sztuczne promieniowanie Właściwości suszenie metodologia ASC Podsumowując, farba Aquacoat® gwarantuje przyczepność na najwyższym poziomie (0) wg normy ISO 2409, wysoką odporność na   promieniowanie UV, wysoką temperaturę graniczną (60°C), łatwą procedurę na placu budowy. Przedstawione wyniki badań gwarantują nie tylko skuteczniejszą ochronę rur, ich zwiększoną żywotność o 100 lat, ale również ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Powyższe argumenty przyczyniły się do podjęcia decyzji o wycofaniu się z żywicy epoksydowej. Obecnie wszystkie rury klasy C Saint-Gobain PAM będą pokryte farbą Aquacoat®. Farba Aquacoat® jest w pełni zgodna z najnowszą wersją PN-EN 545 i ISO 2531, z takim samym poziomem ochrony lub wyższym niż warstwy wykończeniowe opisane w załączniku D. normy PN-EN 545, pod względem rodzajów gleby zgodnie z pkt D.2.1 (dla klasy Classic C) i D.2.2 (dla środowiska naturalnego). Aquacoat® Przyczepność na najwyższym poziomie (0) wg normy ISO 2409 Wysoka odporność na promieniowanie UV Wysoka temperatura graniczna (60°C) Łatwa procedura naprawy na placu budowy Brak szkodliwego działania na zdrowie ludzi środowisko Arkadiusz Kieda Aleksandra Puzyno 7

RAPORT NUMERU

NOWOŚCI I WYDARZENIA

SAINT-GOBAIN WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW PO RAZ 7 Saint-Gobain PAM, w strukturach międzynarodowej firmy Saint-Gobain, od chwili powstania w 1856 roku stale doskonali praktyki w obszarze zarządzania, zatrudniania i rozwoju. Z tego powodu Saint-Gobain w Polsce po raz 7. z rzędu otrzymało certyfikat Top Employer Polska 2020, Top Employer Europa 2020, a grupa Saint-Gobain – po raz 5. Top Employer Global 2020. Grupa Saint-Gobain działa w 68 krajach, zatrudnia 180 tys. pracowników. W Polsce ma 24 zakłady produkcyjne, prawie 60 punktów dystrybucji budowlanej, blisko 7500 zatrudnionych. Misją Saint- -Gobain jest tworzenie i dostarczanie rozwiązań mających wpływ na poprawę jakości życia ludzi, stawiając przy tym za cel zrównoważony rozwój gotowych produktów i rozwiązań. Otrzymanie certyfikatu Top Employer Polska, szczególnie po raz siódmy z rzędu, jest dla firmy Saint-Gobain w Polsce wyjątkowym wyróżnieniem. Jest to wyjątkowa nagroda, potwierdzająca wysiłki na rzecz stworzenia komfortowego i angażującego środowiska pracy dla wszystkich pracowników w Polsce. Priorytetem, który firma Saint-Gobain postawiała przed sobą w roku 2020 to dbanie o rozwój zespołu oraz odpowiednie wykorzystanie talentów, dola jak najlepszego dalszego rozwoju firmy. Sara Karmańska SAINT-GOBAIN JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM NA ŚWIECIE PO RAZ 9 Z RZĘDU Już dziewiąty rok z rzędu Grupa Saint-Gobain została uznana za jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych firm i instytucji według rankingu Clarivate Analytics „Top 100 Globalnych Innowatorów”. Opublikowany ranking jest oparty na czterech głównych wskaźnikach: całkowitej liczbie patentów, ich jakości, ich globalnym zasięgu i wpływie mierzonym liczbą referencji. To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w  stałe doskonalenie naszych produktów. Prace badawczo-rozwojowe w Saint-Gobain są wspierane przez 3700 pracowników, globalną sieć ośmiu międzysektorowych ośrodków badawczych i  liczne dedykowane jednostki badawczo-rozwojowe. Z blisko 900 projektami badawczo-rozwojowymi w toku, Saint-Gobain ma pulę innowacji, która pozwala na wprowadzanie wielu nowych produktów każdego roku. Jeden na cztery produkty sprzedawane dziś przez Grupę Saint-Gobain zostały stworzone w ciągu ostatnich kilku lat. Każdego roku Grupa Saint-Gobain opracowuje ponad 400 patentów, co wzmacnia swoją pozycję na rynkach, na których działa. Taka ilość patentów jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami, partnerami – zarówno startupami, jak i uznanymi firmami oraz z uczelniami wyższymi na całym świecie. Aleksandra Puzyno 8

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWY PROJEKT USZCZELKI SYSTEMU BLUTOP Saint-Gobain PAM wprowadziło innowację w uszczelkach dedykowanych do  systemu BLUTOP z żeliwa sferoidalnego. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanej uszczelki sektorowej, nowy projekt jest monoblokiem. Dzięki tej zmianie nie ma już ryzyka zaczepienia o uszczelkę podczas instalacji bosego końca kolejnej rury. Stosując nowy rodzaj uszczelek nie ma już konieczności dodatkowego zabezpieczania szczelności połączeń za pomocą niebieskiego rękawa ochronnego, ponieważ niweluje ona ryzyko wnikania piasku do  połączenia między rurami lub kształtkami. Ze względu na niewielką użyteczność pozostałych funkcji rękawa ochronnego, takich jak informacja o  rodzaju połączenia czy zabezpieczenie bosego końca podczas transportu i magazynowania, została podjęta decyzja o wycofaniu niebieskich rękawów ochronnych ze sprzedaży. Sara Karmańska ZMIANY W RURACH STD DN 350-1000 W ramach racjonalizacji oferty rur z żeliwa sferoidalnego z  połączeniem STANDARD, Saint-Gobain PAM będzie stopniowo wycofywać się z produkowania rur z kołnierzami w zakresie średnic DN 350-1000, co wpłynie na oferowane systemy NATURAL, CLASSIC oraz INTEGRAL. Rezygnacja z kołnierza będzie skutkowała brakiem możliwości zablokowania połączenia poprzez dodanie zewnętrznego pierścienia, czyli stosowania połączenia STD z garbem. Z tego powodu, blokowanie połączeń będzie możliwe tylko poprzez zastosowanie połączenia STD Vi dla rur jednokomorowych lub UNI STD Vi oraz UNI STD z garbem dla rur dwukomorowych. W związku z wprowadzonymi zmianami, należy mieć powyższą informację na względzie w momencie składania zamówienia.! Zdjęcie 1: Usunięcie kołnierza Usunięcie połczenia STD Ve Zdjęcie 2: Opcje blokowania rur bez kołnierza: po lewej: DN 350-700, po prawej: DN 350-1000 Sara Karmańska 9

NOWOŚCI I WYDARZENIAFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021