Świat SFEROIDeALNY nr 06/2021

nr 06
nr 06

Maj 2021 RAPORT NARZĘDZIA CYFROWE OFEROWANE PRZEZ SAINT-GOBAIN PAM – W DRODZE DO INNOWACJI WYWIAD ŻELIWO SFEROIDALNE – NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE SYSTEMY NA RYNKU REALIZACJE BUDOWA 5 KM WODOCIĄGU W STREFIE EKONOMICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ www.sgpam.pl

nr 06

– tak lekkie, że mogą

być transportowane i układane ręcznie i tak wytrzymałe, że zdają egzamin nawet w ciężkich warunkach polowych. w 2 OfertyPAM@Saint-Gobain.com .pl am w.sgp w

– tak lekkie, że mogą

SPIS TREŚCI

4 WYWIAD 5 RAPORT NUMERU 7 NOWOŚCI I WYDARZENIA 7 NOWOŚCI I WYDARZENIA 8 NOWOŚCI I WYDARZENIA 8 NOWOŚCI I WYDARZENIA 9 NOWOŚCI I WYDARZENIA 9 NOWOŚCI I WYDARZENIA 10 NOWOŚCI I WYDARZENIA 10 NOWOŚCI I WYDARZENIA 11 REALIZACJE 12 REALIZACJE 14 REALIZACJE Żeliwo sferoidalne – najbardziej wytrzymałe systemy na rynku. Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM Narzędzia cyfrowe oferowane przez Saint-Gobain PAM – w drodze do innowacji Life is Blue Nowa identyfikacja wizualna Saint-Gobain PAM Nowości w ofercie armatury Nowość w ofercie – właz RC 40 D400 z wypełnieniem betonowym Nowość w ofercie – wpust BALTICA Saint-Gobain jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie po raz 10 Saint-Gobain wśród najlepszych pracodawców po raz 6 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Właz PAM z wakacji” Przebudowa torowisk wraz z towarzyszącą im infrastrukturą w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Budowa 5 km wodociągu w strefie ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Sara Karmańska Autorzy tekstów: Sara Karmańska, Daniel Ciupka, Krzysztof Drzyzga, Krzysztof Napierała, Jacek Bondalski Grafika, skład: Sara Karmańska Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł wydania: Świat Sferoidealny, nr 06/2021 Zdjęcie na okładce: Budowa magistrali wodociągowej do dzielnicy Tucznawa, fot. Krzysztof Napierała 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

