SIJIL PENGHARGAAN TS 25 MODUL 2

SIJIL BIL: 00/00/221
SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 MODUL 2 OKTOBER 2021

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA NAVANEETHA A/P MARIAPPAN (790125-01-5484) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA SARGUNAWATHY A/P GOVINTHAN (750330-01-5794) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA GOMATHY A/P RAJANDRAN (821028-01-6548) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA KOWSELLIA A/L RENGASAMY (740927-01-5720) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA THILAGAM A/P RAMACHANDRAN (821222-08-5264) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA TENMOLI A/P MALIANDY (800714-04-5434) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA ESWARI A/P CHANDRAN (830706-05-5154) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL BIL: 00/00/221

SIJIL PENGHARGAAN DENGAN INI DIPERAKUI BAHAWA MARIAMMAL A/P SUBRAMONIE (710928-01-5290) TELAH MENGIKUTI DAN MELENGKAPKAN SUB-MODUL DAN TOOLKIT MODUL 2 - TS 25 KOHORT 6 (A) PADA OKTOBER 2021 20.10.2021 ____________________ TARIKH ____________________ (PUAN RAJEESWARI A/P RAJOO) GURU BESAR SJK (T) DESA CEMERLANG

SIJIL BIL: 00/00/221Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021