ŻELIWO SFEROIDALNE – NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE SYSTEMY NA RYNKU Wywiad z Tomaszem Fusek, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM Polska SK: Czy to prawda, że żeliwo sferoidalne jest stosunkowo nowym materiałem? TF: Śmiało można stwierdzić, że żeliwo sferoidalne jest materiałem nowoczesnym, wynalezionym w 1943 roku, o doskonałych właściwościach mechanicznych. W Saint-Gobain PAM rury z żeliwa szarego zaczęliśmy odlewać w roku 1856, następnie przez wiele kolejnych lat poddawaliśmy technologię licznym udoskonaleniom. W 1947 roku kupiliśmy licencję na produkcję żeliwa sferoidalnego. To oraz znaczna poprawa technologii odlewniczych, pozwoliły na systematyczne obniżanie grubości ścianek i masy odlewów, przy zachowaniu pełnej wytrzymałości. SK: Jaka jest przewaga rur z żeliwa sferoidalnego nad rurami z żeliwa szarego? TF: To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ze względu na podobne nazwy, te produkty często bywają ze sobą mylone. Rury z żeliwa sferoidalnego cechują się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi związanymi ze sprężystością, elastycznością oraz odpornością na uderzenia niż te, z żeliwa szarego. Ich zdecydowaną przewagą jest jednak możliwość zmniejszenia grubości ścianek przy równoczesnym zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych. Dzięki temu rury z żeliwa sferoidalnego są lżejsze i łatwiejsze w transporcie oraz układaniu. SK: Mógłby Pan rozwinąć temat? Jakie wyjątkowe właściwości ma żeliwo sferoidalne? TF: Żeliwo sferoidalne charakteryzuje się naprawdę zaskakującymi właściwościami. Jest niezwykle odporne na uderzenia – 10 razy bardziej niż żeliwo szare. Uderzenia oraz różnego rodzaju obciążenia dynamiczne, zdarzają się na budowach dość często – podczas rozładunku i instalowania, mogą również występować już po zabudowaniu i być związane na przykład z tąpnięciami gruntu. Dla tych z czytelników, którzy posiadają wiedzę z zakresu Wytrzymałości Materiału, warto wspomnieć, że Granica Wytrzymałości na Rozciąganie dla żeliwa sferoidalnego to około 420 MPa, a umowna Granica Plastyczności może dochodzić do około 300 MPa. Żeliwo sferoidalne przejawia więc wszystkie cechy klasycznych materiałów konstrukcyjnych, a w szczególności stali, w zakresie użytkowym jest sztywne i sprężyste, natomiast po przekroczeniu Granicy Plastyczności staje się elastyczne. SK: A jaki bezpośredni wpływ te właściwości mają na wytrzymałość układanych systemów wodociągowych lub kanalizacyjnych? TF: Wytrzymałość przekłada się bezpośrednio na rekordową szczelność. Rury z żeliwa sferoidalnego mają najmniejszą awaryjność z wszystkich systemów rurowych dostępnych na rynku. Ważna jest także ich duża trwałość. Z doświadczeń wynika, że rurociąg z żeliwa sferoidalnego, nawet w wypadku podda- 4 wania go bardzo ciężkim obciążeniom eksploatacyjnym lub środowiskowym, jest w stanie przetrwać w gruncie dziesiątki, a nawet setki lat. Zakopane rury są również poddawane siłom pionowym. Dzielą się one na statyczne i dynamiczne i pochodzą odpowiednio od ciężaru gruntu oraz ruchu kołowego. Dlatego tak ważny jest wybór rur odpowiednio sztywnych i posiadających wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Poprzez wybór systemów z żeliwa sferoidalnego, zapewniamy gwarancję trwałości inwestycji i bezawaryjnej eksploatacji. Tym samym unikamy możliwości wystąpienia kosztownych w usunięciu awarii pęknięć, wygięć lub nadmiernej owalizacji, która może doprowadzić do utraty szczelności złączy. SK: A w systemach Saint-Gobain PAM złącza mają gwarantowaną szczelność? TF: Co do zasady, jeśli tylko została zastosowana oryginalna i odpowiednia do złącza uszczelka, która została poprawnie zamontowana w kielichu – tak. Nasze systemy są tak zaprojektowane, by tworzyć spójne i modułowe systemy. Dzięki temu spośród innych materiałów do produkcji rur wyróżnia je również łatwość układania. Nie zachodzi tu bowiem konieczność spawania lub zgrzewania, co znacząco przyspiesza proces montażu, nie mówiąc już o oszczędności na maszynach, energii elektrycznej i osobach do obsługi takiego procesu. Ponadto kombinacja długich, około 6-metrowych rur z żeliwa sferoidalnego i gumowych, elastycznych połączeń wytrzymuje regularne naprężenia mechaniczne i charakteryzuje się doskonałym zachowaniem w niestabilnym terenie. SK: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Sara Karmańska

WYWIAD

RAPORT NUMERU

NAR ZĘDZIA C YFROWE OFEROWANE PRZEZ SAINT-GOBAIN PAM – W DRODZE DO INNOWACJI W ostatnim czasie sfera cyfrowa uległa znacznemu rozszerzeniu. Saint-Gobain stara się odpowiadać na potrzeby nowoczesnego podejścia, dlatego oferuje wiele aplikacji i narzędzi. Mają one na celu wspierać i odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z cyfrowymi narzędziami oferowanymi przez Saint-Gobain PAM. Wszystkie z nich są całkowicie darmowe. KALKULATOR PAM TOOLS na telefon i tablet - kalkulator do projektowania sieci wod-kan z żeliwa sferoidalnego Aplikacja Wirtualny PAM na telefon i tablet – narzędzie do konfiguracji parametrów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM Kalkulator PAM TOOLS to rozbudowana baza narzędzi projektowych. Powstał dzięki inżynierom Saint-Gobain, by uprościć proces projektowania instalacji wod-kan z żeliwa sferoidalnego. Narzędzie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku nowo projektowanych sieci, jak i przebudowy już istniejących. Kalkulator umożliwia wykonanie kilku wariantów obliczeń w zaledwie kilka minut, co znacząco skraca czas wykonania niezbędnych obliczeń. Aplikację charakteryzuje szybka i prosta obsługa. Wirtualny PAM jest bezpłatną aplikacją na telefon i tablet od Saint-Gobain PAM. Jest ona przystosowana do używania na telefonach i tabletach z systemami Android i iOS. Aplikacja pozwala na poznanie, jakie elementy wpływają przykładowo na trwałość czy wszechstronność systemu, jak również które z rozwiązań Saint-Gobain PAM je spełniają. Innymi cechami opisanymi w narzędziu są innowacyjność, ekozabudowa oraz ochrona środowiska. Kalkulator PAM TOOLS umożliwia wykonanie obliczeń w kategoriach: dopuszczalne ciśnienie, straty hydrauliczne, kotwienie połączeń, zawory redukcji ciśnienia, głębokość przykrycia, bloki oporowe. Aplikacja dostępna jest za darmo na smartfony i tablety zarówno z system Android jak i iOS. Po instalacji nie wymaga stałego dostępu do Internetu. Dostępna w języku polskim. Kalkulator TCO – nowe narzędzie do obliczania całkowitych kosztów inwestycji i eksploatacji Aplikacja Wirtualny PAM posiada również katalog naszych popularnych produktów zaprezentowany w formie rozszerzonej rzeczywistości. W ten sposób można bardzo łatwo samodzielnie skonfigurować różne parametry wybranego systemu. Dla każdej z rur czy kształtek z żeliwa sferoidalnego określono minimalną i maksymalną średnicę nominalną, którą można dopasować do własnych potrzeb. Po wybraniu pożądanej średnicy nominalnej, pozostałe parametry rur, kształtek, zasuw czy łączników zostaną automatycznie przedstawione w postaci graficznej. W aplikacji ponadto można znaleźć opis zastosowania i cech technicznych dla każdego z przedstawionych produktów. 5

RAPORT NUMERU

RAPORT NUMERU

Kalkulator TCO jest narzędziem do obliczania całkowitego kosztu inwestycji. Jest to narzędzie dedykowane dla przedsiębiorstw wodociągowych. Służy do obliczania całościowego kosztu inwestycji wodociągowej. Bierze pod uwagę koszty wykonania, operacyjne oraz wycofania z eksploatacji. W poszczególnych etapach sumowane są zarówno koszty materiału jak i jego zabudowania, koszty związane z eksploatacją sieci, jak konserwacja, pompowanie, naprawy czy straty wody, jak również te związane z usunięciem elementów z ziemi i ich recyklingiem. SMU i EPAMS w technologii BIM Po poprawnym wprowadzeniu informacji narzędzie zwraca dokładne porównanie kosztów dla różnych materiałów wodociągowych. Spośród produktów Saint-Gobain PAM można porównać takie systemy jak BLUTOP, NATURAL, CLASSIC, TT, TT PE oraz ZMU DIREXIONAL z innymi producentami rur z żeliwa sferoidalnego, stali, PE, PCV czy GRP. Dzięki temu narzędziu można ocenić całościowy koszt sieci wodociągowej. Ta analiza wykazuje, że koszty związane z zakupem materiału i jego zabudowaniem są niewielkie, w porównaniu z kosztami operacyjnymi i kosztami recyklingu. Wybór materiału rury ma natomiast wpływ na koszty eksploatacji, które stanowią główną część kosztów sieci wodociągowej na przestrzeni jej życia. PAMCAD – biblioteka systemów Saint-Gobain PAM dla AutoCad W związku ze zwiększeniem popularności technologii BIM, Saint-Gobain PAM zdecydował się na udostępnienie bezpłatnej biblioteki BIM dla naszych klientów. Obejmuje ona pełne pliki parametryczne rur, kształtek i obejm systemów kanalizacji wewnętrznej SMU, SMU PLUS i EPAMS. Biblioteka dostępna jest dla programu Autodesk Revit. Kurs Odkryj kanalizację PAMCAD jest bezpłatną biblioteką systemów Saint-Gobain PAM dla AutoCad. Nowa wersja dostosowana jest do programu AutoCAD w  wersji 2017 do 2020. Podobnie jak w poprzednich wersjach dostępne są funkcje pomocy w selekcji, automatycznego łączenia elementów, odchyłek kątowych oraz układania elementów sieci. Zdecydowaną zaletą systemów z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM jest ich komplementarność. Kompleksowa baza danych PAMCAD umożliwia łatwe zaprojektowanie całej sieci wodociągowej wraz z kształtkami. Czy wiesz, że pracując z produktami Saint-Gobain PAM, pomagasz chronić zdrowie publiczne i środowisko? W jaki sposób? Wybierając nasze systemy do budowy sieci kanalizacyjnej. Dzięki krótkim i zabawnym grafikom odkryj podstawy wiedzy o kanalizacji! Odkryj kanalizację pomoże Ci lepiej zrozumieć naszą działalność i poszerzyć wiedzę ogólną. Kurs Odkryj kanalizację jest dostępny za pośrednictwem bezpłatnej platformy SPRINT! By Saint-Gobain dostępnej dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Sara Karmańska 6

RAPORT NUMERU

NOWOŚCI I WYDARZENIA

LIFE IS BLUE Stojąc w obliczu ogromnych wyzwań, jakimi są panująca pandemia i postępujące zmiany klimatu, znajdujemy się coraz bliżej sytuacji, kiedy wody może nam zabraknąć. Obecnie co trzecia osoba na świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Polska natomiast posiada najmniejsze z całej Europy zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca – tylko 1566 m3 wody/ rok, dla porównania szacuje się, że na mieszkańca Europy przypada około 4560 m3 wody/rok. Sytuacja ta tylko ulegnie pogorszeniu ze względu na zmiany klimatu. Dążąc do zagwarantowania dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, konieczne jest dokonanie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i promowanie praktyk higienicznych. Saint-Gobain PAM, dzięki postępowi technologicznemu, przedstawiło koncepcję „Life is blue”, która łączy w sobie kompletne rozwiązania systemów rurowych z żeliwa sferoidalnego. Hasło to jest symbolem innowacji, niezbędnej dziś do przystosowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wykorzystania wody w nowoczesnym społeczeństwie. Marka Saint-Gobain PAM stara się podążać za najnowszymi trendami w obszarze digitalu. Z tego powodu prezentuje nowe wersje loga i strony www. Nowe logo ma za zadanie lepiej korespondować z pozostałymi aktywnościami firmy, dzięki ujednoliceniu wyglądu nazwy Saint-Gobain w logo wszystkich marek. Nowa wersja logo Saint-Gobain PAM jest lżejsza i nowocześniejsza. Również strona internetowa www.sgpam.pl zyskała odświeżony wygląd. Nowy układ menu ułatwia nawigację, a opcja wyszukiwania jest niezwykle łatwo dostępna. Zależało nam na tym, by nie Głównym celem koncepcji „Life in Blue” jest ustandaryzowanie zastosowania w całej gamie rur najbardziej rozwiniętych, innowacyjnych i ekologicznych powłok aktywnych, opracowanych do tej pory przez Saint-Gobain PAM, zwanych BioZinalium®. „Life in Blue” oznacza prawdziwe zaangażowanie w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywne wykorzystanie zasobów, a tym samym w zrównoważony rozwój. Innowacja związana z adaptacją do globalnego świata. Sara Karmańska NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA SAINT-GOBAIN PAM tylko iść z duchem czasu i aktualnych trendów, ale przede wszystkim, by nowy wygląd strony pozwolił na zwiększenie komfortu korzystania z funkcjonalności strony internetowej Saint-Gobain PAM. Adres strony i poszczególnych podstron, jak i zawartość pozostały bez zmian. Sara Karmańska 7

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWOŚCI W OFERCIE ARMATURY Saint-Gobain PAM stara się odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie armatury. Z tego powodu poszerzamy naszą ofertę o kilka nowych produktów z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy GATEWAY w dużych średnicach Zasuwy kołnierzowe typu GATEWAY to jeden z naszych bestsellerów. Dotychczas dostępne były w średnicach 50-300, natomiast w tym roku rozszerzamy tę gamę produktową o zasuwy DN 350-600. Nowe średnice dostępne są zarówno w wersji krótkiej (F4), jak i długiej (F5). Zasuwy w całości wykonane są z żeliwa sferoidalnego, natomiast klin wulkanizowany jest na całej powierzchni gumą EPDM. Przeznaczone są do instalacji wodociągowych wody pitnej, można je zabudowywać w instalacjach nadziemnych i podziemnych jako integralną część rurociągów. Dla całej oferty zasuw mamy również niezbędne produkty służące do uruchamiania i bezpośredniej obsługi naszej armatury: • obudowy teleskopowe, • skrzynki do instalacji wodnych, • kółka żeliwne. Zasuwy GATEWAY do ścieków Kolejnym nowym produktem są zasuwy GATEWAY DN50-300 w wersji krótkiej (F4) dostosowane do instalacji ściekowych. Zasuwy wykonane są w całości z żeliwa sferoidalnego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość. W tej wersji uszczelki i o-ringi z EPDM zostały zastąpione swoimi analogicznymi wersjami wykonanymi z NBR, dzięki temu nadają się do przesyłania ścieków i wody przemysłowej. Zasuwki FLUXI W ofercie Saint-Gobain PAM pojawiły się również zasuwki gwintowane FLUXI. Dostępne są w zakresie średnic DN 25 do DN 50 i w dwóch wersjach: GW/GW oraz GW/GZ. FLUXI przystosowane są do pracy w pozycji otwartej lub zamkniętej, przeznaczone są do bezpośredniej zabudowy w instalacjach nadziemnych i podziemnych sieci wodociągowych. Dzięki zasuwkom w każdej chwili można zamknąć lub otworzyć przepływ wody z magistrali do przyłącza domowego. Daniel Ciupka NOWOŚĆ W OFERCIE – WŁAZ RC 40 D400 Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Do oferty Saint-Gobain PAM dołączył nowy właz z żeliwa sferoidalnego. Właz RC40 jest wykonany z żeliwa sferoidalnego, z powłoką wykonaną z farby na bazie wody lub lakieru bitumicznego. Jego cechą charakterystyczną jest betonowe wypełnienie pokrywy. RC40 jest włazem w klasie D400, zgodnie z normą PN-EN 124-2. Dzięki temu można go stosować w jezdniach dróg o niskim natężeniu ruchu i na obszarach mieszkalnych, jak również w utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych. Nadaje się dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Właz ten jest wyposażony we wkładkę tłumiącą z PE oraz zamkniętą skrzynkę manewrową. Daniel Ciupka 8

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWOŚCI I WYDARZENIA

NOWOŚĆ W OFERCIE – WPUST BALTICA Wkrótce w naszej ofercie dostępny będzie nowy wpust ściekowy w całości wykonany z żeliwa sferoidalnego. Wpust BALTICA, zgodny z normą PN-EN 124-2, występuje w dwóch klasach: C250 i D400. Dzięki temu można wybrać odpowiednią wersję w zależności od miejsca planowanego montażu. BALTICA charakteryzuje się posiadaniem kołnierza ¾. Ten aspekt umożliwia montaż bezpośrednio przy krawędzi drogi. Rama i krata wykonane są z żeliwa sferoidalnego, a powleczone są farbą bitumiczną. Krata ma wymiary 600x400, a co za tym idzie, charakteryzuje się dużą powierzchnią wlotową. Jest ona zamocowana na zawiasach oraz zabezpieczona sprężystym elementem blokującym. Wpust w klasie C250 przeznaczony jest na obszary ruchu pieszego, parkingi oraz pobocza dróg narażone na sporadyczne obciążenia ruchem kołowym. Klasa D400 natomiast przystosowana jest do użycia w obszarach jezdni dróg, utwardzonych poboczy oraz obszarach parkingowych. Nadaje się dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Opisane powyżej charakterystyczne cechy nowego wpustu w ofercie Saint-Gobain PAM, pozwolą Państwu na wybór produktu z najwyższej półki, gwarantującego odpowiednią jakość i dopasowanie do miejsca instalacji! Daniel Ciupka SAINT-GOBAIN JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM NA ŚWIECIE PO RAZ 10 Firma Saint-Gobain została uznana za jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w rankingu Clarivate Top 100 Global Innovator™ 2021 już po raz dziesiąty z rzędu. Jest to ranking tworzony na podstawie liczby zgłoszonych patentów, jak również procentu pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń. Kolejnym kryterium są kroki podjęte w celu ochrony prawnej patentów zgłaszanych na całym świecie, a także wpływ, jaki wynalazki danej firmy mają na zgłoszenia patentowe innych podmiotów. Innowacje w Grupie odbywają się w sposób otwarty, poprzez wspólne podejście do rozwoju z klientami i dostawcami, ale także poprzez partnerstwa akademickie i współpracę ze start-upami i inkubatorami. W 2020 roku pomimo kryzysu zdrowotnego, Saint-Gobain zainwestowała w badania i rozwój 428 milionów euro. Sara Karmańska Saint-Gobain, od momentu nominacji w 2011 roku pozostaje w gronie 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. W  tym  czasie firma: • zgłosiła ponad 4 000 patentów, • sfinansowała ponad 100 prac naukowych, • opracowała istotne innowacje produktowe na wszystkich rynkach, aby utrzymać pozycję lidera, łącząc wydajność, korzyści dla klientów i zrównoważony rozwój, • udoskonaliła swoje procesy produkcyjne, zwłaszcza w celu zwiększenia ich efektywności pod względem zużycia energii i zasobów, oraz • wprowadziła innowacje w procesach obsługi klienta i zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności dzięki technologii cyfrowej oraz wykorzystaniu danych i sztucznej inteligencji. 9

NOWOŚCI I WYDARZENIAFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021